ŠKOLNÍ AKCE _____________________________________________

školní rok 2019/2020

PATNÁCT LET PŘÁTELSTVÍ

Měsíc září znamená pro naši základní školu nejenom začátek nového školního roku, ale i pravidelné setkávání s našimi polskými přáteli.

V roce 2004 navázalo naše město tehdy s panem starostou Ing. Petrem Hejnem spolupráci s polskou Sobótkou, kterou zastupoval pan starosta Eugenius Cieleň.

Během patnácti let partnerství našich měst procházelo různým vývojem, ale spolupráce našich škol vytrvala a přeměnila se v trvalé a pevné přátelství, které nás vzájemně těší a obohacuje.

V uplynulých letech jsme měli možnost nejenom navštívit spoustu hezkých míst v obou zemích, ale také i poznat mentalitu sousedního národa, poznat krásné lidi – děti i učitele a získat nové přátele.

 

Na letošní podzimní setkání v polské Sobótce ve dnech 27. – 29. září 2019 jsme se obzvlášť těšili, neboť jsme si naplánovali společnou oslavu patnáctiletého výročí naší spolupráce. V kulturním programu české děti prezentovaly zábavnou formou polskou historii, kulturu, sport a polské zase tu naši. Společně jsme tak zpívali, tančili, hráli, hádali významné sportovce a vědce. Atmosféra v sále byla vynikající, děti se navzájem podporovaly, fandily si a všichni zúčastnění si to nesmírně užili. Dobrá nálada děti provázela i při tradiční diskotéce až do samotné večerky. Páteční program se stoprocentně vydařil.

 

Svatováclavská sobota nás přivítala sluníčkem, které nás provázelo téměř po celý den, jenž jsme strávili ve Wroclavi. Historickým jádrem města nás neúnavně doprovázela paní průvodkyně, bývalá učitelka a rodačka z Olomouce. Navštívili jsme nejstarší část města – ostrov Tumski s množstvím církevních památek. Celkový pohled na město nám poskytla vyhlídka na věži wroclavské Univerzity, kterou protíná sedmnáctý poledník. Dále jsme obdivovali wroclavské náměstí s nádhernou moderní fontánou. Po téměř devíti kilometrové procházce jsme byli odměněni pozdním obědem a relaxací.

Po návratu do Sobótky následovalo osobní volno, při kterém mohly děti využít zázemí tělocvičny. Fotbal, badminton, parkur i gymnastika protáhly tělo a přispěly k dobré náladě. A závěrečná módní přehlídka byla nezapomenutelná.

 

Počasí nám přálo i v neděli, a mohli jsme tak strávit příjemné dopoledne v lanovém parku na Wěžici, menším kopci nad Sobótkou. Obdivovali jsme šikovnost a nebojácnost našich svěřenců, mezi nimiž museli někteří překonat strach i trému a odměnou jim byl pak neobvyklý zážitek z netradičního sportu. Po návratu do Sobótky jsme před radnicí zrekapitulovali zábavnou kvízovou formou sobotní návštěvu Wroclavi a pochválili pozornost dětí.

 

Letošní společný víkend v polské Sobótce hodnotíme jako jeden z nejvydařenějších. Velké poděkování patří proto všem dětem, které skvěle svým vystoupením i chováním reprezentovaly naši školu, ale i doprovázejícím pedagogickým pracovníkům.

Naši spolupráci asi nejlépe vystihují slova francouzského filozofa Alberta Camuse: „Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.“

FOTOGALERIE

Mgr. Jana Knapová

REVUE Z KUFRU

Středeční dopoledne 25. září patřilo loutkovému divadlu, které k nám zavítalo z Prahy. Programem  Revue z kufru nás  provázeli loutkoherci “teta Ema” a "strýc Pepíno”. Děti měly možnost si zblízka loutky prohlédnout a sledovat  i práci s nimi.

   

Během vystoupení DIVADLA NARCIS se divákům  představily loutky Kašpárka, klavírního virtuoza, houslisty, zpěvačky, Pepka námořníka či opiček. Největší potlesk sklidil  loutkový artista. Jeho  vystoupení na hrazdě bylo opravdu úžasné.

Děti měly možnost vidět i 150 let starou loutku baby Jagy, která pochází z dílny Matěje Kopeckého, zakladatele loutkářství v Čechách.

Strýc Pepíno, bývalý cirkusový žonglér, předvedl dětem  také něco ze svého žonglérského umění. Publikum jeho vystoupení nadšeně tleskalo.

Na závěr si několik dětí mělo možnost  vyzkoušet, jak je náročné uvést loutky do pohybu, ovládat je pomocí provázků a pohybovat se s nimi po jevišti. Všem dětem se loutkové představení moc líbilo.

FOTOGALERIE

                                                                                                                                                                                                 Mgr. Alena Slavíková

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ - 3. ROČNÍK

V pátek 13. září se třeťáci vydali na cvičení v přírodě do nedalekých Čálovic.  Prošli jsme vesničkou a  pokračovali polní cestou k malému rybníku, který je ukryt v ďolíčku mezi poli.

  

Tam nás přivítal pan Kverek. Děti se od něho dozvěděly  základní informace o rybách a rybaření, o práci rybáře i o péči o rybník. V menší kádi si měly možnost některé ryby nejen prohlédnout, ale mohly si je zkusit i chytit vlastníma rukama.

Potom si všechny s chutí opekly buřtíky. Našemu výletu přálo i příjemné slunečné počasí. Zpátky do školy se dětem moc nechtělo.

 

Závěr našeho cvičení patřil ještě krátké návštěvě dětského hřiště za školkou. Děti si dopoledne v přírodě opravdu užily.

FOTOGALERIE

Mgr. Alena Slavíková


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy