MODERNIZACE A VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN V ZŠ SOBOTKA

___________________________________________

LOGOLINK.jpg

Integrovaný regionální operační program: Výzva č. 68 IROP, 13. výzva OPS pro Český ráj

  • Název projektu: Modernizace a vybudování odborných učeben v ZŠ Sobotka
  • Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012730

Projekt "Modernizace a vybudování odborných učeben v ZŠ Sobotka" navazuje na v minulosti již zrealizované projekty. Plánujeme rozvíjet svou odbornou výuku i základní předměty i v budoucnosti. Současný vývoj nás nutí k posunu k novým technologiím, které jsou pro efektivní výuku v dnešní době nezbytné. Bez pravidelných investic by škola ztatila kontakt s realitou, což by vedlo i úbytku počtu žáků, kteří by raději navštěvovali moderněji vybavené školy. Proto se snažíme získávat finační prostředky na svůj rozvoj.

Cíle projektu:

Vybudování venkovní odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů 
Venkovní učebna bude vybudována na pozemcích obklopující budovu základní školy. Díky této aktivitě dojde k výraznému zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení především v následujících předmětech: přírodopis, přírodověda, zeměpis. Aktivita má vazbu na klíčové kompetence přírodní vědy. 

Rekonstrukce odborné učebny chemie a fyziky 
Ve výše uvedené odborné učebně budou rekonstruovány rozvody energií a celkově bude modernizována tak, aby splňovala současné požadavky. Díky této aktivitě dojde ke zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení především v následujících předmětech: chemie, fyzika, člověk a svět práce. Aktivita má vazbu na klíčové kompetence přírodní vědy.

Vybavení odborné učebny chemie a fyziky, učebny přírodopisu, počítačové učebny a učebny polytechnické výchovy - dílen 
Odborné učebny budou vybaveny novým vybavením pro odbornou výuku. Do učeben bude zakoupen nový nábytek a příslušné výukové pomůcky, které jsou pro moderní výuku v odborných učebnách potřebné. Díky této aktivitě dojde k výraznému zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení především v následujících předmětech: chemie, fyzika, člověk a svět práce, informatika, cizí jazyky, přírodopis, přírodověda, zeměpis a pracovní činnosti. Aktivita má vazbu na klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory.

Venkovní prostranství 
V rámci projektu dojde k úpravě venkovního prostranství. Dojde k výsadbě zeleně na pozemcích, které využívá ZŠ Sobotka. 

Rozpočet projektu:
celkové výdaje projektu: 3.659.675 Kč,
z toho dotace: 3.000.000 Kč

Realizace projektu
do 31. 8. 2021

Koordinátor projektu:

  • Bc. Jan Janatka

Články k realizaci projektu:

Učebna chemie a fyziky

Venkovní přírodní učebna

Publicita:

Plakát


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy