AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU __________________________________________

Školní rok 2018/2019

DRAKIÁDA

Ve středu 10. října 2018 bylo krásné počasí. Sluníčko se na nás smálo, hřálo a pěkně foukal vítr. A to se nám hodilo! Pouštěli jsme draky. Krásně létali - někomu více, někomu méně. Ale radost jsme měli všichni.

FOTOGALERIE

Věra Valentová    

OBRÁZKY Z JABLÍČEK

  

V městském parku se nám moc líbí. Ze spadaných jablíček jsme vytvářeli obrázky.

FOTOGALERIE

Věra Valentová

KRMENÍ KONÍ POD HUMPRECHTEM

Ve středu 12. září 2018 jsme šli na procházku pod zámek Humprecht. Na louce jsme pozorovali a krmili koně. Jablka a mrkve jim moc chutnaly.

FOTOGALERIE

Věra Valentová

NAVŠTÍVILI JSME ZÁMEK HUMPRECHT

Navštívili jsme sobotecký lovecký zámeček Humprecht. Paní vychovatelky dělaly zámeckou paní - dostaly veliký svazek klíčů a provázely nás zámkem. Zazpívali jsme si v hodovní síni a představovali jsme si, jak tam kdysi po lovu hodovali páni.

    

Téměř všichni jsme byli stateční a vyšli jsme na ochoz. Pozorovali jsme blízké okolí - Libošovice, Osek, Sobotku...

Návštěva se nám moc líbila, děkujeme paní kastelánce Dagmar Faměrové.

FOTOGALERIE

Věra Valentová

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

Oslavili jsme příchod podzimu. Opékali jsme buřty - to byla dobrota! Děkujeme za sponzorský dar sobotecké masně -  Maso Sedlák za buřty.

Věra Valentová

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem rodičů za pomoc při adaptaci dětí do školní družiny.

Počasí nám přeje a tak trávíme hodně času venku. Na procházkách, na hřišti za MŠ, v městském parku, v lesoparku pod Humprechtem.

Věra Valentová a Alena Mocáková

VÝROBA ZVÍŘÁTEK Z KAŠTANŮ

Děti ze školní družiny 3 si přinesly kaštany a vyrobily si krásná zvířátka např. stonožku, hada, žirafu a pejska.

Petra Králová

VÝROBA ŠNEKŮ

   

Za deštivého odpoledne si děti ze školní družiny 3 vyrobily šneky z kaštanů a modelíny.

Petra Králová

OBRÁZKY Z PŘÍRODNIN

   
V odpoledních hodinách děti ze ŠD 3 vytvářely obrázky z přírodnin, většinou ze šišek. Moc se jim obrázky povedly.
Petra Králová

ŠKOLNÍ KLUB NA HUMPRECHTU

V pátek 21. září 2018 navštívilo 12 dětí ze školního klubu spolu s paní učitelkou Vladimírou Buchalovou významnou soboteckou pamětihodnost, lovecký zámeček Humprecht.

Jedno z posledních letních odpolední bylo slunečné a teplé. Velmi připomínalo nedávný prázdninový čas, plný volna a cestování. Však také cestou na zalesněný vršek vyhaslé sopky děti míjely poslední nadšené turisty.

Trpělivou a milou průvodkyní Humprechtem byla dětem slečna D. Faměrová. Prošla s nimi takřka všechny zpřístupněné místnosti zámku a nevynechala ani jeho ochoz, odkud byly v ten den mimořádné výhledy do okolní krajiny.

Děti se dozvěděly o budování i zakladateli zámku, o loveckých aktivitách majitelů, o proměnách v průběhu staletí a také o současnosti. Naslouchaly s velkým zaujetím a mnohé z nich už během prohlídky doplňovaly výklad slečny průvodkyně. Nebyly totiž na návštěvě zámku poprvé. Díky vstřícnosti kastelánky paní Dagmar Faměrové mají sobotečtí školáci výjimečnou možnost kdykoliv zámek se svými učiteli navštívit, upevňovat si vědomosti a učit se z historie zámečku chápat dějinné souvislosti. Což pilně využívají již pěknou řádku let...

V letošním roce 520. výročí povýšení obce Sobotky na město a 100. výročí vzniku Československa je potřeba mnohé historické události dětem připomenout a uvádět je do souvislosti s historií Evropy a světa. Vždyť stále platí známé, že "historie je učitelkou života" či "kdo nezná historii, musí ji i s jejími omyly opakovat".

Mgr. Vladimíra Buchalová

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Rozhodnutí


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy