UČÍME SE SPOLEČNĚ III

___________________________________________

logo EU peníze školám

Po úspěšném úkončení projektů "Učíme se společně" a "Učíme se společně II" jsme na jaře 2021 podali žádost o dotaci na projekt "Učíme se společně III" v rámci výzvy č. 02_20_80 "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III". Projekt bude probíhat v letech 2021 - 2023.

Sestavená žádost o podporu s názvem „Učíme se společně III“ se skládá z následujících šablon:

 • 3.II/1   Školní asistent - personální podpora Zš
 • 3.II/7   Tandemová výuka v ZŠ
 • 3.II/10  Klub pro žáky ZŠ
 • 3.II/11  Doučování žáků ZŠ ohrožených školní neúspěchem
 • 3.II/12  Projektový den ve výuce

Jednotlivé šablony jsme zvolili v různém počtu dle aktuálních potřeb a v řadu aktivit spojených se šablonami jsme na naší škole začali realizovat již od 1. září 2021.

Koordinátoři projektu:

 • Ing. Marcela Pipková
 • Radek Štaff

Publicita:

Plakát projektu

Radek Štaff

ROBOTIKA, KTERÁ PŘINÁŠÍ VELKÉ VÝZVY A PŘITOM MÁ LIDSKÝ ROZMĚR

Z letošních absolventů kroužku robotiky byl vytvořen soutěžní tým „HighTechAngels“ ve složení Lucie Jechurová (7. B), David Hofrichtr (7. A), Miroslav Vaněk (7. A), Jiří Kozák (9. B) a Vojtěch Maruška (8. A), který přijal výzvu mezinárodní soutěže FIRST LEGO League.


Soutěž FIRST Lego League je mezinárodní robotická soutěž pořádaná asociací FIRST a firmou Lego Education.

 • První soutěžní disciplínou je „Robot Game“, kde je úkolem každého týmu samostatně sestavit, naprogramovat a odladit robota pro plnění náročných úkolů na soutěžním stole.
 • Druhou disciplínou je „Robot Design“, během které konstruktéři a programátoři týmu mají za úkol před porotci odprezentovat konstrukční a programové řešení a obhájit zvolenou cestu, úspěchy i nezdary při přípravě na soutěž.
 • Třetí disciplína nazvaná „Inovation project“ (inovační projekt) spočívá v bádání dle aktuálního tématu soutěže. V letošní roce: „Úspora energie“. Úkolem týmu je vytvořit a obhájit projekt, který by byl smysluplný a realizovatelný v praxi, včetně návrhu realizace.
 • Poslední, čtvrtou disciplínou, je Teamwork (týmová spolupráce), ve které porotci zkoumají sladěnost a prostředí v týmu, týmovou hierarchii a další aspekty důležité pro úspěšnou spolupráci.

 

Jako nováčci, kteří neznají prostředí soutěže a náročnost jednotlivých disciplín, měl náš tým těžší startovní pozici. Nadšení pro věc, zápal, hravost a nálada v týmu však přinesly svoje ovoce. V silné konkurenci jsme se celkově umístili na 9. místě a porota náš tým ohodnotila titulem „Nadějné hvězdy“. Z Prahy jsme odjížděli s nádherným pocitem a odhodláním pokračovat v soutěži v dalších ročnících. Slovy našich chlapců při prezentaci týmu. Jirka: „My jsme tady letos poprvé, zatím jen tak zkušebně. A příští rok snad to bude lepší…“ Míra vstoupil Jirkovi do řeči: „Chystáme se vyhrát!“.

Ing. Petr Švec (kouč týmu)

BADATELSKÝ KLUB - CHEMIE

Badatelský klub pro chemiky pokračoval i ve 2. pololetí. Z anorganické chemie jsme zkoumali velmi významný prvek – kyslík. Porovnali jsme efektivitu různých reakcí pro přípravu tohoto životadárného prvku a pozorovali jeho vlastnosti. Důležitou sloučeninou kyslíku je peroxid vodíku, který se stal našim cílem dalšího bloku pokusů.

Mezi velmi oblíbené reakce patří barevné srážecí reakce, které jsme tentokrát využili k psaní zpráv tzv. tajným písmem.  Také při pokusu „zlatý déšť“ jsme na samém začátku využili srážecí reakci.

IMG_20220524_150506161.jpg   IMG_20220517_142220975_HDR.jpg

Z organických sloučenin jsme zkoumali vlastnosti octanu sodného. Tato sloučenina dokáže „vyčarovat“ neskutečně krásné horké krystaly nebo krápníky. Dále jsme oddělovali chlorofyl z různých rostlin a porovnávali množství separovaného zeleného barviva. Perfektně nám vyšly důkazy bílkovin, zvláště biuretová reakce.  Rovněž izolace DNA z ovoce a zeleniny se velmi vydařila.

Na posledním badatelském setkání jsme „krotili“ hady.

IMG_20220301_150301285_BURST000_COVER_TOP.jpg   IMG_20220301_143932679.jpg

Během celého školního roku chemici zdokonalovali zručnost a své pozorovací schopnosti. Každé výsledky zpracovali do závěru a poté experimenty okomentovali.

Všem velká pochvala!

FOTOGALERIE

Marcela Pipková

BADATELSKÝ KLUB - ROBOTIKA

20220407_145658.jpg  20220210_141652.jpg

V tomto pololetí byl na naší škole poprvé otevřen v rámci projektu "Učíme se společně III" badatelský klub robotiky. Jeho náplní bylo sestavování a programování robotické stavebnice LEGO® Education SPIKE™ Essential Set. Tato stavebnice bude provázet žáky prvého stupně již příští školní rok v rámci nové informatiky. Do klubu se zapojilo 15 žáků napříč druhým stupněm. Velmi brzo opustili manuály, které jsou součástí programového prostředí od fyrmy LEGO a pustili se do tvorby podle vlastní fantazie. Finálovou prezentací bylo předvedení robotů na Zahradní slavnosti, které se těšilo značnému zájmu rodičů i spolužáků. V příštím roce chceme pokračovat v činnosti klubu a ovládnout stavebnici pro druhý stupeň LEGO® Education SPIKE™ Prime.

20220217_145000.jpg   20220217_145611.jpg

Krásným zakončením letošního klubu je vytvoření reprezentačního týmu „HighTechAngels“, který se v příštím roce zúčastní mezinárodní soutěže FIRST® LEGO® League Challenge.

FOTOGALERIE

za klub Ing. Petr Švec (mentor a kouč týmu)

BADATELSKÝ KLUB

Chemici v akci

V tomto školním roce opět mohl být realizován „Badatelský klub“ pro příznivce přírodních věd, hlavně chemie. Na badatele čekala zrekonstruovaná učebna a úplně nové laboratorní soupravy.

Své pozorování a pokusy jsme soustředili na tři tematické oblasti.

První pokusy byly zaměřené na oxid uhličitý. Tuto chemickou látku jsme vyzkoušeli připravit různými způsoby. Vždy jsme pozorně sledovali průběh chemické reakce a na jejím konci  jsme provedli důkaz oxidu uhličitého pomocí hořící špejle nebo svíčky.

IMG_20211019_143916339.jpg   IMG_20211019_144328751.jpg

Dalšími pokusy jsme se snažili zvážit plyn, a tím ověřit zákon zachování hmotnosti. Nebo provést analýzu kypřícího prášku, jehož rozkladem také vzniká oxid uhličitý. Také jsme pozorovali chování bubliny z bublifuku nebo prskavky v atmosféře tohoto oxidu. Při chytání bublin do sklenic jsme si užili i spoustu legrace.

Druhý blok pokusů byl zaměřen na sloučeniny mědi, konkrétně chlorid měďnatý. Chlorid měďnatý jsme si připravili postupně navazujícími reakcemi. Po získání konečného produktu v podobě roztoku jsme jej nechali krystalizovat. Získali jsme krystaly, které jsme vyžíhali a pak použili k důkazu vody v organických rozpouštědlech, neboť tato sloučenina mění barvu podle množství „pohlcené“ vody.

Třetí blok pokusů byl zaměřen na redoxní děje a kovy. Sestavili jsme elektrolýzu a pozorovali průběh redoxní reakce. Vyzkoušeli jsme, jak funguje galvanické pokovování hřebíku a mince. Jako alchymisté jsme vytvořili transmutací stříbrné a zlaté „medaile“.

IMG_20211214_141321097_HDR.jpg   IMG_20211214_143026580.jpg

Závěrečné pokusy byly z oblasti analytické chemie. Přítomnost kationtů kovů v roztoku jsme určovali plamenovými zkouškami, ale také srážecími reakcemi, při kterých vznikají charakteristicky zabarvené sraženiny.

Závěrečnou zkoušku – určit kovy ve třech vzorcích roztoků, zvládli všichni na výbornou a těšíme se na pokračování ve 2. pololetí.

FOTOGALERIE

Ing. Marcela Pipková


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy