ŠKOLNÍ AKCE _____________________________________________

školní rok 2016/2017

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

V pondělí 2. října 2017 zažila Sobotka opravdu významnou událost, neboť byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný sportovní areál za naší školou. Slavnostní odpoledne zahájily svým vystoupením mažoretky Lentilky, které na fotbalové ploše následně vystřídaly Tereza Pažoutová s Terezou Bryxí, které si pro přihlížející připravily gymnastickou sestavu. Poté vystoupili se svým projevem představitelé města, starosta Ing. Lubor Jenček a místostarosta Bc. Jan Janatka, kteří seznámili přítomné s výčtem prací, které byly na stadionu během necelých tří měsíců realizovány a na které dojde ještě v příštím kalendářním roce. Poté vystoupila ředitelka školy Mgr. Jana Knapová, která ocenila, že se po mnoha letech podařilo dotáhnout jednání o rekonstrukci stadionu do úspěšného konce a pro školu i veřejnost zrealizovat zázemí pro lehkou atletiku a míčové hry. Za sportovní veřejnost vystoupil bývalý dlouholetý učitel tělesné výchovy Mgr. Josef Kužel, který kladně ohodnotil podobu zrekonstruovaného stadionu a vyslovil přání, aby v Sobotce vyrostli další úspěšní atleti, kteří by rozšířili řady jičínského atletického klubu. Po úvodních proslovech již nebránilo nic tomu, aby si i všichni přítomní mohli prohlédnout a vyzkoušet veškerá sportoviště. Na úvod se ještě uskutečnila štafeta dospělých na 4x100 m, do které se zapojili zástupci školy, města i bývalí sportovci. Na víceúčelovém hřišti si pak mohli všichni vyzkoušet nejrůznější míčové sporty. Kopaly se penalty, házely se sedmimetrové hody, zkoušela se přesnost střelby na panáka a florbalový slalom, střílelo se na koš. Na atletickém oválu probíhaly štafety dětí na 4x 100 m, běhaly se sprinty na 60 m. V rohu stadionu si mohly děti vyzkoušet skok do dálky, s dálkařským doskočištěm se mnohé setkaly poprvé v životě. Na fotbalovém hřišti si školní družina připravila pro své děti sportovní čtyřboj (skákání v pytli, skok z místa, běh s pingpongovým míčkem a běh dvojic se svázanýma nohama). Všichni se náramně bavili a užívali si nádherného areálu, za který zástupcům našeho města mnohokrát děkujeme.

Průběh rekonstrukce

Samotná rekonstrukce stadionu byla zahájena 12. června 2017 terénními a zemními pracemi. Nejprve bylo dokončeno umělé zavlažování fotbalového hřiště s vlastním zdrojem vody, ošetřen trávník, byly osazeny nové branky a záchytné sítě za nimi. Poté bylo vybudováno víceúčelové hřiště o rozměru 22x43 m s umělým polyuretanovým povrchem, dřevěnými mantinely, čtyřmetrovým oplocením a osvětlením. Na hřišti se může provozovat opravdu pestrá škála míčových sportů (volejbal, streetball, futsal, házená, florbal nebo tenis). Na závěr rekonstrukce byl vybudován  400 m dlouhý atletický dvoudráhový ovál napojený na čtyřdráhovou sprinterskou rovinku 100 m a doskočiště pro skok daleký. První etapa rekonstrukce stadionu byla dokončena v polovině září 2017 a vyžádala si náklady převyšující 7 mil. Kč. V příštím kalendářním roce se počítá se zahájením druhé etapy rekonstrukce stadionu, během které by mělo dojít na opravu antukových kurtů, dokončení oplocení a otevření nového vstupu z Jičínské ulice. Především však bude zahájena přestavba tribuny, budovy šaten a zázemí ubytovny. V projektu se počítá také s vybudováním beachvolejbalového hřiště a hřiště pro workout (venkovní posilovna).

FOTOGALERIE

zdroj informací: www.sobotka.cz

Radek Štaff

ZELENÁ ŠKOLA

Rok se s rokem sešel a naše partnerská škola z polské Sobótky nás opět přizvala na Zelenou školu, kterou jsme společně absolvovali v letovisku Jaroslawiec u Baltského moře. Podrobný deník z celé akce si můžete přečíst po rozkliknutí nadpisu.

FOTOGALERIE

Radek Štaff

PRVŇÁČCI NA POHÁDKOVÉM FESTIVALU

V pátek 15. září 2017 se prvňáčci vypravili na svůj první výlet, navštívili pohádkový festival v Jičíně.

Hned ráno jsme si prohlédli na nádvoří zámku tematické dílny ZIMA, MRÁZ A OHEŇ V NÁS. Na náměstí jsme si vyslechli HODINU PŘÍRODOVĚDY – písničky o zvířatech, které byly proloženy dialogem dětí a paní učitelky. A poté jsme již zamířili do K – klubu na pohádky v podání členů dramatického kroužku K - klubu. Dětem se moc líbila POŠŤÁCKÁ POHÁDKA a POHÁDKA O TŘECH DOKTORECH. Hercům poděkovaly velkým potleskem.

  

Nechyběl ani čas na pořádnou svačinku a posilněni jsme navštívili pohádku O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH. Tady jsme si ve čtyřech dílničkách mohli podle ročního období vyrobit například sněhové vločky, jablíčka, jahody, kytičky či podzimní lístečky. Práce děti bavila a každý si odnesl malý vlastnoručně vyrobený dáreček.

S pohádkou jsme se rozloučili zazvoněním na zvonec. Zazvonil zvonec a pohádky byl konec, ale pro některé ne, protože do pohádkového Jičína se řada dětí vrátila ještě o víkendu s rodiči.

FOTOGALERIE

                                                                                                          Miroslava Drbohlavová

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Třídy 4. A a 4. B uskutečnily v termínu 3. až 10. června 2017 společně školu v přírodě (ŠvP). Sedmidenní akce se odehrála v Krkonoších kousek pod hlavním hřebenem na Novopacké boudě. Kromě jednoho žáka se zúčastnili všichni, celkem 35 dětí. Pedagogickou funkci plnili třídní učitelé Kamil Šisler a Vladimíra Buchalová spolu s asistentkou Petrou Královou, funkci zdravotnice lékařka Monika Havelková.                  

ŠvP byla jedinečnou příležitostí pro učitele, aby lépe poznali charaktery žáků v nových, neobvyklých situacích, posílili vztahy učitel – žák, aby intenzivněji výchovně působili. Žáci měli příležitost učit se novým praktickým životním dovednostem, poznat lépe sebe sama. Především však došlo ke zkvalitnění jejich vzájemných vztahů nejen v rámci tříd, ale hlavně mezi třídami, kde byl doposud spíše rivalský vztah. Navázali mnohá i nečekaná přátelství.       

Výuka proběhla podle upraveného rozvrhu. V naučných předmětech jsme společně procvičovali a opakovali učivo, ve vlastivědě a přírodovědě například formou mezitřídní vědomostní soutěže. Ta se stala opravdovým tvrdým třídenním soubojem s vynikajícími výsledky a naštěstí dopadla vyrovnaně. Do předmětu český jazyk spadá též pravidelné vedení vlastního deníku každého dítěte a individuální tvorba vlastních básní či vyprávění příběhů. Nejvíce exponovaná byla tělesná výchova. Na prvním místě turistika – tři celodenní výlety okolo 20 km a dvě výcházky asi 8 km. Uskutečnila se terénní hra, zkouška obratnosti, plavání, hry ve vodě, ranní rozcvičky, nácvik atletických a gymnastických dovedností, míčové hry, běh do vrchu, vytrvalostní průprava i noční pochod. Ve vysoké míře se uplatnily pracovní činnosti – na výběr byla výroba papírového modelu, šití, design, modelování, origami, ale i vyřezávání či uzlování. Výtvarná výchova byla zastoupena kresbou, malbou, grafickou úpravou a kompozicí. V rámci hudební výchovy jsme zhlédli řadu hudebních či tanečních vystoupení žáků a samozřejmě společně zpívali a tančili. Navíc téměř všichni žáci podstoupili zkoušku bystrosti, mohli vyzkoušet svoji odvahu nebo míru sebeovládání. Své výkony mají zaznamenány ve speciálních, předem připravených a natištěných záznamnících. Žáci byli vedeni po stránce osobní hygieny, ale též pro práci pro ostatní nebo ke konstruktivní komunikaci. Děti poznaly krajinu, přírodu, stavby, krásu, náročnost a atmosféru Krkonoš.        

Všichni žáci se s většími či menšími úspěchy aktivně zúčastnili výuky a výchovy, činností, akcí, her a zkoušek. Lehká zranění a onemocnění úspěšně řešila zdravotnice. Žákyně Kristýna Machová bohužel musela ŠvP předčasně opustit pro lehké zranění, které jí bránilo chodit. Kázeňské problémy nebyly. Celotýdenní školně - přírodní soutěž skončila na prvních místech v tomto pořadí :

  •          1. Kristýna Ceeová - 4.A                                    194 b.
  •          2. Evelína Tamara Procházková - 4.B                 190 b.
  •          3. Anežka Floriánová - 4.A                                186 b.
  •          4. Filip Šisler - 4.B                                            174 b.
  •          5. Veronika Páclová - 4.B                                   159 b.       

Cena pobytu pro rodiče byla původně nadsazena na horní mez 3 400,- Kč. Konečná cena byla 2762,- Kč na dítě. Na všech službách jsme oproti předpokladům ušetřili. S cenou jsme se ocitli na nejnižší hranici nákladů podobných projektů.

Ubytovací standard byl naprosto vyhovující. Zaměstnanci boudy v čele se správcem se stali členy realizačního týmu a vyhověli, stejně jako majitelé, všem našim požadavkům. Nadto nebyl například problém, že jsme na túrách dvakrát pořádně zmokli. Pan správce vždy zatopil a osobně se postaral o vysušení bot a oblečení. Se stravou byli všichni nadmíru spokojeni jak ve skladbě, tak v množství a frekvenci. Ubytovací zařízení je hodno doporučení.

Po návratu zúčastnění dospělí hodnotili ŠvP vysoce pozitivně. I ohlasy žáků a žákyň v dotaznících byly vesměs velmi kladné. Dokonce i někteří rodiče osobně vyjádřili spokojenost, vděčnost či obdiv. V září bychom rádi uspořádali k naší ŠvP výstavu v atriu školy. 

Musím pochválit obě pedagožky i zdravotnici. Na jejich vlastně nepřetržité aktivní a tvůrčí práci celá ŠvP stála. Dík patří i paní ředitelce a hlavně panu hospodáři za zásadní pomoc s přípravou, za mnoho práce navíc. Chválím také všechny děti – byly skvělé. Ačkoli jejich volný čas byl minimalizován na nutný polední klid, který vzhledem k túrám absolvovaly jen třikrát, a krátká osobní volna před večeří, všechny zvládly náročný pobyt bravurně.

Na ŠvP a na všechny její účastníky jsem pyšný.

FOTOGALERIE

    Mgr. Kamil Šisler, vedoucí ŠvP   


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy