ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ___________________________________________

školní rok 2018/2019

MATEMATICKÝ KLOKAN

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

„Nazývám tohoto ducha, dosud neznámého, novým jménem gas [plyn]; …“

Toto jsou slova významného chemika a lékaře Jana Baptisty van Helmonta z roku 1662. Tenkrát vycházel ze svých pokusů, během kterých se mu podařilo izolovat „lesní plyn“ – dnes známý pod názvem oxid uhličitý. Látky v plynném skupenství nezkoumal jen tento přírodovědec, ale od 17. století jich byla celá řada.

V tomto školním roce se k těmto chemikům přidali i soutěžící chemické olympiády. Letošní 55. ročník byl tematicky zaměřen na plyny přítomné v atmosférách jednotlivých planet sluneční soustavy. Do školního kola se přihlásili tři zájemci ze třídy 9. A – Lucie Grofová, Matyáš Janík a Eliška Lachmanová. Stejně, jako v předchozích ročnících, museli zvládnout teoretickou i praktickou část a pak vše zakončili testem. S teorií si celkem dobře poradili, ale laboratorní práce je řádně prověřila. Vyžadovala nejen přesnost, ale i velkou trpělivost a šikovnost při sestavování funkční aparatury pro jímání plynů. Reakcí kypřicího prášku s kyselinou všichni úspěšně získali oxid uhličitý. Druhá část laboratorní práce představovala rozkladné reakce pevných látek, při kterých vznikaly rovněž plyny. Soutěžící podle pozorování vlastností určovali názvy plynů.

Po absolvování všech částí soutěže byly sečteny body a určeno pořadí jednotlivých soutěžících: 1. Eliška Lachmanová, 2. Lucie Grofová, 3. Matyáš Janík. Na základě výsledků školního kola byla děvčata pozvána do okresního kola, které se konalo v pondělí 4. března 2019 v budově gymnázia v Nové Pace. Celkem se zde sjelo sedm „statečných“ mladých chemiků z celého okresu Jičín. Teoretickou část zvládli za 90 minut a po přestávce se přesunuli do skutečné laboratoře. Čekal je zde podobný úkol jako ve školním kole – opět chemickou reakcí připravovali oxid uhličitý. Druhý úkol se týkal rozkladných reakcí látek připravených ve zkumavkách. Soutěžící zkoumali, při kterém rozkladu vznikal kyslík. Poslední kahan byl vypnut, všechna pozorování byla zapsána a přišla řada na vyhodnocování.

První dvě místa obsadili zástupci hořického gymnázia. Na 3. místě se umístila naše reprezentantka - Eliška Lachmanová. Lucka Grofová obsadila 6. místo, ale nesmíme zapomenout na to, že je šestou nejlepší v okrese!

 

Jsem velmi ráda, že jsou stále mezi našimi dětmi přírodovědní nadšenci, kteří neváhají udělat něco navíc a nebojí se pak naši školu reprezentovat. Patří jim velká pochvala a přeji jim mnoho úspěchů a radosti v další životní (středoškolské) etapě.

FOTOGALERIE

Ing. Marcela Pipková

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Ve středu 20. února 2019 zorganizovala 3. ZŠ Jičín okresní kolo zeměpisné olympiády. Naše škola vyslala své zástupce do tří věkových kategorií a všichni si v konkureznci 11 soutěžících vedli velmi dobře.

 • kategorie A: 3. místo - Petr Koťátko, 6. B
 • kategorie B: 2. místo - Adriana Roxerová, 7. B
 • kategorie C: 4. místo - Michal Zoufalý, 9. B (úspěšný řešitel)

Všem žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Diplom - Adriana Roxerová - 2. místo

Diplom - Petr Koťátko - 3. místo

Diplom - Michal Zoufalý - úspěšný řešitel

Radek Štaff

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

Ve středu 6. února 2019 reprezentoval naši školu Matyáš Janík z 9. A na okresním kole olympiády v anglickém jazyce v kategorii IIA. Soutěž pořádala 1. ZŠ Jičín za účasti 7 žáků. Matyáš obsadil velmi pěkné 3. místo, k čemuž mu velmi blahopřejeme a děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy.

Radek Štaff

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Ve středu 30. ledna 2019 uspořádala 3. ZŠ Jičín okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z5. Naši školu reprezentovali tři žáci a dosáhli velmi dobrých výsledků.

 • 2. místo: Barbora Horáková, 5. A
 • 5. - 6. místo: Ema Prudičová, 5. B
 • 5. - 6. místo: Marek Jelínek, 5. A

Celkem se do soutěže zapojilo 12 soutěžících. Všem našim žákům gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy.

Diplom - Barbora Horáková - 2. místo

Radek Štaff

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

V pondělí 28. ledna 2019 se zapojily dvě žákyně naší školy do okresního kola olympiády v českém jazyce. Soutěž pořádala 1. ZŠ Jičín a zúčastnilo se jí celkem 19 žáků.

 • 9. místo: Ema Folprechtová, 9. A
 • 17. místo: Barbora Bártová, 9. A

Naše žákyně sice tentokrát neobsadily přední příčky, ale i tak jim děkujeme za reprezentaci školy.

Radek Štaff

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Ve středu 16. ledna 2019 se na 1. ZŠ Jičín uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády. Naše škola nominovala do soutěže hned tři zástupce a všichni byli velice úspěšní.

 • 1. místo: Tomáš Kuchař, 8. B
 • 3. místo: Barbora Bártová, 9. A
 • 4. místo: Lucie Schönová, 9. B

Soutěže se zúčastnilo celkem 14 žáků. Tomáš Kuchař si svým vítězstvím zajistil postup do krajského kola soutěže. Všem našim žákům gratulujeme k výborným výsledkům a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Diplom - Tomáš Kuchař - 1. místo

Radek Štaff

V prosinci minulého roku v naší škole proběhlo školní kolo DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY. Pro tento ročník bylo zadáno téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Tři z nás s nejvyšším počtem bodů jsme postoupili do kola okresního, které se konalo ve středu 16. ledna 2019 na 1. základní škole v Jičíně.

Celkem se nás tam sjelo okolo dvaceti. Na začátku nám paní učitelka, která tuto akci organizovala, sdělila důležité informace. Na písemnou práci jsme dostali časový limit 60 minut. Ten čas jsme ale ani nevyužili, většina soutěžících práci odevzdala asi po 45 minutách. Zadání obsahovalo i obtížnější a záludnější otázky, takže jsme si museli i občas tipnout. Pozitivní bylo, že nám za špatnou odpověď nebyly strhávány body, mohli jsme si tedy ověřit, jestli „Štěstěna“ stojí na naší straně. Řekla bych, že letošní téma úzce souviselo se zeměpisem. Po odevzdání výsledků jsme debatovali nad různými otázkami, některé odpovědi se nám shodovaly, jiné se zase lišily. Shodli jsme se však na tom, že je podstatné, že jsme se zúčastnili a že jsme si to hlavně užili.

Nevím jak moji kamarádi, ale já osobně od toho moc neočekávala. Výsledky nám naše třídní paní učitelka sdělila už druhý den ráno. A úspěch to byl velký: Tomáš Kuchař obsadil 1. místo! I když je teprve v 8. třídě (8. B), dokázal porazit spoustu deváťáků. Já jsem skončila na místě třetím a čtvrtou příčku obsadila Lucie Schönová z 9. B.

Velké poděkování patří naší paní učitelce Mgr. Pavle Kozákové, která nás učí dějepis, podporovala nás, a jen díky ní jsme dosáhli tak skvělých úspěchů.

A 21. března 2019 bychom měli všichni držet palce Tomáši Kuchařovi, neboť bude naši školu reprezentovat v krajském kole v Hradci Králové.

                                                                                                         Barbora Bártová, 9. A

KOPIDLENSKÝ KVÍTEČEK, KAPŘÍK A JELEN

I letos jsme se vydali do Kopidlna na již 25. ročník soutěže Kopidlenský kvíteček a opět jsme ve všech kategoriích byli velmi úspěšní, i když dvakrát bramboroví.

V soutěži Kopidlenský kvíteček nás reprezentovaly Eliška Lachmanová, Monika Drbohlavová a Natálie Chrpová. Děvčata nejprve napsala vědomostní test, poznávala květiny a na poslední soutěž se rozdělila podle úkolů. Eliška poznávala ovoce a zeleninu podle chuti, Natálie plnila sportovní úkol a Monika aranžovala kytičku. Nejlépe se zhostila svého úkolu Monika, stejně jako v loňském roce a tuto jednotlivou soutěž vyhrála.

Celkem se dívky umístily na krásném 4. místě z 10 družstev, stejně jako loni, bramborová medaile.

Jednotlivci:  

 • 7. místo        Monika Drbohlavová
 • 9. místo        Eliška Lachmanová
 • 24. místo      Natálie Chrpová

Kopidlenský kapřík je soutěž v rybářských disciplínách a přírodopisu. Naši školu reprezentovali Lukáš Chrpa, Karolína Kozáková a Tomáš Bárta. V této soutěži kromě teoretických znalostí měli za úkol navazovat háčky a olůvka, házet udicí na cíl.

Družstvo obsadilo celkové 5. místo z 10 družstev a v jednotlivcích vynikající 3. místo Kája Kozáková, což je obrovský úspěch, neboť v soutěži byly pouze dvě dívky !!!

Jednotlivci:     

 • 3. místo       Karolína Kozáková
 • 9. místo       Lukáš Chrpa
 • 23. místo     Tomáš Bárta

Kopidlenský jelen je soutěž ve znalostech lesní zvěře a rostlin, ve střelbě na cíl ze vzduchovky. Soutěže se zúčastnili Jiří Zmatlík, Adam Bárta a Michal Šaradín.

Toto družstvo si oproti loňskému roku velice polepšilo (bylo v jiném složení) a obsadilo celkově 4. místo z 11 družstev a v jednotlivcích o jediný bod uteklo Jiřímu Zmatlíkovi první místo.

Jednotlivci:      

 • 2. místo      Jiří Zmatlík
 • 10. místo    Adam Bárta
 • 27. místo    Michal Šaradín

Děkuji Všem žákům a žákyním, kteří se soutěží účastnili a po tři roky reprezentovali naši školu. Jsou to převážně žáci devátého ročníku a jen těžko se mi za ně bude příští rok hledat náhrada. Na soutěž jezdili velice rádi, i když někdy byli velmi zklamáni, jakým způsobem byly vyhlašovány výsledky. Musím napsat, že to i některé obrečely.

Tak snad příště najdu další zájemce o květiny, ryby a o myslivost a opět vyrazíme do Kopidlna.

Ještě jednou Všem moc děkuji a přeji Vám, ať jste úspěšní i na středních školách a využijete znalostí a vědomostí, které jste na naší škole získali. HODNĚ ÚSPĚCHŮ!!!

                                                                Mgr. Jana Zumrová

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2018/2019

Ve středu 10. října 2018 proběhla celostátní soutěž „Přírodovědný KLOKAN“. Tato soutěž je zaměřená na přírodní vědy, zejména na fyziku, biologii, chemii a zeměpis. Soutěží se ve dvou kategoriích: Kadet (8. a  9. třídy ZŠ), a Junior (1. a 2. ročník SŠ).

V letošním roce se do soutěže zapojilo 10 žáků.

Výsledky soutěže Kadet na naší škole:

Umístění Jméno a příjmení žáka Třída Body
1. Monika Jirků 8. A 60
2. Michal Zoufalý  9. B 54
3. Michal Šaradín 8. A 50
4. Jiří Zmatlík 9. B 49
5. Stanislav Patka 8. B 47
6. Matyáš Baudis 8. A 34
7. Radek Průša 8. B 34
8. Jan Korčinskij 8. B 33
9. Adam Stránský 9. B 33
10. Lucie Kelbichová 8. A 25

Žáci vstupují do soutěže s 24 body a řeší úkoly za 3, 4 a 5 bodů, celkově mouhou získat 120 bodů.                       

Všem úspěšný řešitelům blahopřejeme!!

                                                                             Mgr. Jana Zumrová


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy