SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ V SOBOTCE ___________________________________________

Spolek rodičů a přátel ZŠ v Sobotce pracuje jako dobrovolná organizace při Základní škole, Sobotka, okres Jičín. Podílí se na chodu školy, hájí zájmy žáků, rodičů, ale i pedagogů. Z vybraných příspěvků podporuje různé vzdělávací, kulturní, ale i sportovní akce školy.

Seznam členů Spolku rodičů a přátel ZŠ v Sobotce

ve školním roce 2022/2023

Předsedkyně:

  • Mgr. Zdeňka Badová

Pokladník:

  • Ing. Lenka Svobodová

Členové (třídní důvěrníci):

  • budou zvoleni na první třídní schůzce

Financování SRPŠ

Zdrojem financování SRPŠ jsou členské příspěvky, které se vybírají 1x ročně od žáků, kteří navštěvují Základní školu, Sobotka, okres Jičín. Členský příspěvek je stanoven na 250 Kč/žáka. Pokud je na škole více sourozenců, hradí příspěvek pouze nejmladší z nich. Dalším zdrojem je příjem ze sběru papíru, který škola organizuje v spolupráci se SRPŠ 2x ročně.

Přehled financování z účtu SRPŠ ve školním roce 2021/2022:

Datum   Účel platby  Částka
22.9.2022 Doprava na dopravní výchovu (4. A, 4. B) 7.986,00 Kč
26.9.2022 Ceny do soutěží 1.394,00 Kč
21.10.2022 Jízdné, startovné - florbalové turnaje (kategorie III, kategorie IV) 1.475,00 Kč

Číslo účtu SRPŠ: 78-8485290267/0100

IČ: 444 77 368

Třídní schůzky

  • září 2022  – 1. ročník
  • úterý         22. 11. 2022    třídní schůzky
  • čtvrtek      5. 1. 2023        konzultace
  • úterý         18. 4. 2023      třídní schůzky
  • čtvrtek      25. 5. 2023      konzultace

Dokumenty


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy