ŠKOLNÍ AKCE _____________________________________________

školní rok 2020/2021

VÝUKOVÝ PROGRAM VESMÍR ON-LINE

1.jpg

V pondělí 29. března 2021 se třídy 6. A a 6. B v rámci distanční výuky zeměpisu zúčastnily vzdělávacího programu jičínské hvězdárny VESMÍR ON-LINE. Program probíhal pod vedením zkušeného lektora v prostředí MS Teams.

Úkolem každého žáka bylo průběžně vyplňovat kvíz, přičemž všechny potřebné informace postupně získával na základě různých aktivit. Žáci sledovali poutavé video o sluneční soustavě, pracovali s textem o pracovním obleku astronautů – o skafandru či luštili křížovku. Také se dozvěděli aktuality z výzkumu vesmíru.

Přestože nebylo kvůli nedostatku času jednoduché úspěšně vyplnit kvíz, někteří žáci dosáhli velmi slušných výsledků. Jelikož se o vesmíru oba ročníky učily na podzim, posloužil tento program i jako opakování probraného učiva. V první řadě však zpestřil distanční výuku a připomenul žákům, jaké zajímavé obrazce je možné spatřit na noční obloze.

                                                                                                   Mgr. Iva Svobodová

ON-LINE BESEDA O MEXIKU

4.jpg

Ve dnech 29. března a 30. března 2021 byla on-line hodina zeměpisu sedmého ročníku okořeněna „návštěvou“ studentky Radky Číhařové, která v rámci svého studijního pobytu strávila rok v Mexiku. Během své besedy vyprávěla žákům nejen o reáliích této středoamerické země, ale zabrousila i do vlastních cestovatelských zážitků. Představila žákům mexickou kulturu se vším, co k ní patří – od pálivé chilli omáčky v tortille až po oslavu mexických dušiček.

Děkujeme Radce za velmi zajímavou přednášku a autentické postřehy z této nebezpečné a zároveň dech beroucí země.

FOTOGALERIE

                                                                                                               Mgr. Iva Svobodová

PRVNÍ BÁDÁNÍ V NOVÉ ŠKOLNÍ "LABORATOŘI"

V prosinci roku 2020 byla dokončena modernizace odborné učebny fyziky a chemie. Všichni jsme se těšili, jak po vánočních prázdninách začneme v této úžasné učebně pracovat. Nestalo se tak, neboť žáci 2. stupně přešli na distanční způsob výuky. A tak jsem k bádání vybídla žáčky 1. tříd. Nejprve přišli jen na „exkurzi“. Seznámili se s vybavením laboratoře a s řádem, který každý vědec musí dodržovat. Naše první setkání jsem zpestřila barevnými reakcemi, pokusem „sloní pasta“ a na závěr jsme si „zasoptili“.

3.jpg   4.jpg

Následná setkání byla již badatelská. Děti si zahrály na skutečné vědce. Jako výchozí chemikálie nám posloužily známé potraviny, např. citron, zelí, ocet, jedlá soda. Dále jsme přidali něco z koupelny - mýdlo, prací prášek, destilovanou vodu. Z červeného zelí jsem dětem připravila „kouzelné“ zkoumadlo a z ostatních surovin vzorky pro bádání.

Vědecká činnost mohla začít!

Práci jsme zahájili „vědeckou diskusí“ o připravených chemických látkách, ze které jasně vyplynulo, že citron a ocet jsou látky kyselé. Na tento závěr jsme navázali bádáním, jehož cílem bylo zjistit, které další látky tvoří tzv. kyselé roztoky.  Zároveň jsem zdůraznila pravidlo, které zakazuje v laboratoři jíst a pít. Chemik totiž k určování kyselosti látek používá jiné postupy než ochutnávání. Například barevné reakce „zkoumadla“, odborně indikátoru.

Všem badatelům tyto reakce vyšly perfektně.

6.jpg

Dalším úkolem bylo pozorování reakce citronu přidávaného pomaličku do mýdlového roztoku. Zde děti komentovaly barevnou proměnu způsobenou změnou kyselosti (tzv. pH). K odpovědi na otázku „Co uděláme, abychom vrátili vzorku původní barvu?“ děti plně využily svoji logiku a zvládly navrhnout pracovní postup zcela bez problémů. A tak jsme si chvíli hráli „Na zaháněnou“, při které se nám barva zkoumaného roztoku měnila z červené na modrou a obráceně. Badatelé, kteří přidávali zkoumadlo skutečně opatrně, objevili také fialové zabarvení – moment, kdy je vzorek neutrální.

Posledním pokusem byla reakce jedlé sody s octem, která někomu připomínala „bublající sopku“ a jinému zase pohádku „Hrnečku, vař!“.

Všichni jsme se shodli na tom, že se badatelský blok velmi vydařil. Proto jsme se domluvili, že podle možností naplánujeme další akci.

Na pokračování se těšíme!

FOTOGALERIE

Ing. Marcela Pipková

PREVENTIVNÍ POŘAD "FORMOVÁNÍ TŘÍDY"

IMG_20201006_090422.jpg   IMG_20201006_090103.jpg

Žáci 6. A se v úterý 6. října 2020 zúčastnili preventivního programu „Formování třídy“ zaměřeného na budování zdravého kolektivu a přátelské atmosféry ve třídě. Jejich vrstevníci, žáci 6. B, absolvovali stejný program o den později. Pod vedením zkušeného lektora se děti zapojily do různorodých her, jejichž cílem bylo upevnit smysl pro spravedlnost a fair-play. Týmové zaměření her děti vedlo ke vzájemné spolupráci a společnému vymýšlení strategie vedoucí k jejich vítězství. Díky spojení pohybových a taktických soutěží si každý žák mohl najít tu, ve které by se mu dařilo. Přínosem tohoto aktivního dopoledne bylo jednoznačně větší stmelení třídního kolektivu a odhalení jeho silnějších i slabších stránek. Děti si podle vlastních slov tento netradiční den užily a budou mít na něj pěkné vzpomínky.

Mgr. Iva Svobodová

KURZ DOPRAVNÍ VÝCHOVY

V úterý 13. října 2020 se žáci 4. B vydali na dopravní výchovu do Jičína. První část kurzu byla zaměřena na teoretickou přípravu. Děti si s paní lektorkou prošly zásady správného chování chodce a cyklisty, seznámily se s povinným vybavením jízdního kola, naučily se správně si upevnit svou cyklistickou helmu. Vysvětlily si i základní pravidla silničního provozu pro cyklisty.

Na druhou část kurzu se všichni žáci moc těšili. Přesunuli jsme se na dětské dopravní hřiště. Na zapůjčených kolech si děti vyzkoušely jednotlivé cyklistické dovednosti (vyjíždění, jízda u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, předjíždění, odbočování, jízda křižovatkou atd.). I přes poměrně studené počasí si všechny děti cvičné ježdění na dopravním hřišti opravdu užily. Již teď se těší na jarní část kurzu.

                                                                                           Mgr. Alena Slavíková, třídní učitelka

EXKURZE ČTENÁŘSKÉHO KLUBU

IMG_20200915_142221.jpg  IMG_20200915_143814.jpg

I v letošním školním roce jsme se po prázdninách sešli ve Čtenářském klubu. V úterý 15. září 2020 jsme si udělali pěší výlet do Libošovic, kde jsme navštívili knihovnu Antonína Bocha. Obdivovali jsme zde vystavené obrazy Emy Prudičové, žákyně naší sobotecké školy. Ema přišla mezi nás a s dětmi si povídala o své tvorbě.  Paní knihovnice, Alena Pospíšilová, dětem připomněla spisovatele a ilustrátory Karla Čapka a Josefa Čapka v rámci 75. výročí úmrtí Josefa Čapka a 130. výročí narození Karla Čapka. Bylo to vydařené příjemné odpoledne.

FOTOGALERIE

Mgr. Romana Rejzková


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy