INFORMACE PRO RODIČE __________________________________________

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Rozhodnutí

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče,

v úterý 26. černva 2018 nebude z důvodu plánovaného výpadku el. proudu fungovat školní jídelna! Zajistěte tedy prosím dětem na tento den větší svačinu.

Děkujeme za pochopení.

Eliška Najmonová, vedoucí školní jídelny

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

pokud budete chtít oběd pro Vaše dítě (ze základní školy) v poslední den vyučování 29. 6. 2018 a i první den nového školního roku 3. 9. 2018, objednejte si ho ve školní jídelně, jinak je oběd odhlášen.

Eliška Najmonová, vedoucí školní jídelny

PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vážení rodiče,

pod následujícím odkazem najdete přehled žáků, kteří byli přijati k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

ROZHODNUTÍ

v úterý 29. května 2018 se uskuteční INFORMATIVNÍ SCHŮZKA rodičů budoucích prvňáčků od 16:00 hod. ve třídě 2. A (místnost č. 4 v přízemí historické budovy školy). Součástí schůzky bude také zápis do školní družiny.

HLEDÁME SPONZORY NA REALIZACI SOBOTECKÉ STEZKY

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím jménem všech žáků a učitelů sobotecké školy. V tomto roce si celá naše země připomíná významné jubileum - 100 let od vzniku Československa, město Sobotka oslaví 520 let a naše škola navíc 125. výročí založení.

V uplynulých dvou letech jsme se v rámci celoškolních projektů "Sobotecko - náš domov" a "Sobotecko v proměnách času" seznamovali s historií i současností našeho domova. Rádi bychom přispěli k zviditelnění některých památek a vybudovali v Sobotce nejenom pro naše žáky, ale i pro širokou veřejnost naučnou stezku, která nás provede nejvýznamnějšími pamětihodnostmi Sobotky. Podnikli jsme již jednání se zřizovatelem města, s příslušným odborem památkové péče a naši žáci zpracovávají obsahy jednotlivých zastavení. Garanty celého projektu jsou promovaný historik Karol Bílek a paní učitelka Olga Bičišťová.

Chtěli bychom Vás proto požádat o finanční příspěvek na nákup naučných panelů (8 ks panelů FOCA dodavatelské firmy Urbania, s r. o. v celkové hodnotě 114.802 Kč). Jeden sponzor nám již poskytl na tento projekt dar ve výši 15.000 Kč.

Budeme Vám vděčni za jakýkoliv finanční příspěvek, v případě spolupráce s Vámi rádi sepíšeme darovací smlouvu.

Děkuji Vám za zvážení naší prosby.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

NÁHLED DAROVACÍ SMLOUVY

INFORMOVANÝ SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Vážení rodiče,

v souladu s platnou legislativou Vás prosíme o podepsání informovaného souhlasu zákonných zástupců, aby Vašemu dítěti mohly být poskytovány služby školních poradenských pracovnic (školní metodičky prevence, výchovné poradkyně a speciální pedagožky). Podepsané tiskopisy nám prosím pošlete nazpět prostřednictvím svých dětí.

Informovaný souhlas zákonného zástupce - formulář

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

 

 

 

Vážení rodiče,

již dva roky využíváme nový způsob plateb hrazených Vámi za Vaše děti. Do školy jsme nakoupili software (Školní elektronická pokladna), který nás zbavil neustálého vybírání a vracení peněz a další administrativy s tím spojené. Jak se v praxi ukázalo, je tento systém financování pohodlnější i pro Vás samotné.

Podstatou programu je vytvoření virtuálního účtu pro Vašeho syna (dceru). Každý žák obdrží variabilní symbol, který bude neměnný po celou dobu školní docházky. Vaším úkolem bude vložit na účet školy pro Vaše dítě přiměřenou částku pod přiděleným variabilním symbolem, ze které se budou následně odečítat veškeré platby. 

Abyste měli přehled o pohybu na virtuálním účtu, budeme Vám na konci každého měsíce posílat e-mailem stav konta Vašeho dítěte, abyste věděli, zda máte na účtu dostatečnou částku na pokrytí plateb. Zkontrolujte si prosím před začátkem školního roku, zda má vaše dítě dostatečný vklad na svém účtu. Dostačující je částka 500 Kč pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, školní klub či zájmové kroužky. V opačném případě vložte alespoň částku 1.000 Kč.  Při vkládání financí na účet dbejte na správné vyplnění variabilního symbolu, aby následně nedošlo k připsání částky někomu jinému. Pro jistotu uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení Vašeho syna (dcery). Můžete si také nastavit trvalý příkaz a každý měsíc posílat na číslo účtu Vámi stanovenou částku. Způsob doplňování financí však ponecháváme na Vašem rozhodnutí. Částka, která zůstane na účtu na konci školního roku, se automaticky převádí do nového školního roku. Zůstatková částka se vyplácí na konci povinné školní docházky (převodem na Vámi uvedený účet) nebo při přestupu na jinou školu (stejným způsobem).

Prvňáčkové a žáci, kteří na naši školu přestoupili během prázdnin, obdrží variabilní symbol ke svému kontu se začátkem nového školního roku 2016/2017 od svých třídních učitelů. Prosíme rodiče, aby svým dětem poslali peníze na konto do 20. 9. 2016.

U některých plateb však budeme muset zachovat starý způsob financování. Jde například o fotografování, kdy je platba u každého žáka jiná (v závislosti na počtu fotografií a jejich druhu), a s tím si zatím tento program neporadí. Takových plateb však bude ve školním roce naprosté minimum.

Pokud byste měli nějaký dotaz, rád Vám na něj odpovím a vše podrobně vysvětlím. Pro tyto účely můžete využít e-mailové adresy: staff@zssobotka.cz nebo volejte na telefon: 739 593 194.

 

Příklad fungování elektronické pokladny:

Jméno a příjmení žáka: Jan Vopršálek

Třída: 3. A

Výpis virtuálního účtu, který obdržíte e-mailem (příklad)

  • 20. 7. 2016   vklad                                    1.000 Kč
  • 10. 9. 2016   pracovní sešity: Čj, M, Aj      -  260 Kč
  • 15. 9. 2016   doprava na exkurzi               -  120 Kč
  • 15. 9. 2016   vstupné do muzea                  -   40 Kč
  • 30. 9. 2016   poplatek za ŠD - září            -  150 Kč
  • Koneční zůstekek k 30. 9. 2016          430 Kč                           

Radek Štaff - hospodář školy


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy