CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ___________________________________________

Základní škola, Sobotka, okres Jičín, je plně organizovaná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy je 510 žáků, průměrná naplněnost v posledních letech je cca 400 žáků. Součástí školy je také školní družina s kapacitou 99 žáků a školní klub s kapacitou 30 žáků.

Kromě soboteckých dětí do školy dojíždějí žáci z pěti spádových obcí: Libošovice Markvartice, Mladějov, Osek a Samšina.

Škola působí ve dvou propojených budovách, historická část je z roku 1893, moderní přístavba z roku 1999, kdy škola prošla celkovou rekonstrukcí. Do obou budov je bezbariérový přístup, k dispozici je osobní výtah. Ve škole je 18 kmenových tříd, 2 počítačové učebny, odborná učebna fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, jazyková učebna, školní dílna, tělocvična, gymnastický sál s venkovní terasou, cvičný byt, knihovna, 2 učebny pro školní družinu, kabinety na pomůcky, sborovna 1. a 2. stupně, šatny, atrium pro shromáždění a relaxaci žáků, prostorné chodby se stoly na stolní tenis. Součástí školy je také zahrada s pozemky a skleníkem, kde žáci pěstují zeleninu a léčivé rostliny. Během roku využíváme na tělovýchovu sportovní stadion s atletickou dráhou a multifunkčním hřištěm, který bezprostředně se školou sousedí. Na pozemku školy byla v poslední době vybudována také venkovní přírodní učebna. Školní družina využívá také nedaleké městské dětské hřiště.

Škola je vybavena moderními učebnicemi a zásluhou sponzorů i učebními pomůckami. Máme kvalitní kopírovací zařízení, keramickou pec, 29 počítačů v odborných učebnách, 6 interaktivních tabulí, další počítače  jsou ve školní družině, knihovně a některých třídách. Fond školní knihovny pravidelně doplňujeme encyklopediemi, slovníky a beletrií. Snažíme se získávat finance na vybavení i z vlastních zdrojů – pronájem tělocvičny, rozvojové programy, sběr odpadových surovin.

Vzdělávání žáků probíhá podle ŠVP pro ZV, který nese podtitul "Škola pro všechny", což znamená, že integrujeme děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním a že se snažíme, aby chodily do školy rády a aby se v ní cítily dobře a bezpečně. Náš školní vzdělávací program se maximálně snaží využít všechny přednosti, které náš region nabízí. Kulturní památky, bohatou historii, přírodní památky.

Škola se snaží pracovat jako otevřená a komunitní zdravá škola. Jsme zapojeni do programů "ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ" ,  "OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL" a "MLÉKO DO ŠKOL". 


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy