ZÁJMOVÉ KROUŽKY ___________________________________________

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2019/2020

nabídka zájmových kroužků bude během září aktualizována

Zájmové kroužky probíhají od října do května. Měsíční poplatek činí 200 Kč/kroužek a hradí se prostřednictvím školní elektronické pokladny. Příslušná částka bude žákovi, který navštěvuje zájmové kroužky stržena z jeho účtu vždy poslední pracovní den v měsíci. U sportovních kroužků hradí žáci navíc členský příspěvek do Asociace školních sportovních klubů ve výši 20 Kč/rok. I ten se hradí prostřednictvím školní elektronické pokladny.

Název zájmového kroužku
Den a čas                  Vedoucí zájmového kroužku   
Florbal (2. - 3. roč.) ÚT 15:30 - 16:30 R. Štaff
Florbal (4. - 5. roč.) ÚT 14:30 - 15:30 R. Štaff
Florbal (5. - 6. roč.) PO 14:00 - 16:00 R. Štaff
Florbal (7. - 8. roč.) ST 15:00 - 16:00 R. Štaff
Florbal (8. - 9. roč.) PO 15:00 - 16:00 R. Štaff
Keramický kroužek ÚT 13:45 - 15:45 Mgr. M. Drbohlavová
Sportovní hry (dívky 5. - 7. roč.)        ST 13:45 - 14:45 Mgr. J. Zumrová
Sportovní kroužek (1. - 3. roč.) ČT 15:00 - 16:00 A. Mocáková
Výtvarný kroužek PO 15:30 - 16:30 A. Mocáková
Minimažoretky PO 13:30 - 14:30 Mgr. K. Šourková
Mažoretky ST 15:00 - 16:00 Mgr. K. Šourková
Volejbal (9. ročník) PÁ 13:45 - 14:45 Mgr. J. Zumrová
Šachový kroužek PÁ 14:00 - 16:00 Mgr. Oldřich Krofta
Sportovně kondiční kroužek ČT 14:00 - 15:00 PhDr. Michal Guse

Nabídka zájmových kroužků v rámci EU projektu "Učíme se společně II"

Název zájmového kroužku Den a čas             Vedoucí zájmového kroužku
Badatelský klub ÚT 13:45 - 15:15 Ing. M. Pipková
Čtenářský klub (3., 5. roč.)  ÚT 13:00 - 14:30 Mgr. A. Slavíková, Mgr. Romana Rejzková
Čtenářský klub (6. roč.) PO 13:30 - 15:00  Mgr. J. Knapová, M. Šrůtová
Doučování - ČJ (9. roč.) ÚT 6:30 - 7:30 Mgr. N. Ortová
Doučování - ČJ (8. roč.) ČT 13:30 - 14:30 Mgr. K. Smolařová
Doučování (5. roč.) ČT 13:30 - 14:30 R. Černá
Doučování (4. roč.) ČT 13:30 - 14:30 R. Daxnerová
Doučování (7. roč.) ST 13:30 - 14:30 I. Jalovecká

Nabídka dalších kroužků neorganizovaných školou

Název zájmového kroužku                 Den a čas               Vedoucí zájmového kroužku        
Atletický kroužek PO 16:00 - 17:00 J. Zbíralová
Cyklokroužek (3. - 5. ročník) PO 14:00 - 15:30 PhDr. M. Guse
Cyklokroužek (6. - 9. ročník) PO 15:40 - 17:10 PhDr. M. Guse
Věda nás baví (3. - 5. ročník) ST 13:00 - 14:00 Ing. M. Pipková
Věda nás baví (3. - 5. ročník) ČT 13:45 - 14:45 Mgr. J. Zumrová


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy