INFORMACE PRO RODIČE ___________________________________________

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 proběhne na všech školách v České republice preventivní screeningové testování antigenními testy na onemocnění COVID-19. Testování bude probíhat na stejném principu jako v září a v případě pozitivního výsledku Vás budeme kontaktovat.

Pokud Vaše dítě onemocní nebo mu je nařízena karanténa, tak nás prosím o této skutečnosti ihned informujte. Po návratu Vašeho dítěte do školy doložte jeho bezinfekčnost negativním výsledkem PCR testu. Potvrzení prosím předejte třídnímu učiteli.

Vzhledem ke zhoršující se situaci budou třídní schůzky probíhat on-line formou, telefonicky, ve výjimečných případech individuálně prezenčně ve škole.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám hlavně pevné zdraví.

S pozdravem

Mgr. Jana Knapová
ředitelka školy​

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

seznam přijatých žáků do školní družiny a školního klubu pro školní rok 2021/2022 najdete ZDE.

vedení školy

INFORMACE PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY

Vážení rodiče, 

zasílám Vám informaci z MŠMT, která se týká režimu návratu ze zahraničí před nástupem dětí do školy.

Podle opatření jsou rodiče dětí povinni informovat třídního učitele, případně ředitelku školy o svých cestách do zahradničí (do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19) v posledních 14 dnech před nástupem do školy.

Po návratu domů jsou děti povinny se podrobit RT-PCR nebo antigennímu testu s výjimkou dětí očkovaných a předložit výsledek testu třídnímu učiteli.

Podrobné informace najdete v příloze této zprávy.

Přeji Vám hezké léto a těším se na setkání s Vašimi dětmi ve středu 1. září 2021.

PŘÍLOHA


Mgr. Jana Knapová
ředitelka školy

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče,

od 1. 6. 2021 se bude z důvodu postupného zdražování potravin navyšovat cena za obědy dětí. Bližší informace najdete ZDE.

INFORMACE O POVINNÉM TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY PŘED KONÁNÍM PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Vážení rodiče, milí žáci,

z MŠMT jsme obdrželi informaci, že žáci, kteří budou konat přijímací zkoušku na střední školu nebo na víceleté gymnázium, jsou povinni absolvovat antigenní test na COVID-19. Výsledek testu nesmí být starší 7 dní a uchazeč jej musí doložit písemným potvrzením.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání na střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ poté vydá písemné potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Další podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu. Je zde uvedeno, za jakých podmínek se žák nemusí testovat a jak postupovat v případě, kdy bude mít žák při testování pozitivní výsledek antigenního testu.

DOKUMENT S DALŠÍMI INFORMACEMI K TESTOVÁNÍ

Kdy a kde se mohou žáci v naší škole testovat:

1. Uchazeči o čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou

Termíny jednotné přijímací zkoušky:    

 • pondělí 3. května 2021
 • úterý 4. května 2021

Termín testování na ZŠ:

 • žáci 9. A  - úterý 27. dubna 2021 od 13:00 do 14:00 v učebně Vv
 • žáci 9. B - úterý 27. dubna 2021 od 14:00 do 15:00 v učebně Vv

2. Uchazeči o víceletá gymnázia

Termíny jednotné přijímací zkoušky:     

 • středa 5. května 2021
 • čtvrtek 6. května 2021

Termín testování na ZŠ:                               

 • čtvrtek 29. dubna 2021 od 12:00 do 13:00 v učebně Vv

3. Uchazeči o čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou a uchazeči o víceletá gymnázia (náhradní termín)

Termíny jednotné přijímací zkoušky:     

 • středa 2. června 2021
 • čtvrtek 3. června 2021

Termín testování na ZŠ:

 • středa 26. května 2021 od 13:00 do 14:00 v učebně Vv
 • čtvrtek 27. května 2021 od 13:00 do 14:00 v učebně Vv

 4. Uchazeči o čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou, kteří nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku 

Termíny přijímací zkoušky:                        

 • řádné: 5. - 19. května 2021
 • náhradní: do 16. června 2021

Termín testování na ZŠ:                               

 • 7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ

5. Uchazeči o střední vzdělávání bez maturitní zkoušky

Termíny přijímací zkoušky:                        

 • řádné: 5. - 19. května 2021
 • náhradní: do 16. června 2021

Termín testování na ZŠ:                               

 • 7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ

Všichni žáci, kteří požadují provedení antigenního testu na naší škole, jsou povinni zaslat zprávu hospodáři školy panu Radku ŠTAFFOVI s uvedením informace, kdy se žák přijde do školy testovat. Zprávu zašle prostřednictvím systému BAKALÁŘI (modul Komens) nebo na e-mail: staff@zssobotka.cz.

Zpráva bude obsahovat následující informace:

 • Jméno a příjmení žáka, který se chce testovat:
 • Třída:
 • Datum, kdy se žák přijde testovat:

Tato informace je důležitá proto, abychom měli na konkrétní den nachystána dostatečná množství testů.

Děkujeme za spolupráci.

vedení školy

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÉHO CYKLOTÁBORU SOBOTKA 2021

12. - 16. července 2021

Plakát

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, milé děti,

od 2. pololetí školního roku 2020/2021 začne naše škola oficiálně využívat elektronickou žákovskou knížku. Děti obdrží po jarních prázdninách své přístupové údaje do webové aplikace Bakaláři, jejíž součástí je i elektronická žákovská knížka.

Každá známka v elektronické ŽK má svou váhu dle důležitosti, náročnosti a podílu samostatné práce. 

Váha známek:

Váha 1 - aktivita, referáty, laboratorní práce

Váha 2 - ústní zkoušení, menší písemné práce (pětiminutovky)

Váha 3 - písemné práce

Váha 4 - kontrolní práce

Prosíme rodiče, aby pro omlouvání žáků upřednostnili také aplikaci Bakaláři.

Děkujeme rodičům, že budou pravidelně sledovat výsledky vzdělávání svých dětí.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 30. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost následujících skupin žáků ve škole:

 • žáků 1. stupně základních škol
 • žáků 9. ročníku základních škol
 • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu (jeden týden prezenčně, jeden týden distančně)
 • liché týdny (od 30. 11. 2020) se prezenčně vzdělávají třídy: 6. A, 6. B, 8. B
 • sudé týdny (od 7. 12. 2020) se prezenčně vzdělávají třídy: 7. A, 7. B, 8. A
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) pro žáky na distančním vzdělávání po předchozí domluvě s vyučujícím
 • žáci 1. – 4. ročníku budou do školy vcházet i odcházet  pravým hlavním vchodem (u zvonků)
 • žáci 5. – 9. ročníku budou do školy vcházet levým hlavním vchodem (bez zvonků) a odcházet pravým hlavním vchodem (u zvonků)
 • po celou dobu ve škole mají žáci povinnost nosit roušku (doporučujeme alespoň dvě roušky na dopoledne a jednu roušku do školní družiny nebo na odpolední vyučování)
 • z důvodu častého větrání ve třídách prosíme rodiče, aby byly jejich děti dostatečně oblečeny
 • školní družina bude v provozu z organizačních důvodů pro žáky 1. – 4. ročníku
 • provoz školní družiny bude probíhat ve stejných homogenních skupinách tvořených žáky jedné třídy, ve výjimečných případech jednoho ročníku
  • 1. A, 1. B – Věra Valentová (zvonek ŠD 2)
  • 2. A – Petra Králová (zvonek ŠD 3)
  • 2. B – Alena Mocáková (zvonek ŠD 1)
  • 3. A, 3. B – Mgr. Vladimíra Buchalová (zvonek ŠK)
  • 4. A, 4. B – Bronislava Vodičková Šafářová
 • provozní doba ranní školní družiny pro žáky 1. – 3. ročníku: od 6:30 do 7:30 hod. (změna od 3. 12. 2020)
 • provozní doba odpolední družiny pro žáky 1. – 3. ročníku: do 16:00 hod.
 • provozní doba odpolední družiny pro žáky 4. ročníku: do 14:30 hod. (ranní školní družina z organizačních důvodů pro tuto věkovou skupinu neprobíhá)

Prosíme rodiče, aby vzhledem k celkové situaci zvážili délku pobytu svých dětí ve školní družině, neboť i tam budou muset mít po celou dobu roušku (ve škole i na vycházce).

Změna nastává v poskytování stravování ve školní jídelně. Žáci v prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně, žáci v distančním vzdělávání si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Děkujeme za spolupráci a respektování nastavených pravidel.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD RODIČŮ

Ve dnech 3. – 8. listopadu 2020 proběhly online formou volby do ŠKOLSKÉ RADY z řad rodičů prostřednictvím modulu ANKETY v programu BAKALÁŘI.

Tento způsob voleb byl zvolen z důvodu uzavření škol (pandemie onemocnění COVID-19).

Počet hlasujících:        101

Volební účast:              25,96%

Požadovaná volební účast byla splněna, a volby jsou tak platné.

Výsledková listina volených kandidátů

Pořadí

Jméno a příjmení kandidáta (titul)

Počet hlasů

1.

Mgr. Zdeňka Badová

82

2.

Mgr. Marika Koťátková

52

3.

Bc. Jana Kubánková

42

4.

Šárka Ječná

38

5.

Bc. Barbora Adamová

22

6.

Jaroslav Černý

19

7.

Jana Kozáková

14

Zvolení kandidáti budou členy školské rady od 9. 11. 2020 do 31. 8. 2023.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

PROGRAM BAKALÁŘI A APLIKACE MS TEAMS

Vážení rodiče,

minulý týden Vám byly rozdány přihlašovací údaje do programu Bakaláři (pro rodiče) a do aplikace Microsoft Teams (pro žáky).

Chtěli bychom Vás informovat, že tyto komunikační prostředky již plně využíváme a prosíme Vás, abyste se i Vy pravidelně přihlašovali.

Program Bakaláři

V programu Bakaláři budeme využívat především modul KOMENS, kam Vám budeme zasílat zprávy přímo pro Vás nebo na nástěnku (hromadné zprávy pro třídu, celou školu). Do programu Bakaláři se můžete přihlásit přes webovou aplikaci, která je přístupná z webových stránek školy (viz odkaz):

https://www.zssobotka.cz/inpage/webova-aplikace-bakalari/

Klikněte na obrázek „WEBOVÁ APLIKACE BAKALÁŘI“ a budete přesměrováni na stránku, kam doplníte přidělené přihlašovací údaje. Po načtení programu se prosím zaměřte vlevo na liště na modul KOMENS. Když jej rozkliknete, zobrazí se Vám podnabídky (poslat zprávu, přijaté zprávy, odeslané zprávy a nástěnka). V přijatých zprávách najdete zprávy určené jen Vám. Na nástěnce jsou umístěny hromadné zprávy pro třídu či celou školu. Je tedy potřeba, abyste tento prostor pravidelně již nyní sledovali.

Doporučujeme Vám stáhnout si aplikace Bakaláři do „chytrého“ mobilu (dle postupu na výše uvedeném odkazu). V takovém případě Vás totiž mobil sám upozorní na jakoukoli přijatou zprávu.

Když budete chtít napsat zprávu, zvolíte možnost „poslat zprávu“. Poté máte na výběr ze dvou možností. Obecná zpráva – ta bude sloužit pro běžnou komunikaci s učitelem. Druhou možností je „Omluvení absence“ – tuto možnost zvolíte tehdy, když budete omlouvat své dítě z výuky. Zprávu poté obdrží třídní učitel. Chceme Vás upozornit, že omlouvat absenci musíte nově i při online výuce, která je nyní dle zákona povinná.

Aplikace Microsoft Teams

V provozu je již také aplikace Microsoft Teams, která bude sloužit k online výuce dětí a k zadávání domácí práce pro děti.

Postup instalace programu je dispozici na adrese:

https://www.zssobotka.cz/inpage/online-vyuka/

Zde jsou zveřejněna instruktážní videa, jak si aplikaci nainstalovat. Po nainstalování pro Vás bude důležité sledovat především kalendář, kde se budou zobrazovat všechny online vyučovací hodiny, které jsou určené Vašemu dítěti. Kalendář tak bude jakýmsi rozvrhem hodin. V rámci týmu poté bude dětem zadávána domácí práce, která se zobrazí na záložce ZADÁNÍ. Blíže o využití aplikace MS Teams Vás budou informovat vyučující při prvních online hodinách. Již nyní začínají fungovat první cvičná online setkání, která slouží především k tomu, aby se děti s prostředím seznámily.

Věříme, že společnými silami zvládneme toto nelehké období.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji hlavně pevné zdraví.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 12. 10. 2020

Vážení rodiče,

usnesením Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností od 12. 10. 2020 se zavádějí následující opatření:

U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (viz MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ platné od 5. 10. 2020), které je zveřejněno ZDE. V současné době je 2. ročník v KARANTÉNĚ.

U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka (kombinace prezenční a distanční výuky). Při prezenční výuce se třídy vzdělávají dle platného rozvrhu hodin.

Od 12. 10. do 16. 10. 2020 se budou vzdělávat prezenčně ve škole tyto třídy:

6. A, 7. A, 8. A, 9. A

Od 19. 10. do 23. 10. 2020 se budou vzdělávat prezenčně ve škole tyto třídy:

6. B, 7. B, 8. B, 9. B

Pro jednotlivé třídy, které se budou vzdělávat distančně, bude zadána samostatná práce na týden na webových stránkách školy na záložce DOMÁCÍ VÝUKA. Pokud by pokračovala distanční výuka i po podzimních prázdninách, byly by již úkoly zadávány prostřednictvím aplikace BAKALÁŘI, ke kterým dostanete v příštím týdnu přístupové údaje. Proto je nezbytné, abyste si je ve škole vyzvedli, neboť je nesmíme z bezpečnostních důvodů posílat po dětech ani elektronicky (emaily, sms). Bližší informace k aplikaci BAKALÁŘI si můžete přečíst ZDE. V současné době přecházíme na nový a jednotný systém on-line výuky. V příštích 14 dnech však ještě nebude využit, neboť momentálně dochází k postupnému proškolování všech pedagogů. Případná on-line výuka by se tedy realizovala až po podzimních prázdninách.

Termíny předávání přístupových údajů do aplikace BAKALÁŘI:

 • 1. stupeň ve čtvrtek 15. října 2020 v čase od 13:30 do 16:30 hod.
 • 2. stupeň v pondělí 12. října 2020 v čase od 13:30 do 16. 30 hod.

Žáci, kteří budou doma na distanční výuce, mají právo na oběd ve školní jídelně. Vzhledem k tomu, že se nesmí potkávat s ostatními žáky, kteří se učí prezenčně, bude probíhat výdej obědů v době od 12:00 do 12:25 hod. Od úterý 13. 10. 2020 budou všichni žáci, kteří mají distanční výuku z obědů odhlášeni. Pokud tedy chcete pro své děti zajistit stravování ve školní jídelně, je nutné je opět od úterý přihlásit.

Ministr školství vyhlásil 26. a 27. říjen 2020 jako VOLNÉ DNY, na které navazuje státní svátek 28. října 2020 a podzimní prázdniny ve dnech 29. a 30. října 2020.

Přílohy:

Současný školní rok je poznamenán celou řadou hygienických a organizačních opatření. Lze bohužel předpokládat, že některá omezení se budou aplikovat i v následujícím období. Chtěli bychom Vás proto poprosit o maximální spolupráci a ohleduplnost, abychom společně zvládli toto nelehké období. Naším cílem je, aby Vaše děti - naši žáci nebyli poznamenáni těmito změnami. 

Přeji Vám pevné zdraví a hodně sil do následujících dnů.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 5. 10. 2020

Na základě Mimořádného opatření platného od 5. 10. 2020 platí následující změny v provozu škol:

1. stupeň ZŠ - zákaz zpěvu (výuka hudební výchovy pokračuje formou poslechu a teorie)

2. stupeň ZŠ - zákaz zpěvu (výuka hudební výchovy pokračuje formou poslechu a teorie), zákaz sportovní činnosti (výuka tělesné výchovy pokračuje formou vycházek)

Zájmové kroužky ve škole jsou povoleny pouze pro skupiny do 10 osob. Z tohoto důvodu nebudou zahájeny do odvolání následující kroužky:

 • florbalové kroužky
 • mažoretky
 • sportovní kroužek pro 1. stupeň
 • sportovně-kondiční kroužek

Fungovat od října budou pouze tyto kroužky:

 • kroužek DIY - Vyrob si sám
 • kroužek anglického jazyka (opakování 3. ročník)
 • keramický kroužek

Provoz školní družiny a školního klub nebude přerušen.

Děkujeme za pochopení.

vedení školy

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

skenovat0017.jpgZákladní škola ve spolupráce se SRPŠ vyhlašuje SBĚR STARÉHO PAPÍRU, který se uskuteční:

13. - 14. října 2020 od 7:00 do 14:00 hod.

Sběr bude probíhat na parkovišti před tělocvičnou samoobslužným vložením do kontejneru.

NENOSTE PROSÍM KARTON!!!!

Odevzdat lze pouze noviny, časopisy, letáky, kartony.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR PLATNÉ OD 18. 9. 2020

NOVÁ PRAVIDLA PŘI VÝSKYTU RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo pro školy následující nová doporučení:

V případě chronického respiračního onemocní (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) vyplní rodič čestné prohlášení, ke kterému může na základě svého rozhodnutí přiložit kopii zprávy z odborné poradny.

Příloha: Čestné prohlášení

 

Informace k přílohám

Příloha: Postup při výskytu respiračního onemocnění u dítěte

Příloha: Postup při kontaktu dítěte s osobou s potvrzenou a prokázanou nákazou COVID-19 (karanténa/izolace)

Vše je to k dispozici i na webu Ministerstva zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/rada-vlady-pro-zdravotni-rizika-projednala-nova-pravidla-pro-karantenu-a-algoritmy-testovani/

PLOŠNÉ NOŠENÍ ROUŠEK VE VŠECH BUDOVÁCH

Vážení rodiče,

s účinností od 10. září 2020 zavedlo Ministerstvo zdravotnictví ČR plošné nošení roušek ve všech budovách v České republice. Ve školách se to bude týkat společných prostor (tj. na chodbách, WC). Ve třídách a učebnách děti roušky nosit nemusí. 

Zajistěte prosím, aby mělo Vaše dítě s sebou alespoň dvě roušky.

V případě dalších změn Vás budeme na tomto místě opět informovat.

Mimořádné opatření k 10. 9. 2020

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY

platný od 1. 9. 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci se v naší škole řídíme následujícími pravidly:

žáci a žákyně

 • 1. – 4. ročník – vstup do budovy školy pravým hlavním vchodem (u zvonků)
 • 5. – 9. ročník – vstup do budovy školy levým hlavním vchodem (bez zvonků)
 • při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce, po převlečení a přezutí v šatně si je umyjí v kmenové třídě antibakteriálním mýdlem
 • při přesunech do odborných učeben a tělocvičen, po návštěvě toalet a před jídlem se znovu dezinfikují
 • ve společných prostorách (chodby, schodiště, toalety, atrium) se zdržují jen nezbytně nutnou dobu
 • je zakázáno půjčování osobních pomůcek a vyměňování svačin
 • žáci navštěvující školní družinu a školní klub si školní tašky berou s sebou do svých oddělení, nenechávají je v šatnách
 • šatny jsou během vyučování zamčeny
 • všichni odcházejí z budovy školy pravým hlavním vchodem (u zvonků) dle rozvrhu

pedagogičtí pracovníci

 • vykonávají zvýšený dozor o přestávkách (posílení ranního dozoru a dozoru o velké přestávce)
 • zajišťují pravidelné větrání v kmenových třídách a odborných učebnách
 • kontrolují provádění dezinfekce rukou žáky při přesunech do odborných učeben, tělocvičen či jiných kmenových tříd
 • plánují přesuny do odborných učeben tak, aby nedocházelo ke zkracování vyučovacích hodin
 • kontrolují pořádek ve třídách a šatnách při poslední vyučovací hodině tak, aby se mohl provést úklid těchto prostor
 • převádějí žáky do školní jídelny dle rozpisu
 • nabízejí konzultační hodiny pro žáky mimo vyučování
 • plánují aktivity či vycházky v souladu s doporučením MŠMT (viz. manuál)

správní zaměstnanci

 • provádějí několikrát denně dezinfekci společných prostor
 • odpolední úklid provádějí pomocí speciálních dezinfekčních prostředků

zákonní zástupci

 • upřednostňují telefonní či elektronickou komunikaci se školou
 • nedoprovázejí své děti do budovy školy
 • sledují zdravotní stav svého dítěte
 • neposílají dítě do školy s příznaky onemocnění (kašel, rýma, bolest v krku, teplota, ……..)
 • v případě nepřítomnosti dítěte ihned informují třídního učitele/učitelku

Děkuji všem, že budou respektovat zvláštní opatření uvedená v tomto pokynu, protože je to v zájmu ochrany zdraví všech dětí a zaměstnanců školy.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Na základě zápisu, který proběhl ve dnech 26. a 27. 8. 2020 byli do školní družiny a školního klubu přijati následující žáci (viz. SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ).

Seznam přijatých žáků

Žáci již byli rozděleni do jednotlivých oddělení školní družiny a školního klubu (viz. seznam).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE VRACEJÍCÍ SE Z DOVOLENÍ (Z CIZINY)

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci Vás prosím, abyste dodržovali po návratu ze zahraniční dovolené doporučení vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR, abychom eliminovali možnost případné nákazy nemocí COVID-19. V níže uvedené příloze najdete aktuální seznam bezpečných zemí. Pokud jste navštívili zemi, která není na seznamu uvedena, musíte kontaktovat příslušnou krajskou hygienu a dále absolvovat test na COVID-19 nebo čtrnáctidenní karanténu.

Seznam zemí s mírným rizikem nákazy


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy