INFORMACE PRO RODIČE __________________________________________________

NABÍDKA PARKUROVÉHO KROUŽKU PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Vážení rodiče,

výchovně vzdělávací agentura SVĚT POHYBU z. s. bude ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 pořádat v tělocvičně naší školy kroužek parkuru pro začátečníky a mírně pokročilé (věková kategorie 8 - 13 let).

Kroužek bude zahájen 7. února 2019

Termín kroužků: ČTVRTEK 16:00 - 16:55

Kroužek bude mít celkem 18 lekcí v těchto dnech:

7.2.2019, 14.2.2019, 21.2.2019, 28.2.2019, 7.3.2019, 21.3.2019, 28.3.2019, 4.4.2019, 11.4.2019, 25.4.2019, 2.5.2019, 9.5.2019, 16.5.2019, 23.5.2019, 30.5.2019, 6.6.2019, 13.6.2019, 20.6.2019

Cena kroužku: 3.330 Kč/18 lekcí

Bližší informace a přihlášky na stránce: https://www.zohir.cz/parkour-krouzek-sobotka-ctvrtek-1600-1655

Popis náplně kroužku najdete na webových stránkách pod záložkou PARKUR KROUŽEK


 

 

 

Vážení rodiče,

již dva roky využíváme nový způsob plateb hrazených Vámi za Vaše děti. Do školy jsme nakoupili software (Školní elektronická pokladna), který nás zbavil neustálého vybírání a vracení peněz a další administrativy s tím spojené. Jak se v praxi ukázalo, je tento systém financování pohodlnější i pro Vás samotné.

Podstatou programu je vytvoření virtuálního účtu pro Vašeho syna (dceru). Každý žák obdrží variabilní symbol, který bude neměnný po celou dobu školní docházky. Vaším úkolem bude vložit na účet školy pro Vaše dítě přiměřenou částku pod přiděleným variabilním symbolem, ze které se budou následně odečítat veškeré platby. 

Abyste měli přehled o pohybu na virtuálním účtu, budeme Vám na konci každého měsíce posílat e-mailem stav konta Vašeho dítěte, abyste věděli, zda máte na účtu dostatečnou částku na pokrytí plateb. Zkontrolujte si prosím před začátkem školního roku, zda má vaše dítě dostatečný vklad na svém účtu. Dostačující je částka 500 Kč pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, školní klub či zájmové kroužky. V opačném případě vložte alespoň částku 1.000 Kč.  Při vkládání financí na účet dbejte na správné vyplnění variabilního symbolu, aby následně nedošlo k připsání částky někomu jinému. Pro jistotu uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení Vašeho syna (dcery). Můžete si také nastavit trvalý příkaz a každý měsíc posílat na číslo účtu Vámi stanovenou částku. Způsob doplňování financí však ponecháváme na Vašem rozhodnutí. Částka, která zůstane na účtu na konci školního roku, se automaticky převádí do nového školního roku. Zůstatková částka se vyplácí na konci povinné školní docházky (převodem na Vámi uvedený účet) nebo při přestupu na jinou školu (stejným způsobem).

Prvňáčkové a žáci, kteří na naši školu přestoupili během prázdnin, obdrží variabilní symbol ke svému kontu se začátkem nového školního roku 2016/2017 od svých třídních učitelů. Prosíme rodiče, aby svým dětem poslali peníze na konto do 20. 9. 2016.

U některých plateb však budeme muset zachovat starý způsob financování. Jde například o fotografování, kdy je platba u každého žáka jiná (v závislosti na počtu fotografií a jejich druhu), a s tím si zatím tento program neporadí. Takových plateb však bude ve školním roce naprosté minimum.

Pokud byste měli nějaký dotaz, rád Vám na něj odpovím a vše podrobně vysvětlím. Pro tyto účely můžete využít e-mailové adresy: staff@zssobotka.cz nebo volejte na telefon: 739 593 194.

 

Příklad fungování elektronické pokladny:

Jméno a příjmení žáka: Jan Vopršálek

Třída: 3. A

Výpis virtuálního účtu, který obdržíte e-mailem (příklad)

  • 20. 7. 2016   vklad                                    1.000 Kč
  • 10. 9. 2016   pracovní sešity: Čj, M, Aj      -  260 Kč
  • 15. 9. 2016   doprava na exkurzi               -  120 Kč
  • 15. 9. 2016   vstupné do muzea                  -   40 Kč
  • 30. 9. 2016   poplatek za ŠD - září            -  150 Kč
  • Koneční zůstekek k 30. 9. 2016          430 Kč                           

Radek Štaff - hospodář školy


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy