SOUTĚŽE         ___________________________________________

školní rok 2019/2020

ŠKOLNÍ RECITAČNÍ SOUTĚŽ
 
Žáci a učitelé prvního stupně se ve středu 19. února 2020 sešli v gymnastickém sále naší školy, aby se jako soutěžící, diváci, moderátoři, ale i jako porota zúčastnili školního kola Recitační soutěže.
 
Pod vedením moderátorské dvojice Anny Steinerové a Veroniky Karbanové z pátých tříd se soutěže zúčastnilo celkem 24 recitátorů. Všichni postoupili do školního kola z kol třídních a utkali se ve dvou kategoriích. V první kategorii soutěžilo 12 žáků z 2. a 3. ročníku a ve druhé kategorii bylo 12 soutěžících ze 4. a 5. ročníku.
 
Rozhodování o pořadí jednotlivých soutěžících bylo jako vždy těžké, každý recitátor se připravoval opravdu poctivě, svědomitě a snažil se přednést svou báseň nebo text co nejlépe.
 
Porota se nakonec dohodla na tomto pořadí:
 

1. KATEGORIE        

  • 1. MÍSTO  KLÁRA JEČNÁ            3. B
  • 2. MÍSTO  PATRIK KUBÁNEK          3. B
  • 3. MÍSTO  JULIE VU                   2. B
  • 3. MÍSTO  VIKTORIE TAKÁČOVÁ   2. A

2. KATEGORIE      

  • 1. MÍSTO   MIROSLAV VANĚK      4. A        
  • 2. MÍSTO   JOSEF VITINA         5. B
  • 3. MÍSTO   PAVLÍNA HÁJKOVÁ    5. A
  • 3. MÍSTO  TOMÁŠ ZÍTA           4. A                                  


Toto je ohodnocení našich soutěžících odbornou porotou, kterou tvořili učitelé prvního stupně. Ale i žáci si svým lístečkovým hlasováním určili svého favorita, svou CENU SYMPATIÍ DIVÁKŮ, kterou získaly JULIE VU Z 2. B a  PAVLÍNA HÁJKOVÁ z 5. A. Gratulujeme!

 

   

 

Již tradičně se také čtveřice soutěžících, kteří se umístili v obou kategoriích na 1. či 2. místě, zúčastní 6. března okresního kola přehlídky mladých recitátorů DĚTSKÁ SCÉNA 2020 v K-klubu v Jičíně. Držíme pěsti!

 

Mgr. Miroslava Drbohlavová

                         

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
 
Ve středu 16. října 2019 jsme se stejně jako v loňském roce zapojili do celostátní soutěže „Přírodovědný KLOKAN“.  V 10:00 hodin se všichni zájemci z 8. a 9. ročníku sešli v odborné učebně přírodopisu, kde byli seznámeni se základními organizačními informacemi k průběhu soutěže. Potom soutěžící začali řešit 24 otázek z přírodních věd a své odpovědi zapisovali na „Kartu odpovědí“. Po uplynutí 40 minut výsledky své práce odevzdali k vyhodnocení. Při řešení úloh nesměli používat žádné kalkulačky či jiné pomůcky.
 
 

Druhý den proběhlo vyhlášení výsledků a žáci obdrželi osvědčení o účasti v soutěži. Na prvním místě se umístil Jakub Plíšek (9. B) se ziskem 81 bodů, což je po předchozích třech ročnících bodový skok. Na stříbrnou pozici svým výkonem dosáhl Stanislav Patka (9. B) a třetí místo obsadil Petr Souček (9. B). Celkem se do soutěže zapojilo 32 žáků.

Letošní 14. ročník této soutěže můžeme tedy hodnotit velmi pozitivně a všem zúčastněným žákům patří velká gratulace.

Na závěr „malá ochutnávka“

FOTOGALERIE

Ing. Marcela Pipková

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ V RÁMCI PROJEKTU "ZAHRADA"
 
 
Základní škola Sobotka vyhlašuje na školní rok 2019/2020 celoškolní
projekt ZAHRADA s doprovodnou  fotografickou soutěží
"Zahrady a zahrádky".
 
Pořízené fotografie nám ve vytištěné  podobě v libovolném formátu
odevzdejte v kanceláři školy.
 
Uzávěrka soutěže je 14. 10. 2019


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy