SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ V SOBOTCE ___________________________________________

Spolek rodičů a přátel ZŠ v Sobotce pracuje jako dobrovolná organizace při Základní škole, Sobotka, okres Jičín. Podílí se na chodu školy, hájí zájmy žáků, rodičů, ale i pedagogů. Z vybraných příspěvků podporuje různé vzdělávací, kulturní, ale i sportovní akce školy.

Seznam členů Spolku rodičů a přátel ZŠ v Sobotce

ve školním roce 2021/2022

Předsedkyně:

 • Mgr. Zdeňka Badová

Pokladník:

 • Ing. Lenka Svobodová

Členové (třídní důvěrníci):

 • budou zvoleni na první třídní schůzce

Financování SRPŠ

Zdrojem financování SRPŠ jsou členské příspěvky, které se vybírají 1x ročně od žáků, kteří navštěvují Základní školu, Sobotka, okres Jičín. Členský příspěvek je stanoven na 200 Kč/žáka. Pokud je na škole více sourozenců, hradí příspěvek pouze nejmladší z nich. Dalším zdrojem je příjem ze sběru papíru, který škola organizuje v spolupráci se SRPŠ 2x ročně.

Přehled financování z účtu SRPŠ ve školním roce 2021/2022:

Datum   Účel platby  Částka
01.09.2021 Počáteční zůstatek na účtu 92273,18 Kč
30.09.2021 Doprava do Jičína (dopravní výchova žáků 5. ročníku) 5 953,00 Kč
21.10.2021 Doprava do Jičína (dopravní výchova žáků 4. ročníku) 7.623,00 Kč
03.11.2021 Sběr papíru 5.640,00 Kč
09.11.2021 Programy primární prevence 4.200,00 Kč

Číslo účtu SRPŠ: 78-8485290267/0100

IČ: 444 77 368

Třídní schůzky

 •     září 2021  – 1. ročník

        úterý         23. 11. 2021    třídní schůzky

        čtvrtek      6. 1. 2022        konzultace

        čtvrtek     21. 4. 2022      třídní schůzky

        čtvrtek      26. 5. 2022      konzultace

Dokumenty


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy