DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

___________________________________________

MSMT.jpg    NPO.png    NextGenerationEU.png

 • Cílem je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.
 • Účelem je pořízení pokročilých digitálních učebních pomůcek pro žáky ZŠ.
 • Určeno pro žáka, který pokročilou digitální učební pomůcku používá ve výuce pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí napříč vzdělávacími oblastmi podle revid. RVP.

Škola obdržela finanční prostředky na tyto dva účely:

  1. na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí (383.000 Kč)
  2. na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti
   • školní rok 2021/2022 (50.000 Kč)
   • školní rok 2022/2023 (143.000 Kč)
   • školní rok 2023/2024 (256.000 Kč)

Publicita:

Plakát projektu


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy