DOMÁCÍ ÚKOLY - 8. ROČNÍK ___________________________________________

ČESKÝ JAZYK

25. - 31. 5. 2020

 • RECENZE- vypracuj a pošli mi cvičení 2 a 3 v pracovním sešitě, str. 54
 • SLOŽITÁ SOUVĚTÍ - vypracuj a pošli mi opakovací stranu 47 z PS, ve cvičení 1 Ti vyjde tajenka - zapiš výsledek tajenky zeleně do literárního sešitu a vyhledej si stručný zápisek
 • do literárního sešitu si vyhledej a vypiš také stručný výpisek o významném českém exilovém spisovateli a vydavateli Josefu Škvoreckém
 • Čítanka str. 164 - 167 a 173 - 174 přečíst
 • NOVĚ také nabízím další možnost konzultací a pomoci při nesnázích na SKYPE pod mým jménem a to PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
 • soustřeď se na opakování pravopisu na odkazech: www.umimecesky.czwww.sciodat.czwww.scio.cz/procvicovaci-testy (pro rodiče), www.skolasnadhledem.czwww.pripravy.estranky.czwww.skolakov.czwww.mojecestina.cz

18. - 24. 5. 2020

11. - 17. 5. 2020

4. - 10. 5. 2020

27. 4. - 3. 5. 2020

 • Vypiš si do literárního sešitu zeleně tyto literární pojmy (najdeš je v čítance na str. 217) - POVÍDKA, EPIGRAM
 • ŠOA- vypiš tamtéž zeleně z čítanky ze str. 156
 • Přečti si v čítance Kchonyho cestu do světa od L. Fukse a do literárního sešitu odpověz na tyto otázky:
  • a) úryvek je z jakého literárního útvaru? - povídka, deník či cestopis?
  • b) jakou formou je text vyprávěn?
  • c) kdo příběh vypráví?
  • d) co je to synagoga?
 • ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY MI ZAŠLI OFOCENÉ NA MAIL DO PÁTKU 1. 5. 2020
 • Ze strany 160 v čítance nakresli do sešitu židovskou hvězdu. Židé tuto hvězdu museli mít našitou viditelně na oblečení.
 • Do slohového sešitu napiš krátkou úvahu (cca 10 vět) na téma ŠOA, HOLOCAUST
 • Soustřeď se na opakování pravopisu na odkazech: www.umimecesky.czwww.sciodat.czwww.scio.cz/procvicovaci-testy (pro rodiče), www.skolasnadhledem.czwww.pripravy.estranky.czwww.skolakov.czwww.mojecestina.cz

20. - 26. 4. 2020

13. - 19. 4. 2020

6. - 12. 4. 2020

 • Vyfoť a zašli mi do mailu (nejpozději do pátku 10. 4. 2020) pracovní sešit str. 62 (úvaha) a str. 43 v PS (oboje v jednom mailu!)
 • Vypracuj v PS str. 63
 • Přečti si baladu v čítance str. 114 – Zakletá dcera a do sešitu literatury si udělej nadpisek s názvem této balady z Kytice a odpověz tamtéž na tyto otázky: 1) Jak si představujete dva pěkné mládence? 2) Zamyslete se nad magičnem této balady a v čem spočívá? 3) Mohou i dnes rodiče ztratit své děti jako trest za provinění?
 • Dále si přečti Lilii na str. 115, Lorelei str. 116, Toman a lesní panna str. 116-117 - zde vyhledejte a do sešitu literatury zapište významy slov KAMIZOLKA, ŠVARNÉ, PLESAL, KMENT
 • Přečti si Svatební košili, str. 121-124 a zavzpomínej na básnické figury, do sešitu najdi alespoň 4 básnické figury v textu
 • Vypracuj v PS str. 44

  30. 3. - 5. 4. 2020

  23. - 29. 3. 2020

  • opakování souvětí souřadného a podřadného, plus opakování souřadících a podřadících spojek
  • pracovní sešit str. 42
  • spojovací výrazy v souvětí, interpunkce, pokud ještě nemáš v sešitě zepředu, vypiš z uč. str. 85
  • opakování spojovacích výrazů pracovní sešit str. 43, 44
  • Sloh – ÚVAHA - výpisek do slohového sešitu z uč. str. 125
  • Literatura - zopakuj si romantismus a jeho hlavní představitele (sešit literatury, také v 7. roč.)
  • Čítanka str. 114 - 115, na straně 216 si znovu přečti, co je balada, případně dopiš do sešitu literatury
  • nadále procvičuj na níže uvedených odkazech

  16. - 22. 3. 2020

  MATEMATIKA

  25. - 31. 5. 2020

  Konstrukční úlohy

  • Učebnice strana 113/ 2
  • Učebnice strana 114/ 4,5,6
  • nafoť a pošli ke kontrole

  18. - 24. 5. 2020

  Konstrukční úlohy

  • učebnice strana 110/ 6, 7, 8 (grafické sčítání úhlů), 10, 11, 12
  • nafoť a pošli ke kontrole

  11. - 17. 5. 2020

  Množiny bodů dané vlastnosti  

  4. - 10. 5. 2020

  vypracovat do školního sešitu:

  • učebnice str. 141/ 2, 3
  • učebnice str. 143/ 3
  • učebnice str. 144/ 10, 11, 12, 13

  !!!pokud jsi tak neudělal, naskenuj/nafoť každou svou práci z matematiky a odešli ke kontrole na e-mail: jirsakova@zssobotka.cz!!!

  27. 4.  - 3. 5. 2020

  Válec – povrch a objem

  Podívej se na videa

  • prostuduj učebnice str. 139, 140, 141
  • vypracuj tabulky str. 140 cv. 1, str. 141 cv. 1 (pozn. úprava vzorce – ekvivalentní úpravy - rovnice)

  !!!pokud jsi tak neudělal, naskenuj/nafoť každou svou práci z matematiky a odešli ke kontrole na e-mail: jirsakova@zssobotka.cz!!!

  20. - 26. 4. 2020

  Opakování

  vypracovat do školního sešitu příklady:

  • učebnice str. 102, cv. 2 a-i
  • učebnice str. 103, cv. 4, 5

  Válec

  • prohlédnout str. 137, 138 – síť válce narýsovat do sešitu
  • vypracovat do sešitu zápis podle následujícího videa
  • vytvořit papírový model válce a poslat mi jeho fotku J
  • Válec - úvod

  !!!naskenujte/nafoťte svou dosavadní práci z matematiky a odešlete ke kontrole na e-mail: jirsakova@zssobotka.cz!!!

  13. - 19. 4. 2020

  Opakování

  vypracovat do školního sešitu:

  • učebnice str. 102, cv. 1 a-f
  • učebnice str. 138, cv. 1
  • učebnice str. 143, cv. 1, 2, 4

  online cvičení

  6. - 12. 4. 2020

  vypracovat do školního sešitu:

  • učebnice str. 95, cv. 3, 4, 5
  • učebnice str. 96, cv. 7, 9, 10
  • napište mi prosím e-mail jak se Vám daří, jak jde učivo, zda tomu alespoň trochu rozumíte a zda stíháte 

  30. 3. - 5. 4. 2020

  Délka kružnice (obvod), obsah kruhu, Ludolfovo číslo - π

  23. - 29. 3. 2020

  Thaletova věta - tečna

  16. - 22. 3. 2020

  ANGLICKÝ JAZYK

  8. A - skupina paní učitelky Mgr. Karolíny Smolařové

  25. - 31. 5. 2020

  • vypracované cvičení ve workbooku 1 na straně 51 a cvičení 1,2 na straně 52 mi zašli na mail
  • OPAKOVÁNÍ PRESENT PERFECT TENSE - vypracuj stranu 57 ve workbooku a zašli mi také na mail
  • NOVĚ také nabízím další možnost konzultací a pomoci při nesnázích na SKYPE pod mým jménem - PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
  • zdůrazňuji opět potřebu neustále se učit nová slovíčka vzadu ve workbooku!!!
  • nadále procvičuj nepravidelná slovesa a slovíčka ve workbooku
  • opakuj na odkazech: www.umimeanglicky.czhttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/

  18. - 24. 5. 2020

  • pošli na mail foto strany 50 ve workbooku, z nových nepravidelných sloves ze seznamu, které ses naučil, vyber 5 a do mailu mi napiš:
   • 1 větu v past simple kladnou
   • 1 větu v past simple zápornou
   • 1 otázku v past simple
   • 1 otázku v present perfect
   • 1 zápornou větu v present perfect
  • vypracuj ve workbooku cvičení 1 na straně 51 a cvičení 1, 2 na straně 52
  • udělej si tento online test: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-future-simple-tense
  • nadále procvičuj nepravidelná slovesa a slovíčka ve workbooku
  • opakuj na odkazech: www.umimeanglicky.czhttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/

  11. - 17. 5. 2020

  • opakování WILL pro předpovědi- workbook str. 49- pošli foto
  • vypracuj ve workbooku stranu 50
  • zopakuj si využití WILL pro nabídky, sliby a náhlá rozhodnutí (uč. str 70-73)
  • zabarvi si dalších pět nepravidelných sloves ze seznamu a uč se je
  • nadále procvičuj nepravidelná slovesa a slovíčka ve workbooku
  • opakuj na odkazech: www.umimeanglicky.czhttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/

  4. - 10. 5. 2020

  • Zašli mi na mail ofocenou stranu 46 ve workbooku
  • Napiš alespoň 10 pravidel, co slušný člověk musí, nemusí, může nebo nesmí dělat (využití modálních sloves MUST, MUSTN´T, CAN, CAN´T, HAVE TO)
  • OPAKOVÁNÍ WILL PRO PŘEDPOVĚDI workbook str. 49
  • Pro dobrovolníky workbook str. 48
  • Zabarvi si dalších pět nepravidelných sloves ze seznamu a uč se je
  • Nadále procvičuj nepravidelná slovesa a slovíčka ve workbooku
  • Opakuj na odkazech: www.umimeanglicky.czhttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/

  27. 4. - 3. 5. 2020

  • MUST, HAVE TO - pošli mi ofocený výpisek v sešitě na mail do pátku 1. 5. 2020
  • Udělej si online tento test a výsledek mi pošli na mail do pátku 1. 5. 2020
  • Vypracuj ve workbooku stranu 46
  • Zabarvi si dalších pět nepravidelných sloves ze seznamu a uč se je
  • Nadále procvičuj nepravidelná slovesa a slovíčka ve workbooku
  • Opakuj na odkazech: www.umimeanglicky.czhttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/

  20. - 26. 4. 2020

  13. - 19. 4. 2020

  6. - 12. 4. 2020

  • ofoť a zašli mi do mailu (nejpozději do pátku 10.4. v jednom mailu) Tvé výpisky z past tenses a when/while
  • ve workbooku vypracuj str. 40-41
  • nadále procvičuj nepravidelná slovesa

  30. 3. - 5. 4. 2020

  • opakování present perfect versus past simple, ofoť ve workbooku stranu 61/5 a pošli mi do emailu, napiš mi do tohoto mailu, co je třeba si v souvislosti s těmito dvěma časy pamatovat a jak je rozlišit
  • opakování minulých časů past simple a past continuous, workbook – již jsme se učili, udělej si STRUČNÝ A VÝSTIŽNÝ výpisek zepředu do grammar sešitu (najdeš ve workbooku na str. 74)
  • výpisek z workbooku také ze strany 77 WHEN A WHILE
  • nadále procvičuj nepravidelná slovesa
  • opakuj na odkazech: www.umimeanglicky.czhttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/

  23. 3. - 29. 3. 2020

  • Present perfect - opakování tvorby, struktury a využití času teoreticky ze sešitu
  • předložky for a since uč. str. 82, cv. 2 do sešitu zepředu
  • otázky a odpovědi uč. str. 82, cv. 3 do sešitu zepředu
  • workbook str. 60 (nelekej se, že jsme přeskočili, vrátíme se k tomu J)
  • nadále procvičuj nepravidelná slovesa a podtrhni si dalších 5, nauč se je
  • opakuj na níže uvedených odkazech

  16. - 22. 3. 2020

  • viz. zadání v notýsku
  • workbook chybějící cvičení do lekce 6
  • učit se všechna slovíčka do 6. lekce
  • procvičovat nepravidelná slovesa všechny tři tvary a přidat dalších 10
  • čtení s porozuměním, překlad ústně učebnice str. 114, 115 (comic)
  • procvičování v učebnici do str. 65 (present perfect, future, first conditional, slovíčka)
  • e-shop Flexibooks v košíku zadat UCENIDOMA2 - lze používat online učebnici s poslechy
  • uč. str. 122 Language check test 1, 2
  • doporučuji online procvičování na stránkách www.umimeanglicky.cz, https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
  • poslechy dostupné zdarma také na skolasnadhledem.cz v sekci cizí jazyky - AJ

  8. B - skupina paní učitelky Mgr. Martiny Javůrkové

  25. - 31. 5. 2020

  • online výuka: čtvrtek 8:00
  • zadané úkoly z minulé hodiny poslat na email martina.javurkova@email.cz do 26. 5. 2020 (všechny v jednom emailu):
  • pracovní sešit str. 65 + 66
  • učebnice str. 88 + 89/7 (napsat 5 vět); str. 87 – přečtěte si text a odpovězte na otázky na str. 86/4 (písemně) + str. 86/6 (seznam činností vedle cvičení!)

  18. - 24. 5. 2020

  • online výuka: čtvrtek 8:00
  • zadané úkoly z minulé hodiny poslat na email martina.javurkova@email.cz do 19. 5. (všechny v jednom emailu):
  • pracovní sešit str. 60
  • učebnice str. 81 – přečíst text + najít všechny věty s použitím since a for a přeložit je písemně do sešitu + Učebnice str. 82/cv. 1, 2, 3 (odpovídáte sami za sebe)
  • Language Check Unit 7 – učebnice str. 125/Unit 7 – 1,2,3 (cv. 3 dle kontextu)
  • zaslaný Pdf soubor – „grammar test“ since/for – zaslat počet bodů na mail

  11. - 17. 5. 2020

  • online výuka: čtvrtek 8:00 (připravená učebnice, pracovní sešit, gramatika sešit, psací potřeby)
  • zadané úkoly z minulé hodiny poslat nejpozději den před online výukou na email martina.javurkova@email.cz

  4. - 10. 5. 2020

  • online výuka: čtvrtek 8:00 (připravená učebnice, pracovní sešit, gramatika sešit, psací potřeby)
  • zadané úkoly z minulé hodiny poslat nejpozději den před online výukou na email martina.javurkova@email.cz

  27. 4. - 3. 5. 2020

  • pracovní sešit str. 46/reading + cv. 1, 2
  • online výuka: čtvrtek v 8:00 (připravená učebnice, pracovní sešit, gramatika sešit, psací potřeby)

  20. - 26. 4. 2020

  • vypracovat pracovní list Pracovní list 5 – AJ8 (vyplněný „Pracovní list 5“ zaslat na email martina.javurkova@email.cz nejpozději do 26. 4. 2020)
  • umět zbytek nepravidelných sloves (od sleep až nakonec stránky)
  • učebnice str. 62, 63 (vše co lze bez poslechu)
  • pracovní sešit str. 45 (tuto stránku vyfotit a poslat na můj email společně s pracovním listem)

  13. - 19. 4. 2020

  • vypracovat všechny úkoly z pracovního listu Pracovní list 4 – AJ8 (vyplněný „Pracovní list 4“ zaslat na email martina.javurkova@email.cz nejpozději do 19. 4. 2020)
  • přečíst slovíčka 5B (pracovní sešit str. 84) + umět perfektně dalších 10 nepravidelných sloves (od „send“ po „sleep“)
  • pracovní sešit str. 77 – stručný výpisek do sešitu MUST/HAVE TO + procvičit v pracovním sešitě str. 44

  6. - 12. 4. 2020

  • vypracovat všechny úkoly z pracovního listu „Pracovní list 3 – AJ8“ (vyplněný „Pracovní list 3“ zaslat na email martina.javurkova@email.cz)
  • učebnice str. 115: přečíst a přeložit si Episode 2 (nahlas ústně; vypsat a přeložit si z těchto epizod slovíčka nebo spojení, která neznáte)
  • nepravidelná slovesa: naučit se dalších 10 (od „pay“ po „sell“)

  libovolně procvičovat online:

  30. 3. - 5. 4. 2020

  • zopakovat si učivo z předchozího týdne – vyplnit přiložený Pracovní list 2 – AJ8 (každý sám vypracuje a zašle mi na email: martina.javurkova@email.cz nejpozději do 5. 4. 2020)
  • pracovní sešit str. 84 – slovíčka 5A (výslovnost lze poslechnout na internetu – např. https://translate.google.cz/)
  • učebnice lekce 5A (str. 56 až 59 – udělat vše, co lze, bez poslechu)
  • pracovní sešit lekce 5A str. 40, 41, 42
  • nepravidelná slovesa: naučit se dalších 10 (od „learn“ po „overtake“)

  23. - 29. 3. 2020

  • zopakovat si učivo z předchozího týdne – vyplnit přiložený Pracovní list 1 – AJ8 (každý sám vypracuje a z druhé strany listu písemně – česky - zhodnotí své pokroky +, -) à listy si zakládejte!
  • pracovní sešit str. 83/84 – slovíčka 4C (výslovnost lze poslechnout na internetu – např. https://translate.google.cz/)
  • učebnice str. 54 + str. 55/cv. 4; + str. 55 /cv. 7 (Factfile) a 8 (Short biography) napsat na PC max. na A4 a poslat do 29. 3. 2020 na email: martina.javurkova@email.cz ( = na jedné stránce A4 bude společně tabulka „Factfile“ a „Short biography“)
  • pracovní sešit str. 38
  • nepravidelná slovesa: umět celý první sloupec z tabulky v sešitě
  • učebnice str. 123/ Language check Unit 4/cv. 1, 2, i 3 (zkuste doplnit z kontextu bez poslechu)
  • reading – učebnice str. 114 – přečíst a ústně přeložit, vypsat si všechna nezmámá slovíčka (a umět!)

   16. - 22. 3. 2020

   • pracovní sešit str. 83 – umět slovíčka 4B
   • učebnice str. 50 (+ články str. 51), str. 52
   • učebnice str. 53 – Multi-word verbs: vypsat do sešitu gramatiky + písemně odpovědi cv. 8+ dobrovolně na procvičení - pracovní sešit str. 33 – 37

   8. A, 8. B - skupina paní učitelky Ing. Moniky Svobodové

   25. - 31. 5. 2020

   • v následujícím odkazu přikládám vyplněnou str. 48 a 49 z pracovního sešitu
   • prosím Vás o důsledné překontrolování a opravu a o Vaše osobní hodnocení (napište mi na můj email, jak se Vám to povedlo a jakou byste si dali známku a kolik jste měli chyb)
   • zopakujte si přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná a zájmena v předmětovém pádu – příště Vás otestuji
   • začít se učit slovíčka UNIT 6C
   • pracovní sešit - PŘEHLED GRAMATIKY – str. 78 – Přítomný průběhový čas a going to (Present continuous and going to) - prostudovat a udělat si výpisky do sešitu gramatiky
   • poté pokračujte na str. 52, cv. 3 a 4 – ofoť nebo naskenuj a zašli na můj email do 31.5.2020 – budu hodnotit
   • opakovat nepravidelná slovesa

   18. - 24. 5. 2020

   • naučit se slovíčka UNIT 6B
   • pracovní sešit - PŘEHLED GRAMATIKY – str. 77 – will pro nabídku, slib a rozhodnutí (will for offers, promises and decisions) - prostudovat a udělat výpisky do sešitu gramatiky
   • poté pokračujte na str. 52, cv. 1 a 2 – ofoť nebo naskenuj a zašli na můj email do 24. 5. 2020 – budu hodnotit
   • pokračujeme ve čtení příběhu – učebnice úplně vzadu – STORY: A World of water, Episode 8 (poslední): DRY LAND! – opět přečti článek nahlas někomu z rodiny a přelož ho a česky mi napiš, o čem je a komu jsi ho přečetl (děkuji všem, kdo epizodu pokaždé poctivě četl a zasílal mi postupně o čem příběh je – vezmu v potaz při závěrečném hodnocení)
   • opakovat nepravidelná slovesa

   11. - 17. 5. 2020

   • prosím o vyplnění přiloženého TESTU č. 7: (vyplněný test zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 17. 5. 2020)
   • pracovní sešit – str. 50, cv. 5, 6
   • pokračujeme ve čtení příběhu – učebnice úplně vzadu – STORY: A World of water, Episode 7 : THE VOYAGE– opět přečti článek nahlas někomu z rodiny a přelož ho a česky mi napiš, o čem je a komu jsi ho přečetl
   • opakovat nepravidelná slovesa

   4. - 10. 5. 2020

   • Naučit se slovíčka UNIT 6A
   • Pracovní sešit:
     1. PŘEHLED GRAMATIKY – str. 77 – will/won´t – DEFINITELY/PROBABLY - prostudovat a udělat výpisky do sešitu gramatiky
     2. Poté pokračujte na str. 49 – celá stránka
   • Pokračujeme ve čtení příběhu – učebnice úplně vzadu – STORY: A Word of water, Episode 6 : MISSING – opět přečti článek nahlas někomu z rodiny a přelož ho a česky mi napiš, o čem je a komu jsi ho přečetl
   • Opakovat nepravidelná slovesa

   27. 4. - 3. 5. 2020

   • pracovní sešit – str. 46 (5C) READING – Glastenbury Festival – cv. 1 a 2
   • pokračujeme ve čtení příběhu – učebnice úplně vzadu – STORY: A World of water, Episode 5 : THE FLOOD – opět přečti článek nahlas někomu z rodiny a přelož ho a česky mi napiš, o čem je a komu jsi ho přečetl
   • opakovat nepravidelná slovesa
   • opakovat slovíčka 5. lekce

   20. - 26. 4. 2020

   • prosím o vyplnění přiloženého TESTU č. 5: (vyplněný test zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 26.4.2020)
   • pracovní sešit:
    1. PŘEHLED GRAMATIKY – str. 77 – must/have to - prostudovat a udělat výpisky do sešitu gramatiky
    2. Poté pokračujte na str. 44, cv. 1,2,4 a str. 45, cv. 5
   • pokračujeme ve čtení příběhu – učebnice úplně vzadu – STORY: A Word of water, Episode 4 : THE ISLAND – opět přečti článek nahlas někomu z rodiny a přelož ho a česky mi napiš, o čem je J a komu jsi ho přečetl
   • opakovat nepravidelná slovesa
   • opakovat slovíčka 5. lekce

   13. - 19. 4. 2020

    1. str. 63 – YOUR WORDS – VERBS AND PREPOSITIONS- prostudovat a udělat výpisky do sešitu gramatiky + vypracovat cv. 10
    2. str. 63, cv. 6
   • pokračujeme ve čtení příběhu – učebnice úplně vzadu – STORY: A Word of water, Episode 3 : NO ESCAPE – opět přečti článek nahlas někomu z rodiny a přelož ho a česky mi napiš, o čem je J a komu jsi ho přečetl
   • opakovat nepravidelná slovesa
   • zopakovat si stupňování přídavných jmen (Comparative and superlative adjectives) – UNIT 1
   • doporučuji online procvičování na stránkách:

   6. - 12. 4. 2020

   • prosím o vyplnění přiloženého TESTU č. 3 (vyplněný test zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 12.4.2020)
   • nejprve se naučit slovíčka z UNIT 5B (výslovnost lze poslechnout na internetu, např.: https://translate.google.cz/
   • pracovní sešit – Přehled gramatiky – str. 77, UNIT 5 – MUST/HAVE TO – PŘEPSAT DO SEŠITU GRAMATIKY, poté str. 44  (LANGUAGE SPACE 5B) – celá, str. 45 – cv. 5
   • učebnice (LANGUAGE SPACE – 5B)
    • str. 62, cv. 1 prostudovat a udělat výpisky do sešitu gramatiky
    • str. 63, cv. 6
   • pokračujeme ve čtení příběhu – učebnice úplně vzadu – STORY: A Word of water, Episode 2 : THE EMPTY HOUSE – opět přečti článek nahlas někomu z rodiny a přelož ho a česky mi napiš, o čem je J a komu jsi ho přečetl
   • doučit se všechna nepravidelná slovesa

    30. 3. - 5. 4. 2020

    • napište telefonický rozhovor následujícím způsobem: zavolejte svému kamarádovi/spolužákovi a zeptejte se ho, jak se má, co dělá, jak zvládá současnou situaci ohledně nouzového stavu v naší zemi, povzbuďte ho, napište mu, jak to zvládáte Vy a jak trávíte svůj volný čas, jak se učíte, těšíte se do školy, dodržujete stanovená pravidla,… (výše uvedený úkol napište na samostatný papír velikosti A4 nebo nejlépe ve Wordu  a zašlete ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 3.4.2020 – budu klasifikovat)
    • opakovat si slovíčka z UNIT 4 a UNIT 5A (výslovnost lze poslechnout na internetu, např.: https://translate.google.cz/
    • opakovat nepravidelná slovesa + přibrat dalších deset
    • učebnice – úplně vzadu – jsou tam příběhy – Episode 1: RAIN, Story: A World of water – přečti článek nahlas někomu z rodiny a přelož ho a česky mi napiš, o čem je J a komu jsi ho přečetl
    • pracovní sešit, str. 42 – celá stránka

    23. - 29. 3. 2020

    • zopakovat si učivo z předchozích lekcí: TEST Č. 1- PŘEKLAD - 8.ročník (vyplněný překlad zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 29.3.2020)
    • opakovat si slovíčka z UNIT 4 a UNIT 5A (výslovnost lze poslechnout na internetu, např.: https://translate.google.cz/
    • opakovat nepravidelná slovesa + přibrat dalších deset
    • napište, co jste dělali minulý týden (DEN PO DNI S VYUŽITÍM MINULÉHO ČASU A MINULÉHO PRŮBĚHOVÉHO ČASU). Ti z Vás, kteří mají problém s touto gramatikou, upozorňuji, že jste tuto problematiku probírali v první lekci, takže doporučuji se k tomu vrátit. Úkol opět zašlete na email m.svob@volny.cz  a to do 29.3.2020.
    • učebnice , str. 59, cv. 6,7

     16. - 22. 3. 2020

     • učebnice str. 56, cv. 3, 5, str. 58, cv. 1,5 (PÍSEMNĚ), str. 59 – GRAMATIKA WHEN/WHILE – přepsat do sešitu gramatiky + cv. 6,7
     • pracovní sešit: slovíčka Unit 5A, Language space – str. 41, cv. 1, 2, 3, str. 42, cv. 4, 5, 6, 7
     • nepravidelná slovesa – doučit se další – „PO READ“ 

     NĚMECKÝ JAZYK

     TŘÍDA 8. A

     25. - 31. 5. 020

     Vypsat slovíčka z nové lekce, L4, učit se je a opakovat. Dále učebnice strana 35, je tam Wochenplan, ten přemalujte a udělejte svůj Wochenplan s vašimi aktivitami, budeme s tím pak dále pracovat! Dále jsou tam 4 místní názvy, přeložte je a napište, kde se nachází, jako bonus, najděte něco o těch místech a napište k tomu navíc. To celé mi vyfocené posílejte na mail. Budu se těšit. Díky!

     18. - 24. 5. 2020

     • protentokrát pouze Wiederholungstest z pracovního sešitu str. 34 -35, ale dejte si záležet, je docela dost průrazný!
     • vyfocené mi posílejte na mail, díky

     11. - 17. 5. 2020

     • procvičujeme a opakujeme na straně 30 v učebnici cvičení 7, odpovězte na otázky o Hanně a také to vypracujte na sebe – písemně a vyfocené mi posílejte
     • slovesa se změnou kmenové hlásky ve 2. a 3. os. singuláru – výpisek, tabulka na str. 31
     • cvičení z učebnice str. 31/9 a vyfocené mi posílejte ke kontrole
     • pracovní sešit – procvičování z aktuální lekce nechávám tentokrát na vaší dobrovolnosti i zodpovědnosti, Wiederholungstest bude následovat

     4. - 10. 5. 2020

     • učebnice – výpisky str. 28 – větný rámec a sloveso muset, celá tabulka
     • str. 29 – wann? - tabulka s vyjádřením časových údajů
     • písemně cvičení str. 28/2 a 29/5 – posílejte mi na mail plus v pracovním sešitu celou dvoustránku 28 – 29, rovněž posílejte, díky

     27. 4. - 3. 5. 2020

     • Vypsat slovíčka 3. L
     • Wiederoholungstest, prac. sešit, strany 25 a 26, vypracujte a posílejte mi na mail, diky

     20. - 26. 4. 2020

     • učebnice str. 25 - zopakovat -  tabulka gramatika výpisek, osobní zájmeno ve 4. p. i s předložkami + otázka ve 4. p. pro koho – zájmeno wen
     • procvičovat – učebnice str. 24/10 a, b, str. 25/11, vyfocené mi posílejte na mail
     • doporučeníhodné: procvičujte na test – prac. sešit strany 22 až 24, tam i souhrn gramatiky, test za týden

     13. - 19. 4. 2020

     • učebnice – zpracujte si problematiku členů a předložky 4. pád, str. 20 a 21, výpisek tabulek do školních sešitů, dále gramatika strana 25, 4. pád a osobní zájmena
     • Procvičujte 20/1, 21/2, 22/6 a 23/8
     • Pracovní sešit – dvoustranu 20 a 21 vypracujte a vyfocenou posílejte na mail, děkuji

     Frohe Ostern!

     6. - 12. 4. 2020

     Zadání pro tentokrát taky prosté, zopakujte si v pracovním sešitě gramatiku strana 16 a vypracujte opakovací test ze stran 17 a 18, krom poslechu, posílejte na mail soubor ve formátu znění: jméno_příjmení_třída_předmět, takže např. petr_novák_7A_AJ, děkuji.

     Dále si vypište všechna slovíčka z L2 a postupně se je učte, denně několik minut.

     Děkuju všem, kdo mi posíláte texty a testy, většina z nich je na jedničky a pár na dvojky, vím, že to někteří děláte s pomocí, ale to je v pohodě, jsem rád, že pracujete a u mnohých z vás jsem velmi mile překvapen, jen tak dál; momentálně to řeším poznámkami k sobě, kdo odevzdal!

     30. 3. - 5. 4. 2020

     Gramatiky máme z první lekce už dost, všechnu, doporučuju dokončit lekci v učebnici na straně 18, cv. 11 z předchozí stránky b) a cv. 13.

     Napište mi krátké povídání, co rádi dělate např. v zimě, v létě, ale nejraději bych si přečetl povídání o tom, co nejraději děláte teď, směle do toho, posílejte mi to na mail guse@zssobotka.cz.

     Soubor nazvěte vždy jméno_příjmení_třída_předmět, takže např. petr_novák_7A_AJ, děkuji.

     Testu vás pro tentokrát ušetřím, bude vás čekat z pracovního sešitu ten opakovací přístí týden, připravte se (nejlépe pracovní sešit, cv. ze stran 14 a 15, záměrně vám je neukládám, nicméně jejich procvičení je nanejvýš doporučitelné, a napište si tedy slovíčka z L2, ať je znáte.

     23. - 29. 3. 2020

     • učebnice – gramatika str. 16 - slovesa s odlučitelnou předponou viz. tabulka, ich sehe fern, wir fahren Rad a str. 17, viz. tabulka - slovesa se změnou kmenové hlásky ve 2. a 3. osobě jednotného čísla – ich laufe – du läufst a ich lese – du liest, ta slovesa jsou už i v předchozí tabulce, sloveso fahren
     • dále cvičení str. 16/2 b, cv. 8, dále str. 17/ cv. 13 b a 11 (bez CD)
     • pracovní sešit str. 14 a 15, všechna cvičení kromě poslechových
     • test
     • vyplněný a podepsaný test vyfoťte, případně naskenujte a vložte jako přílohu do e-mailu: guse@zssobotka.cz

     16. - 22. 3. 2020

     • učebnice str. 15 - vypsat gramatiku, viz. tabulka, předložky 3. pád, tvary členů, přivlastňovacích zájmen a zájmene kein, cvičení 6
     • vypsat slovíčka L1 a opakovat
     • pracovní sešit str. 10, 11, 12, 13, všechna cvičení kromě poslechových
     • na youtubu si zadejte "nejčastější chyby v němčině", jsou to prima videa

     Viel Glück!

     TŘÍDA 8. B

     25. - 31. 5. 2020

     18. - 24. 5. 2020

     11. - 17. 5. 2020

     4. - 10. 5. 2020

     27. 4. - 3. 5. 2020

     20. - 26. 4. 2020

     13. - 19. 4. 2020

     6. - 12. 4. 2020

     30. 3. - 5. 4. 2020

     Přelož si následující slova a přiřaď k obrázkům typických pro německy mluvící země v prezentaci pod slovíčky. Výsledek zapiš do sešitu.

     • Hamburg – Dresden – Tropical Islands – Currywurst – die Alpen – der Weihnachtsmarkt in Dresden – Berlin –  Angela Merkel – die Limonade aus Österreich – die Limonade gemischt mit Cola – die Kuh in den Alpen – das Riesenrad in Wien – Sachertorte – das Schloss Schönbrunn – die Landkarte Deutschlands – das Bier – Köln am Rhein – Euro – das Schloss Neuschwanstein – die Pisten in den Alpen 

     Prezentace

     • Zapiš si do sešitu přivlastňovací zájmena: MEIN/E - můj, DEIN/E – tvůj, SEIN/E – jeho, IHR/E – její, UNSER/E – naše
     • Přelož do sešitu: unser Sofa, mein Zimmer, ihre Schwester, seine Ordnung, unsere Schokolade
     • Pracovní sešit 17/2
     • Přelož do němčiny dle slovíček na str. 19:
      • V mém domě je pracovna.
      • V dětském pokoji mám akvárium.
      • Sedím v kuchyni.
      • Na skříni sedí naše kočka.
      • Dívám se na televizi.
      • Pod postelí je míč.
      • V našem obývacím pokoji máme pořádek.
      • Bruslím rád.
      • Popisujeme obrázek.
      • Jdu do garáže.

     Vypracované úkoly (foto) zašlete do 5. 4. 2020 na mail m.kotatkova@seznam.cz nebo na messenger. Děkuji. 

     23. - 29. 3. 2020

     Přečtěte si následující otázky a přeložte si je, stačí ústně.

     • In welcher (jakém) Stadt wohnen die Mädchen?
     • Wie heißt das Mädchen mit blonden Haaren?
     • Wie heißt das Mädchen mit braunen Haaren?
     • Haben die Mädchen ein Tier (zvíře)?
     • Wann  kommt der Amerikaner (Američan)? (Datum)
     • Was möchte Nic trinken?
     • Was bedeutet(co znamená) „RAUS“ auf Tschechisch?
     • Woher kommt Sam?
     • Ist sein Deutsch super?
     • Wie viele (kolik) Zimmer  hat Sam zu Hause?
     • Was ist „das Gepäck“ auf Tschechisch?
     • Wo wohnt Nic?
     • Wie ist Sams Lieblingsessen?
     • Wie ist der Familienname von Sam?
     • Ist Sam reich (bohatý) oder arm (chudý)?

     Podívejte se na následující video, je to video pro studenty namluvené jednodušší němčinou. Nezapomeňte si pustit německé titulky.

     https://www.youtube.com/watch?v=F6khA8eZaD4

     Po zhlédnutí odpovězte na otázky celou větou do školního sešitu.

     • Pracovní sešit str. 18/7
     • Vypracované úkoly (foto) zašlete do 29.3.2020 na mail m.kotatkova@seznam.cz nebo na messenger. Děkuji. 

     16. - 22. 3. 2020

     • pracovní sešit str. 15/18, 19, 20
     • učebnice str. 15/6: Přečtěte si text a vytvořte vlastní projekt na téma „Mein Zimmer“ nebo „Mein Traumzimmer“ na čtvrtku A4. Text projektu zašli do 19. 3. 2020 na e-mail m.kotatkova@seznam.cz. Opravený text bude zaslán zpět. Foto vypracovaného projektu zašli na m.kotatkova@seznam.cz nebo do skupinky do 22. 3. 2020. Po prázdninách mi projekt přineste.
     • foto vypracovaných cvičení mi zašlete do skupinky nebo do e-mailu do 22. 3. 2020
     • pro případné dotazy jsem k dispozici ve skupince

     FRANCOUZSKÝ JAZYK

     25. - 31. 5. 2020

     • přečtěte si text 7B, na Samepage najdete jak nahrávku textu, tak slovíčka
     • učebnice 82 / 2, 83 / 3, 4
      • vaše věty přepište na papír a fotku mi pošlete
      • pošlete do čtvrtka 28. 5 do 15:00, já vám v pátek dopoledne zveřejním řešení)
      • u cvičení na s. 83 své věty i přeložte, ať vidím, že rozumíte
      • na Samepage máte nahrané i vysvětlení … kdyby někdo přesto nepochopil, napište mi do chatu nebo si zavoláme přes web kameru
     • naučte se slovní zásobu k lekci 7B

     18. - 24. 5. 2020

     • naučte se dopravní prostředky (na Samepage máte slovíčka v psané formě i namluvenou výslovnost)
     • naučte se vazbu POUR ALLER A (list s gramatikou i namluvené vysvětlení máte také na Samepage)
     • na listu s vazbou POUR ALLER A máte i zadání úkolu (překlad) … věty pošlete do čtvrtka 21. 5. do 15.00 do chatu)

     11. - 17. 5. 2020

     • na Samepage pro tento týden máte:
      • diktát (LA VILLE a LES COMMERCES) přepište do přiloženého PL, vedle do sloupečku přeložte
      • v přiloženém PL najdete 5 vět na překlad, přeložte je
      • … vyplněný PL mi pošlete do chatu na Samepage (do čtvrtka 14. 5. 2020 do 15:00), já jako vždy zveřejním řešení v pátek dopoledne na Samepage

     4. - 10. 5. 2020

     • naučte se slovní zásobu k tématu LA VILLE (město), LES COMMERCES (obchody) … neděste se, kopíruje to slovní zásobu lekce 7 A  :D
     • na Samepage máte k dispozici:
      • list se slovní zásobou
      • nahrávku slovní zásoby

     27. 4. - 3. 5. 2020

     pro tento týden máte na Samepage k dispozici:

     • nahrávku ke slovní zásobě k lekci 7 A (upozorňuji, že je 7. lekce v PS 1B !)
     • četba textu 7 A s nahrávkou
     • slovesa 3. třídy:
      • naučte se koncovky
      • máte vložený list s gramatikou +  zvukový záznam výkladu
     • vypracujte: učebnice - 81/4, pošlete mi fotku cvičení do chatu na Samepage

     20. - 26. 4. 2020

     • vypracujte PL vložený na Samepage u tohoto zadání (jako vždy tam najdete i přesnější pokyny)
     • pusťte si záznam diktátu
     • diktát přepište do Wordu a pošlete mi ho (nejlépe na chatu na Samepage)
     • řešení diktátu se objeví na Samepage na konci týdne

     6. - 19. 4. 2020

     zadání na dva týdny:

     23. - 29. 3. 2020

     Pusťte si videa:

     (můžete si dát titulky, v Aj nebo FJ, doporučuji zkusit obojí)

     Přidejte se na samepage.io!

     INFORMACE K SAMEPAGE: Ozvěte se mi na e-mail a já vám na něj obratem pošlu pozvánku k Samepage.  Jinak se tam nedostanete. :D 

     16. - 22. 3. 2020

     • slovíčka k lekcím 6B a 6C
     • zopakujte si všechna nepravidelná slovesa (etre, avoir, savoir, dire, faire, aller, prendre, venir) a slovesa 1. třídy
     • zopakujte si slovní zásobu k tématu Čas – měsíce, dny, roční období, čísla, hodiny
     • projděte si k těmto látkám papíry a cvičení, která jsme již dělali

     KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

     25. - 31. 5. 2020

     • vyhledej si zajímavé a důležité informace o městě NEW YORK, zapiš do sešitu, namaluj, nalep obrázek nějaké pamětihodnosti
     • NOVĚ také nabízím další možnost konzultací a pomoci při nesnázích na SKYPE pod mým jménem - PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

     18. - 24. 5. 2020

     • poslechni si na youtube tuto písničku z filmu Corpse Bride (doporučovala jsem několikrát kvůli perfektní RP English, film Tima Burtona) https://www.youtube.com/watch?v=j4p9WKnDQzQ a do mailu mi napiš, o čem je

     11. - 17. 5. 2020

     4. - 10. 5. 2020

     • napiš mi, kterou písničku v angličtině rád posloucháš nebo která Tě zaujala textem a vlastními slovy popiš, o čem je - v AJ
     • jakékoli způsoby opakování slovíček či gramatiky na umimeanglicky.cz (pokud vyčerpáš 150 odpovědí, otevři v jiném prohlížeči, budeš jich mít zase 150)
     • dobré jsou části filmu Harry Potter na youtube s vysvětlením

     27. 4. - 3. 5. 2020

     • jakékoli způsoby opakování slovíček či gramatiky na umimeanglicky.cz (pokud vyčerpáš 150 odpovědí, otevři v jiném prohlížeči, budeš jich mít zase 150)
     • dobré jsou části filmu Harry Potter na youtube s vysvětlením, např zde : https://www.youtube.com/watch?v=xndStP7ueCE

     20. - 26. 4. 2020

     13. - 19. 4. 2020

     • poslouchej písničky v angličtině
     • vyhledej si alespoň 10 slovíček souvisejících s nouzovým stavem a onemocněním koronavirem a zapiš si do sešitu

     • Procvič si jakoukoli z možností na stránce www.umimeanglicky.cz  téma „V restauraci“
     • Procvič si jakoukoli z možností na stránce www.umimeanglicky.cz téma „Oblečení a móda“
     • poslouchej anglicky zpívané písničky 

     DĚJEPIS

     25. - 31. 5. 2020

     • poslechněte si záznam výkladu na Samepage
       1. život v zákopech
       2. pohlednice z 1. světové války
       3. učitelé a žáci během války
       4. ženy za války

     18. - 24. 5. 2020

     • přečtěte si text v učebnici, s. 131 - Atentát v Sarajevu
     • na Samepage k atentátu máte:
      • záznam výkladu
      • prohlášení Mým národům
     • zápis si tentokrát udělejte sami (velmi stručně – datum atentátu, místo, důvod, atentátník a oběti)
     • přečtěte si prohlášení Mým národům a do chatu mi napište, jak na vás působí, do jaké role se zde František Josef I. stylizuje (stačí pár vět)
     • vyplňte křížovku přiloženou na Samepage … křížovku i vaši úvahu k prohlášení Mým národům pošlete do chatu do čtvrtka 21. 5. do 15:00, já jako vždy v pátek dopoledne zveřejním řešení
     • pusťte si videa:

     11. - 17. 5. 2020

     4. - 10. 5. 2020

     • přečtěte si text v učebnici (s. 123 – 128: Kultura 2. poloviny 19. a počátku 20. století)
     • na Samepage k této látce máte:
      • záznam výkladu
      • zápis
     • Zkuste k tomuto tématu vymyslet otázky. Printscreen či fotku mi pošlete so chatu na Samepage (do čtvrtka 7. 5. do 15:00 – do soukromého chatu vlevo ne do zadání)

     27. 4. - 3. 5. 2020

     • přečtěte si text v učebnici (s. 119 - 122)
     • na Samepage k této látce máte:
      • záznam výkladu
      • zápis k dispozici
      • opakování (otázky) - printscreen mi pošlete do chatu na Samepage

     13. - 26. 4. 2020

     • pusťte si krátká videa o Národním divadle: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11103404611-narodni-divadlo-jak-je-neznate/dily/
     • videí je 16 – doporučuji tato:
      • Základní kameny (1/16)
      • Opony (3/16)
      • Jeviště (6/16)
      • Hynaisova opona (7/16)
      • Podzemí (10/16)
      • Národ sobě (16/16)
     • zápis najdete na Samepage k látce
     • součástí zápisu jsou i 2 krátká cvičení, vypracujte je  (doplňovačka, spojování)
     • poslechněte si z Fanfáry z opery Libuše: https://www.youtube.com/watch?v=ibb-x5khlSo

     6. - 12. 4. 2020

     30. 3. - 5. 4. 2020

     Prosím žáky, kteří mají mít do konce školního roku referát, aby mi ho poslali na mail (p.kozakova@centrum.cz). Jedná se o následující referáty:

     • Viktoriánská Anglie
     • Válka Jihu proti Severu
     • Osobnost Františka Josefa I.
     • Národní divadlo
     • Záminka k 1. sv. válce
     • Zbraně a technika 1. sv. války
     • Důsledky 1. světové války
     • Poslední rakouský císař Karel I.
     • T. G. M.

     Osobnost a život T. G. M. si během „volna“ nastudujte všichni.

     Přidejte se na samepage.io!

     INFORMACE K SAMEPAGE: Ozvěte se mi na e-mail a já vám na něj obratem pošlu pozvánku k Samepage.  Jinak se tam nedostanete. :D 

     23. - 29. 3. 2020

     … klikněte na odkaz a vypracujte cvičení (přihlaste se, vaše odpovědi mi přijdou na mail J)

     Přidejte se na samepage.io!

     16. - 22. 3. 2020

     IMPERIALISMUS A KOLONIALISMUS

     SJEDNOCOVÁNÍ ITÁLIE A NĚMECKA

     VIKTORIÁNSKÁ ANGLIE

     První hodinu po návratu do školy zazní referát na téma Viktoriánská Anglie (bylo připomínáno příslušným žákům před volnem).

     Připomínám, že dále zazní referáty na téma Válka Jihu proti Severu, František Josef I., referáty k 1. sv. válce

     ZEMĚPIS

     25. - 31. 5. 2020

     • zopakovat si učivo z předchozího týdne
     • zaměřit se na Jihočeský kraj
     • úkoly týkající Jihočeskéh kraje – str. 47- 48, sovička č.1, 2 a zaměřit se na jihočeké rybníky- určit největší rybník
     • udělat zápis, str. 48 dole                                            

     Stále platí posílat prezentace, pořád nemám všechny. V 8. A – 2 žáci. Své práce  mi pošlete co nejdříve.  Nezapomínejte na úkoly, referáty práce nekončí. Případné dotazy mi zasílejte na mail turkovaolga@centrum.cz, zdraví O.T.

     18. - 24. 5. 2020

     • zopakovat si učivo z předchozího týdne
     • zaměřit se na Středočeský kraj
     • úkoly týkající Středočeského kraje – str. 42, mapa, do ní zaznačit významná města toho kraje a zaměřit se na historické památky
     • udělat zápis, str. 44 dole.
     • opakování, str. 45, doplnit hlavně 1. cvičení, poslat na mail

     Stále platí posílat prezentace, pořád nemám všechny. V 8. A – 2 žáci. Své práce  mi pošlete co nejdříve.  Nezapomínejte na úkoly, referáty práce nekončí, zdraví O.T. Případné dotazy mi zasílejte na mail turkovaolga@centrum.cz, zdraví O.T.

     11. - 17. 5. 2020

     • zopakovat si učivo z předchozího týdne
     • hlavní město Praha
     • úkoly týkající se stále Prahy:
      • Na které straně Vltavy leží Hradčany?
      • Určete nejnižší bod Prahy.
      • úkol č. 2, str. 38
      • podle grafu na str. 38 popište vývoj počtu obyvatel.
      • úkoly, str. 39 dole, dále zápis, str. 39 dole

     Stále platí posílat prezentace, pořád nemám všechny. V 8. A – 4 žáci, v 8. B – 3 žáci,  vy ostatní si je zároveň vyměňujte mezi sebou. Vy zbývající, kteří jste si nevybrali prezentaci, udělejte referáty na jednotlivé oblasti ČR, vyberte si tu, která Vás zajímá, pošlete mi ji, zdraví O.T. Své práce  mi pošlete co nejdříve.

     4. - 10. 5. 2020

     • zopakovat si učivo z předchozího týdne
     • Hlavní město Praha, zjistěte počátek osídlení Prahy, vyjmenujte stará města pražská a pošlete mi na mail, najděte v průvodcích na internetu informace o Daliborce, Loretě a Bílé hoře, opět a společně pošlete na mail

     Stále platí posílat prezentace, pořád nemám všechny, zároveň si je vyměňujte mezi sebou. Vy, kteří jste si nevybrali prezentaci, udělejte referáty na jednotlivé oblasti ČR, vyberte si tu, která Vás zajímá, pošlete mi ji, zdraví O.T. Své práce jste mi všichni neposlali, učiňte tak co nejdříve.

     27. 4. - 3. 5. 2020

     zopakovat si učivo z předchozího týdne

     • učivo, str. 32, udělat mapu silniční sítě, str. 33, zápis, str. 33 dole
     • udělat test, str. 34, sdělte mi prosím mailem otázky, které jste neznali, co jste si museli vyhledat

     Stále platí posílat prezentace, pořád nemám všechny, zároveň si je vyměňujte mezi sebou. Vy, kteří jste si nevybrali prezentaci, udělejte referáty na jednotlivé oblasti ČR, vyberte si tu, která Vás zajímá, pošlete mi ji, zdraví O. T. Své práce mi pošlete do konce dubna.

     20. - 26. 4. 2020

     • zopakovat si učivo z předchozího týdne
     • dokončit učivo o průmyslu
     • udělat test, str. 31, sdělte mi prosím mailem otázky, které jste neznali, co jste si museli vyhledat

     13. - 19. 4. 2020

     • zopakovat si učivo z předchozího týdne
     • učivo str. 26 – vytvořte si obrysovou mapu ČR a zakreslete do ní těžbu nerostných surovin
     • str. 27, vyhledejte na mapě, které vodní zdroje zásobují naše jaderné elektrárny
     • pokračovat v prezentacích

     I nadále mi posílejte prezentace, obdržela jsem jich několik, zdaleka nejsou všechny. Vy, co je máte hotové, začněte si je vyměňovat mezi sebou.

     6. - 12. 4. 2020

     • zopakovat si učivo z předchozího týdne
     • učivo str. 25, 26
     • pokračovat v prezentacích

     30. 3. - 5. 4. 2020

     • zopakovat si učivo z předchozího týdne
     • učivo str.22, 23, 24
     • pokračovat v prezentacích

     Pokud máte někteří hotové prezentace, pošlete mi je na mail: turkovaolga@centrum.cz

     23. - 29. 3. 2020

     • zopakovat si učivo z předchozího týdne
     • udělat zápis, str. 16, 18, 21
     • pokračovat v prezentacích

     16. - 22. 3. 2020

     • učebnice: str. 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23
     • test, str. 19
     • mapa, str. 19

     Využijte volno ke zpracování zadaných prezentací na jednotlivé kraje České republiky.

     PŘÍRODOPIS

     25. - 31. 5. 2020

     Smyslové orgány (zrak)

     • str. 100 - 101
     • přečíst
     • výpisek
     • otázky a úkoly str. 101 – ústně
     • přečíst zajímavosti na liště
     • výpisky si řádně zpracovávejte, v září se k učivu vrátíme a budeme se sešity a s výpisky pracovat!!!

     Testík

      1. Význam nervové soustavy.
      2. Jak dělíme nervovou soustavu?
      3. Co je neuron?
      4. Co je reflex?
      5. Jaké reflexy mohou být?
      6. Z kterých částí se skládá mozek?
      7. V které části mozku se nacházejí centra nepodmíněných reflexů?
      8. Onemocnění nervové soustavy.

     Odpovědi pošli do pátku 29. 5. 2020 (jana.zumrova@centrum.cz)

     18. - 24. 5. 2020

     Smyslové orgány (sluch)

     11. - 17. 5. 2020

     Smyslové orgány (Čich, chuť, hmat)

     • strana 96 - 97
     • přečíst
     • výpisek
     • otázky a úkoly str. 97 – ústně
     • přečíst zajímavosti na liště str. 96 – 97

     4. - 10. 5. 2020

     Nositelé signálů (Obvodová nervová soustava)

     • strana 93 - 95
     • Přečíst
     • Výpisek – shrnutí strana 95 + onemocnění
     • otázky a úkoly str. 95 – ústně
     • přečíst zajímavosti na liště str. 93 – 95
     • https://www.skolasnadhledem.cz/game/2016

     Test – vypracuj odpovědi na otázky a pošli do 7. 5. 2020

     1. Z kterých vrstev se skládá kůže
     2. Na čem závisí barva kůže
     3. Co patří ke kožním útvarům
     4. Vyjmenuj kožní žlázy
     5. Jaká jsou nejčastější onemocnění kůže
     6. Co je albinismus

     Pokud něčemu nerozumíte, tak mi pište, vše vysvětlím.

     27. 4. - 3. 5. 2020

     ŘÍDÍCÍ SOUSTAVA

     • str. 90 - 92
     • číst
     • výpisek
     • otázky a úkoly str. 92 – ústně
     • přečíst zajímavosti na liště str. 90 - 92

     20. - 26. 4. 2020

     Nervová soustava

     • strana 88 - 89
     • číst
     • výpisek + nakresli a popiš neuron (obrázek na straně 88 dole)
     • otázky a úkoly str. 89 – ústně
     • přečíst zajímavosti na liště str. 88 a 89

     DÚ – zezadu do sešitu napiš odpovědi na otázky, pošli + výpisky na e-mail (jana.zumrova@centrum.cz)

      1. které orgány tvoří vylučovací soustavu
      2. co je nefron
      3. kolik litrů moči denně člověk vytvoří
      4. onemocnění vylučovací soustavy
      5. co je dialýza
      6. které oddělení se zabývá léčbou močových cest a ledvin

     13. - 19. 4. 2020

     Kožní soustava

     • učebnice strana 86 - 87
     • číst, výpisek
     • otázky a úkoly str. 87 – ústně
     • přečíst zajímavosti na liště str. 86 a 87
     • odkaz na internet – Byl jednou jeden život Kůže (https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc)

     6. - 12. 4. 2020

     • Vylučovací soustava
     • učebnice str. 84 - 85
     • číst, výpisek
     • otázky a úkoly str. 85 – ústně
     • přečíst zajímavosti na liště str. 84, 85

     DÚ – zezadu do sešitu odpověz na otázky, napiš jméno, vyfoť, pošli do 9. 4. 2020 na e-mail: jana.zumrova@centrum.cz

     1. vyjmenuj orgány trávicí soustavy
     2. kolik zubů má trvalý chrup
     3. který enzym je obsažen ve slinách, jaký má význam
     4. vyjmenuj základní živiny
     5. poruchy příjmu potravy

     30. 3. - 5. 4. 2020

     Energetická rovnováha

     • číst, výpisek
     • otázky a úkoly – ústně
     • přečíst zajímavosti na liště
     • porovnejte svůj jídelníček s potravní pyramidou v učebnici a vyhodnoťte, jak se stravujete – zapište závěr do sešitu
     • Pomůže vám i odkaz na internet – Pyramida výživy -  https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs
     • pdpovídejte si na otázky v ukázce
     • Výpisek i závěr vyfoťte a pošlete mi ho na e-mail: jana.zumrova@centrum.cz

     23. 3. - 29. 3. 2020

     Užitečné živiny

     • učebnice strana 81 - 83  (stránky se mohou lišit, mám doma starou učebnici)
     • číst, výpisek
     • otázky a úkoly str. 80 – ústně
     • přečíst zajímavosti na liště
     • vypracovat na papír A4 Jídelníček za jeden týden (vypsat vše, co sníte a v kolik hodin) –zaznamenejte vše do přehledné tabulky, rozdělte na jednotlivé dny (ideálně začít od pondělí, snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře….) Jste doma, můžete pomáhat s vařením!! Nepřejídejte se!!!
     • Až budete mít po týdnu hotovo, vyfoťte a pošlete na můj mail - je na stránkách školy
     • Odkazy:

     Vzkaz pro dívky – zacvičte si doma nebo venku na zahradě, udělejte si přestávky mezi učením.  Na internetu najdete spoustu odkazů na cvičení, třeba v pořadu UčíTelka.

     16. - 22. 3. 2020

     Trávicí soustava

     • učebnice str. 78- 80
     • otázky a úkoly str. 80 – ústně
     • přečíst zajímavosti na liště (str. 78 - 80)

     FYZIKA

     25. - 31. 5. 2020

     Výkon elektrického proudu

     Prezentace: Výkon elektrického proudu

     Testík: 

     • Lehký příklad:  Jak velký elektrický proud prochází rychlovarnou konvicí s příkonem 1200W při napětí 230V?
     • Těžký příklad:  Rezistor má odpor 100Ω /ohmů/ a jeho maximální příkon je 10 W. Jaký elektrický proud jím může procházet?

     Zašli, co dáš, na: simral@zssobotka.cz

     18. - 24. 5. 2020

     Reostat, potenciometr

     11. - 17. 5. 2020

     Zapojování rezistorů

     Urči výsledný odpor dvou rezistorů s odporem 100 Ω /ohmů/:

     1. zapojených za sebou /sériově/
     2. zapojených vedle sebe /paralelně/

     Nakresli, spočítej a zašli na simral@zssobotka.cz

     4. - 10. 5. 2020

     Závislost odporu na teplotě

     otázka pro borce:

     Z uvedené prezentace vyplývá, že zvýšením teploty se elektrický odpor látek /vyjma polovodičů/ zvětšuje. Lze tedy usoudit, že snižováním teploty se odpor bude snižovat, až třeba odpor bude 0?

     Existuje tento jev? Jak se nazývá a kde ho lze využít?

     27. 4. - 3. 5. 2020

     Elektrický odpor

      Tak tohle nedáte: Rezistor, tahle titěrná a nejlevnější součástka zachránila životy jedné polární výpravy, které se účastnil i jeden československý vědec.

      1. Co to bylo za výpravu, kdo ji vedl, ve kterém roce a kam?
      2. Který dopravní prostředek výprava použila?
      3. Jak se jmenoval onen vědec a název knihy, kterou o tomto zážitku napsal?

     Kdo odpoví, je borec. /Ostatní stojí v němém úžasu a zírají tupě./

     20. - 26. 4. 2020

     Ohmův zákon (velmi důležité – základní zákon celé elektřiny) proto ještě pár příkladů                                                                                   

     1. Na jaké napětí je třeba připojit rezistor o odporu 10 kW/kiloohmů/, aby jím procházel elektrický proud 50mA?
     2. Na žárovce je údaj 24V/0.8A. Jaký je odpor vlákna žárovky?

     Pošlete na simral@zssobotka.cz  ke kontrole, budu se snažit opravit a pomoci.

     Všechny Vaše práce archivuji a v seznamech sleduji jejich splnění.

     13. - 19. 4. 2020

     Ohmův zákon  (velmi důležité – základní zákon celé elektřiny)

     •  prezentace: Ohmův zákon
     •  prostudovat i v učebnici
     •  pokusit se o výpočet:
     1. Rezistorem o odporu 1 kW prochází proud 30 mA. Na jaké napětí je připojen?
     2. Jaký proud bude procházet rezistorem o odporu 5 kW, který je připojen na napětí 30V?

     Pošlete na simral@zssobotka.cz  ke kontrole, budu se snažit opravit a pomoci

     6. - 12. 4. 2020

     Měření elektrického proudu a napětí                              

     30. 3. - 5. 4. 2020

     Elektrický proud

     1. Akumulátor v autě obsahuje elektrický náboj 200000 C. Jaký elektrický proud je akumulátor schopen dodávat po dobu 10 hodin?
     2. Vodičem prošel za 30 minut elektrický náboj 20 C. Jaký elektrický proud vodičem procházel?

     Vypracovaný test odešli na simral@zssobotka.cz ke kontrole.

      

     23. - 29. 3. 2020

     Elektrický náboj

     16. - 22. 3. 2020

     Opakování tématu "Změny skupenství"

     Pracovní list A

     1. Proč kostka ledu v nápoji dokáže v letním horku udržet dlouho nápoj studený?

     2. Na čem závisí rychlost vypařování?

     3. Proč se roztrhne láhev nebo potrubí naplněné vodou, jestliže voda zmrzne?

     4. Co je desublimace a kde ji lze vidět?

     5. Proč pomáhá pocení udržovat správnou tělesnou teplotu?

     6. Proč se v papiňáku uvaří maso dříve než v obyčejném hrnci s pokličkou?

     Pracovní list B

     1. Jaký je rozdíl mezi varem a vypařováním?

     2. Na čem závisí teplota varu kapalin a kde se této závislosti využívá?

     3. Co je sublimace a které látky sublimují?

     4. Proč se ulice v parném létě ochlazují, kropí-li se vodou?

     5. Na co musíme dávat pozor, jestliže přenášíme elektroniku ze zimy do teplé místnosti?

     6. Proč se nedoporučuje jezdit na motocyklu v nedostatečném oděvu ani za teplých dnů?

      CHEMIE

      18. - 31. 5. 2020

      • „Oxidy“ – online výuka v úterý:
       • 8. A – 10:00 hodin
       • 8. B – 9:00 ho
      • učebnice str. 84 - 85
      • domácí procvičování názvosloví (pouze názvy oxidů): https://www.nazvoslovi.cz/test

      11. - 17. 5. 2020

      • „Kyslík“ – online výuka v úterý:
       • 8. A – 10:00 hodin
       • 8. B – 9:00 hodin
      • učebnice str. 40
      • domácí procvičování názvosloví: https://www.nazvoslovi.cz/test

      4. - 10. 5. 2020

      • „Významné halogenidy“ – online výuka v úterý:
       • 8. A – 10:00 hodin
       • 8. B – 9:00 hodin

      27. 4. - 3. 5. 2020

      • Názvosloví halogenidů – online výuka v úterý:
       • 8. A – 10:00 hodin
       • 8. B – 9:00 hodin

       - úspěšnost vypracovaného testu zašlete na e-mail pipkova@zssobotka.cz

      20. - 26. 4. 2020

      • Názvosloví halogenidů – online výuka v úterý 21. 4. 2020:
       • 8. A – 10:00 hodin
       • 8. B – 9:00 hodin
      • domácí procvičování: „test na míru“ (použijte periodickou tabulku) ® volba: obtížnost ZŠ, obsah zadání - halogenidy, vzorce nebo názvy, počet sloučenin v testu (10) https://www.nazvoslovi.cz/test

      13. - 19. 4. 2020

      Názvosloví halogenidů – online výuka v úterý 14. 4. 2020: 

      • 8. A – 10:00 hodin
      • 8. B – 9:00 hodin

      6. - 12. 4. 2020

      Milí osmáci J,

      nyní vás čeká chemické názvosloví = tvorba vzorců a názvů chemických sloučenin. Základní informace můžete získat na níže uvedených odkazech. Výklad a procvičování budeme realizovat prostřednictvím online výuky, která se nyní připravuje. Jakmile bude aktivní, obdrží rodiče e-mail s přihlašovacím heslem a konkrétním termínem výuky (den, čas).   Přeji pevné zdraví M. Pipková J

      30. 3. - 5. 4. 2020

      Milí osmáci J,

      tak jste se postupně přes jednotlivé chemické prvky dostali až ke sloučeninám. Mezi nejjednodušší patří HALOGENIDY = dvouprvkové sloučeniny halogenu s jiným prvkem.

      Tip: na procvičování oxidačních čísel a koncovek si udělejte například oboustranné kartičky

       Držím vám palce!   M. Pipková J

      23. - 29. 3. 2020

      • učebnice str. 62 – 63 (HALOGENY = VII. A skupina - vypracovat zápis do sešitu)
      • str. 63 cv. 4 (vznik halogenovodíků HF, HCl, HBr, HI - zkuste zapsat chemické reakce)

      odkazy:

      16. - 22. 3. 2020

      • učebnice str. 54 – 55 (VODÍK - vypracovat zápis do sešitu)
      • učebnice str. 64 (UHLÍK, SÍRA, FOSFOR - vypracovat zápis do sešitu)

      odkazy:

      VÝCHOVNÉ PŘEDMĚTY

      Tělocvik inspirace klukům: pokud si chcete dát moji páteční tabatu, tak tady posílám inspiraci:

      • klik
      • leh sed
      • nůžky
      • hyperextenze
      • dřep s 50kg
      • výpady s činkou
      • vzpory s činkou
      • angličák
      • běh na místě
      • výpady do stran

      Celkem 35 minut, čili 7 sérií -timing tu je 20 sec zátěž, 10 sec odpočinek.


      Kontakt

      ZŠ, Sobotka, okres Jičín
      Jičínská 136, 507 43 Sobotka
      493 571 539, 493 599 140
      710 01 379
      DIČ nejsme plátci DPH

      Oblíbené odkazy