vítejte na oficiálních webových stránkách školy

 

NOVÉ ANTIGENNÍ TESTY SEJOY OD 24. 5. 2021

Návod k použití testů SEJOY

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. 5. 2021

Vážení rodiče,

vláda na svém jednání 10. května 2021 rozhodla, že se od 17. května 2021 vrátí v našem kraji k prezenční výuce žáci 1. i 2. stupně základních škol bez rotace. Výuka bude tedy probíhat v kmenových třídách dle rozvrhu hodin vydaného na začátku školního roku 2020/2021. Školní družiny a školní klub budou fungovat bez zachování homgenity tříd, podle rozdělení na začátku školního roku. Provoz školní družiny a školního klubu bude z organizačních důvodů od 6:30 do 7:30 a odpoledne bude končit v 16:00 hod.

Provozní a hygienická opatření při prezenční výuce

 • žáci 1. - 3. ročníku, 6. a 9. ročníku vstupují do školy pravým hlavním vchodem (u zvonků)
 • žáci 4. - 5. ročníku, 7. a 8. ročníku vstupují do školy levým hlavním vchodem (bez zvonků)
 • že školy dle rozvrhu odcházejí všichni žáci školy pravým hlavním vchodem (u zvonků)
 • po vstupu do budovy školy platí dosavadní hygienická opatření (dezinfekce rukou, respirátory - dospělí, chirurgické roušky - žáci, rozestupy)
 • žáci jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole, školní družině a školním klubu nosit chirurgické roušky (nejsou povoleny látkové), jejich počet prosím přizpůsobte délce pobytu dítěte ve škole
 • při vycházce, při hodinách tělesné výchovy venku nebo při pobytu na školní zahradě nemusejí mít žáci a zaměstnanci školy ochranu nosu a úst, pokud dodržují odstup 2 m od jiných osob
 • pohyb po budově bude omezen z důvodu minimalizování kontaktu mezi žáky různých tříd
 • z důvodu častého větrání ve třídách a pravidelných vycházek prosíme rodiče, aby byly jejich děti vhodně oblečeny
 • všichni žáci a zaměstnanci školy se pravidelně testují antigenními testy 1x týdně (pondělí)
 • žáci navštěvující ranní školní družinu si v testovací den provedou test ihned po vstupu do školy pod dohledem vychovatelek
 • ostatní žáci jsou testováni první vyučovací hodinu v testovací den ve třídě
 • pokud není žák v době testování přítomen, provede si test následující den po příchodu do školy
 • testování se neprovádí u žáků a zaměstnanců školy, kteří proděli onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobně.
 • pokud se žák nebude testovat, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání ve škole, absence bude evidována jako omluvená
 • v této situaci nemá škola povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání (online výuka v programu MS Teams), ale poskytne mu přiměřenou formou studijní podpory - posílání týdenních plánů apod.

Žáci navštěvující školní jídelnu jsou automaticky přihlášeni. Odhlásit se můžete prostřednictvím e-mailu kancelar@jidelnasobotka.cz a nebo na telefonu: 732 499 838.

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

vedení školy

MANUÁL K PROVÁDĚNÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ

Návod k použití testů SINGCLEAN - obrázkový

Návod k použití testů SINGCLEAN

vedení školy

MANUÁL COVID-19 - TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Prosíme rodiče, aby s dětmi společně zhlédli následující instruktážní video s návodem testování.

DIAGRAM TESTOVÁNÍ

NEČASTĚJŠÍ DOTAZY

CERTIFIKÁT POUŽÍVANÉHO TESTU

NÁVOD NA REGISTRACI K PCR TESTU

Děkujeme za spolupráci a respektování nastavených pravidel.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,

mnozí z Vás se na nás obracíte se žádostí o vystavení potvrzení v souvislosti s "OŠETŘOVNÝM". Oproti loňskému jaru však došlo k legislativní změně a k žádosti o ošetřovné již nepotřebujete písemné potvrzení školy o jejím uzavření.

Podrobné informace, jak si zažádat o ošetřovné s příslušnými formuláři a návody najdete na stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Radek Štaff, hospodář školy


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy