ŠKOLNÍ AKCE _____________________________________________

školní rok 2021/2022

HRAJEME SI I HLAVOU - Hradec Králové, 24. 6. 2022

V jednom z posledních školních dnů se vybraní žáci vydali s panem učitelem Petrem Švecem na akci „Hrajme si i hlavou“. Tato akce přináší pro všechny příznivce nejen přírodovědných disciplín mnoho zajímavostí přímo až na ulici. Pořádá ji katedra fyziky Univerzity Hradec Králové.

20220624_104044.jpg   20220624_101753.jpg

Žáci si mohli odzkoušet řadu zajímavých fyzikálních pokusů z oblasti magnetismu, vlnění, zvuku, elektriky,… velký zájem pochopitelně měla oblast robotiky. Dovézt Karkulku do chaloupky naprogramováním robotického puku VEX 123, ovládat robotické jeřáby nebo nechat složit Rubikovu kostku LEGO robotem je určitě zajímavá výzva. Žáci se dokonce setkali s účastníky minulého ročníku FIRST LEGO League, do které je již náš šestičlenný tým „HighTechAngels“ pro příští sezonu přihlášen.

20220624_103301.jpg   20220624_104721.jpg

Vraceli jsme plni dojmů a těšíme se na další ročník této inspirativní akce.

FOTOGALERIE

Ing. Petr Švec

ŠKOLNÍ VÝLET PÁŤÁKŮ

IMG_6924.JPG  IMG_6891.JPG

Na poslední školní výlet s 5. B a našimi oběma třídními paními učitelkami jsme jeli do Bozkovských dolomitových jeskyní. V Bozkově to bylo super. Nejprve jsme si dali svačinu a nakoupili suvenýry. Potom jsme šli do jeskyní, kde nás provázela usměvavá průvodkyně. Prohlídka začínala temným vchodem po schodech dolů. Dozvěděli jsme se zajímavé informace, viděli jsme třeba peklo, kosmonauta s raketkou, Jeníčka a Mařenku, několik druhů čokolády, myšku pověšenou za ocásek, propast, Jeskyni překvapení, Jezerní dóm, podzemní jezera a také pravou jeskynní tmu. Po 45minutové prohlídce jsme vyšli ven a paní učitelky se rozhodly jít s námi do Bozkova na kostelní věž. Klíče byly v hospodě. Výhled byl krásný, viděli jsme vrcholky Krkonoš, Kozákov i Ještěd.

IMG_6936.JPG   IMG_6975.JPG

Potom jsme jeli na Javorník u Liberce, kde je bobová dráha. Moc jsme si to užili, bylo to zábavné. Na bobové dráze jsme jeli skoro všichni i paní učitelka Drbohlavová. Kdo se bál, nemusel a mohl jít na takovou super trampolínu. Někteří jsme jeli i čtyřikrát. Napoprvé jsme se trochu báli, ale potom nás to moc bavilo. Po bobovce jsme šli do bufetu, tam jsme si koupili jídlo, pití a někteří zmrzlinu. Všichni jsme se nakonec vyřádili na trampolíně – nafukovací bublině. Okolí bylo jako z pohádky, všude lesy, krása.

Okolo 16 hodiny jsme jeli autobusem zpátky do Sobotky, skoro všichni byli unavení. Výlet byl moc fajn a všem se celý program určitě líbil. Byl to prostě skvělý výlet. Byl to nejlepší školní výlet za tenhle rok. Cesta byla dlouhá, ale stálo to zato. Doporučujeme se podívat jak do Bozkovských dolomitových jeskyní, tak i  na bobovou dráhu na Javorníku. Zazvonil zvonec a výletu byl konec!

FOTOGALERIE

Společně sepsali - Bibiana, Karolína, Marie, Tereza, Leontýna, Tobiáš, Oliver, Martin a Jindra

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Zahradní slavnost je divadelní hra Václava Havla z roku 1963, která je řazena k absurdním dramatům.

Tu „naši“ však neprovázelo žádné drama, žádné fráze, ale naopak se neslo v pohodové náladě provázené extrémně slunečním počasím a rekordní návštěvností rodičů, široké veřejnosti, a dokonce i přátel z Polska. Všichni jsme se tak mohli po více než dvou letech radovat z rozmanitých hudebních, tanečních či recitačních vystoupení našich dětí v prostředí krásné školní zahrady.

IMG_7560.JPG   IMG_7573.JPG

Po bohatém programu jednotlivých tříd, po chemickém “čarování“ a vystoupení našich mažoretek si mohli návštěvníci slavnosti individuálně prohlédnout celý areál školní zahrady, kde jsme letos mimo jiné obnovili a doplnili tabulkami školní arboretum a doplnili areál zahrady dvěma krásnými dřevěnými lavičkami kolem katalpy a liliovníku tulipánokvětého. Ten nám mimochodem v těchto dnech nádherně vykvetl.

IMG_7587.JPG  

Velký zájem vzbudila venkovní přírodní učebna, dokončená na podzim minulého roku, kterou jsme vybudovali díky dotačnímu titulu, našemu zřizovateli a našim sponzorům. Zde mohli hosté zhlédnout malou výstavu výtvarných prací, vyrobené modely z kroužku Věda nás baví a v neposlední řadě ukázky práce z robotických stavebnic, zhotovené v rámci Badatelského klubu.

IMG_7722.JPG   20220601_170428.jpg

Odměnou našim dětem i všem zaměstnancům školy byl nejenom dobrý pocit z vydařeného dne, ale i usměvavé tváře přítomných. Sladká tečka v podobě nejrůznějšího drobného občerstvení přispěla ke  spokojenosti zejména dětí.

Velké poděkování patří všem zapojeným dětem, zaměstnancům školy, ale i Otevřeným zahradám Jičínska, které naši slavnost sponzorovali.

IMG_7625.JPG   IMG_7710.JPG

1. června 2022 jsme tak společně a radostně oslavili Den dětí, a vrátili se tak k myšlence otevřené komunitní školy, která byla na dlouhý čas ze známých důvodů přerušena.

IMG_7771.JPG   IMG_7788.JPG

I když vše nedopadlo úplně stoprocentně, snažili jsme se naplnit následující myšlenku již výše zmiňovaného Václava Havla: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne.“

FOTOGALERIE

Mgr. Jana Knapová

FYZIKÁLNÍ EXKURZE - IQLANDIE LIBEREC

1652907232462.jpg

Ve středu 18. května 2022 jely třídy 6. A a 6. B s panem učitelem Švecem a Šimralem na fyzikální exkurzi do iQLANDIE do Liberce. Náš program začal v 9:30 hod.

Nejdříve jsme viděli bleskovou show (Teslův transformátor). Blesky hrály melodie. Například z Harryho Pottera.

20220518_102839.jpg  20220518_115749.jpg

Pan učitel Švec nám v autobuse rozdal pracovní listy „Věda v domě“. Měli jsme hodinu na jejich vyplnění. Mohli jsme pracovat ve dvojicích. V autobuse jsme je odevzdali a budou se známkovat. Museli jsme najít v expozici věci ohledně fyziky. Nejvíce nám dala zabrat elektromagnetická indukce. To jsme ještě neprobírali. Někteří si s tím ale poradili. Potom jsme měli asi hodinu rozchod. A při cestě z Liberce jsme se stavili na půl hodiny v KFC.

Mě osobně se výlet moc líbil a dozvěděl jsem se tam toho hodně nového. Nedalo se ale vše stihnout a tak bych se rád do iQLANDIE znova podíval.

FOTOGALERIE

Miroslav Vaněk, 6. A (red. Petr Švec)

PŘIVÍTEJME JARO ÚKLIDEM

V tomto školním roce jsme se v rámci jarního úklidu připojili k akci „Ukliďme svět“, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody již od roku 1993. Rozhodli jsme se, že také rozšíříme řady dobrovolníků. Jednotlivé třídy si vybraly trasu úklidu v Sobotce a jejím nejbližším okolí.

https://uklidmesvet.cz/

Celá akce proběhla v pátek 22. dubna 2022 přesně v Den Země a zúčastnilo se celkem 341 osob. Před odchodem byli všichni dobrovolníci poučeni o bezpečném chování během celé úklidové akce. Pak už si nasadili pracovní rukavice, dostali pytle na odpad a vyrazili do terénu. Sotva opustili hranice města, tak hned při prvním objevu se nestačili divit, co vše člověk do přírody „odloží“! Nejednalo se jen o papírové nebo plastové odpadky, které lidé vyhazují z aut poté, co se občerství. Byly to však mnohem objemnější předměty, např. pneumatiky, různé stavební odpady, televizor, kompletní toaleta nebo dětská postýlka. Všechny tyto nálezy evokovaly děti k přemýšlení, jak je možné, že se lidé dokáží takto bezohledně chovat a zahlcovat krásnou přírodu tolika odpadky. Na některých místech skutečně byly všude, kam se člověk podíval!

1650889012703.jpg   1650889012692.jpg  IMG_6506.JPG

Za dopoledne se nám podařilo nasbírat 43 pytlů směsného odpadu. Ze všech nalezených pneumatik bychom určitě postavili dost velkou pyramidu. Za největší odpadkovou kuriozitu děti označily toaletu odloženou v příkopě. Druhé místo zaujala dětská postýlka.

 IMG_20220422_092148.jpg

Všechny děti zvládly pracovní den výborně a přestože byly unaveny, tak se rozcházely s úsměvem a s pocitem dobře odvedené práce. Stejný dík patří i všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na akci společně s dětmi podíleli.

Ing. Marcela Pipková

EXKURZE V UČEBNĚ CHEMIE

IMG-20220419-WA0020.jpg

V předvelikonočním týdnu se žáci 5. B měli možnost podívat do moderně vybavené učebny chemie na 2. stupni.

Zde je mile přivítala paní učitelka Marcela Pipková. V úvodu návštěvy si nejprve prohlédli interiér učebny, seznámili s některými laboratorními pomůckami i řádem, který je nutno při práci dodržovat.

IMG-20220419-WA0004.jpg   IMG-20220419-WA0008.jpg

Někteří žáci si pak mohli za asistence paní učitelky vyzkoušet barevné reakce při míchání různých roztoků. Všechny děti rozhodně zaujal pokus nazývaný „sloní pasta“. K nahlédnutí byly v učebně i misky s krystaly modré skalice.  Naši návštěvu zakončila „soptící“ reakce zahřívané krystalické látky.

IMG-20220419-WA0013.jpg   IMG-20220419-WA0010.jpg

Dětem se návštěva odborné učebny moc líbila a řada z nich je již teď hodně natěšena na nový vyučovací předmět. Naše poděkování patří paní učitelce za pozvání i zajímavou hodinu. 

FOTOGALERIE                                                                                                                                  

Mgr. Alena Slavíková a žáci 5. B

DĚJEPISNÁ EXKURZE V PARDUBICÍCH

Ve čtvrtek 7. dubna se uskutečnila dějepisná exkurze 7. ročníků do Pardubic. Přestože jsme s panem učitelem Janatkou v Sobotce usedali do autobusu při mrholení, počasí se umoudřilo a v Pardubicích již svítilo sluníčko.

Nejprve si žáci ve dvojicích mohli zkusit stopovačku v prostorách zámecké zahrady. Pozornost dětí utkvěla také na nádherných pávech, kteří se majestátně naparovali na zámeckém dvoře. Poté jsme se s dětmi přesunuli do prostor zámku, kde se žáci pod vedením zkušených lektorek seznamovali s historií tohoto východočeského města. Výukový program připomínal řadu osobností neodmyslitelně spjatých s Pardubicemi. Byli jimi například arcibiskup Arnošt z Pardubic, páni z Pernštejna, stavitel železnic Ing. Jan Perner nebo první český letec Ing. Jan Kašpar. Děti procházely expozicí, a přitom musely doplňovat pracovní list. Po zkontrolování úkolů a rekapitulaci nejdůležitějších informací jsme se s dětmi přesunuli na nádvoří, kde jsme si zopakovali znaky renesance, tedy uměleckého slohu, v němž byl pardubický zámek postaven.

     

Dále jsme pokračovali na Pernštejnské náměstí. Zde jsme obdivovali krásné fasády měšťanských domů a novorenesanční radnici. Po vydatném obědě, jenž se u většiny dětí skládal z kebabu, vylezli někteří na dominantu města, na Zelenou bránu. Další naše kroky již vedly k autobusu. Žáci si výletem do Pardubic rozšířili nejen historické a zeměpisné obzory, ale v mnohých případech udělali i radost svým nejbližším v podobě typického suvenýru, pardubického perníku.

  7. A..jpg

Mgr. Iva Svobodová

KRABICE OD SRDCE

Vykouzlit úsměv, udělat radost…

1649491335606.jpg  1649491335629.jpg

Třída 5. B se zapojila prostřednictvím Obecně prospěšné společnosti  pro Český ráj do sbírky pro děti z Ukrajiny - KRABICE OD SRDCE.

Děti  seskládaly pěkné origami  ve tvaru srdíčka, namalovaly milé obrázky s pozdravy a vytvořily barevné kytičky, které budou přidány do krabic a poputují k dětem, do jejichž života zasáhla současná těžká situace na Ukrajině.

Všichni žáci  tvořili s velkou chutí a vědomím, že svou prací  někoho potěší, vykouzlí úsměv na tváři a udělají mu alespoň malou radost v této nelehké době. Za svůj přístup i vlastní práci si děti zaslouží určitě pochvalu.

1649491335590.jpg

FOTOGALERIE

Mgr. Alena Slavíková

KNIHOBRANÍ

   „Kniha je mezi dárky tím, čím je pro nás Říp mezi horami, Vltava mezi řekami a lípa mezi stromy.“

František Nepil

Březen – měsíc jara zůstává i svátkem knih. Mnozí z nás si bez knížky nedokáží představit svůj život, svou práci. Knížka nás potěší, pobaví, poradí nám i pomůže. Stejně tak i našim dětem. Nenásilnou formou je mimo jiné učí i pravopisu a skladbě českého jazyka.

Každý z nás má tu „svoji oblíbenou“, někdy už notně opotřebovanou, ale přesto nejmilejší.

I když současná „digitální doba“ odvádí spoustu čtenářů od klasické knížky, žádné čtečky či internet nemohou nahradit to potěšení ze šustění stránek, ze specifické vůně a z ilustrací skutečné knihy.

IMG_7295.JPG   IMG_7287.JPG

Proto se snažíme společně s rodiči vzbuzovat u dětí zájem o čtení od nejútlejšího věku. Již po mnoho let si ve škole prostřednictvím paní učitelky Kateřiny Jiráskové mohou žáci a žákyně objednat knížky z nakladatelství Albatros za zvýhodněné ceny. Pravidelně navštěvujeme s dětmi nejenom školní knihovnu, ale velmi dobře funguje i spolupráce s Městskou knihovnou F. Šrámka v Sobotce a Knihovnou A. Bocha v Libošovicích. Velký dík za to patří oběma knihovnicím – paní Magdě Šrůtové   a paní Aleně Pospíšilové, stejně tak i všem vyučujícím českého jazyka.

IMG_7288.JPG

Jako podporu čtenářství vnímáme i naše KNIHOBRANÍ, jehož 4. ročník jsme letos zorganizovali po nechtěné dvouleté přestávce. Měli jsme velkou radost z bohaté účasti, neboť si knížku či knížky přišlo vyměnit 47 dětí z 10 tříd, na výběr měly z 63 nejrůznějších titulů.

IMG_7307.JPG   IMG_7303.JPG

Knihobraní v naší školní knihovně bylo zahájeno předčítáním úryvku z knížky Bibi od Karin Michaelisové, kde v úvodu příběhu došlo také k jedné kuriózní výměně. Poté již děti nedočkavě prohlížely donesené knížky, prohlížely si je, pročítaly  a vybíraly.

Na závěr naší malé slavnosti si děti odnesly domů společně s vyměněnou knížkou i pochvalný list s „čokoládovou jarní beruškou“, která jim možná osladí příjemnou chvilku s novou knížkou.

Naší odměnou byly rozesmáté tváře chlapců a holčiček a pocit, že se konečně vracíme k normálnímu fungování ve škole.

FOTOGALERIE

Mgr. Jana Knapová

PRVŇÁCI VE ŠKOLNÍ LABORATOŘI

Na začátku března si žáčci 1. tříd v hodinách prvouky povídali o různých povoláních, která jsou vždy spojená s konkrétním pracovištěm. K profesi chemik patří laboratoř. Proto dne 11. března 2022 prvňáčci navštívili odbornou učebnu chemie, naši školní laboratoř. Zde se seznámili s chemickým nádobím, laboratorními pomůckami a zhlédli několik pokusů. Na začátku jsme „čarovali“ s roztoky, které měnily svoji barvu. Potom jsme připravili tzv. „sloní pastu“ slitím tří kapalin. Dále jsme přelévali neviditelnou plynnou látku z jedné kádinky do druhé, která po nalití na skluzavku shořela. Nakonec jsme zatemnili okna a na stole probudili sopku. Během celého setkání děti nadšeně diskutovaly a pokládaly zvídavé otázky. Všichni jsme si naše „pokusohraní“ skvěle užili.

Ing. Marcela Pipková

ABECEDA PENĚZ

IMG_20220310_084813_HDR.jpg  IMG_20220310_090554_HDR.jpg

V naší třídě 2. B proběhl během prvního pololetí školního roku 2021/2022 projekt České spořitelny s názvem Abeceda peněz.

Projekt podporuje finanční gramotnost dětí. Děti se věnovaly zábavným úkolům v pracovních sešitech, které byly doplněné interaktivními aktivitami na internetu. Získaly tak představu, jak to vlastně chodí s penězi.

Do první lekce tohoto projektu se děti pustily spolu s paní Andreou Dlouhou, pracovnicí České spořitelny. Hodina byla pro děti nejen zábavná, ale také přínosná. Dozvěděly se mimo jiné, co jsou to příjmy a výdaje, proč se vyplatí šetřit a co všechno musí dospělý člověk každý měsíc zaplatit.

Naše třída se také zapojila do internetové soutěže. Správně jsme odhadli počet dětí, které jsou do projektu v celé ČR zapojené. Paní Dlouhá tedy přijela do naší třídy ještě jednou a přivezla dětem bohatou výhru, dárky, které souvisejí s novou pohádkou Tajemství staré bambitky 2. Děti měly z výhry radost.

FOTOGALERIE

Mgr. Romana Rejzková

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ TŘÍDY 3. B

Žáci třídy 3. B si v rámci pracovních činností vyrobili krásné velikonoční dekorace. To budou mít maminky jistě velkou radost.

LYŽÁK V HORNÍCH ALBEŘICÍCH

Náš lyžařský výcvik začíná 9. ledna 2022 naložením lyží a kufrů do autobusu. Potom, co nám paní zástupkyně popřála hezký pobyt, jsme vyjeli od školy. Cíl naší cesty byly Horní Albeřice. Asi po hodině a půl jsme už stáli u hotelu Vápenka, tedy u našeho místa ubytování. Po vyložení kufrů a lyží nás čekal oběd. Jídlo v ten den nebylo vůbec dobré. Po obědě už nás čekalo rozdělení pokojů. Před vybalováním nám učitelé sdělili, že ještě ten den budeme lyžovat. Asi po hodině jsme už stáli před Vápenkou s nazutými lyžařskými botami na nohou a s lyžemi v ruce. Naštěstí sjezdovka nebyla až tak daleko, takže jsme i následující dny chodili na svah pěšky.  Na svahu v ten den nejezdil vlek, museli jsme šlapat do kopce. Já už jsem na lyžích stál, lyžování mi tedy nedělalo až takový problém. Po lyžování jsme se odebrali zpět k hotelu. Tam jsme měli volno až do večeře. Večeře už byla lepší, což nám zlepšilo náladu. Po večěři následoval nástup v herně. Tam jsme se dozvěděli rozdělení do družstev a s tím spojený pokyn, že ten, kdo už někdy lyžoval, půjde na celodenní vycházku a ti, co nikdy nelyžovali, se půjdou učit na svah. Protože jsme nechtěli hrát žádné hry, šli jsme spát.

IMG_0336.jpg

10. ledna 2022

v 7:30 jsme měli každý den budíček, v 8:00 byla snídaně. Na vycházku nás dohromady odešlo 14. Náš cíl byla Horní Malá Úpa. Cesta do Úpy byla celkem v pohodě, jenom mě trochu bolela záda. Když jsme přišli do Úpy, byla nám trochu zima. Tu jsme zahnali čajem nebo horkou čokoládou v místní restauraci. Bylo tam pěkné prostředí, ale strašně draho, čaj stál 50 Kč. Po odchodu z Horní Malé Úpy jsme pokračovali po hřebenech hor. A to byla taková nádhera, že dodnes lituji, že jsem si nevzal mobil, abych mohl fotografovat. Na hřebenech hor jsme asi tak padesátkrát přešli hranici mezi Polskem a Českem. Vlastně jsem byl po třech letech v cizině a současně poprvé v Polsku. V 15:00 jsme dorazili na hotel, kde na nás čekal pozdní oběd a náskledně volno až do večeře. Volno uteklo jako voda a nás čekala večeře. Když jsme se najedli, tak nás očekával večerní nástup s upřesněním programu na úterý. Celý večer jsme hráli seznamovací hry.

11. ledna 2022

IMG_5531.jpg  IMG_5504.jpg

Po obvyklé ranní rutině jsme už všichni stáli před hotelem připraveni k odchodu na svah. Tentokrát jsme se už rozdělili do skupin. Já, i když jsem lyžař, jsem byl v druhé skupině. Tři roky jsem na lyžích nestál, vlastně až tak dobrý nejsem. A jaké velké a radostné překvapení! Konečně jezdil vlek! Po dopoledním lyžování jsme odešli do Vápenky na oběd. Když jsme se najedli, následovala chvíle poledního klidu. Volno rychle uteklo a my jsme se rozdělovali do dvou skupin. Jedna odešla opět na kopec lyžovat a druhá šla na běžky. Já nejsem až tak sportovně nadaný, tak jsem volil raději lyžování na svahu. Po odpoledním lyžování jsme se opět odebrali na hotel. Ve volném čase jsme vždycky byli na pokoji a koukali se na filmy nebo jsme něco hráli. Asi po dvou hodinách jsme měli večeři. Následoval tradiční večerní nástup, po kterém jsme hráli společně různé hry.

12. ledna 2022

Byla velká zima, a tak jsme zůstali trochu déle ve Vápence. Asi po půl hodině jsme už stáli opět před hotelem. Na sjezdovce už chtěli všichni jezdit sami, ale to nám učitelé nedovolili. Nezbývalo nic jiného, než se zařadit znovu do družstev. Dopolední výcvik utekl a my jsme se už opětovně vraceli do Vápenky na oběd. Po obědě byl čas na volno. Odpoledne jsme se rozdělovali jako v pondělí, nyní ale na vycházku po okolí vyrazili ti, co neuměli lyžovat, zdatní lyžaři šli naopak na svah. Na svahu jsme mohli jezdit úplně sami. Asi po dvou hodinách jsme opětovně na hotelu. V 18:00 byla večeře a každodenní večerní nástup. Dozvěděli jsme se, co nás čeká následující den a jaký bude program večer. Čekala na nás taková malá olympiáda ve stolním fotbale a v kulečníku. Obě hry se hrály ve dvojcích. Ještě v ten večer byli vyhlášeni vítězové fotbálku.

13. ledna 2022

IMG_5510.jpg  IMG_5643.jpg

Poslední den na sjezdovce. Protože čtvrtek byl náš poslední den na svahu, učitelé vymysleli slalom na čas. Závodní trať jsme jeli dvakrát, hodnotil se ten lepší čas. Po dopoledním soutěžení jsme odešli na oběd. Po hodinovém poledním klidu jsme opětovně vyrazili na svah. Někteří vyrazili na běžky. Na svahu nás čekala taková legrační hra. Paní učitelka rozházela na část sjezdovky sladkosti a my jsme je měli sbírat za jízdy. Každý měl alspoň jednu sladkost. Po odpoledním  lyžování  jsme se už museli začít  pomalu balit, čekalo nás rozloučení a konec kurzu.

Na úplný závěr nás ale čekala ještě jedna událost, a to párty. Odpolední volno zase uteklo jako voda a nás čekala poslední večeře. Po večeři byli vyhlášeni vítězové souteže ve slalomu, někteří ještě dohrávali kulečník.

To hlavní teprve přišlo! Učitelé nám posunuli večerku, abychom si závěrečný večírek užili.  “Párty atmosféra“ nebyla zrovna nejlepší, tak já osobně jsem si ten večírek moc neužil. Tancovalo jen pár holek, zbytek seděl. Strašně jsem byl otrávený, ale zároveň i smutný, že odjíždíme.

14. ledna 2022

IMG_0333.jpg

byl pátek, den odjezdu. Po snídani proběhlo ještě vyhlášení soutěže v kulečníku. Potom jsme se už dobalovali a předávali pokoje. Chvilku jsme čekali na recepci s kufry na přijezd autobusu. Nanosili jsme všechny věci a nasedli jsme. Chvíli jsme ještě čekali. Zavřely se dveře a pomalu se autobus odebíral z Horních Albeřic. A tím skončil lyžařský výcvik 2022.

FOTOGALERIE

Josef Vitina, 7. B

VÁNOČNÍ HRA PO SOBOTCE

IMG_3614.JPG  IMG_3609.JPG

V pátek 17. prosinece 2021 byla pro žáky připravena večerní hra po Sobotce. Ve dvojicích a se svíčkou přicházeli postupně ke škole, kde hra začínala i končila. Hráči dostali mapu, kartu a pořadí vylosovaných úkolů. Jednotlivá stanoviště (celkem 6) se nesla v duchu Vánoc, a proto se každý tým musel vypořádat s vánočními zvyky, příběhy, koledami a tradicemi nejen v českých zemí, ale ve státech napříč celým světem. Na každém zastavení žáci mohli své zhasnuté svíčky opět  rozsvítit a pozdravit rodiče a učitele, kteří se do hry zapojili. Pro druhostupňové týmy byly připravené i bonusové otázky odkazující na historii a kulturu našeho městečka. Celkem si hru zahrálo kolem 70 hráčů (včetně maminek, tatínků a žáků). Díky patří také všem učitelům a přátelům školy, kteří neváhali a přiložili ruce ke společnému dílu.

Všem zúčastněným patří dík.

FOTOGALERIE

Mgr. Daniel Krejčík

PROJEKTOVÝ DEN LEGO

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 se žáci 5. B zúčastnili projektového dne UČ SE POMOCÍ LEGO. Jde o program zaměřený na popularizaci technických předmětů, zlepšení motoriky a prostorového vnímání i kooperaci dětí ve třídě.

1636916785305.jpg   1636915998810.jpg

Lektor programu, pan Oldřich Kysela, děti v úvodu stručně seznámil s osobností všestranného umělce Leonarda da Vinci.

Potom už započala praktická činnost dětí se speciálními stavebnicemi, které kromě rozmanitých součástek obsahovaly i motorek.  Díky němu bylo možno sestavený model na závěr i rozpohybovat.

Při vlastní konstrukci musely dvojice žáků pracovat přesně dle návodu. Žáci si vzájemně pomáhali, hledali možná řešení a řešili případné záludnosti.

Nakonec se všem podařilo modely úspěšně dostavět i rozpohybovat. Někteří ještě zkoušeli i různá vylepšení svých modelů. Akce byla zakončena prezentací jednotlivých prací.

Většinu dětí práce opravdu zaujala, stavěly s chutí a z hotového dílka měly upřímnou radost. 

FOTOGALERIE

                                                                                                                                                                                     Mgr. Alena Slavíková

  

VOLNOČASOVÝ KLUB PRO ŽÁKY

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 proběhlo po výuce první neformální setkání žáků 5. až 8. ročníku. Motivací všech bylo si společně zahrát basket. Již v úvodním rozběhu, rozcvičce a dovedností s míčem se nesla dobrá nálada a sportovní duch. Samotný vyrovnaný zápas přinesl pěkné momenty respektu starších žáků vůči mladším a naopak.

Mgr. Daniel Krejčík

PREVENTIVNÍ POŘAD - TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

 

Škola už dávno není místem, kde žák získává pouze znalosti a dovednosti. Kromě toho se ve škole snažíme podněcovat žáky k všestrannému rozvoji osobnosti, k tvořivému myšlení a v neposlední řadě také k řešení problémů. Děti se ve škole učí, jak zvládat situace, které jim život postaví do cesty. Proto jsme v říjnu se žáky 8. ročníku besedovali s nprap. Alešem Brendlem z územního odboru Policie ČR na téma Trestněprávní odpovědnost. Osmáci jsou bezpochyby ve věku, kdy by si měli uvědomit, že už brzy ponesou za své činy zodpovědnost. Nehledě na to, že se v posledních letech diskutuje o snížení hranice trestní odpovědnosti pod 15 let. Určitě není od věci dětem čas od času připomenout, že na ně za zdmi školy čeká skutečný svět, kde budou muset převzít za své činy plnou zodpovědnost a postavit se k problémům čelem. Pro některé žáky bylo velkým překvapením, že i před dovršením věkové hranice 15 let nelze nad jejich činy mávnout rukou. Dozvěděli se mimo jiné i o tom, jak je to v České republice s trestní odpovědností a postižitelností dětí, pokud jejich jednání není v souladu se zákonem. Mnohé děti mladší 15 let spoléhají na svoji beztrestnost a zneužívají toho. I když nejsou trestně odpovědné a mají pocit, že se jich zákony netýkají, přesto jsou postižitelné.  Také jsme si udělali pořádek v termínech jako trestný čin, přestupek, mladistvý, nezletilý, spolupachatel apod.

Doufám, že dnešní povídání přispěje k tomu, že ze svých žáků vychováme slušné lidi, pro které slova jako slušnost, tolerance a respekt k druhým nejsou jen prázdnými pojmy.

Mgr. Pavla Kozáková

PREVENTIVNÍ POŘAD - TVOJE CESTA NANEČISTO

V říjnu absolvovali žáci 9. ročníku ve spolupráci s Policií ČR preventivní pořad Tvoje cesta načisto. Jak již název napovídá, tématem byla drogová závislost a protidrogová prevence. Základem projektu je program „To je zákon, kámo!“, který spadá do projektu Protidrogového vlaku (Revolution Train). Gestorem programu je Národní protidrogová centrála SKPV. Policie v problematice spolupracuje s Nadačním fondem „Nové Česko“.     

IMG-20211011-WA0003.jpg   IMG-20211011-WA0001.jpg

Žáci pracovali ve skupinách po pěti. Každá skupina představovala policejní oddělení. Žáci zastávali funkce technika, kriminalisty, psovoda, experta a vyšetřovatele. Společně rozhodovali o úkolech z video ukázek a vyplňovali pracovní list.  Na konci proběhlo vyhodnocení práce jednotlivých skupin a udílení cen „úspěšným kriminalistům“.   

Na tomto pořadu oceňuji zejména jeho interaktivitu, snahu o aktivní zapojení žáků a zaměření na rozvoj jejich právního povědomí.   

S Policií ČR, konkrétně s územním odborem Jičín,  spolupracuje naše škola již několik let. A to zejména v oblasti šikany, kyberšikany a protidrogové prevence. Již teď se těšíme na další spolupráci.      

Mgr. Pavla Kozáková

VESMÍRNÁ STEZKA

IMG-20211012-WA0000.jpg   IMG-20211012-WA0003.jpg

V pondělí 11. října 2021 se třídy 6. A a 6. B vydaly na procházku na lovecký zámek Humprecht. Pěší výlet jim měl přiblížit vzdálenosti v naší sluneční soustavě ve správném poměru. Budova školy, ve které trasa začínala, představovala Slunce a Humprecht symbolizoval Neptun. Na každém bodě zastavení, kde leží ve sluneční soustavě konkrétní planeta, byl čten příslušný referát. Kamenné planety sluneční soustavy (Merkur, Venuše, Země, Mars) jsou velmi blízko Slunci, proto žáci přednesli referáty před budovou školy nebo v Jičínské ulici, kde se nachází. Povídání o Uranu si šesťáci poslechli až v Březenské ulici. Počasí se vydařilo zvláště během cesty 6. B, při níž se sluneční paprsky odrážely v pestrobarevném podzimním listí. Po tomto výletě si jistě všechny děti budou pamatovat, že Neptun je mnohem vzdálenější od Slunce než Mars.

Mapa.jpg

FOTOGALERIE

Mgr. Iva Svobodová

BEHAVIORÁLNÍ HRY

20210921_123143.jpg  20210921_125317.jpg

V posledních slunných dnech podzimu absolvovali žáci 8. ročníku krátký výlet do okolí Humprechtu s panem učitelem Petrem Švecem. Výlet byl věnován předmětu „Výchova ke zdraví“ a především prohloubení důvěry mezi spolužáky. Formou hry jsme si odzkoušeli, jak jsme ochotni svěřit vládu nad situací svým spolužákům a jaké máme v této situaci pocity. Nejprve ve dvojicích a poté ve větších skupinkách jsme zkoušeli, jak fungujeme, když za nás má zodpovědnost někdo jiný a musíme mu tedy dát naší plnou důvěru. Na závěr si někteří z nás troufli i na „pád důvěry“. Se zavřenýma očima spadnout do náručí svých spolužáků byl dozajista vrchol důvěry. Věříme, že podobných aktivit prožijeme ještě více.

FOTOGALERIE

Ing. Petr Švec

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - 5. ročník

Žáci pátých tříd absolvovali 14. a 15. září 2021 zakončení kurzu dopravní výchovy v Jičíně.

1.jpg   2.jpg

V první, teoretické části si děti nejprve připomněly a zopakovaly základní poznatky týkající se chování chodce a cyklisty, povinného vybavení kola, základních pravidel  silničního provozu. Potom každý žák samostatně vyplnil zkušební test cyklisty.

3.jpg   6.jpg

Druhá část kurzu  probíhala na dopravním hřišti. Zde si děti jednotlivá pravidla procvičily jak při jízdě na kole, tak i v roli chodce. Bylo potřeba soustředit se, být pozorný a ohleduplný, respektovat dopravní značky. Na závěr proběhlo vyhodnocení kurzu. Díky velké snaze i sebekázni nakonec všichni žáci splnili kritéria a získali PRŮKAZ CYKLISTY, z čehož se upřímně radovali. Nyní je třeba si získané vědomosti a dovednosti nadále procvičovat a upevňovat.

Přejeme dětem hodně šťastných kilometrů na kole!                                                                                                                           

Mgr.  Alena Slavíková

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ A EXKURZE

Hned v druhém školním týdnu se jednotlivé třídy 1. stupně zúčastnily cvičení v přírodě.

5.jpg   8.jpg

Žáci pátých tříd se v úterý 7. září dostavili do školy bez školní tašky, v turistickém oblečení, s batůžky na zádech a dobrou náladou. Těšili se na společný výlet do okolí Sobotky. Za příjemného počasí jsme se vydali směrem k Podkosti. 

Přímo pod hradem Kost jsme si udělali první odpočinkovou zastávku spojenou se svačinkou. Poté jsme vstoupili do údolí Plakánku, kterým jsme se dostali až do Střehomi. Na kraji obce na nás čekal pan Jaroslav Kolumpek, bývalý starosta Sobotky. Díky jeho nabídce i ochotě se žáci mohli zúčastnit kratší exkurze v úpravně vod ve Střehomi. Prohlédli jsme si zařízení  zdejší vodárny,  pan Kolumpek nás stručně  seznámil s její  historií  i základními parametry. Dozvěděli jsme se, že čerpací stanice prošla nedávno celkovou opravou a modernizací. Děti viděly i využití grafického  ovládacího panelu pro kontrolu chodu celého zařízení. Na závěr jsme se podívali k prameni Hrudka, který se nachází vedle Opočenského mlýna. Všichni jsme byli okouzleni průzračně čistou vodou a „tančícím“ pískem přímo na prameni. Děkujeme panu Kolumpkovi za pěkný zážitek.

13.jpg   11.jpg

Pak již naše cesta směřovala přes hráz právě vypuštěného Střehomského rybníka k hospůdce U ZVONIČKY. Po malém občerstvení jsme vyrazili směrem na Osek a  do Sobotky. Všichni žáci si toto dopoledne strávené na zdravém vzduchu a v pěkné přírodě opravdu užili. Někteří cítili trochu unavené nohy, není ale divu, vždyť jsme během dopoledne ušli krásných 10 km! Všechny děti si rozhodně zaslouží pochvalu za ukázněné chování během této akce! 

FOTOGALERIE                                                                                            

                                                                                                                Mgr. Alena Slavíková

                

Výstava - Snění o Kosti.jpg

školní rok 2020/2021

NA NÁVŠTĚVĚ U LEONTÝNKY

IMG_3307.jpg  IMG_3316.jpg

Skoro na konci letošního školního roku, v pondělí 28. června 2021, jsme vyrazili navštívit rodinné hospodářství naší spolužačky Leontýnky do Čálovic. Již cestou pro nás paní Dousková připravila stanoviště, kde jsme hledali odpovědi na otázky týkající se chovu hospodářských zvířat. Na místě jsme potom ve skupinkách plnili různé úkoly malovací, čichací, zkoušeli jsme svůj hmat, odpovídali jsme na různé chovatelské otázky. Na návštěvě jsme viděli ovce s jehňaty, prasátko, křepelky, ale nejzajímavější pro nás bylo opravdické stříhání ovcí. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, postupně jsme vypracovávali každý svoje pracovní listy a dostali jsme i zvířátková pexesa. Leontýnka se pochlubila i svým králíkem a morčátkem. Všichni jsme si je mohli pochovat, popást. Dostali jsme i občerstvení, ochutnali jsme křepelčí vajíčka. Bylo to fajn dopoledne, dozvěděli jsme se plno zajímavostí a opravdu moc děkujeme paní Douskové, že se nám věnovala, připravila pro nás plno úkolů a umožnila nám navštívit jejich „farmu“.

FOTOGALERIE

4. A a M. Drbohlavová

EXKURZE ČTVRŤÁKŮ VE FIRMĚ NOVA, a. s.

V pondělí 21. června jsme se byli podívat ve firmě NOVA a.s. Exkurzi nám domluvila maminka spolužačky Marušky a my jsme byli docela zvědaví, co se vlastně v konzervárenském závodě vyrábí.

Ráno jsme se vybaveni dostatkem tekutin, protože bylo hrozné vedro, vypravili na cestu. Seběhli jsme z kopečka, prošli tunelem pod hlavní silnicí (někteří tudy šli dokonce poprvé) a byli jsme tam. Přivítal nás pan ředitel a prošel s námi haly, kde se vyráběl a balil kečup nebo hořčice. Viděli jsme, jak se vaří švestková povidla a kotle na ně byly opravdu větší, než měl Křemílek s Vochomůrkou. Malé skleničky byly jako vojáci v řadě naplněné pálivými papričkami a na každé byla nalepená etiketa s popisem a obrázkem. Palety se také pomalu plnily kompoty s ovocem, které právě dozrává. Tentokrát to byly meruňky. Ve skladu jsme viděli připravené plné palety, pro které si přijedou velká nákladní auta a rozvezou je tam, kde určitě zabalené dobroty budou všem chutnat.

1.jpg   3.jpg

Překvapením pro nás bylo, že se v Sobotce také sáčkuje koření nebo suché plody, Na rozloučenou dostal každý dáreček s ochutnávkou výrobků, které se v NOVĚ zavařují, balí a připravují pro každého, kdo má rád něco dobrého.                                                                 

Děkujeme, že jsme se mohli na tuto exkurzi do NOVY a.s. vypravit a poznat, že tam opravdu není lehká práce.

4. A a M. Drbohlavová

NETRADIČNÍ VÝLET DO OKOLÍ SOBOTKY

Naše třída využila nabídku z řady rodičů a vydala se v úterý 15. června 2021 za  letního počasí přes Osek do prostoru letiště NA HORKÁCH. Pan Zbyněk Krámek nám nabídl možnost vidět ukázky raketového a leteckého modelářství, kterému se řadu let věnuje. Na rozlehlé travnaté ploše nás již očekával nejen on, ale i jeho 2 kolegové, modeláři.  Ze všech tří mužů vyzařovalo velké  nadšení  i radost z tohoto koníčku. Děti si nejen předváděné soutěžní modely  mohly prohlédnout, ale dozvěděly se i řadu zajímavostí  i technických informací. Samotné starty jednotlivých modelů  pak byly opravdovým zážitkem pro všechny. Některé vylétly do  výšky více než 100m. Společně jsme pozorovali snášející se část rakety  na padáčku a s napětím sledovali, kam dopadne. Děti si mohly také prohlédnout i několik fotografíí a vystavené vítězné poháry ze soutěží.

IMG_20210615_084656.jpg

Pan Zbyněk Krámek je reprezentantem ČR a pracuje v MK Mladá Boleslav. Předvedl  start  svého  model u S8E-P- kluzák s raketovým motorem.  Ze stejného klubu byl  i pan Petr Musil, bývalý dlouholetý vedoucí  Klubu modelářů Dalovice. Ukázal  start raketoplánu a rakety se strýmrem. Pan Petr Janků  z MK Nová Paka dětem  představil svůj model házedla  i  RC házedla /rádio control/. Jako výrobce modelů předvedl také svůj model SPEEDFIRE, který dosahuje ve vzduchu rychlosti  až 300km/hod. Do ukázky startů se zapojil i žák z naší třídy Petr Šouta se svým bratrem Jáchymem. Petr předvedl start soutěžního modelu velké rakety Černý sršeň s motorem 40Ns.  Jáchym  startoval se soutěžním  modelem  velké rakety Beruška beztečná. Děti se dozvěděly a  na vlastní oči viděly, jak je letecké a raketové modelářství  zajímavý koníček. Nelze se mu však věnovat bez  obrovské píle, pracovitosti, šikovnosti i vytrvalosti.

IMG_20210615_095940.jpg   IMG_20210615_101908.jpg

Na závěr jsme všem třem pánům poděkovali a  popřáli jim hodně zdaru i radosti v další práci.

Poté jsme se již vydali na zpáteční cestu do Sobotky. Zastavili jsme se v městském parku a zde si v chládku  odpočinuli, osvěžili se i trochu zamlsali. Pak už jsme zamířili zpět ke škole. Děti si z tohoto výletu odnesly řadu nevšedních zážitků. Všem třem modelářům, kteří se nám věnovali, patří náš dík.

FOTOGALERIE

za třídu  4.B  Mgr. Alena Slavíková, tř. uč.

 

NA KOLE DĚTEM

Ve čtvrtek 10. června 2021 se naše škola zapojila do  8. etapy 12. ročníku projektu „Na kole dětem“. Jedná se o veřejnou cyklotour napříč Českou republikou na podporu onkologicky nemocných dětí. V čele pelotou jede na velocipédu (historické vysoké kolo) několikanásobný mistr světa Josef Zimovčák, kterého podporuje řada významných osobností.

20210610_075842.jpg

Části 8. etapy měřící 139 km se startem v Sobotce a cílem v Solnici (u Rychnova nad Kněžnou) se zúčastnilo i jedenáct žáků naší školy v doprovodu PhDr. Michala Guseho a Radka Štaffa. Konkrétně jsme celý peloton doprovázeli na cestě ze Sobotky do Rovenska pod Troskami, odkud jsme se poté vrátili zpět do školy.

Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí vznikl v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. Úzce spolupracuje s občanským sdružením Haima Praha, Haima Ostrava, Šance Olomouc, sluneční paprsek Praha a nadačním fondem Krtek, které již řadu let pracuji při dětských onkologických klinikách.

,,My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně."

20210610_085616(0).jpg

Projektu se z řad žáků zúčastnili: Miroslav Vaněk (5. A), Tomáš Ort, Aleš Palička (oba 6. B), Lucie Havlíková, Jan Havlík, Marek Patka, Matěj Petr (všichni 9. A), Karel Pažout, Štěpán Resl, Natalie Semecká, Jakub Šourek,  (všichni 9. B)

Více info na oficiálním webu: www.nakoledetem.cz

FOTOGALERIE

Radek Štaff

DEN ZEMĚ - BĚŽNÉ I KURIÓZNÍ NÁLEZY

Fráňa s odpadky barevný.pngKaždoročně si 22. duben připomínají lidé ve 193 zemí světa Den Země. Tento den byl poprvé slaven v roce 1970. Lidé si tak připomínají potřebu ochrany životního prostředí.

Každoročně na tento významný den nezapomíná ani naše škola. Celý svět i naši republiku svírá ve svém pevném sevření pandemie koronaviru, ale to nám, holkám a klukům ze 4. B, rozhodně nevadilo.

Ve čtvrtek 22. dubna 2021 jsme přišli do školy vyzbrojeni ochrannými rukavicemi. Někdo měl jednorázové rukavice, někdo se vybavil rukavicemi pevnějšími pracovními. Zářili jsme všemi barvami...

Poslední hodinu našeho vyučování jsme vyrazili se svým pedagogickým doprovodem do ulic Za školou a Na Zadní cestě a sbírali jsme odpadky, které tam nechali naši neukáznění spoluobčané. Bylo nás celkem 16 (i s doprovodem).

A věřte, nebo nevěřte, naplnili jsme tři velké mikrotenové tašky.

Nestačili jsme se divit, co všechno jsme našli. Vedle běžných odpadků, jako jsou papírky a obaly od bonbónů, mezi naše nálezy patřilo např. i dřevěné prkénko vyřezávané ve tvaru ryby, větší kus železa a nechyběl ani psí exkrement úhledně zabalený do mikrotenového sáčku a umístěný pod nízkým keřem.

Na úklid obou ulic nám stačilo 35 minut. 

Pak již honem do školy, sundat rukavice, umýt a vydezinfikovat si ruce, vzít tašku a hurá na oběd. A veřte, že moc chutnalo – byli jsme na vzduchu a svým malým dílečkem jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí.

Ilona Jalovecká

DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 22. dubna 2021 se naše třída 5. B vydala v rámci Dne Země uklidit alespoň nejbližší okolí školy. Hodinu hudební výchovy jsme tentokrát obětovali pro dobrou věc. V těsné blízkosti školy jsme hledali odhozené odpadky marně. Cestou k pumptracku odpadků stále více přibývalo a kolem tribuny stadionu jich bylo opravdu požehnaně. Původně naše kroky měly směřovat až do nedalekých Čálovic, ale úklid stadionu nám zabral všechen vyhrazený čas.  Nakonec nás všechny překvapilo velké množství nasbíraných odpadků na tak malé ploše!

 1.jpg   2.jpg

Mgr. Jindřich BadaC

CO TO ŠUMÍ?

3.jpg

V tomto školním roce probíhala výuka převážně distanční formou. Přesto se některé předmětové soutěže konaly. K těm, které proběhly, patřila i chemická olympiáda. Informaci o tom, že bude tato soutěž realizována, jsem obdržela po jarních prázdninách. Okamžitě jsem oslovila žáky devátých tříd a přihlásili se dva nadšenci - Matěj Matyáš a Jakub Šourek. 

Seznámení s úlohami, průběžné konzultace a vyhodnocování odevzdaných úloh – to vše probíhalo pouze formou videokonference. 
Praktické úlohy řešil každý zapojený žák dle své volby. Jakub přišel laborovat do školy, neboť konzultace jeden žák – jeden učitel byla umožněna. Matěj celou laboratorní práci provedl doma. Výsledky pozorování reakcí uhličitanů doložil fotografiemi. 

V pátek 19. března 2021 naši chemici absolvovali online test školního kola ve speciálně vytvořeném  systému Moodle. 

Do okresního kola postoupili oba a dne 29. března ve 13:45 hodin se opět „proklikali“ do prostředí Moodle, kde během 75 minut vypracovali teoretickou i praktickou část. Svým výkonem patřili k úspěšným řešitelům okresního kola, a dokonce se Matěj stal jejím vítězem. Jejich chemická „výprava“ tudíž mohla pokračovat i v dalším kole. A tak se v pondělí 19. dubna 2021 v 11 hodin již potřetí přihlašovali k řešení soutěžních úloh, tentokrát na krajské úrovni. Přestože se náročnost i konkurence zvýšila, dokázali naši reprezentanti zvládnout úlohy i stres a v poli soutěžících se v žádném případě neztratili, obsadili 8. (Matěj Matyáš) a 18. místo (Jakub Šourek) z 26 zúčastněných.

4.jpg   5.jpg

Patří jim proto naše vřelé poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu – nejen přírodovědných!

Ing. Marcela Pipková

VÝUKOVÝ PROGRAM VESMÍR ON-LINE

1.jpg

V pondělí 29. března 2021 se třídy 6. A a 6. B v rámci distanční výuky zeměpisu zúčastnily vzdělávacího programu jičínské hvězdárny VESMÍR ON-LINE. Program probíhal pod vedením zkušeného lektora v prostředí MS Teams.

Úkolem každého žáka bylo průběžně vyplňovat kvíz, přičemž všechny potřebné informace postupně získával na základě různých aktivit. Žáci sledovali poutavé video o sluneční soustavě, pracovali s textem o pracovním obleku astronautů – o skafandru či luštili křížovku. Také se dozvěděli aktuality z výzkumu vesmíru.

Přestože nebylo kvůli nedostatku času jednoduché úspěšně vyplnit kvíz, někteří žáci dosáhli velmi slušných výsledků. Jelikož se o vesmíru oba ročníky učily na podzim, posloužil tento program i jako opakování probraného učiva. V první řadě však zpestřil distanční výuku a připomenul žákům, jaké zajímavé obrazce je možné spatřit na noční obloze.

                                                                                                   Mgr. Iva Svobodová

ON-LINE BESEDA O MEXIKU

4.jpg

Ve dnech 29. března a 30. března 2021 byla on-line hodina zeměpisu sedmého ročníku okořeněna „návštěvou“ studentky Radky Číhařové, která v rámci svého studijního pobytu strávila rok v Mexiku. Během své besedy vyprávěla žákům nejen o reáliích této středoamerické země, ale zabrousila i do vlastních cestovatelských zážitků. Představila žákům mexickou kulturu se vším, co k ní patří – od pálivé chilli omáčky v tortille až po oslavu mexických dušiček.

Děkujeme Radce za velmi zajímavou přednášku a autentické postřehy z této nebezpečné a zároveň dech beroucí země.

FOTOGALERIE

                                                                                                               Mgr. Iva Svobodová

PRVNÍ BÁDÁNÍ V NOVÉ ŠKOLNÍ "LABORATOŘI"

V prosinci roku 2020 byla dokončena modernizace odborné učebny fyziky a chemie. Všichni jsme se těšili, jak po vánočních prázdninách začneme v této úžasné učebně pracovat. Nestalo se tak, neboť žáci 2. stupně přešli na distanční způsob výuky. A tak jsem k bádání vybídla žáčky 1. tříd. Nejprve přišli jen na „exkurzi“. Seznámili se s vybavením laboratoře a s řádem, který každý vědec musí dodržovat. Naše první setkání jsem zpestřila barevnými reakcemi, pokusem „sloní pasta“ a na závěr jsme si „zasoptili“.

3.jpg   4.jpg

Následná setkání byla již badatelská. Děti si zahrály na skutečné vědce. Jako výchozí chemikálie nám posloužily známé potraviny, např. citron, zelí, ocet, jedlá soda. Dále jsme přidali něco z koupelny - mýdlo, prací prášek, destilovanou vodu. Z červeného zelí jsem dětem připravila „kouzelné“ zkoumadlo a z ostatních surovin vzorky pro bádání.

Vědecká činnost mohla začít!

Práci jsme zahájili „vědeckou diskusí“ o připravených chemických látkách, ze které jasně vyplynulo, že citron a ocet jsou látky kyselé. Na tento závěr jsme navázali bádáním, jehož cílem bylo zjistit, které další látky tvoří tzv. kyselé roztoky.  Zároveň jsem zdůraznila pravidlo, které zakazuje v laboratoři jíst a pít. Chemik totiž k určování kyselosti látek používá jiné postupy než ochutnávání. Například barevné reakce „zkoumadla“, odborně indikátoru.

Všem badatelům tyto reakce vyšly perfektně.

6.jpg

Dalším úkolem bylo pozorování reakce citronu přidávaného pomaličku do mýdlového roztoku. Zde děti komentovaly barevnou proměnu způsobenou změnou kyselosti (tzv. pH). K odpovědi na otázku „Co uděláme, abychom vrátili vzorku původní barvu?“ děti plně využily svoji logiku a zvládly navrhnout pracovní postup zcela bez problémů. A tak jsme si chvíli hráli „Na zaháněnou“, při které se nám barva zkoumaného roztoku měnila z červené na modrou a obráceně. Badatelé, kteří přidávali zkoumadlo skutečně opatrně, objevili také fialové zabarvení – moment, kdy je vzorek neutrální.

Posledním pokusem byla reakce jedlé sody s octem, která někomu připomínala „bublající sopku“ a jinému zase pohádku „Hrnečku, vař!“.

Všichni jsme se shodli na tom, že se badatelský blok velmi vydařil. Proto jsme se domluvili, že podle možností naplánujeme další akci.

Na pokračování se těšíme!

FOTOGALERIE

Ing. Marcela Pipková

PREVENTIVNÍ POŘAD "FORMOVÁNÍ TŘÍDY"

IMG_20201006_090422.jpg   IMG_20201006_090103.jpg

Žáci 6. A se v úterý 6. října 2020 zúčastnili preventivního programu „Formování třídy“ zaměřeného na budování zdravého kolektivu a přátelské atmosféry ve třídě. Jejich vrstevníci, žáci 6. B, absolvovali stejný program o den později. Pod vedením zkušeného lektora se děti zapojily do různorodých her, jejichž cílem bylo upevnit smysl pro spravedlnost a fair-play. Týmové zaměření her děti vedlo ke vzájemné spolupráci a společnému vymýšlení strategie vedoucí k jejich vítězství. Díky spojení pohybových a taktických soutěží si každý žák mohl najít tu, ve které by se mu dařilo. Přínosem tohoto aktivního dopoledne bylo jednoznačně větší stmelení třídního kolektivu a odhalení jeho silnějších i slabších stránek. Děti si podle vlastních slov tento netradiční den užily a budou mít na něj pěkné vzpomínky.

Mgr. Iva Svobodová

KURZ DOPRAVNÍ VÝCHOVY

V úterý 13. října 2020 se žáci 4. B vydali na dopravní výchovu do Jičína. První část kurzu byla zaměřena na teoretickou přípravu. Děti si s paní lektorkou prošly zásady správného chování chodce a cyklisty, seznámily se s povinným vybavením jízdního kola, naučily se správně si upevnit svou cyklistickou helmu. Vysvětlily si i základní pravidla silničního provozu pro cyklisty.

Na druhou část kurzu se všichni žáci moc těšili. Přesunuli jsme se na dětské dopravní hřiště. Na zapůjčených kolech si děti vyzkoušely jednotlivé cyklistické dovednosti (vyjíždění, jízda u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, předjíždění, odbočování, jízda křižovatkou atd.). I přes poměrně studené počasí si všechny děti cvičné ježdění na dopravním hřišti opravdu užily. Již teď se těší na jarní část kurzu.

                                                                                           Mgr. Alena Slavíková, třídní učitelka

EXKURZE ČTENÁŘSKÉHO KLUBU

IMG_20200915_142221.jpg  IMG_20200915_143814.jpg

I v letošním školním roce jsme se po prázdninách sešli ve Čtenářském klubu. V úterý 15. září 2020 jsme si udělali pěší výlet do Libošovic, kde jsme navštívili knihovnu Antonína Bocha. Obdivovali jsme zde vystavené obrazy Emy Prudičové, žákyně naší sobotecké školy. Ema přišla mezi nás a s dětmi si povídala o své tvorbě.  Paní knihovnice, Alena Pospíšilová, dětem připomněla spisovatele a ilustrátory Karla Čapka a Josefa Čapka v rámci 75. výročí úmrtí Josefa Čapka a 130. výročí narození Karla Čapka. Bylo to vydařené příjemné odpoledne.

FOTOGALERIE

Mgr. Romana Rejzková


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy