ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ___________________________________________

školní rok 2017/2018

OCENĚNÍ ZA VÝBORNÉ VÝSLEDKY V NÁRODNÍM TESTOVÁNÍ

https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=39061&c=7675

HÁDEJ, KDO JSEM?

Odpověď na tuto otázku hledali všichni soutěžící, kteří se zúčastnili 54. ročníku chemické olympiády. Nelítostně je provázela školním i okresním kolem této soutěže. Letošní téma bylo velmi obsáhlé, neboť zahrnovalo vlastnosti, výrobu a použití významných kovů. Přesto se do školního kola přihlásili čtyři zájemci z devátého ročníku. První část olympiády vždy obsahuje teoretické úkoly, k jejichž vypracování soutěžícím nestačí čerpat informace jen z učebnic, ale musí využít i další dostupné zdroje. Navíc museli věnovat více času  chemickým výpočtům, které jsou vždy nedílnou součástí úloh.

  

Jakmile zvládli teorii, mohli přistoupit k praktické části. Tentokrát laboratorní práce obsahovala barevnou srážecí reakci, po které následovala filtrace. Nakonec byla práce ukončena optickou metodou - kolorimetrií.

Po závěrečném testu a sečtení všech získaných bodů z jednotlivých částí bylo pořadí žáků následující:

  1. Josef Karban
  2. Adriana Myšková
  3. Filip Mikulecký
  4. Simona Řezbová

Do okresního kola byli tentokrát pozváni tři naši žáci a byli jedinými zástupci základních škol!

Přestože jsme se umístili až za studenty tří gymnázií, patří všem našim reprezentantům velká pochvala a poděkování za vynaloženou píli a maximální soutěžní nasazení. Děkuji!

Ing. Marcela Pipková

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Postupové kolo:  okresní

Místo konání:  Základní škola, Poděbradova, Jičín

Datum: 20. 2. 2018

Umístění našich žáků           

  • kategorie A   6. místo       Adriana Roxerová    6. B     (11 účastníků)
  • kategorie B    3. místo       Tomáš Kuchař         7. B     (10 účastníků)
  • kategorie C    7. místo       Michal Zoufalý       8. B     (12 účastníků)

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Postupové kolo: okresní

Místo konání: Základní škola, 17. listopadu, Jičín

Datum: 29. 1. 2018

Kategorie: I. (8. – 9. ročník)

Počet účastníků:  18

Umístění našich žáků:

5. místo - Veronika Ječná, 9. A

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Postupové kolo: okresní

Místo konání: Základní škola, Poděbradova, Jičín

Datum: 24. 1. 2018

Kategorie: Z5

Počet účastníků: 17

Umístění našich žáků:

1. místo - Filip Šisler, 5. B

5. – 7. místo - Eliška Brixí, 5. A

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Postupové kolo:  okresní

Místo konání:  Základní škola, 17. listopadu, Jičín

Datum: 17. 1. 2018

Kategorie: ZŠ (8. – 9. ročník)

Počet účastníků: 18

Umístění našich žáků:

12. místo - Adriana Myšková, 9. A

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - MEDICÍNA V HISTORII

 

 

MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE - FINSKO

Naše škola se letos zapojila do 16. ročníku Mezinárodní výtvarné soutěže dětí a mládeže (The 16th International Exhibition of Children and Young People), kterou organizuje Centrum umění ve Finsku. Své výtvarné práce (malba, kresba) na téma: „TOGETHER“ (SPOLEČNĚ) do soutěže zaslalo deset našich žáků ze 7. – 8. ročníku.

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 6800 uměleckých prací z 66 zemí celého světa a odborná porota složená z profesionálních umělců ocenila DIPLOMEM 670 z nich. Mezi oceněnými pracemi byla i kresba Nikoly Jurigové z 8. A.

 

Centrum umění ve Finsku podporuje děti a mládež v umění pořádáním různých kurzů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí. Součástí centra je i archiv prací, který funguje již od roku 1970 a je v něm uchováno přes 100 000 děl ze 130 zemí světa.

200 prací z letošního ročníku je momentálně vystaveno ve Villa Arttu (Umělecké centrum dětí a mládeže), ostatní práce budou brzy k nahlédnutí v digitální podobě na webových stránkách http://artcentre.fi/16thinternationalexhibition.

MgA. Adéla Brabcová


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy