ZMĚNA ORGANIZACE UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Vzhledem k doporučení MŠMT ze dne 15. června 2020 bude vysvědčení vydáváno třídními učiteli CELÝM  TŘÍDNÍM  KOLEKTIVŮM v pátek 26. června 2020 v příslušných třídách:

  • 1. stupeň – v 8:00 hodin
  • 2. stupeň – v 9:00 hodin

Prosíme o dodržování časů, abychom předešli kumulování dětí u hlavních vchodů.

Při vstupu do budovy školy jsou žáci povinni se dezinfikovat, použít ROUŠKU a odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ti, kteří se doposud vzdělávali jen distanční formou).

Formulář je k dispozici pod následujícím odkazem, neposílejte ho elektronicky, je nutné ho odevzdat v tištěné podobě s podpisem zákonného zástupce a s aktuálním datem.

Formulář čestného prohlášení ke stažení

Volný pohyb po škole nebude povolen.

Po zhodnocení školního roku a obdržení vysvědčení budou žáci postupně odcházet, společné rozloučení před školou se v tomto školním roce konat NEBUDE.

Učebnice se budou vracet až v novém školním roce. Prosím všechny žáky, aby je během prázdnin připravili k bezproblémovému předání (vygumované, popřípadě slepené). Žáci 9. ročníku odevzdají učebnice ve čtvrtek 18. června 2020.

Všichni se budeme tak těšit na úterý 1. září 2020, kdy společně zahájíme nový školní rok 2020/2021.


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy