SOUTĚŽE         ___________________________________________

školní rok 2017/2018

MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

Každý rok se žáci naší školy zapojují do této mezinárodní soutěže, která vznikla v Austrálii a Česká republika se jí účastní od roku 1995. V letošním školním roce probíhala v pátek 16. března 2018. Soutěžící řeší netradiční matematické úlohy v šesti kategoriích během jednoho dne.

Žákům základních škol jsou určeny tyto čtyři kategorie:

 1. Cvrček
 2. Klokánek
 3. Benjamín
 4. Kadet

Na řešení úloh mají soutěžící 60 minut a své odpovědi na jednotlivé úlohy zaznamenávají do karty odpovědí. Každý soutěžící vstupuje do soutěže s 24 body, kromě kategorie Cvrček. Za správné řešení lze získat 3, 4 nebo 5 bodů. Pokud odpoví nesprávně, tak se 1 bod odčítá. Maximální počet získaných bodů je 120 – opět kromě kategorie Cvrček. Ze všech našich žáků dosáhl maximálního počtu bodů pouze jeden žák – Filip Šisler, 5. B. Stupně vítězů v rámci naší školy obsadili tito žáci:

kategorie Cvrček:  

 • David Hofrichtr, 2. A        
 • Vojtěch Maruška, 3. A                                          
 • Štěpán Hrotek, 3. A                                                        

kategorie Klokánek:  

 • Filip Šisler, 5. B
 • Eliška Brixí, 5. A 
 • Kristýna Ceeová,  5. A 
 • Evelína Procházková, 5. B

kategorie Benjamín:

 • Petr Souček, 7. B              
 • Matěj Matyáš, 6. A                                                           
 • Aneta Kubánková, 7. B                                       

kategorie Kadet:       

 • Ema Folprechtová, 8. A 
 • Jana Vaníčková, 9. A
 • Aneta Bartková, 9. A

Všichni naši matematici si počítání naplno užili, a proto také všichni zvítězili.

S pozdravem HOP, HOP, HOP, zase příští rok!                                                     

 Ing. Marcela Pipková

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ - DĚTSKÁ SCÉNA 2018

Ve čtvrtek 1. března 2018 jsme se vydali na recitační soutěž. V půl osmé jsme všichni nasedli do autobusu a vydali jsme se do Jičína. Soutěž probíhala v místním K-klubu. Byli jsme rozděleni do čtyř různých kategorií: první kategorie (2. - 3. třída), druhá kategorie (4. - 5. třída), třetí kategorie (6 - 7. třída) a poslední, tedy čtvrtá kategorie (8. - 9. třída). Já jsem recitovala ve čtvrté kategorii, ve které nás bylo jenom osm, takže na rozdíl od jiných kategorií, to bylo velmi komorní a pohodové.  I když nervozita se také objevila. Já jsem šla na řadu jako šestá. Probíhalo to tak, že jsme odrecitovali svůj první text, a pak po krátké poradě poroty následovalo druhé kolo. Po dlouhém hodnocení poroty přišlo na řadu vyhlašování.  Vybráni byli čtyři soutěžící, kteří budou reprezentovat okres Jičín, a to v Hradci Králové.  Já  jsem měla to štěstí, že jsem byla mezi vybranými a už se moc těším do Hradce. Naší oporou po celý den byla pedagogická asistentka Ilona Jalovecká.

                                                                                                                        Barbora Bártová, 8. A

Začátkem března se uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže v Jičíně. Do tohoto kola se probojovali nejlepší recitátoři z naší školy.

V Jičíně jsme byli rozděleni do kategorií podle našeho data narození. Každá kategorie byla v jedné místnosti. Počet recitátorů v jednotlivých kategoriích se dosti lišil.

V mé kategorii bylo sedmnáct recitátorů. Poté, co všichni odrecitovali jeden ze dvou připravených textů, byla vyhlášena přestávka, během které si porotci vybrali přibližně deset recitátorů, od kterých chtěli slyšet i druhý text. Když vybraní recitátoři odrecitovali, porotci se museli rozhodnout, koho pošlou do krajského kola a komu dají čestné uznání bez postupu. Nikdo neodešel s prázdnou. Ti, kteří nepostoupili do krajského kola a neobdrželi čestné uznání od poroty, obdrželi pamětní list.

Z naší školy postoupila dále do Hradce Králové Barbora Bártová a čestné uznání bez postupu získala Aneta Kubánková.

Aneta Kubánková, 7. B

SLAVÍČEK

Duben je v naší škole ve znamení zpěvu. Tradičně se všechny děti těší na školní kolo pěvecké soutěže Slavíček. Nejprve v každé třídě probíhá soutěž o nejlepšího zpěváka třídy, a pak už se všichni nemohou dočkat toho, kdo si odnese cenu nejlepšího zpěváka naší školy. Všichni medailoví zpěváci pak reprezentují naši školu na soutěži Turnovský kos, kde se naši žáci tradičně umísťují na nejvyšších příčkách. Určitě tušíte, že ani v letošním roce to neměla porota vůbec jednoduché. A jak to všechno dopadlo?

I. kategorie (žáci 1. - 3.tříd)

 1. místo: Jiří Florián, Ema Lukášová
 2. místo: Tomáš Cee, Karolína Mazurková
 3. místo: Tereza Jaklová

Cena diváků:  Josef Vitina

II. kategorie (žáci 4. - 5. tříd)

 1. místo: Kateřina Badová, Kristýna Ceeová
 2. místo: Johana Judlová, Kristýna Kopalová
 3. místo: Veronika Bradnová

Cena diváků:  Kristýna Kopalová

III. kategorie (žáci 6. - 9.tříd)

 1. místo: Nikola Jurigová
 2. místo: Lucie Schönová
 3. místo: Helena Matyiová

FOTOGALERIE

Mgr. Jindřich Bada

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Žáci a učitelé prvního stupně se  ve středu 14. února 2018 sešli v gymnastickém sále naší školy,  aby se jako soutěžící, diváci, moderátoři, ale i jako porota zúčastnili školního kola recitační soutěže.

Pod vedením vtipné moderátorské čtveřice Kateřiny Badové, Kristýny Ceeové, Veroniky Bradnové z 5. A   a Kristýny Kopalové z 5. B se soutěže zúčastnilo celkem 24 recitátorů. Všichni postoupili do školního kola z kol třídních a utkali se ve dvou kategoriích. V první kategorii soutěžilo 12 žáků z 2. a 3. ročníků a ve druhé kategorii bylo také 12 soutěžících ze 4. a 5. ročníků.    

Rozhodování o pořadí jednotlivých soutěžících bylo těžké, každý recitátor se připravoval opravdu poctivě a svědomitě a snažil se přednést svou báseň nebo text opravdu co nejlépe. Porota se nakonec dohodla na tomto pořadí:

  

1. KATEGORIE             

1. místo        ELIŠKA STEINEROVÁ              3. B

2. místo        LINDA JEČNÁ                          2. B

3. místo        EMA LUKÁŠOVÁ                       3. A

2. KATEGORIE             

1. místo        ANEŽKA FLORIÁNOVÁ             5. A

2. místo        BARBORA HORÁKOVÁ              4. A

3. místo        JAN KARBAN                            5. B

Toto je ohodnocení našich soutěžících odbornou porotou, kterou tvořili učitelé prvního stupně.  Ale i žáci si hlasováním určili svého favorita, svou CENU SYMPATIÍ DIVÁKŮ, kterou získali ELIŠKA STEINEROVÁ ZE 3. B a MATĚJ BOČEK ZE 4.A. Gratulujeme!

V letošním školním roce měla šestice soutěžících, kteří se umístili na 1. – 3. místě možnost zúčastnit se třetího ročníku festivalu dětského sólového přednesu NEZAKŘIKNUTÍ 2018, který pořádalo Studio Šrámkova domu v pátek 16. února.

Již tradičně se také soutěžící, kteří se umístili v obou kategoriích na 1. a 2. místě, zúčastní okresního kola přehlídky mladých recitátorů DĚTSKÁ SCÉNA 2018 v Jičíně. Držíme pěsti!

                                                                                                                                                                                                  Mgr. Miroslava Drbohlavová  

2. stupeň

O den dříve v úterý 13. února 2018 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže také pro žáky 2. stupně. Účast bohužel nebyla tak velká, jak se očekávalo.

Zahájení soutěže se ujala paní učitelka Olga Turková, která byla jednou z členek poroty. Dalšími členkami poroty byly  paní učitelky Naďa Ortová a Karolína Soušková, obě češtinářky.

Celá soutěž proběhla hladce a trvala necelou hodinu. Odborná porota si vyslechla všechny přednášející a vybrala dva, kteří postoupili do okresního kola do Jičína.

Postup si zajistily: Barbora Bártová (8. A) a Aneta Kubánková (7. B).

Recitační soutěž si všichni užili a jistě už se těší na další.

FOTOGALERIE

Aneta Kubánková, 7. B

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A PET VÍČEK

Ve dnech 16. - 20. října 2017 proběhl u nás ve škole sběr starého papíru a PET víček.  Celkem bylo nasbíráno téměř 8 tun papíru. Nejvíce nasbírala třída 3. B (805 kg). Mezi jednotlivci byla opět nejúspěšnější Ema Prudičová (4. B), která nasbírala celkem 410 kg starého papíru.

Děkuji všem, kteří sběr do školy přinesli, a také žákům devátého ročníku za jeho organizaci.

Přehled výsledků sběru papíru:

Třída

Množství

Nejlepší jednotlivec

Množství

1. A

368 kg

Brixí Kristýna

70 kg

1. B

270 kg

Ječná Klára

40 kg

2. A

537 kg

Zíta Tomáš

156 kg

2. B

525 kg

Vraný Matyáš

82 kg

3. A

511 kg

Kavalír Tomáš

98 kg

3. B

805 kg

Podhajský Jan

192 kg

4. A

435 kg

Koprnický Jiří

77 kg

4. B

736 kg

Prudičová Ema

410 kg

5. A

491 kg

Dědeček David

206 kg

5. B

294 kg

Koťátko Petr

167 kg

6. A

343 kg

Kavalír Lukáš

98 kg

6. B

562 kg

Šourek Jakub

139 kg

7. A

577 kg

Balcar Filip

227 kg

7. B

388 kg

Vitinová Kristýna

105 kg

8. A

211 kg

Kozáková Karolína

111 kg

8. B

316 kg

Zmatlík Jiří

91 kg

9. A

264 kg

Pohl Jan

65 kg

Celkem

7 633 kg

x

x

 Mgr. Jana Zumrová

KOPIDLENSKÝ KVÍTEČEK, KAPŘÍK A JELEN

Tradičně každý rok v říjnu se vydáváme do Kopidlna na přírodovědnou soutěž. Původní Kopidlenský kvíteček byl před několika lety rozšířen o soutěž Kopidlenský kapřík a před rokem přibyla soutěž Kopidlenský jelen.

I letos jsme soutěžili ve všech kategoriích a byli úspěšní.

V soutěži Kopidlenský kvíteček nás reprezentovaly Eliška Lachmanová, Monika Drbohlavová a Natálie Chrpová. Děvčata nejprve napsala vědomostní test, poznávala květiny a na poslední soutěž se rozdělila podle úkolů. Eliška popisovala části sekačky, Natálie plnila sportovní úkol a Monika aranžovala věnec. Nejlépe se zhostila svého úkolu Monika a v tomto individuálním úkolu zvítězila.

Celkem se dívky umístily na krásném čtvrtém místě z deseti družstev.

Jednotlivci:  

 • 9. místo        Eliška Lachmanová               8. A
 • 14. místo       Monika Drbohlavová            8. A
 • 16. místo      Natálie Chrpová                   8. A

Kopidlenský kapřík je soutěž v rybářských disciplínách a přírodopisu. Naši školu reprezentovali Lukáš Chrpa, Karolína Kozáková a Adéla Vorlíčková. V této soutěži kromě teoretických znalostí měli za úkol navazovat háčky a olůvka, házeli udicí na cíl.

Družstvo obsadilo celkové páté místo z devíti družstev.

Jednotlivci:    

 • 6. místo        Karolína Kozáková                8. A
 • 16. místo       Adéla Vorlíčková                 9. A
 • 19. místo       Lukáš Chrpa                         8. A

Kopidlenský jelen je soutěž ve znalostech lesní zvěře a rostlin, ve střelbě na cíl ze vzduchovky. Soutěže se zúčastnili Adam Bárta, Lucie Schönová a Simona Řezbová.

Toto družstvo bylo desáté.

Jednotlivci:      

 • 21. místo      Simona Řezbová                   9. A
 • 24. místo     Adam Bárta                          8. A
 • 29. místo      Lucie Schönová                    8. A

Děkuji všem žákům a žákyním, kteří se soutěží účastnili. Závěrečné umístění není nejdůležitější, daleko cennější je dobrý pocit ze smysluplně a příjemně stráveného dopoledne. Jednotlivé aktivity mohou ovlivnit nejen mimoškolní zájmy žáků, ale i rozhodování při volbě budoucího povolání.

Příští rok bude 25. ročník soutěže Kopidlenský kvíteček a už nyní se moc těšíme a určitě se zúčastníme.

                                                                Mgr. Jana Zumrová

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2017/2018

Ve středu 11. října 2017 čekala žáky vědomostní soutěž Přírodovědný klokan. Ráno se žáci 8. a 9. ročníku sešli ve třídě 8. A, aby si zde ověřili svoje vědomosti. Na řešení úkolů jsme měli 45 minut.  Princip soutěže byl podobný matematickému klokanovi, jen s tím rozdílem, že v matematickém máme více času na řešení příkladů. Když jsme se usadili a byla nám řečena pravidla a způsob soutěže, obdrželi jsme kartu na konečné výsledky a následovně úlohy. Přírodovědný klokan obsahuje otázky z fyziky, přírodopisu, matematiky, zeměpisu a obecného přehledu. V testu bylo 24 otázek – 8 otázek za 3 body, 8 otázek za 4 body a dalších 8 otázek za 5 bodů.  Do soutěže vstupuje řešitel s 24 body, za každou špatnou odpověď se mu jeden bod odečítá. Celkem tedy nejlepší řešitel mohl obdržet maximálně 120 bodů. Některé otázky byly obtížnější, ale i tak se mi soutěž líbila. A všichni už se těšíme na příští rok.

                                                                                                          Barbora Bártová, 8. A

Výsledky soutěže Kadet na naší škole:

 1. Jiří Zmatlík             8. B   56 bodů
 2. Michal Zedníček             9. A    49 bodů
 3. Simona Řezbová              9. A    48 bodů
 4. Tereza Ježková              8. A    41 bodů
 5. Adéla Vorlíčková             9. A    38 bodů
 6. Barbora Bártová              8. A    35 bodů
 7. Lucie Schönová                8. A    32 bodů
 8. Adriana Myšková             9. A    32 bodů
 9. Eliška Lachmanová           8. A    31 bodů
 10. Michal Šaradín                8. B     31 bodů

                                                                            Mgr. Jana Zumrová


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy