INFORMACE PRO RODIČE ___________________________________________

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA

Vláda České republiky od středy 11. března 2020 zavírá do odvolání všechny základní a střední školy a zakazuje všechny hromadné akce nad 100 lidí. O zrušení tohoto opatření Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy (www.zssobotka.cz).

vedení školy

ABONENTNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO 2. STUPEŇ SE RUŠÍ!!!

Vzhledem k současné situaci v Evropě – šíření koronaviru, odvolávám návštěvu abonentního divadelního představení (Malý princ na Zemi) v Mladé Boleslavi v pondělí 16. 3. 2020.

Pokud chcete divadlo se svým potomkem navštívit individuálně, vyzvedněte si abonentku ve škole, jízdné bude vráceno v rámci vyúčtování v červnu.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Naďa Ortová

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PRO OSOBY VRACEJÍ SE Z ITÁLIE

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost, kteří následně rozhodnou o karanténě. 

Mimořádné opatření

ZÁJEZD DO ŠVÝCARSKA SE RUŠÍ

Vážení rodiče,

plánovaný zahraniční poznávací zájezd do Švýcarska ve dnech 18. – 23. května 2020 se ruší. Nechceme Vaše děti zbytečně vystavovat riziku nákazy coronavirem. Tento týden bychom museli podepsat s cestovní kanceláří závaznou smlouvu a my netušíme, jak se celá situace v Evropě během následujících dvou měsíců vyvine.

Děkujeme za pochopení.

vedení školy

INFORMACE Z KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Vážení rodiče,

situace ve věci šíření koronaviru se mění. Do včerejšího dne byla rizikovou oblastí pouze Čína.

Nyní je riziková oblast definována takto:

Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek.

Osoby, které přicestují z rizikových oblastí, by měly kontaktovat naši stanici – následně jim vydáme rozhodnutí o 2 týdenní (či jiné dle konkrétních okolností) karanténě.

Pokud se u těchto osob objeví horečka, kašel či dušnost – musí IHNED volat Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové

V příloze zasílám aktualizovaný materiál – Co dělat – Coronavirus 25.2.2020.pdf včetně kontaktů.

Aktuální informace doporučujeme získávat ze stránek Ministerstva zdravotnictví - www.mzcr.cz i Ministerstva zahraničíwww.mzv.cz

PŘÍLOHA

Další přílohy:

Snížení rizik nákazy coronavirem

Jak si správně mýt ruce

Informace pro cestovatele


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy