UČÍME SE INOVATIVNĚ

___________________________________________

Od září 2016 až do června 2023 jsme třikrát po sobě čerpali finance na zdokonalení aktivit ve vzdělávání, rozšíření možností pro děti účastnit se zájmové činnosti nebo doučování, ale také na personální podporu (např. na tandemovou výuku nebo speciálního pedagoga).

Na šablony I, II, III navazuje v současné době Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

Stejně jako v předchozích letech tak i nyní jsme na vyhlášenou výzvu reagovali a v dubnu 2023 podali žádost o podporu. Po schválení žádosti jsme v září 2023 začali realizovat následující šablony:

  • II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • II/10 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ
  • V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
  • V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

Koordinátoři projektu:

  • Ing. Marcela Pipková
  • Radek Štaff

Publicita:

Plakát projektu


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy