ŠKOLNÍ AKCE _____________________________________________

školní rok 2022/2023

HALLOWEEN

IMG_8406.JPG

V pondělí 31. 10. se v tělocvičně odehrála menší akce pro žáky prvních a druhých tříd pořádaná třídou 9. B. Celá akce byla uspořádaná v duchu Halloweenu, který byl tentýž den. Po tělocvičně byla rozmístěna stanoviště, kde se děti zapojovaly do vymyšlených aktivit a her. Mezi nejoblíbenější aktivity patřilo skákání v pytli, přetahování se provazem nebo střelba míčem do branky. Hned na začátku děti dostaly kartičku s čísly všech úkolů a po jejich splnění dostaly menší sladkou odměnu. Speciální odměnu dostaly děti s nejvíce zajímavými kostýmy, ale rozhodování bylo těžké, protože všechny kostýmy byly velmi pěkné. Z naší strany byla celá akce velice vydařená a zpětná reakce dětí, které to též bavilo, nás moc potěšila.

20221031_100309.jpg   20221031_103528.jpg

FOTOGALERIE

Ema Prudičová, 9. B

PRVŇÁCI A HALLOWEEN

Pondělí 31. října bylo obyčejným školním dnem a přece trošku jiné. Do školy totiž nepřišli žáčci prvňáčci, ale strašidla, duchové, čarodějnice, pavouci, kocouři i veselé oranžové dýničky.  První dvě hodiny si tato stvoření vyzkoušela, co to je, když se děti ve škole učí, ale konec vyučování byl jenom jejich a spolužáků z 9. B.

   IMG_8899.JPG

Tělocvična se proměnila v halloweenské sportoviště a všichni společně a přitom každý sám za sebe, si mohli vyzkoušet svoje umění v halloweenských disciplínách. Bylo to veselé, barevné, plné smíchu, sportovního zápolení a každému se podařilo zdolat vše, co si pro ně deváťáci připravili. Úplný konec patřil vyhlášení tří NEJ masek. Za nás to vyhráli duch, čaroděj a malá oranžová dýnička. Prostě ti NEJ! Ve třídě si všichni ještě porovnávali, jak se jim podařilo plnit úkoly a z učení už vlastně ani nic nebylo! Dopoledne uteklo jako voda.

Děkujeme 9. B za fajn zážitek a těšíme se všichni na další zajímavé a nevšední dny ve škole.

Mgr. Miroslava Drbohlavová, třídní učitelka 1. A

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A NÁVŠTĚVA DOMU PŘÍRODY V DOLÁNKA U TURNOVA

V úterý 8. listopadu 2022 vyrazily třídy 2 .A a 2. B do divadla v Turnově, kde zhlédly divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký, které si pro ně připravili žáci Základní umělecké školy v Turnově. Na jevišti se tak dětem představil dětský symfonický orchestr, pěvecký sbor, baletky a herci. Jediný dospělák, který ve hře účinkoval, byl pouze černokněžník. Po představení si děti prohlédly zázemí herců, podívaly se, jak to vypadá v zákulisí a dokonce si vyzkoušely, jaké to je stát na prknech, která znamenají svět.

 

Počasí nám přálo, a tak jsme vyrazili na cca 2 km dlouhou procházku podél řeky Jizery. Cestou jsme se zastavili u Dlaskova statku a naše krátké putování zakončili v Domě přírody. Zde se děti seznámily s přírodou Českého ráje a utratily něco málo peněz. Pak už na nás čekal autobus, který nás dovezl zpátky ke škole.             

                                                                                                                              Mgr. Jindřich Bada

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE - 2. A

 

V pondělí 10. října 2022 vyrazila naše třída 2. A do knihovny, kde na ně už netrpělivě čekala nejen paní knihovnice Magda Šrůtová, ale i pan místostarosta města Sobotky Jan Janatka. Paní knihovnice děti seznámila s chodem knihovny, ale hlavně chtěla důkaz, že už děti umí opravdu číst a mohou být pasovány na čtenáře. Každý tak musel přečíst kousek příběhu O pejskovi a kočičce, slíbit knihovní slib, a pak mohl být slavnostně pasován na rytíře knih, čtenáře. Za odměnu děti dostaly nejen průkazku do knihovny, ale také dort, který všem moc chutnal. Cestou jsme se zastavili ještě krátce v cukrárně a užívali si krásného podzimního počasí cestou zpět do školy.

Mgr. Jindřich Bada

ZPÁTKY DO PRAVĚKU

1.jpg  313373653_2935683410059306_5276410410613861621_n.jpg

Začátkem listopadu jsme se vydali se žáky 6. ročníku zpátky v čase a při návštěvě Archeoparku ve Všestarech jsme zkoumali, jak se žilo v pravěku. Pravěká vesnice byla ve Všestarech budována od roku 1997. V letech 2009 – 2012 byl projekt rozšířen zbudováním archeoparku, který nabízí návštěvníkům jedinečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových zvyků, řemesel a obyčejů. Je  unikátní svým zaměřením a je jediným takto komplexně fungujícím archeoparkem v České republice. Je určen pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi, školní exkurze, turisty i zájemce o archeologii. Cílem je návštěvníky seznámit s životem v pravěku prostřednictvím tzv. živé archeologie. Názornost je zde hlavním prostředkem pro seznámení s archeologií. Na návštěvníky zde čekají kromě asi čtyř set exponátů (sekyry, pazourky, bronzové meče a přilbice, laténské rýče, klíče, mince a repliky stovek pravěkých předmětů, …) také jeskyně, hroby nebo obří model krajiny. Návštěvníci mají jedinečnou možnost vidět předměty v původní podobě, kterou jim dali pravěcí lidé.

313490104_1140540346853355_4397236600091631896_n.jpg   313358018_1187599921966649_5605667864451307317_n.jpg

Ze Všestar jsme se přesunuli do  Muzea východních Čech v Hradci Králové. Zde jsme prošli expozici s názvem Měnící se svět, která přibližuje zhruba 5 tisíc let trvající období končící éry lovců a sběračů a začínající epochy zemědělců v našem regionu a odpovídá například na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu, nebo co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci. V hradeckém muzeu na nás kromě povídání čekala také interaktivní dílna. Zkoušeli jsme si vytvořit pravěkou keramiku, kterou jsme si samozřejmě mohli odvézt s sebou domů.

Exkurze se nám moc líbila. Už teď se těšíme na exkurzi jarní. Tentokrát naše kroky povedou do Státního okresního archivu v Jičíně a Hvězdárny.

FOTOGALERIE

Mgr. Pavla Kozáková

CESTA ZA CUKREM A DO PŘÍRODY

3.jpg

S příchodem podzimu začíná řepná kampaň a cukrovary zahajují „cukrovarnický maraton“. Po tříleté odmlce jsme se v pondělí 24. října 2022 vydali se žáky 9. ročníku opět na exkurzi do nedaleké obce Dobrovice, kde se nachází největší a zároveň nejstarší cukrovar v naší republice. Nejprve jsme absolvovali v muzeu II. prohlídkový okruh Technika a technologie, kde mohli žáci vidět historické předchůdce dnešních moderních strojů. Zároveň vyslechli, jak se cukrová řepa pěstuje. Poté jsme se přesunuli ke vstupu do cukrovaru, kde nás průvodkyně stručně seznámila s historií, která je úzce spojena s rodinou Thurn – Taxis. Iniciály původních majitelů jsou i dnes nedílnou součástí názvu společnosti.

6.jpg   10.jpg

V ochranných přilbách a reflexních vestách jsme vstoupili do areálu závodu. Během prohlídky jsme prošli všemi důležitými úseky zpracování cukrovky. Řepa je dopravována nákladními auty a dříve, než je vyložena na úložišti, proběhne kontrola její kvality - tzv. cukernatosti. Proto naše cesta začala u odběru vzorků, pokračovala nahlédnutím do laboratoře a odtud pak k dopravnímu pásu, po kterém byla řepa přepravována z úložiště do „praček“. Vyčištěná řepa je rozřezána na řízky, ze kterých se cukr extrahuje horkou vodou. Výsledná šťáva se čistí filtrací a zahušťuje. Pak se krystalizací získává cukr, který se nakonec od sirupu oddělí odstřeďováním. Všechny tyto technologické postupy a zařízení jsme viděli na vlastní oči. Kromě toho jsme se pozastavili u čističky vody (z řepy), lihovaru na výrobu bioethanolu, u sil na krmné pelety z řepných řízků, vápenky, chladicích věží a sil na cukr. Také jsme vyslechli informace o vlastní bioplynové stanici. Prohlídku jsme zakončili ochutnávkou produktů. V tomto unikátním komplexu zpracují 14 600 tun cukrové řepy denně.

Z Dobrovic jsme se přesunuli do Jabkenic, kde jsme se zastavili u pomníku našeho významného hudebního skladatele Bedřicha Smetany a připomněli si jeho významná díla. Pak jsme prošli kolem myslivny, kde strávil poslední roky svého života a pokračovali „Smetanovou procházkou“ lesem až do obce Ledce. Odtud jsme se autobusem vrátili zpět do Sobotky. Za celý den jsme zhlédli mnoho zajímavých věcí, žáci si „promítli“ své teoretické znalosti do praxe a vše jsme zakončili pohybem v krásné podzimní přírodě.

FOTOGALERIE

Ing. Marcela Pipková

EXKURZE OSMÉHO ROČNÍKU V AGROCHOVU SOBOTKA

20221005_142951.jpg  20221012_135835.jpg

V rámci předmětu Svět práce jsme navštívili v měsíci říjnu se třídami 8. A a 8. B Agrochov Sobotka, a. s. Celým areálem s živočišnou a rostlinnou výrobou nás provedl zootechnik pan Josef Vitina.  Dopodrobna a poutavě popisoval každodenní náročnou práci ošetřovatelů zvířat a to především v péči o nejmenší telátka. Z celé prohlídky nás nejvíce zaujala návštěva moderní haly se systémem efektivní kruhové dojírny, kterou od roku 2005 projde za dvě směny 1 520 krav.

Za exkurzi moc děkujeme.

FOTOGALERIE

Ing. Lucie Kliková a žáci osmého ročníku

BESEDA S MYSLIVCEM

 

O životě lesní zvěře a o významu lesa přišel s dětmi ze 4. B  pobesedovat odborník - myslivec pan Pavel Matouš ze Sobotky. Na jeho návštěvu jsme se moc těšili. A to nejen proto, že nám poutavě vyprávěl o svých zážitcích nasbíraných za léta v tomto oboru, ale také proto, že nepřišel sám. Přivedl nám ukázat svou loveckou fenku Aginu, čtyřměsíční štěně, které nás bavilo po celou dobu. Stejně jako žáci byla Agina naprosto vzorná a věděla, jak se má chovat ve škole. Děti také velmi zaujala ukázka paroží a trofeje muflona, které si mohly osahat a zblízka prozkoumat. Dozvěděli jsme se, co má myslivec na starost, jaké druhy zvěře se u nás vyskytují, jak se pozná šesterák a mnoho dalšího.

Panu Matoušovi děkujeme, že si ve svém volnu udělal čas na besedu s dětmi a obohatil nás o nové znalosti z oblasti myslivosti.

Mgr. Lucie Ulrychová

DĚJEPISNÁ EXKURZE NA KUKS

 

Ve středu 19. října 2022 se 8. ročníky v doprovodu svých třídních učitelů I. Svobodové a J. Janatky zúčastnily dějepisné exkurze do hospitálu Kuks. Podkrkonošský Kuks patří k nejvýznamnějším památkám evropského barokního umění. Žákům byl během prohlídky představen účel zbudování hospitálu. Hrabě František Antonín Špork zde nechal vybudovat zaopatřovací ústav pro vojenské veterány.  Prohlídka byla zakončena expozicí v barokní lékárně, kde jsou vystaveny mimo jiné soubory živočišných léčiv, jako jsou švábi či stonožky. Po svačině na nádvoří Kuksu zkoušeli osmáci uhodnout vlastnosti, které symbolizovaly nádherné barokní sochy Ctností a Neřestí zhotovené jedním z největších umělců 18. století Matyášem Bernardem Braunem. Následovala příjemná podzimní procházka k Braunovu Betlému a soše poustevníka Garina, jež je považována asi za nejlépe anatomicky zpracovanou sochu v naší zemi. Počasí celé výpravě přálo a žáci mohli obdivovat citlivé zakomponování barokních soch do české krajiny.

Mgr. Iva Svobodová

CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY

V pátek 14. října 2022 do naší školy přijel cestoval tělem i duší Pavel Chlum. 8. ročníku představil svoji expedici po krásách Rumunska a Srbska. Velmi zajímavé bylo jeho seznámení se s českou komunitou žijící v oblasti Banátu, ležící na hranici výše uvedených států. Místní obyvatelé se zde snaží zachovat znalost českého jazyka, kterou si předávají z generace na generaci. Proto je jazyk těchto lidí obohacen o výrazy, které patří do slovníku spíše našich prababiček. Žáky přednáška zaujala a kladli přednášejícímu nejrůznější dotazy.

Deváťákům prezentoval pan Chlum svoji výpravu do jihovýchodní Asie, do Laosu. Toto jeho povídání byla mozaika pestrých zážitků – od ochutnávání exotického jídla, až po povídání si s roztomilými malými Laosany. Obě cestovatelské besedy žákům ukázaly půvaby nedotčené přírody a způsob života místních kultur. Děkujeme panu Chlumovi za jeho poutavé vyprávění a přejeme mu hodně štěstí při jeho dalších toulkách.

Mgr. Iva Svobodová

VLASTIVĚDNÁ EXKURZE DO PRAHY

V pondělí 10. 10. 2022 se třídy V. A a V. B vydaly za poznáváním historických památek hlavního města Prahy v doprovodu třídních učitelů V. Buchalové a K. Šislera, asistentek pedagoga P. Králové a B. Vodičkové, paní učitelky L. Ulrychové a maminek P. Hájkové a L. Vaníčkové.

Celá akce proběhla v rámci projektu "Výuka jinak", kdy je možné využít služeb profesionálního průvodce po předem zvolené trase.

Autobus dovezl obě třídy na Černý Most, odkud jejich cesta pokračovala metrem na Václavské náměstí. Tam na děti čekaly dvě zkušené průvodkyně, které jim sdělily informace k plánu celé exkurze.

Po úvodní prohlídce Václavského náměstí přejely třídy metrem a tramvají na Pražský hrad. Seznámení s historií a významem této památky zahrnovalo návštěvu jednotlivých nádvoří, paláců, Chrámu sv. Víta, baziliky sv. Jiří,  Zlaté uličky a věže Daliborky. 

Z Pražského hradu se děti vydaly pěšky Zámeckými schody do Valdštejnské zahrady, kde objevily souvislosti působení Albrechta z Valdštejna v Praze a v Jičíně. 

Poznávání památek Prahy pokračovalo pěšky na Malostranské náměstí, Karlův most, Klementinum a Staroměstské náměstí, kde celá exkurze končila. Cestou z Malostranského náměstí na náměstí Staroměstské mohly děti spatřit ještě další významná místa jako např. Petřín, Kampu, Národní divadlo, mostecké věže a Staroměstský orloj.

Ze Staroměstského náměstí jely třídy opět metrem na Černý Most a odtud je autobus zavezl zpátky do Sobotky.

Celá akce proběhla za krásného počasí babího léta. Proběhla také v plné turistické sezóně, která přivedla do Prahy davy turistů z celého světa, mezi nimiž se děti z malého města nesměly ztratit. Díky vstřícnosti vedení školy bylo možné využít na každou třídu 3-4 osoby, které zajišťovaly nad dětmi dohled, a tak se žádné dítě neztratilo ani na minutu.

Celá exkurze splnila nejen edukativní cíle, ale byla pro všechny zúčastněné naplněna i mnoha emotivními okamžiky.

Mgr. Vladimíra Buchalová, Mgr. Kamil Šisler

foto: Viktorie Kynčlová, 5. A

LITERÁRNÍ EXKURZE - 8. ROČNÍK

Dne 6. října 2022 vyrazily třídy 8. A a 8. B v doprovodu paní učitelky Smolařové a paní učitelky Jungové do domu známého českého spisovatele Karla Čapka. Jeho dům a zároveň i památník a muzeum se nachází ve Strži (nedaleko Dobříše). V 8:00 jsme všichni čekali před školou, kde nás nabral autobus a jelo se.

Cesta tam byla zdlouhavá, hlavně proto, že v Praze (přes kterou se jelo), byly dopravní zácpy. Když se dojelo na místo, pořídily jsme pár fotek a vyrazily jsme na prohlídku jeho domu. Naše třída (8. A) si šla nejdříve prohlédnout Čapkův dům a paní průvodkyně nám k tomu i něco řekla. Druhá třída (8. B) se jako první šla podívat na krátký dokument o Čapkově životě. Poté jsme si to prohodili. V posledním patře domu se nacházelo takové malé muzeum Karlova největšího kamaráda, Ferdinanda Peroutky. Myslím si, že se exkurze vydařila a moc se nám tam líbilo.

Elizabeth Hroňková, 8. A

LITERÁRNÍ EXKURZE - 7. ROČNÍK

Dne 22. září jsme my, žáci 7. ročníku, jeli na literární exkurzi. Naše trasa vedla přes Muzeum Eduarda Štorcha a Karla Zemana v Ostroměři. Dále jsme pokračovali do památníku Karla Václava Raise a ukončili jsme výlet v Miletíně, v rodném domě Karla Jaromíra Erbena.

V Muzeu Eduarda Štorcha a Karla Zemana jsme se mohli seznámit s exponáty a mně osobně se nejvíce líbila kniha Lovci mamutů. Chvilku jsme poseděli v hledišti tamního minidivadýlka a pak jsme se přesunuli autobusem do Lázní Bělohrad. Šli jsme se podívat do památníku Karla Václava Raise. Tam jsme měli přednášku o jeho životě, práci a zálibách. Mohli jsme se podívat na všelijaké exponáty. Po prohlídce jsme se autobusem přepravili do Miletína, kde jsme navštívili starou šachtu (studnu), hlubokou dvacet pět metrů, dokonce jsme byli deset sekund v jeskyni v úplné tmě. V lehkém dešti jsme přebíhali do rodného domu Karla Jaromíra Erbena. Tam jsme si poslechli asi hodinovou přednášku a pomalu jsme jeli zpět domů.

Miroslav Vaněk, 7. A

PRVŇÁČCI V DIVADLE

 

Ve čtvrtek 29. září 2022 si obě první třídy udělaly výlet za pohádkou do nedalekého Jičína. Do zdejšího  K-klubu  za nimi přijel KREJČÍK HONZA.  V představení  „První slovo platí, druhé leze z gatí“  byla špetka ponaučení, ždibec moudrosti, řada písniček i  kopec legrace!  Všichni prvňáčci se s chutí a úsměvem  zapojili  do hravých činností a náležitě si celé vystoupení  užili. S humorem si také připomněli  i kouzelná slovíčka, na která bychom neměli v běžném životě rozhodně zapomínat.

Z vystoupení si děti odvážely hezké zážitky a už se moc těší  na některé další představení!

Mgr. Alena Slavíková

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE - 2. B

V pondělí 26. září 2022 nám začal den akcí, kterou si pro nás připravila paní knihovnice z městské knihovny. Tam také na nás čekal pan místostarosta a zároveň pan učitel Jan Janatka, který měl za úkol pasovat nás na „Rytíře knih“. Nejprve jsme ale museli dokázat, že číst už opravdu umíme. Četli jsme z knihy O pejskovi a kočičce, jak si pekli dort. Poté jsme složili slib a byli pasováni. Dostali jsme průkazku do knihovny a knížku o Dubánkovi s velmi pěknými fotografiemi. Potom nás paní knihovnice seznámila s novou čtenářskou hrou. Nakonec jsme dostali dort. Ne takový, jaký vařil pejsek s kočičkou, ale výborný medovník.

Mgr. Květoslava Šourková

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ - 2. B

 

23. září 2022 se naše třída 2. B vydala na cestu kolem Sobotky. Bylo velmi pěkné počasí, a tak se nám dobře šlo. Celkem jsme ušli asi 7 km. Cestou jsme pozorovali přírodu, opakovali si dopravní značky a vše, co vidíme v okolí našeho města. V Oseku jsme se na chvíli zastavili na hřišti a protáhli si naše těla. Výlet se nám opravdu zdařil.

Mgr. Květoslava Šourková

PREZENTACE VOŠ A SPŠ JIČÍN

IMG-20221003-WA0004.jpg  IMG-20221003-WA0008.jpg

V pondělí 3. října navštívili naši školu zástupci VOŠ a SPŠ Jičín. Ing. Tomáš Pavlíček a Bc. Jiří Klíma nám představili  obory, které jejich škola nabízí - jak učební (strojní mechanik, obráběč kovů), tak maturitní (elektrotechnika, informační technologie, strojírenství). Také deváťáky pozvali na Dny techniky, které škola pořádá 14. a 15. října spolu s dny otevřených dveří.

FOTOGALERIE

Mgr. Pavla Kozáková

EXKURZE OSMÉHO ROČNÍKU U SDH SOBOTKA

 

V rámci předmětu Svět práce jsme navštívili v měsíci září se třídami 8. A a 8. B Sbor dobrovolných hasičů v Sobotce. Prohlédli jsme si prostory hasičské zbrojnice, technické vybavení včetně starého hasičského auta, které sloužilo ve 40. letech 20. století.  Spoustu zvídavých otázek zodpovídal pan Horčík a pan Bázler. Dozvěděli jsme se, co vše musíme splnit, abychom se mohli stát dobrovolným nebo i profesionálním hasičem. Také jsme se ptali na situaci v Českém Švýcarsku. Byli jsme poučeni o požární prevenci v přírodě. Žáci 8. B si dokonce i zastříkali hasičskou hadicí a byli odvezeni hasičským autem kvůli trvalému dešti do školy.

 

Za exkurzi moc děkujeme.

Lucie Kliková a žáci osmého ročníku

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - 4. ROČNÍK

V rámci dopravní výchovy se žáci čtvrtých ročníků každý rok vypraví na dopravní hřiště. Ani letos tomu nebylo jinak, a tak se naši čtvrťáci 21. a 22. září vydali do Jičína.

V učebně se žáci seznámili s dopravními pravidly pod vedením zkušené lektorky. Také si názorně ukázali správně nasazenou přilbu a vyzkoušeli malý testík. Poté se přesunuli na dopravní hřiště, kde předvedli své praktické dovednosti v jízdě na kole a vyzkoušeli si různé dopravní situace, jako třeba správné chování při odbočování nebo zastavení u krajnice, vjíždění či vyjetí z kruhového objezdu.

Všichni si dopravní dopoledne náramně užili. Na jaře je čeká další kolo výcviku, které bude zakončeno zkouškou a žáci si tak budou moci odnést i řidičský průkaz cyklisty. Držíme palce.

 Mgr. Lucie Ulrychová a Mgr. Marcela Havlíková

BESEDA S PRACOVNICEMI ÚŘADU PRÁCE

Ve středu 21. září 2022 nás po roce opět navštívily pracovnice Informačního a poradenského střediska z Úřadu práce v Jičíně. S žáky devátého ročníku si povídaly o tom, jak funguje trh práce a jaké mají možnosti při výběru svých budoucích středních škol či středních odborných učilišť. Také deváťákům vysvětlily, k čemu Úřad práce funguje, a nabídly možnost bezplatného kariérového poradenství.

Mgr. Pavla Kozáková

TVOJE CESTA NANEČISTO

V září absolvovali žáci 9. ročníku ve spolupráci s Policií ČR preventivní pořad „Tvoje cesta načisto“. Jak již název napovídá, tématem byla drogová závislost a protidrogová prevence. S Policií ČR, konkrétně s Územním odborem Jičín,  spolupracuje naše škola již několik let.

V primární drogové prevenci jde zejména o to, aby drogy nebyly vyhledávány a konzumovány. Na prvním místě se snažíme ovlivnit chování jedince změnou hodnot společnosti, ve které žije (populace jako celek, rodina, školní kolektiv, ...) a norem, které do jeho života přinášejí určitá rizika, odstranit je nebo alespoň oslabit, aby v jejich důsledku nemohl drogový problém vzniknout. Nejprve je samozřejmě na místě podat základní informace o druzích drog, jejich účincích, původu, rozšíření, vzniku závislosti, jasně a pravdivě ukázat, kam drogy vedou, včetně širších společenských souvislostí. Poté přichází na řadu seznámení popř. nácvik strategií a taktik, jak žít ve společnosti ohrožené drogou a přitom se jí vyhnout. Např. jak zvýšit sebevědomí, asertivní chování, zkvalitnění komunikace, schopnost odmítnout atd.) Dále je kladen důraz na vytvoření nabídky možností, jak lze dosáhnout uspokojení v životě jinými způsoby, než užíváním drog.  Je třeba dětem ukázat jak zvládnout obtížné situace (kulturní, sportovní aj. vyžití) a poučit je o existenci sítě poraden a psychoterapeutických zařízení pro poskytování pomoci drogově závislým osobám.

Na tomto pořadu oceňuji zejména jeho interaktivitu, snahu o aktivní zapojení žáků a zaměření na rozvoj jejich právního povědomí.  Vzhledem k palčivosti problému zařadí naše škola tento program i pro žáky 6. až 8. ročníku.

Mgr. Pavla Kozáková

SOCIÁLNÍ SÍTĚ - JAK NA NĚ?

V posledních letech zažívají sociální sítě obrovský boom. Výrazně tak přispívají k proměnám společnosti. Často mezi dětmi a  mladými lidmi platí, že kdo není na sociálních sítích, jako by nebyl. Sociální sítě jsou jistě skvělé,  dávají nám možnosti, o jakých se nám dříve ani nesnilo. Současně ale přinášejí i řadu rizik, která je potřeba si uvědomit. Na sociálních sítích se pohybujeme ve virtuálním světě, v němž se lidé často chovají jinak než ve světě reálném.

Děti často vstupují do světa sociálních sítí nadšené. Chyby někdy bohužel pramení i z nedostatečného přístupu rodičů. Pokud dítě dostane nové kolo, rodiče si spíše ověřují, zda dítě může vyrazit do provozu na silnici. V případě nového počítače se způsobilost dítěte k jeho používání neprověřuje až tak často. Rodiče bývají naopak rádi, že dítě je doma, v bezpečí, a ne na nebezpečné ulici. Paradoxně tak může vzniknout situace, kdy se rodič zeptá dítěte: „Co děláš na tom počítači?“ Odpověď může být: „Povídám si s kamarádkou.“ Rodič je klidný. Jenže dítě rodiči nesdělí, že se jedná o novou kamarádku nalezenou přes internet, se kterou se má zítra poprvé sejít. Bohužel ne vždy nová kamarádka musí být čtrnáctiletá dívka z vedlejší ulice, může jít například o padesátiletého muže, který se za mladou dívku vydává. Dítě tak ve skutečnosti doma u počítače v bezpečí není. Může se stát obětí kyberšikany, či dokonce kybergroomingu. V tomto případě se jedná o manipulaci za účelem sjednání schůzky a následného sexuálního zneužití či ublížení na zdraví. Ke zvýšení informovanosti rodičů o nebezpečích, která mohou na děti v on-line prostoru číhat, připravila naše škola ve spolupráci se sdružením Maják na listopad besedu pro rodiče na téma Sociální sítě.

O osvětu v oblasti kyberprostoru a sociálních sítí jsme se snažili v 5. ročníku besedou s nprap. Alešem Brendlem z Územního odboru Policie ČR v Jičíně.

Mgr. Pavla Kozáková

PRVŇÁCI NA PODZIMNÍM CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

IMG_8322.JPG   IMG_8330.JPG

Na úterý 13. září byla ještě sluníčková předpověď počasí, a proto se prvňáčci z obou tříd vypravili na svoje první cvičení v přírodě.

Poté, co dlouhá řada výletníků lehce vyběhla pod zámeček Humprecht, všichni zkontrolovali, jak probíhá jeho oprava a jak mu sluší nová střecha. Z kopečka opatrně seběhli ke kolbišti, kde je čekala malá poznávačka stromů a podzimních plodů.  Protože se začal ozývat hlad, všichni se již začali poptávat, kde a kdy asi bude svačinka.

Piknikový tábor jsme rozložili v parku a tam již každý s chutí snědl to, co měl v batůžku. Potom byl čas na hry a trochu volného pohybu. Děti si hrály s míči, švihadly, létajícími talíři a zahrály si i Cukr, káva nebo Čáp ztratil čepičku.

Cestou do školy byla ještě malá zastávka u oveček.

Cvičení v přírodě se vydařilo a všichni se s úsměvem na tváři a hlaholem vrátili do školy.

Miroslava Drbohlavová

školní rok 2021/2022

HRAJEME SI I HLAVOU - Hradec Králové, 24. 6. 2022

V jednom z posledních školních dnů se vybraní žáci vydali s panem učitelem Petrem Švecem na akci „Hrajme si i hlavou“. Tato akce přináší pro všechny příznivce nejen přírodovědných disciplín mnoho zajímavostí přímo až na ulici. Pořádá ji katedra fyziky Univerzity Hradec Králové.

20220624_104044.jpg   20220624_101753.jpg

Žáci si mohli odzkoušet řadu zajímavých fyzikálních pokusů z oblasti magnetismu, vlnění, zvuku, elektriky,… velký zájem pochopitelně měla oblast robotiky. Dovézt Karkulku do chaloupky naprogramováním robotického puku VEX 123, ovládat robotické jeřáby nebo nechat složit Rubikovu kostku LEGO robotem je určitě zajímavá výzva. Žáci se dokonce setkali s účastníky minulého ročníku FIRST LEGO League, do které je již náš šestičlenný tým „HighTechAngels“ pro příští sezonu přihlášen.

20220624_103301.jpg   20220624_104721.jpg

Vraceli jsme plni dojmů a těšíme se na další ročník této inspirativní akce.

FOTOGALERIE

Ing. Petr Švec

ŠKOLNÍ VÝLET PÁŤÁKŮ

IMG_6924.JPG  IMG_6891.JPG

Na poslední školní výlet s 5. B a našimi oběma třídními paními učitelkami jsme jeli do Bozkovských dolomitových jeskyní. V Bozkově to bylo super. Nejprve jsme si dali svačinu a nakoupili suvenýry. Potom jsme šli do jeskyní, kde nás provázela usměvavá průvodkyně. Prohlídka začínala temným vchodem po schodech dolů. Dozvěděli jsme se zajímavé informace, viděli jsme třeba peklo, kosmonauta s raketkou, Jeníčka a Mařenku, několik druhů čokolády, myšku pověšenou za ocásek, propast, Jeskyni překvapení, Jezerní dóm, podzemní jezera a také pravou jeskynní tmu. Po 45minutové prohlídce jsme vyšli ven a paní učitelky se rozhodly jít s námi do Bozkova na kostelní věž. Klíče byly v hospodě. Výhled byl krásný, viděli jsme vrcholky Krkonoš, Kozákov i Ještěd.

IMG_6936.JPG   IMG_6975.JPG

Potom jsme jeli na Javorník u Liberce, kde je bobová dráha. Moc jsme si to užili, bylo to zábavné. Na bobové dráze jsme jeli skoro všichni i paní učitelka Drbohlavová. Kdo se bál, nemusel a mohl jít na takovou super trampolínu. Někteří jsme jeli i čtyřikrát. Napoprvé jsme se trochu báli, ale potom nás to moc bavilo. Po bobovce jsme šli do bufetu, tam jsme si koupili jídlo, pití a někteří zmrzlinu. Všichni jsme se nakonec vyřádili na trampolíně – nafukovací bublině. Okolí bylo jako z pohádky, všude lesy, krása.

Okolo 16 hodiny jsme jeli autobusem zpátky do Sobotky, skoro všichni byli unavení. Výlet byl moc fajn a všem se celý program určitě líbil. Byl to prostě skvělý výlet. Byl to nejlepší školní výlet za tenhle rok. Cesta byla dlouhá, ale stálo to zato. Doporučujeme se podívat jak do Bozkovských dolomitových jeskyní, tak i  na bobovou dráhu na Javorníku. Zazvonil zvonec a výletu byl konec!

FOTOGALERIE

Společně sepsali - Bibiana, Karolína, Marie, Tereza, Leontýna, Tobiáš, Oliver, Martin a Jindra

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Zahradní slavnost je divadelní hra Václava Havla z roku 1963, která je řazena k absurdním dramatům.

Tu „naši“ však neprovázelo žádné drama, žádné fráze, ale naopak se neslo v pohodové náladě provázené extrémně slunečním počasím a rekordní návštěvností rodičů, široké veřejnosti, a dokonce i přátel z Polska. Všichni jsme se tak mohli po více než dvou letech radovat z rozmanitých hudebních, tanečních či recitačních vystoupení našich dětí v prostředí krásné školní zahrady.

IMG_7560.JPG   IMG_7573.JPG

Po bohatém programu jednotlivých tříd, po chemickém “čarování“ a vystoupení našich mažoretek si mohli návštěvníci slavnosti individuálně prohlédnout celý areál školní zahrady, kde jsme letos mimo jiné obnovili a doplnili tabulkami školní arboretum a doplnili areál zahrady dvěma krásnými dřevěnými lavičkami kolem katalpy a liliovníku tulipánokvětého. Ten nám mimochodem v těchto dnech nádherně vykvetl.

IMG_7587.JPG  

Velký zájem vzbudila venkovní přírodní učebna, dokončená na podzim minulého roku, kterou jsme vybudovali díky dotačnímu titulu, našemu zřizovateli a našim sponzorům. Zde mohli hosté zhlédnout malou výstavu výtvarných prací, vyrobené modely z kroužku Věda nás baví a v neposlední řadě ukázky práce z robotických stavebnic, zhotovené v rámci Badatelského klubu.

IMG_7722.JPG   20220601_170428.jpg

Odměnou našim dětem i všem zaměstnancům školy byl nejenom dobrý pocit z vydařeného dne, ale i usměvavé tváře přítomných. Sladká tečka v podobě nejrůznějšího drobného občerstvení přispěla ke  spokojenosti zejména dětí.

Velké poděkování patří všem zapojeným dětem, zaměstnancům školy, ale i Otevřeným zahradám Jičínska, které naši slavnost sponzorovali.

IMG_7625.JPG   IMG_7710.JPG

1. června 2022 jsme tak společně a radostně oslavili Den dětí, a vrátili se tak k myšlence otevřené komunitní školy, která byla na dlouhý čas ze známých důvodů přerušena.

IMG_7771.JPG   IMG_7788.JPG

I když vše nedopadlo úplně stoprocentně, snažili jsme se naplnit následující myšlenku již výše zmiňovaného Václava Havla: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne.“

FOTOGALERIE

Mgr. Jana Knapová


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy