EU PENÍZE ŠKOLÁM __________________________________________


Operační program: 1.4 OP VK - Eu peníze školám

 • Název projektu: Zkvalitnění výuky 1/2010
 • Registrační číslo projetku: CZ.1.07/1.4.00/21.0077

Základní škola, Sobotka, okres Jičín se zapojila do realizace projektu "Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání" v rámci operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)", který vyhlásilo MŠMT pro všechny základní školy v ČR a který je zcela financován z ESF (evropský strukturální fond) bez spoluúčasti školy a jejího zřizovatele - Města Sobotky. Naše škola vstoupila do projektu "EU peníze školám" jako jedna z prvních škol v ČR a dne 9. 8. 2010 jí byla žádost o poskytnutí dotace na projekt "Zkvalitnění výuky 1/2010" schválena. Naše škola získala na své klíčové aktivity celkem 1.546.856 Kč. Realizace více jak dvouletého projektu byla zahájena dne  1. 9. 2010 a ukončena dne 28. 2. 2013.

Přehled klíčových aktivit, do kterých se škola v rámci projektu zapojila:

 • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti
 • Individualizace výuky cizích jazyků
 • Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
 • Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků
 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
 • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků ZŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individalizaci  výuky v této oblasti
 • Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol
 • Prevence rizikového chování
 • Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se SVP 

Koordinátoři projektu:

 • Mgr. Alena Čelišová
 • Radek Štaff

Materiály ke stažení 


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy