SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ V SOBOTCE ___________________________________________

Spolek rodičů a přátel ZŠ v Sobotce pracuje jako dobrovolná organizace při Základní škole, Sobotka, okres Jičín. Podílí se na chodu školy, hájí zájmy žáků, rodičů, ale i pedagogů. Z vybraných příspěvků podporuje různé vzdělávací, kulturní, ale i sportovní akce školy.

Seznam členů Spolku rodičů a přátel ZŠ v Sobotce

Předsedkyně:

 • Mgr. Zdeňka Badová

Pokladník:

 • Ing. Lenka Svobodová

Členové (třídní důvěrníci):

 • I.A – Jana Černá
 • I.B – Bc. Jan Janatka
 • I.C – Adéla Pavlíčková
 • II.A – Petra Konečná
 • II.B – Kateřina Mahnová
 • III.A – Bc. Lenka Bočková, DiS.
 • III.B – Renata Holubová
 • IV.A – Mgr. Zdeňka Badová
 • IV.B – Ing. Libor Kopal
 • V.A – bez důvěrníka
 • V.B – Milena Součková
 • VI.A – MgA. Lada Blažejová
 • VI.B – Martina Paličková
 • VII.A – Jana Bártová
 • VII.B – Petra Zmatlíková
 • VIII.A – DiS. Petra Matoušková
 • IX.A – Mgr. Eva Kuželová

Financování SRPŠ

Zdrojem financování SRPŠ jsou členské příspěvky, které se vybírají 1x ročně od žáků, kteří navštěvují Základní školu, Sobotka, okres Jičín. Členský příspěvek je stanoven na 200 Kč/žáka. Pokud je na škole více sourozenců, hradí příspěvek pouze nejmladší z nich. Dalším zdrojem je příjem ze sběru papíru, který škola organizuje v spolupráci se SRPŠ 2x ročně.

Přehled financování z účtu SRPŠ ve školním roce 2016/2017:

Datum   Příjem/výdej   Účel platby
10. 10. 2016  +18.000 Kč RELIMEX spol. s r. o. - jarní sběr papíru
17. 10. 2016 -1.013 Kč  Jízdné - minikopaná, přespolní běh, Kopidlenský kvíteček, kapřík a jelen 
23. 11. 2016 -4.529 Kč Jízdné a startovné na soutěže - florbal, šachy, běh 17. listopadu
21. 12. 2016 -985 Kč Jizdné - okresní kolo Přeboru ZŠ v šachu
12.1.2017  +30.000 Kč Příspěvky SRPŠ - 1. vklad 
26.1.2017  +15.400 Kč Příspěvky SRPŠ - 2. vklad
1.2.2017 -1.338 Kč Jízdné - šachové trunaje
1.2.2017 -4.194 Kč Nákup šesti párů bot na běžky
2.3.2017 -7.580 Kč Mzdové náklady na plavecký výcvik (poměrná část)
2.3.2017 -9.079 Kč Doprava na lyžařský výcvik
29.3.2017 -601 Kč Jízdné na soutěže - florbal, kopaná
6.4.2017 -7.200 Kč Doprava žáků 8. ročníku na abonentní představení v Praze
6.4.2017 -1.500 Kč Doprava žáků na bruslení v Jičíně

Číslo účtu SRPŠ: 78-8485290267/0100

IČ: 444 77 368

Třídní schůz

 • úterý         25. 10. 2016    třídní schůzky + doplňovací volby do školské rady
 • čtvrtek      15. 12. 2016    konzultace
 • čtvrtek      6. 4. 2017       třídní schůzky + řádné volby do školské rady
 • úterý         30. 5. 2017      konzultace

Dokumenty


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy