ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ___________________________________________

školní rok 2023/2024

CHEMICKÁ OLYMPÁDA - 60. ROČNÍK "LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANISMECH"

Po třech letech jsme se opět zapojili do chemické olympiády. Letošním tématem byly látky živé hmoty. Do této problematiky patří nejen biogenní nebo stopové anorganické prvky a jejich sloučeniny, ale samozřejmě také přirozené organické látky. Z těchto důvodů bylo letošní téma značně obsáhlé. Velmi oceňuji odvahu žákyně Pavlíny Hájkové z IX. A, která se do soutěže přihlásila. Zodpovědně vypracovala všechny úlohy teoretické části. Navíc k tomu musela nastudovat základní organické sloučeniny, neboť toto učivo žáky 9.  ročníku teprve čeká. Jakmile zvládla teorii, absolvovala praktickou část – zaměřenou na vlastnosti vitaminu C. Pozorovala jeho rozpustnost v různých rozpouštědlech, jodem dokazovala přítomnost této látky a zkoumala antioxidační vlastnosti citronové šťávy. Na závěr školního kola čekal Pavlínu ještě souhrnný test.

   

Po splnění všech tří částí postoupila Pavlína do okresního kola. To se konalo 1. března 2024 na gymnáziu v Nové Pace. Také zde nejprve účastníci olympiády řešili teoretickou část složenou z křížovky, různorodých úloh na vlastnosti a reakce vybraných prvků nebo sloučenin. Také zahrnovala méně oblíbené chemické výpočty. Pak následovala praktická část v chemické laboratoři, kde soutěžící prověřili své praktické dovednosti. Naše žákyně  jako úspěšná řešitelka obsadila 5. místo v okrese Jičín.

Děkuji Pavlíně za vzornou reprezentaci školy a přeji jí mnoho dalších studijních úspěchů.

Marcela Pipková

NAŠI ŽÁCI ZVLÁDAJÍ ZE VŠECH ŠKOL V OKRESE NEJLÉPE PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A JSOU DOKONCE PÁTÍ V CELÉM KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Článek z Jičínského deníku

školní rok 2022/2023

ÚSPĚCH V NÁRODNÍM TESTOVÁNÍ SCIO

Na podzim 2022 se naše škola zúčastnila Národního testování, které realizovala společnost SCIO.

Mezi nejúspěšnější řešitele v kraji se zařadil i žák naší školy Daniel DOLEŽAL z 9. A, který dosáhl v testu z matematiky 100 % výsledku.

Danovi tímto gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

Dva naši žáci postupují do krajského kola!

Ve středu 18. ledna 2023 se na ZŠ Jičín, 17. listopadu uskutečnilo okresní kolo DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 žáků a mezi nimi se na 4. místě umístil Vojtěch Knobloch z 9. A a na 5. místě Josef Vitina z 8. B. Oba chlapci byli úspěšnými řešiteli a postupují do krajského kola.

Vojtovi a Pepovi gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezntaci školy. Děkujeme také Mgr. Janu Janatkovi, který kluky na soutěž připravoval.

 

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDYFráňa matematik - barevný.jpg

Naši žáci ovládli dvě věkové kategorii!

V pondělí 22. listopadu 2022 se na ZŠ Jičín, 17. listopadu uskutečnilo okresní kolo PYTHAGORIÁDY pro úspěšné řešitele školních kol ve věkových kategoriích 6. - 9. ročník.

Kategorie: 6. ročník

  • 10. místo: Jakub Horák, 6. B

Kategorie: 7. ročník

  • 1. místo: David Hofrichtr, 7. A      DIPLOM
  • 2. místo: Hai Nam Vu, 7. A          DIPLOM
  • 7. místo: Vít Blažej, 7. A

Kategorie: 9. ročník

  • 1. místo: Daniel Doležal, 9. A        DIPLOM
  • 6. místo: Jiří Kozák, 9. B
  • 7. - 8. místo: Dominik Matyáš, 9. B

Všem žákům gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Děkujeme také Mgr. Miloslavu Najmanovi, Ing. Petru Švecovi a Ing. Lucii Klikové, kteří žáky na soutěž připravovali.


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy