SOUTĚŽE         ___________________________________________

školní rok 2021/2022

MATEMATICKÝ KLOKAN 2022

Každý rok se žáci naší školy zapojují do matematické soutěže s názvem Matematický klokan, která v letošním školním roce probíhala v pátek 18. března 2022.

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Soutěžící řešili netradiční matematické úlohy během jednoho dne a byli rozděleni podle věku do 4 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhl. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostali do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

Stupně vítězů v rámci naší školy obsadili tito žáci:

kategorie Cvrček:

 1. Jáchym Prudič, 3. A
 2. Anna Adamová, 2. A
 3. Vojtěch Kunst, 3. A a Dominik Liška, 3. A

kategorie Benjamín:

 1. Vu Hai Nam, 6.A
 2. David Hofrichtr, 6.A
 3. Vít Blažej, 6.A

kategorie Klokánek:

 1. Josef Folprecht, 4. A
 2. Bibiana Roxerová, 5. A
 3. Simona Hůlková, 5. B a Jakub Horák, 5. B

kategorie Kadet:

 1. Daniel Doležal, 8.A
 2. Jakub Mácha, 8.B
 3. Tomáš Koudelka, 8.A a Jiří Kozák, 8.B

Bc. Jana Čerychová

CESTUJEME ČESOU REPUBLIKOU

IMG_5030.jpg

Na podzim se žáci prvního stupně měli možnost zúčastnit výtvarné a tvůrčí soutěže vyhlášené v rámci celoškolního projektu CESTY A CESTIČKY.  Sešly se práce výtvarné i několik prostorových modelů, které měly jedno společné téma, Českou republiku. Děti namalovaly, nakreslily i vytvořily modely, ve kterých jsme měli možnost poznat krásná místa  naší země, jenž navštívily během prázdnin nebo víkendů se svými rodiči, prarodiči nebo kamarády.

Práce byly zajímavé a bylo velmi těžké je vyhodnotit a najít vítěze. Proto každý tvůrce dostal velkou pochvalu a odnesl si za svoji snahu malý diplom. Určitě je dobře, že děti navštěvují se svými rodiči místa známá i neznámá, blízká i vzdálenější a poznávají naši krásnou Českou republiku plnou přírodních i historických míst, které za poznání stojí.

FOTOGALERIE

Miroslava Drbohlavová

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2021

 • David Dědeček, IX. A       65 bIMG_7018.JPG
 • Tereza Bryxí, IX. A         59 b
 • Tereza Pažoutová, IX. A    57 b
 • Kristýna Ceeová, IX. A
 • Eliška Plíšková, IX. A
 • Jiří Koprnický, VIII. A
 • Johana Judlová, IX. A
 • Jiří Kozák, VIII. B
 • Vojtěch Knobloch, VIII. A
 • Laura Mrhálková, VIII. B
 • Rozálie Pivoňková, IX. B
 • Michal Nedvěd, IX. B
 • Václav Valenta, IX. B
 • Petr Koťátko, IX. B
 • Jan Karban, IX. B
 • Emma Menclová, VIII. BIMG_7019.JPG
 • Tomáš Klíma, IX. A
 • Adéla Šoltysová, IX. B
 • Kristýna Machová, IX. B
 • Veronika Páclová, IX. B
 • Veronika Bradnová, IX. A
 • Natálie Hajlichová, VIII. A
 • Kateřina Rousová, IX. B
 • Matěj Slavík, IX. B
 • Kristýna Kopalová, IX. B
 • Marie Hejnová, VIII. A
 • Pavla Svobodová, IX. B
 • Alice Vaníčková, IX. B
 • Johana Pavlíčková, IX. B
 • Viktorie Kloučková, IX. B
 • Tereza Karbanová, IX. B
 • Pavel Šulc, IX. A

Po roční odmlce se opět zájemci o přírodní vědy mohli zúčastnit soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN, která se konala ve středu 13. října 2021.  V úvodu byli všichni seznámeni se základními organizačními informacemi k průběhu soutěže a pak obdrželi zadání s otázkami. Celkem dvacet čtyři úloh, z nichž úvodní „zahřívací“ otázka zněla:

„Před 320 lety, 8. 12. 1701, se ve švédské Uppsale narodil astronom, geodet, fyzik, matematik a autor dodnes používané a po něm pojmenované teplotní stupnice určené teplotami tání ledu a varu vody. Tímto slavným mužem byl:

(A) Carl Linné          (B) Anders Celsius            (C) René Descartes

(D) Daniel Fahrenheit                                  (E) lord Kelvin“

Odpověď na tuto otázku i následujících třiadvacet zapisovali soutěžící do „Karty odpovědí“. Po čtyřiceti minutách všichni své práce odevzdali k vyhodnocení.

Vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 15. října 2021. První tři soutěžící byli odměněni diplomem a knihou „Dotýkání krásy“, ostatní žáci obdrželi osvědčení o účasti v soutěži. Na prvním místě se umístil David Dědeček (IX. A) se ziskem 65 bodů.  Stříbrnou pozici obsadila Tereza Bryxí (IX. A) a bronzový stupínek patřil Tereze Pažoutové (IX. A).

IMG_7025.JPG

Děkuji všem žákům za snahu prověřit své znalosti nejen přírodovědné, ale také „probudit“ logické myšlení. K tomu přispěla například tato úloha:

„Každá plocha v obrázku má být vybarvena jednou ze čtyř barev:Příklad.jpg 

červenou (R), zelenou (G), modrou (B), žlutou (Y). Každé dvě

plochy, které se dotýkají, musí mít odlišnou barvu. Jaká je barva

plochy označené písmenem X?

 

(A) červená              (B) modrá                 (C) zelená

(D) žlutá                 (E) není možné určit

Zvládli jste ji také?

FOTOGALERIE

Ing. Marcela Pipková

SOUTĚŽ V PIŠKVORKÁCH

V pondělí dne 1. října 2021 se pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Jirsákové konala soutěž v piškvorkách. Zúčastnilo se jí okolo dvaceti žáků, z nichž se 5 žáků probojovalo do dalšího kola.

IMG_7002.JPG    IMG_7009.JPG

Před začátkem paní učitelka náhodně vylosovala dvě jména, která spolu napříč soutěžila, a soupeř který vyhrál, postoupil do dalšího kola a potýkal se poté s dalšími postupujícími.

Soutěž byla opravdu napínavá, ale vítězi se nakonec stali jen žáci z 8. A. První místo ze zmíněné třídy obsadil Tomáš Jakl, na druhém místě skončil Jirka Koprnický a na třetím místě František Hron. Předposlední  čtvrté místo obsadil Daniel Doležal a na posledním postupovém místě skončil Nathan Hathaway. Těchto 5 žáků postoupilo do dalšího kola, které bude probíhat mezi soutěžícími on–line. Po případné výhře v tomto on-line kole soutěže vítězové postoupí do finálního turnaje v Brně na Mistrovství ČR a SR v piškvorkách.

IMG_7012.JPG

Všem postupujícím přejeme hodně štěstí a zdaru, ať se jim daří jako doposud. Pro všechny zúčastněné této soutěže to byl příjemný zážitek, zkušenost i zábava.

Emma Menclová a Anna Šačirovičová, 8. B


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy