ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI ZŠ SOBOTKA ___________________________________________

Školní sportovní klub při ZŠ Sobotka vznikl 21. 12. 2010 jako pobočný spolek Asociace školních sportovních klubů České republiky. Členy ŠSK při ZŠ Sobotka jsou všichni žáci, kteří navštřěvují sportovní kroužky. Naše škola se každoročně účastní sportovních soutěží, které AŠSK pro školy pořádá. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Předseda: Radek Štaff
Členové výboru: Mgr. Jana Zumrová
  Alena Mocáková
Registrační číslo: HKR/506/16
Datum vzniku: 21. 12. 2010
Členský příspěvek: 20 Kč/rok

DOKUMENTY:

PŘEHLED SPORTOVNÍCH KROUŽKŮ

Název zájmového kroužku            Den a čas           Vedoucí zájmového kroužku           
Florbal 2. - 3. ročník ST 15:30 - 16:30 Radek Štaff
Florbal 3. - 4. ročník ST 14:30 - 15:30 Radek Štaff
Florbal 5. - 6. ročník PO 14:00 - 15:00 Radek Štaff
Florbal 6. - 7. ročník ÚT 14:30 - 15:30 Radek Štaff
Florbal 7. - 9. ročník PO 15:00 - 16:00 Radek Štaff
Sportovní kroužek - dívky (5. - 7. roč.) ST 13:45 - 14:45 Mgr. Jana Zumrová
Fotbalový kroužek (2. stupeň) ÚT 13:30 - 14:30 Mgr. Martin Munzar
Mažoretky (6. - 8. roč.) ÚT 14:00 - 15:00 Mgr. Květoslava Šourková
Mažoretky (2. - 3. roč.) ÚT 15:00 - 16:00 Mgr. Květoslava Šourková
Sportovní kroužek (1. stupeň) ČT 15:00 - 16:00  Alena Mocáková
Atletika ČT 13:45 - 14:45 Mgr. Jana Zumrová


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy