UČÍME SE SPOLEČNĚ III

___________________________________________

logo EU peníze školám

Po úspěšném úkončení projektů "Učíme se společně" a "Učíme se společně II" jsme na jaře 2021 podali žádost o dotaci na projekt "Učíme se společně III" v rámci výzvy č. 02_20_80 "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III". Projekt bude probíhat v letech 2021 - 2023.

Sestavená žádost o podporu s názvem „Učíme se společně III“ se skládá z následujících šablon:

  • 3.II/1   Školní asistent - personální podpora Zš
  • 3.II/7   Tandemová výuka v ZŠ
  • 3.II/10  Klub pro žáky ZŠ
  • 3.II/11  Doučování žáků ZŠ ohrožených školní neúspěchem
  • 3.II/12  Projektový den ve výuce

Jednotlivé šablony jsme zvolili v různém počtu dle aktuálních potřeb a v řadu aktivit spojených se šablonami jsme na naší škole začali realizovat již od 1. září 2021.

Koordinátoři projektu:

  • Ing. Marcela Pipková
  • Radek Štaff

Publicita:

Plakát projektu

Radek Štaff

BADATELSKÝ KLUB

Chemici v akci

V tomto školním roce opět mohl být realizován „Badatelský klub“ pro příznivce přírodních věd, hlavně chemie. Na badatele čekala zrekonstruovaná učebna a úplně nové laboratorní soupravy.

Své pozorování a pokusy jsme soustředili na tři tematické oblasti.

První pokusy byly zaměřené na oxid uhličitý. Tuto chemickou látku jsme vyzkoušeli připravit různými způsoby. Vždy jsme pozorně sledovali průběh chemické reakce a na jejím konci  jsme provedli důkaz oxidu uhličitého pomocí hořící špejle nebo svíčky.

IMG_20211019_143916339.jpg   IMG_20211019_144328751.jpg

Dalšími pokusy jsme se snažili zvážit plyn, a tím ověřit zákon zachování hmotnosti. Nebo provést analýzu kypřícího prášku, jehož rozkladem také vzniká oxid uhličitý. Také jsme pozorovali chování bubliny z bublifuku nebo prskavky v atmosféře tohoto oxidu. Při chytání bublin do sklenic jsme si užili i spoustu legrace.

Druhý blok pokusů byl zaměřen na sloučeniny mědi, konkrétně chlorid měďnatý. Chlorid měďnatý jsme si připravili postupně navazujícími reakcemi. Po získání konečného produktu v podobě roztoku jsme jej nechali krystalizovat. Získali jsme krystaly, které jsme vyžíhali a pak použili k důkazu vody v organických rozpouštědlech, neboť tato sloučenina mění barvu podle množství „pohlcené“ vody.

Třetí blok pokusů byl zaměřen na redoxní děje a kovy. Sestavili jsme elektrolýzu a pozorovali průběh redoxní reakce. Vyzkoušeli jsme, jak funguje galvanické pokovování hřebíku a mince. Jako alchymisté jsme vytvořili transmutací stříbrné a zlaté „medaile“.

IMG_20211214_141321097_HDR.jpg   IMG_20211214_143026580.jpg

Závěrečné pokusy byly z oblasti analytické chemie. Přítomnost kationtů kovů v roztoku jsme určovali plamenovými zkouškami, ale také srážecími reakcemi, při kterých vznikají charakteristicky zabarvené sraženiny.

Závěrečnou zkoušku – určit kovy ve třech vzorcích roztoků, zvládli všichni na výbornou a těšíme se na pokračování ve 2. pololetí.

FOTOGALERIE

Ing. Marcela Pipková


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy