DOMÁCÍ ÚKOLY - 7. ROČNÍK ___________________________________________

ČESKÝ JAZYK

25. - 31. 5. 2020

MLUVNICE

 • PS – str. 33/6 – pošli mailem výsledky (číslo věty a ANO/NE) do pátku 29. května 2020.

LITERATURA

V čítance na str. 92 - 95 si přečti baladu Zlatý kolovrat a vytvoř pracovní list, který bude obsahovat tyto body:

 1. Několik údajů o životě a díle autora (6-8 vět) – zvol formu výpisku, nebo výtahu.
 2. Lidová balada – charakteristika žánru.
 3. Vypiš z balady slova, kterým nerozumíš a pokus se najít jejich významy.
 4. Jaký rým se objevuje v baladě Zlatý kolovrat?
 5. Které pohádkové motivy se v baladě vyskytují?
 6. Napiš ještě alespoň 6 dalších názvů balad z Erbenovy Kytice.
 7. Ofoť a pošli do pátku 29. května 2020.

Díky za dodržování termínů a přeji hezké dny všem. NO

18. - 24. 5. 2020

MLUVNICE

Opakování – rozlišení věty hlavní (VH) a věty vedlejší (VV)

Platí pravidlo – větou hlavní se ptáme na větu vedlejší, kterou si odpovídáme, VH je větou řídící pro VV.

V učebnici na str. 90 si projdi cv. 3 a přímo do mailu mi vypiš věty vedlejší a podtrhni spojovací výraz (věty očísluj, je jich 12) – do pátku 22. května 2020.

SLOH

Výtah

Učebnice s. 126/2a – udělej výtah z tohoto krátkého textu do slohového sešitu (vypiš hlavní myšlenky, věty musíš upravovat, zkracovat) – ofoť a pošli. Opět do 22. května 2020.

Přeji vám i rodičům příjemné slunečné dny a hlavně zdraví!

11. - 17. 5. 2020

MLUVNICE

Nová látka – PŘÍSTAVEK (celé přepiš do školního sešitu):

 • přístavek je v podstatě volně připojeným (tzn. – je oddělen čárkami) přívlastkem shodným, jeho základem je podstatné jméno
 • příklady:
  • Přístavek, volně připojený přívlastek shodný, je celkem  oblíbeným větným členem.
  • Jaromír Jágr, hráč s číslem 68, patří ke světové hokejové špičce.
  • Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny za literaturu, patří k našim nejlepším básníkům.
  • Hru Bílá nemoc napsal Karel Čapek, nejlepší český spisovatel 20. století.
 • procvičení – učebnice s. 89/3,4
 • cv. 5/89 ( učebnice) – vymysli přístavky k uvedeným osobnostem a pošli mi přímo v mailu, nebo v příloze mailu do 15. května – pátek.

Děkuji za dodržení termínu.

4. - 10. 5. 2020

MLUVNICE

Rozvíjející větné členy – opakování:

 • PS –  str. 34/1 (teorie), str. 35/ 4, 7, str. 36/8, str. 37/12, 13

Doplněk – nová látka:

 • je to rozvíjející větný člen, který má dvojí závislost – na slovese (na přísudku) a na jméně (na podmětu, nebo na předmětu), takže se můžeš 2x zeptat
 • příklady:
  • Děti přišly samy. (Jak přišly děti? Jaké byly děti? SAMY.)
  • Vrátili jsme se unaveni. (Jak jsme se vrátili? Jací jsme byli?  UNAVENI.)
  • Rád jsem mu to vysvětlil. (Jak jsem mu to vysvětlil? Jaký jsem? RÁD.)           

Mrkni se ta tyto odkazy:

Na mail vám pošlu krátký test na rozvíjející větné členy – pošlete jej vyhotovený do 8. května 2020 (pátek).

SLOH

Napiš mi krátký mail (mail musí obsahovat předmět, oslovení, sdělení, závěr a podpis), ve kterém se omlouváš za pozdní vypracování úkolu nebo za to, že se nemůžeš zúčastnit nějaké školní akce, …… a uveď důvody - do 8. května 2020 (pátek).

Přeji krásné májové dny Tobě i Tvým rodičům! N.O.

27. 4. - 3. 5. 2020

MLUVNICE

Rozvíjející (vedlejší) větné členy

 • učebnice str. 83, cv. 1 (předmět), str. 84, cv. 1 a, b (příslovečná určení), str. 84, cv. 1 a, b přívlastek shodný a neshodný) – ústně.
 • v pracovním sešitě si udělej test na str. 29 a pošli mi jen výsledky (např. 1c, 2a, ….) do soboty 2. května 2020

LITERATURA

 • na Tvůj mail pošlu text s testíkem – vyplň a pošli do soboty 2. května 2020.

Přeji vám i vašim rodičům hezké poslední dubnové dny a první dny májové a děkuji za dodržování termínů. N.O.

20. - 26. 4. 2020

MLUVNICE

Děkuji za dodržení termínu. Přeji vám i rodičům teplé jarní dny. N. O.

SLOH

 • Výtah - PS – str. 64, cv. 1, 2 (celé)

13. - 19. 4. 2020

Opakování základních větných členů (podmět a přísudek)

 • učebnice – str. 78, cv. 2, str. 79, cv. 3, str. 80, cv. 2 – ústně, cvičení 3 a 5 ze str. 80 mi pošli doplněné do soboty 18. dubna 2020. Děkuji za dodržení termínu J
 • zopakuj si přísudek jmenný se sponou a přísudek slovesný ve cv. 1a na s. 81 - ústně, v pracovním sešitě pak na s. 33, cv. 8 – doplň.
 • do slohového sešitu si vypiš, co je to VÝTAH (učebnice str. 125)
 • na procvičování nadále platí již dříve uvedené stránky

Hezké jarní dny. N. O.

6. - 12. 4. 2020

Mluvnice - nová látka – Věty dvojčlenné, jednočlenné a větný ekvivalent

A/ Výklad najdeš v prezentaci na těchto stránkách:

https://slideplayer.cz/slide/3200826/

 1. Projdi si celou prezentaci, udělej si výpisek do mluvnického sešitu a ke každému uvedenému příkladu si vymysli – utvoř podobné věty (alespoň 3 – ústně)
 2. Na procvičení látky si ústně udělej cv. 3, 4 a 5 na straně 77 v učebnici

B/ Procvičuj si pravopis na stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/  

30. 3. - 5. 4. 2020

23. 3. - 29. 3. 2020

Neohebné slovní druhy – předložky, spojky, částice a citoslovce

1. Předložky – pamatuj si pravidlo – S/SE = 7. pád, Z/ZE = 2. pád

 • Učebnice – s. 69, cv. 1, 2 (cv. 1 – ústně, cv. 2 – písemně celé)

2. Spojky, částice a citoslovce zopakuj podle rámečků na str. 70 a 71

 • v učebnici – procvič ve cv. 5 na str. 71 (ústně) a v PS – str. 28 (celá)

Doporučuji sledovat každé úterý ve 14:00 vysílání ČT 1 – příprava na přijímací zkoušky pro deváťáky – viděla jsem 1. díl, bylo to opakování učiva, které už znáte, a nebylo to vůbec těžké J

  16. - 22. 3. 2020

  Příslovce a příslovečné spřežky

  • učebnice – str. 67 – krátký výpisek do sešitu mluvnice, s. 67, cv. 1, 2

  Stupňování příslovcí

  • učebnice – str. 68, cv. 3, 1
  • pracovní sešit – celá str. 27

  SLOH

  23. 3. - 29. 3. 2020

  • Připrav si mluvní cvičení na 3 - 4 minuty na téma „Stav nouze" (jak se Ti změnil život, co Ti nejvíc chybělo, strach z budoucnosti, stala se nějaká zvláštní příhoda,….) 

  LITERATURA

  23. - 29. 3. 2020

  • Nauč se první čtyři sloky z „Krále Lávry“ – čítanka, str. 87

  16. - 22. 3. 2020

  • Karel Havlíček Borovský – samostatně napište 5 údajů z autorova života (jak jste zvyklí) na papír, který půjde vlepit do literárního sešitu – mám je bohužel u sebe
  • přečtěte si Krále Lávru na s. 87-89 v čítance

  Vím, že je toho dost, ale snažte se udělat celá cvičení a z každého libovolné 3 věty nebo spojení písemně do mluvnického sešitu – označte si cvičení a stranu.

  MATEMATIKA

  Práce bude zadávána v prostředí Google Classroom https://classroom.google.com/ v návaznosti na online výuku, která se bude konat v pondělí od 9:00 do 10:00 hod. a ve středu od 11:00 do 12:00 hod. Rozvrh ONLINE VÝUKY naleznete na https://www.zssobotka.cz/inpage/online-vyuka/.

  13. - 19. 4. 2020

  Vytiskněte, vlepte a vyřešte do školního sešitu následující pracovní listy:

  Řešení OPRAVENÝCH pracovních listů č. 10 a 11 zašlete nascanované či ofocené na email: klikova@zssobotka.cz či na messenger lucie.klikova.jicin a to do pondělí 20. 4. 2020 (v předmětu emailu uvádějte jméno žáka, třídu a čísla zaslaných pracovních listů). Vlastní řešení pracovních listů žáci opravují dle správného řešení, které zašlu na emailové adresy rodičů v pátek 17. 4. odpoledne. Pracovní listy scanujte až po opravách (žáci opravují v pracovních listech své výpočty barevnou propisovací tužkou či barevným slabým fixem, opravují celé postupy výpočtů, ne jen výsledky).

  K dalšímu procvičování doporučuji odkaz:
  https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-7-trida

  6. - 12. 4. 2020

  Vytiskněte, vlepte a vyřešte do školního sešitu následující pracovní listy:

  (Názvu "souhrnný test" se u druhého pracovního listu nelekejte, nebude známkován, je to velice krátký test jen pro vás, abyste si vyzkoušeli, zda jste racionální čísla zvládli.)

  Řešení OPRAVENÝCH pracovních listů č. 08 a 09 prosím zaslat nascanované či ofocené na email: 
  klikova@zssobotka.cz či na messenger lucie.klikova.jicin a to do neděle 12. 4. 2020 (v předmětu emailu uvádějte jméno žáka, třídu a čísla zaslaných pracovních listů). Vlastní řešení pracovních listů žáci opravují dle správného řešení, které zašlu na emailové adresy rodičů nyní výjimečně dříve kvůli Velikonocům - a to již v úterý odpoledne. Pracovní listy, prosím, scanujte až po opravách (žáci opravují v pracovních listech své výpočty barevnou propisovací tužkou či barevným slabým fixem, opravují celé postupy výpočtů, ne jen výsledky).

  K dalšímu procvičování doporučuji odkazy:

  A na závěr takový neobvyklý bonus…posílám odkaz na velice poutavý film podle skutečné události, možná pro vás bude motivací, proč se učit matematiku, na co je dobrá…:-). Film se jmenuje „Skrytá čísla“. Kdo se na něj kouknete, budu ráda, když mi dáte vědět, jak se vám líbil, já jsem se od něj nemohla odtrhnout.
  odkaz na film

  30. 3. - 5. 4. 2020

  Vytiskněte (případně přepište), vlepte a vyřešte do školního sešitu následující pracovní listy:

  Řešení OPRAVENÝCH pracovních listů č. 05, 06 a 07 prosím zaslat nascanované či ofocené na email: klikova@zssobotka.cz či na messenger lucie.klikova.jicin a to do pondělí 6. 4. 2020 (v předmětu emailu uvádějte jméno žáka, třídu a čísla zaslaných pracovních listů). Vlastní řešení pracovních listů žáci opravují dle správného řešení, které zasílám na emailové adresy rodičů v sobotu dopoledne (ponechají své chyby, které opraví barevně včetně postupů). Scanujte, prosím, až po opravách. V následujícím týdnu zasílám na emaily rodičů výkladová videa k jednotlivým pracovním listům. Sledujte tedy emailovou komunikaci. Pokud někomu emaily s řešením a videi nedorazily, kontaktujte mě.

  K dalšímu procvičování operací s racionálními čísly doporučuji následující odkazy:

  23. - 29. 3. 2020

  Před vypracováním nových pracovních listů shlédněte výkladovou prezentaci - jedná se o opakování matematických operací s celými a racionálními čísly:

  Dále vytiskněte, vlepte a vyřešte do sešitu tyto dva pracovní listy:

  Poté vyřešte do školního sešitu souhrnná cvičení na racionální čísla: str. 88/ cv. 1-8

  Řešení pracovních listů i příkladů z učebnice prosím zaslat nascanované či ofocené na email klikova@zssobotka.cz či na messenger lucie.klikova.jicin  a to do pondělí 30. 3. 2020. 

  K dalšímu procvičování operací s racionálními čísly doporučuji odkazy:

  16. - 22. 3. 2020

  K dalšímu procvičování doporučuji následující odkazy:

  ANGLICKÝ JAZYK

  TŘÍDA 7. A

  25. - 31. 5. 2020

  Úspěšně jsme začali L7, na vás je zejména si opakovat slovíčka z celé té lekce. Připomínejte si také, jak se tvoří present continuous tense a jeho použití pro plánovanou budoucnost, plus vazbu would like to…, budeme probírat společně v následujících hodinách ještě.

  Mějte připravená cvičení: učebnice 79/4, budeme to dělat jako dialogy, projděte si cvičení 79/5 a připravte si 79/6 – to budeme dělat také společně. Dále pak pracovní sešit 58/7, rovněž mějte připravené, procvičíme společně. Budu se těšit.

  18. - 24. 5. 2020

  • slovíčka L7 postupně komplet
  • zopakujte si vyjadřování budoucnosti formou present continuous – uč.tabulka na str. 76
  • dále si zopakujte zdvořilostní frázi I WOULD LIKE TO + inf a to i v otázkách a krátké odpovědi kladné i záporné – viz tabulka na str. 79  rovněž v učebnici; toť celé cvičení i výklad uděláme ještě společně

  Mějte na paměti, že teď jsou nejdůležitější ta slovíčka! Díky

  11. - 17. 5. 2020

  • jedeme on-line a budeme pokračovat ve stávající lekci procvičováním a hrami (komparativ, superlativ, opakujte si slovíčka i gramatiku)
  • cvičení: udělejte si z učebnice to čtení, str. 75 komplet, budeme se mu věnovat

  4. - 10. 5. 2020

  • pracovní sešit str. 50 / 6 a 7, dále 52 – celou stránku, a připravte si 54 – čtení
  • online si vyložíme superlativ a uděláme a zkontrolujeme cvičení

  27. 4. - 3. 5. 2020

  • učebnice, slovíčka zvládnuta, stupňování adjektiv, udělejte si výpisek do školních sešitů komplet
  • strana 68, komparativ, stupeň srovnávací, jednoduše tvoříme s pomocí sufixu ER, zvláštnosti si vypište včetně nepravidelnosti!
  • strana 67 AS strong AS – tabulka udělat výpisek
  • strana 72 superlativ – stupeň NEJ, výpisek, včetně zvláštností, probereme on-line
  • a použití he is THE BEST OF all
  • cvičení 73/4, 69/3
  • prac. seš. 49/1, 50/6, 51/2, 51/3
  • Prosím buďte připraveni, děkuji, vyložíme si to a procvičíme v online hodině ve čtvrtek

  20. - 26. 4. 2020

  1. máme domluvené cvičení z pracovního sešitu, str. 37/7, kontrola společně on-line
  2. a vypracujte k tomu ještě – učebnice str. 63 / cv. 7 – min. čas
  3. připravte si každý 4 věty o tom, jak teď trávíte čas, každá věta bude v jiném čase a sice: v minulém, přítomném, budoucím a v blízké ev. plánované budoucnosti (za pomoci going to, nebo průběhovém přít. času

  Slovíčka ze 6L, v této době, kdy se nevidíme ve škole, doporučuji – pište si je, učte se je psaním a pak opakováním, možná budete mile překvapení.

  Mrkněte sem: https://jakserychlenaucit.cz/jak-se-ucit-slovicka/

  Popř. youtube – jak se učit slovíčka, kartičkový systém, Iversenova metoda, jak se učit slovíčka každý den…

  13. - 19. 4. 2020

  • učebnice – strana 62/4 – to udělejte a vyfoťte a pošlete mi na email
  • dále v učebnici L 5C, strana 64, čtení a cvičení 4 a 6 ze strany 65
  • pracovní sešit: strana 44/2, 3, 4, 5
  • dále https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas
  • výsledky testu mi rovněž pošlete
  • on-line lekce (konzultace) v pátek 17. 4. 2020 od 8hodin, připravte si otázky, další lekce pak dle domluvy

  Happy Easter!

  6. - 12. 4. 2020

  • učebnice strany 58 a dál, slovíčka máte naučená, opakujte si je z celé páté lekce
  • dále si zopakujte, jak se tvoří zápor minulého času wasn´t, didn´t, couldn´t
  • udělejte cvičení str. 57/6 a 59/5
  • toť celé, zvolníme a z pracovního sešitu si udělejte cvičení dle libosti, nechám to tentokrát na vai disciplíně a zodpovědnosti
  • po této lekci uděláme opět revision test

  Děkuju všem, kdo mi posíláte texty a testy, většina z nich je na jedničky a pár na dvojky, vím, že to někteří děláte s pomocí, ale to je v pohodě, jsem rád, že pracujete a u mnohých z vás jsem velmi mile překvapen, jen tak dál; momentálně to řeším poznámkami k sobě, kdo odevzdal!

  30. 3. - 5. 4. 2020

  Učebnice: je třeba pokračovat dál v látce z učebnice, AJ je první cizí jazyk.

  Následující program je však lehký, leč pořád toho je dost k procvičení:

  1. Zopakujte si minulý čas – koncovka – ed a zopakujte si minulý čas nepravidelných sloves, která už znáte, vše viz tabulky v učebnici str. 52, tamtéž udělejte cvičení 1 a 3.
  2. Zopakujte si předložky s časem at, in, on; dělali jste již se mnou, str. 53 a tamtéž cvičení 9.

  Čtení – učebnice strany 54 až 55, přečtěte a k textu vypracujte cv. 1, 3 a 5 (poslechu netřeba).

  Podobné čtení pak máte v pracovním sešitu str. 38, vypracujte k němu cvičení, ponechám na Vaší libovůli.

  Přiložený bude test, který vypracujte a posílejte mi ho na můj pracovní mail, soubor nazvěte vždy jméno_příjmení_třída_předmět, takže např. petr_novák_7A_AJ, děkuji.

  Odkaz: TEST

  Test bude krátký, ale jako vždy všestranně zaměřený, kreativní a známkování mírné.

  A podívejte se znovu na tu vazbu there is / are, někdo mi neodpověděl na důvod výskytu toho 2x v té větě, viz test (přeložte si – v kuchyni je stůl, na stole je kniha, pod stolem je krabice, na obloze jsou hvězdy, v posteli je plyšák).

  God bless!

  23. - 29. 3. 2020

  • učebnice str. 48 a 49 zopakovat minulé tvary slovesa BE a vazbu there was, včetně zápisu do školního sešitu, viz. tabulky na obou stranách, vypracujte cvičení str. 48/2 a 4, dále str. 49/cv. 6 a 7, pracovní sešit, str. 34 a 35/cv. 1
  • dále v učebnici dvojstrana 50 – 51, je to hlavně o slovní zásobě, čtení a porozumění, přečtěte si text str. 51 a udělejte cvičení kromě těch s poslechem, která jdou
  • pracovní sešit str. 35/cv. 1, 2, 3 (poslech je jen kontrola, takže vypracujte s klidem i tu trojku, diky)
  • opakovat slovíčka
  • test
  • vyplněný a podepsaný test vyfoťte, případně naskenujte a vložte jako přílohu do e-mailu: guse@zssobotka.cz

  16. - 22. 3. 2020

  • učebnice str. 46 až 47, zopakovat past simple BE a vazbu there was / were, cvičení 1, 3, 4, 5, 6, str. 47 přečíst text a cv. 7 a 8
   naučit se postupně všechna slovíčka ze 4 lekce (každý den pár minut lepší než x hodin pak dohánět najednou - remember my words!)
  • pracovní sešit str. 32 až 33 všechna cvičení
  • www.helpforenglish.cz 
  • využijte youtube, zadejte např. Nejčastější chyby v aj, skvělou formou podané, taky si najděte kanál Bronislava Sobotky, nadšeného učitele angličtiny, zábavnou a skvělou formou podané, najděte si svůj level

  TŘÍDA 7. B

  25. - 31. 5. 2020

  • online výuka: čtvrtek 9:00
  • zadané úkoly z minulé hodiny poslat na email martina.javurkova@email.cz do 26. 5. 2020 (všechny v jednom emailu):
  • učebnice: str. 76/cv. 4; str. 80/cv. 5 (k tomu je třeba přečíst si plány teenagerů na str. 81 v rámečcích se jmény); str. 82/cv. 1
  • pracovní sešit str. 57 (celá) + 58/4, 5 + 60/cv. 1, 2, 3

  18. - 24. 5. 2020

  • online výuka: čtvrtek 9:00
  • zadané úkoly z minulé hodiny poslat na email martina.javurkova@email.cz do 19. 5. (všechny v jednom emailu):
  • učebnice str. 69 – tabulka (as..as) do sešitu + písemně cv. 5, 6, 7
  • pracovní sešit str. 50/ cv. 6, 7
  • Language check Unit 6 – učebnice str. 122/1, 2, 3 (cv. 3 dle kontextu)
  • PDF soubor (as..as + výsledky) – zaslat počet správných odpovědí

  11. - 17. 5. 2020

  • online výuka: čtvrtek 9:00 (připravená učebnice, pracovní sešit, gramatika sešit, psací potřeby)
  • zadané úkoly z minulé hodiny poslat nejpozději den před online výukou na email martina.javurkova@email.cz

  4. - 10. 5. 2020

  • online výuka: čtvrtek 9:00 (připravená učebnice, pracovní sešit, gramatika sešit, psací potřeby)
  • zadané úkoly z minulé hodiny poslat nejpozději den před online výukou na email martina.javurkova@email.cz

  27. 4. - 3. 5. 2020

  • pracovní sešit str. 46/reading + cv. 1, 2
  • online výuka: čtvrtek v 9:00 (připravená učebnice, pracovní sešit, gramatika sešit, psací potřeby)

  20. - 26. 4. 2020

  • vypracovat pracovní list Pracovní list 5 – AJ7 (vyplněný „Pracovní list 5“ zaslat na email martina.javurkova@email.cz nejpozději do 26. 4. 2020)
  • učebnice str. 62/cv. 4, 6 + str. 63/cv. 7 + 63/cv. 9, 10 (cv. 9 a 10 do sešitu)
  • pracovní sešit str. 44, 45 (tyto dvě stránky vyfotit a poslat na můj email společně s pracovním listem)

  13. - 19. 4. 2020

  • vypracovat všechny úkoly z pracovního listu Pracovní list 4 – AJ7 (vyplněný „Pracovní list 4“ zaslat na email martina.javurkova@email.cz nejpozději do 19. 4. 2020)
  • přečíst slovíčka 5B (pracovní sešit str. 82)
  • učebnice str. 60, 61

  6. - 12. 4. 2020

  • vypracovat všechny úkoly z pracovního listu „Pracovní list 3 – AJ7“ (vyplněný „Pracovní list 3“ zaslat na email martina.javurkova@email.cz)
  • učebnice str. 110 a 111: přečíst a přeložit si Episode 1 a Episode 2 (nahlas ústně; vypsat a přeložit si z těchto epizod slovíčka nebo spojení, která neznáte)

  libovolně procvičovat online:

  30. 3. - 5. 4. 2020

  • zopakovat si učivo z předchozího týdne – vyplnit přiložený Pracovní list 2 – AJ7 (každý sám vypracuje a z druhé strany listu písemně, česky, zhodnotí své pokroky +, -; listy si zakládejte!)
  • pracovní sešit str. 82 – slovíčka 5A (výslovnost lze poslechnout na internetu – např. https://translate.google.cz/)
  • učebnice lekce 5A (str. 56 až 59 – udělat vše, co lze, bez poslechu)
  • pracovní sešit lekce 5A str. 40, 41, 42 + str. 76/Přehled gramatiky – COULD (do sešitu)

  23. - 29. 3. 2020

  • zopakovat si učivo z předchozího týdne – vyplnit přiložený Pracovní list 1 – AJ7 (každý sám vypracuje a z druhé strany listu písemně – česky - zhodnotí své pokroky +, -) à listy si zakládejte!
  • pracovní sešit str. 82 – slovíčka 4C (výslovnost lze poslechnout na internetu – např. https://translate.google.cz/)
  • učebnice str. 54/cv. 1, 2, 3 + str.  55/5 (písemně)
  • pracovní sešit str. 38 (celá) + str. 39 / Your progress + Your project (na A4 – buď na PC nebo čitelně rukou – koláž z obrázků, z časopisů) – poslat (dokument nebo fotku projektu) na email: martina.javurkova@email.cz do 29. 3. 2020
  • učebnice str. 121 - Language Check Unit 4/ cv. 1, 2, i 3 (zkuste doplnit z kontextu bez poslechu)

   16. - 22. 3. 2020

   • pracovní sešit str. 81 – umět slovíčka 4B
   • učebnice str. 50 + 51; 52/cv. 1, 2, 3; str. 53/cv. 6, 7 (do sešitu); 9 (do sešitu)
   • + dobrovolně na procvičení - pracovní sešit str. 34 - 37

   NĚMECKÝ JAZYK

   TŘÍDA 7. A

   25. - 31. 5. 2020

   Velmi jednoduše – slovíčka máme vypsaná, opakujte si je, to je to nejpodstatnější teď, soustřeďte se na učebnici str. 59, jsou tam obrázky a slovíčka, ta mi přeložte na papír, napište vždy to německé a vedle překlad, a na každé vymyslete DVĚ! Různé věty, napište také a celé vyfoťte a posílejte na e-mail. Pozor, jaký člen má e-mail v němčině!

   18. - 24. 5. 2020

   • Wiederoholungstest L5, pracovní sešit strana 49 a 50
   • mírně i pokročíme, vypište si všechna slovíčka L6 a učte se je postupně, toť vše!
   • testy mi posílejte na mail

   11. - 17. 5. 2020

   • učebnice strana 55 – přečtěte si mail a vypracujte k němu cvičení – str. 56
   • dále 56/17 a 58/19 – písemně a posílejte na můj mail
   • čtěte si také nahlas str. 57/18
   • pracovní sešit: 45 / 10 – vyfoťte a posílejte mi
   • dále 44/6, 7 a 46/11, 12; 13 (cvičení 13 udělejte ústně, rychlý překlad)

   4. - 10. 5. 2020

   • opakujte slovíčka z L5 plus vypsat gramatiku, tu už znáte, je to pokročilé časování sloves – str. 51 v učebnici, pozor na slovíčko basteln
   • celá tato lekce je o časování, využijte tedy času k upevnění si této látky, to může udělat i každý jednotlivě
   • cvičení v učebnici str. 51 /4 celé!, 52/7, 8, 10 – toto opět vyfocené posílejte ke kontrole

   27. 4. - 3. 5. 2020

   • vypsat slovíčka 5. L
   • vypracovat Wiederholungstest, strany 38 a 40 v prac. sešitu a posílejte mi na mail, diky

   20. - 26. 4. 2020

   Opakování na test

   • učebnice strany 46 a 47, cvičení – 10, 11, 12, 13, 15
   • plus cvičení v pracovním sešitu – tipy viz již min. týden, a souhrn gramatiky tam
   • zopakujte slovní zásobu, oblast - škola, třída, hodiny, to co už známe z reálii německy mluvících zemí

   13. - 19. 4. 2020

   • učebnice výpisek strana 44 ein, mein, dein, kein a jejich skloňování, kdo umí členy z minula, umí v podstatě toto – takže hned potom cvičení str. 45/8 a 9, vyfoťte ho a posílejte mi ho, díky
   • pracovní sešit – ve Vaší benevolenci, strany 34 až 38, doporučuju zejména cvičení 7 a 15, jsou o pohotovnosti, ještě týden a uděláme Wiederholungstest
   • souhrn gramatiky – pracovní sešit strana 39

   Frohe Ostern!

   6. - 12. 4. 2020

   • vypište si všechna slovíčka z L 4 a naučte se je, denně několik minut
   • učebnice strana 42 používání členů, vypište si tabulku z té stránky a udělejte tam cvičení 2 celé, a pak si vypište ze strany 43 používání der / ein, die / eine, das / ein
   • se slovíčky je toho dost, vstřebejte to a pokračování příště

   Pracovní sešit, udělám to tentokrát na vaší benevolenci, udělejte cvičení, která uznáte za vhodná, nebo která se vám budou líbit. Kdy jindy, když ne teď učte se samostatnosti a zodpovědnosti, bude vás poté čekat zase ten závěrečný opakovací test z pracovního sešitu.

   Děkuji všem, kdo mi posíláte texty a testy, většina z nich je na jedničky a pár na dvojky, vím, že to někteří děláte s pomocí, ale to je v pohodě, jsem rád, že pracujete a u mnohých z vás jsem velmi mile překvapen, jen tak dál; momentálně to řeším poznámkami k sobě, kdo odevzdal!

   30. 3. - 5. 4. 2020

   • Gramatiku z lekce 3 máme hotovou, je čas si trochu odpočinout, ale jen trochu.
   • Zahrajte si hru na straně 40, návod česky, hrajte do omrzení, je to dobré cvičení, věty, ke kterým jako hráči přijdete si říkejte nahlas!!!
   • Z pracovního sešitu nás však čeká opakovací test, strany 31 a 32, krom cv. 6, posílejte mi na mail.
   • Soubor nazvěte vždy jméno_příjmení_třída_předmět, takže např. petr_novák_7A_AJ, děkuji.

   23. - 29. 3. 2020

   • učebnice – vypsat gramatiku, do škol. seš. – přivlastňovací zájmena, ihr/ihre, sein/seine, viz. tabulka str. 39, vypracovat cvičení písemně do sešitu str. 38/cv. 11, str. 39/cv. 12, 13
   • pracovní sešit str. 30 zopakujte si gramatiku z tabulky zde, přehled
   • slovíčka máme vypsaná z celé lekce
   • test
   • vyplněný a podepsaný test vyfoťte, případně naskenujte a vložte jako přílohu do e-mailu: guse@zssobotka.cz

   16. - 22. 3. 2020

    • opakovat slovíčka 3. lekce
    • učebnice str. 36 až 37, výpisek gramatika GERN a AM LIEBSTEN, viz. tabulka; cvičení 5, 6, 7, 8, 9
    • pracovní sešit str. 27, 28 a 29, všechna cvičení kromě poslechových
    • na youtubu si zadejte "nejčastější chyby v němčině", jsou to prima videa

   Viel Glück!

   TŘÍDA 7. B

   25. - 31. 5. 2020

   18. - 24. 5. 2020

   11. - 17. 5. 2020

   4. - 10. 5. 2020

   27. 4. - 3. 5. 2020

   20. - 26. 4. 2020

   13. - 19. 4. 2020

   6. - 12. 4. 2020

   30. 3. - 5. 4. 2020

   Přelož si následující slova a přiřaď k obrázkům typických pro německy mluvící země v prezentaci pod slovíčky. Výsledek zapiš do sešitu.

   • Hamburg – Dresden – Tropical Islands – Currywurst – die Alpen – der Weihnachtsmarkt in Dresden – Berlin –  Angela Merkel – die Limonade aus Österreich – die Limonade gemischt mit Cola – die Kuh in den Alpen – das Riesenrad in Wien – Sachertorte – das Schloss Schönbrunn – die Landkarte Deutschlands – das Bier – Köln am Rhein – Euro – das Schloss Neuschwanstein – die Pisten in den Alpen 

   Prezentace

   • Pracovní sešit 44/6, 46/11
   • Přelož podle slovíček na str. 51
    • Hraju na housle.
    • Směješ se rád?
    • V pondělí pracujeme doma.
    • Moje mamka dělá aerobik.
    • Mám rád/a čtení, surfování a cestování.
    • Fotografuji rád a nejraději maluju.

   Vypracované úkoly (foto) zašlete do 5. 4. 2020 na mail m.kotatkova@seznam.cz nebo na messenger. Děkuji. 

   23. - 29. 3. 2020

   Přečtěte si následující otázky a přeložte si je, stačí ústně.

   • In welcher Stadt (v jakém městě) wohnen die Mädchen (dívky)?
   • Wie heißt das Mädchen mit (s) blonden Haaren?
   • Wie heißt das Mädchen mit (s) braunen Haaren?
   • Haben die Mädchen ein Tier (zvíře)?
   • Was möchte (co by chtěl) Nic trinken?
   • Woher kommt Sam?
   • Wie ist Sams Lieblingsessen (oblíbené jídlo)?
   • Wie (jaké) ist der Familienname von Sam?

   Podívejte se na následující video, je to video pro studenty namluvené jednodušší němčinou. Nezapomeňte si pustit německé titulky.

   https://www.youtube.com/watch?v=F6khA8eZaD4

   Po zhlédnutí odpovězte na otázky celou větou do školního sešitu.

   • Pracovní sešit 44/5 Wann kocht Lukas?/Mo   Lukas kocht am Montag
    • Kdy vaří Lukáš?/pondělí   Lukáš vaří v pondělí.
    • Podle tohoto vzoru vypracujte cvičení. Předložka „am“ se používá vždy u dnů v týdnu.

   Přeložte do školního sešitu dle vzoru:

   • reisen – cestovat
   • das Reisen – cestování

   telefonieren – das Telefonieren – chatten – das Chatten – schwimmen – das Schwimmen – kochen – das Kochen – fotografieren – das Fotografieren

   Vypracované úkoly (foto) zašlete do 29. 3. 2020 na mail m.kotatkova@seznam.cz nebo na messenger. Děkuji.

   16. - 22. 3. 2020

   • pracovní sešit str. 51 – vypište do školního sešitu všechna slovesa, vyberte 7 z nich a vyčasujte, všechna slovesa se naučte
   • pracovní sešit str. 43/2, 44/4
   • učebnice str. 51/7 – vytvořte 5 vět, zapište do sešitu a věty přeložte
   • poslech pohádky na https://decko.ceskatelevize.cz/nemcina-s-mitzi-a-maus - M. a M. si hrají na školu – vypište do školního sešitu všechna známá slovíčka
   • všechny vypracované úkoly prosím vyfoťte a zašlete na e-mail m.kotatkova@seznam.cz nebo do skupinky, a to do 22. 3. 2020.
   • v případě nejasností jsem k dispozici ve skupince

   FRANCOUZSKÝ JAZYK

   25. - 31. 5. 2020

   • na Samepage máte tento týden k dispozici:
    • zvukový záznam: slovní zásoba lekce 3A
    • zvukový záznam: četba textu 3A
    • diktát na čísla …. přepis diktátu pošlete do chatu na Samepage do čtvrtka do do 15:00, já jako vždy zveřejním v pátek dopoledne řešení
   • přečtěte si text 3A, naučte se slovíčka

   18. - 24. 5. 2020

   • na Samepage máte tento týden k dispozici:
    • PL se cvičením k rozšiřování slovní zásoby
    • zvukový záznam k cvičení
   • vytvořte 5 vět podle namluveného zadání, pošlete mi fotku či printscreen vašich vět
   • vypracujte PL na čísla na Samepage…. fotku / printscreen obou úkolů pošlete do chatu na Samepage (do čtvrtka 21. 5. 2020 do 15:00)

   11. - 17. 5. 2020

   • pusťte si ze záznamu na Samepage diktát na slovní zásobu k rodině
   • diktát přepište (v ruce nebo ve Wordu, záleží na vás) a pošlete mi ho do čtvrtka 14. 5. 2020 do 15:00 na Samepage do chatu (do soukromého chatu vlevo, ne k zadání úkolů), já jako vždy zveřejním v pátek dopoledne řešení diktátu
   • zopakujte si čísla do stovky (pokud by někdo čísla zapomněl, tak jsem vám gramatiku nahrála, máte ji na Samepage u zadání; také tam naleznete list s vysvětlením – pokud ho třeba někdo ztratil)

   4. - 10. 5. 2020

   • na Samepage máte tento týden k dispozici:
    • slovní zásobu s obrázky, stáhněte si ji
    • zvukový záznam k naučení slovní zásoby na téma LA FAMILLE (rodina) a slovesu s’appeller (jmenovat se)

   27. 4. - 3. 5. 2020

   • pusťte si záznam diktátu na Samepage
   • přepište ho do Wordu a pošlete mi ho (prosím do čtvrtka do  14:00)
   • řešení diktátu se objeví na Samepage na konci týdne
   • detailnější pokyny či individuální konzultace jako vždy na Samepage 

   20. - 26. 4. 2020

   • stáhněte si list s vazbami slovesa AVOIR ze Samepage
   • naučte se vazby se slovesem AVOIR
   • k nácviku správné výslovnosti vazeb použijte na Samepage přiložené zvukové záznamy
   • zkuste si cvičení na překlad z listu:
    • řešení se objeví na konci týdne na Samepage
    • váš překlad mi do pátku 24. 4. pošlete na mail nebo vložte do chatu

   6. - 19. 4. 2020

   zadání na dva týdny:

   • v e-mailu najdete poslechová cvičení – sloveso AVOIR v kladu, v záporu, v otázce a nakonec shrnutí
   • K POSLECHU DOPORUČUJI SLUCHÁTKA. ELIMINUJETE OKOLNÍ ZVUKY A LÉPE USLYŠÍTE.
   • na samepage najdete také list s gramatikou (sloveso avoir)
   • zkuste si test (není na známky, jen na procvičení): https://en.daypo.com/avoir.html
   • Přidejte se na samepage.io! 

   30. 3. - 5. 4. 2020

   INFORMACE K SAMEPAGE: Ozvěte se mi na e-mail a já vám na něj obratem pošlu pozvánku k Samepage.  Jinak se tam nedostanete. :D 

   23. - 29. 3. 2020

   zkuste se naučit abecedu s těmito videi:

    zopakujte si sloveso být:

   Přidejte se na samepage.io!

   16. - 22. 3. 2020

   • slovíčka k lekcím 2C a 2D
   • zopakujte si sloveso být, členy a podstatná jména
   • projděte si k těmto látkám papíry a cvičení, která jsme již dělali

   DĚJEPIS

   25. - 31. 5. 2020

   • učebnice str. 130 – 134, přečíst, udělat stručný výpisek
   • pracovní sešit, vypracovat str. 43 - 45
   • výpisky a další materiály naleznete na společném emailu: 7dejepis@email.cz (heslo: Sobotka)

   18. - 24. 5. 2020

   • učebnice str. 124 – 129, přečíst, vypsat stručně význam všech slovíček ze strany 129 - 130
   • výklad: https://www.youtube.com/watch?v=hjcdOEiqskI
   • pracovní sešit, vypracovat str. 41 - 42
   • Ti z Vás, kteří neprezentovali během roku svůj referát - mi ho do konce týdne zašlou na email: sabina.veigertova@seznam.cz
   • výpisky a další materiály naleznete na společném emailu: 7dejepis@email.cz (heslo: Sobotka)

   11. - 17. 5. 2020

   4. - 10. 5. 2020

   • učebnice str. 115 – 120, přečíst, udělat zápisek a vypsat všechna slovíčka ze strany 120, zápisek vyfoť a zašli ke kontrole na email: sabina.veigertova@seznam.cz
   • výklad: https://www.youtube.com/watch?v=9myDVRMI8fY
   • pracovní sešit, vypracovat str. 38
   • výpisky a další materiály naleznete na společném emailu: 7dejepis@email.cz (heslo: Sobotka)

   27. 4. - 3. 5. 2020

   20. - 26. 4. 2020

   13. - 19. 4. 2020

   6. - 12. 4. 2020

   30. 3. - 5. 4. 2020

   23. - 29. 3. 2020

   16. - 22. 3. 2020

   • učebnice str. 76 - 87, přečíst, odpovídat na doprovodné otázky
   • pracovní sešit, vypracovat str. 26 – 29
   • zapsat do slovníčku všechny pojmy str. 83
   • na youtube: reconquista - https://www.youtube.com/watch?v=NuQvg6LrAys

   ZEMĚPIS

   25. - 31. 5. 2020

   18. - 24. 5. 2020

   • přečtěte si v učebnici text o Austrálii, s. 44 – 46
   • zápis máte k dispozici na Samepage (nalepte si ho a vypracujte slepou mapu v dolní části stránky) … své odpovědi mi pošlete do chatu do 21. 5. 2020 do 15:00, řešení dám na Samepage jako vždy v pátek dopoledne
   • pusťte si krátké dokumenty o Austrálii:
   • odpovězte na otázky k dokumentům, své odpovědi mi pošlete do chatu do 21. 5. 2020 do 15:00 … řešení vložím na Samepage také v pátek dopoledne

   11. - 17. 5. 2020

   • zopakujte si celou Asii
   • zkontrolujte si, zda máte v pořádku všechny zápisy od zahájení distanční výuky (pokud ne, jsou stále dostupné na Samepage u zadání práce pro jednotlivé týdny)
   • vypracujte na Samepage přiložený PL, fotku mi pošlete do chatu na Samepage (do čtvrtka 14. 5. 2020 do 15:00, já jako vždy v pátek dopoledne zveřejním řešení)

   4. - 10. 5. 2020

   20. 4. - 3. 5. 2020

   6. - 19. 4. 2020

   zadání na dva týdny:

   30. 3. - 5. 4. 2020

   INFORMACE K SAMEPAGE: Ozvěte se mi na e-mail a já vám na něj obratem pošlu pozvánku k Samepage.  Jinak se tam nedostanete. :D 

   23. - 29. 3. 2020

   Přidejte se na samepage.io!

   16. - 22. 3. 2020

   PŘÍRODOPIS

   25. - 31. 5. 2020

   LIPNICOVITÉ

   • učebnice strana 106 -107 
   • přečíst
   • výpisek (shrnutí - zelený obdélník, zástupci)
   • přečíst zajímavosti na liště
   • otázky a úkoly str. 107 ústně

   VSTAVAČOVITÉ 

   • učebnice strana 108 – 109 
   • přečíst
   • výpisek (shrnutí, zástupci)
   • přečíst zajímavosti na liště
   • otázky a úkoly str. 109 ústně
   • výpisky si řádně zpracovávejte, v září se k učivu vrátíme a budeme se sešity a s výpisky pracovat!!!

   Testík

    1. Co je plodem lilkovitých rostlin?
    2. Vyjmenuj 3 lilkovité rostliny, které se pěstují jako zelenina.
    3. Vyjmenuj 3 jedovaté rostliny.
    4. Jaké je charakteristické květenství hvězdnicovitých rostlin?
    5. Co je plodem hvězdnicovitých rostlin?
    6. Která rostlina se pěstuje pro olejnatá semena?
    7. Které hvězdnicovité můžeš vidět na louce nebo v trávníku?
    8. Které rostliny mají léčivé účinky? (hvězdnicovité)

   Odpovědi pošli do pátku 29. 5. 2020 (jana.zumrova@centrum.cz)

   18. - 24. 5. 2020

   HVĚZDICOVITÉ

   • učebnice strana 102 – 103 
   • přečíst
   • výpisek (shrnutí - zelený obdélník, zástupci)
   • přečíst zajímavosti na liště
   • otázky a úkoly str. 103 ústně

   JEDNODĚLOŽNÉ - LILIOVITÉ

   • učebnice strana 104 – 105 
   • přečíst
   • výpisek (shrnutí, zástupci)
   • přečíst zajímavosti na liště
   • otázky a úkoly str. 105 ústně

   11. - 17. 5. 2020

   HLUCHAVKOVITÉ

   • učebnice strana 98 – 99 
   • přečíst
   • výpisek (shrnutí - zelený obdélník, zástupci)
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 98 a 99)
   • otázky a úkoly str. 99 ústně

   LILKOVITÉ

   • učebnice strana 100 – 101 
   • přečíst
   • výpisek (shrnutí, zástupci)
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 100 a 101)
   • otázky a úkoly str. 101 ústně
   • odkaz  https://www.skolasnadhledem.cz/game/3213

   4. - 10. 5. 2020

   BOBOVITÉ

   • učebnice strana 94 – 95 
   • přečíst
   • výpisek (shrnutí - zelený obdélník, zástupci – rozdělit do skupin – luštěniny, pícniny…)
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 94 a 95)
   • otázky a úkoly str. 95 ústně

   MIŘÍKOVITÉ

   Test – vypracuj odpovědi na otázky a pošli do 7. 5.

   1. Vyjmenuj 4 rostliny, které patří mezi pryskyřníkovité (rodové i druhové jméno)
   2. Jak se využívají brukvovité rostliny
   3. Vyjmenuj 5 rostlin brukvovitých (rodové i druhové jméno)
   4. Jaké květy mají rostliny růžovité
   5. Co je plodem růžovitých rostlin
   6. Vyjmenuj 6 rostlin růžovitých (rodové i druhové jméno)

   Pokud něčemu nerozumíte, tak mi pište, vše vysvětlím.

   27. 4. - 3. 5. 2020

   BRUKVOVITÉ

   • učebnice strana 90 - 91 
   • přečíst
   • výpisek (shrnutí - zelený obdélník, zástupci – brukev řepka olejka, brukev zelná……)
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 90 a 91)
   • otázky a úkoly str. 91 ústně

   RŮŽOVITÉ 

   • učebnice strana 92 – 93 
   • přečíst
   • výpisek (shrnutí, zástupci)
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 92 a 93)
   • otázky a úkoly str. 93 ústně

   20. - 26. 4. 2020

   Pryskyřníkovité

   • učebnice strana 88 – 89 
   • číst
   • výpisek (shrnutí, zástupci)
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 88 a 89)
   • otázky a úkoly str. 89 ústně
   • v současné době tyto rostliny kvetou, můžeš si je vyfotit a určovat

   DÚ (zezadu do sešitu) – odpověz na otázky, pošli na e-mail (jana.zumrova@centrum.cz) do 24. 4. 2020

    1. Vyjmenuj 6 jehličnanů
    2. Vyjmenuj 6 listnatých stromů
    3. Který stát má na vlajce javorový list
    4. Který stát má na vlajce siluetu cedru

   13. - 19. 4. 2020

   Listnaté stromy a keře

   • učebnice strana 86 – 87
   • číst
   • výpisek
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 86 a 87)
   • otázky a úkoly str. 87 ústně

   6. - 12. 4. 2020

   Okrasné jehličnany, krytosemenné rostliny

   • učebnice str. 84 - Okrasné jehličnany, str. 85 - Krytosemenné rostliny
   • číst
   • výpisek Okrasné jehličnany – vypsat zástupce
   • Krytosemenné rostliny – tabulka – str. 85
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 84 a 85)

   DÚ – zezadu do sešitu napiš odpovědi na otázky, napiš jméno, vyfoť, pošli do 9. 4. 2020 na e-mail: jana.zumrova@centrum.cz

   1. Vyjmenuj části květu
   2. Vyjmenuj plody (rozděl je do dvou skupin)
   3. Vyjmenuj typy květenství

   30. 3. - 5. 4. 2020

   Nahosemenné rostliny, jehličnany

   • učebnice strana 80 - 83
   • číst, výpisek
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 80 – 83)
   • DÚ – zapsat do sešitu využití dřeva, výrobky ze dřeva (minimálně 10 příkladů) – vyfotit výpisky a domácí úkol – poslat mailem na mou adresu: jana.zumrova@centrum.cz

   23. - 29. 3. 2020

   Semena a plody

   • učebnice strana 76 – 77 
   • otázky a úkoly str. 77 – ústně
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 76 - 77)
   • výpisek
   • ke každému plodu nakreslit obrázek

   Rozmnožování rostlin, růst a vývin rostlin

   • učebnice strana 78 - 79 
   • číst, výpisek, zajímavosti na liště
   • otázky a úkoly strana 79

   16. - 22. 3. 2020

   Květ, květenství, opylení

   • učebnice str. 73 – 75
   • otázky a úkoly str. 74 a 75 – ústně
   • přečíst zajímavosti na liště (str. 73 - 75)

   FYZIKA

   25. - 31. 5. 2020

   Fáze Měsíce

   • učebnice str. 104 - 106
   • prezentace: Fáze Měsíce
   • zápis do sešitu str. 106 – modrý rámeček

   Kontrolní otázky k odeslání na simral@zssobotka.cz

   1. Ve které fázi je Měsíc v den odeslání tvé odpovědi na otázku?
   2. Měsíc se během milionů let od Země

   a/ vzdaluje

   b/ přibližuje se

   c/ zůstává stejně daleko.

   Vyber správnou odpověď.

   18. - 24. 5. 2020

   Stín, polostín, zatmění

   Kontrolní otázky k odeslání na simral@zssobotka.cz

    1. Proč je zatmění Slunce vzácný jev, kdežto zatmění Měsíce poměrně častý jev?
    2. Dožijeme se úplného zatmění Slunce i v Česku?

   11. - 17. 5. 2020

   Přímočaré šíření světla

   Optické prostředí

   Průhledné

   Průsvitné

   Neprůhledné

   mastný papír

    

    

    

   voda /pramenitá/

    

    

    

   cihla

    

    

    

   kouř

    

    

    

   bouřkový mrak

    

    

    

   Žádost: Zašlete mi zprávu, zda jste schopni otevřít prezentace v Power Pointu. Další prezentace z optiky se budou zabývat zobrazováním chodu paprsků a to v pdf nebude fungovat.

   4. - 10. 5. 2020

   Přetlak, podtlak, vakuum

   • učebnice str. 91-93
   • prezentace: Přetlak, podtlak, vakuum
   • zápis do sešitu 93   – modrý rámeček
   • otázka jen pro borce:
    • Můžeš pít z druhého patra velmi dlouhým brčkem z lahve stojící na chodníku? Na patro počítáme 3 m a atmosférický tlak je 100 000 Pa. 

   Žádost: Zašlete mi zprávu, zda jste schopni otevřít prezentace v Power Pointu. Další prezentace z optiky se budou zabývat zobrazováním chodu paprsků a to v pdf nebude fungovat.

   27. 4. - 3. 5. 20202

   Archimedův zákon pro plyny

    Příklad:

    1. Teplovzdušný balon má objem 1400 m3. Urči vztlakovou sílu, která na něj působí ve vzduchu o hustotě 1,3 kg/m3.
    2. Kdy se poprvé vznesl balonem člověk a čím byl balon naplněn?

   Odpověď odešli tradičně na  simral@zssobotka.cz

   Všechny Vaše práce jsou archivovány a jejich plnění sledováno v seznamech, tak se snažte!

   20. - 26. 4. 2020

   Základy meteorologie

   • učebnice str. 84 - 86
   • prezentace: Meteorologie
   • zápis do sešitu 88 – modrý rámeček
   • otázka do sešitu: Uveď alespoň tři lidské činnosti, které znečišťují atmosféru.

   13. - 19. 4. 2020

   Atmosférický Země

   • učebnice str. 84 - 86
   • prezentace:  Atmosféra Země
   • zápis do sešitu ze str. 86
   • otázka do sešitu: Uveď alespoň tři lidské činnosti, které znečišťují atmosféru.

   6. - 12. 4. 2020

   Atmosférický tlak

    1. Při Torricelliho pokusu je výška rtuti v trubici 76 cm. Urči atmosférický tlak, jestliže hustota rtuti je 13 500 kg/m3.
    2. Čím je způsoben atmosférický tlak a jaká je jeho normální hodnota?

   Vypracovaný testík odešli na simral@zssobotka.cz ke kontrole.

   30. 3. - 5. 4. 2020

   Vlastnosti plynů

   23. - 29. 3. 2020

   Pascalův zákon

   • učebnice str. 77 a 78
   • otázky 1 a 2 str. 78
   • prezentace k tématu: Pascalův zákon
   • TEST:
    • Jak zní Pascalův zákon? 
    • V kapalině je tlak 2,5 MPa. Jak velká tlaková síla působí na píst o obsahu 100 cm2?
    • Zvedne hydraulický zvedák automobil o hmotnosti 1000 kg, jestliže obsah malého pístu je 5 cm2, velkého 250 cm2 a na malý píst bude působit síla 300N?                                                                                                                                                                

   16. - 22. 3. 2020

   Výukové materiály:


   Kontakt

   ZŠ, Sobotka, okres Jičín
   Jičínská 136, 507 43 Sobotka
   493 571 539, 493 599 140
   710 01 379
   DIČ nejsme plátci DPH

   Oblíbené odkazy