ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB __________________________________________

Základní informace:

Základní škola, Sobotka, okres Jičín zajišťuje provoz tří oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. Kapacita školní družiny je 90 žáků (od 15. 9. 2022 je kapacita navýšena na počet 99 po dobu platnosti zákona č. 67/2022), kapacita školního klubu je 30 žáků.

Přehled zaměstnanců ŠD a ŠK

 • Věra Valentová - vedoucí vychovatelka ŠD
 • Alena Mocáková - vychovatelka ŠD
 • Petra Králová - vychovatelka ŠD
 • Žaneta Vavřínková - vychovatelka ranní ŠD
 • Ilona Jalovecká - vychovatelka ŠK

Telefonní kontakty:

 • školní družina 1        Alena Mocáková       +420 731 564 902
 • školní družina 2       Věra Valentová         +420 737 328 338
 • školní družina 3       Petra Králová           +420 605 476 396
 • školní klub               Ilona Jalovecká        +420 737 825 172

Činnost školní družiny a školního klubu vyplývá ze Školního vzdělávacího programu pro školní družinu a školní klub „Všichni jsme kamarádi“. Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí pod následujícími odkazy:

ŠVP pro školní družinu

ŠVP pro školní klub

Místnosti školní družiny se nachází v přízemí naší školy. Její prostor je členěný, aby umožňoval příležitost k odpočinku, k samostatné intelektuální aktivitě i k různým zájmovým činnostem a hrám. K vybavení patří školní hry, prolézačky, stavebnice, dětské časopisy, knihy, relaxační koutek, odkládací a úložné prostory. Nábytek je nový a jeho uspořádání je řešeno tak, aby iniciovalo komunikaci mezi žáky.

Školní družina kromě vlastních prostor využívá pro svou činnost tělocvičnu, počítačové učebny, multimediální učebnu, místnost školního klubu (knihovnu), městské hřiště a stadion. Učebny školní družiny jsou prostorné, vhodně uspořádané a vyzdobené pracemi žáků. Děti se tak pohybují v prostředí, které vyhovuje jejich věku a ve kterém se cítí dobře.

Školní klub je zřízen pro žáky vyšších ročníků. Umožňuje žákům smysluplně trávit volný čas (např. před odjezdem autobusu). Žáci si zde mohou číst, pracovat na počítači, vypracovávat domácí úkoly, hrát hry se svými spolužáky, malovat, povídat si.

Režim školní družiny:

 • 06:00 - 07:45 – ranní ŠD – klidné hry, odpočinek, doplnění učiva apod.
 • 11:35 - 12:15 – hygiena, oběd
 • 12:15 - 13:20 – polední klid, četba, klidné hry, odpočinek, zájm. čin. – Lv, Hv, Vv, pobyt venku
 • 13:20 - 14:30 – pobyt venku, zájmové činnosti - Lv, Hv, Vv
 • 14:30 - 14:45 – odpolední svačina
 • 14:45 - 16:30 – zájmová činnost (kroužky), individuální činnost, individuální péče, volné hry

 Režim školního klubu:

 • 06:00 - 07:45 – ranní ŠK (ve školní družině) – klidné hry, odpočinek, doplnění učiva apod.
 • 13:00 - 14:30 – pobyt venku, zájmová činnost, hry ve skupinkách, stolní hry, výukové programy, půjčování knih
 • 14:30 - 14:45 – odpolední svačina
 • 14:45 - 16:00 – zájmová činnost (kroužky), individuální činnost, individuální péče, volné hry

Po skončení provozní doby školního klubu odcházejí žáci domů nebo přecházejí do školní družiny

Informace o platbách naleznete na samotnatné záložce Platby za ŠD a ŠK. Články z akcí školní družiny a klubu jsou umístěny pod odkazem Akce ŠD a ŠK.

 


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy