SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ V SOBOTCE ___________________________________________

Spolek rodičů a přátel ZŠ v Sobotce pracuje jako dobrovolná organizace při Základní škole, Sobotka, okres Jičín. Podílí se na chodu školy, hájí zájmy žáků, rodičů, ale i pedagogů. Z vybraných příspěvků podporuje různé vzdělávací, kulturní, ale i sportovní akce školy.

Seznam členů Spolku rodičů a přátel ZŠ v Sobotce

ve školním roce 2019/2020

Předsedkyně:

 • Mgr. Zdeňka Badová

Pokladník:

 • Ing. Lenka Svobodová

Členové (třídní důvěrníci):

 • I.A – Miloslava Janatková
 • I.B – Bc. Jan Janatka
 • II.A – Mgr. Stanislav Drapák
 • II.B – Martin Vaníček
 • III.A – Ing. Lenka Svobodová
 • III.B – Mgr. Renata Burešová
 • IV.A – Jana Černá
 • IV.B – Bc. Jan Janatka
 • V.A – Petra Konečná
 • V.B – Kateřina Mahnová
 • VI.A – Lukáš Jakl
 • VI.B – Renata Holubová
 • VII.A – Mgr. Zdeňka Badová
 • VII.B – Ing. Libor  Kopal
 • VIII.A – tř. důvěrník nebyl zvolen
 • VIII.B – tř. důvěrník nebyl zvolen
 • IX.A – Jana Hubínková
 • IX. B – Martina Paličková

Financování SRPŠ

Zdrojem financování SRPŠ jsou členské příspěvky, které se vybírají 1x ročně od žáků, kteří navštěvují Základní školu, Sobotka, okres Jičín. Členský příspěvek je stanoven na 200 Kč/žáka. Pokud je na škole více sourozenců, hradí příspěvek pouze nejmladší z nich. Dalším zdrojem je příjem ze sběru papíru, který škola organizuje v spolupráci se SRPŠ 2x ročně.

Přehled financování z účtu SRPŠ ve školním roce 2019/2020:

Datum   Účel platby  Částka
9.10.2019 Jízdné - EKOMLÁDĚ 2019 (Hořice) 82 Kč
11.10.2019 Jízdné - Kopidlenský kvíteček, kapřík, jelen 252 Kč
21.10.2019 Příjem za sběr starého papíru 14.848 Kč
1.11.2019
Jízdné - Okrskové kolo ve florbalu - kategorie III (Jičín)
156 Kč
4.11.2019 Doprava do Trutnova - Krajské kolo Atletického čtyřboje - kategorie IV (dívky) 1.997 Kč
14.11.2019 Jízdné - Okrskové kolo ve florbalu - kategorie IV (Jičín) 156 Kč 
14.11.2019 Startovné - Běh 17. listopadu 225 Kč
19.11.2019 Jízdné - Okrskové kolo ČEPS florbal cupu - 1. stupeň (Hořice) 310 Kč
25.11.2019 Doprava do Kopidlna - Běh 17. listopadu 3.581,60 Kč
5.12.2019 Doprava do Lázní Bělohrad - Okresní kolo ve florbalu - kategorie IV 2.238,50 Kč
13.12.2019 Doprava do Hostinného - Krajské kolo ve florbalu - kategdorie IV 3.834 Kč
13.12.2019  1. vklad - příspěvky SRPŠ 20.000 Kč
13.12.2019 Bankovní poplatek za vklad na účet SRPŠ 75 Kč
14.12.2019 Jízdné - šachový turnaj "O vánočního kapra" 209 Kč
14.12.2019 Startovné - šachový turnaj "O vánočního kapra" 480 Kč

Číslo účtu SRPŠ: 78-8485290267/0100

IČ: 444 77 368

Třídní schůzky

 •     září 2019  – 1. ročník

        úterý         19. 11. 2019    třídní schůzky

        čtvrtek      9. 1. 2020        konzultace

        úterý         21. 4. 2020      třídní schůzky

        čtvrtek      28. 5. 2020      konzultace

Dokumenty


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy