ŠKOLA NA DOTEK V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 

___________________________________________

Operační program: 1.3 OP VK Výzva č. 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce

 • Název projektu: Škola na dotek v Královéhradeckém kraji
 • Registrační číslo projetku: CZ.1.07/1.3.00/21.0042

Projekt byl zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických a vedoucích pracovníků škol při práci s moderními informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a jejich aktivní začlenění a využívání do vzdělávacího procesu. V rámci projektu bylo provedeno vzdělávání cílové skupiny pracovníků školy příjemce dotace a partnerů projektu. Do projektu je zapojeno 47 základních a středních škol v Královéhradeckém kraji.

Pro podporu rozvoje praktické části školení zíkal každý zapojený pedagog moderní dotykové zařízení (HP Pro x2 612 G1). Celková cena zakázky činila 383.933 Kč. Všichni zapojení pedagogové absolvovali 2 – 3 vzdělávací akce, které byly zaměřeny na ovládání a možné vyžití pořízených notebooků ve školní praxi.

K podpoře školení byly vytvořeny metodické materiály pro e-learning, jenž pedagogové využívali při samostudiu přes portál projektu v režimu on-line. Prostřednictvím on-line režimu na portálu projektu byla pedagogům poskytována odborná pomoc prostřednictvím konzultací s odbornými mentory.

Realizace projektu probíhala od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2015.

Příjemcem podpory byla Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069.

V projektu byly realizovány následující klíčové aktivity:

 • 01 Vzdělávání vedoucích pracovníků
 • 02 Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy
 • 03 Metodik ICT ve škole
 • 04 ICT – co už máme
 • 05 ICT – co chceme
 • 06 ICT – oborové didaktiky
 • 07 Evaluace projektu a jeho administrace

Koordinátoři projektu:

 • Mgr. Jana Knapová
 • Radek Štaff

  


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy