ZÁJMOVÉ KROUŽKY ___________________________________________

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2017/2018

Zájmové kroužky probíhají od října do května. Měsíční poplatek činí 150 Kč/kroužek a hradí se prostřednictvím školní elektronické pokladny. Příslušná částka bude žákovi, který navštěvuje zájmové kroužky stržena z jeho účtu vždy poslední pracovní den v měsíci. U sportovních kroužků hradí žáci navíc členský příspěvek do Asociace školních sportovních klubů ve výši 20 Kč/rok. I ten se hradí prostřednictvím školní elektronické pokladny.

Název zájmového kroužku            Den a čas           Vedoucí zájmového kroužku           
Florbal 2. - 3. ročník ST 15:30 - 16:30 Radek Štaff
Florbal 3. - 4. ročník ST 14:30 - 15:30 Radek Štaff
Florbal 5. - 6. ročník PO 14:00 - 15:00 Radek Štaff
Florbal 6. - 7. ročník ÚT 14:30 - 15:30 Radek Štaff
Florbal 7. - 9. ročník PO 15:00 - 16:00 Radek Štaff
Začínáme s němčinou (6. ročník) ČT 14:00 - 15:00  Radek Štaff 
Keramický kroužek (3. - 4. ročník)  PO 13:45 - 14:45 Mgr. Miroslava Drbohlavová
Keramický kroužek (1. - 2. ročník) ÚT 13:45 - 14:45 Mgr. Miroslava Drbohlavová
Kroužek anglického jazyka (6. A)   ČT 13:45 - 14:45 Mgr. Karolína Soušková
Kroužek anglického jazyka (6. B)  ČT 13:45 - 14:45 Mgr. Adéla Drábková
Sportovní kroužek - dívky (5. - 7. roč.) ST 13:45 - 14:45 Mgr. Jana Zumrová
Modelářský kroužek  ČT 13:30 - 14:30 Mgr. Martin Munzar
Fotbalový kroužek (2. stupeň) ÚT 13:30 - 14:30 Mgr. Martin Munzar
Mažoretky (6. - 8. roč.) ÚT 14:00 - 15:00 Mgr. Květoslava Šourková
Mažoretky (2. - 3. roč.) ÚT 15:00 - 16:00 Mgr. Květoslava Šourková
Sportovní kroužek (1. stupeň) ČT 15:00 - 16:00  Alena Mocáková
Výtvarný kroužek (1. - 3. ročník) PO 15:30 - 16:30  Alena Mocáková 
Keramický kroužek (2. stupeň)  ÚT 14:00 - 16:00 MgA. Adéla Brabcová
Atletika ČT 13:45 - 14:45 Mgr. Jana Zumrová

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy