ZÁJMOVÉ KROUŽKY ___________________________________________

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2022/2023

Zájmové kroužky probíhají od října do května. Měsíční poplatek činí 250 Kč/kroužek a hradí se prostřednictvím školní elektronické pokladny. Příslušná částka bude žákovi, který navštěvuje zájmové kroužky stržena z jeho účtu vždy poslední pracovní den v měsíci. U sportovních kroužků hradí žáci navíc členský příspěvek do Asociace školních sportovních klubů ve výši 20 Kč/rok. I ten se hradí prostřednictvím školní elektronické pokladny.

Nabídka dalších kroužků bude doplňována postupně dle nabídky vedoucích kroužků.

Název zájmového kroužku
Den a čas                  Vedoucí zájmového kroužku   
Florbal (3. - 4. roč.) ÚT 15:30 - 16:30 R. Štaff
Florbal (5. - 6. roč.) PO 14:00 - 15:00 R. Štaff
Florbal (7. - 8. roč.) ÚT 14:30 - 15:30 R. Štaff
Florbal (9. roč.) PO 15:00 - 16:00 R. Štaff
Sportovní kroužek ÚT 13:30 - 14:30 Mgr. R. Rejzková
Mažoretky - mladší PO 13:30 - 14:30 Mgr. K. Šourková
Mažoretky - starší PO 15:00 - 16:00 Mgr. K. Šourková
Keramický kroužek (starší žáci) ÚT 14:00 - 16:00 Mgr. M. Drbohlavová
Keramický kroužek (mladší žáci) ČT 13:30 - 14:30 Mgr. M. Drbohlavová
Šikovné ručičky ÚT 13:20 - 14:20 MgA. A. Brabcová

Nabídka zájmových kroužků v rámci EU projektu "Učíme se společně III"

Název zájmového kroužku                 Den a čas               Vedoucí zájmového kroužku        
Doučování žáků ZŠ - Čj, M PO 12:50 - 13:35 Mgr. L. Ulrychová
Doučování žáků ZŠ  PO 13:30 - 14:15 R. Černá
Doučování žáků ZŠ - Aj ÚT 13:30 - 14:15 Mgr. M. Javůrková
Doučování žáků ZŠ - M ÚT 13:35 - 14:20 Ing. L. Kliková
Doučování žáků ZŠ - Čj, M ST 12:30 - 13:15 Mgr. K. Šisler
Doučování žáků ZŠ - Aj ST 13:00 - 13:45  Mgr. H. Krsková 
Doučování žáků ZŠ  ST 13:00 - 13:45 P. Kellerová
Doučování žáků ZŠ  ST 13:30 - 14:15 R. Daxnerová
Doučování žáků ZŠ  ST 13:30 - 14:15 P. Šimková
Doučování žáků ZŠ ST 13:30 - 14:15 Ž. Vavřínková
Doučování žáků ZŠ - Čj ST 13:45 - 14:30 Mgr. J. Knapová
Klub pro žáky ZŠ - badatelský (Robotika) ST 13:30 - 15:00 Ing. P. Švec

Nabídka dalších kroužků neorganizovaných školou

Název zájmového kroužku                 Den a čas               Vedoucí zájmového kroužku        
Atletika PO 16:00 - 17:00 O. Kysela
Basketbal PO 18:00 - 19:00 A. Limr
Tchouk Ball ÚT 16:30 - 17:30


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy