SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
___________________________________________

školní rok 2021/2022

JMÉNO A PŘÍJMENÍ         

TŘÍDNICTVÍ, FUNKCE

KONTAKTNÍ E-MAIL

Učitelé
Mgr. Jana Knapová ředitelka školy knapova@zssobotka.cz 
Ing. Marcela Pipková zástup. ředitelky, školní metodik prevence    pipkova@zssobotka.cz
Mgr. Jindřich Bada 1. A bada.jindrich@centrum.cz 
Mgr. Květoslava Šourková 1. B sourkova10@seznam.cz
Mgr. Kateřina Jirásková 2. A kjiras@seznam.cz
Mgr. Romana Rejzková 2. B romana.rejzkova@email.cz
Mgr. Marcela Havlíková 3. A Marcela.Hava@seznam.cz
Mgr. Lucie Ulrychová 3. B lucie.ulrychova@seznam.cz 
Mgr. Vladimíra Buchalová  4. A vlabucha@seznam.cz 
Mgr. Kamil Šisler   4. B  sisler@centrum.cz 
Mgr. Miroslava Drbohlavová  5. A akrim.drb@gmail.com 
Mgr. Alena Slavíková  5. B  alenaslavikova@centrum.cz 
Mgr. Martina Javůrková 6. A martina.javurkova@email.cz
Mgr. Jana Zumrová 6. B jana.zumrova@centrum.cz 
Mgr. Iva Svobodová 7. A ivasvobodova95@seznam.cz
Bc. Jan Janatka 7. B honza.janatka@gmail.com 
Mgr. Iva Jungová 8. A iva.jungova@seznam.cz
Ing. Petr Švec 8. B svec@zssobotka.cz
Ing. Lucie Kliková 9. A  klikova@zssobotka.cz  
Mgr. Naďa Ortová 9. B nada.ortova@seznam.cz 
Mgr. Karolína Smolařová karolinasmolarova@seznam.cz 
Mgr. Pavla Kozáková vychovná poradkyně kozakova@zssobotka.cz  
Mgr. Břetislav Šimral simral@zssobotka.cz 
Phdr. Michal Guse   guse@zssobotka.cz 
Mgr. Miloslav Najman   najman.m@volny.cz 
Mgr. Helena Krsková   helena.krskova@seznam.cz 
Bc. Jana Čerychová   cerychova@zssobotka.cz
Mgr. Daniel Krejčík   krejcik@zssobotka.cz
Mgr. Marika Koťátková                m.kotatkova@seznam.cz 
Pedagogické asistentky
Petra Králová vychovatelka ŠD 3  kapelu@seznam.cz 
Radka Daxnerová   raddax@seznam.cz 
Romana Černá    Romik.cerna@seznam.cz  
Ilona Jalovecká  vychovatelka ŠK, správce knihovny  jalovecka@trosky.cz  
Bronislava Vodičková Šafářová   bronislava.s@email.cz 
Petra Kellerová kellerova@zssobotka.cz
Pavla Šimková simkova@zssobotka.cz
Vychovatelky ŠD
Alena Mocáková školní družina 1 alena.mocakova@seznam.cz
Věra Valentová školní družina 2 vera.valentova.vera@seznam.cz
Správní zaměstnanci    
Radek Štaff hospodář, pedagog volného času   staff@zssobotka.cz 
Vlastimil Hlavatý školník  
Ivana Odlerová uklízečka  
Květa Karbanová uklízečka, správce tělocvičny a gym. sálu  
Lenka Frydrychová uklízečka  
Karel Pipek uklízeč  


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy