ZÁKLADNÍ INFORMACE ___________________________________________

Údaje o škole
Oficiální název školy: Základní škola, Sobotka, okres Jičín
Adresa: Jičínská 136, 507 43  Sobotka
Webové stránky: www.zssobotka.cz
IČ: 710 01 379
DIČ: nejsme plátci DPH
IZO: 102 206 384
RED-IZO: 600092445
ID datové schránky: a78msjr
Číslo účtu: 78-8504790217/0100
Právní forma: příspěvková organizace
Obor vzdělávání: ŠVP pro ZV, Škola pro všechny, č. j.: ZŠSb/828/2022
Zřizovatel: Město Sobotka, Boleslavská 440, 507 43  Sobotka
Vedení školy
Ředitelka školy: Mgr. Jana Knapová
Zástupkyně ředitelky: Ing. Marcela Pipková
Hospodář školy: Radek Štaff
Výchovný poradce (1. - 4. ročník): Mgr. Daniel Krejčík
Výchovná poradkyně (5. - 9. ročník): Mgr. Pavla Kozáková
Školní metodik prevence: Mgr. Daniel Krejčík
Koordinátor ICT: Ing. Petr Švec
Metodik environmentální výchovy:      Mgr. Jana Zumrová
Správce webových stránek: Radek Štaff
Telefonní kontakty
Ředitelna: +420 493 571 539, +420 601 347 816
Zástupkyně ředitelky:  +420 493 599 139
Hospodář: +420 493 599 140, +420 739 593 194
Sborovna 1. stupně:  +420 493 592 724
Sborovna 2. stupně: +420 493 572 199
Školní poradenské pracoviště:  +420 493 592 723
Školní družina: +420 493 599 141, +420 739 593 165
Školní jídelna: +420 493 571 591
E-mailové kontakty
Oficiální e-mail školy: skola@zssobotka.cz
Ředitelka školy: knapova@zssobotka.cz
Zástupkyně ředitelky: pipkova@zssobotka.cz
Hospodář školy  staff@zssobotka.cz 
Výchovný poradce: krejcik@zssobotka.cz
Výchovná poradkyně: kozakova@zssobotka.cz

 Poznámka: kontaktní e-maily na vyučující jsou zveřejněny v seznamu zaměstnců

 

 


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy