DOMÁCÍ ÚKOLY - 6. ROČNÍK ___________________________________________

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice Český jazyk 6, Fraus– vypsání g tabulek do školního sešitu – shoda přísudku s podmětem a grafy
 • pracovní sešit pro 6. ročník - Základní větné členy
 • procvičování pravopisu (doplňovačky on line na internetu, zaměřit se na shodu přísudku s podmětem)
 • diktát (prosím rodiče o jeden diktovaný text – učebnice, s. 70/cv. 3, děti si zapíší do školního sešitu)

23. - 29. 3. 2020

 • Učebnice Český jazyk 6, Fraus – nadpis Rozvíjející větný člen – Přívlastek - vypsání g tabulek do školního sešitu –  s. 71 (přívlastek), s. 72 (přívlastek grafy)
 • Učebnice Český jazyk 6, s. 71/ cv. 2 – do školního sešitu napsat a rozlišit barevně přívlastek shodný a neshodný
 • Pracovní sešit pro 6. ročník, s. 31/ cv. 1, 2, 3
 • Opakování na internetu – doplňovačky na shodu přísudku s podmětem (jakákoliv webová stránka)
 • DOMÁCÍ ÚKOL z mluvnice, který můžete poslat na můj školní email k ohodnocení:
 • Učebnice Český jazyk s. 70/cv. 1 – napište správně pravopis a za každou větu stručné zdůvodnění pravopisu do závorky (např. ty děti, proto píšu hrály nebo ta kuřata, proto píšu hrabala….)pokud děti zvládnou poslat jako přílohu ve wordu na můj školní email, mohu jim opravit a ohodnotit.

SLOH

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice Český jazyk 6, s. 127 – zapsat do sešitu na sloh Výtah a výpisky
 • str. 128/cv. 1

23. - 29. 3. 2020

 • Pracovní sešit – s. 59/ cv. 1., 2 – pod textem v růžovém obdélníku jsou vypsané hlavní myšlenky textu, ale jsou sepsané nešikovně, přepište je srozumitelněji hned vedle na volné řádky.
 • Heslovitá osnova výtahu se nepíše ve větách, tedy např. 1. Léky v Egyptě 

LITERATURA

16. - 22. 3. 2020

 • četba z Čítanky – kapitola Nevšední příběhy
 • libovolný výběr, četbu prosím zapsat do sešitu na literaturu, vyberte si jeden úryvek z čítanky, uveďte autora, název knihy, název úryvku, zhodnocení četby (jak se Vám úryvek četl, co Vás pobavilo, ne/bavilo, ne/zaujalo). 

23. - 29. 3. 2020

 • četba z Čítanky – kapitola Nevšední příběhy
 • libovolný výběr, četbu prosím zapsat do sešitu na literaturu, vyberte si jeden úryvek z čítanky, uveďte autora, název knihy, název úryvku, zapište citaci části textu a k ní komentář (zhodnocení, názor) – viz. práce v sešitu na literaturu, na závěr vyhledejte na internetu základní údaje o autorovi (kdy žil, nejznámější díla, zajímavosti ze života…..stačí stručně, rozsah přibližně 5 vět).
 • Děkuji rodičům i dětem za spolupráci!

Na stránkách flexibooks.cz se postupně zpřístupňují učebnice a knihy od nakladatelství FRAUS!

MATEMATIKA

16. - 22. 3. 2020

23. - 29. 3. 2020

výklad

vypracovat do školního sešitu:

 • učebnice str. 85, cv. 1, 2
 • učebnice str. 86, cv. 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • učebnice str. 87, cv. 9, 10, 11, 13, 14, 15,
 • učebnice str. 88, cv. 20

online cvičení:

ANGLICKÝ JAZYK

6. A, 6. B - skupiny paní učitelky Mgr. Martiny Javůrkové

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice str. 48/cv. 1, 2, 3 (bez poslechu), str. 48/4 (bez poslechu) + vypsat si fráze anglicky i česky do sešitu gramatiky; popsat písemně a nakreslit na A4 svojí denní rutinu – podobně jako na str. 49 (Den v životě Liama)
 • pracovní sešit str. 78 – Přítomný čas prostý à tabulka + výpisky do sešitu gramatiky
 • + učebnice str. 50/cv. 1, 2, 3
 • + dobrovolně na procvičení - pracovní sešit str. 35/1, 2, 3 + str.36/4

23. - 29. 3. 2020

 • zopakovat si učivo z předchozího týdne – vyplnit přiložený Pracovní list 1 – AJ6 (každý sám vypracuje a z druhé strany listu písemně – česky - zhodnotí své pokroky +, -) à listy si zakládejte!
 • umět všechna slovíčka ze 4. lekce (pracovní sešit str. 84 /Unit4) – výslovnost lze poslechnout na internetu např. : https://translate.google.cz/)
 • učebnice str. 51/cv. 5 (+předložky času přepsat do sešitu); + cv. 8, 9 (písemně do sešitu)
 • dále učebnice str. 54/ cv. 1, 4 (písemně do sešitu), 5, 6 + str. 55 /cv. 7 (písemně do sešitu), 9 + str. 55 nahoře – Your Words – přepsat písemně do sešitu + cv. 11
 • pracovní sešit str. 36, 37 (bez poslechu), 38, 39 (bez poslechu)
 • libovolně procvičovat online např.:

6. A, 6. B - skupiny paní učitelky Ing. Moniky Svobodové

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 55 (YOUR WORDS – have, before and after – udělat výpisky do sešitu gramatiky), str. 55, cv. 7,9 (PÍSEMNĚ)
 • pracovní sešit: str. 38, cv. 1, 2, 3, 4, 5, str. 39, cv. 6, str. 40, cv. 1, 2.

23. - 29. 3. 2020

 • zopakovat si učivo z předchozích lekcí: TEST Č. 1 - PŘEKLAD - 6. ročník (vyplněný překlad zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 29.3.2020)
 • opakovat si slovíčka z UNIT 4 + začít se učit slovíčka z UNIT 5 (výslovnost lze poslechnout na internetu, např.: https://translate.google.cz/
 • pracovní sešit
  • str. 78, UNIT 5 (Sloveso CAN – časování, zápor, otázky a krátké odpovědi) – PŘEPSAT DO SEŠITU GRAMATIKY
  • str. 42, cv. 1, 2 (U CVIČENÍ 2 ZAPIŠ DO SEŠITU GRAMATIKY, KTERÉ SPORTY TY DĚLÁŠ A TY, KTERÉ NEDĚLÁŠ
  • str. 43, cv. 1,2, 3 (PO VYPRACOVÁNÍ NAPIŠ DO SEŠITU GRAMATIKY, CO TY UMÍŠ A CO TY NEUMÍŠ 5 + 5 vět – pro inspiraci můžeš použít cvičení z učebnice str. 60 a 61 – např.: I can swimm, I can´t play football,..)
 • doporučuji online procvičování na stránkách:

DĚJEPIS

16. - 22. 3. 2020

23. - 29. 3. 2020

ZEMĚPIS

16. - 22. 3. 2020

 • Nastudujte si látku v učebnici str. 49 - 59
 • Do sešitu si nadepište - MAPY
 • Udělejte si výpisky:

1)     Co je to mapa?

2)    Co je to kartografie?

3)    Co je to měřítko mapy?

4)    Nakresli si číselné a grafické měřítko

5)    Vypiš si dělení map podle číselného měřítka (malé, střední, velké měřítko)

6)    Napiš si vzor výpočtu měřítka - učeb. str. 50

7)    Mapy a plány - rozdíl, zkreslení (str. 52)

8)    Dělení map podle obsahu - vypiš si

9)    Digitální mapy - vypiš si 3 příklady

10)  Co je to atlas?

11)   Jaké typy map najdeme v atlase? (př. politická mapa - zobrazení států, měst,..)

12)  Každá mapa musí obsahovat: název mapy, měřítko, legendu, mapové pole, tiráž (rok vydání, autor, zdroj)

13)  Co je to legenda?

14)  Nakresli si legendu mapy (př. učeb. str. 57)

15)  Nadpis - VZNIK MAP

16)  Vypiš si co je to polohopis, výškopis, kóta, vrstevnice

17)  Nakresli si vrstevnice ukázané na obrázku v učeb. str. 58 (Schéma znázornění reliéfu pomocí brambory)

23. - 29. 3. 2020

1. Udělej si do sešitu menší nadpis: VÝPOČET MĚŘÍTKA

2. Zhlédni videa o výpočtu měřítka:

3. Do sešitu si vypočítej příklady z těchto stránek:

PŘÍRODOPIS

16. - 22. 3. 2020

Korýši

 • učebnice str. 70 – 73 
 • otázky a úkoly str. 71 a 73 – ústně
 • přečíst zajímavosti na liště (str. 70 – 73)

23. - 29. 3. 2020

Vzdušnicovci

 • učebnice strana 74 -75  
 • číst, výpisek
 • otázky a úkoly str. 75 – ústně
 • přečíst zajímavosti na liště (str. 74 – 75)

Hmyz

 • učebnice strana 76 – 77 
 • číst, výpisek

FYZIKA

16. - 22. 3. 2020

Opakování hustoty

 1. Betonový pilíř má hmotnost 4,6 t a jeho objem je 2 m3. Urči hustotu betonu. Co se přidává do betonových staveb pro zlepšení jejich pevnosti?
 2. Nosnost jeřábu je 9 t. Jaký objem písku najednou přemístí, jestliže hustota písku je 1500 kg/m3?
 3. Jakou hmotnost bude mít sud o objemu 100 l, jestliže ho naplníme betonem s hustotou 2300 kg/m3?
 4. Bronzový lodní šroub má hmotnost 3,8 t a na jeho výrobu bylo třeba 0,5 m3 bronzu. Urči hustotu bronzu. Proč není lodní šroub vyroben z mnohem levnější oceli?

22. - 29. 3. 2020

Elektrování třením


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy