ŠKOLNÍ AKCE _____________________________________________

školní rok 2016/2017

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Třídy 4. A a 4. B uskutečnily v termínu 3. až 10. června 2017 společně školu v přírodě (ŠvP). Sedmidenní akce se odehrála v Krkonoších kousek pod hlavním hřebenem na Novopacké boudě. Kromě jednoho žáka se zúčastnili všichni, celkem 35 dětí. Pedagogickou funkci plnili třídní učitelé Kamil Šisler a Vladimíra Buchalová spolu s asistentkou Petrou Královou, funkci zdravotnice lékařka Monika Havelková.                  

ŠvP byla jedinečnou příležitostí pro učitele, aby lépe poznali charaktery žáků v nových, neobvyklých situacích, posílili vztahy učitel – žák, aby intenzivněji výchovně působili. Žáci měli příležitost učit se novým praktickým životním dovednostem, poznat lépe sebe sama. Především však došlo ke zkvalitnění jejich vzájemných vztahů nejen v rámci tříd, ale hlavně mezi třídami, kde byl doposud spíše rivalský vztah. Navázali mnohá i nečekaná přátelství.       

Výuka proběhla podle upraveného rozvrhu. V naučných předmětech jsme společně procvičovali a opakovali učivo, ve vlastivědě a přírodovědě například formou mezitřídní vědomostní soutěže. Ta se stala opravdovým tvrdým třídenním soubojem s vynikajícími výsledky a naštěstí dopadla vyrovnaně. Do předmětu český jazyk spadá též pravidelné vedení vlastního deníku každého dítěte a individuální tvorba vlastních básní či vyprávění příběhů. Nejvíce exponovaná byla tělesná výchova. Na prvním místě turistika – tři celodenní výlety okolo 20 km a dvě výcházky asi 8 km. Uskutečnila se terénní hra, zkouška obratnosti, plavání, hry ve vodě, ranní rozcvičky, nácvik atletických a gymnastických dovedností, míčové hry, běh do vrchu, vytrvalostní průprava i noční pochod. Ve vysoké míře se uplatnily pracovní činnosti – na výběr byla výroba papírového modelu, šití, design, modelování, origami, ale i vyřezávání či uzlování. Výtvarná výchova byla zastoupena kresbou, malbou, grafickou úpravou a kompozicí. V rámci hudební výchovy jsme zhlédli řadu hudebních či tanečních vystoupení žáků a samozřejmě společně zpívali a tančili. Navíc téměř všichni žáci podstoupili zkoušku bystrosti, mohli vyzkoušet svoji odvahu nebo míru sebeovládání. Své výkony mají zaznamenány ve speciálních, předem připravených a natištěných záznamnících. Žáci byli vedeni po stránce osobní hygieny, ale též pro práci pro ostatní nebo ke konstruktivní komunikaci. Děti poznaly krajinu, přírodu, stavby, krásu, náročnost a atmosféru Krkonoš.        

Všichni žáci se s většími či menšími úspěchy aktivně zúčastnili výuky a výchovy, činností, akcí, her a zkoušek. Lehká zranění a onemocnění úspěšně řešila zdravotnice. Žákyně Kristýna Machová bohužel musela ŠvP předčasně opustit pro lehké zranění, které jí bránilo chodit. Kázeňské problémy nebyly. Celotýdenní školně - přírodní soutěž skončila na prvních místech v tomto pořadí :

  •          1. Kristýna Ceeová - 4.A                                    194 b.
  •          2. Evelína Tamara Procházková - 4.B                 190 b.
  •          3. Anežka Floriánová - 4.A                                186 b.
  •          4. Filip Šisler - 4.B                                            174 b.
  •          5. Veronika Páclová - 4.B                                   159 b.       

Cena pobytu pro rodiče byla původně nadsazena na horní mez 3 400,- Kč. Konečná cena byla 2762,- Kč na dítě. Na všech službách jsme oproti předpokladům ušetřili. S cenou jsme se ocitli na nejnižší hranici nákladů podobných projektů.

Ubytovací standard byl naprosto vyhovující. Zaměstnanci boudy v čele se správcem se stali členy realizačního týmu a vyhověli, stejně jako majitelé, všem našim požadavkům. Nadto nebyl například problém, že jsme na túrách dvakrát pořádně zmokli. Pan správce vždy zatopil a osobně se postaral o vysušení bot a oblečení. Se stravou byli všichni nadmíru spokojeni jak ve skladbě, tak v množství a frekvenci. Ubytovací zařízení je hodno doporučení.

Po návratu zúčastnění dospělí hodnotili ŠvP vysoce pozitivně. I ohlasy žáků a žákyň v dotaznících byly vesměs velmi kladné. Dokonce i někteří rodiče osobně vyjádřili spokojenost, vděčnost či obdiv. V září bychom rádi uspořádali k naší ŠvP výstavu v atriu školy. 

Musím pochválit obě pedagožky i zdravotnici. Na jejich vlastně nepřetržité aktivní a tvůrčí práci celá ŠvP stála. Dík patří i paní ředitelce a hlavně panu hospodáři za zásadní pomoc s přípravou, za mnoho práce navíc. Chválím také všechny děti – byly skvělé. Ačkoli jejich volný čas byl minimalizován na nutný polední klid, který vzhledem k túrám absolvovaly jen třikrát, a krátká osobní volna před večeří, všechny zvládly náročný pobyt bravurně.

Na ŠvP a na všechny její účastníky jsem pyšný.

FOTOGALERIE

    Mgr. Kamil Šisler, vedoucí ŠvP   


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy