VĚDA NÁS BAVÍ ___________________________________________

Tento školní rok jsme se přidali ke školám, které podporují malé badatele v objevování přírodních zákonitostí.

Od října 2018 pravidelně pořádáme dva badatelské kroužky týdně (středa: M. Pipková, čtvrtek: J. Zumrová). Zde zábavnou formou seznamujeme děti s fyzikálními zákony, se stavbou těla nebo se základními chemickými metodami.

Na prvním kroužku jsme si smícháním škrobu s vodou vyrobili nenewtonovskou kapalinu a zkoumali jsme její vlastnosti. Pak jsme tyto zjištěné poznatky porovnávali s vlastnostmi vody.

Naše druhé setkání bylo ve znamení barev. Děti se seznámily s metodou rozdělování složek směsí, která se nazývá chromatografie. Pomocí této metody pozorovaly rozdělení fixů na jednotlivé složky. Na závěr jsme pracovali s Goethovým barevným kruhem, ze kterého lze vyčíst míchání barev.

Třetí lekce byla zaměřená na skladbu buňky. Děti si vytvořily modely rostlinné a živočišné buňky a pak jsme si na nich vysvětlili jejich rozdílné složení.

Na čtvrtém kroužku se děti seznámily s tím, jak pracují lidské plíce. K bádání si postavily model plic, pomocí kterého demonstrovaly nádech a výdech. Experimentem pak zjišťovaly vitální kapacitu plic.  Na závěr si měřením pulsu (před a po cvičení) ověřovaly, že při zátěži dýcháme rychleji.

   

Poslední říjnový kroužek zacílil na fyziku. Jednoduchými pokusy jsme hledali těžiště těles. K objevování těžiště neboli hmotného středu jsme si sestavili několik modelů. První stabilní soustavu jsme vyrobili ze špejlí a korků a druhou pomocí vidliček. Pro děti bylo neuvěřitelné, že sestavené soustavy při nalezení těžiště nespadly a zůstaly stát, přestože působily velmi nestabilně.

Na každém kroužku jsme objevili nějaké zázraky přírody a těšíme se na další, které budou určitě neméně zajímavé. A proto: „AŤ  NÁS  VĚDA  BAVÍ!“

Ing. Marcela Pipková


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy