MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

vláda na svém jednání 26. dubna 2021 rozhodla, že se od 3. května 2021 vrátí v našem kraji rotačně žáci 2. stupňů základních škol.

V pondělí 3. května 2021 do školy nastoupí k prezenční výuce následující třídy 2. stupně:

 • 6. A
 • 6. B
 • 8. A
 • 8. B

Žáci 1. stupně pokračují i nadále v rotační výuce dle nastavených pravidel.

V pondělí 10. května 2021 do školy nastoupí k prezenční výuce následující třídy 2. stupně:

 • 7. A
 • 7. B
 • 9. A
 • 9. B

Nadále platí veškerá hygienická opatření, která jsou platná již od 12. dubna 2021.

 • žáci 1. - 3. ročníku, 6. a 9. ročníku vstupují do školy pravým hlavním vchodem (u zvonků)
 • žáci 4. - 5. ročníku, 7. a 8. ročníku vstupují do školy levým hlavním vchodem (bez zvonků)
 • že školy dle rozvrhu odcházejí všichni žáci školy pravým hlavním vchodem (u zvonků)
 • všichni žáci v prezenční výuce jsou povinni se testovat antigenními testy SINGCLEAN 
 • žáci 1. stupně a zaměstnanci školy (1x týdně - pondělí)
 • žáci 2. stupně (2x týdně - pondělí - čtvrtek)
 • pokud žáci nejsou v testovací dny ve škole, testují se ihned po příchodu do školy v následující den

Prosíme Vás, aby se žáci před návratem do školy seznámili s postupem testování, který je zveřejněn pod dalším příspěvkem. Najdete tam i instruktážní video a návody k použití. Při testování ve třídách bude zajištěn pedagogický dozor. Každá třída bude rozdělena do dvou skupin.

Žáci na prezenční výuce navštěvující školní jídelnu jsou automaticky přihlášeni. Možnost odebírat si jídlo do jídlonosičů mají i všichni ostatní žáci 1. - 9. ročníku na distanční výuce po přihlášení. Přihlaste se prosím prostřednictvím e-mailu kancelar@jidelnasobotka.cz a nebo na telefonu: 732 499 838.

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

vedení školy

NOVÝ DRUH ANTIGENNÍCH TESTŮ

Vážená rodiče,

od pondělí 26. dubna 2021 budou naší škole dodávány pro potřeby testování žáků a zaměstnanců školy nové antigenní testy SINGCLEAN.

Žáci 1. - 3. ročník se v pondělí budou testovat ještě zbylými testy LEPU RAPID a na nové přejdou až při čtvrtečním testování.

Níže najdete odkaz na video návod pro nové testy SINGLEN a prosíme Vás, abyste si instruktážní video s dětmi opět prohlédli. Zároveň zde najdete i dva odkazy s návodem, jak postupovat při testování.

Při testování bude opět zajištěn dostatečný počet pedagogických pracovníků.

Děkujeme za spolupráci

Návod k použití testů SINGCLEAN - obrázkový

Návod k použití testů SINGCLEAN

vedení školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna 2021 je na základě Mimořádného opatření č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 umožněno žákům 1. stupně vzdělávání rotačním způsobem (jeden týden prezenčně, druhý týden distančně).

V pondělí 12. dubna 2021 do školy nastoupí k prezenční výuce následující třídy:

 • 1. A - Mgr. Kateřina Jirásková
 • 2. A - Mgr. Marcela Havlíková
 • 3. B - Mgr. Kamil Šisler
 • 4. A - Mgr. Miroslava Drbohlavová
 • 5. A - Mgr. Květoslava Šourková

Výběr tříd byl uzpůsoben personálním možnostem. V dalším týdnu od 19. dubna 2021 se prezenčně budou ve škole vzdělávat třídy: 1. B, 2. B, 3. A, 4. B a 5. B

Provoz školní družiny a školní klubu bude umožněn žákům na prezenční výuce ve stejných homogenních skupinách (žáci jedné třídy).

 • 1. A nebo 1. B - Věra Valentová (zvonek - ŠD 2)
 • 2. A nebo 2. B - Alena Mocáková (zvonek - ŠD 1)
 • 3. B nebo 3. A - Petra Králová (zvonek - ŠD 3)
 • 4. A nebo 4. B - Petra Kellerová/Vladimíra Buchalová (zvonek - ŠK)

Školní družina bude v provozu ráno od 6:30 hod. do 7:30 hod. a odpoledne do 16:00 hod. Školní klub bude fungovat pouze odpoledne do 16:00 hod.

Žáci 2. stupně pokračují v distančním způsobu vzdělávání. Jsou povoleny individuální konzultace všech žáků školy (1 žák - 1 pedagog) nebo skupinové online konzultace.

Od 12. dubna 2021 bude v provozu školní jídelna. Žáci na prezenční výuce navštěvující školní jídelnou jsou automaticky přihlášeni. Možnost odebírat si jídlo do jídlonosičů mají i všichni ostatní žáci 1. - 9. ročníku na distanční výuce po přihlášení do pátku 9. dubna 2021 do 12:00 hod. Přihlaste se prosím prostřednictvím e-mailu kancelar@jidelnasobotka.cz a nebo na telefonu: 732 499 838.

Provozní a hygienická opatření při prezenční výuce

 • žáci 1. - 3. ročníku vstupují do školy pravým hlavním vchodem (u zvonku)
 • žáci 4. - 5. ročníku vstupují do školy levým hlavním vchodem (bez zvonků)
 • že školy dle rozvrhu odcházejí všichni žáci školy pravým hlavním vchodem (u zvonků)
 • po vstupu do budovy školy platí dosavadní hygienická opatření (dezinfekce rukou, respirátory - dospělí, chirurgické roušky - žáci, rozestupy)
 • žáci jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole, školní družině a školním klubu nosit chirurgické roušky (nejsou povoleny látkové), jejich počet prosím přizpůsobte délce pobytu dítěte ve škole
 • pohyb po budově bude omezen z důvodu minimalizování kontaktu mezi žáky různých tříd
 • z důvodu častého větrání ve třídách a pravidelných vycházek prosíme rodiče, aby byly jejich děti dostatečně oblečeny
 • žáci i zaměstnanci školy budou nově pravidelně (2x týdně - pondělí, čtvrtek) testováni antigenními testy LEPU RAPID, které jsou prováděny samoodběrem a nejsou náročné na provedení ani pro nejmenší děti
 • ve škole bude při testování zajištěn dostatek pedagogického personálu, prosíme rodiče o důvěru, jsme přesvědčeni, že testování zvládneme sami
 • zákonní zástupci žáků 1. - 3. ročníku přesto mají možnost asistovat při provádění testu svého dítěte, ale vzhledem k náročné organizaci testování by měli tuto možnost důkladně zvážit (zvyšuje se riziko možné nákazy dětí i vyučujících, neboť zákonní zástupci nejsou otestováni)
 • žáci navštěvující ranní školní družinu si v testovací dny provedou test ihned po vstupu do školy pod dohledem vychovatelek
 • ostatní žáci jsou testováni první vyučovací hodinu v testovací den ve třídě
 • každá třída bude při testování rozdělena na dvě skupiny, ve kterých bude asistovat pedagogický dozor
 • testování se neprovádí u žáků a zaměstnanců školy, kteří proděli onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobně.
 • pokud není žák přítomen ve škole během pravidelného testování, absolvuje tento test ihned po příchodu do školy
 • pokud se žák nebude testovat, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání ve škole, absence bude evidována jako omluvená
 • v této situaci nemá škola povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání (online výuka v programu MS Teams), ale poskytne mu přiměřenou formou studijní podpory - posílání týdenních plánů apod.

Další bližší informace naleznete v následujícím manuálu:

MANUÁL COVID-19 - TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Prosíme rodiče, aby s dětmi společně zhlédli následující instruktážní video s návodem testování.

DIAGRAM TESTOVÁNÍ

NEČASTĚJŠÍ DOTAZY

CERTIFIKÁT POUŽÍVANÉHO TESTU

NÁVOD NA REGISTRACI K PCR TESTU

Děkujeme za spolupráci a respektování nastavených pravidel.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,

mnozí z Vás se na nás obracíte se žádostí o vystavení potvrzení v souvislosti s "OŠETŘOVNÝM". Oproti loňskému jaru však došlo k legislativní změně a k žádosti o ošetřovné již nepotřebujete písemné potvrzení školy o jejím uzavření.

Podrobné informace, jak si zažádat o ošetřovné s příslušnými formuláři a návody najdete na stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Radek Štaff, hospodář školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ OD 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

Vláda České republiky vyhlásila od 27. 2. 2021 nový nouzový stav, v jehož rámci přecházejí od pondělí 1. března 2021 na distanční výuku i první a druhé třídy základních škol. 

Rozvrh on-line výuky pro celou školu najdete pod následujícím odkazem:

ROZVRH ON-LINE VÝUKY PLATNÝ OD 1. 3. 2021

V rámci nových pravidel bude uzavřena i školní jídelna.

Všechna nová opatření by měla platit po dobu tří týdnů.

Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme pevné zdraví a mnoho sil, v případě dotazů nás kontaktujte.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 25. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE) se přijímají následující opatření:

 • od 25. 2. 2021 jsou všichni zaměstnanci školy, zákonní zástupci a nezbytně nutné návštěvy povinni nosit v prostorách školy respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
 • ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů,
 • od 1. 3. 2021 jsou všichni žáci a žákyně povinni nosit v prostorách školy chirurgickou roušku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC (od tohoto data již není možné nosit látkové roušky)

Prosíme Vás, abyste výše uvedená nařízení respektovali a zajistili dětem dostatek chirurgických roušek podle délky pobytu dítěte ve školních zařízeních.

Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

ZAHÁJENÍ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Milí žáci,

2. pololetí školního roku 2020/2021 zahajujeme ve 3. - 9. ročníku distančním způsobem. Víme, že tento stav je pro mnohé z vás vyčerpávající, ale přesto je nutné, abyste ve své práci nepolevovali a snažili se i nadále aktivně spolupracovat při online hodinách i průběžně plnit zadanou samostatnou práci. Jen tak budeme moci po návratu do školy plynule navázat novým učivem a tento přechod nebude pro nás pro všechny tak obtížný.

Vzhledem k tomu, že se našim deváťákům blíží přijímací řízení na střední školy, navyšujeme v 9. ročníku 4 online hodiny/týden (český jazyk, matematika, výchova k občanství a nepovinně čtenářský klub (práce s textem)).

Věřím, že se epidemiologická situace zklidní natolik, že se po jarních prázdninách budeme moci postupně vracet do školy.

Přeji vám mnoho síly a optimismu do druhého pololetí.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 11. 1. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 11. ledna 2021 bude probíhat prezenční výuka nadále pouze v 1. a 2. ročníku dle následujících pravidel:

 • žáci 1. - 2. ročníku budou do školy vcházet i odcházet  pravým hlavním vchodem (u zvonků)

 • po celou dobu ve škole mají žáci povinnost nosit roušku (doporučujeme alespoň dvě roušky na dopoledne a jednu roušku do školní družiny)
 • z důvodu častého větrání ve třídách a pravidelných vycházek prosíme rodiče, aby byly jejich děti dostatečně oblečeny
 • provoz školní družiny bude umožněn ve stejných homogenních skupinách (žáci jedné třídy)
  • 1. A - Věra Valentová (zvonek - ŠD 2)
  • 1. B - Alena Mocáková (zvonek - ŠD 1)
  • 2. A - Petra Králová, Romana Černá (zvonek - ŠD 3)
  • 2. B - Radka Daxnerová, Petra Kellerová, Ilona Jalovecká (zvonek - ŠK)
 • provozní doba ranní školní družiny: 6:30 - 7:30 hod.
 • provozní doba odpolední družina: do 16:00 hod.
 • z organizačních a provozních důvodů je odpolední školní družina zkrácena o půl hodiny

Prosíme rodiče, aby vzhledem k celkové situaci zvážili délku pobytu svých dětí ve školní družině, neboť i tam budou muset mít po celou dobu roušku (ve škole i na vycházce).

Žáci 3. - 9. ročníku pokračují v distnanční výuce. Oproti podzimu došlo k navýšení počtu online hodin na 1. stupni. Aktualizované rozvrhy online hodin naleznete pod následujícím odkazem:

https://www.zssobotka.cz/inpage/domaci-ukoly/

Školní jídelnu mohou od pondělí 11. ledna 2021 navštěvovat žáci 1. a 2. ročníku včetně zaměstnanců školy, ostatní žáci si mohou obědy vyzvednout do jídlonosičů.

Děkujeme za spolupráci a respektování nastavených pravidel.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

vítejte na oficiálních webových stránkách školy


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy