ŠKOLNÍ AKCE _____________________________________________

školní rok 2017/2018

DĚJEPISNÁ EXKURZE DO TEREZÍNA

Ve středu 17. ledna 2018 jsme se konečně všichni dočkali dlouho očekávané exkurze do Terezína, kam nás vyvezla paní učitelka Kozáková s panem učitelem Munzarem. Po celou dobu naší celkem dlouhé cesty autobusem všude pršelo, ale v Terezíně naštěstí po našem příjezdu padal sníh, takže bylo celkem ideální lednové počasí.

Jako první jsme měli zajištěný program v Muzeu ghetta, kde jsme přibližně hodinu a půl poslouchali velmi zajímavý výklad, který doprovázely ukázky z různých rozhovorů s pamětníky. Myslím si ale, že pro nás všechny byly daleko zajímavější videozáznamy, které vznikly v roce 1944, tudíž byly autentické. Tyto záběry ukazovaly podobu ghetta těsně před příjezdem Červeného kříže, který měl přijet zkontrolovat podmínky, ve kterých tam vězni žili. Aby náš pan průvodce věděl, že budeme zaručeně poslouchat, ptal se nás průběžně na naše postřehy, názory, myšlenky, které často nebyly úplně přesné a jasné. Myslím si ale, že on pak s ohledem na náš věk nám s úsměvem všechno ochotně do posledního detailu popsal a vysvětlil.

  

Pomalu jsme se ani nestihli nasvačit a už přiběhli další dva průvodci, se kterými jsme už rozděleni na dvě skupinky pokračovali v prohlídce muzea. Každý z nás dostal krabičku se sluchátky, která sloužila vlastně jako rádio, abychom pana průvodce všichni dobře slyšeli. Hned v druhé místnosti, kterou jsme procházeli, jsme se setkali se španělskými turisty, takže valná většina z nás chvílemi nevnímala náš výklad v češtině, ale snažili jsme se porozumět té, pro nás absolutně neidentifikovatelné řeči – španělštině. V té samé místnosti byly na zdech přibity cedule, na kterých byla napsána jména dětí, které zde zemřely. Jsem si jistá, že tam nebyla zapsaná všechna jména, jelikož obětí z řad dětí bylo daleko více. U několika jmen jsem si také podle data narození spočítala, kolik jim přibližně bylo v době jejich smrti, a nutno konstatovat, že to bylo vážně smutné. Na stěnách podél schodů jsou vyvěšeny obrazy od někdejší dětské obyvatelky ghetta. Ani byste nevěřili, jak moc ty obrázky dokážou zapůsobit na psychiku člověka.

Potom jsme si prošli všechna stanoviště, která jsou v Terezíně v rámci vzpomínky na holokaust zřízená. Podívali jsme se do bývalé Magdeburské kasárny, kde bylo v rámci expozice vytvořeno obvyklé bydlení lidí žijících v ghettu. Musím se přiznat, že mi v té místnosti nebylo moc dobře. Vlastně jsem se zapomněla zmínit o tom, že skoro v každé místnosti se nacházely kufry s čísly namísto jmen, to byla velmi oblíbená nacistická praktika – udělat z člověka, v našem případě žida podle norimberských zákonů pouze číslo. Bylo pak logicky snazší je posílat do transportů a následně potom do plynu… Zvládli jsme projít ještě márnici, modlitebnu a krematoria, ale obrovskou nevýhodou bylo to, že nás tlačil čas, takže jsme si nemohli prohlédnout všechno, co by nás zajímalo tak dopodrobna, jak bychom chtěli. Krátce po návštěvě krematoria, které bylo naší poslední zastávkou, jsme se rozloučili s naším panem průvodcem a nastoupili zpátky do autobusu, kde jsme do sebe rychle naházeli další svačinu, a během chvíle už jsme zase stáli před autobusem a vydali se navštívit tzv. Malou pevnost, ve které bylo během druhé světové války zřízeno vězení, které sloužilo k umísťování vězňů jak z ghetta, tak například z pražského gestapa. I když by se mohlo zdát, že zdejší podmínky připomínaly koncentrační tábor, není to tak. První velkou výhodou oproti jiným táborům bylo to, že Terezín nebyl vybudován jako koncentrační tábor, ale jako vojenská pevnost již v 18. století, a tak budovy nebyly ze dřeva, ale z cihel, což byla velká výhoda. V zimě tam nebyla zima, protože velké množství lidí, kteří byli vězněni v jednom baráku, tam dokázalo vzduch vlastními těly ohřát. V létě tam zase nebylo horko, protože domy byly zděné. Můj největší zážitek z Malé pevnosti (a nejen můj) je půlkilometrová procházka tmavou podzemní chodbou, i když je pravda, že tam byla docela zima.

Všichni jsme se konečně naskládali do autobusu s přibližně půlhodinovým zpožděním, než byl plánován odjezd. Myslím si, že všichni jsme byli po tak nabitém dni řádně unaveni, a tak jsme ocenili příšeří autobusu, kde se dalo krásně spát. Ze všech exkurzí, které jsem se školou podnikla, se mi tahle líbila ze všech nejvíce a doufám, že si to příští rok užijeme stejně i v Lidicích.

Lucie Schönová, 8. A

DĚJEPISNÁ EXKURZE DO ARCHEOPARKU VŠESTARY

V úterý 5. prosince 2017 jsme jeli do archeologického muzea  ve Všestarech u Hradce Králové.

V dolním patře muzea byla replika pravěké jeskyně s pozůstatky lidí i zvířat, kde jsme mohli vidět, jak pravěcí lidé žili. V prvním patře byl velký model života v pravěku. V průběhu prohlídky nám paní průvodkyně dávala různé otázky a hádanky a za správné odpovědi jsme mohli dostat pohled s muzeem. Druhé patro se nazývalo Nebe, protože z něj bylo vidět na celý model.

Po prohlídce jsme šli na promítání filmu o pravěku, ke kterému nám paní průvodkyně povídala o životě pravěkých lidí. Také nám ukazovala zbraně a popisovala, jak se vyráběly.

Poté jsme šli ven, kde jsme si prohlédli ukázky pravěkých staveb a pravěkého pohřebiště. Také jsme si mohli vyzkoušet, jak se mlelo zrní, jak se sekalo kamennou sekerou a jak vyráběli keramiku.

I když nám počasí moc nepřálo, exkurze se nám líbila. Bylo zajímavé poznat něco víc o pravěku.

Štěpán Resl, 6. B

Cestou zpět z exkuzre jsme se zastavili v Hradci Králové, kde jsme navštívili Obří akvárium.

Obří akvárium je se svými 130 000 litry největším sladkovodním akváriem v České republice. Expozice je zaměřena především na tropické sladkovodní ryby Jižní a Střední Ameriky, které proplouvají proskleným podvodním tunelem přímo nad hlavami návštěvníků. Součástí prohlídky je také ukázka deštného pralesa s tropickou lávkou, pravidelně obměňovaná výstava exponátů neživé přírody Ave Natura a velkoplošná videoprojekce podvodního světa. Speciální nabídkou Obřího akvária pro veřejnost je krmení ryb potápěčem.

                                                                                                                  Škaloudová Karolína, 6. B

VÁNOČNÍ POHODA - HUDEBNÍ POŘAD

V pátek 1. prosince 2017 se konal v gymnastickém sále hudební pořad s názvem Vánoční pohoda. Muzikanti hrající na kytaru, bubny a klávesy nám sdělili, že pocházejí z Moravy. Tento hudební pořad navštívily oba dva stupně. Zpívaly se vánoční koledy, ale i písničky, které s Vánocemi nebyly úzce spojeny. Druhému stupni zpestřila hudební pořad naše spolužačka Nikola Jurigová, která zazpívala z mého pohledu obtížnou píseň Hallelujah. Pořad rychle utekl a my se museli opět vrátit do hodiny. Myslím, že se všem moc líbil, protože jsme nasáli tu správnou vánoční atmosféru. Najednou jsme si uvědomili, že Vánoce už klepou na dveře.

                                                                                                                        Barbora Bártová, 8. A

MEDIÁLNÍ DŽUNGLE - PREVENTIVNÍ POŘAD

V pátek 24. listopadu 2017 se konal pro sedmé ročníky preventivní pořad s názvem Mediální džungle. O tomto tématu se s námi přišel pobavit lektor Jaromír Babka, kterého většina z nás už zná z předchozího ročníku, neboť jsme s ním absolvovali preventivní pořad o drogách.

Program tohoto pořadu byl velice pestrý a hodně zajímavý. Bavili jsme se o kladných i záporných tvářích internetu. O tom, kolik času strávíme na internetu, sociálních sítích a i jiných ,,požíračích času‘‘. Zhruba v polovině přednášky jsme tvořili myšlenkové mapy na různá témata, například Facebook, závislost.... O pojmech, které jsme napsali do myšlenkových map, jsme si následně povídali.

Ke konci pořadu jsme si udělali průzkum, kolik hodin průměrně trávíme denně na internetu. Výsledky některých jedinců byly více než smutné. Vzhledem k tomu, že maximum doby strávené na internetu by měly být cca dvě hodiny, tak u nás ve třídě padala i vyšší čísla než čtyři hodiny. Někteří dokonce jsou schopni jednou za měsíc být na internetu patnáct hodin za den. Tato čísla mi přišla až děsivá.

Preventivní pořad jsme si všichni užili a už se těšíme na další.

Aneta Kubánková, 7. B

KARNEVAL NA TÉMA "POHÁDKY VÁCLAVA ČTVRTKA"

Tak jako každý rok konal se i letos karneval, který pořádali žáci 9. ročníku. Na jeho přípravě jsme začali pracovat na přelomu září a října. Mám pocit, že nejsem sama, kdo si nebyl jist, jestli všechno stihneme a dobře naplánujeme. Ale myslím si, že se nám nakonec vše výborně povedlo. Moderátorkou karnevalu byla Eliška Šačirovičová, které patří asi největší dík (nebo spíš jejím hlasivkám). Jsem ráda, že jsme se na všem společně dohodli a pracovali jako tým. Pro děti byly připraveny nejrůznější soutěže, za které dostávaly různé ceny od našich sponzorů. Součástí našeho karnevalu byla i soutěž o nejlepší tanec a o nejlepší masku. V programu byla i oblíbená židličkovaná a další spousta disciplín. Dle reakcí dětí soudím, že se jim karneval líbil a užily si ho, stejně jako my. Moc děkuji učitelům, kteří nám poskytli čas na přípravu, mým úžasným spolužákům, kteří po celou dobu trpělivě spolupracovali, dětem, které se zúčastnily, a sponzorům, bez kterých by se karneval jenom těžko obešel.

FOTOGALERIE

Jana Matoušková, 9. A

HALLOWEENSKÁ PŘESPÁVAČKA

Tato úžasná akce se měla uskutečnit původně v pondělí 30. října 2017, ale v důsledku dlouhodobého výpadku elektrického proudu se přesunula na čtvrtek 2. listopadu 2017. Toto přespání se mohlo uskutečnit jen díky naší úžasné třídní učitelce Adéle Drábkové a naší matikářce Petře Poledníkové. Za to, že s námi strávily čas navíc, jim moc děkujeme.

Program na tuto akci jsme vymýšleli všichni společně ve třídě, a i když jsme se neshodli zcela na všem, program jsme nakonec dali zdárně dohromady. Jediná nevýhoda termínu přespání byla ta, že jsme museli druhý den do školy. Většina učitelů nám však vyšla vstříc a plánované testy odsunula na jiný termín a za to jsme jim nesmírně vděčni.

Začátek „přespávačky“ byl pro některé již v 17:00 hod. Ti, kdo se dostavili dříve, totiž chystali stezku odvahy pro zbylé spolužáky. Při její přípravě se na nás přišla podívat paní ředitelka Jana Knapová. Největší lahůdkou naší stezky odvahy byli padající pavouci, kteří sklidili velký úspěch. Samozřejmě nemohly chybět strašidelné zvuky a hodně propracované masky. Zbytek žáků dorazil až na sedmou hodinu večerní.

Jako první byla na programu již dříve zmiňovaná stezka odvahy, která se všem moc líbila. Po stezce odvahy následoval turnaj ve stolním tenisu. Vzhledem k tomu, že se ho nezúčastnili všichni, měli někteří volnou zábavu - např. hraní stolních her. Po skončení turnaje následovala večeře, ke které jsme si dali výbornou pizzu z nedalekých Sukorad. Poslední věc, kterou jsme ten večer stihli, bylo kino. Paní učitelky nám vybrali kreslený film s halloweenskou tématikou s názvem ,,Hotel Transylvánie".

Ráno byl budíček v sedm hodin, ale většina z nás byla vzhůru dříve. Snídani jsme měli v přízemí ve ,,cvičném bytě ", jehož součástí je velký stůl, u  něhož jsme společně posnídali. Většina dětí přinesla snídani pouze pro sebe, někdo však i pro celou třídu. Nejnáročnější z celé akce byl závěrečný úklid třídy.

Z mého pohledu byla akce více než suprová a myslím si, že téměř všichni se mnou budou souhlasit, když řeknu, že bychom podobnou akci chtěli v budoucnu ještě jednou zažít.

Aneta Kubánková, 7. B

DROGY ZE SÁMOŠKY - PREVENTIVNÍ POŘAD

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se konal pro šesté třídy preventivní pořad o alkoholu s názvem ”Drogy ze sámošky“, který přednášel Jaromír Babka ze spolku Slánka. Tento zajímavý název vychází ze skutečnosti, neboť droga – alkohol je k dostání v běžném obchodu s potravinami. Pan Babka nás chtěl odradit od užívání drog vyprávěním o jejich působení na lidské tělo. Preventivní pořad byl pro nás zajímavý a poučný, a to i díky zajímavému výkladu.

                                                                                                                  Štěpán Resl, 6. B

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

V pondělí 2. října 2017 zažila Sobotka opravdu významnou událost, neboť byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný sportovní areál za naší školou. Slavnostní odpoledne zahájily svým vystoupením mažoretky Lentilky, které na fotbalové ploše následně vystřídaly Tereza Pažoutová s Terezou Bryxí, které si pro přihlížející připravily gymnastickou sestavu. Poté vystoupili se svým projevem představitelé města, starosta Ing. Lubor Jenček a místostarosta Bc. Jan Janatka, kteří seznámili přítomné s výčtem prací, které byly na stadionu během necelých tří měsíců realizovány a na které dojde ještě v příštím kalendářním roce. Poté vystoupila ředitelka školy Mgr. Jana Knapová, která ocenila, že se po mnoha letech podařilo dotáhnout jednání o rekonstrukci stadionu do úspěšného konce a pro školu i veřejnost zrealizovat zázemí pro lehkou atletiku a míčové hry. Za sportovní veřejnost vystoupil bývalý dlouholetý učitel tělesné výchovy Mgr. Josef Kužel, který kladně ohodnotil podobu zrekonstruovaného stadionu a vyslovil přání, aby v Sobotce vyrostli další úspěšní atleti, kteří by rozšířili řady jičínského atletického klubu. Po úvodních proslovech již nebránilo nic tomu, aby si i všichni přítomní mohli prohlédnout a vyzkoušet veškerá sportoviště. Na úvod se ještě uskutečnila štafeta dospělých na 4x100 m, do které se zapojili zástupci školy, města i bývalí sportovci. Na víceúčelovém hřišti si pak mohli všichni vyzkoušet nejrůznější míčové sporty. Kopaly se penalty, házely se sedmimetrové hody, zkoušela se přesnost střelby na panáka a florbalový slalom, střílelo se na koš. Na atletickém oválu probíhaly štafety dětí na 4x 100 m, běhaly se sprinty na 60 m. V rohu stadionu si mohly děti vyzkoušet skok do dálky, s dálkařským doskočištěm se mnohé setkaly poprvé v životě. Na fotbalovém hřišti si školní družina připravila pro své děti sportovní čtyřboj (skákání v pytli, skok z místa, běh s pingpongovým míčkem a běh dvojic se svázanýma nohama). Všichni se náramně bavili a užívali si nádherného areálu, za který zástupcům našeho města mnohokrát děkujeme.

Průběh rekonstrukce

Samotná rekonstrukce stadionu byla zahájena 12. června 2017 terénními a zemními pracemi. Nejprve bylo dokončeno umělé zavlažování fotbalového hřiště s vlastním zdrojem vody, ošetřen trávník, byly osazeny nové branky a záchytné sítě za nimi. Poté bylo vybudováno víceúčelové hřiště o rozměru 22x43 m s umělým polyuretanovým povrchem, dřevěnými mantinely, čtyřmetrovým oplocením a osvětlením. Na hřišti se může provozovat opravdu pestrá škála míčových sportů (volejbal, streetball, futsal, házená, florbal nebo tenis). Na závěr rekonstrukce byl vybudován  400 m dlouhý atletický dvoudráhový ovál napojený na čtyřdráhovou sprinterskou rovinku 100 m a doskočiště pro skok daleký. První etapa rekonstrukce stadionu byla dokončena v polovině září 2017 a vyžádala si náklady převyšující 7 mil. Kč. V příštím kalendářním roce se počítá se zahájením druhé etapy rekonstrukce stadionu, během které by mělo dojít na opravu antukových kurtů, dokončení oplocení a otevření nového vstupu z Jičínské ulice. Především však bude zahájena přestavba tribuny, budovy šaten a zázemí ubytovny. V projektu se počítá také s vybudováním beachvolejbalového hřiště a hřiště pro workout (venkovní posilovna).

FOTOGALERIE

zdroj informací: www.sobotka.cz

Radek Štaff

ZELENÁ ŠKOLA

Rok se s rokem sešel a naše partnerská škola z polské Sobótky nás opět přizvala na Zelenou školu, kterou jsme společně absolvovali v letovisku Jaroslawiec u Baltského moře. Podrobný deník z celé akce si můžete přečíst po rozkliknutí nadpisu.

FOTOGALERIE

Radek Štaff

PRVŇÁČCI NA POHÁDKOVÉM FESTIVALU

V pátek 15. září 2017 se prvňáčci vypravili na svůj první výlet, navštívili pohádkový festival v Jičíně.

Hned ráno jsme si prohlédli na nádvoří zámku tematické dílny ZIMA, MRÁZ A OHEŇ V NÁS. Na náměstí jsme si vyslechli HODINU PŘÍRODOVĚDY – písničky o zvířatech, které byly proloženy dialogem dětí a paní učitelky. A poté jsme již zamířili do K – klubu na pohádky v podání členů dramatického kroužku K - klubu. Dětem se moc líbila POŠŤÁCKÁ POHÁDKA a POHÁDKA O TŘECH DOKTORECH. Hercům poděkovaly velkým potleskem.

  

Nechyběl ani čas na pořádnou svačinku a posilněni jsme navštívili pohádku O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH. Tady jsme si ve čtyřech dílničkách mohli podle ročního období vyrobit například sněhové vločky, jablíčka, jahody, kytičky či podzimní lístečky. Práce děti bavila a každý si odnesl malý vlastnoručně vyrobený dáreček.

S pohádkou jsme se rozloučili zazvoněním na zvonec. Zazvonil zvonec a pohádky byl konec, ale pro některé ne, protože do pohádkového Jičína se řada dětí vrátila ještě o víkendu s rodiči.

FOTOGALERIE

                                                                                                          Miroslava Drbohlavová

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Třídy 4. A a 4. B uskutečnily v termínu 3. až 10. června 2017 společně školu v přírodě (ŠvP). Sedmidenní akce se odehrála v Krkonoších kousek pod hlavním hřebenem na Novopacké boudě. Kromě jednoho žáka se zúčastnili všichni, celkem 35 dětí. Pedagogickou funkci plnili třídní učitelé Kamil Šisler a Vladimíra Buchalová spolu s asistentkou Petrou Královou, funkci zdravotnice lékařka Monika Havelková.                  

ŠvP byla jedinečnou příležitostí pro učitele, aby lépe poznali charaktery žáků v nových, neobvyklých situacích, posílili vztahy učitel – žák, aby intenzivněji výchovně působili. Žáci měli příležitost učit se novým praktickým životním dovednostem, poznat lépe sebe sama. Především však došlo ke zkvalitnění jejich vzájemných vztahů nejen v rámci tříd, ale hlavně mezi třídami, kde byl doposud spíše rivalský vztah. Navázali mnohá i nečekaná přátelství.       

Výuka proběhla podle upraveného rozvrhu. V naučných předmětech jsme společně procvičovali a opakovali učivo, ve vlastivědě a přírodovědě například formou mezitřídní vědomostní soutěže. Ta se stala opravdovým tvrdým třídenním soubojem s vynikajícími výsledky a naštěstí dopadla vyrovnaně. Do předmětu český jazyk spadá též pravidelné vedení vlastního deníku každého dítěte a individuální tvorba vlastních básní či vyprávění příběhů. Nejvíce exponovaná byla tělesná výchova. Na prvním místě turistika – tři celodenní výlety okolo 20 km a dvě výcházky asi 8 km. Uskutečnila se terénní hra, zkouška obratnosti, plavání, hry ve vodě, ranní rozcvičky, nácvik atletických a gymnastických dovedností, míčové hry, běh do vrchu, vytrvalostní průprava i noční pochod. Ve vysoké míře se uplatnily pracovní činnosti – na výběr byla výroba papírového modelu, šití, design, modelování, origami, ale i vyřezávání či uzlování. Výtvarná výchova byla zastoupena kresbou, malbou, grafickou úpravou a kompozicí. V rámci hudební výchovy jsme zhlédli řadu hudebních či tanečních vystoupení žáků a samozřejmě společně zpívali a tančili. Navíc téměř všichni žáci podstoupili zkoušku bystrosti, mohli vyzkoušet svoji odvahu nebo míru sebeovládání. Své výkony mají zaznamenány ve speciálních, předem připravených a natištěných záznamnících. Žáci byli vedeni po stránce osobní hygieny, ale též pro práci pro ostatní nebo ke konstruktivní komunikaci. Děti poznaly krajinu, přírodu, stavby, krásu, náročnost a atmosféru Krkonoš.        

Všichni žáci se s většími či menšími úspěchy aktivně zúčastnili výuky a výchovy, činností, akcí, her a zkoušek. Lehká zranění a onemocnění úspěšně řešila zdravotnice. Žákyně Kristýna Machová bohužel musela ŠvP předčasně opustit pro lehké zranění, které jí bránilo chodit. Kázeňské problémy nebyly. Celotýdenní školně - přírodní soutěž skončila na prvních místech v tomto pořadí :

  •          1. Kristýna Ceeová - 4.A                                    194 b.
  •          2. Evelína Tamara Procházková - 4.B                 190 b.
  •          3. Anežka Floriánová - 4.A                                186 b.
  •          4. Filip Šisler - 4.B                                            174 b.
  •          5. Veronika Páclová - 4.B                                   159 b.       

Cena pobytu pro rodiče byla původně nadsazena na horní mez 3 400,- Kč. Konečná cena byla 2762,- Kč na dítě. Na všech službách jsme oproti předpokladům ušetřili. S cenou jsme se ocitli na nejnižší hranici nákladů podobných projektů.

Ubytovací standard byl naprosto vyhovující. Zaměstnanci boudy v čele se správcem se stali členy realizačního týmu a vyhověli, stejně jako majitelé, všem našim požadavkům. Nadto nebyl například problém, že jsme na túrách dvakrát pořádně zmokli. Pan správce vždy zatopil a osobně se postaral o vysušení bot a oblečení. Se stravou byli všichni nadmíru spokojeni jak ve skladbě, tak v množství a frekvenci. Ubytovací zařízení je hodno doporučení.

Po návratu zúčastnění dospělí hodnotili ŠvP vysoce pozitivně. I ohlasy žáků a žákyň v dotaznících byly vesměs velmi kladné. Dokonce i někteří rodiče osobně vyjádřili spokojenost, vděčnost či obdiv. V září bychom rádi uspořádali k naší ŠvP výstavu v atriu školy. 

Musím pochválit obě pedagožky i zdravotnici. Na jejich vlastně nepřetržité aktivní a tvůrčí práci celá ŠvP stála. Dík patří i paní ředitelce a hlavně panu hospodáři za zásadní pomoc s přípravou, za mnoho práce navíc. Chválím také všechny děti – byly skvělé. Ačkoli jejich volný čas byl minimalizován na nutný polední klid, který vzhledem k túrám absolvovaly jen třikrát, a krátká osobní volna před večeří, všechny zvládly náročný pobyt bravurně.

Na ŠvP a na všechny její účastníky jsem pyšný.

FOTOGALERIE

    Mgr. Kamil Šisler, vedoucí ŠvP   


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy