SOUTĚŽE         ___________________________________________

školní rok 2017/2018

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A PET VÍČEK

Ve dnech 16. - 20. října 2017 proběhl u nás ve škole sběr starého papíru a PET víček.  Celkem bylo nasbíráno téměř 8 tun papíru. Nejvíce nasbírala třída 3. B (805 kg). Mezi jednotlivci byla opět nejúspěšnější Ema Prudičová (4. B), která nasbírala celkem 410 kg starého papíru.

Děkuji všem, kteří sběr do školy přinesli, a také žákům devátého ročníku za jeho organizaci.

Přehled výsledků sběru papíru:

Třída

Množství

Nejlepší jednotlivec

Množství

1. A

368 kg

Brixí Kristýna

70 kg

1. B

270 kg

Ječná Klára

40 kg

2. A

537 kg

Zíta Tomáš

156 kg

2. B

525 kg

Vraný Matyáš

82 kg

3. A

511 kg

Kavalír Tomáš

98 kg

3. B

805 kg

Podhajský Jan

192 kg

4. A

435 kg

Koprnický Jiří

77 kg

4. B

736 kg

Prudičová Ema

410 kg

5. A

491 kg

Dědeček David

206 kg

5. B

294 kg

Koťátko Petr

167 kg

6. A

343 kg

Kavalír Lukáš

98 kg

6. B

562 kg

Šourek Jakub

139 kg

7. A

577 kg

Balcar Filip

227 kg

7. B

388 kg

Vitinová Kristýna

105 kg

8. A

211 kg

Kozáková Karolína

111 kg

8. B

316 kg

Zmatlík Jiří

91 kg

9. A

264 kg

Pohl Jan

65 kg

Celkem

7 633 kg

x

x

 Mgr. Jana Zumrová

KOPIDLENSKÝ KVÍTEČEK, KAPŘÍK A JELEN

Tradičně každý rok v říjnu se vydáváme do Kopidlna na přírodovědnou soutěž. Původní Kopidlenský kvíteček byl před několika lety rozšířen o soutěž Kopidlenský kapřík a před rokem přibyla soutěž Kopidlenský jelen.

I letos jsme soutěžili ve všech kategoriích a byli úspěšní.

V soutěži Kopidlenský kvíteček nás reprezentovaly Eliška Lachmanová, Monika Drbohlavová a Natálie Chrpová. Děvčata nejprve napsala vědomostní test, poznávala květiny a na poslední soutěž se rozdělila podle úkolů. Eliška popisovala části sekačky, Natálie plnila sportovní úkol a Monika aranžovala věnec. Nejlépe se zhostila svého úkolu Monika a v tomto individuálním úkolu zvítězila.

Celkem se dívky umístily na krásném čtvrtém místě z deseti družstev.

Jednotlivci:  

 • 9. místo        Eliška Lachmanová               8. A
 • 14. místo       Monika Drbohlavová            8. A
 • 16. místo      Natálie Chrpová                   8. A

Kopidlenský kapřík je soutěž v rybářských disciplínách a přírodopisu. Naši školu reprezentovali Lukáš Chrpa, Karolína Kozáková a Adéla Vorlíčková. V této soutěži kromě teoretických znalostí měli za úkol navazovat háčky a olůvka, házeli udicí na cíl.

Družstvo obsadilo celkové páté místo z devíti družstev.

Jednotlivci:    

 • 6. místo        Karolína Kozáková                8. A
 • 16. místo       Adéla Vorlíčková                 9. A
 • 19. místo       Lukáš Chrpa                         8. A

Kopidlenský jelen je soutěž ve znalostech lesní zvěře a rostlin, ve střelbě na cíl ze vzduchovky. Soutěže se zúčastnili Adam Bárta, Lucie Schönová a Simona Řezbová.

Toto družstvo bylo desáté.

Jednotlivci:      

 • 21. místo      Simona Řezbová                   9. A
 • 24. místo     Adam Bárta                          8. A
 • 29. místo      Lucie Schönová                    8. A

Děkuji všem žákům a žákyním, kteří se soutěží účastnili. Závěrečné umístění není nejdůležitější, daleko cennější je dobrý pocit ze smysluplně a příjemně stráveného dopoledne. Jednotlivé aktivity mohou ovlivnit nejen mimoškolní zájmy žáků, ale i rozhodování při volbě budoucího povolání.

Příští rok bude 25. ročník soutěže Kopidlenský kvíteček a už nyní se moc těšíme a určitě se zúčastníme.

                                                                Mgr. Jana Zumrová

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2017/2018

Ve středu 11. října 2017 čekala žáky vědomostní soutěž Přírodovědný klokan. Ráno se žáci 8. a 9. ročníku sešli ve třídě 8. A, aby si zde ověřili svoje vědomosti. Na řešení úkolů jsme měli 45 minut.  Princip soutěže byl podobný matematickému klokanovi, jen s tím rozdílem, že v matematickém máme více času na řešení příkladů. Když jsme se usadili a byla nám řečena pravidla a způsob soutěže, obdrželi jsme kartu na konečné výsledky a následovně úlohy. Přírodovědný klokan obsahuje otázky z fyziky, přírodopisu, matematiky, zeměpisu a obecného přehledu. V testu bylo 24 otázek – 8 otázek za 3 body, 8 otázek za 4 body a dalších 8 otázek za 5 bodů.  Do soutěže vstupuje řešitel s 24 body, za každou špatnou odpověď se mu jeden bod odečítá. Celkem tedy nejlepší řešitel mohl obdržet maximálně 120 bodů. Některé otázky byly obtížnější, ale i tak se mi soutěž líbila. A všichni už se těšíme na příští rok.

                                                                                                          Barbora Bártová, 8. A

Výsledky soutěže Kadet na naší škole:

 1. Jiří Zmatlík             8. B   56 bodů
 2. Michal Zedníček             9. A    49 bodů
 3. Simona Řezbová              9. A    48 bodů
 4. Tereza Ježková              8. A    41 bodů
 5. Adéla Vorlíčková             9. A    38 bodů
 6. Barbora Bártová              8. A    35 bodů
 7. Lucie Schönová                8. A    32 bodů
 8. Adriana Myšková             9. A    32 bodů
 9. Eliška Lachmanová           8. A    31 bodů
 10. Michal Šaradín                8. B     31 bodů

                                                                            Mgr. Jana Zumrová


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy