UČÍME SE SPOLEČNĚ II

___________________________________________

V letech 2016 – 2018 naše škola realizovala mnoho aktivit dotovaných tzv. šablonami. Na jaře 2018 byla vyhlášena výzva Šablony II, jejímž cílem je opět společné vzdělávání, podpora nových metod ve výuce a profesní rozvoj pedagogů. A proto jsme hned, po ukončení školního roku 2017/2018, v červenci 2018 podali žádost o další dotační titul na dvouleté období 2018 – 2020. V rámci výzvy číslo 02_18_063 pro méně rozvinuté regiony lze na rozdíl od předchozí výzvy personálně podpořit i školní družinu a školní klub.

Sestavená žádost o podporu s názvem „Učíme se společně II“ se skládá z následujících šablon:

  • II/2   Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
  • II/6   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
  • II/10  Tandemová výuka na ZŠ – profesní rozvoj pedagogů ZŠ
  • II/17  Klub pro žáky ZŠ
  • II/18  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • V/1    Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
  • V/4    Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin

Jednotlivé šablony jsme zvolili v různém počtu dle aktuálních potřeb a všechny aktivity spojené se šablonami jsme na naší škole začali realizovat již od 1. září 2018.

Ve školním roce 2018/2019 bude na naší škole podpora personálního posílení opět zaměřená na speciálního pedagoga a navíc bude rozšířena o  školní asistentky ve školní družině a školním klubu. Prostřednictvím dalších šablon budou moci děti pravidelně navštěvovat dva čtenářské kluby. Dále v tomto školním roce bude realizováno doučování z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky pro žáky 2. stupně. Také pro děti 1. stupně bude umožněno pravidelné doučování z hlavních předmětů. Na rozdíl od předchozího dvouletého období budeme letos čerpat dotace i na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přáli bychom si, aby tento projekt opět pomohl dětem ve výuce alespoň tak, jako tomu bylo v uplynulých dvou letech.

Koordinátoři projektu:

  • Ing. Marcela Pipková
  • Radek Štaff

Ing. Marcela Pipková

„Učíme se společně II - školní rok 219/2020“

Tento školní rok je již čtvrtým rokem, během kterého čerpáme finanční prostředky z dotačních programů vyhlášených MŠMT, z tzv. šablon.

Druhým rokem pokračujeme v projektu Šablony II. Přínosnými aktivitami jsou například čtenářský klub, doučování nebo tandemová výuka, a proto jsou realizovány i letos. Nadále jsou podporovány také všechny činnosti speciálního pedagoga. Trvá i personální posílení školní družiny a školního klubu. Rovněž pokračujeme v realizaci šablony na osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Novinkou v tomto školním roce je badatelský klub na 2. stupni, jehož cílem je zatraktivnit přírodní vědy a probudit zájem žáků o tyto obory.

Těší nás, že všechny realizované aktivity přispívají ke zkvalitnění nejen výuky, ale i zájmové činnosti. Nejlepší zpětnou vazbou je spokojenost všech žáků, rodičů a učitelů.

Věříme, že tento trend bude zachován i ve školním roce 2019/2020.

Ing. Marcela Pipková


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy