ZÁJMOVÉ KROUŽKY ___________________________________________

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2018/2019

Zájmové kroužky probíhají od října do května. Měsíční poplatek činí 150 Kč/kroužek a hradí se prostřednictvím školní elektronické pokladny. Příslušná částka bude žákovi, který navštěvuje zájmové kroužky stržena z jeho účtu vždy poslední pracovní den v měsíci. U sportovních kroužků hradí žáci navíc členský příspěvek do Asociace školních sportovních klubů ve výši 20 Kč/rok. I ten se hradí prostřednictvím školní elektronické pokladny.

Název zájmového kroužku
Den a čas                  Vedoucí zájmového kroužku   
Keramický kroužek (4. - 5. roč.)                    PO 13:45 - 14:45 Mgr. M. Drbohlavová
Keramický kroužek (2. - 3. roč.) ÚT 13:45 - 14:45 Mgr. M. Drbohlavová
Florbal (3. - 4. roč.) ÚT 15:30 - 16:30 R. Štaff
Florbal (4. - 5. roč.) ÚT 14:30 - 15:30 R. Štaff
Florbal (5. - 7. roč.) PO 14:00 - 15:00 R. Štaff
Florbal (7. - 9. roč.) PO 15:00 - 16:00 R. Štaff
Sportovní kroužek (1. stupeň) ČT 15:00 - 16:00 A. Mocáková
Výtvarný kroužek (1. stupeň) PO 15:30 - 16:30 A. Mocáková
Mažoretky - mladší ST 16:00 - 17:00 Mgr. K. Šourková
Mažoretky - starší ST 15:00 - 16:00 Mgr. K. Šourková
Keramický kroužek (2. stupeň) ČT 14:00 - 16:00 Mgr. M. Klosová
Hravá angličtina pro 3. ročník ÚT 13:30 - 14:30 Mgr. H. Krsková 
Hravá angličtina pro 4. ročník  PO 13:45 - 14:45 Mgr. H. Krsková
Sportovní hry - dívky (5. - 7. roč.)  ST 13:45 - 14:45  Mgr. J. Zumrová 

Nabídka zájmových kroužků v rámci EU projektu "Učíme se společně II"

Název zájmového kroužku Den a čas             Vedoucí zájmového kroužku
Čtenářský klub pro 5. roč.  PO 14:00 - 15:30 Mgr. J. Knapová, Bc. M. Šrůtová
Čtenářský klub pro 2. a 4. ročník ST 13:00 - 14:30 Mgr. R. Chlumová, Mgr. A. Slavíková
Doučování - český jazyk  ÚT 06:30 - 07:30 Mgr. Naďa Ortová
Doučování - matematika  ST 06:45 - 07:45 Ing. Marcela Pipková
Doučování - anglický jazyk PO 13:30 - 14:30 Mgr. Karolína Smolařová
Doučování - anglický jazyk ČT 06:45 - 07:45 Mgr. Adéla Tomsová
Doučování - anglický jazky ČT 13:30 - 14:30 Mgr. Adéla Tomsová
Doučování - hlavní předměty 1. stupeň  ČT 13:30 - 14:30 Radka Daxnerová
Doučování - hlavní předměty 1. stupeň  ÚT 13:30 - 14:30 Romana Černá
Doučování - hlavní předměty 1. stupeň   ÚT 07:00 - 07:30 Ilona Jalovecká
Doučování - hlavní předměty 1. stupeň  ČT 07:00 - 07:30 Ilona Jalovecká

Nabídka dalších kroužků neorganizovaných školou

Název zájmového kroužku                 Den a čas               Vedoucí zájmového kroužku        
Věda nás baví pro 1. stupeň (2. - 3. roč.) ST 13:00 - 14:00 Ing. M. Pipková
Věda nás baví pro 1. stupeň (2. - 3. roč.) ČT 13:45 - 14:45 Mgr. J. Zumrová
Atletika  PO 16:00 - 17:00 Jana Zbíralová
Gymnastika  ST 17:00 - 18:00 Zora Hanušová
Šachový kroužek  ÚT 14:00 - 16:00 Lubomír Martínek
Šachový kroužek  PÁ 14:00 - 16:00 Lobomír Martínek
Stolní tenis  ÚT 17:00 - 18:30 Josef Ježek


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy