SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ V SOBOTCE ___________________________________________

Spolek rodičů a přátel ZŠ v Sobotce pracuje jako dobrovolná organizace při Základní škole, Sobotka, okres Jičín. Podílí se na chodu školy, hájí zájmy žáků, rodičů, ale i pedagogů. Z vybraných příspěvků podporuje různé vzdělávací, kulturní, ale i sportovní akce školy.

Seznam členů Spolku rodičů a přátel ZŠ v Sobotce

ve školním roce 2022/2023

Předsedkyně:

 • Mgr. Zdeňka Badová

Pokladník:

 • Ing. Lenka Svobodová

Členové (třídní důvěrníci):

 • 1. A - Kristina Vaníčková
 • 1. B - Ing. Michaela Procházková
 • 2. A - Zdeněk Přikryl
 • 2. B - Jana Sedmidubská
 • 3. A - Jaroslava Klimešová
 • 3. B - Michaela Sedláčková
 • 4. A - Miloslava Janatková
 • 4. B - Šárka Vlčková
 • 5. A - Mgr. Stanislav Drapák
 • 5. B - Martin Vaníček
 • 6. A - Ing. Lenka Svobodová
 • 6. B - Mgr. Renata Kaloková
 • 7. A - Mgr. Zdeňka Badová
 • 7. B - Šárka Vlčková
 • 8. A - třídní důvěrník nebyl zvolen
 • 8. B - třídní důvěrník nebyl zvolen
 • 9. A - Kateřina Stašková
 • 9. B - Renata Holubová

Financování SRPŠ

Zdrojem financování SRPŠ jsou členské příspěvky, které se vybírají 1x ročně od žáků, kteří navštěvují Základní školu, Sobotka, okres Jičín. Členský příspěvek je stanoven na 250 Kč/žáka. Pokud je na škole více sourozenců, hradí příspěvek pouze nejmladší z nich. Dalším zdrojem je příjem ze sběru papíru, který škola organizuje v spolupráci se SRPŠ 2x ročně.

Přehled financování z účtu SRPŠ ve školním roce 2022/2023:

Datum   Účel platby  Částka
22.9.2022 Doprava na dopravní výchovu (4. A, 4. B)  -7.986,00 Kč
26.9.2022 Ceny do soutěží -1.394,00 Kč
21.10.2022 Jízdné, startovné - florbalové turnaje (kategorie III, kategorie IV) -1.475,00 Kč
31.10.2022 Sběr starého papíru 4.248 Kč
12.12.2022 Doprava na abonentní představení do Prahy (8. A, 8. B) -10.850,70 Kč
21.12.2022 Jízdné - okresní kolo ČEPS florbal cupu -780,00 Kč
19.1.2023 Příspěvky SRPŠ na školní rok 2022/23 - 1. část 40.000,00 Kč
15.2.2023 Příspěvky SRPŠ na školní rok 2022/23 - 2. část 24.000,00 Kč
22.2.2023
Jízdné - okresní kolo Zeměpisné olympiády
-90,00 Kč
24.3.2023 Doprava na lyžařský výcvik žáků 7. A -12.813,90 Kč
27.3.2023 Doprava na lyžařský výcvik žáků 7. B -11.603,90 Kč
26.4.2023 Doprava na pěveckou soutěž "Turnovský kos 2023" -3.509,00 Kč
28.4.2023 Odměny pro děti - Čarodějnický rej -1.007,00 Kč
11.5.2023 Jízdné - oblastní kolo soutěže Mladý zdravotník -600,00 Kč

Číslo účtu SRPŠ: 78-8485290267/0100

IČ: 444 77 368

Třídní schůzky

 • září 2022  – 1. ročník
 • úterý         22. 11. 2022    třídní schůzky
 • čtvrtek      5. 1. 2023        konzultace
 • úterý         18. 4. 2023      třídní schůzky
 • čtvrtek      25. 5. 2023      konzultace

Dokumenty


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy