ŠKOLNÍ AKCE _____________________________________________

školní rok 2023/2024

ČTENÍ POD HVĚZDAMI

Naše malá škola se letos poprvé zapojila do mezinárodního projektu - Noci literatury, který připadl na středu 20. září 2023 a jehož cílem je  zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a tvůrčí proudy. Zároveň poukazuje na důležitost překladů z různých jazyků.

IMG_0048.JPG   IMG_0049.JPG

Jako netradiční místo pro čtení jsme vybrali venkovní přírodní učebnu, protože jsme čtení spojili s naším letošním celoškolním projektem „Okno do vesmíru“.

Kde jinde číst Malého prince od A. de Saint Exyperyho a Stopařova průvodce galaxií od D. Adamse než venku pod hvězdami.

Velké poděkování patří paní knihovnici Magdě Šrůtové z Městské knihovny Fráni Šrámka v Sobotce, která nám řadu knížek s kosmickou tematikou doporučila a celý rok s námi bude na školním projektu spolupracovat.

A pokud tyto  knížky patří do našich oblíbených, bylo radostí naslouchat mimo jiné předčítání pana učitele Jana Janatky.

IMG_0068.JPG   IMG_0062.JPG

Čtení úryvků z obou knížek bylo doplněno příjemným a motivujícím zpěvem za doprovodu kytary v podání Radka Štaffa.

Nejenom děti ocenily před, během i po předčítání výborný malinový čaj a drobné sušenky v podobě hvězdiček a měsíčků, které pro hosty upekli naši sedmáci.

Hodinku vyprávění a čtení jsme zakončili večerním pozorováním hvězd. Protože nám neskutečně přálo počasí, mohli jsme je sledovat prostým okem nebo pomocí hvězdářského dalekohledu, který laskavě obsluhoval pro všechny zájemce pan Ing. Jan Jirásek.

IMG_0083.JPG

Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili, a těším se, že za rok se třeba opět sejdeme a třeba i na jiném místě!

FOTOGALERIE

Mgr. Jana Knapová

POVOLÁNÍ POLICISTA

Jako každý rok, i letos budou žáci 9. ročníku absolvovat v rámci předmětu Pracovní činnosti prezentace středních škol a středních odborných učilišť. První povolání, kterému jsme měli na podzim možnost nakouknout pod pokličku, byl policista.  Zástupci územního odboru Jičín, nprap. Aleš Brendl a nprap. Jiří Zikmund deváťákům zdůraznili, že je potřeba chápat výkon policejní služby jako celoživotní poslání. Vysvětlili jim, za jakých podmínek se lze k policii dostat. Samozřejmostí je posouzení fyzické zdatnosti uchazeče (člunkový běh, běh na 1000 metrů, celomotorický test a kliky), mnoho žáků však překvapila neúspěšnost adeptů při  psychologickém vyšetření. Velkým lákadlem pro případné uchazeče se ukázala být šestitýdenní dovolená, náborový příspěvek či výsluhové nároky.

Ještě jednou děkujeme zástupcům policie za návštěvu a těšíme se další setkání, tentokrát při preventivních pořadech.

Mgr. Pavla Kozáková

ČESKO-POLSKÉ SETKÁNÍ 2023 aneb Putování za kapybarou

V uplynulém školním roce jsme obnovili po nedobrovolné přestávce spolupráci s naší partnerskou školou v polské Sobótce.

Naši přátelé s námi v květnu oslavili 130 let naší školní budovy a my jsme jim nyní oplatili jejich návštěvu.

Společně jsme u našich přátel strávili prodloužený víkend ve dnech 15. – 17. září 2023 v počtu 26 dětí a 6 pedagogických pracovníků.

V pátek jsme měli možnost pobesedovat se zajímavým člověkem, panem Markem Dabrowskim, který nám česky poutavě vyprávěl o své účasti na výpravě polské akademie věd, která zkoumá život na Antarktidě. Své vyprávění doplnil množstvím fotografií.

 

Pan Marek coby milovník češtiny a účastník mnoha Šrámkových Sobotek zanechal na tomto odlehlém místě zmínku o obou Sobotkách v podobě rozcestníku s udáním vzdálenosti do obou vzdálených měst. Krásné gesto přátelství!

Po besedě následovaly společné výtvarné či sportovní aktivity.

    

Vydařený pátek byl zakončen již tradiční oblíbenou diskotékou.

Celou sobotu jsme strávili ve Wroclavi v rozlehlé zoologické zahradě, kde je vybudován obrovský pavilón – Afrikárium, taková moderní ZOO v klasické ZOO.

Obdivovali jsme tam zejména podmořský svět, tučňáky, lachtany…

Naše děti však neúnavně pátraly po výběhu kapybar, největších hlodavců, a k velké radosti všech je nalezly! Foto je toho důkazem.

Večerní procházka po Sobótce byla zakončená v místní Biedronce (samoobsluze), kde se děti zásobily pitím a dobrůtkami, aby měly energii na večerní sportovní hry ve stolním tenisu nebo v míčových hrách.

V neděli dopoledne jsme navštívili místní muzeum a skanzen v blízkých Biedkowicích.

 

Po celou dobu nám přálo slunečné počasí, které podtrhlo pozitivní atmosféru celého pobytu.

S vedením školy a zástupkyní města jsme naplánovali v hrubých rysech způsob oslavy naší dvacetileté spolupráce, která připadá na květen příštího roku.

Jsme velice rádi, že tato spolupráce přerostla v trvalé přátelství, které obě školy těší a vzájemně obohacuje.

FOTOGALERIE

Mgr. Jana Knapová

 CVIČENÍ V PŘÍRODĚ ŽÁKŮ 1. TŘÍD 

V pátek 15. září se žáci 1. A i 1. B vydali na své první cvičení v přírodě.  

Turistická část vedla nejprve ulicemi Sobotky a pak polní cestou k obci Nepřívěc. Byla dlouhá skoro 3 km a děti ji zvládly ve svižném tempu bez jediné zastávky. Cestou se snažily o hbitý a ostražitý pohyb v terénu, o překonávání překážek a také o rozpoznání orientačních bodů v krajině.   

 

U nepřívěckého hotelu Ort žáci s chutí posvačili a místní rozlehlé sportoviště využili pro další aktivity.  

Sportovní hry a soutěže prvňáčky bavily a prověřily jejich tělesnou zdatnost.  

Zpáteční cesta ke škole byla poznamenaná únavou, ale proběhla bez stesků na bolavé nožky a děti mohly být pyšné, že zvládly skoro 6 km turistického pochodu.  

Poděkování za dohled nad dětmi a spolupráci patří paní asistentce P. Králové a praktikující studentce K. Drapákové.  

Vladimíra Buchalová, 1. A a Kamil Šisler, 1. B

DRUHÁCI NA CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

IMG_3165.JPG

Krásný sluníčkový den Mariánského léta a cvičení v přírodě, co víc bychom si mohli na začátku školního roku přát.

12. září 2023 vyrazili čerství druháci na lovecký zámeček Humprecht. V přízemí si se zájmem prohlédli knihovnu, černou kuchyň, zaujala je i skříňka na nočníky nebo cestovní záchod. V 16 metrů vysoké hodovní síni vyzkoušeli svoje hlasivky a na ochozu si prohlédli okolí Sobotky skoro z ptačí perspektivy.

Hodně dětí navštívilo lovecký zámeček poprvé.

Nezapomněli jsme ani na vydatnou svačinku a potom jsme se přesunuli na exkurzi do sběrného dvora. Třídění odpadu je téma, se kterým se stále setkáváme, a bylo vidět, že dětem není cizí. Největší úspěch mělo vážení. Celá třída 2. A vážila i s paní učitelkou 720 kg a 2. B 680 kg, ale bylo jich méně nebo méně svačili?!

Cvičení v přírodě jsme vesele zakončili v parku. Zahráli jsme si hry s míči, švihadly, frisbee, utopili jsme míč ve strouze i v kopřivách.

A aby toho nebylo málo, odpoledne si děti z družiny udělaly sladkou tečku v cukrárně a zchladily se zmrzlinou.

FOTOGALERIE

                                                                                                       Miroslava Drbohlavová

školní rok 2022/2023

DOPOLEDNE PLNÉ POHYBU

image_picker5836315752824853751.jpg  image_picker1301657259582555472.jpg

V úterý 27. června 2023 dopoledne se stadion zaplnil dětmi. 1. stupeň měl sportovní den a zápolilo se v netradičních disciplínách. Během soutěžení si mohli žáci vyzkoušet své dovednosti ve 20 různých disciplínách. Na jednotlivých stanovištích nám pomáhali žáci 9. tříd, kterým patří  naše poděkování.

image_picker7036038002442221589.jpg    

Snaha dětí byla opravdu obdivuhodná, bojovaly s chutí a dobrou náladou, s úžasným nasazením, v duchu fair play. Po ukončení soutěží pak proběhlo vyhodnocení dosažených výsledků v rámci jednotlivých tříd.

Přálo nám i počasí  a  žáci si společně užili příjemné dopoledne. Všem sportovcům patří velká pochvala!

FOTOGALERIE

Mgr. Alena Slavíková za 1. st.

PRVŇÁCI NA CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

IMG_1153.JPG IMG_1175.JPG

V pátek 23. června 2023 vyrazila parta prvňáčků na Větrák a tady rovnou do Zahrady Sobotka, kam je pozvaly maminky spolužáků. Omrkli, co všechno se dá v Sobotce vypěstovat, ale nejvíce je zajímali králíci, prasata a úplně nejvíce selátka. Dokonce se s nimi proběhli v jejich chlívečku. Největší úspěch sklidilo růžové selátko, které uteklo. Chytit ho, dalo docela práci. Chvilku to vypadalo, že vyhraje a zůstane na svobodě, ale podařilo se! Když se všichni pomazlili s růžovými tvorečky, vystoupali ještě na krásnou dřevěnou vyhlídku a poté je již čekalo sladké červené občerstvení, jahody.

Druhá část cvičení byla pro změnu mezi telátky v Agrochovu Sobotka. Děti si telátka hladily, lákaly je na seno a ta nejmenší telátka naše prvňáčky pěkně olízala. Nikdo se s nimi nechtěl rozloučit.

Po důkladném omytí ještě všichni dostali malé občerstvení, posvačili a seběhli zpátky do školy.

Bylo to veselé dopoledne a nikdo se určitě nenudil. Děkujeme.

FOTOGALERIE

Miroslava Drbohlavová

NOVÁ ABSOLVENTSKÁ TRADICE

IMG_9475.JPG  IMG_9719.JPG

V letošním školním roce 2022/2023 se naše škola rozhodla založit tradici absolventských ročníkových prací žáků a žákyň 9. ročníku.

Nechali jsme se inspirovat některými základními školami, kde je již realizují, a využili jsme jejich zkušenosti z praxe.

Naším cílem bylo procvičení dovednosti žáků v sestavení, napsání a v obhajobě závěrečné práce. Dovednost text správně rozčlenit, správně citovat, vkládat a formátovat obrázky, uvádět použité prameny a literaturu. Tuto  praxi určitě naši absolventi využijí a rozvinou v dalším svém studiu.

IMG_9497.JPG   IMG_9504.JPG

Byla to práce velice náročná nejenom pro samotné žáky, ale i pro 12 vyučujících 2. stupně, kteří vypsali různá zajímavá témata podle svých oborů. Žáci si vybrali z této nabídky nebo se rozhodli pro vlastní téma a oslovili vybraného učitele, aby jim zvolenou práci vedl. V průběhu školního roku s ním mohli konzultovat jednotlivé kroky. Někteří tuto pomoc využili více, někteří méně, což se projevilo na jejich výsledcích.

Většina dětí se však do sepsání práce pustila s nasazením až po přijímacích zkouškách na střední školy. Část žáků pracovala velmi zodpovědně, poctivě a bylo to samozřejmě poznat na kvalitě výsledné práce i na její prezentaci. Na konci školního roku využívali k dokončení práce, k tvorbě prezentací i nácviku obhajoby  hodiny českého jazyka a informatiky.

IMG_9687.JPG   IMG_9684.JPG

Dokončený text byl odevzdán vedoucímu práce, který ho zhodnotil dle metodiky, kterou jsme k tomuto účelu sestavili. Hodnotil se nejenom obsah, ale i forma práce, stylistika a pravopis, správné citace a použité prameny.

V úterý 20. června a ve čtvrtek 22. června 2023 v odpoledních hodinách představili absolventi svou práci na veřejné obhajobě, kam se mohli přijít podívat jejich rodiče a spolužáci z nižších tříd.

Tréma a vysoké denní teploty jim vystoupení  neusnadnily. Měli jsme však radost, že všichni přítomní svou práci obhájili, včetně čtyř ukrajinských žáků.

Vyslechli jsme si zajímavé a obohacující prezentace z nejrůznějších oborů – historie, zeměpisu, fyziky, přírodopisu, chemie, angličtiny, psychologie…

IMG_9703.JPG   IMG_9543.JPG   IMG_9711.JPG   

I samotná veřejná prezentace byla pro některé žáky velkou zkouškou.

Protože to byla první velká práce svého druhu jak pro naše absolventy, tak pro hodnotitele, práci jsme posuzovali shovívavě, ale spravedlivě.

Budeme rádi, pokud si žáci odnesou praktickou zkušenost, kterou využijí v nových školách, kam po letních prázdninách zamíří.

Některé práce i následné prezentace byly skutečně výjimečné a jejich autoři si zaslouží velkou pochvalu, možná i zveřejnění.

Poděkování však patří všem zúčastněným žákům i vyučujícím.

1. ročník absolventských prací jsme zvládli se ctí, a založili tak na sobotecké škole novou tradici.

FOTOGALERIE ze dne 20. června 2023

FOTOGALERIE ze dne 22. června 2023

Mgr. Jana Knapová

CVIČENÍ V PŘÍDOĚ A EXKURZE ZEMA MARKVARTICE

IMG-20230626-WA0018.jpg  IMG-20230626-WA0004.jpg

Ve čtvrtek 22. června 2023 se třídy  4. A a 4. B vydali na každoroční cvičení v přírodě. Tentokrát jsme se vypravili do Markvartic, na exkurzi do zemědělského družstva ZEMA Markvartice a.s. V Markvarticích nás přivítal velmi přátelský a milý ředitel družstva Ing. Oldřich Lachman spolu s manželkou Ing. Šárkou Lachmanovou a dalšími zaměstnanci. Pro děti si připravili soutěž v poznávání zemědělských plodin. Děti měly za úkol rozpoznat např. pšenici, ječmen, žito, oves, kukuřici atd. Za odměnu získaly děti několik sladkostí. Poté jsme se přesunuli do kravína a teletníku. Pan Lachman nás provedl celým areálem a dětem trpělivě odpovídal na zvídavé dotazy. Žáci si prohloubili znalosti z oblasti přírody. Děkujeme manželům Lachmanovým za vydařené dopoledne a pevně doufám, že i příští rok se do Markvartic podíváme. 

FOTOGALERIE

Mgr. Lucie Ulrychová

LETNÍ STEZKA SE ZVÍŘÁTKY ANEB SVÁTEK SLABIKÁŘE TROCHU JINAK

IMG_1107.JPG  IMG_1116.JPG

22. června  2023 odpoledne se LETNÍ STEZKOU SE ZVÍŘÁTKY tak trošku netradičně rozloučili kluci a holky z 1. A se Slabikářem a zároveň spolu s rodiči a paní učitelkou oslavili ukončení jejich prvního školního roku. 

Na deseti stanovištích, které byly rozmístěny po zahradě školy, plnily děti sportovní, zábavné, počítací i čtecí úkoly a přísné rozhodčí jim tentokrát dělali rodiče. Soutěžilo se například u veverky v hodu šiškou na myslivce, v zatloukání hřebíků u ježka, v lovení rybiček u vydrýska nebo v rychlém skoku u zajíce. Veselé byly i yettiho stopy, datlovo ťukání do balonků, hádanky a pohádky. Na stanovišti u jezevce se zase poznávaly zajímavé lesní trofeje. Z posbíraných písmenek se dětem podařila složit tajenka. Byly to PRÁZDNINY! a vyšla snad každému. Za šikovnost a snahu všichni získali medaile a pamětní listy. Do hry se zapojili i někteří sourozenci prvňáčků.

IMG_1133.JPG   IMG_1137.JPG

O opravdu chutné a bohaté občerstvení se postaraly maminky i babičky a ohniště na opékání buřtíků zase připravili tatínkové.

Bylo to veselé odpoledne, nikdo se snad nenudil a každý si našel něco, co ho bavilo. A také rodiče si spolu mohli popovídat a možná se i lépe poznat. Velké poděkování patří určitě všem!

FOTOGALERIE

Miroslava Drbohlavová

KURZ PRVNÍ POMOCI

image_picker4448688491893564352.jpg  image_picker8212766215465953328.jpg

V úterý 20. června 2023 do první a druhé třídy zavítaly dvě zkušené zdravotní sestry  Darča a Verča, aby seznámily děti se zásadami poskytování první pomoci. Děti se dozvěděly  jak správně postupovat  při krvácení, při opaření, při úrazu ruky, jak přivolat pomoc v případě nehody či zdravotní indispozice člověka.  Zkusily si i základní obvazové techniky. Na figuríně si pak každý mohl vyzkoušet masáž srdce.

20230620_103354.jpg     

V závěru setkání  nám  zdravotnice předvedly důležitý  přístroj, který slouží k záchraně života v případě selhání srdce. Práci s defibrilátorem  AED si děti za dohledu sestry mohly i vyzkoušet.

Tento kurz se všem moc líbil. Děti si uvědomily, jak důležitá a nezbytná je pro každého člověka  znalost  zásad první pomoci.

FOTOGALERIE

Mgr. Alena Slavíková a Mgr. Květoslava Šourková, tříní učitky

ŠKOLNÍ VÝLET PRVŇÁČKŮ

Ve čtvrtek 15. června 2023 se prvňáčci dočkali! Už se moc těšili na svůj první školní výlet. Vyrazili jsme za zvířátky do Zoo Dvůr Králové. Nejprve jsme se vydali na pěší prohlídku. Děti si zvířata se zájmem prohlížely a pozorovaly, některé  i fotografovaly.

IMG_0964.JPG   IMG_1047.JPG

Největším zážitkem  byla však pro všechny  jízda Afrika truckem po Safari Parku. Zde jsme mohli pozorovat  africké kopytníky, šelmy i vodní ptáky. Na závěr 5,5 km dlouhé cesty jsme zavítali do „Lvího safari“, kde jsme zblízka obdivovali africké i berberské lvy i lvice s lvíčaty. Potom jsme dál pokračovali v pěší prohlídce po areálu zahrady.  Dobrou náladu dětem nepokazil  ani odpolední déšť.  V pláštěnkách si užily i  dětských  lanových  prolézaček, stihly si i nakoupit pěkné suvenýry na památku. Už teď se všichni těšíme  na školní výlet ve 2. třídě!

FOTOGALERIE

Alena Slavíková a Miroslava Drbohlavová, třídní učitelky

KAM DOLETĚLY NAŠE BALÓNKY???

V pátek 26. května 2023 se v rámci oslavy 130. výročí založení budovy Základní školy v Sobotce sešli žáci 1. stupně na stadionu za školou, aby vypustili do světa každý svůj balonek se vzkazem s očekáváním, kde nakonec přistane. Na kartičku totiž kromě obránku byla i e-mailová adresa, na kterou nám mohli nálezci balónku napsat, kde balónek našli. No a máme velkou radost, že už máme hned několik zpráv, kde se balónek našel. Kromě odkazu s mapou najdete níže i fotogalerii s fotografiemi vzkazů, které byly nalezeny.

MAPA s nalezenými balónky

FOTOGALERIE

SVÁTEK SLABIKÁŘE - 1. B

Školní rok utekl jako voda. Prvňáčci dočetli svoji první knížku – SLABIKÁŘ, což také náležitě společně oslavili.

IMG_9420.JPG   IMG_9426.JPG

Ve čtvrtek 8. června se v naší třídě uskutečnilo slavnostní setkání dětí a rodičů. Během SVÁTKU SLABIKÁŘE se s chutí recitovalo, tančilo, zpívalo i četlo. Všechny děti se opravdu moc snažily a jejich vystoupení  bylo odměněno  velkým zaslouženým potleskem.

Rodičům pak předaly vlastnoručně vyrobené  dárečky jako poděkování za jejich starostlivost a lásku. Od rodičů prvňáčci  obdrželi  na památku tohoto slavnostního dne pěkné knížky. Při  společném posezení  si pak  všechny  děti  pochutnaly na dobrotách, které pro ně rodiče přichystali.

Všem prvňáčkům moc přeji, aby měli knížky rádi a  čtení jim přinášelo spoustu radosti, nových zážitků, vědomostí i poučení.

FOTOGALERIE

Mgr. Alena Slavíková

SOBOTECKÁ ŠKOLA SLAVÍ

„Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není v podstatě žádné vzdělávání.“

Jan Amos Komenský

Naše základní škola, která si letos připomíná 130 let od založení naší školní budovy, se vždy snažila tuto zásadu naplňovat a nejenom vzdělávat, ale i vychovávat.

 

V průběhu více jak století se samozřejmě měnil vzhled budovy, původní podoba podle návrhu profesora pražské průmyslové školy Josefa Lhoty byla bohužel změněna v 50. letech 20. století, kdy byla odstraněna krásná novorenesanční omítka a vyměněna okna.

V letech 1996 – 1999 prošla škola celkovou rekonstrukcí a byla doplněna moderní přístavbou s velkou tělocvičnou a gymnastickým sálem, které navrhl ing. arch. Martin Misík z Ateliéru Hradec Králové.

Geniálně propojil historickou budovu školy s přístavbou proskleným atriem, které nám mimo jiné slouží jako aula či výstavní síň.

Díky našemu nevšednímu výtahu a plošinám v obou patrech zde můžeme integrovat žáky se zdravotním znevýhodněním.

Neustále se snažíme naši školu udržovat v dobrém stavu a vylepšovat (výměna oken a podlah v historické budově), modernizovat a doplňovat novými učebními pomůckami, ale i dalším vybavením – nábytkem, herními prvky v relaxačních zónách na chodbách, ve školní družině a klubu.

Neměnil se jen vzhled budovy, ale také i obsah vzdělávání. Přibyly nové předměty, jiné zanikly. Měnily se metody i formy práce, učebnice i učební pomůcky.

Příjemným a oblíbeným zpestřením je výuka ve venkovní přírodní učebně i na školní zahradě. Takové štěstí každá škola nemá, aby mohly děti trávit tolik času venku a učit se v přírodě. Za to patří velké poděkování našemu zřizovateli, Městu Sobotce, který škole přeje. Myslím si, že je to na ní vidět!

Během 130 let prošly jejími dveřmi stovky žáků a desítky výborných učitelů a ředitelů, kteří dělali čest své profesi, kterou často nebrali jako povolání, ale spíše jako poslání.  Dobrá škola je tvořena hlavně dobrými a obětavými učiteli. Proto jsme považovali za důležité si toto významné jubileum připomenout.

V pátek 26. května 2023 jsme proto uspořádali oslavu tohoto významného výročí, kterou jsme spojili s již tradiční návštěvou našich polských přátel.

Dopoledne jsme ještě stihli vypustit s dětmi 1. stupně 246 balónků s oznámením našeho výročí i kontaktní adresou a na webových stránkách naší školy mohou děti i další zájemci sledovat, kam až dolétly.

Odpoledne jsme měli velkou radost z hojné účasti rodičů našich žáků, ale i přátel školy, bývalých kolegyň a bývalých žáků. Společně jsme tak mohli sledovat krátký kulturní program tvořený z tanečního a recitačního vystoupení našich žáků  a dětí z pěveckého sborečku mateřského centra Ťapík, z pozdravení pana Miroslawa Jarosze, starosty z polské Sobótky ,a paní Ewy Lakomiec, ředitelky tamější základní školy. V závěru jsme vyslechli naši „školní písničku“ Sobotecká škola, kterou složily jako dárek škole k výročí žákyně 6. ročníku – Kristýna Petříková a Daniela Slavíčková.

 

Poté se mohli naši milí hosté  rozeběhnout  po škole a školní zahradě  a navštívit 13 symbolických stanovišť s nejrůznějším programem, mohli sledovat dramatizaci pohádky našimi druháčky, výstavu pomůcek, učebnic a fotografií, navštívit kreativní dílny, pekařskou dílnu, keramickou a hudební dílnu, robotiku, mikroskopování, pozorovat práci na interaktivní tabuli, ukázku práce s EKO kufříkem, sportovní hrátky….

 

V atriu se mohli návštěvníci seznámit se zajímavostmi z historie naší školy, hlasovat ve fotografické soutěži „ Co se odehrává na cestě“ a potěšit se nejrůznějšími výkresy a výtvory našich žáků.

 

Program byl skutečně pestrý a pokračoval do večerních hodin velmi vydařenou diskotékou pro všechny zájemce bez ohledu na národnost či věk.

Čeština se zde mísila s polštinou, s ukrajinštinou a s angličtinou. Důkaz skutečného přátelství bez hranic!

 

Všem aktérům upřímně děkuji, dobrá věc se podařila.

Na závěr bych chtěla naší škole ze srdce popřát hlavně spoustu zvídavých, kreativních a slušných žáků, spoustu zapálených a práci oddaných kantorů, pedagogických i správních zaměstnanců a spoustu spokojených rodičů.

Naše škola si to zaslouží!

FOTOGALERIE

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

MARYŠA PLNÁ MOUKY

Divadelní hra Maryša byla poprvé uvedena v Národním divadle v roce 1894. Průměrný divák ví, na jakou hru přišel. Ale ví to opravdu? Je vážně Maryša oběť? A je Vávra skutečně násilník? Nebo je v tom nevinně a vinni jsou hlavně Maryšini rodiče, kteří ji provdali proti jejímu přání?  Toto ztvárnění klasické hry bratří Mrštíků  v režii Jana Mikuláška pojednává o zmarnění života, o duševním a fyzickém násilí a především o neschopnosti vzájemně si naslouchat.  Ačkoliv Maryša zoufale, křikem i prosbou, vzdorným puberťáckým poskakováním i demonstrativním sebevražedným pokusem prosí, aby ji rodiče nenutili do sňatku s vdovcem, naráží na chladnou zeď nepochopení. I zde tedy drama vyvrcholí otrávením kávou, jak to známe z jiných podání Maryši.

Herecký ansámbl první scény exceluje. Pavla Beretová ztvárňuje Maryšu jako divokou holku. Nejsou jí nic platná šokující rockerská gesta vzdoru, ani srdceryvné prosby, když se polonahá, v podprsence a silonkách pokořuje před rodiči a sousedkou Strouhalkou. Po vnuceném sňatku se Beretové Maryša mění v ženu zmítanou zoufalstvím a touhou uchovat si důstojnost. Lízal v podání Vladimíra Javorského sice s Vávrou furiantsky licituje o věno, ale nakonec prozře. Když pak provdané Maryše přináší plyšovou dětskou hračku, je to výraz jeho dojemné neobratnosti a pozdního uvědomění si viny. Trojici hlavních postav uzavírá mlynář Vávra, kterého hraje David Prachař. Jeho Vávra je trochu v rozporu s tím, jak o něm ostatní hovoří. Působí docela lidsky, ne nelítostně ani tvrdě. Spíš jakoby se v něm neustále svářela majetnická povaha a touha po citu.

Jako v drtivé většině současných divadelních představení i zde je silná potřeba pojmout klasiku jinak, nově. Na jevišti neustále poletuje mouka. Je to vyjádření skutečnosti, že je Vávra mlynář? Nebo symbolizuje chlad, ve kterém se ocitl po smrti první ženy? Nebo prezentuje jmění, které mu proběhlo mezi prsty? Opravdu se nedá vysvětlit divákovi jinak, že Maryša manžela otráví kávou, postavením rychlovarné konvice doprostřed jeviště a jejím osvícením kuželem světla? Kostýmy jsou kombinací současných oděvů s tradičními vesnickými doplňky jako pentle, kožešiny atd. Maryšiny svatební šaty představuje klasický kroj, který zůstává na krejčovské panně,  a  Maryša po světnici pobíhá polonahá. Celkově působí toto pojetí Maryši tak nějak polovičaté. Jako by se inscenátoři nemohli rozhodnout, zda hru pojmou klasicky, nebo moderně.

Mgr. Pavla Kozáková

GEOLOGICKÁ VYCHÁZKA V ČESKÉM RÁJI

IMG_20230519_095635.jpg

V pátek 19. května 2023 se oba ročníky 6. tříd vydaly prozkoumávat geologické podloží nedalekého vrchu Mužský blízko obce Boseň. Díky viditelnosti si děti naplno užívaly kruhového výhledu. Z vrcholu bylo možné spatřit Bezděz, Ralsko, Ještěd, Kozákov, Vyskeř a dominantu Českého ráje - Trosky. Někteří žáci si přinesli vlastní dalekohled, takže mohli na jednotlivých vrcholcích pozorovat opravdové detaily. Také se pokusili najít světové strany pomocí buzoly nebo najít aktuální polohu v klasické papírové mapě.

IMG_20230519_092048.jpg   IMG_20230519_091658.jpg

Na úpatí vrcholu Mužský v lomu viděli šesťáčci sloupcovitou odlučnost čediče vzniklého v třetihorách. Tuto tmavou vyvřelou horninu si dokonce řada z nich odnesla domů na památku. Poté se obě třídy přesunuly k restauraci Na krásné vyhlídce. Nejprve ji ovšem pouze minuly a pokračovaly po modré turistické značce k propasti, na jejíchž svazích se nacházejí pozůstatky druhohorních pískovců. Poté se šesťáčci vrátili a celou geologickou procházku zakončili sladkou či slanou tečkou Na krásné vyhlídce nebo si zahráli vybíjenou a fotbal. Řada z nich stihla obě zcela rozdílné aktivity.

FOTOGALERIE

Mgr. Iva Svobodová

EXKURZE V ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE V PRAZE

V rámci výuky finanční gramotnosti jsme navštívili v měsíci květnu se třídami 9. A a 9. B Českou národní banku v Praze a její odborný program pro základní školy „Za měnou“. V prostorách ČNB jsme strávili velice zajímavé dopoledne. Navštívili jsme zábavně-vzdělávací interaktivní expozici, kterou nás zkušení a profesionální průvodci provedli srozumitelným, poutavým a atraktivním způsobem. Dozvěděli jsme se, co vše ČNB dělá, aby udržela cenovou a finanční stabilitu. Poznali jsme, kdo, proč a jak rozhoduje o nastavení a nástrojích měnové politiky a řízení finančního trhu.

Žáci sami simulovali různé úrovně inflace, jejich dopady na ekonomiku a vyzkoušeli si, jaké konkrétní nástroje má ČNB k jejímu regulování. Usedli „za stolem“ bankovní rady ČNB, dozvěděli se o její úloze v měnové politice země a to zrovna v den, kdy skutečná bankovní rada právě zasedala a rozhodovala o osudu úrokových sazeb.

 

laboratoři peněž jsme pod ultrafialovým světlem ověřovali pravost dokladů, papírových bankovek a dozvěděli se více o ochranných prvcích našich i zahraničních platidel. Na konci celého programu jsme i krátce nahlédli do původního bankovního trezoru ČNB, ve kterém je vystavena „Česká vysokohmotnostní mince“ z roku 2019. Dozvěděli jsme se, že se jedná se o největší zlatou minci v Evropě a druhou největší zlatou minci na světě v nominální hodnotě 100 mil. korun, která byla vyrobena ke stému výročí vzniku československé měny.

Z exkurze žáci odjížděli plni dojmů, obohaceni o nové zajímavé informace z oblasti finanční gramotnosti.                             

Ing. Lucie Kliková

KARLŠTEJN - HRAD UTKANÝ Z MÝTŮ

Karel IV. ke Štěpánovi, vévodovi bavorskému: „A že mi starost o Čechy vyčítáš? Na to už jsem přivykl. Ale rci sám – což je možné, abychom nemilovali, co je dílem naším?“

 

Hrad Karlštejn má právem výsadní postavení mezi českými památkami. Panovnická rezidence Karla IV. byla ještě před pár týdny rekonstruována, teprve 21. dubna se hrad otevřel turistům v novém hávu. Jednu z největších změn zaznamenalo zázemí pro návštěvníky, které hradu velmi chybělo. Není divu, za jediný den jich sem dorazí i dva tisíce. „To Karlštejn sužovalo už dlouhá léta. Je to velmi navštěvovaný objekt, před covidem jsme měli 250 tisíc lidí. Po koupi vstupenky lidé čekali venku na nádvoří, a jakmile pršelo, mrzlo, nebo byl naopak v létě obrovský pařák, tak se neměli kam schovat,“ byl si kastelán vědom nekomfortního zázemí.

 

Nově upravené prostory ocenila 10. května 2023 i výprava sedmáků naší školy. Svůj čas zde jsme věnovali prohlídce prostor Císařského paláce a Mariánské věže, tedy místům spjatým s Karlem IV., o němž jsme se letos učili. V prosinci jsme společně navštívili Muzeum Karlova mostu, dnes jsme mohli obdivovat další památku spjatou s Karlem IV. Málokdo ví, že už založení Karlštejna není tak docela jasné. Běžně se udává rok 1348, ale neexistují pro něj žádné doklady. Další mýtus je spjatý s uložením korunovačních klenotů. Kdybychom udělali anketu, každý dotázaný bude tvrdit, že byly na hradě uložené české korunovační klenoty. Chyba lávky! O korunovační klenoty se sice jednalo, ale o ty říšské. Další desinformace kolují mezi veřejností o přítomnosti fraucimoru na Karlštejně. Jaroslav Vrchlický svým dílem zamotal smyšlenkou o zákazu přítomnosti žen na Karlštejně hlavu mnoha generacím.  Karel IV. vydal příkaz, že “ženám je zakázáno pobývati, lehati a spáti“ v kapli a karlštejnské největší věži. Teprve Jaroslav Vrchlický v 19. století "zakázal" vstup něžnému pohlaví na celý hrad tak, jak to známe z legendárního snímku Noc na Karlštejně.

Jestli budete mít někdy čas, vydejte se po stopách Karla IV. i vy!

Mgr. Pavla Kozáková

ŠKOLA HROU - ODBORNÝ WORKSHOP NA SPŠ V JIČÍNĚ

V rámci předmětu Svět práce jsme navštívili v měsíci dubnu se třídami 8. A a 8. B Střední průmyslovou školu v Jičíně a její odborný workshop pro žáky 8. – 9. tříd. V prostorách školy jsme strávili celé dopoledne a navštívili jsme tři různá stanoviště. Prvním byla digitální FabLab dílna, ve které si děti vyzkoušely soustružení, kovoobrábění – výrobu menšího svěráku, 3D modelování pomocí 3D pera, gravírování a řezání různých materiálů na laseru a transfer fotografií na dřevo. Kromě nových technických dovedností si žáci odnesli i drobné dárečky vlastní výroby.  Špičkové technické zázemí a pomoc zkušených a trpělivých instruktorů SPŠ vytvořily pracovní prostředí pro objevování moderních technologií a vlastní kreativity.

Druhým stanovištěm byla elektrotechnická laboratoř, kde žáci pájeli malé součástky na tištěné spoje a pokusili se vyrobit si jednoduchá „blikátka“.

Do třetice jsme navštívili chemickou laboratoř, v rámci které žáci prováděli zajímavé pokusy s měřením PH, s efektní proměnou barev chemikálií a se zvukovými efekty při jejich slučování.

 

Náplň celého inspirativního a objevného dopoledne se nám moc líbila. Děkujeme pedagogům SPŠ za pečlivou přípravu celého programu, za jejich trpělivost a profesionalitu.

Ing. Lucie Kliková a Ing. Petr Švec

ZEMĚPISNÝ POŘAD

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 zavítali do Sobotky ostřílení cestovatelé Lenka a Václav Špillarovi. 6. a 7. ročníkům představili krásy Guatemaly ležící ve Střední Americe. Jak již podtitul zeměpisného pořadu „Mezi sopkami a dvěma oceány“ napovídá, ve vyprávění pana Špillara nechyběly dechberoucí zážitky. Vystoupili na jednu z nejvyšších guatemalských sopek – Acatenango. Dokonce u ní nocovali ve výšce téměř 4000 metrů za doprovodu hřmění a lávových ohňostrojů sousedního aktivního vulkánu Fuego. Stanuli také uprostřed ruin impozantního mayského města Tikal. V úzkých uličkách zdejších měst se setkávali s hrdými potomky Mayů, kteří si stále uchovávají tradiční styl oblékání. Nosí pestrobarevné vyšívané kroje.

Ani 8. a 9. ročníky nepřišly o poutavé vyprávění manželského páru. Špillarovi ve svém vyprávění tentokrát zamířili na Srí Lanku, ostrov v Indickém oceánu. Světoběžníci žákům přiblížili krásu národních parků, plných slonů, opic, pávů a mnoho dalších zvířat. Neméně zajímavé bylo povídání o životních osudech Thomase Liptona, zakladatele stejnojmenné firmy vyrábějící pravý cejlonský čaj. Děti pravděpodobně nejvíce zaujal hinduistický svátek, při němž měli muži propíchanou kůži a byli zavěšeni na různých atrakcích a alegorických vozech.

 

Děkujeme oběma cestovatelům za zprostředkování nevšedních zážitků a trpělivé odpovídání na zvídavé dotazy.

Mgr. Iva Svobodová

 

CHYSTÁME SE NA OSLAVU 130 LET BUDOVY ŠKOLY

ŠKOLNÍ KNIHOBRANÍ 2023

IMG_8829.JPG

V úterý 28. března 2023 se v naší škole konal již 5. ročník KNIHOBRANÍ.

„Ten kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.“

Tato slova pronesl Jan Amos Komenský, jehož narození před 431 lety si právě dnes připomínáme a díky němuž je měsíc březen spojen nejen se svátkem knih, ale i se svátkem učitelů a učitelek.

Mým velmi milým dárkem k tomuto dni byla skutečně příjemná atmosféra na letošním 5. ročníku KNIHOBRANÍ, které proběhlo v dopoledních hodinách v naší školní knihovně. Děti z 1. i 2. stupně v uplynulých dnech přinesly do školy ke vzájemné výměně 58 knížek. Našly se tu tituly převážně pohádkové, ale i dobrodružné, fantastické, detektivní i encyklopedické.

IMG_8801.JPG   IMG_8815.JPG

Společné povídání o knížkách a předčítání ukázek mě posílilo v naději, že některé děti v dnešní přetechnizované době stále rády čtou a o knížkách si povídají, rozšiřují si  tak své znalosti o světě kolem nás, obohacují svou slovní zásobu.

Byla to radost pozorovat je, jak si knížky vybírají a debatují o nich.

Doufám, že stejné pocity měli i moji pomocníci – paní zástupkyně Ing. Marcela Pipková i pan hospodář Radek Štaff, kterým upřímně děkuji za spolupráci, a dále i všech 27 účastníků letošního KNIHOBRANÍ.

Kéž by je láska ke čtení a ke knihám provázela celým životem a přinášela jim radost i poznání!

FOTOGALERIE

Mgr. Jana Knapová

EXKURZE ČTVRTÝCH TŘÍD

Hasičský záchranný sbor Jičín

337169147_1343792849499063_6626347910786830981_n.jpg   338305749_232748405956628_8575055287977867768_n.jpg

Ve čtvrtek 23. března 2023 se žáci čtvrtých tříd podívali, jak to vypadá u profesionálních hasičů v Jičíně. Velmi ochotní hasiči nás provedli po celém areálu. Vysvětlili nám, co všechno musí hasič umět, a jak se co nejrychleji obléct. Ukázali nám nejnovější vozidlo s výsuvným žebříkem a plošinou za 25 000 000 Kč a v jednom ze zásahových vozidel nás i svezli. Vyzkoušeli jsme si smotat hadice a nést zraněného. Zhlédli jsme i video o nebezpečí požáru.  Největším zážitkem pro nás byla hasičská plošina, kterou jsme si mohli také vyzkoušet a dostali se až do výšky nad střechy domů. Jičínským hasičům moc děkujeme.

FOTOGALERIE

Regionální muzeum a galerie Jičín

337139377_667735968490780_1151837016005204122_n.jpg

V rámci exkurze jsme také navštívili Regionální muzeum a galerii v Jičíně. Zde jsme viděli expozici    „Od pravěku ke vzniku českého státu“, která se nám hodila i k výuce vlastivědy.  Hledali jsme i tajemnou komnatu, prohlédli si galerii sběratele a vědce RNDr. Karla Samšiňáka a z fotek poznávali     i naše město Sobotku. Také jsme se podívali do oratoře kostela sv. Jakuba a někteří si i vyzkoušeli dobové kostýmy, ve kterých se vyfotografovali.

FOTOGALERIE

Mgr. Lucie Ulrychová, Mgr. Marcela Havlíková

PO STOPÁCH KARLA IV.

 

Listopad a prosinec se v sedmém ročníku v dějepise nesl v duchu Lucemburků, hlavně Karla IV. Toto téma jsme 12. prosince uzavřeli exkurzí do Muzea Karlova mostu. Toto muzeum v několika sálech původního špitálu křížovníků a kostela sv. Františka přibližuje návštěvníkům zejména mostní stavitelství a vše, co s ním souvisí. S důrazem na Karlův most mapuje historii spojení obou pražských břehů. K vidění jsou tak kamenné stavební prvky mostní architektury, původní řemeslnické nástroje, rekonstrukce dobových stavebních strojů (mimo jiné čtyřmetrový vrátek), rekonstrukce založení mostního pilíře atd. Výjimečnou součást expozice představují názorné modely, např. model Prahy z období kolem roku 1000 s vyznačenými brody přes Vltavu, které tehdy představovaly zásadní komunikační spojnice. Spolu s nimi sloužil stejnému účelu též první dřevěný most vycházející ze slovanských prototypů, o němž mluví ve své kronice i Kosmas. Jedinečný je i první model předpokládané podoby Juditina mostu vytvořený v rámci jednoho modelu spolu s mostem Karlovým. V expozici jsou představeny také sochy ze Staroměstské mostecké věže. Jedná se o odlitky z forem pořízených v 19. století ještě se zachovalou povrchovou modelací dříve než byla zásadně poškozena znečištěným ovzduším.

Vždy před Vánocemi je zde krásná výstava betlémů, například slaměný betlém v životní velikosti, vltavský rybí betlém zapsaný v České knize rekordů, africký z ebenového dřeva, námořnický či betlém z kukuřičného šustí.

 

Exkurzi jsme zakončili na Staroměstském náměstí. Zde jsme si ukázali gotický dům U Kamenného zvonu, kde se po svém příjezdu do Čech usadil Karel IV. Dnes slouží pro výstavní účely Galerii hlavního město Prahy. 

Mgr. Pavla Kozáková

ADVENTNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD

 

27. listopad 2022 – první adventní neděle. Po setmění se před budovou naší školy rozsvítily desítky pestrých lampionů různých tvarů i velikostí. Po páté hodině podvečerní se vydal opravdu dlouhý průvod světýlek za vedení pana učitele Kamila Šislera soboteckými ulicemi a směřoval za příjemného počasí  na sobotecké náměstí.

Zde na všechny děti  i dospělé čekal pěkný adventní program a v  jeho závěru byl třemi anděly slavnostně rozsvícen sobotecký vánoční  stromeček.

Věříme, že si všichni, kdo se této akce zúčastnili, společně užili příjemný adventní podvečer a již se těší na blížící se Vánoce.

Poděkování patří příslušníkům Policie ČR a  učitelům, kteří se podíleli na organizaci a zajištění  bezpečnosti  během této akce.

Na závěr přejeme všem krásné pohodové adventní dny plné radosti a očekávání.

Mgr. Alena Slavíková

ZAHÁJENÍ ADVENTU VE TŘÍDĚ 5. A

IMG_20221125_104016.jpg  IMG_20221125_104334.jpg

Zahájení adventu proběhlo ve třídě V. A už v pátek 25. listopadu 2022 vytvářením netradičních adventních svícnů.

S výtvarným nápadem přišla Eliška Lacková, která zajistila u svého tatínka pláty kulatiny. Děti si pak doma promyslely, jak a z čeho budou tvořit.

Pro vlastní práci bylo nutné přemístění lavic ve třídě do různě velkých „hnízd“ (tvůrčích dílen), kde si děti vzájemně pomáhaly.

Výsledkem zručnosti a nápaditosti celé třídy byly krásné originální svícny, které si žáci odnesli domů.

FOTOGALERIE

Mgr. Vladimíra Buchalová

PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ

V pondělí 21. listopadu 2022 se žáci prvních tříd vydali poprvé do městské knihovny. Zde již na ně čekala paní knihovnice Magdalena Šrůtová.  Všichni žáci se pohodlně usadili, paní knihovnice je nejprve přivítala a pak už si společně povídali o blížícím se adventu.

 

Potom přišla na řadu knížka Pavla Čecha “O čertovi“. Tato česká pohádka děti ihned zaujala. Předčítání čertovského příběhu o Florimonovi a Tradamile se dětem moc líbilo.  Pavel Čech tuto knihu bohatě ilustroval působivými obrázky, které byly dětem během čtení promítány na plátně.

Na závěr děti paní knihovnici upřímně zatleskaly a poděkovaly tím za příjemnou návštěvu. Děti se již těší, jak se společně do knihovny vydají v novém roce.                                                                                           

Alena Slavíková, třídní učitelka

DEN ŘEMESEL V SOŠ A SOU MLADÁ BOLESLAV

V rámci předmětu Svět práce jsme navštívili v měsíci listopadu se třídami 8. A a 8. B Střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Mladé Boleslavi a její program pro žáky 7. – 9. tříd nesoucí název „Den řemesel ve škole“.

 

Na začátku programu nás zástupce ředitele školy Ing. Vratislav Kozák seznámil s maturitními i učebními obory a vším, co škola svým studentům nabízí od věcných stipendií, zahraničních zájezdů, získání řidičského oprávnění sk. B, C, T a na vysokozdvižný vozík, až po státní zkoušky z cizích jazyků a ze psaní všema deseti. Pro žáky byla zajímavá také informace, že pokud se rozhodnou pro jeden z šesti učňovských oborů, mohou si následným dvouletým studiem doplnit středoškolské vzdělání s maturitou. 

 

Po úvodní prezentaci pana zástupce jsme si prohlédli prostory školy a technické vybavení dílen.  Žákům byla představena také praktická výuka – byli rozděleni do skupin, každá skupina navštívila tři dílny a žáci si tak mohli vyzkoušet svou zručnost. Někteří si vyzkoušeli výrobu vánočního svícnu v truhlářské dílně, jiní pracovali s kovem a vyráběli otvírák na konzervy, další pracovali s elektrickými obvody nebo pozorovali praktické ukázky práce automechanika.  Vlastní výrobky si pak žáci mohli odnést. Děkujeme za cennou zkušenost vyzkoušet si jednotlivá řemesla.

Ing. Lucie Kliková a žáci osmého ročníku

EXKURZE OSMÉHO ROČNÍKU VE FIRMĚ STAVBY KOŤÁTKO

V rámci předmětu Svět práce jsme navštívili v měsíci listopadu se třídami 8. A a 8. B firmu Stavby Koťátko, s. r. o. Celým areálem nás provedla Mgr. Marika Koťátková.  Dopodrobna a poutavě nám popsala chod firmy od nákupu materiálu až po realizaci stavby na klíč. Dětem byla popsána i administrativní kancelářská práce včetně nahlédnutí „pod pokličku“ podvojného účetnictví. Žáci si prohlédli také stavební materiál, který se snažili poznávat a hádali, na co se který využívá.

Děkujeme paní Koťátkové za velice zajímavé přiblížení chodu stavební firmy.

Ing. Lucie Kliková a žáci osmého ročníku

ABECEDA PENĚZ

Žáci 4. ročníků se v letošním školním roce zapojili do projektu České spořitelny ABECEDA PENĚZ.

Jde o program zaměřený na podporu finanční gramotnosti dětí.

Na začátku projektu děti absolvovaly vstupní kvíz, který by měl ukázat, jak se děti s Abecedou peněz po absolvování tohoto programu posunou ve svých znalostech.

 

Poté navštívila naši školu paní Andrea Dlouhá, pracovnice České spořitelny, která zajistila dětem materiály a předvedla ukázkovou hodinu.

Následovala virtuální prohlídka banky. Ta se dětem velmi líbila.

V rámci dalších 4 hodin se žáci prostřednictvím interaktivní hry zapojili do společné přípravy školního závodu, učili se hospodařit s rozpočtem i jak pracovat v týmu. Seznámili se s pojmy související se světem financí i s tím, co vlastně znamenají (například příjmy, výdaje, spoření, půjčky). Společně se přesvědčili, že vydělat si peníze a správně s nimi hospodařit není zrovna snadné.

V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vytvářely děti i své vlastní návrhy bankovek, peněženek a pokladniček.

Mgr. Marcela Havlíková, Mgr. Lucie Ulrychová

PO STOPÁCH FRÁNI ŠRÁMKA

I v letošním školním roce se vydali čtvrťáci v rámci projektu „Cesty a cestičky“ po stopách soboteckého rodáka Fráni Šrámka. V loňském roce děti navštěvovaly Městskou knihovnu Fráni Šrámka a také zavítaly na sobotecký hřbitov, kde Fráňa Šrámek společně se svou ženou Milkou Hrdličkovou - Šrámkovou odpočívá.

 

2. listopadu 2022 přivítala žáky 4. A a 4. B v Muzeu Fráni Šrámka paní učitelka Olga Bičišťová, která svým osobitým výkladem přiblížila dětem Šrámkovu osobnost i jeho život. V rámci prohlídky děti viděly dokumentární film, fotografie i interiér Šrámkova pražského bytu - Šrámkovu pracovnu s knihovnou a obývací pokoj.

                                                                                    Mgr. Marcela Havlíková, Mgr. Lucie Ulrychová

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A NÁVŠTĚVA DOMU PŘÍRODY V DOLÁNKA U TURNOVA

V úterý 8. listopadu 2022 vyrazily třídy 2 .A a 2. B do divadla v Turnově, kde zhlédly divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký, které si pro ně připravili žáci Základní umělecké školy v Turnově. Na jevišti se tak dětem představil dětský symfonický orchestr, pěvecký sbor, baletky a herci. Jediný dospělák, který ve hře účinkoval, byl pouze černokněžník. Po představení si děti prohlédly zázemí herců, podívaly se, jak to vypadá v zákulisí a dokonce si vyzkoušely, jaké to je stát na prknech, která znamenají svět.

 

Počasí nám přálo, a tak jsme vyrazili na cca 2 km dlouhou procházku podél řeky Jizery. Cestou jsme se zastavili u Dlaskova statku a naše krátké putování zakončili v Domě přírody. Zde se děti seznámily s přírodou Českého ráje a utratily něco málo peněz. Pak už na nás čekal autobus, který nás dovezl zpátky ke škole.             

                                                                                                                              Mgr. Jindřich Bada

HALLOWEEN

IMG_8406.JPG

V pondělí 31. 10. se v tělocvičně odehrála menší akce pro žáky prvních a druhých tříd pořádaná třídou 9. B. Celá akce byla uspořádaná v duchu Halloweenu, který byl tentýž den. Po tělocvičně byla rozmístěna stanoviště, kde se děti zapojovaly do vymyšlených aktivit a her. Mezi nejoblíbenější aktivity patřilo skákání v pytli, přetahování se provazem nebo střelba míčem do branky. Hned na začátku děti dostaly kartičku s čísly všech úkolů a po jejich splnění dostaly menší sladkou odměnu. Speciální odměnu dostaly děti s nejvíce zajímavými kostýmy, ale rozhodování bylo těžké, protože všechny kostýmy byly velmi pěkné. Z naší strany byla celá akce velice vydařená a zpětná reakce dětí, které to též bavilo, nás moc potěšila.

20221031_100309.jpg   20221031_103528.jpg

FOTOGALERIE

Ema Prudičová, 9. B

Pondělí 31. října bylo obyčejným školním dnem a přece trošku jiné. Do školy totiž nepřišli žáčci prvňáčci, ale strašidla, duchové, čarodějnice, pavouci, kocouři i veselé oranžové dýničky.  První dvě hodiny si tato stvoření vyzkoušela, co to je, když se děti ve škole učí, ale konec vyučování byl jenom jejich a spolužáků z 9. B.

   IMG_8899.JPG

Tělocvična se proměnila v halloweenské sportoviště a všichni společně a přitom každý sám za sebe, si mohli vyzkoušet svoje umění v halloweenských disciplínách. Bylo to veselé, barevné, plné smíchu, sportovního zápolení a každému se podařilo zdolat vše, co si pro ně deváťáci připravili. Úplný konec patřil vyhlášení tří NEJ masek. Za nás to vyhráli duch, čaroděj a malá oranžová dýnička. Prostě ti NEJ! Ve třídě si všichni ještě porovnávali, jak se jim podařilo plnit úkoly a z učení už vlastně ani nic nebylo! Dopoledne uteklo jako voda.

Děkujeme 9. B za fajn zážitek a těšíme se všichni na další zajímavé a nevšední dny ve škole.

Mgr. Miroslava Drbohlavová, třídní učitelka 1. A

HALLOWEENSKÉ RADOVÁNKY V 1. B

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY FRÁNI ŠRÁMKA

V pondělí 24. října 2022 zavítaly děti čtvrtých ročníků do naší městské knihovny. V rámci podpory čtenářství se tentokrát paní knihovnice Magda Šrůtová zaměřila na výběr vhodné dětské knihy. Během čtenářské lekce seznámila děti se 6 jednoduchými a přeci účinnými tipy, jak na to, aby čtení pro ně bylo radostí, odpočinkem i zábavou.

 

A zde jsou tipy, jak na to:

1. Vyberte si tu správnou knihu.

Vybrat správnou knihu je základem pro to, abyste si čtení co nejvíce užili. Ujasněte si, na co máte chuť, nechte si poradit, inspirujte se na internetu. Uvědomte si, zda chcete číst pro radost, nebo se chcete vzdělávat? Který žánr je vám nejbližší? Zajímají vás knihy, o kterých se často hovoří?

2. Mějte svůj čtecí plán.

Pokud bojujete s tím, že si na čtení pořád nemůžete najít čas, jednoduše knihu zařaďte jako nedílnou součást do svého denního plánu. Divili byste se, jak takové každodenní půlhodinkové čtení podpoří vaše čtenářské dovednosti.

3. Ponořte se do knihy.

Odhoďte telefon nebo ho alespoň na chvíli vypněte. Zkuste si při čtení třeba dělat poznámky a zapisovat myšlenky, které vás napadnou. Až příběh dočtete, převyprávějte někomu ve stručnosti, o čem byl. Prožívejte emoce, nechte knihu na vás působit.

4. Čtěte kriticky.

Číst kriticky jednoduše znamená při čtení přemýšlet, ověřovat fakta, zjišťovat souvislosti, lépe  formulovat názory. Kniha nemusí být vždy jen zábava, může nás mnoha věcem naučit. Při soustředěném čtení budete mít z knížek daleko intenzivnější zážitek.

5. Vyzkoušejte jiný formát.

Nad papír není! Ale vyzkoušet nový formát může leckdy otevřít nové obzory a hlavně díky tomu přečtete mnohem více knih! Vyzkoušejte digitální formáty knih, audioknihy, čtení e-knih, …

6. Buďte společným čtenářem/čtenářkou.

Je pravda, že čtení je spíše samotářská činnost. Pokud jste však společenský tvor, můžete najít nové přátele na různých knižních akcích či v online Čtenářských klubech, kde můžete hovořit o knihách společně, hodnotit je, či klidně i kritizovat.

Takže je to jen na vás. Chcete-li se stát lepším čtenářem, najít si na čtení čas, pracovat na sobě a tak se zlepšovat, možná vám některá z výše uvedených rad třeba i pomůže.

Mgr. Marcela Havlíková, Mgr. Lucie Ulrychová

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE - 2. A

 

V pondělí 10. října 2022 vyrazila naše třída 2. A do knihovny, kde na ně už netrpělivě čekala nejen paní knihovnice Magda Šrůtová, ale i pan místostarosta města Sobotky Jan Janatka. Paní knihovnice děti seznámila s chodem knihovny, ale hlavně chtěla důkaz, že už děti umí opravdu číst a mohou být pasovány na čtenáře. Každý tak musel přečíst kousek příběhu O pejskovi a kočičce, slíbit knihovní slib, a pak mohl být slavnostně pasován na rytíře knih, čtenáře. Za odměnu děti dostaly nejen průkazku do knihovny, ale také dort, který všem moc chutnal. Cestou jsme se zastavili ještě krátce v cukrárně a užívali si krásného podzimního počasí cestou zpět do školy.

Mgr. Jindřich Bada

ZPÁTKY DO PRAVĚKU

1.jpg  313373653_2935683410059306_5276410410613861621_n.jpg

Začátkem listopadu jsme se vydali se žáky 6. ročníku zpátky v čase a při návštěvě Archeoparku ve Všestarech jsme zkoumali, jak se žilo v pravěku. Pravěká vesnice byla ve Všestarech budována od roku 1997. V letech 2009 – 2012 byl projekt rozšířen zbudováním archeoparku, který nabízí návštěvníkům jedinečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových zvyků, řemesel a obyčejů. Je  unikátní svým zaměřením a je jediným takto komplexně fungujícím archeoparkem v České republice. Je určen pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi, školní exkurze, turisty i zájemce o archeologii. Cílem je návštěvníky seznámit s životem v pravěku prostřednictvím tzv. živé archeologie. Názornost je zde hlavním prostředkem pro seznámení s archeologií. Na návštěvníky zde čekají kromě asi čtyř set exponátů (sekyry, pazourky, bronzové meče a přilbice, laténské rýče, klíče, mince a repliky stovek pravěkých předmětů, …) také jeskyně, hroby nebo obří model krajiny. Návštěvníci mají jedinečnou možnost vidět předměty v původní podobě, kterou jim dali pravěcí lidé.

313490104_1140540346853355_4397236600091631896_n.jpg   313358018_1187599921966649_5605667864451307317_n.jpg

Ze Všestar jsme se přesunuli do  Muzea východních Čech v Hradci Králové. Zde jsme prošli expozici s názvem Měnící se svět, která přibližuje zhruba 5 tisíc let trvající období končící éry lovců a sběračů a začínající epochy zemědělců v našem regionu a odpovídá například na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu, nebo co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci. V hradeckém muzeu na nás kromě povídání čekala také interaktivní dílna. Zkoušeli jsme si vytvořit pravěkou keramiku, kterou jsme si samozřejmě mohli odvézt s sebou domů.

Exkurze se nám moc líbila. Už teď se těšíme na exkurzi jarní. Tentokrát naše kroky povedou do Státního okresního archivu v Jičíně a Hvězdárny.

FOTOGALERIE

Mgr. Pavla Kozáková

CESTA ZA CUKREM A DO PŘÍRODY

3.jpg

S příchodem podzimu začíná řepná kampaň a cukrovary zahajují „cukrovarnický maraton“. Po tříleté odmlce jsme se v pondělí 24. října 2022 vydali se žáky 9. ročníku opět na exkurzi do nedaleké obce Dobrovice, kde se nachází největší a zároveň nejstarší cukrovar v naší republice. Nejprve jsme absolvovali v muzeu II. prohlídkový okruh Technika a technologie, kde mohli žáci vidět historické předchůdce dnešních moderních strojů. Zároveň vyslechli, jak se cukrová řepa pěstuje. Poté jsme se přesunuli ke vstupu do cukrovaru, kde nás průvodkyně stručně seznámila s historií, která je úzce spojena s rodinou Thurn – Taxis. Iniciály původních majitelů jsou i dnes nedílnou součástí názvu společnosti.

6.jpg   10.jpg

V ochranných přilbách a reflexních vestách jsme vstoupili do areálu závodu. Během prohlídky jsme prošli všemi důležitými úseky zpracování cukrovky. Řepa je dopravována nákladními auty a dříve, než je vyložena na úložišti, proběhne kontrola její kvality - tzv. cukernatosti. Proto naše cesta začala u odběru vzorků, pokračovala nahlédnutím do laboratoře a odtud pak k dopravnímu pásu, po kterém byla řepa přepravována z úložiště do „praček“. Vyčištěná řepa je rozřezána na řízky, ze kterých se cukr extrahuje horkou vodou. Výsledná šťáva se čistí filtrací a zahušťuje. Pak se krystalizací získává cukr, který se nakonec od sirupu oddělí odstřeďováním. Všechny tyto technologické postupy a zařízení jsme viděli na vlastní oči. Kromě toho jsme se pozastavili u čističky vody (z řepy), lihovaru na výrobu bioethanolu, u sil na krmné pelety z řepných řízků, vápenky, chladicích věží a sil na cukr. Také jsme vyslechli informace o vlastní bioplynové stanici. Prohlídku jsme zakončili ochutnávkou produktů. V tomto unikátním komplexu zpracují 14 600 tun cukrové řepy denně.

Z Dobrovic jsme se přesunuli do Jabkenic, kde jsme se zastavili u pomníku našeho významného hudebního skladatele Bedřicha Smetany a připomněli si jeho významná díla. Pak jsme prošli kolem myslivny, kde strávil poslední roky svého života a pokračovali „Smetanovou procházkou“ lesem až do obce Ledce. Odtud jsme se autobusem vrátili zpět do Sobotky. Za celý den jsme zhlédli mnoho zajímavých věcí, žáci si „promítli“ své teoretické znalosti do praxe a vše jsme zakončili pohybem v krásné podzimní přírodě.

FOTOGALERIE

Ing. Marcela Pipková

EXKURZE OSMÉHO ROČNÍKU V AGROCHOVU SOBOTKA

20221005_142951.jpg  20221012_135835.jpg

V rámci předmětu Svět práce jsme navštívili v měsíci říjnu se třídami 8. A a 8. B Agrochov Sobotka, a. s. Celým areálem s živočišnou a rostlinnou výrobou nás provedl zootechnik pan Josef Vitina.  Dopodrobna a poutavě popisoval každodenní náročnou práci ošetřovatelů zvířat a to především v péči o nejmenší telátka. Z celé prohlídky nás nejvíce zaujala návštěva moderní haly se systémem efektivní kruhové dojírny, kterou od roku 2005 projde za dvě směny 1 520 krav.

Za exkurzi moc děkujeme.

FOTOGALERIE

Ing. Lucie Kliková a žáci osmého ročníku

BESEDA S MYSLIVCEM

 

O životě lesní zvěře a o významu lesa přišel s dětmi ze 4. B  pobesedovat odborník - myslivec pan Pavel Matouš ze Sobotky. Na jeho návštěvu jsme se moc těšili. A to nejen proto, že nám poutavě vyprávěl o svých zážitcích nasbíraných za léta v tomto oboru, ale také proto, že nepřišel sám. Přivedl nám ukázat svou loveckou fenku Aginu, čtyřměsíční štěně, které nás bavilo po celou dobu. Stejně jako žáci byla Agina naprosto vzorná a věděla, jak se má chovat ve škole. Děti také velmi zaujala ukázka paroží a trofeje muflona, které si mohly osahat a zblízka prozkoumat. Dozvěděli jsme se, co má myslivec na starost, jaké druhy zvěře se u nás vyskytují, jak se pozná šesterák a mnoho dalšího.

Panu Matoušovi děkujeme, že si ve svém volnu udělal čas na besedu s dětmi a obohatil nás o nové znalosti z oblasti myslivosti.

Mgr. Lucie Ulrychová

DĚJEPISNÁ EXKURZE NA KUKS

 

Ve středu 19. října 2022 se 8. ročníky v doprovodu svých třídních učitelů I. Svobodové a J. Janatky zúčastnily dějepisné exkurze do hospitálu Kuks. Podkrkonošský Kuks patří k nejvýznamnějším památkám evropského barokního umění. Žákům byl během prohlídky představen účel zbudování hospitálu. Hrabě František Antonín Špork zde nechal vybudovat zaopatřovací ústav pro vojenské veterány.  Prohlídka byla zakončena expozicí v barokní lékárně, kde jsou vystaveny mimo jiné soubory živočišných léčiv, jako jsou švábi či stonožky. Po svačině na nádvoří Kuksu zkoušeli osmáci uhodnout vlastnosti, které symbolizovaly nádherné barokní sochy Ctností a Neřestí zhotovené jedním z největších umělců 18. století Matyášem Bernardem Braunem. Následovala příjemná podzimní procházka k Braunovu Betlému a soše poustevníka Garina, jež je považována asi za nejlépe anatomicky zpracovanou sochu v naší zemi. Počasí celé výpravě přálo a žáci mohli obdivovat citlivé zakomponování barokních soch do české krajiny.

Mgr. Iva Svobodová

CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY

V pátek 14. října 2022 do naší školy přijel cestoval tělem i duší Pavel Chlum. 8. ročníku představil svoji expedici po krásách Rumunska a Srbska. Velmi zajímavé bylo jeho seznámení se s českou komunitou žijící v oblasti Banátu, ležící na hranici výše uvedených států. Místní obyvatelé se zde snaží zachovat znalost českého jazyka, kterou si předávají z generace na generaci. Proto je jazyk těchto lidí obohacen o výrazy, které patří do slovníku spíše našich prababiček. Žáky přednáška zaujala a kladli přednášejícímu nejrůznější dotazy.

Deváťákům prezentoval pan Chlum svoji výpravu do jihovýchodní Asie, do Laosu. Toto jeho povídání byla mozaika pestrých zážitků – od ochutnávání exotického jídla, až po povídání si s roztomilými malými Laosany. Obě cestovatelské besedy žákům ukázaly půvaby nedotčené přírody a způsob života místních kultur. Děkujeme panu Chlumovi za jeho poutavé vyprávění a přejeme mu hodně štěstí při jeho dalších toulkách.

Mgr. Iva Svobodová

VLASTIVĚDNÁ EXKURZE DO PRAHY

V pondělí 10. 10. 2022 se třídy V. A a V. B vydaly za poznáváním historických památek hlavního města Prahy v doprovodu třídních učitelů V. Buchalové a K. Šislera, asistentek pedagoga P. Králové a B. Vodičkové, paní učitelky L. Ulrychové a maminek P. Hájkové a L. Vaníčkové.

Celá akce proběhla v rámci projektu "Výuka jinak", kdy je možné využít služeb profesionálního průvodce po předem zvolené trase.

Autobus dovezl obě třídy na Černý Most, odkud jejich cesta pokračovala metrem na Václavské náměstí. Tam na děti čekaly dvě zkušené průvodkyně, které jim sdělily informace k plánu celé exkurze.

Po úvodní prohlídce Václavského náměstí přejely třídy metrem a tramvají na Pražský hrad. Seznámení s historií a významem této památky zahrnovalo návštěvu jednotlivých nádvoří, paláců, Chrámu sv. Víta, baziliky sv. Jiří,  Zlaté uličky a věže Daliborky. 

Z Pražského hradu se děti vydaly pěšky Zámeckými schody do Valdštejnské zahrady, kde objevily souvislosti působení Albrechta z Valdštejna v Praze a v Jičíně. 

Poznávání památek Prahy pokračovalo pěšky na Malostranské náměstí, Karlův most, Klementinum a Staroměstské náměstí, kde celá exkurze končila. Cestou z Malostranského náměstí na náměstí Staroměstské mohly děti spatřit ještě další významná místa jako např. Petřín, Kampu, Národní divadlo, mostecké věže a Staroměstský orloj.

Ze Staroměstského náměstí jely třídy opět metrem na Černý Most a odtud je autobus zavezl zpátky do Sobotky.

Celá akce proběhla za krásného počasí babího léta. Proběhla také v plné turistické sezóně, která přivedla do Prahy davy turistů z celého světa, mezi nimiž se děti z malého města nesměly ztratit. Díky vstřícnosti vedení školy bylo možné využít na každou třídu 3-4 osoby, které zajišťovaly nad dětmi dohled, a tak se žádné dítě neztratilo ani na minutu.

Celá exkurze splnila nejen edukativní cíle, ale byla pro všechny zúčastněné naplněna i mnoha emotivními okamžiky.

Mgr. Vladimíra Buchalová, Mgr. Kamil Šisler

foto: Viktorie Kynčlová, 5. A

LITERÁRNÍ EXKURZE - 8. ROČNÍK

Dne 6. října 2022 vyrazily třídy 8. A a 8. B v doprovodu paní učitelky Smolařové a paní učitelky Jungové do domu známého českého spisovatele Karla Čapka. Jeho dům a zároveň i památník a muzeum se nachází ve Strži (nedaleko Dobříše). V 8:00 jsme všichni čekali před školou, kde nás nabral autobus a jelo se.

Cesta tam byla zdlouhavá, hlavně proto, že v Praze (přes kterou se jelo), byly dopravní zácpy. Když se dojelo na místo, pořídily jsme pár fotek a vyrazily jsme na prohlídku jeho domu. Naše třída (8. A) si šla nejdříve prohlédnout Čapkův dům a paní průvodkyně nám k tomu i něco řekla. Druhá třída (8. B) se jako první šla podívat na krátký dokument o Čapkově životě. Poté jsme si to prohodili. V posledním patře domu se nacházelo takové malé muzeum Karlova největšího kamaráda, Ferdinanda Peroutky. Myslím si, že se exkurze vydařila a moc se nám tam líbilo.

Elizabeth Hroňková, 8. A

LITERÁRNÍ EXKURZE - 7. ROČNÍK

Dne 22. září jsme my, žáci 7. ročníku, jeli na literární exkurzi. Naše trasa vedla přes Muzeum Eduarda Štorcha a Karla Zemana v Ostroměři. Dále jsme pokračovali do památníku Karla Václava Raise a ukončili jsme výlet v Miletíně, v rodném domě Karla Jaromíra Erbena.

V Muzeu Eduarda Štorcha a Karla Zemana jsme se mohli seznámit s exponáty a mně osobně se nejvíce líbila kniha Lovci mamutů. Chvilku jsme poseděli v hledišti tamního minidivadýlka a pak jsme se přesunuli autobusem do Lázní Bělohrad. Šli jsme se podívat do památníku Karla Václava Raise. Tam jsme měli přednášku o jeho životě, práci a zálibách. Mohli jsme se podívat na všelijaké exponáty. Po prohlídce jsme se autobusem přepravili do Miletína, kde jsme navštívili starou šachtu (studnu), hlubokou dvacet pět metrů, dokonce jsme byli deset sekund v jeskyni v úplné tmě. V lehkém dešti jsme přebíhali do rodného domu Karla Jaromíra Erbena. Tam jsme si poslechli asi hodinovou přednášku a pomalu jsme jeli zpět domů.

Miroslav Vaněk, 7. A

PRVŇÁČCI V DIVADLE

 

Ve čtvrtek 29. září 2022 si obě první třídy udělaly výlet za pohádkou do nedalekého Jičína. Do zdejšího  K-klubu  za nimi přijel KREJČÍK HONZA.  V představení  „První slovo platí, druhé leze z gatí“  byla špetka ponaučení, ždibec moudrosti, řada písniček i  kopec legrace!  Všichni prvňáčci se s chutí a úsměvem  zapojili  do hravých činností a náležitě si celé vystoupení  užili. S humorem si také připomněli  i kouzelná slovíčka, na která bychom neměli v běžném životě rozhodně zapomínat.

Z vystoupení si děti odvážely hezké zážitky a už se moc těší  na některé další představení!

Mgr. Alena Slavíková

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE - 2. B

V pondělí 26. září 2022 nám začal den akcí, kterou si pro nás připravila paní knihovnice z městské knihovny. Tam také na nás čekal pan místostarosta a zároveň pan učitel Jan Janatka, který měl za úkol pasovat nás na „Rytíře knih“. Nejprve jsme ale museli dokázat, že číst už opravdu umíme. Četli jsme z knihy O pejskovi a kočičce, jak si pekli dort. Poté jsme složili slib a byli pasováni. Dostali jsme průkazku do knihovny a knížku o Dubánkovi s velmi pěknými fotografiemi. Potom nás paní knihovnice seznámila s novou čtenářskou hrou. Nakonec jsme dostali dort. Ne takový, jaký vařil pejsek s kočičkou, ale výborný medovník.

Mgr. Květoslava Šourková

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ - 2. B

 

23. září 2022 se naše třída 2. B vydala na cestu kolem Sobotky. Bylo velmi pěkné počasí, a tak se nám dobře šlo. Celkem jsme ušli asi 7 km. Cestou jsme pozorovali přírodu, opakovali si dopravní značky a vše, co vidíme v okolí našeho města. V Oseku jsme se na chvíli zastavili na hřišti a protáhli si naše těla. Výlet se nám opravdu zdařil.

Mgr. Květoslava Šourková

PREZENTACE VOŠ A SPŠ JIČÍN

IMG-20221003-WA0004.jpg  IMG-20221003-WA0008.jpg

V pondělí 3. října navštívili naši školu zástupci VOŠ a SPŠ Jičín. Ing. Tomáš Pavlíček a Bc. Jiří Klíma nám představili  obory, které jejich škola nabízí - jak učební (strojní mechanik, obráběč kovů), tak maturitní (elektrotechnika, informační technologie, strojírenství). Také deváťáky pozvali na Dny techniky, které škola pořádá 14. a 15. října spolu s dny otevřených dveří.

FOTOGALERIE

Mgr. Pavla Kozáková

EXKURZE OSMÉHO ROČNÍKU U SDH SOBOTKA

 

V rámci předmětu Svět práce jsme navštívili v měsíci září se třídami 8. A a 8. B Sbor dobrovolných hasičů v Sobotce. Prohlédli jsme si prostory hasičské zbrojnice, technické vybavení včetně starého hasičského auta, které sloužilo ve 40. letech 20. století.  Spoustu zvídavých otázek zodpovídal pan Horčík a pan Bázler. Dozvěděli jsme se, co vše musíme splnit, abychom se mohli stát dobrovolným nebo i profesionálním hasičem. Také jsme se ptali na situaci v Českém Švýcarsku. Byli jsme poučeni o požární prevenci v přírodě. Žáci 8. B si dokonce i zastříkali hasičskou hadicí a byli odvezeni hasičským autem kvůli trvalému dešti do školy.

 

Za exkurzi moc děkujeme.

Lucie Kliková a žáci osmého ročníku

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - 4. ROČNÍK

V rámci dopravní výchovy se žáci čtvrtých ročníků každý rok vypraví na dopravní hřiště. Ani letos tomu nebylo jinak, a tak se naši čtvrťáci 21. a 22. září vydali do Jičína.

V učebně se žáci seznámili s dopravními pravidly pod vedením zkušené lektorky. Také si názorně ukázali správně nasazenou přilbu a vyzkoušeli malý testík. Poté se přesunuli na dopravní hřiště, kde předvedli své praktické dovednosti v jízdě na kole a vyzkoušeli si různé dopravní situace, jako třeba správné chování při odbočování nebo zastavení u krajnice, vjíždění či vyjetí z kruhového objezdu.

Všichni si dopravní dopoledne náramně užili. Na jaře je čeká další kolo výcviku, které bude zakončeno zkouškou a žáci si tak budou moci odnést i řidičský průkaz cyklisty. Držíme palce.

 Mgr. Lucie Ulrychová a Mgr. Marcela Havlíková

BESEDA S PRACOVNICEMI ÚŘADU PRÁCE

Ve středu 21. září 2022 nás po roce opět navštívily pracovnice Informačního a poradenského střediska z Úřadu práce v Jičíně. S žáky devátého ročníku si povídaly o tom, jak funguje trh práce a jaké mají možnosti při výběru svých budoucích středních škol či středních odborných učilišť. Také deváťákům vysvětlily, k čemu Úřad práce funguje, a nabídly možnost bezplatného kariérového poradenství.

Mgr. Pavla Kozáková

TVOJE CESTA NANEČISTO

V září absolvovali žáci 9. ročníku ve spolupráci s Policií ČR preventivní pořad „Tvoje cesta načisto“. Jak již název napovídá, tématem byla drogová závislost a protidrogová prevence. S Policií ČR, konkrétně s Územním odborem Jičín,  spolupracuje naše škola již několik let.

V primární drogové prevenci jde zejména o to, aby drogy nebyly vyhledávány a konzumovány. Na prvním místě se snažíme ovlivnit chování jedince změnou hodnot společnosti, ve které žije (populace jako celek, rodina, školní kolektiv, ...) a norem, které do jeho života přinášejí určitá rizika, odstranit je nebo alespoň oslabit, aby v jejich důsledku nemohl drogový problém vzniknout. Nejprve je samozřejmě na místě podat základní informace o druzích drog, jejich účincích, původu, rozšíření, vzniku závislosti, jasně a pravdivě ukázat, kam drogy vedou, včetně širších společenských souvislostí. Poté přichází na řadu seznámení popř. nácvik strategií a taktik, jak žít ve společnosti ohrožené drogou a přitom se jí vyhnout. Např. jak zvýšit sebevědomí, asertivní chování, zkvalitnění komunikace, schopnost odmítnout atd.) Dále je kladen důraz na vytvoření nabídky možností, jak lze dosáhnout uspokojení v životě jinými způsoby, než užíváním drog.  Je třeba dětem ukázat jak zvládnout obtížné situace (kulturní, sportovní aj. vyžití) a poučit je o existenci sítě poraden a psychoterapeutických zařízení pro poskytování pomoci drogově závislým osobám.

Na tomto pořadu oceňuji zejména jeho interaktivitu, snahu o aktivní zapojení žáků a zaměření na rozvoj jejich právního povědomí.  Vzhledem k palčivosti problému zařadí naše škola tento program i pro žáky 6. až 8. ročníku.

Mgr. Pavla Kozáková

SOCIÁLNÍ SÍTĚ - JAK NA NĚ?

V posledních letech zažívají sociální sítě obrovský boom. Výrazně tak přispívají k proměnám společnosti. Často mezi dětmi a  mladými lidmi platí, že kdo není na sociálních sítích, jako by nebyl. Sociální sítě jsou jistě skvělé,  dávají nám možnosti, o jakých se nám dříve ani nesnilo. Současně ale přinášejí i řadu rizik, která je potřeba si uvědomit. Na sociálních sítích se pohybujeme ve virtuálním světě, v němž se lidé často chovají jinak než ve světě reálném.

Děti často vstupují do světa sociálních sítí nadšené. Chyby někdy bohužel pramení i z nedostatečného přístupu rodičů. Pokud dítě dostane nové kolo, rodiče si spíše ověřují, zda dítě může vyrazit do provozu na silnici. V případě nového počítače se způsobilost dítěte k jeho používání neprověřuje až tak často. Rodiče bývají naopak rádi, že dítě je doma, v bezpečí, a ne na nebezpečné ulici. Paradoxně tak může vzniknout situace, kdy se rodič zeptá dítěte: „Co děláš na tom počítači?“ Odpověď může být: „Povídám si s kamarádkou.“ Rodič je klidný. Jenže dítě rodiči nesdělí, že se jedná o novou kamarádku nalezenou přes internet, se kterou se má zítra poprvé sejít. Bohužel ne vždy nová kamarádka musí být čtrnáctiletá dívka z vedlejší ulice, může jít například o padesátiletého muže, který se za mladou dívku vydává. Dítě tak ve skutečnosti doma u počítače v bezpečí není. Může se stát obětí kyberšikany, či dokonce kybergroomingu. V tomto případě se jedná o manipulaci za účelem sjednání schůzky a následného sexuálního zneužití či ublížení na zdraví. Ke zvýšení informovanosti rodičů o nebezpečích, která mohou na děti v on-line prostoru číhat, připravila naše škola ve spolupráci se sdružením Maják na listopad besedu pro rodiče na téma Sociální sítě.

O osvětu v oblasti kyberprostoru a sociálních sítí jsme se snažili v 5. ročníku besedou s nprap. Alešem Brendlem z Územního odboru Policie ČR v Jičíně.

Mgr. Pavla Kozáková

PRVŇÁCI NA PODZIMNÍM CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

IMG_8322.JPG   IMG_8330.JPG

Na úterý 13. září byla ještě sluníčková předpověď počasí, a proto se prvňáčci z obou tříd vypravili na svoje první cvičení v přírodě.

Poté, co dlouhá řada výletníků lehce vyběhla pod zámeček Humprecht, všichni zkontrolovali, jak probíhá jeho oprava a jak mu sluší nová střecha. Z kopečka opatrně seběhli ke kolbišti, kde je čekala malá poznávačka stromů a podzimních plodů.  Protože se začal ozývat hlad, všichni se již začali poptávat, kde a kdy asi bude svačinka.

Piknikový tábor jsme rozložili v parku a tam již každý s chutí snědl to, co měl v batůžku. Potom byl čas na hry a trochu volného pohybu. Děti si hrály s míči, švihadly, létajícími talíři a zahrály si i Cukr, káva nebo Čáp ztratil čepičku.

Cestou do školy byla ještě malá zastávka u oveček.

Cvičení v přírodě se vydařilo a všichni se s úsměvem na tváři a hlaholem vrátili do školy.

Miroslava Drbohlavová


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy