DOMÁCÍ ÚKOLY - 9. ROČNÍK ___________________________________________

ČESKÝ JAZYK

25. - 31. 5. 2020

MLUVNICE

 • učebnice str. 94/12 – pošli mailem pouze výsledky (ANO/NE).
 • učebnice str. 94/14 – vypiš do mailu vytvořená příslovce.
 • obojí pošli do pátku 29. května 2020

LITERATURA

V čítance na str. 151 - 153 si přečti ukázku z novely Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky a vytvoř pracovní list, který bude obsahovat tyto body:

 1. Několik údajů o životě a díle autora (6-8 vět)
 2. Novela – charakteristika žánru
 3. Doba, ve které se příběh odehrává
 4. Podle novely byl natočen film – kdy, nějaká ocenění, hlavní role
 5. Jiří Menzel – několik údajů o tvorbě režiséra (5 vět)
 6. Ofoť a pošli do pátku 29. května 2020.

Díky za dodržování termínů a přeji hezké dny všem. NO

18. - 24. 5. 2020

MLUVNICE

Opakování pravopisu

 • učebnice s. 92-93 – souhrnná cvičení – projdi si je všechna a pošli mi přepsané přímo do mailu cv. 9, str. 93 (bez chyb) – do 22. května 2020.
 • úkoly na cvíčka vám dám na úterní konzultaci a nezapomeňte na vyplněný PL s interpunkcí (celý!) – těším se

SLOH

Úvaha – na základě získaných informací napiš krátkou úvahu (10-15 vět) na téma „Já a období stavu nouze“ – nezapomeň na řečnickou otázku/otázky – pošli mi to opět přímo v mailu nebo ve Wordu v příloze – do 22. května 2020.

Přeji vám i rodičům příjemné slunečné dny a hlavně zdraví!

11. - 17. 5. 2020

MLUVNICE

 • učebnice – str. 90/4 (přepiš správně a pošli v mailu), str. 91/1 (vypracuj bod 1, 3, 5 a pošli mailem), str. 91/3 (vypiš věty jednočlenné – pošli mi přímo v mailu, nebo v příloze mailu do 15. května – pátek

Děkuji za dodržení termínu.

SLOH

 • učebnice – str. 131, 132 (přečti si úvodní text a vypiš do slohového sešitu vše o úvaze)

4. - 10. 5. 2020

MLUVNICE

Vypracuj souhrnný test v PS na str. 23 a pošli mi výsledky v mailu (1C, 2A, 3B, …) do pátku 8. května 2020.

SLOH

Napiš mi krátký mail (mail musí obsahovat předmět, oslovení, sdělení, závěr a podpis), ve kterém se omlouváš za pozdní vypracování úkolu nebo za to, že se nemůžeš zúčastnit nějaké školní akce, ….. a uveď důvody - do 8. května 2020 (pátek).

Přeji krásné májové dny Tobě i Tvým rodičům! N.O.

27. 4. - 3. 5. 2020

MLUVNICE

 • zopakujte si v učebnici na str. 85 řeč přímou v textu od K. Čapka a v tabulce – dělali jsme ji už ve cvičení a na doučování (pozor na grafický záznam přímé řeči!)
 • nastudujte si řeč nepřímou – zcela jednoduše vysvětleno v tabulce na str. 85
 • písemně vypracujte cv. 2, str. 86 a pošlete mi ho do soboty 2. května 2020
 • v PS si vypracujte cv. 1 b, c na str. 32 

LITERATURA

 • V učebnici na str. 101 si přečtěte ukázku z povídky K. Čapka Básník (mimochodem je plná přímé řeči) a zopakuj si, co je to povídka a román – rozdíly, druhy povídek a románů – vypiš do literárního sešitu, ofoť a pošli (do soboty 2. května 2020)

Přeji vám i vašim rodičům hezké poslední dubnové dny a první dny májové a děkuji za dodržování termínů. N.O.

20. - 26. 4. 2020

MLUVNICE

 • Zopakuj si poměry mezi VV:
 • https://slideplayer.cz/slide/2332059/
 • V pracovním sešitě vypracuj na str. 30, cv. 2, 3
 • V učebnici vypracuj na str. 82, cv. 7, 8 – ofoť a pošli jako přílohu

13. - 19. 4. 2020

 • učebnice – str. 80-81, cv. 2 a, b – ústně (významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy)
 • učebnice – str. 81, cv. 3 – ústně (významové poměry mezi souřadně spojenými VV)
 • Na Tvůj mail posílám cvičení na významové poměry mezi VV – pouze pro ty, kteří chodí na cvíčka z ČJ (stačí ofotit, pošlu správné řešení jako u PL s interpunkcí …). Termín – sobota 18. dubna 2020. Děkuji za dodržení termínu.
 • V učebnici literatury si přečti ještě jednou ukázku z Balzacova románu Evženie Grandetová na str. 37-39 a napiš krátkou charakteristiku obou vystupujících postav (6 - 8 vět o každé postavě) – využij charakteristiku vnější, vnitřní, přímou i nepřímou. Práci pošli do soboty 18. dubna 2020 (jako přílohu ve Wordu, nebo to napiš přímo do mailu, abych si to mohla uložit a vytisknout). Děkuji za dodržení termínu JJ.

Příjemné dny. N. O.

6. - 12. 4. 2020

1. Opakování

2. Nová látkaVýznamové poměry mezi VV

 • využij prezentaci a ke každému poměru mezi souřadně spojenými VV si vypiš z prezentace SPOJKY a 2 příklady do školního sešitu a sám si ústně vytvoř podobná souvětí. Cvičení z učebnice a PS zadám až příští týden J

Prezentace na téma: "VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VEDLEJŠÍMI VĚTAMI" – NOVÁ LÁTKA

30. 3. - 5. 4. 2020

23. - 29. 3. 2020

Interpunkce ve větě jednoduché – výklad s příklady:

1. Oslovení (známe J) – oddělujeme od ostatního textu čárkami:

Kluci, znáte pravidla té hry? Znáte, kluci, pravidla té hry? Znáte pravidla té hry, kluci?

Pokračujte, paní kolegyně.  Ahoj Vítku, dlouho jsme se neviděli.  ….

 • učebnice - str. 87, cv. 3
 • pracovní sešit – str. 33, cv. 2, 3

2. Samostatný větný člen – je buď před větou, nebo za ní, oddělujeme od věty čárkou, ve větě na něj odkazujeme odkazovacím slovem – nejčastěji ukazovacím zájmenem nebo příslovcem TAM:

České filmy, ty mám nejraději. Ty mám nejraději, české filmy. U moře, tam je krásně. Tam je krásně, u moře.

 • učebnice - str. 87, cv. 2
 • pracovní sešit – str. 33, cv. 1

3. Vsuvka – nesouvisí významově s obsahem věty, je vložená a není větným členem, používá se v úvahovém slohovém postupu a odděluje se čárkou, pomlčkou nebo závorkou:

Láska, to mi věř, je křehká záležitost. To je – na mou duši – první lež, kterou jsem od tebe slyšel. Některé vsuvky jsou ustálené a není bezpodmínečně nutné je čárkou oddělovat: Stalo se to(,)myslím (,) včera.  Je to(,) bohužel(,) nepříjemná záležitost.  (dále jsou to tyto vsuvky – prosím, celkem vzato, upřímně řečeno, mimochodem, ... )

 • učebnice - str. 87, cv. 4

4. Věta neúplná – elipsa – větný celek, ve kterém chybí důležitý větný člen (nejčastěji přísudek), ale je známý z předchozího kontextu:

V kolik přijdeš? V pět.  –  Ptám se tě, ale ty nic. – Kdo půjde první? Petr.

 • učebnice – str. 88, cv. 5, 6 - fólie

5. Citoslovce a částice – na začátku (nebo na konci) větného celku oddělujeme čárkou:

Haló, je tu někdo? Inu, to ani já nepamatuji. Jé, rád tě vidím.

Nezapomeň, že citoslovce může být i plnohodnotným větným členem, pak neoddělujeme čárkou:

Žába žbluňk do rybníka. J( Př) Tvé neustálé ách mi dost vadí. (Po)

  16. - 22. 3. 2020

  Věty podle postoje mluvčího

  • učebnice - str. 56, 57, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6
  • pracovní sešit – str. 21, cv. 1, 3, 4, 5

  Věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent

  • učebnice – str. 58 – výpisek z první růžové tabulky, str. 59, cv. 1A,B, str. 60, cv. 2, 3, 4
  • pracovní sešit – str. 22, cv. 1, 2, 3, 4

  Větné členy – přísudek, přívlastek, doplněk

  • učebnice – str. 70, cv. 1, 2, str. 71, cv. 6 (fólie), str. 72, 73, cv. 1, 2, 4, str. 74, cv. 1, 4
  • pracovní sešit – str. 24, cv. 1, 3, str. 25, cv. 1, 3, 4, 5, 6

  Vím, že je toho dost, ale snažte se udělat celá cvičení a z každého libovolné 3 věty nebo spojení písemně do mluvnického sešitu – označte si cvičení a stranu.

   SLOH A LITERATURA

   23. - 29. 3. 2020

   Gustave Flaubert - Paní Bovaryová – čítanka str. 40-42

   • Přečti si ukázku a do literárního sešitu napiš krátkou charakteristiku (6 – 7 vět) obou hlavních protagonistů (6 - 7vět o každé postavě)
   • Zároveň si zjisti 5 - 6 údajů ze života autora.

   MATEMATIKA

   Práce bude zadávána v prostředí Google Classroom https://classroom.google.com/ v návaznosti na online výuku, která se bude konat ve středu od 9:00 do 10:00 hod. 

   V pondělí od 11:00 do 12:00 hod. bude probíhat online příprava na přijímací zkoušky z matematiky.

   Rozvrh ONLINE VÝUKY naleznete na https://www.zssobotka.cz/inpage/online-vyuka/.

   13. - 19. 4. 2020

   Vytiskněte, vlepte a vyřešte do školního sešitu tyto dva pracovní listy:

   Jedná se o novou látku - těleso KOULE. V pracovních listech jsou také výkladová videa, kde jsou uvedené nové vzorce a vysvětlena práce s nimi. To je jediné nové, zbytek byste měli zvládnout na základě práce se vzorci - už umíme z jiných těles. Řešení pracovních listů zašlu v pátek 17. 4. 2020 odpoledne. Vy mi pošlete scany či fotografie vašich OPRAVENÝCH řešení nejpozději do pondělí 20. 4. 2020. Opravujte barevně a nechci jen mé opsané správné řešení, chci vidět i vaše pokusy! :-)

   K přijímacím zkouškám dále studujte řešené přijímací testy CERMAT (včetně videí) na následujícím odkazu:

   https://matikaj.webnode.cz/priprava-na-prijimaci-zkousky/?fbclid=IwAR1TmHyJ0DWJ-lH9pd9dFO9wlFRMlFHTODtZSRw1pe8MEcJVYu_tMvh6a9A

   Vydavatelství Taktik zpřístupnilo e-learning zdarma pod následujícím odkazem:

   https://www.etaktik.cz/

   naleznete zde mimo jiné řešení a výkladová videa k publikaci "Přijímačky v pohodě", kterou mají mnozí z vás doma. Pokud ji nemáte, i tak je odkaz velmi užitečný pro procvičování k přijímacím zkouškám (pod odkazem naleznete všechna zadání z uvedené publikace).

   6. - 12. 4. 2020

   Do školního sešitu nadpis: "Tělesa - Válec - opakování"

   Nejprve shlédněte tři krátké prezentace pod následujícím odkazem na opakování válce (1. Válec - úvod, 2. Povrch válce, 3. Objem válce):
   https://www.youtube.com/playlist?list=PL-lFKz6NHjLVfa_7xI6xrF41vlR2TXhS6

   z druhé a třetí prezentace budou do sešitu vypsány řešené úlohy (nejdříve zkuste sami vyřešit dle zadání, pak si pusťte řešení a zkontrolujte, případně opravte). Na konci druhé a třetí prezentace je jeden příklad bez řešení - vyřešte sami.

   Po tomto opakování válce vyřešte následující pracovní list:
   Pracovní list 2: Tělesa - válec - opakování

   Řešení OPRAVENÉHO pracovního listu č. 02 prosím zaslat nascanované či ofocené na email: klikova@zssobotka.cz či na messenger lucie.klikova.jicin a to do neděle 12. 4. 2020 (v předmětu emailu uvádějte své jméno, třídu a číslo zaslaného pracovního listu). Vlastní řešení pracovního listu opravte dle správného řešení, které zašlu na emailové adresy rodičů nyní výjimečně dříve kvůli Velikonocům - a to již v úterý odpoledne. Pracovní list scanujte až po opravách (opravujte barevnou propisovací tužkou či barevným slabým fixem - celé postupy výpočtů, ne jen výsledky, v pracovním listu ponechte jakýkoliv pokus o řešení, neposílejte mi pouze přepsané správné řešení).

   A na závěr takový neobvyklý bonus…posílám odkaz na velice poutavý film podle skutečné události, možná pro vás bude motivací, proč se učit matematiku, na co je dobrá…:-). Film se jmenuje „Skrytá čísla“. Kdo se na něj kouknete, budu ráda, když mi dáte vědět, jak se vám líbil, já jsem se od něj nemohla odtrhnout.
   odkaz na film


   K přijímacím zkouškám dále studujte řešené přijímací testy CERMAT (včetně videí) na následujícím odkazu:

   https://matikaj.webnode.cz/priprava-na-prijimaci-zkousky/?fbclid=IwAR1TmHyJ0DWJ-lH9pd9dFO9wlFRMlFHTODtZSRw1pe8MEcJVYu_tMvh6a9A

   Dále doporučuji sledovat vzdělávací pořad české televize "Škola doma", ve kterém každý čtvrtek od 14 hod probíhá příprava žáků na přijímací zkoušky z matematiky.

   K dalšímu procvičování doporučuji odkazy:

   https://matikaj.webnode.cz/matematika-9-rocnik/
   http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=9&subject=Matematika&search1=#selid

   Vydavatelství Taktik zpřístupnilo e-learning zdarma pod následujícím odkazem:

   https://www.etaktik.cz/

   naleznete zde mimo jiné řešení a výkladová videa k publikaci "Přijímačky v pohodě", kterou mají mnozí z vás doma. Pokud ji nemáte, i tak je odkaz velmi užitečný pro procvičování k přijímacím zkouškám (pod odkazem naleznete všechna zadání z uvedené publikace).

   30. 3. - 5. 4. 2020

   Pro rozcvičení a zopakování geometrie si pohrajte na následujících odkazech:

   zahrajte si „rozhodovačku"

   vyřešte pexeso s geometrickými pojmy

   opakování: vrcholy, stěny, hrany

   slovní úlohy na objem a povrch těles – opakování jednoduchých slovních úloh 

   Dále si vytiskněte, vlepte a vyřešte do školního sešitu následující pracovní list:

   Pracovní list řešte do pátku. V sobotu dopoledne vám zašlu správné řešení. Své původní řešení v pracovním listu ponechte, případné chyby opravte barevně a pak teprve nascanujte či vyfoťte a zašlete na email: klikova@zssobotka.cz či na messenger lucie.klikova.jicin a to do pondělí 6. 4. 2020 (v předmětu emailu uvádějte vaše jméno, třídu, číslo zadaného pracovního listu).  V pracovním listu ponechte jakýkoliv pokus o řešení, neposílejte mi pouze přepsané správné řešení.

   K přijímacím zkouškám dále studujte řešené přijímací testy CERMAT (včetně videí) na následujícím odkazu:

   • https://matikaj.webnode.cz/priprava-na-prijimaci-zkousky/?fbclid=IwAR1TmHyJ0DWJ-lH9pd9dFO9wlFRMlFHTODtZSRw1pe8MEcJVYu_tMvh6a9A

   Dále doporučuji sledovat vzdělávací pořad české televize "Škola doma", ve kterém každý čtvrtek od 14 hod probíhá příprava žáků na přijímací zkoušky z matematiky. 

   K dalšímu procvičování doporučuji odkazy:

   23. - 29. 3. 2020

   Výkladová prezentace na téma podobnosti (klikni na odkaz: Prezentace - Podobnost) - projít prezentaci, zopakovat si podobnost, do sešitu opsat a vyřešit příklady ze snímků 7-10 (do sešitu nadpis - Podobnost).

   Shlédnout a zapsat si příklad z výkladové prezentace - podobnost u přijímacích zkoušek:

   Učebnice str. 79 - do sešitu nadepsat Opakování tělesa

   K přijímacím zkouškám dále studovat řešené přijímací testy CERMAT (včetně videí) na následujícím odkazu:

   Dále doporučuji sledovat vzdělávací pořad české televize "Škola doma", ve kterém každý čtvrtek od 14 hod probíhá příprava žáků na přijímací zkoušky z matematiky. 

   K dalšímu procvičování doporučuji odkazy:

   16. - 22. 3. 2020

   • Přepsat a přerýsovat do školního sešitu prezentaci pod následujícím odkazem: http://player.slideplayer.cz/7/1895843/
   • Nadpis do sešitu: "Užití podobnosti - změna úsečky, rozdělení úsečky v daném poměru, rozdělení úsečky na stejné díly"

   Přijímací testy CERMAT včetně řešení a výkladu k jednotlivým příkladům (videa) naleznete pod tímto odkazem:

   https://matikaj.webnode.cz/priprava-na-prijimaci-zkousky/?fbclid=IwAR1TmHyJ0DWJ-lH9pd9dFO9wlFRMlFHTODtZSRw1pe8MEcJVYu_tMvh6a9A

   Doporučuji projít videa, je zde vše výborně vysvětleno.

   Dále doporučuji sledovat vzdělávací pořad české televize "Škola doma", ve kterém bude každý čtvrtek (počínaje 19. 3.) od 14 hod probíhat příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky z matematiky. 

   K dalšímu procvičování doporučuji odkazy:

   ANGLICKÝ JAZYK

   25. - 31. 5. 2020

   • nadále pokračuj v učení se slovíček vzadu ve workbooku
   • procvičuj nepravidelná slovesa ze seznamu
   • ofoť a zašli mi ve workbooku vypracované cvičení 1, 2 a 3 na straně 52
   • OPAKOVÁNÍ PODMÍNKOVÝCH VĚT - CONDITIONALS workbook str. 52/4, 5 - zašli mi na mail
   • NOVĚ také nabízím další možnost konzultací a pomoci při nesnázích na SKYPE pod mým jménem - PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
   • nadále opakuj nepravidelná slovesa a předešlou gramatiku a slovíčka!
   • doporučuji online procvičování na stránkách:

   18. - 24. 5. 020

   11. - 17. 5. 2020

   4. - 10. 5. 2020

   • nadále pokračuj v učení se slovíček vzadu ve workbooku
   • procvičuj nepravidelná slovesa ze seznamu
   • pošli mi na mail myšlenkové mapy v sešitě z učebnice str. 70
   • vypracuj ve workbooku celou stranu 51
   • nadále opakuj nepravidelná slovesa a předešlou gramatiku a slovíčka!

   27. 4. - 3. 5. 2020

   • nadále pokračuj v učení se slovíček vzadu ve workbooku
   • procvičuj nepravidelná slovesa ze seznamu
   • porovnej dva obrázky města v učebnici str. 68, napiš do sešitu jaký Warnford býval před 50 lety a jaký je teď, příkladové věty jsou hned pod obrázky, pošli mi to na mail do pátku 1. 5. 2020
   • do sešitu si zopakuj obecná slovíčka FREE TIME, FAMILY…- myšlenkové mapy (pavouci) str. 70, vymysli co nejvíce slovíček
   • nadále opakuj nepravidelná slovesa a předešlou gramatiku a slovíčka!

   20. - 26. 4. 2020

   • nadále pokračuj v učení se slovíček vzadu ve workbooku
   • procvičuj nepravidelná slovesa ze seznamu
   • Udělej si tento online test a jeho výsledek mi pošli na mail do pátku 24. 4. 2020 https://www.helpforenglish.cz/article/2009020403-test-used-to
   • Nadále opakuj nepravidelná slovesa a předešlou gramatiku a slovíčka!

   13. - 19. 4. 2020

   • nadále pokračuj v učení se slovíček vzadu ve workbooku
   • procvičuj nepravidelná slovesa ze seznamu
   • ofoť a zašli mi workbook str. 50 do mailu do pátku 17. 4. 2020
   • nadále opakuj nepravidelná slovesa a předešlou gramatiku a slovíčka!

   6. - 12. 4. 2020

   • nadále pokračuj v učení se slovíček vzadu ve workbooku
   • procvičuj nepravidelná slovesa ze seznamu
   • vypracuj tento test https://test-english.com/grammar-points/a2/used-to/ a pošli mi do mailu (nejpozději do pátku 10. 4. 2020) výsledek
   • do tohoto mailu mi také zašli tvůj zápis na used to a didn´t use to
   • vypracuj ve workbooku str. 50

   30. 3. - 5. 4. 2020

   • SUBJECT AND OBJECT QUESTION - ofoť výpisek z minulého týdne z uč. str. 62, také workbook str. 64 a pošli mi do přílohy emailu: karolinasmolarova@seznam.cz
   • Procvič tyto typy otázek na https://www.espressoenglish.net/subject-and-object-questions-in-english/ a svůj výsledek mi taktéž pošli do mailu (nejlépe do jednoho i s předchozím požadavkem)
   • Workbook str. 64 USED TO A DIDN´T USE TO výpisek zepředu do sešitu
   • uč se slovíčka do lekce 6

   Doporučuji online procvičování na stránkách:

   23. - 29. 3. 2020

   • SUBJECT AND OBJECT QUESTION – výpisek z uč. str. 62, také workbook str. 64
   • do sešitu zepředu písemně otázky z učebnice str. 62/3- otázka na podmět - tedy nemusíš použít pomocné sloveso (WHO PAINTED THE MONA LISA PICTURE?) plus doplnit odpovědi
   • workbook str. 45, cv. 4, 5
   • nadále opakuj nepravidelná slovesa a předešlou gramatiku a slovíčka!

   16. - 22. 3. 2020

   • učit se slovíčka ve workbooku až do lekce 6
   • procvičování gramatiky a slovíček v sešitě a učebnici až str.61 (present and past passive, question words, question tags, feelings, conditionals)
   • workbook chybějící cvičení do lekce 6
   • opakovat všechna nepravidelná slovesa ze seznamu v deskách sešitu
   • čtení s porozuměním, překlad ústně str. 92, 93 (comic)

   NĚMECKÝ JAZYK

   TŘÍDA 9. A

   25. - 31. 5. 2020

   Wiederholungstest prac. sešit strany 78-79. Dejte si prosím záležet a vyfocené mi posílejte na mail. Je to poslední test, ale budeme i nadále pracovat a zejm. opakovat. Na tento test bylo více času i více cvičení! Tak se těším na bezva výsledky!

   18. - 24. 5. 2020

   • Učebnice str. 73 – perfektum nepravidelných sloves, pozor! Vypsat a zopakovat si i nepravidelná slovesa, zopakujte si též slovesa s odlučitelnou předponou a taktéž se podívejte znovu na slovesa se změnou kmenové hlásky ve druhé a třetí osobě singuláru! V tabulce na tyto typy lehce upozorňují a vše látka viz školní sešit již dříve!
   • vypracujte písemně do sešitu z učebnice str. 74, cvičení 14, 15, 16, prosím čitelně

   11. - 17. 5. 2020

   • procvičujeme perfektum, takže, učebnice str. 70, čtěte si nahlas a překlad písemně a posílejte mi na mail, i s cvičením ze str. 71/7, vyplňte a posílejte mi na mail
   • dále si opakujte slovíčka a zažijte látku, pracovní sešit nechám na vaší dobrovolnosti a zodpovědnosti, Wiederholungstest bude závěrečný cca do 14 dnů (ještě tam bude nová látka)

   4. - 10. 5. 2020

   • Učebnice str. 68 – výpisky perfektum, pozor na tvoření, složený čas minulý, pozor na tvary GE – KAUFT vs EIN – GE – KAUFT, odlučietlná předpona, vzpomínáte? Lego jazyka pokračuje!
   • strana 68/2 – toto si čtěte nahlas a přeložte to a přeložené posílejte písemně do mailu
   • plus pracovní sešit str. 73 celou vypracujte a vyfocené mi rovněž posílejte

   27. 4. - 3. 5. 2020

   • vypsat slovíčka L 8 a učit se je a opakovat
   • učebnice strana 67, podívejte se na přehled lekce a přečtete si úvod, čtěte si jej opakovaně nahlas, ty texty tam, a písemně mi je přeložte a vyfocené posílejte na mail, díky

   20. - 26. 4. 2020

   • opakovací test – pracovní sešit strany 69 a 70, vyfocené posílejte na mail
   • jsme u poslední lekce, je čas, odpočívejte a opakujte si co je potřeba, hodně štěstí!

   13. - 19. 4. 2020

   • učebnice – opakujte si slovíčka!
   • avizovaná zájmena – strana 66, gramatika výpisek do školních sešitů
   • pracovní sešit – dvojstrana 66 a 67, vypracujte a posílejte mi vyfocené na mail, děkuju
   • opakujte si gramatiku str. 68, test až po Velikonocích

   Frohe Ostern!

   6. - 12. 4. 2020

   Děkuju všem, kdo mi posíláte texty a testy, většina z nich je na jedničky a pár na dvojky, vím, že to někteří děláte s pomocí, ale to je v pohodě, jsem rád, že pracujete a u mnohých z vás jsem velmi mile překvapen, jen tak dál; momentálně to řeším poznámkami k sobě, kdo odevzdal!

   Učebnice: 7L, tato lekce je opakovací, jsou tam až pak zájmena na konci, tzn. učte se slovíčka a nechám na vás, jaká cvičení si z učebnice i pracovního sešitu vypracujete, udělejte si ala alespoň 5 libovolných cvičení, bude vás pak čekat zase opakovací test z konce lekce. Klidně se na mě obracejte s dotazy. Dáme tomu teď týden a pak se ještě budeme zvlášť soustředit na ta zájmena.

   30. 3. - 5. 4. 2020

   Učebnice, zopakujte si slovíčka ze strany 56 ve cv. 7.

   Zopakujte si předložku mit a tázací zájmena wer, wohin, womit a také se znovu podívejte na to, co to je větný rámec a jaká má pravidla.

   To je vše, opište si pak slovíčka z L7.

   Test je z pracovního sešitu, krásné opakování, kromě cv. 1 udělejte vše, strany 60 a 61 a posílejte na mail: guse@zssobotka.cz, díky.

   Soubor nazvěte vždy jméno_příjmení_třída_předmět, takže např. petr_novák_7A_AJ, děkuji.

   23. - 29. 3. 2020

   • učebnice str. 57, nová gramatika, sloveso WILL, a jeho použití, větný rámec ich will ……..fahren, viz. tabulka a dále použití spojky deshalb
   • na str. 56 jen zopakovat předložku mit, viz. tabulka, vše do školního sešitu
   • str. 56, cv. 7, písemně do sešitu
   • str. 56, cv. 8 – jen přečíst
   • písemně do sešitu str. 57. cv. 9, 10, 11, 12
   • pracovní sešit str. 58 a 59, všechna cvičení kromě poslechových písemně a zopakovat tabulku s gramatikou str. 59, čeká vás Wiederholungstest
   • test
   • vyplněný a podepsaný test vyfoťte, případně naskenujte a vložte jako přílohu do e-mailu: guse@zssobotka.cz

   16. - 22. 3. 2020

   • opakovat slovíčka L6
   • učebnice str. 54 a 55 - opakuj předložky místni se 3. pádem a vazby a členy (von dem Haus, aus Park, bis zu der Kirche),  cv. 3, 4, 5, 6
   • pracovní sešit str. 54 až 57,všechna cvičení kromě poslechových
   • na youtubu si zadejte "nejčastější chyby v němčině", jsou to prima videa

   Viel Glück!

   TŘÍDA 9. B

   25. - 31. 5. 2020

   18. - 24. 5. 2020

   11. - 17. 5. 2020

   4. - 10. 5. 2020

   27. 4. - 3. 5. 2020

   20. - 26. 4. 2020

   13. - 19. 4. 2020

   6. - 12. 4. 2020

   30. 3. - 5. 4. 2020

   Přelož si následující slova a přiřaď k obrázkům typických pro německy mluvící země v prezentaci pod slovíčky. Výsledek zapiš do sešitu.

   • Hamburg – Dresden – Tropical Islands – Currywurst – die Alpen – der Weihnachtsmarkt in Dresden – Berlin –  Angela Merkel – die Limonade aus Österreich – die Limonade gemischt mit Cola – die Kuh in den Alpen – das Riesenrad in Wien – Sachertorte – das Schloss Schönbrunn – die Landkarte Deutschlands – das Bier – Köln am Rhein – Euro – das Schloss Neuschwanstein – die Pisten in den Alpen 

   Prezentace

   • Pracovní sešit 60/5
   • Přelož dle slovíček na str. 62:
    • Jdu od nádraží až k (bis zu) stadionu.
    • Jdeš touto ulicí rovně?
    • Jede do školy autobusem.
    • Stmívá se.
    • Promiňte, jak se dostanu (komme) ke kostelu?
    • Moje nejlepší kamarádka se jmenuje Martina.
    • Jdeme na procházku.
    • Popelářský vůz jezdí v pátek.
    • Chci jít domů.

   Vypracované úkoly (foto) zašlete do 5.4.2020 na mail m.kotatkova@seznam.cz nebo na messenger. Děkuji. 

   23. - 29. 3. 2020

   Přečtěte si následující otázky a přeložte si je, stačí ústně.

   • In welcher (jakém) Stadt wohnen die Mädchen?
   • Wie heißt das Mädchen mit blonden Haaren?
   • Wie heißt das Mädchen mit braunen Haaren?
   • Haben die Mädchen ein Tier (zvíře)?
   • Wann  kommt der Amerikaner (Američan)? (Datum)
   • Was möchte Nic trinken?
   • Was bedeutet(co znamená) „RAUS“ auf Tschechisch?
   • Woher kommt Sam?
   • Ist sein Deutsch super?
   • Wie viele (kolik) Zimmer  hat Sam zu Hause?
   • Was ist „das Gepäck“ auf Tschechisch?
   • Wo wohnt Nic?
   • Wie ist Sams Lieblingsessen?
   • Wie viele (kolik) Kilometer kann Sam auf dem Fahrrad fahren?
   • Wie  ist der Familienname von Sam?
   • Ist Sam reich (bohatý) oder arm (chudý)?

   Podívejte se na následující video, je to video pro studenty namluvené jednodušší němčinou. Nezapomeňte si pustit německé titulky.

   https://www.youtube.com/watch?v=F6khA8eZaD4

   Po zhlédnutí odpovězte na otázky celou větou do školního sešitu.

   • Vyčastujte do sešitu způsobové sloveso „wollen“ – chtít – viz str. 59 prac. sešit. Poté vypracujte 58/13 (časování tohoto slovesa).
   • Vypracované úkoly (foto) zašlete do 29. 3. 2020 na mail m.kotatkova@seznam.cz nebo na messenger. Děkuji. 

   16. - 22. 3. 2020

   • Pracovní sešit str. 62 – Vypište si všechna slovíčka z okruhu „Verkehr“ a „Stadt“ do školního sešitu a naučte se jejich význam.
   • Pracovní sešit str. 59 – Z přehledu gramatiky vypište věty z oddílů a, b, c do školního sešitu a věty přeložte do češtiny.
   • Naučte se zpaměti předložky se 3. pádem. – viz str. 59 v pracovním sešitě
   • Pracovní sešit str. 57/9, 56/7, 58/11
   • Pro případné dotazy jsem k dispozici ve skupince. Veškeré úkoly prosím vyfoťte a zašlete na e-mail m.kotatkova@seznam.cz nebo do skupinky, a to do 22. 3. 2020. Děkuji. 

   FRANCOUZSKÝ JAZYK

   25. - 31. 5. 2020

   • naučte se slovní zásobu Les maladies et les symptomes
   • poslechněte si zvukový záznam slovní zásoby

   11. - 24. 5. 2020

   • přečtěte si text v učebnici, str. 120 (Qui est absent?)
   • poslechněte si zvukový záznam četby textu
   • naučte se slovíčka k lekci 10 A (v PS 1B, str. 120-121), opět máte na Samepage k dispozici zvukový záznam
   • na Samepage máte k doplnění PL tématu (avoir mal a), doplňte cvičení a pošlete mi fotku
   • doplňte cvičení v učebnici, str. 121/6 (tabulka vpravo od zadání) … fotky obou vypracovaných úkolů pošlete do chatu do čtvrtka 21. 5. 2020 do 15:00, já jako vždy zveřejním na Samepage v pátek dopoledne řešení          

   4. - 10. 5. 2020

   • pro tento týden máte na Samepage k dispozici opakování slovní zásoby k tématu lidské tělo … fotku, že jste splnili, pošlete do čtvrtka 7. 5. 2020 do 15:00 (do soukromého chatu vlevo, ne k zadání)  

   27. 4. - 3. 5. 2020

   pro tento týden máte na Samepage k dispozici:

   • slovní zásobu k tématu lidské tělo (le corps humain)
   • zvukový záznam ke slovní zásobě
   • křížovku k nové slovní zásobě … vyplňte ji a pošlete mi fotku (do čtvrtka 30. 4. 2020 do 14:00)

   20. - 26. 4. 2020

   • pusťte si záznam diktátu
   • přepište ho do Wordu a pošlete mi ho (prosím do chatu na Samepage, řešení diktátu se objeví na Samepage na konci týdne)
   • vypracujte pracovní list na Samepage (slovní zásoba 9. lekce)

   6. - 19. 4. 2020

   zadání na dva týdny:

   23. - 29. 3. 2020

   • pokračujte v opakování zadaném minulý týden
   • na mailu máte všichni pracovní list
   • přijdete se na samepag.io 

   16. - 22. 3. 2020

   • slovíčka k lekcím 9A-D  
   • zopakujte si všechna nepravidelná slovesa (etre, avoir, savoir, dire, faire, aller, prendre, venir, écrire,…)
   • zopakujte si slovesa 1. – 3. třídy (-er, -ir, -re)
   • zopakujte si passé composé (projděte si k těmto látkám papíry a cvičení, která jsme již dělali)

   KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

   25. - 31. 5. 2020

   • vyhledej si zajímavé a důležité informace o Austrálii, zapiš do sešitu, namaluj, nalep obrázek nějaké pamětihodnosti
   • NOVĚ také nabízím další možnost konzultací a pomoci při nesnázích na SKYPE pod mým jménem - PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

   18. - 24. 5. 2020

   • poslechni si na youtube tuto písničku z filmu Corpse Bride (doporučovala jsem několikrát kvůli perfektní RP English, film Tima Burtona) https://www.youtube.com/watch?v=j4p9WKnDQzQ a do mailu mi napiš, o čem je

   11. - 17. 5. 2020

   4. - 10. 5. 2020

   • napiš mi, kterou písničku v angličtině rád posloucháš nebo která Tě zaujala textem a vlastními slovy popiš, o čem je - v AJ

   27. 4. - 3. 5. 2020

   • poslouchej písničky v AJ
   • poslech, slovíčka a gramatiku můžeš zábavně procvičit také při sledování amerického seriálu Friends, odkaz i s vysvětlením a titulky zde: https://www.youtube.com/watch?v=PMUe_8Ae9dQ

   20. - 26. 4. 2020

   • ofoť a pošli mi do pátku 24. 4. 2020 slovíčka související s nouzovým stavem, které sis vyhledal, přeložil a zapsal do sešitu KAJ
   • poslouchej písničky v AJ

   13. - 19. 4. 2020

   • občas si pusť anglicky zpívanou písničku (jakoukoli) na youtube se zadáním LYRICS a sleduj, zda se neztratíš
   • Vyhledej si alespoň 10 slovíček souvisejících s nouzovým stavem a onemocněním koronavirem a zapiš si do sešitu

   DĚJEPIS

   25. - 31. 5. 2020

   • přečtěte si text v učebnici (s. 137 – 140)
   • nalepte si zápis přiložený k tomuto zadání na Samepage
   • poslechněte si výklad
   • přečtěte si na Samepage přiložený komiks, odpovězte na otázky … vypracovaný PL
   • pošlete do čtvrtka 28. 5. do 15:00 do chatu na Samepage

   11. - 24. 5. 2020

   27. 4. - 10. 5. 2020

   • přečtěte si text v učebnici, s. 129 -133 (Pronásledování odpůrců režimu, Politické procesy, Život v komunistickém Čsl. – ekonomika, běžný život)
   • na Samepage máte k této látce:
    • zápis
    • záznam výkladu (3 části – Život v 50. letech, Politické procesy, Ferda mravenec)
    • dobový komiks s Ferdou mravencem

   (Přečtěte si ho a napište mi, jak na vás tato ukázka působí.  Co měla asi čtenáři předat nebo jak ho ovlivnit? Své postřehy napište do Wordu a pošlete mi to jako přílohu na chatu. – do čtvrtka 30. 4. do 14 hodin. Já vám poté zveřejním řešení.)

   6. - 19. 4. 2020

   30. 3. - 5. 4. 2020

   INFORMACE K SAMEPAGE: Ozvěte se mi na e-mail a já vám na něj obratem pošlu pozvánku k Samepage.  Jinak se tam nedostanete. :D 

   Prosím žáky, kteří mají mít do konce školního roku referát, aby mi ho poslali na mail (p.kozakova@centrum.cz). Jedná se o následující referáty:

   • Ještě máme portréty některých nacistů
   • Klement Gottwald
   • Dělničtí prezidenti
   • Politické procesy v 50. letech (M. Horáková, R. Slánský)
   • Pražské jaro
   • Jan Palach
   • Život v komunistickém Československu
   • Sametová revoluce
   • Vývoj módy ve 20. století
   • Změny v životním stylu ve 20. století

   23. - 29. 3. 2020

   … vypracujte cvičení (vaše odpovědi mi díky přihlášení přijdou na mail :D)

   Přidejte se na samepage.io!

   16. - 22. 3. 2020

   STUDENÁ VÁLKA

   • dočíst v učebnici (do str. 107)
   • co ještě nemáme v sešitě, vypsat

   STREAM – VIDEA

   ZEMĚ VÝCHODNÍHO BLOKU, SSSR

   • přečíst a vypsat látku ze str. 112-119

   Využijte volno ke zpracování referátů !

   ZEMĚPIS

   25. - 31. 5. 2020

   • Služby, str. 74, rozdělení služeb, cestovní ruch, přečíst, úkoly tento týden nezadávám.

   Ještě mi chybí referáty a úkoly od 3 žáků z 9. B a od 2 z 9. A. Referáty mi posílejte na mail. Své referáty, prezentace, úkoly zpracovávejte průběžně a posílejte na mail. Případné dotazy mi zasílejte na mail turkovaolga@centrum.cz.

   Opatrujte se, zdraví O.T.

   18. - 24. 5. 2020

   • Doprava - opakování, str. 73, poslat hotové na mail
   • zápis, str. 72 dole

   Ještě mi chybí referáty a úkoly od 4 žáků z 9. B a od 2 z 9. A.  Referáty mi posílejte na mail. Své referáty, prezentace, úkoly zpracovávejte průběžně a posílejte na mail. Případné dotazy mi zasílejte na mail turkovaolga@centrum.cz.

   Opatrujte se, zdraví O.T.

   11. - 17. 5. 2020

   • Letecká doprava, str. 70, pojmy, str. 70 – sovička č. 6
   • Potrubní a speciální doprava, zjistit pojmy na str. 71, sovička č. 7
   • pošlete mi odpovědi na úkoly ze str. 70 - 71 do 15. 5. 2020 (sovičky)

   Ještě stále nemám referáty od všech, učiňte tak neprodleně do konce týdne – 15. 5. 2020, další příští týden. Referáty mi posílejte na mail. Své referáty, prezentace, úkoly zpracovávejte průběžně a posílejte na mail. Případné dotazy mi zasílejte na mail turkovaolga@centrum.cz

   Opatrujte se, zdraví O.T.

   4. - 10. 5. 2020

   • Doprava, str. 66
   • zjistit dopady dopravy na životní prostředí a který druh dopravy má negativní vliv na životní prostředí
   • pošlete mi vaše názory na mail do konce příštího týdne – 10. 5. 2020

   Ještě stále nemám referáty od všech, učiňte tak neprodleně do konce týdne, další příští týden.

   Referáty mi posílejte na mail. Případné dotazy mi zasílejte na mail turkovaolga@centrum.cz

   Opatrujte se, zdraví O.T.

   27. 4. - 3. 5. 2020

   • Projděte si jednotlivá odvětví průmyslu, udělejte zápis, str. 65. Toto je učivo zadané na 14 dnů.

   Zpracujte postupně referáty z učiva 9. ročníku, vyberte si téma, které je Vám blízké.

   Např. CESTOVNÍ RUCH, PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODNÍ KATASTROFY...

   Referáty mi posílejte na mail. Své referáty, prezentace zpracujte do konce dubna. Případné dotazy mi zasílejte na mail turkovaolga@centrum.cz

   Opatrujte se, zdraví O.T.

   13. - 19. 4. 2020

   • pokračovat v zadaném minulý týden
   • kapitola Průmysl, str. 52 – Vyhledejte na mapě světa hlavní průmyslové oblasti       

   Případné dotazy mi zasílejte na mail turkovaolga@centrum.cz

   6. - 12. 4. 2020

   • pokračovat v zadaném minulý týden
   • kapitola Průmysl, str. 50

   30. 3. - 5. 4. 2020

   • pokračovat v zadaném minulý týden
   • udělat si test, str. 49

   Případné dotazy mi zasílejte na mail: turkovaolga@centrum.cz.

   23. - 29. 3. 2020

   • pokračovat v zadaném minulý týden
   • udělat zápis, str. 44
   • dokončit kapitolu ZEMĚDĚLSTVÍ

   16. - 22. 3. 2020

   • učebnice: str. 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46
   • test v učebnici na str. 49
   • mapa na str. 43

   Využijte volno ke zpracování referátů.

   PŘÍRODOPIS

   25. - 31. 5. 2020

   DRUHOHORY, TŘETIHORY, ČTVRTOHORY

   • učebnice strana 109 – 111 
   • číst, výpisek
   • otázky a úkoly str. 111 – ústně
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 109 - 111)

   18. - 24. 5. 2020

   PRVNÍ ORGANISMY NA ZEMI

   • učebnice strana 106 – 107 
   • číst, výpisek
   • otázky a úkoly str. 107 – ústně
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 106- 107)

   PRVOHORY

   • učebnice strana 108 – 109 
   • číst, výpisek
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 108- 109)

   11. - 17. 5. 2020

   HISTORIE ZEMĚ V KOSTCE

   • učebnice strana 103 – 105 
   • číst, výpisek
   • otázky a úkoly str. 105 – ústně
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 103 - 105)

   4. - 10. 5. 2020

   OBNOVITELNÉ ZDROJE

   Pokud něčemu nerozumíte, tak mi pište, vše vysvětlím.

   27. 4. - 3. 5. 2020

   FOSILNÍ PALIVA

   • učebnice strana 96 – 98 
   • číst, výpisek,
   • otázky a úkoly str. 98 – ústně
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 96 - 98)
    • odkaz - https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0

   ENERGIE BEZ KOUŘE

   • učebnice strana 99 
   • číst, výpisek,
   • otázky a úkoly str. 99 – ústně
   • přečíst zajímavosti na liště

   20. - 26. 4. 2020

   Bez energie si život neumíme představit

   • učebnice strana 94 – 95 číst, výpisek,
   • otázky a úkoly str. 95 – ústně
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 94 - 95)

   DÚ – zezadu do sešitu odpověz na otázky, pošli + výpisky na e-mail (jana.zumrova@centrum.cz) do 24. 4. 2020

    1. co je hydrosféra
    2. co je salinita
    3. co je atmosféra
    4. vyjmenuj vrstvy atmosféry
    5. co jsou skleníkové plyny

   13. - 19. 4. 2020

   Nerostné suroviny

   • učebnice strana 91 – 93
   • číst, výpisek,
   • otázky a úkoly str. 93 – ústně
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 91 - 93)

   6. - 12. 4. 2020

   Látkové toky mezi svrchními vrstvami Země

   • učebnice strana 89 – 90 
   • číst, výpisek,
   • nakreslit cyklus uhlíku
   • otázky a úkoly str. 90 – ústně
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 89 - 90)

   DÚ – zezadu do sešitu vypracuj odpovědi na otázky, napiš jméno, vyfoť, pošli do 9. 4. 2020 na e-mail: jana.zumrova@centrum.cz

   1. vyjmenuj půdotvorné činitele
   2. druhy půd podle zrnitosti
   3. půdní typy
   4. co je permafrost

   30. 3. - 5. 4. 2020

   Atmosféra

   • učebnice strana 86 – 88 
   • číst, výpisek,
   • nakreslit vrstvy atmosféry, tabulku hlavních zdrojů oxidu uhličitého a methanu
   • otázky a úkoly str. 88 – ústně
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 86 – 88)

   23. - 29. 3. 2020

   Voda na Zemi

   Vzkaz pro dívky – zacvičte si doma nebo venku na zahradě, udělejte si přestávky mezi učením.  Na internetu najdete spoustu odkazů na cvičení, třeba v pořadu UčíTelka.

   16. - 22. 3. 2020

   Půdy

   • učebnice str. 80 – 82
   • otázky a úkoly str. 82 – ústně
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 80 - 82)

   FYZIKA

   25. - 31. 5. 2020

   Konkurz na místo detektiva detektivní kanceláře „Bystrozrak“.

   Další otázka v pořadí 6.

   Fonendoskop – lékařské naslouchátko. Je v něm dobře slyšet zvuk plic při dýchání, činnost srdce. Bankovní lupiči ho používají pro otevírání sejfů – naslouchají zvukům zámku, aby nastavili správný kód. Proč jsou tyto zvuky fonendoskopem tak dobře slyšet?

   Nápověda: sluchátka, hlásná trouba, megafon, zvukovod v uchu – stejný efekt.

   Odpověď na známou adresu simral@zssobotka.cz

   18. - 24. 5. 2020

   Konkurz na místo detektiva detektivní kanceláře „Bystrozrak“.

   Další otázka je ze zpráv 14. 5. 2020:

   5. Zpráva z www.seznam.cz: Pět surfařů zemřelo v nánosu mořské pěny. V moři přitom bývali jako doma.

   Pět nizozemských surfařů se v pondělí vydalo sjíždět vlny v jednom z přístavů, který znali jako vlastní boty. Zábavu jim ale zkomplikoval nečekaný nános mořské pěny. V něm všech pět zkušených surfařů také zemřelo. Záchrannou akci komplikovala vrstva mořské pěny o výšce dospělého člověka.

   Proč k této tragédii došlo? Jaký fyzikální zákon hrál nejdůležitější roli?

   Odpověď na známou adresu simral@zssobotka.cz

   11. - 17. 5. 2020

   Konkurz na místo detektiva detektivní kanceláře „Bystrozrak“.

   Další otázky:

   3. Při bouřce jsme od spatření blesku do zvuku hromu naměřili 9 sekund. Kolik kilometrů daleko byl blesk? Znáš pravidlo, kterým určíš, jak daleko se nachází bouřka?

   4. Na vzácném obraze je skupina lidí, kteří s úžasem naslouchají zvukům z Edisonova fonografu. Obraz je datován rokem 1866. Může být obraz originál nebo je to falzifikát?

   Odpovědi na známou adresu simral@zssobotka.cz

   4. - 10. 5. 2020

   Po ukončení prezentací, které jste zpracovávali v uplynulých bezmála dvou měsících mám pro vás:

   Konkurz na místo detektiva detektivní kanceláře „Bystrozrak“.

   Zájemci se během výběrového řízení budou snažit korespondenčně vyřešit zapeklité problémy z detektivní praxe, s kterými se v dnešním zmodernizovaném světě zločinu setkáváme stále častěji. Pryč jsou krádeže kompotů ze spižíren a prádla sušícího se na půdě /tzv. půdaři/, dnes vládnou nejmodernější technologie a kdo je nezná, nemá šanci.

   Tedy první dvě otázky:

   1. Za jak dlouho dorazí zvuk výstřelu z pistole do vzdálenosti 1 km?
   2. Zločinec přivolával psa baskervilského zvláštní píšťalkou, kterou přítomní svědci vůbec neslyšeli. Jak je to možné?

   Hledejte, pátrejte, základní zdroj je učebnice.

   Odpovědi na známou adresu simral@zssobotka.cz

   Obecné požadavky na prezentaci z fyziky podle určených témat:

   1. Obsah a rozsah zpracovávaného učiva je dán učebnicí, nepoužívat cizí slova, kterým nerozumí ani lektor, nestahovat učené litanie z Wikipedie, které nechápete
   2. Na úvod seznámit s osnovou prezentace
   3. Vyhněte se dlouhým textům – použijte hodně obrázků (nikoho nebaví číst dlouhé sloky)
   4. Nepoužívejte prolínačky, přechody a podobné hračky – rozptylují pozornost
   5. Zvolte si jeden styl pozadí a barev pro všechny snímky
   6. Krátké video je vítané pro zpestření, v reálné výuce by byl vhodný i pokus
   7. Rozsah prezentace – asi 30 min.
   8. Na závěr dejte zápis podstatného do sešitu
   9. Jak studenti pochopili a dávali pozor – uložit pár kontrolních otázek

   Hotové prezentace bych rád dostal do 30. 4. 2020 – v případě odůvodněných problémů se domluvíme.

   Kontakt: simral@zssobotka.cz

   • Téma: prezentace v Power Pointu dle zadaných témat pro jednotlivce či dvojici žáků

   • Postup: dle osnovy /viz sešit/

   • Termín: bude upřesněn podle situace v návaznosti na opětovné zahájení výuky

   • Kontrola: zasláním na e-mail: b.simral@seznam.cz

   CHEMIE

   25. - 31. 5. 2020

   • „Vitamíny“ – online výuka ve středu:
    • 9. A – 11:00 hodin
    • 9. B – 10:00 hodin
   • učebnice str. 69
   • tabulka č. 4 na str. 95
   • rozšiřující učivo (pro zájemce): „Biokatalyzátory“, str. 68

   18. - 24. 5. 2020

   • „Bílkoviny“ – online výuka ve středu:
    • 9. A – 11:00 hodin
    • 9. B – 10:00 hodin
   • učebnice str. 66 - 67

   11. - 17. 5. 2020

   • „Tuky“ – online výuka ve středu:
    • 9. A – 11:00 hodin
    • 9. B – 10:00 hodin
   • učebnice str. 64 - 65

   4. - 10. 5. 2020

   • „Polysacharidy“ – online výuka ve středu:
    • 9. A – 11:00 hodin
    • 9. B – 10:00 hodin

   27. 4. - 3. 5. 2020

   • „Sacharidy“ – online výuka ve středu:
    • 9. A – 11:00 hodin
    • 9. B – 10:00 hodin

   - učebnice str. 62

   20. - 26. 4. 2020

   • „Estery“ – online výuka ve středu 22. 4. 2020:
    • 9. A – 11:00 hodin
    • 9. B – 10:00 hodin

                 - učebnice str. 54

   Zpětná vazba - úspěšnost vypracovaného testu zašlete na e-mail pipkova@zssobotka.cz

   13. - 19. 4. 2020

   Shrnutí a konzultace: „Deriváty uhlovodíků“ – online výuka ve středu 15. 4. 2020:

   • 9. A – 9:00 hodin
   • 9. B – 10:00 hodin

   Prosím o zaslání výsledků z vypracovaných testů (1. – alkoholy, 2. – karboxylové kyseliny) na e-mail pipkova@zssobotka.cz  

   6. - 12. 4. 2020

   • učebnice str. 51 – 52: přečíst, prohlédnout obrázky (modely molekul, použití kyseliny octové)
   • zápis do sešitu:
    • nadpis 3. KARBOXYLOVÉ KYSELINY
    • zapsat definici (žlutý rámeček na str. 52 - Karboxylové kyseliny …)
    • vypsat zástupce: kyselina mravenčí, kyselina octová, kyseliny vázané v tucích
   • další příklady kyselin: str. 53 cv. 14
   • odkazy:
   • prezentace – super zápis J  https://www.slideserve.com/xiu/karboxylov-kyseliny
   • rozdělení karboxylových kyselin   http://home.tiscali.cz/chemie/karboxykys.htm

   Zpětná vazba: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1866  výsledek procvičování vyfoťte a opět mi prosím zašlete na e-mail pipkova@zssobotka.cz.          

   Děkuji, opatrujte se.  M. Pipková

   30. 3. - 5. 4. 2020

   • učebnice str. 50 – 51: přečíst, prohlédnout obrázky se vzorci (modely molekul)
   • zápis do sešitu:
    • nadpis 2. KARBONYLOVÉ SLOUČENINY = ALDEHYDY A KETONY
    • zapsat definici (žlutý rámeček na str. 51 - Karbonylové sloučeniny …)
    • vypsat zástupce (formaldehyd, acetaldehyd, aceton)
   • odkazy:

   Milí deváťáci,

   vzhledem k tomu, že je tato látka celkem náročná, nastudujte si jen vlastnosti a použití zástupců karbonylových sloučenin. Přeji vám mnoho sil a optimismu. 

   Držím vám palce!   M. Pipková J

   23. - 29. 3. 2020

   • učebnice str. 48 - 49 (KYSLÍKATÉ DERIVÁTY ® 1. ALKOHOLY A FENOLY- vypracovat zápis do sešitu), k zápisu lze využít prezentaci https://dum.rvp.cz/materialy/alkoholy.html
   • úkoly v učebnici str. 49 cv. 1 - 4

   odkazy:

   Zpětná  vazba ® úspěšnost vypracovaného testu vyfoťte mobilem nebo prostřednictvím klávesy  Print Screen (PrtSc) a zašlete na e-mail pipkova@zssobotka.cz Děkuji, opatrujte se J MP

   16. - 22. 3. 2020

   • učebnice str. 47 (HALOGENOVÉ DERIVÁTY - vypracovat zápis do sešitu)
   • úkoly v učebnici str. 46 cv. 2, str. 47 cv. 3 – do sešitu, str. 47 cv. 4 - pročíst

   odkazy:

   CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

   11. - 17. 5. 2020

   • ze str. 51 v učebnici si vypiš předložky vlastní (pouze předložka) a nevlastní (může být i jiným slovním druhem).
   • PS – str. 22/1
   • pokud jdeš v úterý na konzultační hodinu, vezmi si s sebou učebnici, sešit mluvnice  a penál a připrav si dotazy k poslednímu jazykovému rozboru

   4. - 10. 5. 2020

   • zopakuj si druhy zájmen
   • zopakuj si spojky souřadicí a podřadicí
   • opět si zopakuj literární teorii (pojmy) z PL, který jsi na cvíčkách dostal/a
   • na mail Ti pošlu jazykový test, který mi vypracovaný pošli na mail do 8. května 2020

   27. 4. - 3. 5. 2020

   • určování druhů VV – pošlu PL jako přílohu na mail – termín zaslání je stejný – 2. květen 2020 (sobota)
   • zopakuj si druhy zájmen – PS (Poučky a přehled učiva – střed sešitu)

   Příjemné a pohodové dny. N.O.

   20. - 26. 4. 2020

   Úkoly: na mail pošlu 2 pracovní listy – jazykový rozbor  a složité souvětí - termín odeslání 25. dubna 2020 (sobota)

   Děkuji za dodržení termínu a přeji teplé jarní dny vám i rodičům.

   6. - 12. 4. 2020

   K procvičování všech složek českého jazyka (mluvnice, sloh – stylistika, literatura) si otevřete tyto stránky https://edu.ceskatelevize.cz/ - líbí se mi 

   30. 3. - 5. 4. 2020

   Ahoj deváťáci, chtěla bych vás upozornit na stránky GYMNÁZIA ČESKÁ TŘEBOVÁ, kde v sekci „Pro uchazeče“ najdete testy z přijímacích řízení od roku 2014  do roku 2019 – i s řešením. Ideální stránka, pokud jste ji již sami neobjevili J.

   Přeji hezké dny J v nedobrovolném „vězení“, pečlivě se připravujte. N. O. J

   23. - 29. 3. 2020

   Doporučuji sledovat každé úterý ve 14:00 vysílání ČT 1 – příprava na přijímací zkoušky pro deváťáky – viděla jsem 1. díl, bylo to opakování učiva, které už znáte, a nebylo to vůbec těžké. J

   16. - 22. 3. 2020

   • Naučte se literární pojmy (VŠECHNY) z pracovního listu, který jste obdrželi.
   • Kontrolní test si napíšeme hned, jak se vrátíme ke standardní výuce.

   Přeji hezké dny, zdraví a těším se, že se brzy uvidíme J

   SVĚT PRÁCE

   Příloha

   VÝCHOVNÉ PŘEDMĚTY

   Tělesná výchova: 

   Ahoj, kluci, zdravím všechny!

   Hoďte si na youtube "Zkus to zdravě  s Marťasem", jsou tam zajímavé tipy a také tabata, kterou jsme jeli na kondičním kroužku. Kdo se chce inspirovat pro vytrvalostní disciplíny a outdoor aktivity, tak zase welovecyclicng.cz a najděte si tam aktuální článek s Jirkou Ježkem, a mějte na paměti, že většinu doporučení pro cyklisty si můžete transponovat i na běh, túry, in line atd. atd.

   Tělesná výchova: 

   opět jen pro inspiraci mrkněte zde https://www.welovecycling.com/cs/2020/03/26/rouvy-zwift-ani-jinou-platformu-nemate-i-tak-jde-udelat-zazivny-trenink-na-trenazeru/

   Veškeré motivy lze aplikovat i v běhu, běžkách, na in-linech, při troše fantasie i při silových trénincích, tělo je z pohledu tréninku v jistém slova smyslu dokonalý stroj a pokud nejde o specializaci, je jedno, v jaké formě je ten podnět proveden apod. 

   Tělocvik inspirace klukům: pokud si chcete dát moji páteční tabatu, tak tady posílám inspiraci:

   • klik
   • leh sed
   • nůžky
   • hyperextenze
   • dřep s 50kg
   • výpady s činkou
   • vzpory s činkou
   • angličák
   • běh na místě
   • výpady do stran

   Celkem 35 minut, čili 7 sérií -timing tu je 20 sec zátěž, 10 sec odpočinek.


   Kontakt

   ZŠ, Sobotka, okres Jičín
   Jičínská 136, 507 43 Sobotka
   493 571 539, 493 599 140
   710 01 379
   DIČ nejsme plátci DPH

   Oblíbené odkazy