UČÍME SE SPOLEČNĚ III

___________________________________________

logo EU peníze školám

Po úspěšném úkončení projektů "Učíme se společně" a "Učíme se společně II" jsme na jaře 2021 podali žádost o dotaci na projekt "Učíme se společně III" v rámci výzvy č. 02_20_80 "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III". Projekt bude probíhat v letech 2021 - 2023.

Sestavená žádost o podporu s názvem „Učíme se společně III“ se skládá z následujících šablon:

  • 3.II/1   Školní asistent - personální podpora Zš
  • 3.II/7   Tandemová výuka v ZŠ
  • 3.II/10  Klub pro žáky ZŠ
  • 3.II/11  Doučování žáků ZŠ ohrožených školní neúspěchem
  • 3.II/12  Projektový den ve výuce

Jednotlivé šablony jsme zvolili v různém počtu dle aktuálních potřeb a v řadu aktivit spojených se šablonami jsme na naší škole začali realizovat již od 1. září 2021.

Koordinátoři projektu:

  • Ing. Marcela Pipková
  • Radek Štaff

Publicita:

Plakát projektu

Radek Štaff


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy