ŠKOLNÍ AKCE _____________________________________________

školní rok 2017/2018

"ŠKOLA, KTERÁ MÁ SVÉHO BÁSNÍKA, JE ŠŤASTNÁ ŠKOLA"

Těmito slovy zahájila setkání s regionálním básníkem PaedDr. Josefem Brožem ředitelka naší školy Mgr. Jana Knapová.

  

Pan Brož v lednu letošního roku oslavil již 97. narozeniny a je stále plný tvůrčí síly. V roce 2014 byla vydána básnická sbírka „Vlaštovičky" s ilustracemi našich žáků a nejinak tomu bylo u poslední básníkovy sbírky „To je něco". U příležitosti vydání tohoto dílka byla uspořádána malá oslava v átriu naší školy. Hned v úvodu zazpívali šikovní zpěváčkové pod vedením Mgr. Kamila Šislera, následovalo malé pásmo básniček z výše jmenované sbírky p. Brože v podání dětí školní družiny.

  

Snad dojati nádhernou atmosférou si závěrečnou písničku pobrukovali skoro všichni, dokonce i sám básník.

Pan Josef Brož vystudoval Gymnázium v Turnově. Od roku 1945 pracoval jako učitel v Osečné, později jako profesor na Pedagogickém gymnáziu v Liberci. Psychologii a pedagogiku později studoval dálkově na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze.

Počátky jeho tvorby jsou spojeny se studiem v 5. ročníku turnovského gymnázia, kde ho jeho učitel pan Hanuš nasměroval k psaní poezie.

     

Pan Josef Brož je autorem 25 básnických sbírek pro dospělé a 10 sbírek pro děti. K jeho celoživotním velkým vzorům patří Jaroslav Seifert a Vítězslav Nezval.

Co říct závěrem? Snad použijeme slova samotného básníka:

„Básník si hraje se slovy, co rozkvetou jak sedmikrásky,

a každý květ vám vypoví, že vykvete jen pro vás z lásky."

FOTOGALERIE

Ilona Jalovecká

SVÁTEK SLABIKÁŘE V 1. A

Odvážně, statečně a s veselou písničkou nastoupili prvňáčkové ve čtvrtek 14. června 2018 před své rodiče, prarodiče, ale i vedení naší školy, aby předvedli své čtenářské dovednosti a slavnostně se rozloučili se Slabikářem.

Ve svém krátkém vystoupení stačili naučit rozpustilou kočku abecedu, půjčit si od berušky tečku, aby ji nezapomněli psát za větou, odemknout i zamknout si své upovídané jazyky, ale hlavně představit a zároveň se také trošku smutně rozloučit se svým Slabikářem. Každý si sám vybral kousek textu a ten odvážně před celým publikem přečetl. Nezapomněli ani na malé dárečky pro své hosty. Maminkám předali vlastnoručně vyrobené keramické mističky, tatínkům vlastnoručně postavený parník a pro radost všem vypěstovali kytičku v květináči.

  

Rodiče si pro ně na oplátku připravili malé překvapení, také dárečky. Většinou to byly knížky, ale i pastelky, karty, autíčka nebo dobrůtky. Nezapomněli ani na malé občerstvení, do kterého se každý s chutí pustil po oficiální části programu.

Svátek Slabikáře byl určitě pěkným odpolednem jak pro prvňáčky, tak i pro jejich rodiče a doufám, že na něj budou všichni vzpomínat s úsměvem a radostí.

FOTOGALERIE

                                                                                                          Mgr. Miroslava Drbohlavová

SVÁTEK SLABIKÁŘE V 1. B

V úterý 5. června 2018 byl v odpoledních hodinách ve třídě  1. B nezvykle čilý ruch. To se všichni prvňáčci přišli rozloučit se svým Slabikářem, který je provázel během prvního školního roku.

Na slavnostní odpoledne si připravili pro své nejbližší krátký program, ve kterém se s chutí zpívalo, recitovalo i tančilo. Po té se jednotliví žáci představili čtením krátkých úryvků ze Slabikáře. Za své vystoupení sklidily děti zasloužený velký potlesk. Všem patřila obrovská pochvala! Děti pak předaly rodičům vlastnoručně vyrobené dárečky. Všichni prvňáčci obdrželi od svých rodičů na památku pěkné knížky, které jim udělaly radost.

  

Závěr tohoto setkání patřil malému občerstvení a společnému posezení dětí a rodičů. Věřím, že čtení bude dětem nadále přinášet spoustu radosti, zážitků, zábavy i poučení.

FOTOGALERIE

                                                                                             Mgr. Alena Slavíková

DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLE

V pátek 1. června 2018 se každoročně slaví Den dětí. Tak jsme si my, jakožto deváťáci, kteří už mají po přijímačkách, připravili pro předškoláky z mateřské školy a naše mladší spolužáky z prvních až třetích tříd zábavné dopoledne. Na začátku toho všeho jsme vymýšleli, na jaké téma dětský den zaměříme. Nakonec jsme se shodli na pohádkách. Nejdříve děti dostaly kartičky, kam jsme značili splnění úkolu. Stanovišť bylo deset. Děti mohly navštívit Zlatovlásku, Boba a Bobka, Pata a Mata, Křemílka a Vochomůrku, Sněhurku a tři trpaslíky (víc jsme jich nesehnali), Jeníčka a Mařenku, Kocoura v botách, hajného Robátka, Makovou panenku, vílu Amálku a Babu Jagu, u které si děti za splněné úkoly mohly vybrat perníček. Celé dopoledne rychle uteklo, a když děti odešly a nepřicházely žádné nové, mohli jsme si odpočinout. Řeknu vám, dopoledne strávené s dětmi bylo náročné a my byli unavení. Myslím, že se náš dětský den vydařil, hezky jsme se mohli rozloučit s mladšími spolužáky a určitě budeme na tento den rádi vzpomínat.

  

FOTOGALERIE

Lucie Reslová a Nikola Pajkrtová, 9. A

BESEDA SE VČELAŘEM FRANTIŠKEM KAŠPAREM

  

V úterý 29. května 2018 přijal pozvání na besedu včelař nebo také přítel, jak si včelaři mezi sebou říkají, pan František Kašpar, který je zároveň jednatelem ZO ČSV v Sobotce. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o životě včel, ochutnaly ještě teplý, právě stočený med a největší radost měli z čerstvě vylíhnutých trubců. Ti se doslova před očima dětí klubali ven z plástů a děti si je nechávaly lézt po rukou. Nikdo se nebál bodnutí, protože trubci na rozdíl od včel dělnic žádná žihadla nemají. Děkujeme za krásnou besedu.

FOTOGALERIE

Mgr. Jindřich Bada

NÁVŠTĚVA PŘÁTEL Z POLSKÉ SOBÓTKY

Měsíc květen je již několik let neodmyslitelně spojen s návštěvou naší partnerské školy z polské Sobótky, a tak jsme se již všichni moc těšili, až k nám naši přátelé přijedou na čtyřdenní pobyt. Nachystali jsme si pro ně opravdu pestrý program, což ostatně můžete posoudit sami.

 

ČTVRTEK 17. května 2018

Dřívější třídenní pobyt jsme stejně jako loni prodloužili o jeden den, abychom našim partnerům alespoň částečně kompenzovali týdenní zájezd na Zelenou školu, který jsme absolvovali v polovině září loňského roku v polském letovisku Jaroslawiec. Čtvrteční odpolední program zahájily svým zdařilým vystoupením naše mažoretky Lentilky, které svými sestavami navodily v atriu velmi příjemnou atmosféru. Poté se všichni účastníci přemístili do tří společných dílen. Nejpočetněji zastoupená se odehrávala v tělocvičně školy, kde se konal česko-polský sportovní víceboj. Původní plán uspořádat na zrekonstruovaném stadionu atletický čtyřboj nám zhatila nepřízeň počasí, neboť celé odpoledne vydatně pršelo, což byl letos na jaře jev takřka nevídaný. Ale i přes tuto nucenou změnu si myslím, že si děti tuto sportovní aktivitu velmi užily. Čtyři smíšená osmičlenná družstva závodila společně ve čtyřech disciplínách: skok z místa do dálky, račí štafeta, slalom s basketbalovým míčem mezi kužely a hod na koš. Závěrečnou doplňkovou disciplínou byla poté sprinterská štafeta všech členů družstva okolo tělocvičny. Mezi družstvy zvítězili ŽLUTÍ, 2. místo obsadili ZELENÍ, 3. místo ORANŽOVÍ a 4. místo MODŘÍ, kteří ale měli ve svých řadách hned dva nejúspěšnější individuální sportovce, čímž se družstva umístěná před nimi pochlubit nemohla. O dvě patra výše se v učebně výtvarné výchovy konala keramická dílna, kde si její účastníci mohli vyzkoušet atraktivní práci s hlínou. Do této činnosti se zapojila jen samá děvčata, což se stalo snad poprvé. Zbylí chlapci, kteří se nezapojili do sportování, využili poslední společnou dílnu, kterou byl šachový miniturnaj. Polští chlapci to měli velmi složité, neboť proti nim stáli naši kluci, kteří již několik let navštěvují školní šachový kroužek. Proto asi nikoho nepřekvapilo, že zvítězil Jáchym Polášek před Markem Patkou.

   

PÁTEK 18. května 2018

Páteční den byl spojen s celodenním výletem do blízkosti Českého středohoří. O výlet byl mezi našimi žáky velký zájem, a tak jsme na akci vypravili ještě jeden autobus. Po zhruba hodině a půl dlouhé cestě jsme zastavili pod památnou horou Říp, která je úzce spojena s českou mytologií a historií. Podle pověsti vystoupal praotec Čech na Říp a pronesl ta bájná slova: "Tady je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající." A tak jsme jeho kroky následovali a stoupali po strmé stezce vzhůru až na vrchol. Tam jsme po krátké občerstvovací pauze navštívili rotundu sv. Jiří a naše paní ředitelka nám přečetla nejzajímavější pasáže z průvodce o této velmi staré církevní památce. Poté jsme se přesunuli na dvě vyhlídky, abychom si prohlédli okolní krajinu. Na jedné z nich se k nám přidaly dvě skalní kozy a doprovázely nás cestou zpět až k autobusu.

  

Dalším bodem našeho výletu byl hrad Kokořín, který se nachází zhruba deset kilometrů od Mělníka a byl postaven po roce 1320 nejspíše pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. I tuto informaci nám sdělila průvodkyně, která nás ve stručnosti seznámila s historií hradu a doprovodila po třech patrech hradního paláce. Na ochoz a věž jsme již šli sami a mohli si hrad prohlédnout z mnoha stran.

Po návratu do Sobotky se vše již pomalu chystalo na večerní diskotéku, která byla opět v režii našich bývalých žáků Vítka Černého a Jiřího Resla. Stejně jako loni ji pojali ve velkém stylu a jistě je potěšila vysoká návštěvnost z řad současných i bývalých žáků. Všichni se náramně bavili při společném poslechu a tanci.

Vedení obou partnerských škol využilo příležitosti a navštívilo v Jičíně koncert Smíšeného pěveckého sboru Foerster, Jičín na arkádovém nádvoří jičínského zámku. Věřím, že tato kulturní vložka byla dalším příjemným zpestřením pobytu.

SOBOTA 19. května 2018

Sobotní dopoledne jsme strávili s našimi přáteli v Jičíně, kde o víkendu probíhaly opět po dvou letech Valdštejnské slavnosti. Nejprve si mohli žáci v doprovodu svých učitelů prohlédnout historické tržiště s ukázkou starých řemesel, ležení valdštejnských vojsk nebo se zaposlouchat do dobové hudby. Poté jsme sledovali slavnostní průvod družiny Albrechta z Valdštejna a přivítání vévody na pódiu.

  

Odpoledne jsme strávili pro změnu v Sobotce, kde větší část polských dětí navštívila místní horolezeckou stěnu. Děti se této výzvy nebály a užívaly si chvíle strávené při této netradiční sportovní aktivitě. Menší skupinka dětí navštívila na Šolcově statku koncert konaný u příležitosti 95. výročí od narození zakladatele zdejší galerie Karla Samšiňáka.

  

Večer využili naši přátelé ke společným hrám v tělocvičně, zejména hraní oblíbeného volejbalu.

NEDĚLE 20. května 2018

Nedělní sluncem zalité dopoledne strávili naši hosté v blízkém okolí Sobotky. Nejprve navštívili novou rozhledu Čížovka poblíž obce Kamenice a poté se přesunuli do Suhrovic na krátkou vycházku okolo rybníků. Když dorazili na místo, byli i naši účastníci výletu okouzleni nádherným místem plným upravených stezek, můstků, rybníčků s rozkvetlými lekníny a jinými vodními rostlinami. Byl to prostě balzám na duši!

  

Tímto vydařeným výletem byl zakončen čtyřdenní pobyt polské výpravy u nás v malebném Českém ráji a všichni se již moc těšíme na září, až se opět společně potkáme v polské Sobótce.

FOTOGALERIE

Radek Štaff

DVANÁCT MĚSÍČKŮ, OBR DRÁB, ČERVENÁ KARKULKA I PINOCCHIO NA JEDNÉ SCÉNĚ

Rozzářené oči, úsměvy na tvářích, někdy i pochybovačné úsměvy, nadšení, radost, ale i tréma. To vše jsme mohli vidět na tvářích dětí sobotecké základní školy před jejich divadelním vystoupením. Jak to všechno začalo? O co vlastně šlo? Kdo vystupoval? Co znamenají všechny ty postavy v titulku? Vezměme to tedy trošku popořádku. Divadelní scénky připravily děti z 5. A. (s p. uč. K. Šislerem) - „Karkulka, Pinocchio a spol“, děti ze 6. A (s pí. uč. K. Souškovou) nastudovaly „Pohádku O dvanácti měsíčkách“ a sehranou „Pověstí z Českého ráje, aneb Jak vznikl název Drábské světničky“ se nenechaly zahanbit děti 7. A (s pí. uč. A. Brabcovou).

  

Páťáci se na divadelní představení připravovali už od září s tím, že nastudovanou scénku předvedou prvňáčkům. „Červenou Karkulku a Pinocchia si děti vymyslely úplně samy, já jsem měl vždy jen pár připomínek,“ upřesnil K. Šisler. Děti zkoušely, doplňovaly, vychytávaly každou chybičku. Připravovaly kulisy i rekvizity. Nácviku věnovaly přestávky, někdy „na to padla“ i hodina výtvarky. A aby byla zapojena většina třídy, kluci si vymysleli vtipy, které divadelní scénky oddělily a vhodně tak doplnily celé kulturní pásmo.

Divadlo bylo nacvičeno, chuť byla obrovská, nervozita pracovala, nervy napnuté k prasknutí.....,  vše bylo nachystáno. A bylo tu 125. výročí založení školy (28. března 2018). Divadlo mělo v gymnastickém sálu školy premiéru, kterou sledovala rodičovské veřejnost a někteří učitelé. Vše dopadlo na výbornou.

  

Také šesťáci se s obrovskou chutí pustili do nácviku divadelního ztvárnění pohádky „O dvanácti měsíčkách“. Nebylo ve třídě jediného žáka, který by se na divadelním představení nepodílel. Snad podle hesla „jeden za všechny a všichni za jednoho“ byly vytvořeny i kulisy a kostýmy. Obrovský elán, nadšení a chuť si zahrát vybičovala celý kolektiv k naprosto úžasnému hereckému výkonu. Můžeme jim moc zatleskat a „dát palec nahoru“. Bylo to naprosto vynikající! „Všechno si děti dělaly samy, včetně kulis. Vystoupení jsme připravovali pro Zahradní slavnost, ale místo ní jsme vystupovali na oslavě výročí založení naší školy,“ doplnila s úsměvem K. Soušková.

„Myšlenku o divadelním zpracování pověsti o obru Drábovi, která vypráví o vzniku názvu Drábské světničky, jsem měla v hlavě už dlouho. Loni deváťáci vyráběli obrovské loutky, které jsme původně dokonce měli na výstavě v městské knihovně,“ zaníceně vysvětlovala A. Brabcová.

  

Deváťáci v loňském roce divadlo nestačili secvičit, a tak se pověsti ujali letošní sedmáci, přesněji asi sedm dětí ze 7. A. Zkoušeli a nacvičovali, samozřejmě také hlavně o přestávkách, někdy to rovněž „odnesla“ výtvarka. Režisérkou divadelního představení byla Věra Bočková, která má již bohaté divadelní zkušenosti ze Studia Šrámkova domu. A jak to dopadlo? Úžasně, skvěle, perfektně!

Mohli bychom vypsat další superlativy, ale slovně to snad ani nelze vyjádřit, protože taková představení se musí vidět. A aby se všichni spolužáci mohli pokochat hereckým talentem svých kamarádů, divadelní soubory své scénky předvedly v Městském divadle v pátek 20. 4. 2018. Posledním představením, tedy asi můžeme napsat, že jakousi derniérou, by mělo být ještě představení u našich nejmenších, tedy v sobotecké mateřské škole.

Děkujeme za skvělý zážitek a už teď se těšíme na další roky, na další divadla. Všem našim mladým hercům a herečkám přejeme hodně a hodně úspěchů, radosti a samozřejmě i legrace. 

FOTOGALERIE

                                              

                                                                                                       Ilona Jalovecká

KAM DOLETĚLY NAŠE BALÓNKY

Při oslavě 125. výročí otevření naší školy jsme vypustili z prostoru stadiónu v Sobotce 300 balónků se vzkazy. Určitě vás všechny zajímá, jestli se nám již někdo do školy ozval a sdělil nám, kam některý z našich balónků doletěl. Níže jsem proto umístil mapu se zakreslenými místy a pod mapou najdete legendu s názvy míst, kde byly balónky nalezeny.

https://mapy.cz/s/2yVwM

 

 1. Sobotka (okres Jičín) - místo vypuštění balónků
 2. Stara Kamienica (Polsko)
 3. Martínkovice (okres Náchod)
 4. Zlín
 5. Josefův Důl (okres Jablonec nad Nisou)
 6. Seged (Maďarsko)
 7. Lechotice (okres Kroměříž)
 8. Raszówka (Polsko)
 9. Smržovka (okres Jablonec nad Nisou)
 10. v lese u obce Písařov (okres Šumperk)
 11. Mladkov (okres Ústí nad Orlicí)
 12. Malá Hradná (Slovensko)
 13. Pňovice (okres Olomouc)
 14. Klášterec nadd Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
 15. pohoří Börzsöny (Maďarsko)
 16. přírodní památka Podskaličí u obce Křekov (okres Zlín)
 17. CHKO Bílé Karpaty u obce Štítná nad Vláří - Popov (okres Zlín)
 18. Holešov - Všetuly (okres Kroměříž)
 19. Slatina nad Zdobnicí (okres Rychnov nad Kněžnou)

Radek Štaff

HUDEBNÍ POŘAD - HUDBA 6 KONTINENTŮ

Dne 5. dubna 2018 se konal v gymnastickém sále školy hudební pořad s Radimem Zenklem.

Nejdříve nám zahrál pár skladeb na svou mandolínu, dokonce i vlastní tvorbu. Rozpovídal se o svém mládí, kdy začínal hrát na kytaru. Poté chtěl založit kapelu, a tak se rozhodl začít hrát na loutnu. Loutna vypadá podobně jako kytara, jen má vyboulený hřbet, takzvanou mušli. Loutna je nástroj…………. (odpověď na hádanku najdeš na konci článku).

  

Teď se dostáváme k druhé části hudebního pořadu, kdy se začíná mluvit anglicky. Možná se ptáte, proč anglicky? Protože pan Zenkl emigroval do Ameriky a žije tam dodnes.

Naprosto jiným druhem než strunné drnkací nástroje jsou dechové nástroje. Na drnkací strunné hrajeme prsty a ony se samy rozezvučí, ale dechové nástroje rozezvučíme pouze vdechnutím vzduchu.

Pan Zenkl patří také do světové elity v hraní na flétnu. Rád je také sbírá.

Procestujeme celkem pět světadílů. Začneme u nás v Evropě - v Anglii, přesněji v Irsku.  Pan Zenkl zahrál pár ukázek z gaskoňských písní. Hrál na irskou flétnu. Přenášíme se na Valašsko. Zde si ukážeme flétnu pouze s jedním otvorem, které se říká koncovka. Hraje se na ni tak, že měníte polohu hlasu. Další flétnou je dvojačka. Jsou to dvě flétny svázané k sobě. Jedna hraje melodii a druhá doprovod. Ta, co hraje melodii, má šest otvorů, flétna hrající doprovod má pouze čtyři otvory.

Dostáváme se na nejzaostalejší světadíl - do Afriky. Zde jsme si poslechli skladbu Elephant march. Pan Zenkl ji zahrál na býčí roh.

Přelétáme přes Atlantský oceán a dostáváme se do Jižní Ameriky. Tuto flétnu prý vymysleli už staří Inkové. Říká se jí kena. A hrál nám skladbu El Condor.

Přeplujeme Panamský průplav a dostáváme se do Severní Ameriky. Na 50. stát USA - Hawai. Tam se hraje na velice, velice tichý nástroj jménem nose flute (v překladu nosní flétna). Neuhodli byste, čím se do ní vhání vzduch. Máte pravdu - nosem. Flétna má jenom tři otvory.

Přeplujeme Tichý oceán a dostaneme se do Asie, respektive do Číny. Zahrajeme si na flétnu ditza, která je vyrobena z bambusu. Matěj Zedníček jde hrát na činelky. Dostává „tematický“ klobouček. Mým jediným přáním bylo, aby udržel rytmus...... Nestalo se.

Poslední světadíl, na který se přesuneme, je Austrálie. Zde si zahrajeme na snad nejtypičtějším nástroj domorodců, kterým je didgeridoo. Zvuk, který má vycházet z didgeridoo, má znít nepřetržitě. Toho docílíte pouze tím, že se budete nadechovat nosem a vydechovat pusou.

Říká se: ,,Všude dobře, doma nejlépe.“ Poslední flétna, kterou si dnes ukážeme, pochází ze Slovenska. Jmenuje se fujara. Fujara je dokonce slovenským národním nástrojem. Vymysleli ji bačové.

V hudebním oboru se vyskytuje spousta nadaných muzikantů, ale nedokáží se proslavit. Jedním ze způsobů, jak se proslavit v hudbě je vymyslet nový způsob hraní na hudební nástroj. Tímto směrem se vydal i pan Zenkl. Jako první začal hrát na loutnu s dvěma trsátky. Dalším novým typem hry byla hra na loutnu pomocí paličky. Paličkou rozezníváte struny podobně jako cimbál.

Za největší úspěch považuje to, že mohl v roce 1991 zahrát panu prezidentovi Václavu Havlovi.

Odpověď na hádanku: loutna je nástroj strunný drnkací

FOTOGALERIE

Věra Bočková, 7. A

DĚJEPISNÁ EXKUZRE DO KUTNÉ HORY

Ve středu 4. dubna 2018 se třídy 7. A a 7. B zúčastnily dějepisné exkurze. Po příjezdu do Kutné Hory jsme si šli prohlédnout chrám sv. Barbory, který byl postaven v gotickém slohu. Poté jsme se šli podívat do stříbrných dolů.  Do hloubky 30 metrů vedlo přes 160 schodů. Nejnižší místo bylo asi 120 cm a nejužší 40cm. Celkový okruh byl 250 metrů dlouhý. V dole dříve procovali havíři, kteří pro těžbu stříbra používali dvě základní kladívka a necky pro vytěžené stříbro. Vyzkoušeli jsme, co je to důlní tma. Po této prohlídce dolu jsme se přesunuli do kostela Všech svatých, který je na místním hřbitově. Průvodkyně nám řekla několik informací o historii a také to, že se kostel naklání. Je to způsobeno tím, že kostel i s kostnicí stojí na měkkém podloží. Peníze na opravu kostela získávají tím, že se platí vstupné na hřbitov, což se hodně lidem nelíbí.  V kostnici pod hřbitovem nám průvodkyně zadala úkol najít dvanáct dřevěných lebek. Ty totiž sloužily jako podstava ke svícím. V kostnici se také nacházely čtyři zvony, lustr nebo erb Schwarzenberků.

Tato exkurze byla hezká, dlouhá a naučná. Exkurzí tohoto typu by mohlo být více.

Petr Souček, 7. B

NÁVŠTĚVA MUZIKÁLU "STVOŘENÍ SVĚTA"

V úterý 3. dubna 2018 vyrazily děti z druhého stupně  společně s paní učitelkou Zumrovou a Kozákovou do Masarykova divadla v Jičíně na představení s názvem Stvoření světa, které si připravila Základní umělecká škola Josefa Bohuslava Foerstera Jičín. Scénář vytvořila Martina Komárková a hudbu složil Otakar Kovář. V hlavní roli byl Pán Bůh a Prázdnota a samozřejmě Adam a Eva. V dalších rolích jsme mohli spatřit tři žačky naší školy: Kristýnu Kopalovou, Nikolu Jurigovou a Zuzanu Faměrovou. Místo kulis byla za jevištěm velkoplošná obrazovka. Na ní se promítaly scény, které se natáčely v našem kraji. Například říše Prázdnoty byla natáčena v lomu firmy Sklopísek Střeleč, a. s. . Muzikál vyprávěl starý biblický příběh, který vypovídal o lidském porozumění, lásce a míru mezi lidmi. Na závěr jsme ocenili několikaměsíční práci skoro dvou set vystupujících velkým potleskem.

Eliška Havlíková, 7. A

125. VÝROČÍ SOBOTECKÉ ŠKOLY

Ve středu 28. března 2018 naše sobotecká škola slavila své 125. výročí. Už od rána probíhaly přípravy a v deset hodin celá oslava začala proslovem paní ředitelky a vyvěšením nové vlajky. Líbí se mi, jak je řešen způsob jejího zavěšení, ale mohla by být více barevná. Hned poté jsme na oblohu poslali 300 balónků v národních barvách se vzkazy. Podle informací se balónky dostaly až do okolních států. Dva se dokonce dostaly až do Maďarska.

 

V odpoledních hodinách začal program pro rodiče, prarodiče a pro všechny, kteří se na naši školu chtěli podívat. Mohli si prohlédnout zařízení, pomůcky a prostory v odborných učebnách. Dále byla k mání výstava starých fotografií a kronik školy. V přízemí byla sestavena třída, kterou bychom mohli spatřit ve škole mnoho let zpět. Dále děti z nižších ročníků vyrobili školu svých snů, která byla také součástí výstavy. Ti, kteří rádi tvoří, si mohli něco vyrobit a něco odnést z velikonočních dílen. V učebně s interaktivní tabulí mohli návštěvníci zhlédnout záznamy ze školních akcí z minulých let. V tělocvičně byl připraven program pro každého, kdo si chtěl zasportovat a na závěr zde proběhlo vystoupení našich mažoretek. I v gymnastickém sále, který také slouží k hodinám tělocviku, se něco dělo. Spolužáci z nižších tříd si připravili tři divadelní přestavení. První hra byla O dvanácti měsíčkách, která byla moc povedená a mile mě překvapily herecké výkony dětí. Na druhé představení jsem přišla pozdě a na to třetí zase moc brzy, tak nemohu zhodnotit.

   

Akce končila okolo páté hodin a všichni jistě odcházeli s úsměvem po dvou hodinách zajímavého a vyčerpávajícího programu.

FOTOGALERIE

Veronika Ječná, 9. A

VESELÉ ZOUBKY

I v  letošním školním roce se naši prvňáčci zapojili do preventivního programu DM drogerie „Veselé zoubky“. Žáci se v úterý 27. března 2018 v rámci edukativní hodiny prvouky seznámili zábavnou formou s tím, jak a proč mají o své zoubky správně pečovat. V první části zhlédli krátký příběh „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek?“. V druhé části se v rámci interaktivního programu a pracovního listu aktivně zapojili do plnění rozmanitých úkolů. Připomněli si zásady správné péče o zuby, našli odpovědi na řadu důležitých otázek: Co zubům škodí? Jak často chodit k zubaři? Jak často a jak dlouho si zuby čistit? Kdy je potřeba kartáček vyměnit?

Za pozornost, aktivní přístup i snahu byli všichni žáci odměněni dárkovou taštičkou DM drogerie s potřebami pro správnou péči o dětský chrup, která všechny děti velmi potěšila.

Věříme, že správná a včasná prevence i vytvoření správných návyků v raném dětském věku je deviza, kterou si žáci ponesou do dalších let.

                                                                          Mgr. Alena Slavíková a Mgr. Miroslava Drbohlavová

ČESKÁ TELEVIZE ODVYSÍLALA REPORTÁŽ Z NAŠEHO TRÉNINKU S DENISOU BAREŠOVOU

Česká televize odvysílana na svém prvním programu ve středu 4. dubna 2018 reportáž z našeho tréninku s mistryní světa ve sportovním aerobiku Denisou Barešovou, který se konal na naší škole v pondělí 26. března 2018 v rámci projektu Sazka olympijský víceboj.

Reportáž z vysílání si můžete prohlédnout pod následujícím odkazem:

VIDEOREPORTÁŽ

Pod následujícím odkazem si můžete prohlédnou oficiální fotografie z akce:

http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/fotogalerie/trenink-s-olympionikem-na-zs-sobotka?

Více informací o akci najdete v rubrice SPORTOVNÍ SOUTĚŽE.

Radek Štaff, garant projetku

KNIHOBRANÍ

Měsíc březen je každoročně připomínán jako Měsíc knihy.

Knížka každého z nás potěší, rozšíří nám slovní zásobu a velmi často je naší dobrou kamarádkou, ke které si rádi sedneme, když je nám smutno.

Paní ředitelka opět oslovila všechny žáky s nabídkou, aby si přinesli do školy se souhlasem rodičů knížku, kterou již přečetli a kterou by chtěli vyměnit za jinou.

V průběhu týdne děti přinesly 67 titulů.

  

Knihobraní (výměna knih) proběhlo v pátek 23. března 2018 ve školní knihovně, kde si děti si mohly prohlédnout všechny vystavené knížky. Toto úspěšné setkání zahájila p. uč. Olga Turková a společně s paní zástupkyní Marcelou Pipkovou a p. uč. Karolínou Souškovou pomáhaly dětem vybírat knížky a zároveň číst zajímavé ukázky. Děti bez dechu poslouchaly a prohlížely. Myslím, že byly moc spokojené.  Takto příjemně strávené dopoledne se vydařilo a naplnilo dětské dušičky.

Všichni se těšíme na příští rok, kdy si znovu společně sedneme ke knihám, které máme rádi.

FOTOGALERIE

                                                                            Mgr. Olga Turková

NÁVŠTĚVA ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD V OSEKU

  

Ve dnech 21. - 22. března 2018 navštívili žáci prvního stupně spolu se svými učiteli čističku odpadních vod v Oseku. Právě sem proudí odpadní voda nejen z naší školy, ale i z domácností a vlastně z celé Sobotky a okolních vesnic. Pro většinu žáků to byla vůbec první návštěva tohoto místa. Při prohlídce se děti dozvěděly řadu zajímavých informací. Například, že čistění odpadních vod v Oseku probíhá v několika krocích jako je odstranění hrubých a jemných nečistot, provzdušnění a usazení kalu. Výsledkem je pak čistá voda, která se navrací zpátky do přírody. Příjemným bonusem pro všechny zúčastněné byla krásná jarní procházka.

Mgr. Jindřich Bada

BESEDA S ILUSTRÁTORKOU ANDREOU POPPROVOU

19. března 2018 se žáci 1. tříd setkali v městské knihovně s ilustrátorkou Andreou Popprovou. Paní Popprová zavítala do Sobotky, aby dětem představila svoji tvorbu i svoje knihy. Autorka se věnuje zejména ilustrování knih jiných autorů, sama ale také napsala již několik knížek pro děti. Řadu let spolupracuje s časopisem Sluníčko, kde se podílí především na tvorbě vystřihovánek a ilustrací. Říká, že ilustrování a psaní knížek je pro ni prací i koníčkem zároveň.

    

Blíže pak představila svoji knihu „Jaro je tu!“. Děti se dověděly, jak vůbec taková knížka vzniká, jak dlouhá je cesta od vlastního nápadu po vydání knihy. Měly možnost nahlédnout i do rukopisu knihy a prohlédnout si některé ilustrace připravené pro knižní vydání. Děti si mohly dle zájmu i některou z jejich knížek zakoupit.

Závěr akce patřil zábavnému skládání obrázků s velikonočním zaměřením, se kterým si jednotlivé skupinky dětí hravě poradily.

FOTOGALERIE

Mgr. Alena Slavíková

OLYMPIJSKÉ SPORTOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Na olympijském sportovišti naší školy – v tělocvičně, se ve čtvrtek 22. února sešly obě první třídy, aby si všichni zasportovali i zafandili ve speciálních olympijských disciplínách. Pět smíšených družstev, stejně jako olympijských kruhů, si změřilo své síly, vytrvalost, rychlost i šikovnost v disciplínách, jako byl například běh s olympijským kruhem, běh v čepici raškovce nebo s běžeckou hůlkou. Nechybělo ani koulení co největší sněhové koule, speciální přesun sněhových kuliček nebo kulaté posilování. Vše, co mělo tvar koule nebo kruhu se k dnešnímu sportování prostě hodilo.

  

Pro všechny to byla tak trochu jiná hodina tělocviku plná pohybu, radosti, veselosti i fandění. Bylo to fajn a určitě si to někdy zase zopakujeme. 


FOTOGALERIE     

                                                 Mgr. Miroslava Drbohlavová a Mgr. Alena Slavíková

VÝSTAVA "ŠKOLA MÝCH SNŮ"

Ve čtvrtek 8. února 2018 se konalo slavnostní zahájení výstavy „Škola mých snů“ v galerii Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Žáci 6. – 7. tříd naší školy se s chutí zapojili do projektu, který je součástí projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín“ (projekt MAP).

  

Několik měsíců děti pracovaly na konceptu a realizaci svých nápadů.  Vytvořily soubor plošných, ale i plastických prací, které představují jejich sny o ideální škole. Někteří žáci se drželi při zemi, jiní se ale pouštěli i do velice kreativních nápadů jako např. učebna na střeše školy, různé venkovní učebny nebo třeba učebny přímo v terénu mezi zvířaty. Dále děti vytvářely návrhy chytrých židlí, navrhovaly školní nábytek, uniformy, ale i celkový systém školy, který znázornily například jako komiks.

Dominantou naší „SOBOTECKÉ SEKCE“ v galerii se staly obrovské vstupní dveře školy z kartonu. Na ně děti nainstalovaly některá plošná dílka. Další zajímavostí byl obří 3D tablet se zvukovou stopou, kde děti hovoří o svých nápadech, virtuální brýle s osvětleným obrázkem nebo zábavné video.

Žáci, kteří se do projektu zapojili, měli možnost si výstavu prohlédnout v rámci exkurze, která se uskutečnila v úterý 20. února 2018. Po prohlídce výstavy se žáci se svými učiteli prošli lipovou alejí až do Valdštejnské lodžie, kde je místní kastelán seznámil s její historií a se záměry, které hodlal realizovat v Jičíně a blízkém okolí vévoda Albrecht z Valdštejna.

Kdo výstavu nestihl, nemusí si zoufat. Práce dětí budou vystaveny ve škole dne 28. 3. 2018 u příležitosti oslavy 125. výročí otevření naší školy.

FOTOGALERIE

MgA. Adéla Brabcová

DENÍK Z LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU

Neděle 4. února 2018

Sraz byl v 9:30 hod. před školou. Naložili jsme věci do autobusu. Všichni jsme byli nastoupení  a natěšení. Hurá, konečně jsme odjížděli! Autobus zastavil před chatou jménem Arnika. Nejdříve jsme vyložili zavazadla z autobusu a nanosili lyže do lyžárny. Šli jsme si rozdělit pokoje, potom byl oběd. Po obědě byl dvouhodinový polední klid. Ve dvě hodiny jsme museli být nastoupeni před chatou s lyžemi. Vyrazili jsme na sjezdovku Vurmovku. Byla vzdálena asi kilometr. Naštěstí pro nás bylo dost sněhu, takže se dalo na lyžích dojet až na místo. Toto odpoledne jsme se seznamovali s terénem a pravidly lyžařského výcviku. Po návratu na chatu byl opět čas na krátký odpočinek. V 19:00 hod. začínal večerní program. Dnes nám měli pouštět film o lyžařské technice a jejím vývoji. Bohužel se film nepovedlo spustit. Pan učitel Šimral řekl, že budeme hrát společenské hry. Asi nejoblíbenější a nejpovedenější hrou se staly princezny. Vybralo se pět chlapců, kteří šli za dveře. Tři dívky, považovány za všeobecně nejkrásnější, se posadily na židličku. Chlapec před ně musel předstoupit a říci: "Jsi má vyvolená," a dívka mu musela dát pusu. Tady v tomto bodě se nám hra začíná trošku lišit. Dívky to pojaly kapku jinak. Nakonec chlapci odcházeli na pokoje s červenými tvářemi.

Pondělí 5. února 2018

,,Budíček, děvčata!", ozvalo se ze dveří v 7:15 hod. To víte, že se nám nechtělo vstávat. Ale museli jsme, protože už v 7:40 hod. byla kontrola pokojů. ,,Kontrola pokojů!" objevil se pan učitel Šimral s kamerou ve dveřích. ,,No, no, máte tu vcelku uklizeno,“ spadl nám všem kámen ze srdce. ,,Kdo bude vedoucí pokoje?" Všechny jsme se shodly, že Anežka, která měla na uklizeném pokoji největší zásluhu. Snídaně byla v 8:00 hod. Poté jsme se šli převléknout a pro lyže. Asi v 8:30 hod. jsme odcházeli na Vurmovku. Dnes jsme si hráli, jezdili jsme v mašinkách. Dopolední lyžování byla výuka carvingu. Pro ty, co netuší, co znamená carving, vysvětlím, že jde o jízdu po hranách lyží. Bylo zde k vidění mnoho vtipných pádů. Rekordmankou v této činnosti se stala Monča. Odpolední lyžování bylo jiné. Nejeli jsme totiž na sjezdovky, ale na běžky. Jeli jsme buď na vlastních, nebo na erárních. Já jsem díky bohu měla vlastní. Byla to obrovská změna! Oproti těžkým lyžákům jsme si na nohy navlékli lehoulinké běžkařské boty. Před chalupou jsme si někteří běžky namazali. Naše cesta začínala hned prudkým stoupáním. Proto jsme si ty běžky mazali. Některým chudákům to podkluzovalo. Všichni kleli a hartusili. Konečně jsme se vyškrábali na kopec. Někdo s většími, někdo s menšími potížemi. Skončili jsme nahoře na hřebenu Vurmovky. Potkali jsme se s druhým družstvem a chvíli s nimi „poklábosili“. Pak paní učitelka Zumrová s paní vychovatelkou Mocákovou zavelely a jelo se dál. Dojeli jsme až dozadu ke koním. Paní učitelky tvrdily, že jsme skupina, která ujela nejmenší vzdálenost.  Ale i přesto jsme dostali Fidorky  za odměnu. Pak nás už jen čekala dlouhá cesta z kopce. Večer jsme se dívali na film, který se včera nepodařilo spustit. Byl to film asi tak z roku 1985, takže si asi umíte představit, jak nás to bavilo.

Úterý 6. února 2018

,,Vstávejte, děvčata", ozval se ze dveří hlas paní vychovatelky Mocákové. Ozvala se Anežka: ,,Vstávejte, šup, jdeme uklízet!" ,,Neee!" ,,Šup, šup," odpověděla Anežka. ,,Máte tu pěkně uklizeno, tak za chvíli na snídani," řekla paní učitelka Zumrová. Posilnili jsme se chlebem a čajem. Rychle jsme se oblékli a vyšli ven. Ale dnešní den byl v něčem jiný. První družstvo jelo na celý den na Aldrov. To je sjezdovka vzdálená od chaty asi pět set metrů. Na Aldrově jsme cvičili carvingové oblouky. Jeli jsme na lanovce a Anet říká: ,,Podívejte se, někomu támhle spadly brýle!" Já na to: ,,Ty budou určitě Monči," řekla jsem poněkud sarkasticky. Vyjeli jsme na horu a co se nestalo. Monča říká panu učiteli: ,,Mně spadly brýle." Na Aldrově jsme si to moc užili. V rámci večerní programu nám učitelé pustili film o běžkování. Pan učitel nám vymyslel kvíz z minulého filmu a za odměnu jsme dostávali ceny. Například klíčenku, tužku, blok a jiné reklamní předměty.

Středa 7. února 2018

,,Budíček" ozvalo se. Náš pokoj byl ale už dávno vzhůru, aby byl včas uklizen před pravidelnou kontrolou. Snídaně proběhla rychle. Šli jsme se strojit a obouvat do lyží. Dnes jsme jako obvykle jezdili na Vurmovce. Odpoledne jsme však šli ven, protože byl takzvaný „KRIZOVÝ DEN“. Procházka po okolí byl neuvěřitelný zážitek. Koulovali jsme se, skákali do sněhu, no prostě zimní radovánky, jak mají být. Večerní program jsme připravily já a Anet Kubánková. Já jsem měla kvíz o horské službě, Anetka o zimních sportech, především o biatlonu. Poté jsme měly připravenou hru na záchranu života. My jsme zařvaly zlomená ruka nebo krvácející tepna či jiné zranění. Úkolem soutěžících bylo zastavit krvácení nebo znehybnit končetinu.

Čtvrtek 8. února 2018

Všichni jsme byli zklamaní, že z lyžáku nám zbývá poslední den. Dopolední lyžování bylo odpočinkové. Jezdili jsme, jak jsme chtěli.  Při odpoledním lyžování jsme závodili ve slalomu. Jela se dvě kola. Já jsem byla jediná, která při druhé jízdě měla horší čas, než v první jízdě. Večerní program nebyl jasně dán. Bylo na výběr ze dvou možností. Jet na večerní lyžování nebo jít na diskotéku. Bylo to půl na půl. Já jsem jela na večerní lyžování. Cestou tam jsme zpívali. Například Anděla, Tři kříže, Ledové království, Dej mi víc své lásky, Bláznovu ukolébavku a mnoho dalších písní. Zastavili jsme se  i v občerstvení u sjezdovky. Tam jsme počkali, než spustí vlek, a pak už jsme jen jezdili, zpívali a povídali si. Nachýlil se čas návratu na chatu. Večerní lyžování jsme si moc užili. Dokonce jsme stihli i poslední dvě písně z diskotéky. Poté bylo vyhlášení výsledků závodu ve slalomu. Vítězkou dívčí kategorie byla Eliška Havlíková, druhá skončila Monika Jirků a já jsem byla třetí. První z chlapců byl Matyáš Baudis, druhý Adam Horčička a třetí byl Standa Patka. Každý jsme dostali broušenou sošku, na které bylo napsáno „Lyžák 2018“. Mohli jsme si vybrat ceny. Další soutěžní kategorií byl „nejuklizenější pokoj“. Vyhrál ho náš pokoj ve složení Anežka Paličková, Aneta Hudcová, Aneta Kubánková, Saša Kortanová, Monika Jirků a já. Podle mě to byl hezky strávený poslední večer lyžařského výcviku.

Pátek 9. února 2018

Ráno se nám nechtělo z postele. Nechtěli jsme totiž jet domů. Dali jsme si poslední snídani a šli nahoru balit. Nosili jsme zavazadla do autobusu s velkou nechutí, i když jsme všichni věděli, že ten den přijde. Ale těšili jsme se domů na rodiče.

Věra Bočková, 7. A

TONDA OBAL NA CESTÁCH

  

Ve středu 31. ledna 2018 se konal kratší pořad o třídění odpadu, kterého se zúčastnily skoro všechny třídy naší školy. Lektor jménem Honza nám pouštěl krátká videa o třídění odpadu. Honza nám vysvětloval, podle čeho se odpad třídí, jak se odstraňuje a co s ním dál. Vykládal nám, že z tříděného plastu se dají vyrábět nové věci - např. oblečení nebo nové PET láhve. Zjistili jsme, že odpad se nejen spaluje nebo slisovává, ale třeba i zahrabává do půdy. Tento pořad se nám líbil  a všem doporučuji, aby třídili odpadky, protože se pak z nich dají vyrobit hezké věci a nezůstanou ležet v přírodě, kam nepatří.

FOTOGALERIE

Olivier Pavel Ernsten, 6. A

SFÉRICKÉ KINO

V pondělí 29. ledna 2018 k nám zavítalo sférické kino. Šli jsme první hodinu odpolední výuky do tělocvičny, kde byl postaven „ stan“, do kterého jsme si lehli. Těm, kteří netuší, co je sférické kino, to vysvětlím. Sférické kino je ,,stan“, který vám poskytne neuvěřitelný 3D pohled v  360 stupních. Pan promítač nám pouštěl film „Historie letectví“, který trval přibližně 35 minut. Vyprávěl o tom, jak ve starověké Číně létali draci a Aladin na kouzelném koberci, pak jak vznikaly první vzducholodě a balóny a postupně se dostával k období první světové války. Sférické kino se mi líbilo, a protože nikdo nevěděl, o co jde, tak jsme byli všichni mile překvapeni.

                                                                                                         Barbora Bártová, 8. A

BESEDA S RTM. MICHALEM ČERNÝM

Dne 22. ledna 2018 jsme se zúčastnili besedy s Michalem Černým, který aktivně slouží v Armádě České republiky. Dozvěděli jsme se, že slouží u elitní jednotky výsadkářů v Chrudimi, kde získal hodnost rotmistra. Během besedy nám byl přiblížen význam vojenské služby a význam českých vojáků  na misích v Afganistánu. Popsal nám své pozitivní, ale i negativní zážitky. Podle mého názoru byla tato beseda velice zajímavá  i pro ty, kteří se o toto odvětví tolik nezajímají.

                                                                           Jan Pohl, 9. A

DĚJEPISNÁ EXKURZE DO TEREZÍNA

Ve středu 17. ledna 2018 jsme se konečně všichni dočkali dlouho očekávané exkurze do Terezína, kam nás vyvezla paní učitelka Kozáková s panem učitelem Munzarem. Po celou dobu naší celkem dlouhé cesty autobusem všude pršelo, ale v Terezíně naštěstí po našem příjezdu padal sníh, takže bylo celkem ideální lednové počasí.

Jako první jsme měli zajištěný program v Muzeu ghetta, kde jsme přibližně hodinu a půl poslouchali velmi zajímavý výklad, který doprovázely ukázky z různých rozhovorů s pamětníky. Myslím si ale, že pro nás všechny byly daleko zajímavější videozáznamy, které vznikly v roce 1944, tudíž byly autentické. Tyto záběry ukazovaly podobu ghetta těsně před příjezdem Červeného kříže, který měl přijet zkontrolovat podmínky, ve kterých tam vězni žili. Aby náš pan průvodce věděl, že budeme zaručeně poslouchat, ptal se nás průběžně na naše postřehy, názory, myšlenky, které často nebyly úplně přesné a jasné. Myslím si ale, že on pak s ohledem na náš věk nám s úsměvem všechno ochotně do posledního detailu popsal a vysvětlil.

  

Pomalu jsme se ani nestihli nasvačit a už přiběhli další dva průvodci, se kterými jsme už rozděleni na dvě skupinky pokračovali v prohlídce muzea. Každý z nás dostal krabičku se sluchátky, která sloužila vlastně jako rádio, abychom pana průvodce všichni dobře slyšeli. Hned v druhé místnosti, kterou jsme procházeli, jsme se setkali se španělskými turisty, takže valná většina z nás chvílemi nevnímala náš výklad v češtině, ale snažili jsme se porozumět té, pro nás absolutně neidentifikovatelné řeči – španělštině. V té samé místnosti byly na zdech přibity cedule, na kterých byla napsána jména dětí, které zde zemřely. Jsem si jistá, že tam nebyla zapsaná všechna jména, jelikož obětí z řad dětí bylo daleko více. U několika jmen jsem si také podle data narození spočítala, kolik jim přibližně bylo v době jejich smrti, a nutno konstatovat, že to bylo vážně smutné. Na stěnách podél schodů jsou vyvěšeny obrazy od někdejší dětské obyvatelky ghetta. Ani byste nevěřili, jak moc ty obrázky dokážou zapůsobit na psychiku člověka.

Potom jsme si prošli všechna stanoviště, která jsou v Terezíně v rámci vzpomínky na holokaust zřízená. Podívali jsme se do bývalé Magdeburské kasárny, kde bylo v rámci expozice vytvořeno obvyklé bydlení lidí žijících v ghettu. Musím se přiznat, že mi v té místnosti nebylo moc dobře. Vlastně jsem se zapomněla zmínit o tom, že skoro v každé místnosti se nacházely kufry s čísly namísto jmen, to byla velmi oblíbená nacistická praktika – udělat z člověka, v našem případě žida podle norimberských zákonů pouze číslo. Bylo pak logicky snazší je posílat do transportů a následně potom do plynu… Zvládli jsme projít ještě márnici, modlitebnu a krematoria, ale obrovskou nevýhodou bylo to, že nás tlačil čas, takže jsme si nemohli prohlédnout všechno, co by nás zajímalo tak dopodrobna, jak bychom chtěli. Krátce po návštěvě krematoria, které bylo naší poslední zastávkou, jsme se rozloučili s naším panem průvodcem a nastoupili zpátky do autobusu, kde jsme do sebe rychle naházeli další svačinu, a během chvíle už jsme zase stáli před autobusem a vydali se navštívit tzv. Malou pevnost, ve které bylo během druhé světové války zřízeno vězení, které sloužilo k umísťování vězňů jak z ghetta, tak například z pražského gestapa. I když by se mohlo zdát, že zdejší podmínky připomínaly koncentrační tábor, není to tak. První velkou výhodou oproti jiným táborům bylo to, že Terezín nebyl vybudován jako koncentrační tábor, ale jako vojenská pevnost již v 18. století, a tak budovy nebyly ze dřeva, ale z cihel, což byla velká výhoda. V zimě tam nebyla zima, protože velké množství lidí, kteří byli vězněni v jednom baráku, tam dokázalo vzduch vlastními těly ohřát. V létě tam zase nebylo horko, protože domy byly zděné. Můj největší zážitek z Malé pevnosti (a nejen můj) je půlkilometrová procházka tmavou podzemní chodbou, i když je pravda, že tam byla docela zima.

Všichni jsme se konečně naskládali do autobusu s přibližně půlhodinovým zpožděním, než byl plánován odjezd. Myslím si, že všichni jsme byli po tak nabitém dni řádně unaveni, a tak jsme ocenili příšeří autobusu, kde se dalo krásně spát. Ze všech exkurzí, které jsem se školou podnikla, se mi tahle líbila ze všech nejvíce a doufám, že si to příští rok užijeme stejně i v Lidicích.

Lucie Schönová, 8. B

ANGLICKO-ČESKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V JIČÍNĚ

Dne 20. prosince 2017 se v Masarykově divadle v Jičíně konalo divadelní představení s názvem Peter Black 3. Jela s námi paní učitelka Ortová a paní učitelka Soušková. Zúčastnit se mohli ti, kteří se chtěli zdokonalit v anglickém jazyce. Pár dní před divadlem obdržel každý žák pracovní listy, které si s učitelem vyplnil, aby divadlu rozuměl. Představení bylo asi z 90 % v angličtině a v češtině bylo vždy jen to nejdůležitější, pokud tomu někdo moc nerozuměl, aby alespoň trochu věděl, o čem představení je.

Jak už sám název napovídá, hlavním hrdinou byl Peter Black, který zjistí, že je dědicem rodinného sídla. Za pomoci kamarádů sídlo musí opravit a zrekonstruovat, aby jej mohl zpřístupnit návštěvníkům.

V divadle to bylo úžasné, všichni si to moc užili a každý určitě nabyl nové zkušenosti v anglickém jazyce.

Nikola Páclová, 8. B

DĚJEPISNÁ EXKURZE DO ARCHEOPARKU VŠESTARY

V úterý 5. prosince 2017 jsme jeli do archeologického muzea  ve Všestarech u Hradce Králové.

V dolním patře muzea byla replika pravěké jeskyně s pozůstatky lidí i zvířat, kde jsme mohli vidět, jak pravěcí lidé žili. V prvním patře byl velký model života v pravěku. V průběhu prohlídky nám paní průvodkyně dávala různé otázky a hádanky a za správné odpovědi jsme mohli dostat pohled s muzeem. Druhé patro se nazývalo Nebe, protože z něj bylo vidět na celý model.

Po prohlídce jsme šli na promítání filmu o pravěku, ke kterému nám paní průvodkyně povídala o životě pravěkých lidí. Také nám ukazovala zbraně a popisovala, jak se vyráběly.

Poté jsme šli ven, kde jsme si prohlédli ukázky pravěkých staveb a pravěkého pohřebiště. Také jsme si mohli vyzkoušet, jak se mlelo zrní, jak se sekalo kamennou sekerou a jak vyráběli keramiku.

I když nám počasí moc nepřálo, exkurze se nám líbila. Bylo zajímavé poznat něco víc o pravěku.

Štěpán Resl, 6. B

Cestou zpět z exkuzre jsme se zastavili v Hradci Králové, kde jsme navštívili Obří akvárium.

Obří akvárium je se svými 130 000 litry největším sladkovodním akváriem v České republice. Expozice je zaměřena především na tropické sladkovodní ryby Jižní a Střední Ameriky, které proplouvají proskleným podvodním tunelem přímo nad hlavami návštěvníků. Součástí prohlídky je také ukázka deštného pralesa s tropickou lávkou, pravidelně obměňovaná výstava exponátů neživé přírody Ave Natura a velkoplošná videoprojekce podvodního světa. Speciální nabídkou Obřího akvária pro veřejnost je krmení ryb potápěčem.

                                                                                                                  Škaloudová Karolína, 6. B

VÁNOČNÍ POHODA - HUDEBNÍ POŘAD

V pátek 1. prosince 2017 se konal v gymnastickém sále hudební pořad s názvem Vánoční pohoda. Muzikanti hrající na kytaru, bubny a klávesy nám sdělili, že pocházejí z Moravy. Tento hudební pořad navštívily oba dva stupně. Zpívaly se vánoční koledy, ale i písničky, které s Vánocemi nebyly úzce spojeny. Druhému stupni zpestřila hudební pořad naše spolužačka Nikola Jurigová, která zazpívala z mého pohledu obtížnou píseň Hallelujah. Pořad rychle utekl a my se museli opět vrátit do hodiny. Myslím, že se všem moc líbil, protože jsme nasáli tu správnou vánoční atmosféru. Najednou jsme si uvědomili, že Vánoce už klepou na dveře.

                                                                                                                        Barbora Bártová, 8. A

MEDIÁLNÍ DŽUNGLE - PREVENTIVNÍ POŘAD

V pátek 24. listopadu 2017 se konal pro sedmé ročníky preventivní pořad s názvem Mediální džungle. O tomto tématu se s námi přišel pobavit lektor Jaromír Babka, kterého většina z nás už zná z předchozího ročníku, neboť jsme s ním absolvovali preventivní pořad o drogách.

Program tohoto pořadu byl velice pestrý a hodně zajímavý. Bavili jsme se o kladných i záporných tvářích internetu. O tom, kolik času strávíme na internetu, sociálních sítích a i jiných ,,požíračích času‘‘. Zhruba v polovině přednášky jsme tvořili myšlenkové mapy na různá témata, například Facebook, závislost.... O pojmech, které jsme napsali do myšlenkových map, jsme si následně povídali.

Ke konci pořadu jsme si udělali průzkum, kolik hodin průměrně trávíme denně na internetu. Výsledky některých jedinců byly více než smutné. Vzhledem k tomu, že maximum doby strávené na internetu by měly být cca dvě hodiny, tak u nás ve třídě padala i vyšší čísla než čtyři hodiny. Někteří dokonce jsou schopni jednou za měsíc být na internetu patnáct hodin za den. Tato čísla mi přišla až děsivá.

Preventivní pořad jsme si všichni užili a už se těšíme na další.

Aneta Kubánková, 7. B

KARNEVAL NA TÉMA "POHÁDKY VÁCLAVA ČTVRTKA"

Tak jako každý rok konal se i letos karneval, který pořádali žáci 9. ročníku. Na jeho přípravě jsme začali pracovat na přelomu září a října. Mám pocit, že nejsem sama, kdo si nebyl jist, jestli všechno stihneme a dobře naplánujeme. Ale myslím si, že se nám nakonec vše výborně povedlo. Moderátorkou karnevalu byla Eliška Šačirovičová, které patří asi největší dík (nebo spíš jejím hlasivkám). Jsem ráda, že jsme se na všem společně dohodli a pracovali jako tým. Pro děti byly připraveny nejrůznější soutěže, za které dostávaly různé ceny od našich sponzorů. Součástí našeho karnevalu byla i soutěž o nejlepší tanec a o nejlepší masku. V programu byla i oblíbená židličkovaná a další spousta disciplín. Dle reakcí dětí soudím, že se jim karneval líbil a užily si ho, stejně jako my. Moc děkuji učitelům, kteří nám poskytli čas na přípravu, mým úžasným spolužákům, kteří po celou dobu trpělivě spolupracovali, dětem, které se zúčastnily, a sponzorům, bez kterých by se karneval jenom těžko obešel.

FOTOGALERIE

Jana Matoušková, 9. A

HALLOWEENSKÁ PŘESPÁVAČKA

Tato úžasná akce se měla uskutečnit původně v pondělí 30. října 2017, ale v důsledku dlouhodobého výpadku elektrického proudu se přesunula na čtvrtek 2. listopadu 2017. Toto přespání se mohlo uskutečnit jen díky naší úžasné třídní učitelce Adéle Drábkové a naší matikářce Petře Poledníkové. Za to, že s námi strávily čas navíc, jim moc děkujeme.

Program na tuto akci jsme vymýšleli všichni společně ve třídě, a i když jsme se neshodli zcela na všem, program jsme nakonec dali zdárně dohromady. Jediná nevýhoda termínu přespání byla ta, že jsme museli druhý den do školy. Většina učitelů nám však vyšla vstříc a plánované testy odsunula na jiný termín a za to jsme jim nesmírně vděčni.

Začátek „přespávačky“ byl pro některé již v 17:00 hod. Ti, kdo se dostavili dříve, totiž chystali stezku odvahy pro zbylé spolužáky. Při její přípravě se na nás přišla podívat paní ředitelka Jana Knapová. Největší lahůdkou naší stezky odvahy byli padající pavouci, kteří sklidili velký úspěch. Samozřejmě nemohly chybět strašidelné zvuky a hodně propracované masky. Zbytek žáků dorazil až na sedmou hodinu večerní.

Jako první byla na programu již dříve zmiňovaná stezka odvahy, která se všem moc líbila. Po stezce odvahy následoval turnaj ve stolním tenisu. Vzhledem k tomu, že se ho nezúčastnili všichni, měli někteří volnou zábavu - např. hraní stolních her. Po skončení turnaje následovala večeře, ke které jsme si dali výbornou pizzu z nedalekých Sukorad. Poslední věc, kterou jsme ten večer stihli, bylo kino. Paní učitelky nám vybrali kreslený film s halloweenskou tématikou s názvem ,,Hotel Transylvánie".

Ráno byl budíček v sedm hodin, ale většina z nás byla vzhůru dříve. Snídani jsme měli v přízemí ve ,,cvičném bytě ", jehož součástí je velký stůl, u  něhož jsme společně posnídali. Většina dětí přinesla snídani pouze pro sebe, někdo však i pro celou třídu. Nejnáročnější z celé akce byl závěrečný úklid třídy.

Z mého pohledu byla akce více než suprová a myslím si, že téměř všichni se mnou budou souhlasit, když řeknu, že bychom podobnou akci chtěli v budoucnu ještě jednou zažít.

Aneta Kubánková, 7. B

DROGY ZE SÁMOŠKY - PREVENTIVNÍ POŘAD

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se konal pro šesté třídy preventivní pořad o alkoholu s názvem ”Drogy ze sámošky“, který přednášel Jaromír Babka ze spolku Slánka. Tento zajímavý název vychází ze skutečnosti, neboť droga – alkohol je k dostání v běžném obchodu s potravinami. Pan Babka nás chtěl odradit od užívání drog vyprávěním o jejich působení na lidské tělo. Preventivní pořad byl pro nás zajímavý a poučný, a to i díky zajímavému výkladu.

                                                                                                                  Štěpán Resl, 6. B

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU

V pondělí 2. října 2017 zažila Sobotka opravdu významnou událost, neboť byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný sportovní areál za naší školou. Slavnostní odpoledne zahájily svým vystoupením mažoretky Lentilky, které na fotbalové ploše následně vystřídaly Tereza Pažoutová s Terezou Bryxí, které si pro přihlížející připravily gymnastickou sestavu. Poté vystoupili se svým projevem představitelé města, starosta Ing. Lubor Jenček a místostarosta Bc. Jan Janatka, kteří seznámili přítomné s výčtem prací, které byly na stadionu během necelých tří měsíců realizovány a na které dojde ještě v příštím kalendářním roce. Poté vystoupila ředitelka školy Mgr. Jana Knapová, která ocenila, že se po mnoha letech podařilo dotáhnout jednání o rekonstrukci stadionu do úspěšného konce a pro školu i veřejnost zrealizovat zázemí pro lehkou atletiku a míčové hry. Za sportovní veřejnost vystoupil bývalý dlouholetý učitel tělesné výchovy Mgr. Josef Kužel, který kladně ohodnotil podobu zrekonstruovaného stadionu a vyslovil přání, aby v Sobotce vyrostli další úspěšní atleti, kteří by rozšířili řady jičínského atletického klubu. Po úvodních proslovech již nebránilo nic tomu, aby si i všichni přítomní mohli prohlédnout a vyzkoušet veškerá sportoviště. Na úvod se ještě uskutečnila štafeta dospělých na 4x100 m, do které se zapojili zástupci školy, města i bývalí sportovci. Na víceúčelovém hřišti si pak mohli všichni vyzkoušet nejrůznější míčové sporty. Kopaly se penalty, házely se sedmimetrové hody, zkoušela se přesnost střelby na panáka a florbalový slalom, střílelo se na koš. Na atletickém oválu probíhaly štafety dětí na 4x 100 m, běhaly se sprinty na 60 m. V rohu stadionu si mohly děti vyzkoušet skok do dálky, s dálkařským doskočištěm se mnohé setkaly poprvé v životě. Na fotbalovém hřišti si školní družina připravila pro své děti sportovní čtyřboj (skákání v pytli, skok z místa, běh s pingpongovým míčkem a běh dvojic se svázanýma nohama). Všichni se náramně bavili a užívali si nádherného areálu, za který zástupcům našeho města mnohokrát děkujeme.

Průběh rekonstrukce

Samotná rekonstrukce stadionu byla zahájena 12. června 2017 terénními a zemními pracemi. Nejprve bylo dokončeno umělé zavlažování fotbalového hřiště s vlastním zdrojem vody, ošetřen trávník, byly osazeny nové branky a záchytné sítě za nimi. Poté bylo vybudováno víceúčelové hřiště o rozměru 22x43 m s umělým polyuretanovým povrchem, dřevěnými mantinely, čtyřmetrovým oplocením a osvětlením. Na hřišti se může provozovat opravdu pestrá škála míčových sportů (volejbal, streetball, futsal, házená, florbal nebo tenis). Na závěr rekonstrukce byl vybudován  400 m dlouhý atletický dvoudráhový ovál napojený na čtyřdráhovou sprinterskou rovinku 100 m a doskočiště pro skok daleký. První etapa rekonstrukce stadionu byla dokončena v polovině září 2017 a vyžádala si náklady převyšující 7 mil. Kč. V příštím kalendářním roce se počítá se zahájením druhé etapy rekonstrukce stadionu, během které by mělo dojít na opravu antukových kurtů, dokončení oplocení a otevření nového vstupu z Jičínské ulice. Především však bude zahájena přestavba tribuny, budovy šaten a zázemí ubytovny. V projektu se počítá také s vybudováním beachvolejbalového hřiště a hřiště pro workout (venkovní posilovna).

FOTOGALERIE

zdroj informací: www.sobotka.cz

Radek Štaff

ZELENÁ ŠKOLA

Rok se s rokem sešel a naše partnerská škola z polské Sobótky nás opět přizvala na Zelenou školu, kterou jsme společně absolvovali v letovisku Jaroslawiec u Baltského moře. Podrobný deník z celé akce si můžete přečíst po rozkliknutí nadpisu.

FOTOGALERIE

Radek Štaff

PRVŇÁČCI NA POHÁDKOVÉM FESTIVALU

V pátek 15. září 2017 se prvňáčci vypravili na svůj první výlet, navštívili pohádkový festival v Jičíně.

Hned ráno jsme si prohlédli na nádvoří zámku tematické dílny ZIMA, MRÁZ A OHEŇ V NÁS. Na náměstí jsme si vyslechli HODINU PŘÍRODOVĚDY – písničky o zvířatech, které byly proloženy dialogem dětí a paní učitelky. A poté jsme již zamířili do K – klubu na pohádky v podání členů dramatického kroužku K - klubu. Dětem se moc líbila POŠŤÁCKÁ POHÁDKA a POHÁDKA O TŘECH DOKTORECH. Hercům poděkovaly velkým potleskem.

  

Nechyběl ani čas na pořádnou svačinku a posilněni jsme navštívili pohádku O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH. Tady jsme si ve čtyřech dílničkách mohli podle ročního období vyrobit například sněhové vločky, jablíčka, jahody, kytičky či podzimní lístečky. Práce děti bavila a každý si odnesl malý vlastnoručně vyrobený dáreček.

S pohádkou jsme se rozloučili zazvoněním na zvonec. Zazvonil zvonec a pohádky byl konec, ale pro některé ne, protože do pohádkového Jičína se řada dětí vrátila ještě o víkendu s rodiči.

FOTOGALERIE

                                                                                                          Miroslava Drbohlavová

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Třídy 4. A a 4. B uskutečnily v termínu 3. až 10. června 2017 společně školu v přírodě (ŠvP). Sedmidenní akce se odehrála v Krkonoších kousek pod hlavním hřebenem na Novopacké boudě. Kromě jednoho žáka se zúčastnili všichni, celkem 35 dětí. Pedagogickou funkci plnili třídní učitelé Kamil Šisler a Vladimíra Buchalová spolu s asistentkou Petrou Královou, funkci zdravotnice lékařka Monika Havelková.                  

ŠvP byla jedinečnou příležitostí pro učitele, aby lépe poznali charaktery žáků v nových, neobvyklých situacích, posílili vztahy učitel – žák, aby intenzivněji výchovně působili. Žáci měli příležitost učit se novým praktickým životním dovednostem, poznat lépe sebe sama. Především však došlo ke zkvalitnění jejich vzájemných vztahů nejen v rámci tříd, ale hlavně mezi třídami, kde byl doposud spíše rivalský vztah. Navázali mnohá i nečekaná přátelství.       

Výuka proběhla podle upraveného rozvrhu. V naučných předmětech jsme společně procvičovali a opakovali učivo, ve vlastivědě a přírodovědě například formou mezitřídní vědomostní soutěže. Ta se stala opravdovým tvrdým třídenním soubojem s vynikajícími výsledky a naštěstí dopadla vyrovnaně. Do předmětu český jazyk spadá též pravidelné vedení vlastního deníku každého dítěte a individuální tvorba vlastních básní či vyprávění příběhů. Nejvíce exponovaná byla tělesná výchova. Na prvním místě turistika – tři celodenní výlety okolo 20 km a dvě výcházky asi 8 km. Uskutečnila se terénní hra, zkouška obratnosti, plavání, hry ve vodě, ranní rozcvičky, nácvik atletických a gymnastických dovedností, míčové hry, běh do vrchu, vytrvalostní průprava i noční pochod. Ve vysoké míře se uplatnily pracovní činnosti – na výběr byla výroba papírového modelu, šití, design, modelování, origami, ale i vyřezávání či uzlování. Výtvarná výchova byla zastoupena kresbou, malbou, grafickou úpravou a kompozicí. V rámci hudební výchovy jsme zhlédli řadu hudebních či tanečních vystoupení žáků a samozřejmě společně zpívali a tančili. Navíc téměř všichni žáci podstoupili zkoušku bystrosti, mohli vyzkoušet svoji odvahu nebo míru sebeovládání. Své výkony mají zaznamenány ve speciálních, předem připravených a natištěných záznamnících. Žáci byli vedeni po stránce osobní hygieny, ale též pro práci pro ostatní nebo ke konstruktivní komunikaci. Děti poznaly krajinu, přírodu, stavby, krásu, náročnost a atmosféru Krkonoš.        

Všichni žáci se s většími či menšími úspěchy aktivně zúčastnili výuky a výchovy, činností, akcí, her a zkoušek. Lehká zranění a onemocnění úspěšně řešila zdravotnice. Žákyně Kristýna Machová bohužel musela ŠvP předčasně opustit pro lehké zranění, které jí bránilo chodit. Kázeňské problémy nebyly. Celotýdenní školně - přírodní soutěž skončila na prvních místech v tomto pořadí :

 •          1. Kristýna Ceeová - 4.A                                    194 b.
 •          2. Evelína Tamara Procházková - 4.B                 190 b.
 •          3. Anežka Floriánová - 4.A                                186 b.
 •          4. Filip Šisler - 4.B                                            174 b.
 •          5. Veronika Páclová - 4.B                                   159 b.       

Cena pobytu pro rodiče byla původně nadsazena na horní mez 3 400,- Kč. Konečná cena byla 2762,- Kč na dítě. Na všech službách jsme oproti předpokladům ušetřili. S cenou jsme se ocitli na nejnižší hranici nákladů podobných projektů.

Ubytovací standard byl naprosto vyhovující. Zaměstnanci boudy v čele se správcem se stali členy realizačního týmu a vyhověli, stejně jako majitelé, všem našim požadavkům. Nadto nebyl například problém, že jsme na túrách dvakrát pořádně zmokli. Pan správce vždy zatopil a osobně se postaral o vysušení bot a oblečení. Se stravou byli všichni nadmíru spokojeni jak ve skladbě, tak v množství a frekvenci. Ubytovací zařízení je hodno doporučení.

Po návratu zúčastnění dospělí hodnotili ŠvP vysoce pozitivně. I ohlasy žáků a žákyň v dotaznících byly vesměs velmi kladné. Dokonce i někteří rodiče osobně vyjádřili spokojenost, vděčnost či obdiv. V září bychom rádi uspořádali k naší ŠvP výstavu v atriu školy. 

Musím pochválit obě pedagožky i zdravotnici. Na jejich vlastně nepřetržité aktivní a tvůrčí práci celá ŠvP stála. Dík patří i paní ředitelce a hlavně panu hospodáři za zásadní pomoc s přípravou, za mnoho práce navíc. Chválím také všechny děti – byly skvělé. Ačkoli jejich volný čas byl minimalizován na nutný polední klid, který vzhledem k túrám absolvovaly jen třikrát, a krátká osobní volna před večeří, všechny zvládly náročný pobyt bravurně.

Na ŠvP a na všechny její účastníky jsem pyšný.

FOTOGALERIE

    Mgr. Kamil Šisler, vedoucí ŠvP   


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy