ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ___________________________________________

školní rok 2020/2021

CO TO ŠUMÍ?

3.jpg

V tomto školním roce probíhala výuka převážně distanční formou. Přesto se některé předmětové soutěže konaly. K těm, které proběhly, patřila i chemická olympiáda. Informaci o tom, že bude tato soutěž realizována, jsem obdržela po jarních prázdninách. Okamžitě jsem oslovila žáky devátých tříd a přihlásili se dva nadšenci - Matěj Matyáš a Jakub Šourek. 

Seznámení s úlohami, průběžné konzultace a vyhodnocování odevzdaných úloh – to vše probíhalo pouze formou videokonference. 
Praktické úlohy řešil každý zapojený žák dle své volby. Jakub přišel laborovat do školy, neboť konzultace jeden žák – jeden učitel byla umožněna. Matěj celou laboratorní práci provedl doma. Výsledky pozorování reakcí uhličitanů doložil fotografiemi. 

V pátek 19. března 2021 naši chemici absolvovali online test školního kola ve speciálně vytvořeném  systému Moodle. 

Do okresního kola postoupili oba a dne 29. března ve 13:45 hodin se opět „proklikali“ do prostředí Moodle, kde během 75 minut vypracovali teoretickou i praktickou část. Svým výkonem patřili k úspěšným řešitelům okresního kola, a dokonce se Matěj stal jejím vítězem. Jejich chemická „výprava“ tudíž mohla pokračovat i v dalším kole. A tak se v pondělí 19. dubna 2021 v 11 hodin již potřetí přihlašovali k řešení soutěžních úloh, tentokrát na krajské úrovni. Přestože se náročnost i konkurence zvýšila, dokázali naši reprezentanti zvládnout úlohy i stres a v poli soutěžících se v žádném případě neztratili, obsadili 8. (Matěj Matyáš) a 18. místo (Jakub Šourek) z 26 zúčastněných.

4.jpg   5.jpg

Patří jim proto naše vřelé poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu – nejen přírodovědných!

IMG_6559.JPG

Ing. Marcela Pipková

MATEMATICKÝ KLOKAN

Matematický klokan - Zuzana Jelínková - 1. místo.jpg   Matematický klokan - David Hofrichtr - 3-5. místo.jpg

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Matematická olympiáda - Kristýna Ceeová - 1. - 2. místo.jpg

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Chemická olympiáda - Matěj Matyáš - 1. místo.jpg  Chemická olympiáda - Jakub Šourek - úspěšný řešitel.jpg

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Fráňa na Zeměkouli - barevný.jpg

Ve středu 17. února 2021 se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Celá soutěž probíhala on-line. Žáci si museli založit vlastní účty v portálu brněnské Masarykovy univerzity, která je organizátorem celé soutěže. Olympiády se zúčastnilo šest žáků naší školy: Matěj Konečný (6. A), Vojtěch Maruška (6. A), Marek Jelínek (7. A), Kristýna Ceeová (8. A), Petr Koťátko (8. B) a Marek Patka (9. A). Nelehké soutěžní úkoly se skládaly z práce s atlasem, vědomostního testu a praktické části. Zaměřené byly na čtení z grafů a různé výpočty spojené se zeměpisem. Velký úspěch zaznamenali Marek Jelínek (7. A), který zvítězil v kategorii B a Kristýna Ceeová (8. A), která obsadila 2. místo v kategorii C. Oba naši žáci postoupili do krajského kola.  Všem olympioniků děkujeme za reprezentaci školy a doufáme, že jim olympiáda rozšířila obzory.

Diplom - Marek Jelínek

Diplom - Kristýna Ceeová

                                                                                                    Mgr. Iva Svobodová


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy