MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 11. 1. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 11. ledna 2021 bude probíhat prezenční výuka nadále pouze v 1. a 2. ročníku dle následujících pravidel:

 • žáci 1. - 2. ročníku budou do školy vcházet i odcházet  pravým hlavním vchodem (u zvonků)

 • po celou dobu ve škole mají žáci povinnost nosit roušku (doporučujeme alespoň dvě roušky na dopoledne a jednu roušku do školní družiny)
 • z důvodu častého větrání ve třídách a pravidelných vycházek prosíme rodiče, aby byly jejich děti dostatečně oblečeny
 • provoz školní družiny bude umožněn ve stejných homogenních skupinách (žáci jedné třídy)
  • 1. A - Věra Valentová (zvonek - ŠD 2)
  • 1. B - Alena Mocáková (zvonek - ŠD 1)
  • 2. A - Petra Králová, Romana Černá (zvonek - ŠD 3)
  • 2. B - Radka Daxnerová, Petra Kellerová, Ilona Jalovecká (zvonek - ŠK)
 • provozní doba ranní školní družiny: 6:30 - 7:30 hod.
 • provozní doba odpolední družina: do 16:00 hod.
 • z organizačních a provozních důvodů je odpolední školní družina zkrácena o půl hodiny

Prosíme rodiče, aby vzhledem k celkové situaci zvážili délku pobytu svých dětí ve školní družině, neboť i tam budou muset mít po celou dobu roušku (ve škole i na vycházce).

Žáci 3. - 9. ročníku pokračují v distnanční výuce. Oproti podzimu došlo k navýšení počtu online hodin na 1. stupni. Aktualizované rozvrhy online hodin naleznete pod následujícím odkazem:

https://www.zssobotka.cz/inpage/domaci-ukoly/

Školní jídelnu mohou od pondělí 11. ledna 2021 navštěvovat žáci 1. a 2. ročníku včetně zaměstnanců školy, ostatní žáci si mohou obědy vyzvednout do jídlonosičů.

Děkujeme za spolupráci a respektování nastavených pravidel.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

vítejte na oficiálních webových stránkách školy


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy