INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách schválila vláda na svém jednání 25. května 2020 možnost přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8. června 2020 za účelem konání konzultací či třídnických hodin.

Bližší informace a podmínky naleznete pod následujícím odkazem:

https://www.zssobotka.cz/inpage/informace-pro-rodice/

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

https://www.zssobotka.cz/inpage/zapis-do-1-trid/

INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

V souladu s usnesením vlády ze dne 30. dubna 2020 je od 25. května 2020 umožněno žákům 1. stupně vrátit se do školních lavic. Návrat je dobrovolný, výuka bude probíhat každodenně, ale nebude se jednat o klasické vyučování. Žáci budou plnit pod pedagogický dohledem úkoly, které jsou zadávány domů. Veškeré podmínky výuky vycházejí z manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

Bližší informace a podmínky naleznete pod následujícím odkazem:

https://www.zssobotka.cz/inpage/informace-pro-rodice/

INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

V souladu s usnesením vlády ze dne 30. dubna 2020 je od 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky (v předmětech: český jazyk a matematika). Veškeré podmínky výuky vycházejí z manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

Bližší informace a podmínky naleznete pod následujícím odkazem:

https://www.zssobotka.cz/inpage/informace-pro-rodice/

Zápis žáků ke studiu na ZUŠ J. B. Foerstera

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vláda České republiky od středy 11. března 2020 zavřela do odvolání všechny základní školy a vyhlásila na 30 dní NOUZOVÝ STAV!

O zrušení tohoto opatření Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy (www.zssobotka.cz).

Rodiče našich žáků mouhou v souvislosti s uzavřením školy využít ošetřovné při péči o dítě. Potvrzení rodičům vydá škola. Při vstupu do školy tedy zvoňte na zvonek HOSPODÁŘE.

Potvrzení budeme vydávat v kanceláři v úřední dny:

pondělí a středa 8:00 - 11:00 hod.

Potvrzení Vám můžeme vystavit i elektronicky. Stačí poslat žádost na e-mail: staff@zssobotka.cz. V ní uveďte jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a datum, od kdy chcete OČR čerpat.

Využívejte prosím tuto formu přednostně, pokud je to možné a máte možnost si potvrzení vytisknout.

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k mimořádné situaci, kdy je zakázána docházka žáků do školy, jsme připravili pro jednotlivé ročníky plán učiva pro domácí samostudium. Plán práce, který bude každé pondělí aktualizován, naleznete pod následujícím odkazem: https://www.zssobotka.cz/inpage/domaci-ukoly/. Prosím Vás o svědomitý přístup, abychom společně překonali toto nepříjemné období a po návratu do škol mohli navázat na další učivo. Přejeme Vám pevné zdraví, budeme se těšit co nejdříve na viděnou.

Mgr. Jana Knapová a Ing. Marcela Pipková

Příloha - Mimořádné opatření

Příloha - ošetřovné


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy