SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ V SOBOTCE ___________________________________________

Spolek rodičů a přátel ZŠ v Sobotce pracuje jako dobrovolná organizace při Základní škole, Sobotka, okres Jičín. Podílí se na chodu školy, hájí zájmy žáků, rodičů, ale i pedagogů. Z vybraných příspěvků podporuje různé vzdělávací, kulturní, ale i sportovní akce školy.

Seznam členů Spolku rodičů a přátel ZŠ v Sobotce

ve školním roce 2022/2023

noví třídní důvěrních pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněni po prvních třídních schůzkách, které se konají 23. 11. 2023.

Předsedkyně:

 • Mgr. Zdeňka Badová

Pokladník:

 • Ing. Lenka Svobodová

Členové (třídní důvěrníci):

 • 1. A - Kristina Vaníčková
 • 1. B - Ing. Michaela Procházková
 • 2. A - Zdeněk Přikryl
 • 2. B - Jana Sedmidubská
 • 3. A - Jaroslava Klimešová
 • 3. B - Michaela Sedláčková
 • 4. A - Miloslava Janatková
 • 4. B - Šárka Vlčková
 • 5. A - Mgr. Stanislav Drapák
 • 5. B - Martin Vaníček
 • 6. A - Ing. Lenka Svobodová
 • 6. B - Mgr. Renata Kaloková
 • 7. A - Mgr. Zdeňka Badová
 • 7. B - Šárka Vlčková
 • 8. A - třídní důvěrník nebyl zvolen
 • 8. B - třídní důvěrník nebyl zvolen
 • 9. A - Kateřina Stašková
 • 9. B - Renata Holubová

Financování SRPŠ

Zdrojem financování SRPŠ jsou členské příspěvky, které se vybírají 1x ročně od žáků, kteří navštěvují Základní školu, Sobotka, okres Jičín. Členský příspěvek je stanoven na 250 Kč/žáka. Pokud je na škole více sourozenců, hradí příspěvek pouze nejmladší z nich. Dalším zdrojem je příjem ze sběru papíru, který škola organizuje v spolupráci se SRPŠ 2x ročně.

Přehled financování z účtu SRPŠ ve školním roce 2023/2024:

   Datum   Účel platby  Částka
21.9.2023 Doprava na sportovní soutěž "World Marathon Challenge 2023" (Jičín)  - 4.840,00 Kč
4.10.2023 Doprava na dopravní výchovu žáků 4. ročníku (Jičín) - 7.260,00 Kč
3.10.2023 Jízdné - Okresní kolo přespolního běhu - kategorie (Nová Paka) - 250,00 Kč
13.10.2023 Jízdné - Okresní kolo Atletického čtyřboje - kategorie III (Jičín) - 255,00 Kč
2.11.2023 Jízdné a startovné - Okrskové kolo turnaje ve florbalu - kategorie III (Jičín) - 560,00 Kč
7.11.2023 Jízdné a startovné - Okrskové kolo turnaje ve florbalu - kategorie IV (Jičín) - 485,00 Kč
9.11.2023 Sběr papíru 15.876,00 Kč
13.11.2023 Jízdné - Mistrovství škole v piškvorkách (Hradec Králové) - 858,00 Kč
15.11.2023 Doprava a startovné na soutěž "Běh 17. listopadu" (Kopidlno) - 5.695,00 Kč
21.11.2023 Doprava na okresní kolo ČEPS florbal cupu (Hořice) - 2.880,00 Kč
21.11.2023 Jízdné - Okresní kolo ČEPS florbal cupu (Hořice) - zpáteční cesta -390,00 Kč

Číslo účtu SRPŠ: 78-8485290267/0100

IČ: 444 77 368

Třídní schůzky

 • září 2023  – 1. ročník
 • čtvrtek      23. 11. 2023     třídní schůzky
 • úterý          9. 1. 2024        konzultace
 • čtvrtek      26. 4. 2024      třídní schůzky
 • čtvrtek      30. 5. 2024      konzultace

Dokumenty


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy