INFORMACE PRO RODIČE ___________________________________________

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 30. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost následujících skupin žáků ve škole:

 • žáků 1. stupně základních škol
 • žáků 9. ročníku základních škol
 • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu (jeden týden prezenčně, jeden týden distančně)
 • liché týdny (od 30. 11. 2020) se prezenčně vzdělávají třídy: 6. A, 6. B, 8. B
 • sudé týdny (od 7. 12. 2020) se prezenčně vzdělávají třídy: 7. A, 7. B, 8. A
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) pro žáky na distančním vzdělávání po předchozí domluvě s vyučujícím
 • žáci 1. – 4. ročníku budou do školy vcházet i odcházet  pravým hlavním vchodem (u zvonků)
 • žáci 5. – 9. ročníku budou do školy vcházet levým hlavním vchodem (bez zvonků) a odcházet pravým hlavním vchodem (u zvonků)
 • po celou dobu ve škole mají žáci povinnost nosit roušku (doporučujeme alespoň dvě roušky na dopoledne a jednu roušku do školní družiny nebo na odpolední vyučování)
 • z důvodu častého větrání ve třídách prosíme rodiče, aby byly jejich děti dostatečně oblečeny
 • školní družina bude v provozu z organizačních důvodů pro žáky 1. – 4. ročníku
 • provoz školní družiny bude probíhat ve stejných homogenních skupinách tvořených žáky jedné třídy, ve výjimečných případech jednoho ročníku
  • 1. A, 1. B – Věra Valentová (zvonek ŠD 2)
  • 2. A – Petra Králová (zvonek ŠD 3)
  • 2. B – Alena Mocáková (zvonek ŠD 1)
  • 3. A, 3. B – Mgr. Vladimíra Buchalová (zvonek ŠK)
  • 4. A, 4. B – Bronislava Vodičková Šafářová
 • provozní doba ranní školní družiny pro žáky 1. – 3. ročníku: od 6:30 do 7:30 hod. (změna od 3. 12. 2020)
 • provozní doba odpolední družiny pro žáky 1. – 3. ročníku: do 16:00 hod.
 • provozní doba odpolední družiny pro žáky 4. ročníku: do 14:30 hod. (ranní školní družina z organizačních důvodů pro tuto věkovou skupinu neprobíhá)

Prosíme rodiče, aby vzhledem k celkové situaci zvážili délku pobytu svých dětí ve školní družině, neboť i tam budou muset mít po celou dobu roušku (ve škole i na vycházce).

Změna nastává v poskytování stravování ve školní jídelně. Žáci v prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně, žáci v distančním vzdělávání si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Děkujeme za spolupráci a respektování nastavených pravidel.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD RODIČŮ

Ve dnech 3. – 8. listopadu 2020 proběhly online formou volby do ŠKOLSKÉ RADY z řad rodičů prostřednictvím modulu ANKETY v programu BAKALÁŘI.

Tento způsob voleb byl zvolen z důvodu uzavření škol (pandemie onemocnění COVID-19).

Počet hlasujících:        101

Volební účast:              25,96%

Požadovaná volební účast byla splněna, a volby jsou tak platné.

Výsledková listina volených kandidátů

Pořadí

Jméno a příjmení kandidáta (titul)

Počet hlasů

1.

Mgr. Zdeňka Badová

82

2.

Mgr. Marika Koťátková

52

3.

Bc. Jana Kubánková

42

4.

Šárka Ječná

38

5.

Bc. Barbora Adamová

22

6.

Jaroslav Černý

19

7.

Jana Kozáková

14

Zvolení kandidáti budou členy školské rady od 9. 11. 2020 do 31. 8. 2023.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

PROGRAM BAKALÁŘI A APLIKACE MS TEAMS

Vážení rodiče,

minulý týden Vám byly rozdány přihlašovací údaje do programu Bakaláři (pro rodiče) a do aplikace Microsoft Teams (pro žáky).

Chtěli bychom Vás informovat, že tyto komunikační prostředky již plně využíváme a prosíme Vás, abyste se i Vy pravidelně přihlašovali.

Program Bakaláři

V programu Bakaláři budeme využívat především modul KOMENS, kam Vám budeme zasílat zprávy přímo pro Vás nebo na nástěnku (hromadné zprávy pro třídu, celou školu). Do programu Bakaláři se můžete přihlásit přes webovou aplikaci, která je přístupná z webových stránek školy (viz odkaz):

https://www.zssobotka.cz/inpage/webova-aplikace-bakalari/

Klikněte na obrázek „WEBOVÁ APLIKACE BAKALÁŘI“ a budete přesměrováni na stránku, kam doplníte přidělené přihlašovací údaje. Po načtení programu se prosím zaměřte vlevo na liště na modul KOMENS. Když jej rozkliknete, zobrazí se Vám podnabídky (poslat zprávu, přijaté zprávy, odeslané zprávy a nástěnka). V přijatých zprávách najdete zprávy určené jen Vám. Na nástěnce jsou umístěny hromadné zprávy pro třídu či celou školu. Je tedy potřeba, abyste tento prostor pravidelně již nyní sledovali.

Doporučujeme Vám stáhnout si aplikace Bakaláři do „chytrého“ mobilu (dle postupu na výše uvedeném odkazu). V takovém případě Vás totiž mobil sám upozorní na jakoukoli přijatou zprávu.

Když budete chtít napsat zprávu, zvolíte možnost „poslat zprávu“. Poté máte na výběr ze dvou možností. Obecná zpráva – ta bude sloužit pro běžnou komunikaci s učitelem. Druhou možností je „Omluvení absence“ – tuto možnost zvolíte tehdy, když budete omlouvat své dítě z výuky. Zprávu poté obdrží třídní učitel. Chceme Vás upozornit, že omlouvat absenci musíte nově i při online výuce, která je nyní dle zákona povinná.

Aplikace Microsoft Teams

V provozu je již také aplikace Microsoft Teams, která bude sloužit k online výuce dětí a k zadávání domácí práce pro děti.

Postup instalace programu je dispozici na adrese:

https://www.zssobotka.cz/inpage/online-vyuka/

Zde jsou zveřejněna instruktážní videa, jak si aplikaci nainstalovat. Po nainstalování pro Vás bude důležité sledovat především kalendář, kde se budou zobrazovat všechny online vyučovací hodiny, které jsou určené Vašemu dítěti. Kalendář tak bude jakýmsi rozvrhem hodin. V rámci týmu poté bude dětem zadávána domácí práce, která se zobrazí na záložce ZADÁNÍ. Blíže o využití aplikace MS Teams Vás budou informovat vyučující při prvních online hodinách. Již nyní začínají fungovat první cvičná online setkání, která slouží především k tomu, aby se děti s prostředím seznámily.

Věříme, že společnými silami zvládneme toto nelehké období.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji hlavně pevné zdraví.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 12. 10. 2020

Vážení rodiče,

usnesením Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností od 12. 10. 2020 se zavádějí následující opatření:

U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (viz MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ platné od 5. 10. 2020), které je zveřejněno ZDE. V současné době je 2. ročník v KARANTÉNĚ.

U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka (kombinace prezenční a distanční výuky). Při prezenční výuce se třídy vzdělávají dle platného rozvrhu hodin.

Od 12. 10. do 16. 10. 2020 se budou vzdělávat prezenčně ve škole tyto třídy:

6. A, 7. A, 8. A, 9. A

Od 19. 10. do 23. 10. 2020 se budou vzdělávat prezenčně ve škole tyto třídy:

6. B, 7. B, 8. B, 9. B

Pro jednotlivé třídy, které se budou vzdělávat distančně, bude zadána samostatná práce na týden na webových stránkách školy na záložce DOMÁCÍ VÝUKA. Pokud by pokračovala distanční výuka i po podzimních prázdninách, byly by již úkoly zadávány prostřednictvím aplikace BAKALÁŘI, ke kterým dostanete v příštím týdnu přístupové údaje. Proto je nezbytné, abyste si je ve škole vyzvedli, neboť je nesmíme z bezpečnostních důvodů posílat po dětech ani elektronicky (emaily, sms). Bližší informace k aplikaci BAKALÁŘI si můžete přečíst ZDE. V současné době přecházíme na nový a jednotný systém on-line výuky. V příštích 14 dnech však ještě nebude využit, neboť momentálně dochází k postupnému proškolování všech pedagogů. Případná on-line výuka by se tedy realizovala až po podzimních prázdninách.

Termíny předávání přístupových údajů do aplikace BAKALÁŘI:

 • 1. stupeň ve čtvrtek 15. října 2020 v čase od 13:30 do 16:30 hod.
 • 2. stupeň v pondělí 12. října 2020 v čase od 13:30 do 16. 30 hod.

Žáci, kteří budou doma na distanční výuce, mají právo na oběd ve školní jídelně. Vzhledem k tomu, že se nesmí potkávat s ostatními žáky, kteří se učí prezenčně, bude probíhat výdej obědů v době od 12:00 do 12:25 hod. Od úterý 13. 10. 2020 budou všichni žáci, kteří mají distanční výuku z obědů odhlášeni. Pokud tedy chcete pro své děti zajistit stravování ve školní jídelně, je nutné je opět od úterý přihlásit.

Ministr školství vyhlásil 26. a 27. říjen 2020 jako VOLNÉ DNY, na které navazuje státní svátek 28. října 2020 a podzimní prázdniny ve dnech 29. a 30. října 2020.

Přílohy:

Současný školní rok je poznamenán celou řadou hygienických a organizačních opatření. Lze bohužel předpokládat, že některá omezení se budou aplikovat i v následujícím období. Chtěli bychom Vás proto poprosit o maximální spolupráci a ohleduplnost, abychom společně zvládli toto nelehké období. Naším cílem je, aby Vaše děti - naši žáci nebyli poznamenáni těmito změnami. 

Přeji Vám pevné zdraví a hodně sil do následujících dnů.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 5. 10. 2020

Na základě Mimořádného opatření platného od 5. 10. 2020 platí následující změny v provozu škol:

1. stupeň ZŠ - zákaz zpěvu (výuka hudební výchovy pokračuje formou poslechu a teorie)

2. stupeň ZŠ - zákaz zpěvu (výuka hudební výchovy pokračuje formou poslechu a teorie), zákaz sportovní činnosti (výuka tělesné výchovy pokračuje formou vycházek)

Zájmové kroužky ve škole jsou povoleny pouze pro skupiny do 10 osob. Z tohoto důvodu nebudou zahájeny do odvolání následující kroužky:

 • florbalové kroužky
 • mažoretky
 • sportovní kroužek pro 1. stupeň
 • sportovně-kondiční kroužek

Fungovat od října budou pouze tyto kroužky:

 • kroužek DIY - Vyrob si sám
 • kroužek anglického jazyka (opakování 3. ročník)
 • keramický kroužek

Provoz školní družiny a školního klub nebude přerušen.

Děkujeme za pochopení.

vedení školy

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

skenovat0017.jpgZákladní škola ve spolupráce se SRPŠ vyhlašuje SBĚR STARÉHO PAPÍRU, který se uskuteční:

13. - 14. října 2020 od 7:00 do 14:00 hod.

Sběr bude probíhat na parkovišti před tělocvičnou samoobslužným vložením do kontejneru.

NENOSTE PROSÍM KARTON!!!!

Odevzdat lze pouze noviny, časopisy, letáky, kartony.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR PLATNÉ OD 18. 9. 2020

NOVÁ PRAVIDLA PŘI VÝSKYTU RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo pro školy následující nová doporučení:

V případě chronického respiračního onemocní (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) vyplní rodič čestné prohlášení, ke kterému může na základě svého rozhodnutí přiložit kopii zprávy z odborné poradny.

Příloha: Čestné prohlášení

 

Informace k přílohám

Příloha: Postup při výskytu respiračního onemocnění u dítěte

Příloha: Postup při kontaktu dítěte s osobou s potvrzenou a prokázanou nákazou COVID-19 (karanténa/izolace)

Vše je to k dispozici i na webu Ministerstva zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/rada-vlady-pro-zdravotni-rizika-projednala-nova-pravidla-pro-karantenu-a-algoritmy-testovani/

PLOŠNÉ NOŠENÍ ROUŠEK VE VŠECH BUDOVÁCH

Vážení rodiče,

s účinností od 10. září 2020 zavedlo Ministerstvo zdravotnictví ČR plošné nošení roušek ve všech budovách v České republice. Ve školách se to bude týkat společných prostor (tj. na chodbách, WC). Ve třídách a učebnách děti roušky nosit nemusí. 

Zajistěte prosím, aby mělo Vaše dítě s sebou alespoň dvě roušky.

V případě dalších změn Vás budeme na tomto místě opět informovat.

Mimořádné opatření k 10. 9. 2020

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY

platný od 1. 9. 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci se v naší škole řídíme následujícími pravidly:

žáci a žákyně

 • 1. – 4. ročník – vstup do budovy školy pravým hlavním vchodem (u zvonků)
 • 5. – 9. ročník – vstup do budovy školy levým hlavním vchodem (bez zvonků)
 • při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce, po převlečení a přezutí v šatně si je umyjí v kmenové třídě antibakteriálním mýdlem
 • při přesunech do odborných učeben a tělocvičen, po návštěvě toalet a před jídlem se znovu dezinfikují
 • ve společných prostorách (chodby, schodiště, toalety, atrium) se zdržují jen nezbytně nutnou dobu
 • je zakázáno půjčování osobních pomůcek a vyměňování svačin
 • žáci navštěvující školní družinu a školní klub si školní tašky berou s sebou do svých oddělení, nenechávají je v šatnách
 • šatny jsou během vyučování zamčeny
 • všichni odcházejí z budovy školy pravým hlavním vchodem (u zvonků) dle rozvrhu

pedagogičtí pracovníci

 • vykonávají zvýšený dozor o přestávkách (posílení ranního dozoru a dozoru o velké přestávce)
 • zajišťují pravidelné větrání v kmenových třídách a odborných učebnách
 • kontrolují provádění dezinfekce rukou žáky při přesunech do odborných učeben, tělocvičen či jiných kmenových tříd
 • plánují přesuny do odborných učeben tak, aby nedocházelo ke zkracování vyučovacích hodin
 • kontrolují pořádek ve třídách a šatnách při poslední vyučovací hodině tak, aby se mohl provést úklid těchto prostor
 • převádějí žáky do školní jídelny dle rozpisu
 • nabízejí konzultační hodiny pro žáky mimo vyučování
 • plánují aktivity či vycházky v souladu s doporučením MŠMT (viz. manuál)

správní zaměstnanci

 • provádějí několikrát denně dezinfekci společných prostor
 • odpolední úklid provádějí pomocí speciálních dezinfekčních prostředků

zákonní zástupci

 • upřednostňují telefonní či elektronickou komunikaci se školou
 • nedoprovázejí své děti do budovy školy
 • sledují zdravotní stav svého dítěte
 • neposílají dítě do školy s příznaky onemocnění (kašel, rýma, bolest v krku, teplota, ……..)
 • v případě nepřítomnosti dítěte ihned informují třídního učitele/učitelku

Děkuji všem, že budou respektovat zvláštní opatření uvedená v tomto pokynu, protože je to v zájmu ochrany zdraví všech dětí a zaměstnanců školy.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Na základě zápisu, který proběhl ve dnech 26. a 27. 8. 2020 byli do školní družiny a školního klubu přijati následující žáci (viz. SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ).

Seznam přijatých žáků

Žáci již byli rozděleni do jednotlivých oddělení školní družiny a školního klubu (viz. seznam).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE VRACEJÍCÍ SE Z DOVOLENÍ (Z CIZINY)

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci Vás prosím, abyste dodržovali po návratu ze zahraniční dovolené doporučení vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR, abychom eliminovali možnost případné nákazy nemocí COVID-19. V níže uvedené příloze najdete aktuální seznam bezpečných zemí. Pokud jste navštívili zemi, která není na seznamu uvedena, musíte kontaktovat příslušnou krajskou hygienu a dále absolvovat test na COVID-19 nebo čtrnáctidenní karanténu.

Seznam zemí s mírným rizikem nákazy


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy