MLUVÍME ANGLICKY __________________________________________

Operační program: 1.1 OP VK Výzva č. 57  Zvyšování kvality ve vzdělávání

  • Název projektu: Mluvíme anglicky
  • Registrační číslo projetku: CZ.1.07/1.1.00/57.0550

Ve školním roce 2015/2016 se naše škola zapojila do projektu zaměřeného na rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů (šablona č. 3) a žáků (šablona č. 4), který byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Žádost jsme podali v srpnu 2015. V říjnu 2015 jsme obdrželi rozhodnutí o schválení projektu „Mluvíme anglicky“ a naší škole byla poskytnuta dotace ve výši 56 404,- Kč. Z této částky jsme financovali přístup pro učitele a žáky k výuce formou blended learningu od společnosti ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky.

Cílem projektu byla podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Zapojení žáci 6. a 7. tříd pod vedením pana učitele Ondřeje Laži všechny klíčové aktivity splnili.

Tato netradiční vzdělávací metoda se setkala s velmi pozitivním ohlasem mezi žáky i rodiči. Žáci využívali formu blended learningu nejen v hodinách anglického jazyka, ale převážně v rámci domácí přípravy. Během celého období realizace projektu si žáci prohlubovali své jazykové dovednosti komplexně – poslech, mluvení, čtení, psaní.

Tento tříměsíční projekt byl ukončen 31. 12. 2015. Naše škola však bude pokračovat v této formě výuky až do 30. 6. 2016.

Koordinátoři projektu:

  • Ing. Marcela Pipková
  • Mgr. Ondřej Laža

Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy