MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ___________________________________________

Naše škola řadu let úzce spolupracuje s polskou základní školou ze Sobótky (Gymnazium Gmine im. Piotra Włostowica). Počátky spolupráce se datují dnem 28. 10. 2004, kdy bylo vedení školy pozváno na návštěvu do polské Sobótky. Naši žáci měli poprvé možnost navštívit sobóteckou školu 19. 3. 2005. Ze začátku byly vzájemné návštěvy pouze jednodenní, ale později se změnily na třídenní pobyty. Na jaře jezdí Poláci k nám a na podzim mohou naši žáci v doprovodu svých učitelů jezdit na oplátku k nim. Díky našim přátelům jsme mohli absolvovat čtyřikrát týdennní pobyt u Baltského moře (v Jaroslavieci) v rámci projektu "Zelená škola". Za ta léta byla navázána mnohá přátelství nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli. Měli jsme požnost poznat krásná místa našich vlastí, seznámit se s jejich kulturou i historií. I nadále bychom chtěli naši vzájemnou spolupráci rozvíjet a posilovat.

Přehled společných akcí ve školním roce 2023/2024:

Přehled společných akcí ve školním roce 2022/2023:

Přehled společných akcí ve školním roce 2019/2020:

Přehled společných akcí ve školním roce 2018/2019:

Přehled společných akcí ve školním roce 2017/2018:

Přehled společných akcí ve školním roce 2016/2017:

Přehled společných akcí ve školním roce 2015/2016:

Přehled společných akcí ve školním roce 2014/2015:

Přehled společných akcí ve školním roce 2013/2014:

Přehled společných akcí ve školním roce 2012/2013:

Přehled společných akcí ve školním roce 2011/2012:

Odkaz na webové stránky naší partnerské školy ze Sobótky:

http://www.ggsob.pl/


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy