DOMÁCÍ ÚKOLY - 5. ROČNÍK ___________________________________________

TŘÍDA 5. A

ČESKÝ JAZYK

25. - 31. 5. 2020

 • učebnice, 134/foto kytary – texty, 135 –rámeček nahoře ,,inzerát“, 135/15 na fólii či slabě tužkou (kolik řádků záleží na každém z vás dle individuální potřeby procvičovat)
 • pracovní sešit: 32/4 pouze opravit chyby, 32/5 a 33/7 u těchto cvičení stačí prvních 5 řádků (vše zkontrolovat dle foto přílohy viz email)
 • do školního sešitu: uč. 134/10 vypsat nástroje, určit rod a vzor (kontrola viz foto příloha v emailu), 143/11 přepis a práce s textem – pokyny viz email, poslat vypracované na můj email
 • do slohového sešitu: uč. 135/14 vyfotit, poslat na můj email
 • dobrovolně: výzva o jedničku – obraz Slunečnice – pokyny vize email, vystřihnout a nalepit inzerát z novin, povídání o Nizozemsku, povídání o inzerátech
 • čtení Čítanka 136 – 138, Marie Kubátová – vše viz email

18. - 24. 5. 2020

 • učebnice,ústně: 132/text a úkoly ,,pod“, do Š sešitu: 133/6, 7 (pouze synonyma), 9 (pouze vypsat zájmena) – vše kontrola viz email
 • pracovní sešit: PS 31/ 2, 3 - kontrola viz email
 • další úkoly: online Di – odkaz viz email – budete mi posílat ke kontrole
 • dobrovolně: PS 31/1
 • čtení kniha, Čítanka: text 132 – 133 nebo 134 – 135, úkoly k vybranému textu k vypracování do sešitu viz email

11. - 17. 5. 2020

 • učebnice, slabě tužkou: 130/21, ústně: 128/obě tabulky - poučky, 131/25 – plus první dva úkoly pod textem
 • pracovní sešit: cokoliv Ti chybí a máš chuť si vyplnit do strany 30
 • další úkoly: učebnice 129/19 do školního sešitu spojení, které obsahuje alespoň jedno vlastní jméno, učebnice 130/22 hlásková a slabičná stavba – na tabulku, učebnice 129/17 bližší pokyny viz email
 • dobrovolně: Di uč. 131/26
 • čtení v emailu najdete nafocený text z časopisu, k němu otázky k porozumění textu, které vypracujete do sešitu na literaturu a pošlete mi na email. Dále foto příloha v emailu – J. K. Rowlingová – projít si, připomenout si. Dobrovolně – hra Bílé historky, foto viz email.

4. - 10. 5. 2020

 • učebnice, slabě tužkou: 126/6, 127/11, ústně:126/8 (na emailu správná řešení)
 • pracovní sešit: 28/4 a 30/7, (dobrovolné úkoly z PS viz email)
 • další úkoly: učebnice 126/7 a 127/9-2 souvětí, obojí do školního sešitu
 • dobrovolně pro zájemce sloh (pokyny viz email)
 • čtení vše v emailu

27. 4. - 3. 5. 2020

 • učebnice, slabě tužkou: 122/21 zakroužkuj příslovce, 122/22 zakroužkuj číslovky, 123/26, 27, text 124 (přečít) ……ke všem cvičením najdete na emailu správná řešení
 • pracovní sešit: 26/7, 8 a 29/5, 6
 • další úkoly: učebnice 122/23 do školního sešitu (vzor viz email)
 • dobrovolně pro zájemce, kteří chtějí nebo potřebují více procvičovat: učebnice 123/24 a 28, PS cvičení, která nejsou vyplněná až do strany 27

20. - 26. 4. 2020

 • učebnice, slabě tužkou: 121/19, 115/23, do Š sešitu: 117/5 pouze správné věty, číslo pádu, 121/18 první dvě věty, číslo slovního druhu, ústně 115/25
 • pracovní sešit, 25/4, 5, 6, 22/12, 24/3 povinné jen i/y
 • další úkoly: kontrola cvičení z minulého týdne (viz email), učebnice 118/10c – na PC (info viz email), dobrovolné úkoly a práce navíc (viz email)
 • čtení viz email

13. - 19. 4. 2020

 • učebnice, 114 tabulka zájmeno JÁ – opsat do Š sešitu, 115/tabulka, 115/24 slabě tužkou, 116/text a cv. 1, 2 ústně
 • pracovní sešit, 21/9 oprava (viz email), 22/10, 11, 23/1, 2
 • další úkoly: online cvičení (viz email), kontrola některých cvičení ve Š sešitě (viz email), učebnice 114/21 přepis do Š sešitu, učebnice 118/10b – na PC (info viz email)
 • čtení viz email

6. - 12. 4. 2020

 • učebnice 113/19, 114/tabulka dole (s sebou x sebou)
 • pracovní sešit 14/6 a 15/7 opravit, ohodnotit i/y (viz email), 21/7,8,9
 • další úkoly :  učebnice 110/12 mělo být ve Š sešitě - kontrola, hodnocení (viz email), učebnice 113/19 poslední úkol ke cvičení – oranžový obdélník dole – vyhledej v textu zájmena…..atd. vypracovat do Š sešitu, učebnice 118/10a) přepsat na PC ve Wordu, vytisknout, nalepit do Š sešitu, čtení – číst novou knihu dle vlastního výběru za měsíc duben, Čítanka 108, 109 a ústně doprovodné otázky

30. 3. - 5. 4. 2020

 • učebnice, 110/reklama, 112 a 113 zelené rámečky – přečíst, zamyslet se nad nimi
 • pracovní sešit, str. 20/5 oprava, ohodnocení (viz email)
 • další úkoly:  čtení – zápis knihy do Čtenářského deníku, Čítanka 106,107 plus doprovodné otázky

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice, str. 108, str. 109 cv. 5 a 7 (slabě tužkou),  str. 111 cv. 13 (slabě tužkou)
 • pracovní sešit, str. 20
 • další úkoly:  učebnice str. 109 cv. 6 přepis do Š sešitu, učebnice str. 110 cv. 12 přepis do Š sešitu, učebnice str. 111 oranžový rámeček - barevný zápisek do Š sešitu a zároveň cv. 14 do Š sešitu – stačí první řádek 

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 105, cv. 23, str. 106 cv. 26,  str. 107 cv. 28, 30
 • pracovní sešit: str. 17, 18, 19
 • další úkoly:  učebnice str. 106 cv. 24, přepis do Š sešitu, cv. 27 barevný zápisek do Š sešitu

MATEMATIKA

25. - 31. 5. 2020

 • učebnice: 77 – text, mapa, foto ke státu San Marino, ústně: 77/1i), 2, na popisovací folii 77/3 libovolné 2 sloupečky
 • pracovní sešit: celá str. 32 (kontrola viz foto příloha emailu)
 • školní sešit: slovní úloha – vyber si min 1 úlohu z uč. 78/6, 7, 9, 11. Udělej Z,V,O.
 • dobrovolné úkoly: uč. 77/1a) (info viz email), PS 33/4 s hvězdičkou

18. - 24. 5. 2020

 • učebnice: 76 – informace, čtení o Chorvatsku, dobrovolně: referát, modrý rámeček – velká výzva – pokyny viz email, opakování celých čísel: 75/5 a 8 (ústně, s tabulkou)
 • školní sešit: slovní úlohy uč. 76/1 a 3 (zápis, výpočet, odpověď), vymyslet podobnou vlastní slovní úlohu (zadání, zápis, výpočet, odpověď)
 • další úkoly: téma Hospodaříme s penězi – povinné: 2 videa (odkazy viz email)
 • pracovní sešit: dodělávej si chybějící cvičení do strany 31

11. - 17. 5. 2020

 • školní sešit: překreslit teploměr uč. 74 plus cv. 75/6 – první řádek hodnot zaznamenat
 • další úkoly: práce s kartičkami s celými čísly – vše viz email (dle uč. 75/9, 10)

4. - 10. 5. 2020

 • učebnice: tabulky s poučkami str. 74, 75, popisovací folie 74/3, 4 a 75/7
 • pracovní sešit: strana 28 (email – oprava všech cv., ohodnocení cv. 28/3)
 • školní sešit: oprava slovních úloh z minulého týdne (viz email), vypracovat z uč. 75/9 a 10

27. 4. - 3. 5. 2020

 • oprava, ohodnocení ,,Co už umím“ (PS/31) – pokyny a správné řešení viz email
 • nová látka ,,celá čísla“ video – odkaz viz email
 • do školního sešitu – slovní úlohy (viz email)
 • dobrovolně: pracovní sešit: 29, 30

20. - 26. 4. 2020

 • učebnice, integrované úlohy 48, 49/1 (do Š sešitu – instrukce viz email), 50/4, 51/4
 • pracovní sešit, integrované úlohy – vyber si na každé straně 40 – 43 jednu úlohu, strana 31 ,,Co už umím“

13. - 19. 4. 2020

 • učebnice, barevné tabulky s poučkami str. 70, 71, 72, ústně : 70/30, 71/37, 72/40, 73/44
 • pracovní sešit, 26/18 dodělat zaokrouhlování, 27/23, 24, 25
 • další úkoly:  cvičení z učebnice do Š sešitu (více info viz email) 70/31 (viz email trochu jiné zadání), 72/38 (třetí,čtvrtý sloupeček), 73/42 (poslední tři sloupečky), 73/46 (s hvězdičkou dobrovolný), online cvičení (viz email)

6. - 12. 4. 2020

 • učebnice, str. 68/20, 69/25, 26 (cv.26 dle pokynů viz email)
 • pracovní sešit: 26/18, 20, 21, společná oprava a hodnocení cv. 22/2, 23/8 (viz email)
 • další úkoly: společná kontrola a oprava cvičení ve školním sešitě (viz email), malý projekt Nizozemsko (všechny potřebné pokyny a informace viz e-mail)

30. 3. - 5. 4. 2020

 • učebnice, str. 68, 69 projít si rámečky – odčítání desetinných čísel
 • další úkoly:  učebnice 68/21 vypracovat do Š sešitu poslední sloupeček, tedy poslední 3 příklady pod sebou

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice, str. 65 cv. 9 a 10, 6, str. 67 cv. 18, 19
 • pracovní sešit, str. 25
 • další úkoly: učebnice str. 65 dva zelené rámečky barevně do Š sešitu, učebnice str. 67 cv. 18 do Š sešitu 2 sloupečky, učebnice str. 67 zelený rámeček barevně do Š sešitu

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 64 cv. 5, 6, str. 65 cv. 7, 8
 • pracovní sešit: str. 22 cv. 3, 4, str. 23, 24
 • další úkoly:  učebnice str. 64 cv. 6 do Š sešitu 2 sloupečky, str. 65 cv. 8 do Š sešitu 2 sloupečky, str. 64 tabulka – barevný zápisek do Š sešitu

GEOMETRIE

25. - 31. 5. 2020

 • pracovní sešit: 55/3 (kontrola viz foto příloha emailu), cokoliv Ti chybí ze stran 44 - 54
 • učebnice: ústně 90/25, 91/1, 98/4
 • do sešitu: dle uč. 88/11 (bližší info viz email, odkaz na naukové video)
 • dobrovolné výzvy: uč. 90/26 (pokyny viz email), uč. 102/14

18. - 24. 5. 2020

 • učebnice: 89/19 ústně
 • do G sešitu: dle učebnice 87/7 a 7a) a 7b), na emailu odkazy pro připomenutí rýsování rovnoběžek, kolmic, dále opsat a doplnit převody dle uč. 96/13, kontrola dle přílohy v emailu
 • další úkol: přehýbání rovinných útvarů – hledání os souměrnosti – pokyny viz email

11. - 17. 5. 2020

 • pracovní sešit: 54 (u cv. 2 stačí úkol za b ) cokoliv, co se Ti chce a není vyplněné od str. 44 - 54
 • do G sešitu: dle učebnice 89/21, na emailu rozepsané jednotlivé kroky a tip pro zájemce
 • dobrovolně: učebnice 89/22

4. - 10. 5. 2020

 • pracovní sešit: 53/1 a 2 (vysvětlení, odkazy na nauková videa viz email)
 • učebnice: 96/7
 • do sešitu: dle učebnice 100/3b, na papír a nalepit do G sešitu uč. 104/8
 • řada dobrovolných aktivit: viz email

27. 4. - 3. 5. 2020

 • pracovní sešit: 50/6 a 51/6, 7, 8
 • videa – odkazy viz email

20. - 26. 4. 2020

 • pracovní sešit, (48/1 dobrovolně), 48/3 i s kontrolou a opravou (viz email)

13. - 19. 4. 2020

 • učebnice, 108/4 a 5 ústně, dobrovolně 108/6 (viz email)
 • pracovní sešit, kontrola cvičení z minulého týdne (viz email), nově strana 46
 • ostatní úkoly, online cvičení (viz email)

6. - 12. 4. 020

 • pracovní sešit: 49/1 a 2, 50/3 a 4, 53/3

30. 3. - 5. 4. 2020

 • pracovní sešit: 52

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice: str. 102 cv. 13 (slabě tužkou) a cv. 15, str. 104 cv. 14, str. 105 cv. 10 (slabě tužkou), str. 107
 • další úkoly: učebnice str. 104 cv. 7a) do G sešitu, učebnice str. 106 cv. 17 první dva sloupečky do G sešitu, učebnice str. 108 růžová tabulka předělat do G sešitu (stačí načrtnout a popsat)

ANGLICKÝ JAZYK

skupina Mgr. Heleny Krskové

25. - 31. 5. 2020

 • BE GOING TO - další způsob vyjádření plánů do budoucna. Opiš si do sešitu gramatickou tabulku z učebnice str. 56/cv. 2. Dovysvětlení v emailu + na online výuce.
 • Přečti si a ústně přelož v učebnici str. 56/cv. 1.
 • V pracovním sešitě vypracuj str. 56/cv. 1, 2 a str. 57/cv. 3.
 • Procvičení bude vloženo na email.

Online výuka:

 • Připrav si konkrétní dotazy k látce nebo cvičení, kterým nerozumíš. Budeme procvičovat novou látku - Present continuous. Zkontrolujeme si domácí úkol.
 • Připravte si pracovní sešit, učebnici a sešit gramatiky.
 • středa 13:00 - 14:00

18. - 24. 5. 2020

Online výuka

 • středa 9:00 - 10:00
 • připravte si pracovní sešit, učebnici, sešit gramatiky, test č. 3 + pracovní list 3

11. - 17. 5. 2020

 1. Vypracuj v pracovním sešitu Opakování str. 52- 53.
 2. TEST č. 3 - shrnutí minulého času. Test je dostupný na společném emailu. Vypracovaný test zašli na můj email nejpozději do neděle 17. 5. 2020
 3. Nová lekce: Holiday. Přítomný čas průběhový - plány do budoucnosti, které jsou pevně stanoveny, např. I‘m having a meeting with my boss tomorrow. Vysvětlení nové gramatiky najdeš na emailu.
 4. Pracovní list 3 - procvičení. Úkol zašli nejpozději do neděle 17. 5. 2020.

V týdnu od 18. 5. 2020 bude zahájena online výuka anglického jazyka

 • středa 9:00 - 10:00

4. - 10. 5. 2020

 1. Nová látka: WH - question. WHAT/WHEN/WHERE did you…..? Vysvětlení dané gramatiky najdete ve společném emailu.
 2. Pracovní list 2- procvičení Past simple dostupný na emailu English5@post.cz.
 3. V pracovním sešitě vypracuj str. 50/cv. 3 a 4.

27. 4. - 3. 5. 2020

 1. Procvičení otázek v min. čase - Pracovní list najdete na emailu English5@post.cz. Vypracovaný list mi zašlete na email krskova@zssobotka.cz nejpozději do neděle      3. 5. 2020
 2. Vypracuj v pracovním sešitě - str. 51/cv. 6.
 3. V učebnici - str. 50/cv. 2- nepravidelná slovesa SEE, GO a BUY. Napiš si do gramatiky menší nadpis - Nepravidelná slovesa a pod každé sloveso napiš 2 věty v min. čase, např. SEE- SAW- I saw Mary in the Cinda last Friday. I saw….atd. Připiš i jejich překlad do čj. Význam sloves najdeš v učebnici str. 51/cv. 7.

20. - 26. 4. 2020

 1. TEST č. 2- Minulý čas-záporné věty. Vyplněný test zašli do neděle na email: krskova@zssobotka.cz. Test posílejte prosím ze svého osobního emailu nikoliv z English5@post.cz.
 2. Nové téma: Minulý čas - Otázka + krátká odpověď. Materiál nalezete v emailu.
 3. V učeb. str. 48/cv. 2- najdi otázky v min. čase a napiš si je do gramatiky. Dále ve cv. 4 vytvoř otázky v min. č., napiš je do gramatiky a pravdivě na ně odpověz, např. Did you play the piano last weekend? No, I didn´t.
 4. V prac. sešitě vypracuj str. 48/cv. 2, 3.

13. - 19. 4. 2020

1)     Téma: Happy Easter!

2)    Projekt: Easter recipe- Velikonoční recept. V emailu bude dokument s detaily k tomuto projektu. Projekt zašli do neděle na email: krskova@zssobotka.cz.

6. - 12. 4. 2020

 1. Nová látka: Past simple - ZÁPOR. Udělej si menší nadpis do gramatiky a na emailu english5@post.cz se podívej na gramatický přehled k této látce a opiš si ho do sešitu.
 2. V učebnici vypracuj cv. 5/ str. 49 do gramatiky.
 3. Procvičení záporu v minulosti najdeš na zmíněném emailu. Vše vypracuj do gramatiky.J Vypracovaný úkol mi pošli na email krskova@post.cz do neděle 12. 4. 2020.

30. 3. - 5. 4. 2020

 1. Pravidelně sledujte nově vytvořený společný email: english5@post.cz (heslo: ENGLISH5SOBOTKA), kde najdete materiály k výuce, samostatnou práci nebo časově omezený test.
 2. TEST č. 1 - minulý čas u pravidelných sloves - Test bude vložen na email english5@post.cz ve středu 1. 4. 2020. Vyplněný test zasílejte na email krskova@zssobotka.cz do pátku 3. 4. 2020. Pokud bude test zaslán později, bude hodnocen nedostatečně.
 3. Procvičení na testík i s výsledky je k dispozici na výše zmíněném emailu.
 4. V pracovním sešitě str. 47/cv. 4 - nakreslete a dopište do sešitu gramatiky.
 5. Doplňte v pracovním sešitě cv. 2 a 3/str. 46-47

23. - 29. 3. 2020

Zhlédni videa, jak vyjádříme v aj minulý čas:

Procvič si PAST SIMPLE u pravidelných sloves:

- z těchto cvičení si do sešitu gramatiky napište 6 příkladů

16. - 22. 3. 2020

 • do gramatiky si nadepište LEISURE TIME ACITIVITES (trávení volného času)
 • vytvořte si myšlenkovou mapu s činnostmi/aktivitami, které děláme ve volném čase
 • opište si tabulku z učeb. str. 46/cv.3 do gramatiky- utváření minulého času u pravidelných sloves = přidá se na konci pouze –ED
 • do gramatiky - napište 6 věty o sobě s použitím struktury- WHEN I WAS 6, I LIKED/HATED….. (př. When I was 6, I liked floorball. When I was 6, I played the piano.)
 • do gramatiky - napište 10 vět podle učebnice cv. 5/str. 47
 • do sešitu Vocabulary si vypište slovíčka z učebnice str. 47/cv. 6, str. 49/cv.6

skupina Mgr. Karolíny Smolařové

25. - 31. 5. 2020

 • HOLIDAYS - opakování známých svátků ve workbooku str. 54 - pošli mi na mail
 • PRESENT CONTINUOUS FOR CLOSE FUTURE - využití přítomného času průběhového (již znáte) pro vyjádření blízké budoucnosti (něco je naplánované a téměř na 100 procent se odehraje) - učebnice str. 54 - zelený rámeček zápis do Grammar sešitu
 • přečti si cvičení 6 na straně 55 v učebnici, inspiruj se a do sešitu napiš 5 vět o sobě a své rodině v tomto čase (například, co určitě budete nebo nebudete dělat o víkendu…) - pošli mi na mail
 • NOVĚ také nabízím další možnost konzultací a pomoci při nesnázích na SKYPE pod mým jménem - PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
 • neustále opakovat a dopisovat slovíčka z učebnice do vocabulary
 • procvičuj minulý čas na stránkách www.umimeanglicky.czwww.skolasnadhledem.czhttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/

18. - 24. 5. 2020

11. - 17. 5. 2020

 • neustále opakovat a dopisovat slovíčka z učebnice do vocabulary
 • REVISION TEST- workbook str. 52-53 - opakování slovíček, cvičení 5 na str. 53 můžeš vypracovat v přítomném čase prostém (Do you like this textbook?) nebo v minulém čase prostém (Did you like this textbook?) - pošli foto obou stran
 • procvičuj minulý čas na stránkách www.umimeanglicky.czwww.skolasnadhledem.czhttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/

4. - 10. 5. 2020

27. 4. - 3. 5. 2020

20. - 26. 4. 2020

 • neustále opakovat a dopisovat slovíčka z učebnice do vocabulary
 • opakování minulého času s pravidelnými slovesy - ve workbooku vypracuj stranu 46-47 a pošli mi na mail do pátku 24. 4. 2020
 • zopakuj si slovíčka z okruhů ANIMALS, HOBBIES, CLOTHES, FOOD a zapiš, na která si vzpomeneš do workbooku str. 48/1
 • doporučuji online procvičování na stránkách www.umimeanglicky.czwww.skolasnadhledem.czhttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/

13. - 19. 4. 2020

6. - 12. 4. 2020

 • neustále opakovat a dopisovat slovíčka z učebnice do vocabulary
 • vyfoť a pošli mi do mailu (nejpozději do pátku 10. 4. 2020 v jednom mailu) přepsané cvičení z učebnice str.47/5 do sešitu Grammar
 • dále mi do tohoto mailu zašli vypracované str. 44-45 ve workbooku
 • vypracuj ve workbooku str. 46-47

30. 3. - 5. 4. 2020

 • neustále opakovat a dopisovat slovíčka z učebnice do vocabulary
 • ofoť a pošli mi do přílohy emailu výpisky z COULD/COULDN´T a také 3 otázky a odpovědi, které sis měl vypsat
 • minulý čas pravidelných sloves- uč.str. 46-47, přečti si, doplň ústně a zelený rámeček vypiš zepředu do sešitu English spolu s cvičením 47/5 (tyto tři věty budou také v sešitě)
 • REVISION workbook str. 44-45
 • online procvičování na stránkách www.umimeanglicky.czwww.skolasnadhledem.czhttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/

23. - 29. 3. 2020

 • neustále opakovat a dopisovat slovíčka z učebnice do vocabulary
 • uč. str.  42 COULD/COULDN´T (uměl, mohl – can v minulosti)
 • výpisek zelený rámeček do sešitu zepředu (ve všech osobách je sloveso neměnné, za could vždy sloveso v infinitivu)
 • přečíst text ze str. 42, ústně přeložit
 • do sešitu zepředu otázka WHAT COULD YOU DO WHEN YOU WERE SIX? A napíšeš 3 odpovědi tamtéž (např.: WHEN I WAS SIX I COULD SWIM, WHEN I WAS SIX I WAS SMALLER…)
 • workbook str. 42 slovní pavučina na slovesa, str. 42,cv. 2
 • online procvičování na stránkách www.umimeanglicky.czwww.skolasnadhledem.czhttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/

16. - 22. 3. 2020

VLASTIVĚDA

25. - 31. 5. 2020

 • učebnice, 36
 • pracovní sešit: 21 – jako TEST, prosím vyfotit a poslat na můj email
 • další úkoly : ústně si zopakovat vše, co víš o Národním divadle, vyhledat si podobizny umělců ND, ústně otázky uč. 36 ,,Zopakuj si“, práce do sešitu s textem ,,Kwěty“ – uč. 36, více informací viz email
 • dobrovolně: móda romantizmu (pokyny viz email)

18. - 24. 5. 2020

 • učebnice: 33, 34, 35
 • pracovní sešit: 20 (následně oprava – správné řešení viz email)
 • další úkoly: motivační videa (odkazy viz email), zápisek do sešitu – tabulka z uč. 33 a vypsat umělce 19. století, oprava otázek k videu z minulého týdne (viz email)
 • dobrovolně: vypracovat otázky 33/1, 34/2, velká výzva – viz email

11. - 17. 5. 2020

 • učebnice, str. 31, 32
 • pracovní sešit: 19 (následně oprava – správné řešení viz email)
 • další úkoly: do sešitu vypracovat odpovědi na otázky ke zhlédnutí videa Dějiny udatného českého národa díl 90 (otázky a pokyny viz email)
 • dobrovolně: projít si zajímavosti, doplnění učiva (viz email), počítání rychlosti (uč. 31/1), tanec polka, výroba vějíře, empírová móda … (informace k dobrovolným aktivitám viz email)

4. - 10. 5. 2020

 • učebnice, 29, 30
 • pracovní sešit: 18 (následně oprava – správné řešení viz email)
 • další úkoly: zápisek do sešitu (pokyny viz email), učebnice 30/otázky 1-4 jednu si vybrat a vypracovat do sešitu, videa k učivu (odkazy viz email)
 • dobrovolně: projít si zajímavosti, doplnění učiva (viz email), hra ,,Na novináře“ (viz email), výzva pro zájemce (viz email)

27. 4. - 3. 5. 2020

 • učebnice, str. 28
 • pracovní sešit: 17 (následně oprava – správné řešení viz email)
 • další úkoly: zápisek do sešitu (pokyny viz email)
 • dobrovolně: učebnice 28 modrý rámeček otázka číslo 4

20. - 26. 4. 2020

 • učebnice, str. 26, 27
 • pracovní sešit, oprava cvičení z minulého týdne 15/2, 3 a 16/1 (viz email)
 • další úkoly: zápisek do sešitu (pokyny viz email), doporučená videa a aktivity k procvičování (viz email), testík – sešit zezadu, vypracovat otázky z učebnice strana 25 dole: ,,Zopakuj si“

13. - 19. 4. 2020

 • učebnice, str. 22 – 25 (25 ,,Zopakuj si“ procvičit ústně)
 • pracovní sešit, 15/1 a 16/2 společná oprava (viz email), nově 15/2, 3, 16/1
 • další úkoly: společná oprava a vyhodnocení testu Osvícenství z minulého týdne (viz email), zápisek do sešitu (viz email)

6. - 12. 4. 2020

 • učebnice, str. 21 přečíst si text, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit: společná kontrola a hodnocení cvičení: 11/2, 13/7, 14/1 (viz email ), nově cvičení 15/1, 16/2
 • další úkoly: test Osvícenství (viz email), zápisek do sešitu (viz email)

30. 3. - 5. 4. 2020

 • učebnice str. 19, 20 (plus opakovat DOBU OSVÍCENSKOU, str. 15 -20)
 • další úkoly: oprava a ohodnocení vypracovaných otázek zadaných minulý týden (viz email)

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice, str. 17, 18
 • pracovní sešit, str. 14
 • další úkoly: učebnice str. 14 otázky ,,Zopakuj si“ – vypracovat do sešitu, do sešitu barevný nadpis : ,, Vesnické obyvatelstvo“ a překreslit pyramidu z učebnice str. 17

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 15, 16
 • pracovní sešit: str. 12, 13
 • další úkoly: do sešitu nadpis: ,,Doba osvícenská“- opsat tabulku z učebnice str. 16, namalovat obrázek

PŘÍRODOVĚDA

25. - 31. 5. 2020

 • učebnice : 24 – 26 prohlédnout si elektrické obvody na fotografiích, přečíst si text
 • další úkoly: zápisky a obrázky do sešitu (pokyny viz email)
 • dobrovolně: úlohy k opakování (viz email)

18. - 24. 5. 2020

 • učebnice: 21 - 23
 • další úkoly: obrázek do sešitu – uč. 21 modrý rámeček nahoře, test (viz email), odkazy na nauková videa (viz email)
 • dobrovolně: cvičení k opakování (viz email), referát jaderné elektrárny

11. - 17. 5. 2020

 • učebnice: str. 19, 20 Elektrická energie
 • další úkoly: zápisek do sešitu (pokyny viz email)
 • dobrovolně: cvičení k opakování (viz email), google obrázky – vyhledej si vodní a větrné elektrárny

4. - 10. 5. 2020

 • učebnice: str. 15 – 18, nová kapitola ENERGIE
 • další úkoly: zápisky a obrázky do sešitu (pokyny viz email), odkazy na videa k učivu (viz email)
 • dobrovolně: úlohy k opakování (viz email)

27. 4. - 3. 5. 2020

 • další úkoly: test - viz email
 • pro zájemce, dobrovolně: hravé úlohy k opakování viz email

20. - 26. 4. 2020

 • učebnice, str. 12, 13, 14
 • další úkoly: zápis do sešitu (viz email), procvičování – úlohy a odkazy viz email

13. - 19. 4. 2020

 • učebnice, str. 9,10,11 (tabulka str. 10 slabě tužkou, str. 11 obrázek – aktivita za velkou jedničku – viz email)
 • další úkoly: zápis do sešitu – připravený k doplnění na emailu, čtení informací z příloh na emailu, dobrovolná aktivita – cvičení viz email

6. - 12. 4. 2020

 • učebnice: strany 7, 8 ,,Kladka“ přečíst, prohlédnout obrázky
 • další úkoly: do sešitu nadpis ,,Kladka“, zápis – pokyny viz email

30. 3. - 5. 4. 2020

 • učebnice: ,,Páka“ strana 5, 6, 7
 • další úkoly: do sešitu vypracovat otázky (viz email), vyhodnotit otázky (viz email), napsat barevný nadpis ,,Páka“ a nakreslit obrázky: jednoramenná, dvouramenná páka z učebnice str. 5

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice, nový díl ,,Člověk a technika“ str. 4 a 5
 • další úkoly: do sešitu velký barevný nadpis z učebnice z úvodní strany 3 ,,Stroje ve službách člověka“, vybrat si jeden obrázek a nakreslit ho, do sešitu nadpis ,,Nakloněná rovina“ a zápis dva růžové rámečky z učebnice str. 4 a nakreslit obrázek

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 20 – 28 opakovat učivo

TŘÍDA 5. B

ČESKÝ JAZYK

25. - 31. 5. 2020

 • učebnice, str. 123/cv. 26 napsat do sešitu
 • pracovní sešit, str. 31 – celá, ke trojce zašlu nahrávku a str. 32/cv.4
 • další úkoly: zkontroluj si úkoly z minulého týdne ( viz pondělní email )

18. - 24. 5. 2020

 • učebnice, str. 121/cv. 19 napsat do sešitu (zašlu nahrávku)
 • pracovní sešit, str. 29/celá, a str. 30/ cv. 7
 • další úkoly: zkontroluj si úkoly z minulého týdne (viz pondělní email)

11. - 17. 5. 2020

 • učebnice, str. 120/cv. 16 napsat do sešitu
 • pracovní sešit, str. 27 a 28/celá, ke cvič. 2 zašlu audionahrávku
 • další úkoly: zkontroluj si úkoly z minulého týdne (viz  pondělní email)

4. - 10. 5. 2020

 • učebnice, 119/cv. 12 napsat do sešitu (zašlu k němu nahrávku ) a cv. 14 – tence tužkou do učebnice
 • pracovní sešit, str. 26/celá, ke cvič. 9 zašlu audionahrávku
 • další úkoly: zkontroluj si úkoly z minulého týdne (viz pondělní email)

27. 4. - 3. 5. 2020

 • učebnice, str. 118/cv. 7 a 9 napsat do sešitu
 • pracovní sešit - str. 25/celá, ke cvič. 5 zašlu audionahrávku
 • další úkoly: čítanka str. 102 a 103 – číst, zašlu mailem kontrolní otázky (malý testík na čtení s porozuměním)
 • zkontroluj si úkoly z minulého týdne (viz pondělní email)

20. - 26. 4. 2020

 • učebnice, 117/cv. 3 do sešitu (ve ST zašlu audio nahrávku ); str. 115/diktát – popros o nadiktování a podle učebnice zkontroluj
 • pracovní sešit - str. 23 /cv. 1 a 2 (ke dvojce zašlu audio nahrávku), str. 24/cv. 3
 • další úkoly: zkontroluj si úkoly z minulého týdne (viz pondělní email)

13. - 19. 4. 2020

 • učebnice, str. 114/ opiš si do sešitu školního oba žluté rámečky s novým učivem. V prvním rámečku je důležité naučit se podle pádů, kdy píšeme zájmeno a kdy mně. V druhém rámečku zase kdy píšeme sebou a kdy s sebou. Str. 114 / cv. 21 napsat do sešitu, str. 115 / žlutý rámeček opsat do sešitu, str.115/ cv. 23 tence tužkou do učebnice a str. 115 / cv. 24 doplň tence tužkou do učebnice
 • pracovní sešit- str. 22 / cv. 10, 11, 12
 • další úkoly: zkontroluj si úkoly z minulého týdne (viz pondělní email)

6. - 12. 4. 2020

 • učebnice, str. 107 / cv. 31 - popros o nadiktování a podle učebnice zkontroluj, str. 109 / cv. 7- napiš, str. 110 / cv. 12 napiš ( s kolečkovými bruslemi jako s mladými růžemi, s moderními detaily jako s jarními hrady….), str. 111 / cv. 13 – doplň tence i, y do učebnice (shoda přísudku s podmětem )
 • pracovní sešit- tento týden dále nepůjdeme
 • další úkoly:  učebnice str. 111 – ještě jednou si přečti žlutý rámeček a podívej se na výukové video, které jsem ti poslala
 • nezapomeň si číst knížku do čtenářského deníku 

30. 3. - 5. 4. 2020

 • učebnice, str. 107/cv. 29 a str. 109/cv. 5 napsat do sešitu
 • pracovní sešit, str. 20/celá, strana 21/cv.  7 a 8
 • další úkoly:  učebnice str. 111 opsat si do sešitu žlutý rámeček, je to důležité
 • nezapomeň si číst knížku do čtenářského deníku
 • připomínám dvojstránku uprostřed pracovního sešitu s přehledem učiva (jako malou pomůcku)

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice, str. 105 a 106 - několikrát si přečíst žluté rámečky, str. 107/ cv. 30 napsat
 • pracovní sešit, str. 18 a 19
 • další úkoly:  učebnice str. 106 – opsat si do sešitu žlutý rámeček
 • nezapomeň si číst knížku do čtenářského deníku 

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 102- opsat do sešitu Š žlutý rámeček, str.102/cv. 13 napsat
 • pracovní sešit: str. 15, 16, 17
 • další úkoly: učebnice str. 103/cv. 15 tence tužkou doplnit do učebnice

MATEMATIKA

25. - 31. 5. 2020

 • učebnice str. 78/cv. 13 – napsat do sešitu
 • pracovní sešit str. 31/celá – prosím o zaslání k ohodnocení
 • další úkoly: zkontroluj si cvičení z minulého týdne ( viz pondělní email )

18. - 24. 5. 2020

 • učebnice str. 77/cv. 3 – první a poslední sloupeček do sešitu a str. 78/cv. 8 – do sešitu první tři sloupečky (zašlu audio nahrávku)
 • pracovní sešit str. 29 - celá
 • další úkoly: zkontroluj si cvičení z minulého týdne (viz pondělní email)

11. - 17. 5. 2020

 • učebnice str. 76/cv. 1a 3 do sešitu
 • pracovní sešit str. 28/cv. 3 a 4
 • další úkoly: zkontroluj si cvičení z minulého týdne (viz pondělní email)

4. - 10. 5. 2020

 • učebnice str. 74/ prostudovat a opsat do sešitu červené ránečky, str. 75/prostudovat a zapsat si do sešitu červený rámeček, str. 75/cv. 8 do sešitu (zašlu nahrávku)
 • pracovní sešit str. 28/1 a 2
 • další úkoly: zkontroluj si cvičení z minulého týdne (viz pondělní email)

27. 4. - 3. 5. 2020

 • učebnice str. 72/cv. 38 - napsat (mimo posledního sloup.), str. 73/42 - napsat
 • pracovní sešit str. 27/25
 • další úkoly: zkontroluj si cvičení z minulého týdne (viz pondělní email)

20. - 26. 4. 2020

 • učebnice str. 72/ prostuduj a opiš do sešitu červený rámeček, str. 73/cv. 42, 43, 44 - do sešitu, ke slovní úloze pošlu audionahrávku
 • pracovní sešit – str. 27/cv. 24
 • další úkoly: zkontroluj si cvičení z minulého týdne (viz pondělní email)

13. - 19. 4. 2020

 • učebnice str. 70/prostuduj a opiš do sešitu červený rámeček, str. 71/prostuduj a opiš do sešitu červený rámeček
 • pracovní sešit – str. 27/cv. 22 a 23
 • další úkoly : zkontroluj si cvičení z minulého týdne (viz pondělní email)

6. - 12. 4. 2020

 • učebnice, str. 67/ 68- napsat, str. 69 /cv. 24 napsat, str. 69 /cv. 26 piš písemně pod sebou první tři odstavečky; řešení slovních úloh pak zašlu mailem pro zkontrolování a opravu
 • pracovní sešit – tento týden dál nepůjdeme
 • další úkoly : zkus si občas zacvičit křížová cvičení, která jsme se naučili 

30. 3. - 5. 4. 2020

 • učebnice str. 67/cv. 18 napsat, napřed si vedle přečti zelený rámeček a str. 68/cv. 21 napsat - napřed si přečti červený rámeček nad tím
 • pracovní sešit str. 26 (zaokrouhlování máme v učebnici str. 70 červený rámeček)
 • další úkoly: zkus si občas zacvičit křížová cvičení, která jsme se naučili

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice, str. 65 – pročíst si barevné rámečky s novým učivem
 • pracovní sešit, str. 24 a 25 ( kromě cv. 11 a 14 )
 • další úkoly:  učebnice str. 65 / cv. 9 do sešitu, str. 65/ cv. 10 -  tři sloupečky do sešitu (piš správně pod sebe, deset. čárky pod sebou, jednotky pod jednotky….)

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice, str. 63 a 64 nastudovat si barevné rámečky, kde je vysvětleno nové učivo
 • pracovní sešit: str. 21, 22, 23
 • další úkoly:  učebnice str, 63/ cv. 1 do Š sešitu a str 64 / cv 6 do sešitu

GEOMETRIE

25. - 31. 5. 2020

 • pracovní sešit str. 52 / cv. 1a 2

18. - 24. 5. 2020

 • pracovní sešit str. 51/cv. 9

11. - 17. 5. 2020

 • pracovní sešit str. 51/ cv. 6 a 7 – zašlu k tomu nahrávku a výukové video

4. - 10. 5. 2020

 • pracovní sešit str. 50/cv. 5

27. 4. - 3. 5. 2020

 • pracovní sešit str. 50/3 a 4, kostku ve cvičení 3 si můžeš přerýsovat na papír, vystřihnout a složit – pak krásně uvidíš protější strany

20. - 26. 4. 2020

 • učebnice str. 108/ještě jednou si prohlédni tabulku kvádr a krychle (máš ji mít i v sešitě)
 • pracovní sešit str. 49/1 a 2

13. - 19. 4. 2020

 • učebnice str. 107/cv. 3 - narýsuj a napiš do sešitu nebo nelinkovaný papír (stačí hezké náčrty podle pravítka), str. 108/růžový rámeček přerýsuj i s popisky do sešitu nebo na nelinkovaný papír
 • pracovní sešit str. 48 / cv. 3 – proveď kontrolu (viz pondělní email)

6. - 12. 4. 2020

 • pracovní sešit, str. 48 / cv. 3- vezmi si k tomu kopečkovou pomůcku. Neboj se toho, správné řešení pak pošlu mailem na zkontrolování a na opravu
 • připomínám, že geometrie je v učebnici od strany 86 až do konce a také dvojlist uprostřed pracovního sešitu jako malou pomůcku

30. 3. - 5. 4. 2020

 • pracovní sešit, str. 48/cv. 2 a str. 48/cv. 1a – udělej si náčrt, u první otázky sčítáš strany (pozor na dveře) u druhé násobíš
 • připomínám, že geometrie je v učebnici od strany 86 až do konce a také dvojlist uprostřed pracovního sešitu jako malou pomůcku

23. - 29. 3. 2020

 • pracovní sešit, str. 47

16. - 22. 3. 2020

 • pracovní sešit: str. 46

ANGLICKÝ JAZYK

skupina Mgr. Heleny Krskové

25. - 31. 5. 2020

 • BE GOING TO - další způsob vyjádření plánů do budoucna. Opiš si do sešitu gramatickou tabulku z učebnice str. 56/cv. 2. Dovysvětlení v emailu + na online výuce.
 • Přečti si a ústně přelož v učebnici str. 56/cv. 1.
 • V pracovním sešitě vypracuj str. 56/cv. 1, 2 a str. 57/cv. 3.
 • Procvičení bude vloženo na email.

Online výuka:

 • Připrav si konkrétní dotazy k látce nebo cvičení, kterým nerozumíš. Budeme procvičovat novou látku - Present continuous. Zkontrolujeme si domácí úkol.
 • Připravte si pracovní sešit, učebnici a sešit gramatiky.
 • středa 14:00 - 15:00

18. - 24. 5. 2020

Online výuka

 • středa 10:00 - 11:00
 • připravte si pracovní sešit, učebnici, sešit gramatiky, test č. 3 + pracovní list 3

11. - 17. 5. 2020

 1. Vypracuj v pracovním sešitu Opakování str. 52- 53.
 2. TEST č. 3 - shrnutí minulého času. Test je dostupný na společném emailu. Vypracovaný test zašli na můj email nejpozději do neděle 17. 5. 2020
 3. Nová lekce: Holiday. Přítomný čas průběhový - plány do budoucnosti, které jsou pevně stanoveny, např. I‘m having a meeting with my boss tomorrow. Vysvětlení nové gramatiky najdeš na emailu.
 4. Pracovní list 3 - procvičení. Úkol zašli nejpozději do neděle 17. 5. 2020.

V týdnu od 18. 5. 2020 bude zahájena online výuka anglického jazyka

 • středa 10:00 - 11:00

4. - 10. 5. 2020

 1. Nová látka: WH - question. WHAT/WHEN/WHERE did you…..? Vysvětlení dané gramatiky najdete ve společném emailu.
 2. Pracovní list 2- procvičení Past simple dostupný na emailu English5@post.cz.
 3. V pracovním sešitě vypracuj str. 50/cv. 3 a 4.

27. 4. - 3. 5. 2020

 1. Procvičení otázek v min. čase - Pracovní list najdete na emailu English5@post.cz. Vypracovaný list mi zašlete na email krskova@zssobotka.cz nejpozději do neděle      3. 5. 2020
 2. Vypracuj v pracovním sešitě - str. 51/cv. 6.
 3. V učebnici - str. 50/cv. 2- nepravidelná slovesa SEE, GO a BUY. Napiš si do gramatiky menší nadpis - Nepravidelná slovesa a pod každé sloveso napiš 2 věty v min. čase, např. SEE- SAW- I saw Mary in the Cinda last Friday. I saw….atd. Připiš i jejich překlad do čj. Význam sloves najdeš v učebnici str. 51/cv. 7.

20. - 26. 4. 2020

 1. TEST č. 2- Minulý čas-záporné věty. Vyplněný test zašli do neděle na email: krskova@zssobotka.cz. Test posílejte prosím ze svého osobního emailu nikoliv z English5@post.cz.
 2. Nové téma: Minulý čas - Otázka + krátká odpověď. Materiál nalezete v emailu.
 3. V učeb. str. 48/cv. 2- najdi otázky v min. čase a napiš si je do gramatiky. Dále ve cv. 4 vytvoř otázky v min. č., napiš je do gramatiky a pravdivě na ně odpověz, např. Did you play the piano last weekend? No, I didn´t.
 4. V prac. sešitě vypracuj str. 48/cv. 2, 3.

13. - 19. 4. 2020

1)     Téma: Happy Easter!

2)    Projekt: Easter recipe- Velikonoční recept. V emailu bude dokument s detaily k tomuto projektu. Projekt zašli do neděle na email: krskova@zssobotka.cz.

6. - 12. 4. 2020

 1. Nová látka: Past simple - ZÁPOR. Udělej si menší nadpis do gramatiky a na emailu english5@post.cz se podívej na gramatický přehled k této látce a opiš si ho do sešitu.
 2. V učebnici vypracuj cv. 5/ str. 49 do gramatiky.
 3. Procvičení záporu v minulosti najdeš na zmíněném emailu. Vše vypracuj do gramatiky.J Vypracovaný úkol mi pošli na email krskova@post.cz do neděle 12. 4. 2020.

30. 3. - 5. 4. 2020

 1. Pravidelně sledujte nově vytvořený společný email: english5@post.cz (heslo: ENGLISH5SOBOTKA), kde najdete materiály k výuce, samostatnou práci nebo časově omezený test.
 2. TEST č. 1 - minulý čas u pravidelných sloves - Test bude vložen na email english5@post.cz ve středu 1. 4. 2020. Vyplněný test zasílejte na email krskova@zssobotka.cz do pátku 3. 4. 2020. Pokud bude test zaslán později, bude hodnocen nedostatečně.
 3. Procvičení na testík i s výsledky je k dispozici na výše zmíněném emailu.
 4. V pracovním sešitě str. 47/cv. 4 - nakreslete a dopište do sešitu gramatiky.
 5. Doplňte v pracovním sešitě cv. 2 a 3/str. 46-47

23. - 29. 3. 2020

Zhlédni videa, jak vyjádříme v aj minulý času:

Procvič si PAST SIMPLE u pravidelných sloves:

- z těchto cvičení si do sešitu gramatiky napište 6 příkladů

16. - 22. 3. 2020

 • do gramatiky si nadepište LEISURE TIME ACITIVITES (trávení volného času)
 • vytvořte si myšlenkovou mapu s činnostmi/aktivitami, které děláme ve volném čase
 • opište si tabulku z učeb. str. 46/cv.3 do gramatiky- utváření minulého času u pravidelných sloves = přidá se na konci pouze –ED
 • do gramatiky - napište 6 věty o sobě s použitím struktury- WHEN I WAS 6, I LIKED/HATED….. (př. When I was 6, I liked floorball. When I was 6, I played the piano.)
 • do gramatiky - napište 10 vět podle učebnice cv. 5/str. 47
 • do sešitu Vocabulary si vypište slovíčka z učebnice str. 47/cv. 6, str. 49/cv.6

skupina PhDr. Michala Guseho

25. - 31. 5. 2020

On-line výuka nově každé úterý od 13:00 do 14:00 hod.

Jinak stále opakujeme a jsme v lekci 19, on line budeme teď pokračovat dál v lekci 20, stále se to týká minulého času prostého v jeho komplexnosti, otázky a zápory tedy a nově už i nepravidelná slovesa. Posílám pracovní list (rozdělený na dvě části – viz odkazy níže), jsou tam cvičení na past simple tense , která dělejte, následující hodinu si je probereme.

18. - 24. 5. 2020

 • on-line 11.5. od 9:00 hodl. se budu opět těšit
 • trvá stále to opakování od 17. lekce do 23., momentálně jsme s cvičeními společně mezi lekcemi 18 a 19!
 • stále platí: využijte časový komfort ke zopakování zejména slovíček, gramatiky, minulé časy, BE, HAVE TO, going to…
 • společně to procvičíme; nová látka pak, až dospějeme do té L23

Good luck! Looking forward to seeing you.

11. - 17. 5. 2020

 • on-line 11. 5. 2020 od 9:00 hod. se budu těšit
 • trvá stále to opakování od 17. do 23. lekce
 • využijte časový komfort ke zopakování slovíček, gramatiky, minulé časy, BE, HAVE TO, going to…
 • připravte si hru, opakovaní – str. 52 a čtení str. 60, bude-li nás víc, uděláme toto, plus cvičení, která připravím

4. - 10. 5. 2020

 • uvidíme se online, čili nepojedeme teď dál, probereme si spolu uplynulou novou látku
 • projeďte si tedy jen lekce 17 až 24, zopakujte si, co víte o minulém čase, tvoření otázek a záporu, slovní zásobu, tvoření budoucího času pomocí vazby going to a názvy zemí, zopakujte časování slovesa být

27. 4. - 3. 5. 2020

 • vypsat slovíčka L 23, 24, 25 a učte se je
 • názvy zemí – vypsat do seš., str. 62 z učebnice
 • číst si nahlas cvičení učebnice: 63/3 a 4
 • prac. sešit – str. 62 a 63 – vypracovat cvičení, posílat mi na mail, děkuji
 • využijte oddychových lekcí k opakování slovní zásoby i lehké minulé gramatiky

20. - 26. 4. 2020

 • Revision test – pracovní sešit strany 60 a 61, vyfocené mi posílejte na mail
 • opakovat slovíčka

13. - 19. 4. 2020

 • posílejte mi vyfocené to Vaše vyprávění na prázdniny (55/4 z učebnice, nebo pracovní sešit 55/4)
 • učebnice str. 58 – vypište si gramatiku vyjadřování plánů do blízké budoucnosti – I´m going to watch TV a napište věty z té tabulky podle obrázků
 • čtěte si komiks str. 60 a 61
 • vypsat slovíčka str. 63
 • udělat tabulku str. 62/1 do školního sešitu, názvy národností
 • číst článek 3 ze strany 63
 • pracovní sešit – strany 56 až 59, jsou to lekce 20 až 22, nechám na vaší libosti, ale měli byste udělat alespoň polovinu těch cvičení, příští týden Vám zadám revision test, čili alespoň 4 cvičení mi vyfocené posílejte ke zpětné vazbě, děkuji (průběhový čas přítomný a vyjadřování budoucnosti)

Happy Easter!

6. - 12. 4. 2020

 • tentokrát jednoduše: napište si slovíčka ze stran 55 až 63
 • a zopakujte si časování slovesa TO BE (I am, you are… a to i ve zkrácených podobách)
 • dále si vypište ze str. 54 vazby přítomného času průběhového I´m flying atd. a ze str. 56 vazbu I´m going to…
 • z pracovního sešitu udělejte cvičení 4 ze str. 55, plán na prázdniny
 • toť vše, zvolníme protentokrát a procvičování napříště, s testem počítejte po pár lekcích, opět revision test

Děkuju všem, kdo mi posíláte texty a testy, většina z nich je na jedničky a pár na dvojky, vím, že to někteří děláte s pomocí, ale to je v pohodě, jsem rád, že pracujete a u mnohých z vás jsem velmi mile překvapen, jen tak dál; momentálně to řeším poznámkami k sobě, kdo odevzdal!

30. 3. - 5. 4. 2020

 • protentokrát méně gramatiky a opakování: učebnice str. 50 až 51
 • naučte se minulý čas sloves see, go a buy, napište do sešitů
 • a zopakujte si otázky tvořené pomocí did, a krátko odpovědi formou yes, I did; no, I didn´t
 • cvičení 5,6
 • nezapomeňte na nová slovíčka a pak už si jen zahrajte stolní hru na stranách 52 až 53
 • bude nás čekat opakovací test, takže se podívejte na cvičení v pracovním sešitě strany 50 a 51
 • tentokrát vás ušetřím testu, ale ta cvičení z pracovního sešitu mi pošlete mailem ke kontrole, díky
 • soubor nazvěte vždy jméno_příjmení_třída_předmět, takže např. petr_novák_7A_AJ, děkuji

howgh!

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice str. 48, L 18, výpisek do školního sešitu, minulý čas otázky, viz. tabulka – Did you play chess last weekend, nebo did you play basketball last year
 • vypsat slovíčka!
 • str. 48/cv. 2 a 4, str. 49/cv. 5
 • pracovní sešit str. 48 až 49 všechna cvičení krom poslechových
 • test

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice str. 46 až 47, vypsat slovíčka, opsat tabulku č. 3 - gramatika, minulý čas - I liked, he loved, cv. 1, 2, 4, 5
 • pracovní sešit str. 46 až 47 všechna cvičení

  VLASTIVĚDA

  25. - 31. 5. 2020

  • učebnice, str. 38, 39, 40 – pročíst si
  • pracovní sešit, str. 23 - vypracovat
  • další úkoly: zkontroluj si str. 22 (viz pondělní email)

  18. - 24. 5. 2020

  • učebnice,  str. 37 – pročíst si
  • pracovní sešit, str. 22- vypracovat
  • další úkoly: zkontroluj si str. 21 (viz pondělní email)

  11. - 17. 5. 2020

  • učebnice, str. 35 a 36 – pročíst si
  • pracovní sešit, str. 21 - vypracovat
  • další úkoly: zkontroluj si str. 20 (viz pondělní email)

  4. - 10. 5. 2020

  • učebnice, str. 33 a 34 – pročíst si
  • pracovní sešit, str. 20 - vypracovat
  • další úkoly: zkontroluj si str. 19 (viz pondělní email)

  27. 4. - 3. 5. 2020

  • učebnice, str. 31 a 32 – pročíst si
  • pracovní sešit, str. 19 - vypracovat
  • další úkoly: zkontroluj si str. 18 (viz pondělní email)

  20. - 26. 4. 2020

  • učebnice, str. 29 a 30 – pročíst si
  • pracovní sešit, str. 18 - vypracovat
  • další úkoly: zkontroluj si str. 17 (viz pondělní email)

  13. - 19. 4. 2020

  • učebnice, str. 26 a 27 – pročíst si
  • pracovní sešit, str. 17
  • další úkoly: zkontroluj si str. 16 (viz pondělní email)

  6. - 12. 4. 2020

  • učebnice, str. 24 a 25 – pročíst si
  • pracovní sešit, str. 16
  • další úkoly: připomínám, že mezi str. 14 a 15 v prac. sešitu je dvojlist přehled dějin – pročti si ho

  30. 3. - 5. 4. 2020

  • učebnice, str. 21, 22 a 23 – pročíst si
  • pracovní sešit str. 15
  • další úkoly: připomínám, že mezi str. 14 a 15 v prac. sešitu je dvojlist přehled dějin – pročti si ho

  23. - 29. 3. 2020

  • učebnice, str. 17, 18, 19 – pročíst si
  • pracovní sešit, str. 14
  • další úkoly:  mezi str. 14 a 15 v prac. sešitu je dvojlist přehled dějin – pročti si ho

  16. - 22. 3. 2020

  • učebnice: str. 14, 15, 16 – pročíst si
  • pracovní sešit: str. 11, 12, 13

  PŘÍRODOVĚDA

  25. - 31. 5. 2020

  • učebnice str. 2832 – pozorně si pročti, ze strany 28  (výroba skla) do sešitu nebo na papír proveď stručný zápis

  18. - 24. 5. 2020

  • učebnice str. 22 až 25 – pozorně si pročti, ze strany 24 a 25 (elektrický obvod) do sešitu nebo na papír proveď stručný zápis

  11. - 17. 5. 2020

  • učebnice – str. 19, 20, 21 – pozorně si pročti, ze strany 19 a 20 (elektrická energie) do sešitu nebo na papír proveď stručný zápis 

  4. - 10. 5. 2020

  • učebnice – str. 15, 16, 17 – pozorně si pročti, ze strany 16 (druhy energie) do sešitu nebo na papír proveď stručný zápis

  27. 4. - 3. 5. 2020

  • učebnice – str. 12, 13, 14 – pozorně si pročti, do sešitu nebo na papír proveď stručný zápis z kapitoly PARNÍ STROJ a můžeš nakreslit nějaký ilustrační obrázek

  20. - 26. 4. 2020

  • učebnice – nový díl str. 7 až 11 – pozorně si pročti, do sešitu nebo na papír proveď stručný zápis z kapitoly KOLO a můžeš nakreslit nějaký ilustrační obrázek

  13. - 19. 4. 2020

  • učebnice – nový díl str. 5, 6 a str. 7 po růžový rámeček: důkladně si pročti učivo nakloněná rovina a páka; do sešitu nebo na papír proveď stručný zápis a můžeš nakreslit nějaký ilustrační obrázek

  6. - 12. 4. 2020

  • učebnice, str.35 – 36 : Hvězdy- udělej si do sešitu nebo na papír stručný zápis ( to znamená, vypsat ty nejdůležitější věci ) a namaluj k tomu obrázek nějakého souhvězdí

  30. 3. - 5. 4. 2020

  • učebnice, str. 33 – 36 pročíst si zajímavosti (je to také vlastně úkol do čtení)
  • učebnice str. 28/úkol 1 - napiš do sešitu nebo do pracovníčku (pak to vystřihneme a do sešitu vlepíme)

  23. - 29. 3. 2020

  • učebnice, str. 30 a 32 – pročíst si
  • učebnice str. 25/  úkoly 8 a 9 napiš do sešitu nebo do pracovníčku (pak to vystřihneme a do sešitu vlepíme)

  16. - 22. 3. 2020

  • učebnice: str. 27 – 28 nastudovat si

  Připomínám, že v pracovních sešitech do češtiny a do matematiky jsou uprostřed vloženy stránky s celkovým přehledem učiva. Třeba se to bude hodit jako pomůcka.


  Kontakt

  ZŠ, Sobotka, okres Jičín
  Jičínská 136, 507 43 Sobotka
  493 571 539, 493 599 140
  710 01 379
  DIČ nejsme plátci DPH

  Oblíbené odkazy