ŠKOLNÍ AKCE _____________________________________________

školní rok 2018/2019

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

21. LISTOPAD - VĚTRNÍKOVÝ DEN

Naše škola se v letošním školním roce připojila k Větrníkovému dni. Jde o celorepublikovou akci zaměřenou na podporu dětí s cystickou fibrózou, která postihuje především dýchací a trávicí soustavu.

Roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou fibrózou ale mnohdy nepřekonatelná překážka. Větrníkový den je určený zejména k šíření osvěty. Má vést ke zvyšování povědomí o tomto závažném nevyléčitelném onemocnění.

Do akce se zapojilo na 180 žáků  1. - 4. ročníku. Společně si ve třídách, školní družině nebo za pomoci rodičů  vyrobili větrníky, které pak  symbolicky roztočili ve středu 21. listopadu v atriu naší školy, kde proběhlo též i společné fotografování. K vidění zde byly opravdu rozmanité  pestrobarevné větrníky. Zdaleka však nešlo o jejich technickou či estetickou dokonalost, ale o šíření myšlenky, ke které se tato akce vztahuje. Děti si zároveň uvědomily hodnotu lidského zdraví a jeho ochranu.

Všem dětem i rodičům patří náš dík za to, že jsme mohli alespoň touto formou na dálku společně podpořit děti, které se s touto nemocí potýkají.

                                                                                                                            Alena Slavíková

EXKURZE DO CUKROVARU DOBROVICE

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 jsme navštívili se žáky 9. ročníku nejstarší fungující cukrovar v České republice. Dobrovický cukrovar založil Karel Anselm Thurn-Taxis v roce 1831. Dnes je součástí francouzské společnosti TEREOS.

   

Dobrovický komplex je největším zpracovatelem cukrové řepy v naší republice. Jakmile jsme byli seznámeni se základními historickými i provozními informacemi, mohli jsme vstoupit do výrobního procesu. První naše kroky vedly k vykládce řepy na pásový dopravník, odkud je transportována pásovým dopravníkem do pračky. Zde je důkladně „vyprána“ a může probíhat tzv. „řízkování řepy“. Výsledkem jsou bílé řepné řízky připomínající krátké špagety, které se pak louhují (extrahují) v horké vodě (80°C). Vzniklá cukerná šťáva se čistí, filtruje, zahušťuje a pak krystalizací vznikají bílé krystalky cukru. Se zájmem jsme absolvovali všechny tyto části výroby cukru. Cestu přeměny cukrové řepy na cukr jsme zakončili ochutnávkou všech meziproduktů a samozřejmě i konečného produktu – bílého krystalického cukru odebraného přímo z odstředivky.

Kromě výroby cukru jsme ještě viděli laboratoř ke zjišťování cukernatosti řepy, kvasné a destilační kolony lihovaru, vápenku, čističku vody získané z řepy, zásobník bioplynu (rovněž získaného z řepy), sila na cukr či melasu, sušičku pelet (krmivo pro zvířata z vylouhovaných řízků) atd.

Po technicky zaměřené exkurzi jsme se přesunuli do Jabkenic, kde jsme si připomněli významného českého skladatele Bedřicha Smetanu. Vycházku jsme zahájili u pomníku skladatele a pokračovali jsme kolem hájenky, kde v letech 1875 až 1884 žil s rodinou své dcery, k Mlýnskému rybníku a pak podzimně zabarveným lesem zpět.

Tento den byl velmi vydařený a určitě každého z nás obohatil.

FOTOGALERIE

Ing. Marcela Pipková

SOBOTECKÁ ZASTAVENÍ  

Na konci října si celá naše země připomněla významné výročí. My ze Sobotky však slavíme již od jara. V březnu jsme vzpomenuli 125. výročí otevření naší  školní budovy a v srpnu 520 let od povýšení Sobotky na město. A konečně 100 let republiky.

„Demokracie či res publica – věc veřejná nám umožňuje realizovat svůj vlastní sen, realizovat svou svobodu.“ S těmito slovy Mikuláše Mináře, vysokoškolského studenta, naprosto souhlasíme.

Za tuto svobodu zaplatila životem či strádáním celá řada známých i neznámých hrdinů i obyčejných lidí, na které bychom neměli nikdy zapomenout, a neměli bychom demokracii brát jako samozřejmost.

Měli bychom se zase vracet k prověřeným hodnotám našich předků jako je láska, pravda, svoboda a humanita. A k tomu vést i naše děti. Nesmíme dovolit, aby tyto hodnoty zastínil konzum.

Žít svůj vlastní sen, ale žít ho i pro druhé, nemyslet pouze na sebe. Je důležité tyto principy vštěpovat i našim žákům.

Proto jsme se před třemi roky rozhodli, že v rámci celoškolních projektů „Sobotecko – náš domov“ a „Sobotecko v proměnách času“ navrhneme a zrealizujeme nejenom pro potřebu školy, ale pro všechny obyvatele a návštěvníky Sobotky naučnou stezku městem, která by přiblížila historii našich nejvýznamnějších pamětihodností.

   

Udělat tedy něco pro sebe i pro druhé. Vzniklo tak sedm panelů „Soboteckých zastavení“, které se nám podařilo slavnostně otevřít 25. 10. 2018 v „předvečer“ významného výročí.

Velmi cennou a nepostradatelnou pomocí byla odborná garance soboteckého rodáka, promovaného historika Karola Bílka a paní učitelky Olgy Bičišťové, která provedla konečnou úpravu jednotlivých textů. Mapy k zastavením nám laskavě poskytl náš bývalý žák Bc. Lubor Jenček.

Na obsahu panelů se podíleli žáci 2. stupně pod vedením MgA. Adély Brabcové a Mgr. Martina Munzara.

Panely vyrobila firma Urbania, s.r.o. z Ořechova u Brna, květinovou výsadbu zajistili manželé Řehákovi z Oseku a instalaci provedli pracovníci technických služeb města.

Celý projekt ve výši 125 000 Kč byl uhrazen ze sponzorských příspěvků oslovených firem i soukromníků.

Všem zainteresovaným dětem, vyučujícím, spolupracovníkům i sponzorům patří naše velké a upřímné poděkování.

Dobrá věc se podařila a přáli bychom si, aby přinášela radost a poučení nám všem.

FOTOGALERIE

Mgr. Jana Knapová

EXKURZE DO HVĚZDÁRNY A U HASIČŮ

V pátek 19. října 2018 se konala pro páté ročníky exkurze do hvězdárny a k hasičskému sboru v Jičíně. Ačkoliv celý týden krásně svítilo sluníčko a teploty šplhaly přes 20 °C, tak nás páteční ráno přivítalo mlhou a výrazně chladnějším počasím.

            

Po společném příjezdu autobusem do Jičína se třídy rozdělily. Třída 5. A se nejprve vydala k hasičům a třída   5. B na výukový program do hvězdárny. Program byl zaměřen na koloběh vody v přírodě. Žáci se během hodiny dozvěděli teoretické informace o koloběhu vody, spotřebě vody, znečišťování kanalizací a jak znečištění předcházet. Děti si mohly během výuky vyzkoušet řadu zajímavých pokusů.

Z hvězdárny jsme se přesunuli k hasičskému záchrannému sboru, kde nás hasiči provedli areálem a přiblížili nám své povolání. K vidění byla hasičská vozidla a jejich vybavení, čluny, zbrojnice, oblečení a tělocvična. Příslušníci sboru žákům líčili různé situace – např. zásah u dopravní nehody, spolupráci se záchrannou službou, vyprošťování zraněných, zásah u požáru a také pomoc při povodních. S poděkováním jsme se museli rozloučit, ačkoliv dotazů ze strany žáků bylo dost a hasiči byli ochotní, tak na nás již čekal u vlakového nádraží autobus. Celé dopoledne velice rychle uteklo, krásně se před odjezdem vyjasnilo a nás čekala cesta domů.

Bc. Sabina Veigertová

POUŠTĚNÍ DRAKŮ

Začátek podzimu přinesl nejen krásné slunečné počasí, ale i příznivý vítr. Žáci druhých tříd se těšili na společné pouštění draků. Ve čtvrtek 11. října 2018 se vydali v hodině tělesné výchovy na hřiště za školou. 

   

Povětrnostní podmínky byly výborné, téměř letní počasí. Co více si přát! A tak se děti hned pustily do toho. Některým drakům se nejprve do vzduchu moc nechtělo, ale nakonec se přece jen vznesli. K vidění byli draci od těch nejjednodušších tradičních až po velké moderní. Děti si navzájem radily i pomáhaly. Občas bylo nutno rozmotat zacuchané provázky a už se běželo dál. Děti měly spoustu elánu a společně si užily hodně legrace. Není divu, že se jim zpět do školy moc nechtělo. Odnášely si však spoustu nových zážitků!

FOTOGALERIE

                                                                                                                                   Mgr. Alena Slavíková

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Dopravní výchova mě bavila. Je o tom, že se učíme značky a také, jak se máme a nemáme chovat na silnici.

V osm hodin jsme se sešli v naší šatně a před školou na nás už čekal autobus.

     

Výuka probíhala v Jičíně a byla rozdělena na dvě části. V první části jsme se učili značky a kdo má na křižovatkách přednost. V druhé části výuky jsme jezdili na kole na malém dopravním hřišti.

Paní instruktorka nám rozdala kola. Někdo dostal nové kolo a na někoho zbylo kolo starší, ale i na tom starém se jezdilo dobře.

Zpět do Sobotky jsme jeli linkovým autobusem. Poprvé jsme si spletli zastávku a museli jsme přebíhat ke správné zastávce. Báli jsme se, aby nám autobus neujel. Vše jsme ale nakonec stihli a spokojeně jsme se vrátili ke škole.

Veronika Karbanová, 4. A

MIMOZEMŠŤAN V ČESKÉM RÁJI

9. října  2018 se třetí třídy vydaly na exkurzi do Domu přírody v Dolánkách u Turnova.

   

Náš program byl naplánován asi takto. Jedna třída vystoupila u zámku Hrubý Rohozec a odtamtud se vydala pěšky po Zlaté stezce Českého ráje do Dolánek – asi 1,5 km. Cestou jsme si četli informační tabule k naučné stezce, okukovali studánky, rybníky a sledovali tok řeky Jizery. 

Po příchodu do Domu přírody jsme se nejprve nasvačili, nakoupili drobné suvenýry. Potom si nás vyzvedl mladý pan průvodce, který nás odvedl do učebny. Tam nás seznámil s mimozemšťanem DiPi. Povídali jsme si, prohlíželi fotografie, hráli hry a soutěžili, poznávali rostliny a živočichy Českého ráje. Navštívili jsme také expozici Domu přírody. Ta byla velmi zajímavá. Bylo to osm místností, kde návštěvníky interaktivně seznamují s přírodou a památkami Českého ráje.

Druhá třída měla opačný program. Nejprve Dům přírody a poté vyjeli na koloběžky.

A protože bylo krásné počasí, výlet se nám všem  velmi vydařil.

FOTOGALERIE

Mgr. Květoslava Šourková

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

TŘÍDA 2. A

Do Městské knihovny Fráni Šrámka se ve středu 3. října 2018 vypravili kluci a holky ze 2. A.

Všichni se moc těšili a zároveň byli trošku napnutí, protože nevěděli, co je vlastně čeká. Slavnostní dopoledne zahájila paní knihovnice pohádkou od Josefa Čapka. Byl to pejsek, kočička a jejich skvělý dort. Děti na tomto veselém příběhu předvedly své čtenářské dovednosti a milé obecenstvo, které tvořila paní knihovnice, pan místostarosta a paní ředitelka s paní zástupkyní, přesvědčily o tom, že si průkazku do knihovny zaslouží.

Na čtenáře knihovny byli druháčci pasováni opravdickým rytířským mečem jako praví rytíři. Tohoto úkolu se ujal pan místostarosta Jan Janatka poté, co si děti vyslechly slavnostní slib čtenáře knihovny. Průkazku do knihovny noví čtenáři obdrželi spolu s knížkou Bráchova bota od Evelíny Koubové a hrací kartou nové čtenářské hry Cesta vesmírem, na kterou mají možnost sbírat hvězdičky za přečtené knížky.

Slavnostní chvilku zakončila několika milými slovy paní ředitelka s paní zástupkyní a úplnou tečkou bylo malé občerstvení v podobě dortu, který možná pekli pejsek s kočičkou.

Děkujeme paní knihovnici Magdaléně Šrůtové za pěkné chvilky v naší městské knihovně.

FOTOGALERIE

                                                                                              Miroslava Drbohlavová a celá 2. A

TŘÍDA 2. B

O týden později se do městské knihovny vydali žáčci ze 2. B. I na ně zde čekalo slavnostní pasování na čtenáře. Nejprve složili slib čtenáře, potom společným předčítáním předvedli své čtenářské dovednosti. Z rukou paní knihovnice obdrželi vlastnoručně nakreslenou průkazku do knihovny a pěknou knížku na památku. Na závěr si pochutnali na výborném dortíku.

Někteří žáci již do knihovny chodí, ostatní se chystají. Moc děkujeme paní knihovnici za příjemné slavnostní chvíle a těšíme se na další brzkou spolupráci.

FOTOGALERIE

                                                                                                              Mgr. Alena Slavíková a žáčci 2. B

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA - ZANZIBAR A TANZÁNSKÉ SAFARI

Pro žáky čtvrtých a pátých ročníků byla dne 3. října 2018 v rámci projektu „Zázraky přírody“ uspořádána beseda s cestovatelem Pavlem Chlumem, který na naší škole v minulých letech již přednášel. Tématem přednášky se stala expedice do Tanzánie a Zanzibaru, kterou pan Chlum společně se svými kolegy podnikl v roce 2017. Beseda byla zaměřena nejenom na geografické a teoretické informace, ale především na putování po národních parcích (např. Národní park Mikumi) a poznávání africké kultury a kmenů.

Žáci pátých ročníků nyní probírají v přírodovědě podnebné pásy, proto byla beseda účelnou vizuální pomůckou. Prostřednictvím fotografií a videí spatřili žáci známé, či méně známé zástupce fauny a flóry z oblasti tropického pásu – konkrétně savany. Měli možnost hádat názvy živočichů, slyšet typické zvuky, které vydávají a podívat se pod mořskou hladinu východního pobřeží střední Afriky.

Na závěr žáci pokládali cestovateli zvídavé dotazy, na které ochotně a podrobně odpovídal. Beseda byla zakončena náležitým potleskem a poděkováním ze strany dětí a pedagogů.

Foto: Pavel Chlum

Bc. Sabina Veigertová

LITERÁRNÍ EXKURZE DO STARÉ HUTĚ U DOBŘÍŠE ZA KARLEM ČAPKEM

V úterý 25. září 2018 jsme se my, žáci devátých tříd, vydali na literární exkurzi do Steré Huti u Dobříše. Už několik dní předem nás paní učitelky upozorňovaly, že počasí nám asi přát moc nebude a že se máme pořádně obléknout. Měly pravdu, zima byla, ale my jsme se nenechali odradit a vydali jsme se na cestu. V osm hodin ráno jsme se sešli všichni před školou a nastoupili do autobusu. Cesta trvala zhruba dvě a půl hodiny a rychle nám utekla. Poté nás čekala půl kilometrová procházka k cíli, během níž jsme alespoň poznali okolí a místa, kudy chodil Karel Čapek se ženou a přáteli. Ve škole jsme se o Karlovi Čapkovi učili, takže jsme nebyli úplní neznalci.   Když jsme vešli do areálu, který se jmenuje Strž, protože se nachází pod úrovní zdejšího rybníka (7 metrů), tak nás přivítala moc milá paní průvodkyně s poutavým výkladem. V přízemí domu jsme si prohlédli expozici věnovanou dětství Karla Čapka a nejdůležitějším ženám jeho života.  Prošli jsme částí domu, která dříve sloužila jako zimní zahrada, v níž byla i původní podlaha, kterou tam položil sám Karel Čapek.   Poslední místnost přízemí byla věnována Pátečníkům. To byla skupina intelektuálů, kteří se scházeli každý pátek a patřil mezi ně i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V prvním patře jsme mohli vidět jeho pracovnu a dokonce nám paní průvodkyně pustila i zvukovou nahrávku Karla Čapka. Pak jsme pokračovali do druhého patra, zde byla výstava z části věnována Ferdinandu Peroutkovi, spisovateli a blízkému příteli Karla Čapka. Po prohlídce jsme zhlédli krátký film o životě Karla Čapka, o bratru Josefu Čapkovi, manželce Olze Scheinpflugové a jeho tvorbě.

Poté  jsme si mohli koupit suvenýry, a pak nám už nic nebránilo v tom, abychom pokračovali v cestě dál. Paní průvodkyně nám totiž dala skvělý typ, a to zastávku v  cukrárně v Mníšku pod Brdy. Nejdříve jsme se ale cestou zastavili v Dobříši u místního zámku, kde jsme si prohlédli zámecké nádvoří. Následně jsme jeli do Mníšku, kde jsme vystoupili také před místním zámkem, a jak už jsem řekla,  byla zima, tak jsme se všichni někam schovali (vyhlášená cukrárna, pizzerie apod.). Po hodinové přestávce jsme nasedli do autobusu směřujícímu k domovu. Celý den nám dělaly příjemný doprovod paní učitelka Mgr. Naďa Ortová a Mgr. Olga Turková. Oběma paním učitelkám moc děkujeme za příjemný den.                                                      

Barbora Bártová, 9. A

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ A NÁVŠTĚVA JIČÍNSKÉ HVĚZDÁRNY

Ve čtvrtek 13. září 2018 zavítaly třídy 7. A, 8. A a 8. B do Jičína. Nejprve si děti ze sedmé třídy prošly jičínské náměstí, kde právě probíhal festival Jičín – město pohádky. Poté se vydaly stezkou kolem Cidliny až k jičínské hvězdárně. Ve hvězdárně zhlédly výukový program: Život na oběžné dráze. Pan průvodce hovořil o zajímavostech z vesmíru, o astronautech a o životě na mezinárodní vesmírné stanici. Zajímavá byla i ukázka asteroidů,    tzv. boloidů, které neustále prolétávají naší atmosférou a většinou shoří.

Na závěr si prohlédly velký dalekohled a malými dalekohledy pozorovaly okolní přírodu. Po celou dobu programu plnily děti úkoly, za jejichž správnou odpověď dostaly drobnou odměnu.

Návštěva hvězdárny se všem velmi líbila, program byl velice poučný a zajímavý.

Lucie Havlíková, 7. A 

DRUHÁCI NA POHÁDKOVÉM FESTIVALU

    

Ve čtvrtek 13. září 2018 se děti z druhých tříd vypravily na pohádkový festival do Jičína. Letos nás v Jičíně všemi místy provázela postava z nedalekých Krkonoš, sám jejich pán, mocný Krakonoš.

Hned po ránu si mohli druháčci v jedné z dílniček na náměstí vyrobit za pomoci starších kamarádů  barevný větrník, papírovou loutku nebo pomocí kladiva a hřebíků stlouct ze dřevěných dílků výrobek dle vlastní fantazie. Již tradičně jsme se také zastavili u stánku s dětskými časopisy, které také děti za splněné úkoly dostávaly.

Součástí našeho dopoledního programu byla i návštěva nově otevřeného jičínského kina Bio Český Ráj. Tady si pro nás připravili pohádku Hejkalka, která vyprávěla o moci a schopnostech pána hor Krakonoše.

Pohádkové dopoledne jsme zakončili prohlídkou zámeckého nádvoří a s pohádkou jsme se rozloučili veselým zvoněním na zvony u brány.

Pro každého z nás to bylo příjemné sluníčkové dopoledne a někteří se za pohádkou do Jičína vypravili i v pátek nebo o víkendu spolu s rodiči nebo prarodiči.

FOTOGALERIE

                                                                                                          Mgr. Miroslava Drbohlavová

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

Ve čtvrtek 13. září 2018 se kvůli opravě naší školní tělocvičny vydala celá škola na cvičení v přírodě. My deváťáci jsme se rozhodli poznat krásy jičínského okolí. No a kam jinam se podívat než k Valdštejnské lodžii. Ráno jsme nasedli do linkových autobusů směřujících do Jičína. Samozřejmě festival „Jičín město pohádky“ byl již v plném proudu, ale my měli jiný cíl,  a tak jsme se vydali lipovou alejí k obci Sedličky, kde stojí monumentální Valdštejnská lodžie, kterou nechal, jak už název vypovídá, postavit Albrecht z Valdštejna. Celkově bychom mohli nazvat náš celý výlet ,, Po stopách Albrechta z Valdštejna“,  protože jsme byli v Jičíně, prošli jsme se celou lipovou alejí a pak právě navštívili i Valdštejnskou lodžii. Dál jsme se vydali poklidnou procházkou k penzionu Prostřední mlýn, kde následovalo příjemné občerstvení a odpočinek. Po této siestě jsme se vydali přes louku k Jičínu, kde jsme dostali hodinový rozchod, takže nakonec jsme se všichni nadlábli něčím, co nám přišlo k chuti a odjeli spokojeně zpátky domů do Sobotky. Celý den nám dělali doprovod paní učitelka Kozáková a pan učitel Šimral s panem učitelem Najmanem. Moc jim děkujeme za to, že nám zpříjemnili den. A i když bylo 13., tak se snad nikomu nic zlého nestalo, cestou svítilo sluníčko a všichni jsme byli naprosto spokojeni. 

Barbora Bártová, 9. A

SOBOTKA V SOBÓTCE

Hned zkraje nového školního roku jsme se vypravili ve dnech 6. – 9. září 2018 na čtyřdenní pobyt k našim přátelům do polské Sobótky. Ti si pro nás připravili opravdu pestrý program plný poznání, kultury a zábavy.

   

ČTVRTEK 6. září 2018

Do Sobótky jsme dorazili krátce před polednem. Pan řidič se na cestě chytře vyhnul uzavírkám silnic, a tak jsme přijeli dříve, než jsme plánovali. Po obědě jsme se šli ubytovat a poté se vydali na procházku městem. Na náměstí jsme si mohli prohlédnout na výstavních panelech dobové fotografie Sobótky mapující celé 20. století. Dozvěděli jsme se, že největší proměnu zaznamenala Sobótka po 2. světové válce, neboť během ní bylo zcela zničeno přes 50% budov. Po návratu  do školy se naši žáci měli rozdělit do tří skupin a absolvovat sportovní, hudební a výtvarnou dílnu.  Do hudební dílny se však nikdo nepřihlásil, a tak jsme to vyřešili šalamounsky. Všichni ti, kteří se přihlásili na sportovní dílnu, si šli nejprve zapívat a až teprve po chvíli se přesunuli do tělocvičny, kde mohli zhlédnout ukázku karate v podání učitele Tomasze Ostrovského. Žáci si mohli určité tréninkové prvky i vyzkoušet a myslím si, že je tato činnost velmi bavila. Ve výtvarné dílně pak žáci tvořili ozdoby na podzimní věneček, který si pak celkově i dotvořili. Večer byla na programu oblíbená diskotéka, a tak školou burácela taneční muzika, při které se všichni výborně bavili.

   

PÁTEK 7. září 2018

Páteční den byl ve znamení celodenního výletu do Zlatého Stoku, kde jsme nejprve navštívili bývalý důl zlata. Ještě před začátkem prohlídky nás potěšila jedna věc – byla nám přidělena česká průvodkyně, a proto jsme výkladu velmi dobře rozuměli a ještě jsme si užili spoustu legrace, neboť paní průvodkyně byla velmi vtipná. Začali jsme prohlídkou dolu Gertruda, který je pojmenován po ženě, která se vydala do labyrintu chodeb hledat svého zavaleného muže (horníka) a sama se již živá nikdy nevrátila. Během výkladu jsme se dozvěděli, že víc jak zlata se z dolu získala jedovatá látka arsenik, které zde bylo vytěženo mnohonásobně více. Množství vytěženého zlata si můžete představit v podobě krychle o rozměrech 90x90x90 cm. V dole Gertruda jsme si mohli prohlédnout mimo jiné chodbu smrti, trezor nebo místo s vystavenou kolekcí vtipných cedulí bezpečnosti práce. Někteří odvážlivci pak mohli využít v útrobách dolu i osmimetrovou skluzavku. Poté jsme se přesunuli do horní Černé štoly. Čekal nás sestup po schodišti dolů až k místu, kde se nachází jediný podzemní vodopád v Polsku. Kvůli suchu tu sice nepadala voda proudem, ale i tak to byl příjemný zážitek. Nakonec nás z podzemí vyvezl na povrch zemský vláček a prohlídka byla zakončena ukázkou ražby mince, kterou si všichni mohli na památku i zakoupit. Poté jsme se přemístili o kus dál, kde si děti mohly vyzkoušet rýžování zlata. Poslední částí exkurze v dolech zlata byla prohlídka středověkého technického parku (hornické osady). Zde bylo k vidění mnoho technických vymožeností, které v té době lidem značně ulehčovaly velmi těžkou práci (kladky, páky, velká dřevěná kola apod.). Následoval oběd a po něm jsme se již vrátili zpět do Sobótky a navštívili zde rukodělnou dílnu, kde žáci sobótecké školy tvoří i několik měsíců nádherné tkané obrazy. Tato činnost má ve zdejší škole velkou tradici a umějí to opravdu moc dobře. Večer se šla menší skupina v doprovodu učitelů projít, větší skupina si pak šla se mnou zahrát fotbálek a basketbal na venkovní hřiště za školou.

SOBOTA 8. září 2018

Sobotní den jsme strávili ve čtvrtém nejlidnatějším městě Polska - Vratislavi. Zde jsme nejprve navštívili místní aqua park, na což se děti moc těšily. Využít zde mohly hned čtyři tobogány, zátoku s imitací mořských vln, množství bazénů, z nichž jeden venkovní byl termální a dokonce se slanou vodou. Strávili jsme zde zhruba dvě hodiny a všichni jsme si je naplno užili. Poté jsme se přesunuli do centra města, kde jsme měli zajištěný oběd. Po něm jsme si prohlédli místo, které dříve sloužilo jako jatka, ale dnes je místem obchůdků s výtvarnými potřebami a dekorativními výrobky. Na závěr návštěvy Vratislavi jsme si prohlédli historické náměstí tohoto hlavního města Dolnoslezského vojvodství. Po návratu do Sobótky jsme navštívili vedlejší budovu školy, kde mají své třídy a zázemí nižší ročníky školy a obdivovali vystavené výtvarné práce dětí, které nejsou namalovány, jak byste si možná mysleli. Vystavené obrazy jsou totiž vytkány a při pohledu na cedulku s věkem jejich autorů jen nevěřícně žasnete. Pro zbytek večera jsme měli k dispozici tělocvičnu, kterou jsme si rozdělili na dvě sportoviště. Na jednom hrála většina sálovou kopanou, na druhém zase basketbal.

  

NEDĚLE 9. září 2018

V neděli dopoledne jsme se vypravili do místa, kde jsme během čtrnáctileté spolupráce dosud nebyli. Tím místem bylo město Slezská Javořina. Zde se nachází Muzeum průmyslu a železniční dopravy Slezska. Měli jsme to štěstí, že zrovna o tomto víkendu zde probíhal sjezd parních lokomotiv z různých částí Evropy. Mohli jsme si tedy prohlédnout mnohem více lokomotiv, než je tomu běžné během zbytku celého roku. Kromě samotné prohlídky interiérů muzea mohly děti vstoupit i do vagónů nebo kabin samotných lokomotiv. Největším zážitkem pro všechny pak byla asi výletní jízda jednou z nich, kdy jsme absolvovali krátkou vyjížďku po nádraží. Tímto nevšedním výletem jsme tak zakončili čtyřdenní pobyt v Polsku. Před obědem jsme si ještě vyslechli krátké hudební vystoupení děvčat tvořící rockovou skupinu, kdy nám ve svém podání zahrály několik známých světových hitů. Po obědě jsme se s našimi přáteli rozloučili a vydali se na cestu zpět domů.

Celý pobyt se velmi vydařil, přálo nám počasí a všichni jsme si jak společné výlety, tak společné aktivity náramně užili.

Na jaře tomu již bude patnáct let od začátku vzájemné spolupráce, a tak už pomalu přemýšlíme, jakým způsobem naše dlouholeté přátelství oslavíme.

FOTOGALERIE

Radek Štaff

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

 

Prázdniny utekly jako voda a v pondělí 3. září 2018 jsme se společně opět po dvou měsících sešli, abychom zahájili školní rok 2018/2019. Svůj významný den prožili zejména naši prvňáčci, kteří se jistě již nemohli dočkat, až půjdou porvé do školy. A že se jich tu nesešlo zrovna málo. Letos jich máme celkem 53 a budou rozděleni do dvou tříd. Třídní učitelkou třídy 1. A bude Mgr. Vladimíra Buchalová, třídním učitelem třídy 1. B bude Mgr. Kamil Šisler. Prvňáčkům, ale i všem našim žákům přejeme mnoho úspěchů.

 

FOTOGALERIE

Radek Štaff


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy