ŠKOLNÍ AKCE _____________________________________________

školní rok 2020/2021

PREVENTIVNÍ POŘAD "FORMOVÁNÍ TŘÍDY"

IMG_20201006_090422.jpg   IMG_20201006_090103.jpg

Žáci 6. A se v úterý 6. října 2020 zúčastnili preventivního programu „Formování třídy“ zaměřeného na budování zdravého kolektivu a přátelské atmosféry ve třídě. Jejich vrstevníci, žáci 6. B, absolvovali stejný program o den později. Pod vedením zkušeného lektora se děti zapojily do různorodých her, jejichž cílem bylo upevnit smysl pro spravedlnost a fair-play. Týmové zaměření her děti vedlo ke vzájemné spolupráci a společnému vymýšlení strategie vedoucí k jejich vítězství. Díky spojení pohybových a taktických soutěží si každý žák mohl najít tu, ve které by se mu dařilo. Přínosem tohoto aktivního dopoledne bylo jednoznačně větší stmelení třídního kolektivu a odhalení jeho silnějších i slabších stránek. Děti si podle vlastních slov tento netradiční den užily a budou mít na něj pěkné vzpomínky.

Mgr. Iva Svobodová

KURZ DOPRAVNÍ VÝCHOVY

V úterý 13. října 2020 se žáci 4. B vydali na dopravní výchovu do Jičína. První část kurzu byla zaměřena na teoretickou přípravu. Děti si s paní lektorkou prošly zásady správného chování chodce a cyklisty, seznámily se s povinným vybavením jízdního kola, naučily se správně si upevnit svou cyklistickou helmu. Vysvětlily si i základní pravidla silničního provozu pro cyklisty.

Na druhou část kurzu se všichni žáci moc těšili. Přesunuli jsme se na dětské dopravní hřiště. Na zapůjčených kolech si děti vyzkoušely jednotlivé cyklistické dovednosti (vyjíždění, jízda u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, předjíždění, odbočování, jízda křižovatkou atd.). I přes poměrně studené počasí si všechny děti cvičné ježdění na dopravním hřišti opravdu užily. Již teď se těší na jarní část kurzu.

                                                                                           Mgr. Alena Slavíková, třídní učitelka

EXKURZE ČTENÁŘSKÉHO KLUBU

IMG_20200915_142221.jpg  IMG_20200915_143814.jpg

I v letošním školním roce jsme se po prázdninách sešli ve Čtenářském klubu. V úterý 15. září 2020 jsme si udělali pěší výlet do Libošovic, kde jsme navštívili knihovnu Antonína Bocha. Obdivovali jsme zde vystavené obrazy Emy Prudičové, žákyně naší sobotecké školy. Ema přišla mezi nás a s dětmi si povídala o své tvorbě.  Paní knihovnice, Alena Pospíšilová, dětem připomněla spisovatele a ilustrátory Karla Čapka a Josefa Čapka v rámci 75. výročí úmrtí Josefa Čapka a 130. výročí narození Karla Čapka. Bylo to vydařené příjemné odpoledne.

FOTOGALERIE

Mgr. Romana Rejzková


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy