ZÁJMOVÉ KROUŽKY ___________________________________________

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2023/2024

Zájmové kroužky probíhají od října do května. Měsíční poplatek činí 250 Kč/kroužek a hradí se prostřednictvím školní elektronické pokladny. Příslušná částka bude žákovi, který navštěvuje zájmové kroužky stržena z jeho účtu vždy poslední pracovní den v měsíci. U sportovních kroužků hradí žáci navíc členský příspěvek do Asociace školních sportovních klubů ve výši 20 Kč/rok. I ten se hradí prostřednictvím školní elektronické pokladny.

Nabídka dalších kroužků bude doplňována postupně dle nabídky vedoucích kroužků.

Název zájmového kroužku
Den a čas Vedoucí zájmového kroužku   
Florbal (6. - 7. roč.) PO 14:00 - 15:00 R. Štaff
Florbal (4. - 5. roč.) ÚT 14:30 - 15:30 R. Štaff
Florbal (8. - 9. roč.) PO 15:00 - 16:00 R. Štaff
Keramický kroužek (2. roč.) ČT 13:40 - 14:40 M. Drbohlavová
Keramický kroužek (3. - 5. roč.) ČT 14:40 - 15:40 M. Drbohlavová
Mažoretky - mladší PO 13:30 - 14:30 K. Šourková
Šikovné ručičky (4. - 6. ročník) ÚT 14:00 - 16:00  A. Brabcová
Zeměpisný kroužek ČT 14:00 - 15:00 I. Svobodová
Bylinkovo-čtenářský klub PO 13:30 - 15:00 J. Knapová

Nabídka dalších kroužků neorganizovaných školou

Název zájmového kroužku                 Den a čas               Vedoucí zájmového kroužku        
Atletika PO 16:00 - 17:00 O. Kysela
Basketbal PO 18:00 - 19:00 A. Limr
Tchouk Ball ÚT 16:30 - 17:30 K. Zahradníková

POZNÁMKA: červeně označené jsou loňské dny a časy konání kroužků, pro letošní rok je zatím nemáme potvrzené


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy