ŠKOLNÍ AKCE _____________________________________________

školní rok 2019/2020

ANIMACE NĚMECKÉHO JAZYKA

IMG-20200305-WA0002.jpg  IMG-20200305-WA0006.jpg  IMG-20200305-WA0014.jpg

Dne 5. března 2020 navštívila naši školu jazyková animátorka německého jazyka. Animace je hravá metoda výuky, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavných způsobem přibližuje základy cizího jazyka a prohlubuje znalosti, usnadňuje komunikaci, odbourává ostych při používání němčiny a odstraňuje obavy z chyb. Podporuje kreativitu účastníků, kteří se aktivně do animace zapojují. Naši němčináři ze 7., 8. a 9. ročníků se těchto velice zajímavých hodin zúčastnili, byli velice hraví, šikovní, nadšení a své jazykové znalosti využili dokonale. Děkuji všem účastníkům za jejich práci. 

Jazyková animace byla provedena Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM Plzeň.

FOTOGALERIE

Mgr. Marika Koťátková 

PRVŇÁČCI PODRUHÉ V CHEMICKÉ LABORATOŘI

V úterý 18. února 2020 prvňáčci již podruhé v tomto měsíci navštívili učebnu chemie a fyziky. Tentokrát jsme ale byli pozváni žáky devátých tříd.

Ti si pro nás pod vedením paní zástupkyně Marcely Pipkové připravili zábavný a hlavně poučný program na téma „ Třídíme odpad “. Toto téma právě probíráme v hodinách prvouky. Chlapci z devátých tříd si pro děti nachystali několik stanovišť, na kterých je blíže seznámili s materiály jako je plast, sklo, papír, bio odpad a nebezpečný odpad. Prvňáčci museli odpovídat na zvídavé dotazy deváťáků a plnit nejrůznější úkoly.

Za velmi pěkný program chlapcům děkujeme.

Prvňáčci už třídí a co vy?

Mgr. Lucie Ulrychová

FA3D88A2-907E-409C-906B-02D922C74ECA.jpeg  D9084C4E-31FA-43C9-882C-0540E1525824.jpeg

PRVŇÁČCI V CHEMICKÉ LABORATOŘI

Třídy 1. A  a  1. B  ve čtvrtek 13. února 2020 nahlédly do učebny chemie a fyziky v naší škole. Pro tuto návštěvu jsme  se rozhodli v rámci předmětu prvouka, ve kterém jsme si povídali o laboratoři, o vynálezcích a vědcích.  A právě jedna taková vědkyně nás svým královstvím provázela. Nebyl to nikdo jiný, než naše milá paní zástupkyně Marcela Pipková. Vřele nás přivítala a ukázala nám vše, co opravdový chemik pro svou práci potřebuje. Pro děti si připravila zajímavý program plný pokusů. Některé z nich si mohly děti i samy vyzkoušet.

Před očima prvňáčků proměnila bezbarvé kapaliny na pestrobarevné lektvary a vyrobila zubní pastu pro slona. Děti nepřestávaly být v úžasu, co se kolem nich děje.

Za chemické kouzlení paní zástupkyni moc děkujeme.

FOTOGALERIE

Mgr. Lucie Ulrychová

BESEDA S ANDREOU POPPROVOU

 

Žáci třetích tříd navštívili v pondělí 17. února 2020 městskou knihovnu. Zde se setkali s malířkou a spisovatelkou paní Andreou Popprovou. V úvodu nejprve dětem přiblížila něco ze svých výtvarných začátků, poté přešla k vlastní tvorbě pro děti.

 

Představila dětem svoji novou knihu „Průzkumník Žárovka“. Touto knihou provází čtenáře kluk Žárovka se svým pejskem Edisonem. Společně se vydávají na dobrodružnou výpravu.  Kniha je plná nápadů, hádanek a vystřihovánek. Má netradiční kroužkovou vazbu a jsou v ní i zajímavé „prosvěcovací“ obrázky. Ty si pak také děti zkusily v knihovně  vyrobit.

 


Všichni žáci sledovali vyprávění paní Popprové s velkým zájmem a beseda se jim líbila.

Mgr. Alena Slavíková

FLORBAL V HODINÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY

 

Ve středu 29. ledna 2020, těsně před vysvědčením a jarními prázdninami, přijali pozvání k nám do školy trenéři z florbalového klubu Technology Mladá Boleslav. A to – hlavní trenér A-týmu, bývalý hráč a kapitán Technology MB, reprezentant ČR ve florbalu pan Petr Novotný  a hlavní trenér starších žáků, hráč A-týmu, bývalý juniorský reprezentant ČR pan Jakub Bína. Pro žáky si připravili  ukázkovou hodinu tak, jak to bývá na trénincích. Nejprve proběhlo krátké rozcvičení s hokejkou, pro někoho  úplně první seznámení. Poté několik herních cvičení a nakonec došlo i k samotné hře. V tělocvičně se vždy po jedné vyučovací hodině vystřídali žáci 4. a 5. tříd. Tělocvik se zdařil, všem se nám to líbilo.

Mgr. Květoslava Šourková

PLAVECKÝ VÝCVIK - 2019/2020

Každoročně se žáci  druhého a  třetího ročníku  účastní plaveckého výcvikového kurzu v Aquacentru v Jičíně. Plavecký výcvik je součástí učebních plánů předmětu tělesná výchova a  je pro žáky povinný.

Letos proběhl v termínu od 19. listopadu 2019 do 30. ledna 2020. Třeťáci vyjížděli do Jičína každé úterý, druháci pak každý čtvrtek.  Plavat jezdilo celkem 85 žáků.

  

Všichni žáci si zaslouží pochvalu za slušné a bezproblémové chování jak během cesty, tak i  během vlastní výuky.   

Děti jezdily s chutí a na jednotlivé výukové hodiny se těšily. Rozmanité činnosti v bazénu rozhodně u  žáků přispěly k vytvoření a upevnění nových plaveckých dovedností, k individuálnímu zdokonalení i k vlastní zábavě a radosti.  Neplavci  se zábavnou formou skamarádili  s vodou  a  hravých  činností v bazénu si  plně užívali.    

Pro žáky 3. ročníku tímto školní plavání skončilo, druháci se již nyní těší na plavání v příštím školním  roce.

 Přehled výsledků závodů v plavání (25 m prsa)

Umístění

2. A - dívky

2. A – chlapci

3. A – dívky

3. A - chlapci

1. místo

Paličová Kateřina

Kubín Tadeáš

Roxerová Bibiana

Cee Tomáš

2. místo

Kynčlová Viktorie

Chrpa Dominik

Hamplová Monika

Vávra Jindřich

3. místo

Havránková Nela

Konečný Šimon

Dousková Leontýna

Holub Tobiáš

 

Umístění

2. B - dívky

2. B – chlapci

3. B – dívky

3. B - chlapci

1. místo

Krumanová Natálie

Pavlíček Kryštof

Hůlková Simona

Sál Matyáš

2. místo

Šoltysová Valentýna

Švarc Ondřej

Kaloková Nicol

Sál Tadeáš

3. místo

Toboříková Tereza

Vaníček Jan

Obšašniková Anna

Kubánek Patrik

 

Absolutní pořadí

Umístění

2. A, 2. B

3. A, 3. B

1. místo

Kubín Tadeáš

Sál Matyáš

2. místo

Chrpa Dominik

Sál Tadeáš

3. místo

Pavlíček Kryštof

Cee Tomáš

Všem úspěšným plavcům blahopřejeme!!!

FOTOGALERIE

Mgr. Alena Slavíková

ZANZIBAR

V pátek 21. ledna 2020 zavítal na naší školu pan Pavel Chlum, cestovatel, který se rád vydává do „neznáma“, rád poznává nová místa na Zemi. Ze svých cest připravuje zajímavé cestopisné pořady pro žáky ZŠ i veřejnost.

 

S žáky 3. a 4. tříd  tentokrát  zavítal na africký kontinent  a přiblížil žákům východoafrický ostrovní stát  Zanzibar. Desítky krásných záběrů dětem přiblížily tuto méně známou a vzdálenou krajinu, zdejší život, faunu i flóru. Záběry byly provázeny zajímavým komentářem se spoustou vlastních postřehů i příhod z této daleké cesty.

Děti vyprávění i pestrá fotodokumentace pana Chluma tak zaujaly, že se již teď těší na další společné jarní  setkání.

Mgr. Alena Slavíková

NÁVŠTĚVY V LIBOŠOVICÍCH

       Náš čtenářský klub se rozhodl zapojit do Dne laskavosti, který byl vyhlášen na 13. listopad 2019, a tak jsme se společně vypravili potěšit naše staré spoluobčany do Domova pokojného stáří v Libošovicích. Připravili jsme si pro ně čtení příběhů o přátelství lidí a zvířat, ale i vyprávění dětí o zážitcích a veselých příhodách s našimi zvířecími přáteli. Setkání bylo příjemné, spontánní a měli jsme z něho dobrý pocit. Vždyť každá návštěva těmto babičkám a dědečkům udělá velkou radost. Proto jsme se tam 9. prosince vrátili a za doprovodu dalších třech spolužáků – hudebníků jsme předvedli adventní vystoupení, kdy se čtení s vánoční tematikou střídalo s koledami (za doprovodu kytary, saxofonu a příčné flétny). Při návratu domů jsme byli opět odměněni příjemným pocitem z dobrého skutku.

 

Tyto návštěvy jsou nejen užitečným zpestřením náplně čtenářského kroužku, ale učí naše děti úctě     ke stáří, ohleduplnosti a empatii. A to jsou vlastnosti, které by mely být samozřejmostí každého slušného člověka.

13. listopadu 2019 činilo dobré skutky neuvěřitelných 17 381 žáků a studentů z 267 měst z celé České republiky a my jsme hrdí, že jsme mezi ně také patřili.

Čtenářský klub IV. B, V. B, Magda Šrůtová a Jana Knapová

ÚVOD DO JUDAISMU

V pátek 27. listopadu 2019 se 7. třídy sešly s paní T. Dubinovou PhD., která velmi zajímavě žáky seznamovala s judaismem.

Hned v úvodu bylo nutné vysvětlit, co slovo judaismus znamená. Termínem judaismus označujeme zhruba od 19. století náboženství židovského národa – Izraele. Výrazem Židé se označují lidé, kteří židovské náboženství, tedy judaismus, vyznávají.

Zajímavá byla informace, že z judaismu vycházejí i ostatní náboženství. Judaismus vyznává pouze jednoho Boha, uctívání jiných bohů je zakázané, stejně jako uctívání soch či jiných předmětů. Bůh je označován čtyřpísmenným jménem JHWH a do češtiny je možné toto slovo přeložit jako „Hospodin, Bůh, jehož jméno se nevyslovuje“.

Boží jméno je jednou z nejposvátnějších věcí v judaismu. Nakládání s božími jmény vyžaduje zvláštní úctu a obezřetnost, neboť jedno z přikázání Desatera nařizuje „nebrat je nadarmo“.

Další zajímavostí bylo povídání o židovském svátku ŠABAT. Slovo pochází z hebrejštiny a významem odpovídá slovesům ustat, odpočinout. V češtině toto slovo znamená sobota. Šabat je nejdůležitější svátek judaismu, je věnovaný odpočinku a upuštění od pracovní a všední činnosti. Lidé zapalují šabatové svíce, odpočívají, nepracují, netelefonují, nejezdí auty.

Beseda byla velmi zajímavá a poučná.

Kristýna Ceeová, 7. A, Ilona Jalovecká 

EXKURZE V CUKROVARU DOBROVICE

Žáci třetích tříd se vydali ve středu 20. listopadu do Dobrovice, aby zde navštívili cukrovar, a také si prohlédli expozici zdejšího muzea.

Během prohlídky provozu cukrovaru se dozvěděli, že v České republice dnes funguje pouze 7 cukrovarů. Dobrovický je z nich největší a nejmodernější. Za řepnou kampaň, která trvá zhruba 130 dní, se zde vyrobí okolo 140 tisíc tun cukru.

 

V muzejní expozici, která byla věnována historii zemědělské výroby a cukrovarnictví, bylo vystaveno rozmanité staré nářadí a stroje používané při pěstování řepy i výrobě cukru. Na modelech zde žáci také viděli, jak řepa roste od zasetí semen do země až po samotnou sklizeň. K vidění byla i různá balení cukru, a to od těch nejstarších až po moderní dnešní.

Po exkurzi a návštěvě muzea si děti dobře uvědomily, jak těžká, zdlouhavá a namáhavá byla práce lidí v zemědělství dříve a jak nám ji dnes ulehčuje moderní výkonná technika.

FOTOGALERIE

                                                                                                                  Mgr. Alena Slavíková

EXKURZE DO STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY V HRADCI KRÁLOVÉ A ARCHEOPARKU VE VŠESTARECH

 

Ve středu 20. listopadu 2019 žáci šestých ročníků navštívili Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, kde se seznámili s jejími vnitřními prostory. Žáci společně s pracovníkem knihovny prošli všech pět pater a v každém patře jim bylo vysvětleno rozdělení literatury. Většina dětí se nesetkala s prezenčním zapůjčením knih a následnou četbou v prostorách knihovny. Znají především zapůjčení knih do domácího prostředí. Právě proto byly pro děti zajímavé studijní boxy, které si může čtenář reservovat a následně v nich studovat. Žáci si vyzkoušeli také samoobslužný automat na půjčování knih.

Naše další cesta směřovala do Archeoparku ve Všestarech, kde se šesťáci mohli seznámit s jedinečnou expozicí pravěku s názornými ukázkami dobových zvyků, řemesel a obyčejů. Archeopark pravěku ve Všestarech je unikátní svým zaměřením a je jediným takto komplexně fungujícím archeoparkem v ČR. Žákům byla přiblížena práce archeologa a mohli si vyzkoušet zacházení s replikami pravěkých předmětů a nástrojů. Dále jsme si prošli venkovní část pravěké vesničky, kde jsme viděli obytné i hospodářské budovy z celého období pravěku. Děti si vyzkoušely práci s dřevěnými motykami, kamennou a měděnou sekerou, hod dřevěným oštěpem, práci na vertikálním stavu a drcení obilí. Na závěr si někteří žáci zakoupili suvenýry a se spoustou nových poznatků a zážitků jsme se vydali na zpáteční cestu do Sobotky.

Mgr. Sabina Veigertová

30 LET SVOBODY


V pondělí 18. listopadu 2019 proběhl na naší základní škole projektový den s názvem 30 let svobody.

Žáci celé školy se tento den seznámili s událostmi „SAMETOVÉ REVOLUCE“, která proběhla 17. listopadu 1989, a společně vytvořili na stadionu živý nápis.

 

 

V rámci svých tříd plnili žáci rozmanité činnosti týkající se této události nebo úkoly, které si sami zvolili. Během 4. a 5. vyučovací hodiny probíhalo na 2. stupni 5 dílen: výtvarná, dějepisná, hudební, pracovní a jazyková. Starší žáci zpracovávali pracovní listy, pracovali na interaktivních tabulích a vytvářeli různé výrobky a výkresy. 

 

                                                               

Součástí projektového dne byla pro žáky 8. a 9. ročníků i beseda s historikem Karolem Bílkem a ing. Janem Vraným o událostech 17. listopadu 1989 na Sobotecku.

FOTOGALERIE

Lucie Havlíková, 8. A

KAROLUS QUARTUS

Ve čtvrtek 24. října 2019 žáci 4., 5. a 7. tříd zhlédli v sále české spořitelny divadelní představení s názvem „Král český a císař římský Karel IV“.

Karel IV., oprávněně nazývaný Otec vlasti, je jednou z nejvýraznějších postav historie naší země. Byl to velmi vzdělaný člověk s železnou vůlí, který dokázal naplňovat své vize spojené se zapracováním českého práva do říšského zákona.  Jednou provždy tak vymezil územní hranice naší země.

Karel IV. uměl pět řečí, založil pražské arcibiskupství, univerzitu, Nové město pražské. Pro české korunovační klenoty postavil hrad Karlštejn, přemostil Vltavu mostem a sepsal svůj životopis.  

Velmi srozumitelnou a netradiční formou přiblížilo Divadlo jednoho herce v podání Reného Josefa příběh života kralevice, krále a císaře Karla. Panovníkovým životem od jeho patnácti let až do posledních dní jeho života diváky provázel králův šašek. Právě tento moudrý blázen provázel svého panovníka celým životem, a tak nejlépe znal vladařovy strasti, radosti, bolesti a sny.

Právě Karel IV. stál vždy v čele svého národa a pro milované Čechy byl vzorem a příkladem: Jestli padnu, tak mi oči vyklovou havrani a polní myši roztahají kosti. Ale vím, že musím vést své lidi a můj prapor musí ostatním ukazovat cestu. Musím se vrhat do největších srážek a strhávat ostatní, třeba starší a zkušenější, neboť takový je neúprosný zákon války!“

Představení vzniklo k 700. výročí narození Karla IV. v Praze.

KAROLUS QUARTUS DIVINA FAVENTE CLEMENTIA ROMANORUM IMPERATOR ET BOHEMIA REX.

Ilona Jalovecká

LIDICE

Tři slabiky, šest hlásek, 340 zničených životů….

Slovo, které obletělo celý svět.

Příklad bezcitného a nepochopitelného lidského jednání, které bylo výsledkem zrůdné a nebezpečné ideologie fašismu.

 

Slovo, které bychom si měli neustále připomínat, abychom už nikdy nemuseli sdílet podobnou tragédii. V tomto duchu se snažíme vést i naše žáky, a proto nám bylo velkou ctí, že jsme mohli v naší základní škole přivítat milou návštěvu z Lidic – předsedu Občanského spolku Lidice pana Antonína Nešpora s jeho manželkou Pavlou a Ing. Miroslava Kalibu. Oba pánové jsou synové lidických žen, které přežily nacistické běsnění a pobyt v koncentračním táboru Ravensbrük.

 

Vzácní hosté si připravili pro naše žáky a žákyně z 2. stupně poutavé vyprávění z osudů své rodiny, při kterém nás „mrazilo“ v zádech. Zároveň nám darovali kromě knížek o Lidicích „POSLA NADĚJE“ – štěp z „PAMÁTNÉ LIDICKÉ HRUŠNĚ“, stromu, který jako jediný přežil apokalypsu 10. června 1942. Společně jsme ji  se žáky celé školy slavnostně zasadili na školní zahradě, a stali se tak hrdým 31. místem, kde „Posel naděje“ našel svůj domov.

Velmi si toho vážíme a přáli bychom si, aby tento stromek nám každodenně připomínal, že svoboda a demokracie není samozřejmostí, a měli bychom si ji tedy chránit.

FOTOGALERIE

Mgr. Jana Knapová

NÁVŠTĚVA DIVADLA SPEJBLA A HURVÍNKA

V pátek 18. října 2019 čekala žáky třetích tříd cesta do Prahy. Cílem byla návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka, jehož historie čítá více než 100 let.

Přivítalo nás velmi pěkné a příjemné prostředí divadla. Děti si zde mohly prohlédnout řadu různých vystavených loutek, zakoupit si drobnost na památku  nebo se občerstvit. A pak už jsme se usadili do pohodlných křesel hlediště.

Shlédli jsme novinku tohoto divadla,  příběh s detektivní zápletkou “Past na Hurvínka”. Malí diváci se vydávají s Hurvínkem hledat ztracenou koloběžku. Hurvínek není  ve městě zdaleka sám, kdo něco právě hledá. V závěru představení však na půdě školy sklapne past. A jak už to bývá, v závěru vše dobře dopadne a příběh končí v duchu známého přísloví “Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá”.

 

Všem dětem se představení velmi líbilo a  domů  odjížděly se spoustou nových zážitků.

Mgr. Alena Slavíková

DRAKIÁDA

 

V úterý 15. října 2019 jsme se společně se žáky třetích tříd vydali pouštět draky na městský stadion. Počasí nám opravdu přálo, jelikož bylo krásně jasno a foukal mírný vítr. Na obloze se vznášeli nádherně barevní draci nevšedních tvarů a velikostí. Děti si společně strávený čas při pouštění draků velmi užily.

Mgr. Sabina Veigertová

150. NAROZENINY MENDĚLEJEVOVY TABULKY

Když se řekne chemie, tak si každý vybaví značky prvků a vzorce sloučenin. V každé učebnici chemie, odborné učebně nebo laboratoři se tyto prvky nachází sestavené do tabulky.

V tomto roce uplynulo 150 let od zveřejnění první verze této tabulky.  Roku 1869 ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev (1834 – 1907) se pokusil uspořádat podle nějakého řádu v té době všechny známé prvky. Nejprve je poskládal podle stoupající atomové hmotnosti a pak dalším zkoumáním objevil, že se určité vlastnosti prvků pravidelně opakují. Na základě těchto poznatků zformuloval periodický zákon, podle kterého pak prvky sestavil do PERIODICKÉ SOUSTAVY. Tak vznikla tabulka složená ze 7 řad (period) a 18 sloupců (skupin), která je do dnešního dne neodmyslitelnou pomůckou nejen chemiků, ale i všech ostatních přírodovědců.

V roce 1906 byl D. I. Mendělejev za své geniální seřazení prvků navržen na Nobelovu cenu za chemii. Udělena mu však nebyla, neboť mu unikla při hlasování o jeden jediný hlas. Toto rozhodnutí se dnes řadí mezi jedno z nejhorších v dějinách Nobelových cen.

Letos na počest 150. výročí vzniku Periodické tabulky prvků byl rok 2019 vyhlášen za Mezinárodní rok Periodické tabulky prvků. Také na naší škole jsme si tuto historickou událost připomněli v rámci hodin chemie. Velkou poctu tomuto géniovi vzdal žák devátého ročníku Tomáš Kuchař, který vytvořil interaktivní tabulku připomínající počitadlo. Na její zhotovení zvolil pouze přírodní materiály. Tabulka obsahuje 7 řad se všemi prvky nepřechodnými i přechodnými. Ve škole bude využívána k procvičování a upevňování značek nebo názvů jednotlivých chemických prvků. Zároveň nám bude připomínat úspěch neúnavného vědce D. I. Mendělejeva, který řekl:

„Bez usilovné pracovitosti není talentů ani géniů.“

Ing. Marcela Pipková

PATNÁCT LET PŘÁTELSTVÍ

Měsíc září znamená pro naši základní školu nejenom začátek nového školního roku, ale i pravidelné setkávání s našimi polskými přáteli.

V roce 2004 navázalo naše město tehdy s panem starostou Ing. Petrem Hejnem spolupráci s polskou Sobótkou, kterou zastupoval pan starosta Eugenius Cieleň.

Během patnácti let partnerství našich měst procházelo různým vývojem, ale spolupráce našich škol vytrvala a přeměnila se v trvalé a pevné přátelství, které nás vzájemně těší a obohacuje.

V uplynulých letech jsme měli možnost nejenom navštívit spoustu hezkých míst v obou zemích, ale také i poznat mentalitu sousedního národa, poznat krásné lidi – děti i učitele a získat nové přátele.

 

Na letošní podzimní setkání v polské Sobótce ve dnech 27. – 29. září 2019 jsme se obzvlášť těšili, neboť jsme si naplánovali společnou oslavu patnáctiletého výročí naší spolupráce. V kulturním programu české děti prezentovaly zábavnou formou polskou historii, kulturu, sport a polské zase tu naši. Společně jsme tak zpívali, tančili, hráli, hádali významné sportovce a vědce. Atmosféra v sále byla vynikající, děti se navzájem podporovaly, fandily si a všichni zúčastnění si to nesmírně užili. Dobrá nálada děti provázela i při tradiční diskotéce až do samotné večerky. Páteční program se stoprocentně vydařil.

 

Svatováclavská sobota nás přivítala sluníčkem, které nás provázelo téměř po celý den, jenž jsme strávili ve Wroclavi. Historickým jádrem města nás neúnavně doprovázela paní průvodkyně, bývalá učitelka a rodačka z Olomouce. Navštívili jsme nejstarší část města – ostrov Tumski s množstvím církevních památek. Celkový pohled na město nám poskytla vyhlídka na věži wroclavské Univerzity, kterou protíná sedmnáctý poledník. Dále jsme obdivovali wroclavské náměstí s nádhernou moderní fontánou. Po téměř devíti kilometrové procházce jsme byli odměněni pozdním obědem a relaxací.

Po návratu do Sobótky následovalo osobní volno, při kterém mohly děti využít zázemí tělocvičny. Fotbal, badminton, parkur i gymnastika protáhly tělo a přispěly k dobré náladě. A závěrečná módní přehlídka byla nezapomenutelná.

 

Počasí nám přálo i v neděli, a mohli jsme tak strávit příjemné dopoledne v lanovém parku na Wěžici, menším kopci nad Sobótkou. Obdivovali jsme šikovnost a nebojácnost našich svěřenců, mezi nimiž museli někteří překonat strach i trému a odměnou jim byl pak neobvyklý zážitek z netradičního sportu. Po návratu do Sobótky jsme před radnicí zrekapitulovali zábavnou kvízovou formou sobotní návštěvu Wroclavi a pochválili pozornost dětí.

 

Letošní společný víkend v polské Sobótce hodnotíme jako jeden z nejvydařenějších. Velké poděkování patří proto všem dětem, které skvěle svým vystoupením i chováním reprezentovaly naši školu, ale i doprovázejícím pedagogickým pracovníkům.

Naši spolupráci asi nejlépe vystihují slova francouzského filozofa Alberta Camuse: „Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.“

FOTOGALERIE

Mgr. Jana Knapová

REVUE Z KUFRU

Středeční dopoledne 25. září patřilo loutkovému divadlu, které k nám zavítalo z Prahy. Programem  Revue z kufru nás  provázeli loutkoherci “teta Ema” a "strýc Pepíno”. Děti měly možnost si zblízka loutky prohlédnout a sledovat  i práci s nimi.

   

Během vystoupení DIVADLA NARCIS se divákům  představily loutky Kašpárka, klavírního virtuoza, houslisty, zpěvačky, Pepka námořníka či opiček. Největší potlesk sklidil  loutkový artista. Jeho  vystoupení na hrazdě bylo opravdu úžasné.

Děti měly možnost vidět i 150 let starou loutku baby Jagy, která pochází z dílny Matěje Kopeckého, zakladatele loutkářství v Čechách.

Strýc Pepíno, bývalý cirkusový žonglér, předvedl dětem  také něco ze svého žonglérského umění. Publikum jeho vystoupení nadšeně tleskalo.

Na závěr si několik dětí mělo možnost  vyzkoušet, jak je náročné uvést loutky do pohybu, ovládat je pomocí provázků a pohybovat se s nimi po jevišti. Všem dětem se loutkové představení moc líbilo.

FOTOGALERIE

                                                                                                                                                                                                 Mgr. Alena Slavíková

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ - 3. ROČNÍK

V pátek 13. září se třeťáci vydali na cvičení v přírodě do nedalekých Čálovic.  Prošli jsme vesničkou a  pokračovali polní cestou k malému rybníku, který je ukryt v ďolíčku mezi poli.

  

Tam nás přivítal pan Kverek. Děti se od něho dozvěděly  základní informace o rybách a rybaření, o práci rybáře i o péči o rybník. V menší kádi si měly možnost některé ryby nejen prohlédnout, ale mohly si je zkusit i chytit vlastníma rukama.

Potom si všechny s chutí opekly buřtíky. Našemu výletu přálo i příjemné slunečné počasí. Zpátky do školy se dětem moc nechtělo.

 

Závěr našeho cvičení patřil ještě krátké návštěvě dětského hřiště za školkou. Děti si dopoledne v přírodě opravdu užily.

FOTOGALERIE

Mgr. Alena Slavíková

NÁVŠTĚVA ČESKÉ SPOŘITELNY

Ve středu 11. září 2019 navštívila třída 4. B v rámci projektu „Abeceda peněz“ pobočku České spořitelny v Jičíně.  Po rozdělení do několika skupin se děti seznamovaly s tímto projektem. Dozvěděly se řadu zajímavých informací týkajících se  finanční gramotnosti, pracovaly s tablety a plnily různé kvízy a úkoly.

 

    

Pak už následovala prohlídka banky. Nejdříve děti komunikovaly s on-line bankéřem, vybíraly hotovost a měnily PIN v bankomatu. Dále následovala prohlídka trezoru, kde si mohly vzít do ruky balíček s bankovkami v  hodnotě 1 000 000 Kč. Nakonec děti otevíraly další trezor, tentokrát s bezpečnostními schránkami. 

    

Na závěr celé návštěvy děti převzaly drobné dárky,  účetní knihu a 3000 Kč v hotovosti, které jim banka zapůjčila bezúročně do začátku projektu „Abeceda peněz“. V rámci hry si založí vlastní firmičku s omezeným rozpočtem, vymyslí vlastní výrobek nebo službu a pak budou vše nabízet na závěrečném jarmarku.

 

A co s prvním výdělkem? Tím mohou udělat radost sobě nebo potřebným.

Mgr. Jindřich Bada


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy