SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
___________________________________________

školní rok 2017/2018

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

TŘÍDNICTVÍ, FUNKCE

KONTAKTNÍ E-MAIL

Učitelé
Mgr. Jana Knapová ředitelka školy knapova@zssobotka.cz 
Ing. Marcela Pipková zástup. ředitelky, školní metodik prevence   pipkova@zssobotka.cz
Mgr. Miroslava Drbohlavová  1. A drbohlavova@zssobotka.cz 
Mgr. Alena Slavíková  1. B  slavikova@zssobotka.cz  
Mgr. Květoslava Šourková  2. A sourkova10@seznam.cz
Mgr. Jindřich Bada 2. B bada.jindrich@centrum.cz 
Mgr. Romana Chlumová  3. A chlumova-romana@seznam.cz
Mgr. Kateřina Jirásková 3. B kjiras@seznam.cz
Mgr. Marcela Havlíková   4. A Marcela.Hava@seznam.cz
Bc. Ivana Elgnerová 4. B ivana.elegnerova@seznam.cz
Mgr. Kamil Šisler     5. A  sisler@centrum.cz 
Mgr. Vladimíra Buchalová  5. B, vychovatelka ŠK buchalova@zssobotka.cz 
Mgr. Karolína Soušková 6. A souskova@zssobotka.cz  
Mgr. Martin Munzar     6. B munzar@zssobotka.cz 
Mgr. Jana Zumrová 7. A jana.zumrova@centrum.cz 
Mgr. Adéla Drábková 7. B drabkova@zssobotka.cz 
Mgr. Petra Poledníková 8. A polednikova@zssobotka.cz
Mgr. Břetislav Šimral 8. B b.simral@seznam.cz
Mgr. Pavla Kozáková 9. A, vychovná poradkyně kozakova@zssobotka.cz
Mgr. Miloslav Najman   najman.m@volny.cz 
Mgr. Naďa Ortová   nada.ortova@seznam.cz 
Mgr. Olga Turková   turkovaolga@centrum.cz 
MgA. Adéla Brabcová    brabcova@zssobotka.cz 
Mgr. Miluše Vlčková    
Pedagogické asistentky
Horčičková Jaroslava     
Petra Králová vychovatelka ŠD 3  kapelu@seznam.cz 
Radka Daxnerová   raddax@seznam.cz 
Romana Černá     
Ilona Jalovecká  vychovatelka ŠD 3, správce knihovny   
Vychovatelky ŠD
Alena Mocáková školní družina 1 mocakova@zssobotka.cz
Věra Valentová školní družina 2 valentova@zssobotka.cz
Správní zaměstnanci    
Radek Štaff hospodář, pedagog volného času   staff@zssobotka.cz 
Vlastimil Hlavatý školník  
Ivana Odlerová uklízečka  
Lucie Chrpová uklízečka, spávce tělcvičny a gymn. sálu  
Květa Karbanová uklízečka  

Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy