INFORMACE PRO RODIČE ___________________________________________

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU - ŠKOLNÍ ROK 2022/2023Fráňa školák - barvený.jpg

V pondělí 29. srpna 2022 se uskuteční zápis do školní družiny a školního klubu pro budoucí žáky 2. - 4. ročníku od 15:00 do 17:00 hod. v atriu školy. Zápis prvňáků již proběhl při informativní schůzce.

O přijetí do ŠD nebo ŠK rozhoduje věk zapsaných, ve výjimečných případech bude zohledněno bydliště dojíždějících žáků.

  • Kapacita školní družiny pro školní rok 2022/2023:   90 žáků
  • Kapacita školního klubu pro školní rok 2022/2023:    30 žáků

Provoz školní družiny:                               

6:00  – 7:45            11:30 - 16:30

Provoz školního klubu:

6:00  – 7:45            13:00 – 16:00

Cena: 250 Kč/měsíc (bude sraženo na konci každého měsíce z účtu žáka prostřednictvím školní elektronické pokladny).     

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,

ve školní vývěsce před budovou školy jsme zveřejnili seznam žáků (registrační čísla), kteří byli přijati k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Přijati byli všichni žáci, kteří si prostřednictvím zákonných zástupců požádali o přijetí k základnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí k ZV - přehled

Všem žádostem o odklad povinné školní docházky bylo vyhověno.

Ve středu 15. června 2022 se od 16:00 hod. uskuteční informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Účast na této schůzce je nutná.

vedení školy

ZVÝŠENÍ CEN OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Vážení rodiče, 

Školní jídelna, Sobotka bude od 1. 4. 2022  zdražovat obědy z důvodu navyšování cen potravin a energií. Ceník s novou cenou obědů v jednotlivých věkových kategoriích si můžete prohlednout po rozkliknutí následujícího odkazu:

Ceník obědů od 1. 4. 2022

vedení školy


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy