DOMÁCÍ ÚKOLY - 5. ROČNÍK ___________________________________________

TŘÍDA 5. A

ČESKÝ JAZYK

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 105, cv. 23, str. 106 cv. 26,  str. 107 cv. 28, 30
 • pracovní sešit: str. 17, 18, 19
 • další úkoly:  učebnice str. 106 cv. 24, přepis do Š sešitu, cv. 27 barevný zápisek do Š sešitu

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice, str. 108, str. 109 cv. 5 a 7 (slabě tužkou),  str. 111 cv. 13 (slabě tužkou)
 • pracovní sešit, str. 20
 • další úkoly:  učebnice str. 109 cv. 6 přepis do Š sešitu, učebnice str. 110 cv. 12 přepis do Š sešitu, učebnice str. 111 oranžový rámeček - barevný zápisek do Š sešitu a zároveň cv. 14 do Š sešitu – stačí první řádek 

MATEMATIKA

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 64 cv. 5, 6, str. 65 cv. 7, 8
 • pracovní sešit: str. 22 cv. 3, 4, str. 23, 24
 • další úkoly:  učebnice str. 64 cv. 6 do Š sešitu 2 sloupečky, str. 65 cv. 8 do Š sešitu 2 sloupečky, str. 64 tabulka – barevný zápisek do Š sešitu

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice, str. 65 cv. 9 a 10, 6, str. 67 cv. 18, 19
 • pracovní sešit, str. 25
 • další úkoly: učebnice str. 65 dva zelené rámečky barevně do Š sešitu, učebnice str. 67 cv. 18 do Š sešitu 2 sloupečky, učebnice str. 67 zelený rámeček barevně do Š sešitu

GEOMETRIE

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice: str. 102 cv. 13 (slabě tužkou) a cv. 15, str. 104 cv. 14, str. 105 cv. 10 (slabě tužkou), str. 107
 • další úkoly: učebnice str. 104 cv. 7a) do G sešitu, učebnice str. 106 cv. 17 první dva sloupečky do G sešitu, učebnice str. 108 růžová tabulka předělat do G sešitu (stačí načrtnout a popsat)

ANGLICKÝ JAZYK

skupina Mgr. Heleny Krskové

16. - 22. 3. 2020

 • do gramatiky si nadepište LEISURE TIME ACITIVITES (trávení volného času)
 • vytvořte si myšlenkovou mapu s činnostmi/aktivitami, které děláme ve volném čase
 • opište si tabulku z učeb. str. 46/cv.3 do gramatiky- utváření minulého času u pravidelných sloves = přidá se na konci pouze –ED
 • do gramatiky - napište 6 věty o sobě s použitím struktury- WHEN I WAS 6, I LIKED/HATED….. (př. When I was 6, I liked floorball. When I was 6, I played the piano.)
 • do gramatiky - napište 10 vět podle učebnice cv. 5/str. 47
 • do sešitu Vocabulary si vypište slovíčka z učebnice str. 47/cv. 6, str. 49/cv.6

23. - 29. 3. 2020

Zhlédni videa, jak vyjádříme v aj minulý času:

Procvič si PAST SIMPLE u pravidelných sloves:

- z těchto cvičení si do sešitu gramatiky napište 6 příkladů

skupina Mgr. Karolíny Smolařové

16. - 22. 3. 2020

23. - 29. 3. 2020

 • neustále opakovat a dopisovat slovíčka z učebnice do vocabulary
 • uč. str.  42 COULD/COULDN´T (uměl, mohl – can v minulosti)
 • výpisek zelený rámeček do sešitu zepředu (ve všech osobách je sloveso neměnné, za could vždy sloveso v infinitivu)
 • přečíst text ze str. 42, ústně přeložit
 • do sešitu zepředu otázka WHAT COULD YOU DO WHEN YOU WERE SIX? A napíšeš 3 odpovědi tamtéž (např.: WHEN I WAS SIX I COULD SWIM, WHEN I WAS SIX I WAS SMALLER…)
 • workbook str. 42 slovní pavučina na slovesa, str. 42,cv. 2
 • online procvičování na stránkách www.umimeanglicky.czwww.skolasnadhledem.czhttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/

VLASTIVĚDA

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 15, 16
 • pracovní sešit: str. 12, 13
 • další úkoly: do sešitu nadpis: ,,Doba osvícenská“- opsat tabulku z učebnice str. 16, namalovat obrázek

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice, str. 17, 18
 • pracovní sešit, str. 14
 • další úkoly: učebnice str. 14 otázky ,,Zopakuj si“ – vypracovat do sešitu, do sešitu barevný nadpis : ,, Vesnické obyvatelstvo“ a překreslit pyramidu z učebnice str. 17

PŘÍRODOVĚDA

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 20 – 28 opakovat učivo

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice, nový díl ,,Člověk a technika“ str. 4 a 5
 • další úkoly: do sešitu velký barevný nadpis z učebnice z úvodní strany 3 ,,Stroje ve službách člověka“, vybrat si jeden obrázek a nakreslit ho, do sešitu nadpis ,,Nakloněná rovina“ a zápis dva růžové rámečky z učebnice str. 4 a nakreslit obrázek

TŘÍDA 5. B

ČESKÝ JAZYK

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 102- opsat do sešitu Š žlutý rámeček, str.102/cv. 13 napsat
 • pracovní sešit: str. 15, 16, 17
 • další úkoly: učebnice str. 103/cv. 15 tence tužkou doplnit do učebnice

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice, str. 105 a 106 - několikrát si přečíst žluté rámečky, str. 107/ cv. 30 napsat
 • pracovní sešit, str. 18 a 19
 • další úkoly:  učebnice str. 106 – opsat si do sešitu žlutý rámeček
 • nezapomeň si číst knížku do čtenářského deníku 

MATEMATIKA

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice, str. 63 a 64 nastudovat si barevné rámečky, kde je vysvětleno nové učivo
 • pracovní sešit: str. 21, 22, 23
 • další úkoly:  učebnice str, 63/ cv. 1 do Š sešitu a str 64 / cv 6 do sešitu

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice, str. 65 – pročíst si barevné rámečky s novým učivem
 • pracovní sešit, str. 24 a 25 ( kromě cv. 11 a 14 )
 • další úkoly:  učebnice str. 65 / cv. 9 do sešitu, str. 65/ cv. 10 -  tři sloupečky do sešitu (piš správně pod sebe, deset. čárky pod sebou, jednotky pod jednotky….)

GEOMETRIE

16. - 22. 3. 2020

 • pracovní sešit: str. 46

23. - 29. 3. 2020

 • pracovní sešit, str. 47

ANGLICKÝ JAZYK

skupina Mgr. Heleny Krskové

16. - 22. 3. 2020

 • do gramatiky si nadepište LEISURE TIME ACITIVITES (trávení volného času)
 • vytvořte si myšlenkovou mapu s činnostmi/aktivitami, které děláme ve volném čase
 • opište si tabulku z učeb. str. 46/cv.3 do gramatiky- utváření minulého času u pravidelných sloves = přidá se na konci pouze –ED
 • do gramatiky - napište 6 věty o sobě s použitím struktury- WHEN I WAS 6, I LIKED/HATED….. (př. When I was 6, I liked floorball. When I was 6, I played the piano.)
 • do gramatiky - napište 10 vět podle učebnice cv. 5/str. 47
 • do sešitu Vocabulary si vypište slovíčka z učebnice str. 47/cv. 6, str. 49/cv.6

23. - 29. 3. 2020

Zhlédni videa, jak vyjádříme v aj minulý času:

Procvič si PAST SIMPLE u pravidelných sloves:

- z těchto cvičení si do sešitu gramatiky napište 6 příkladů

skupina PhDr. Michala Guseho

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice str. 46 až 47, vypsat slovíčka, opsat tabulku č. 3 - gramatika, minulý čas - I liked, he loved, cv. 1, 2, 4, 5
 • pracovní sešit str. 46 až 47 všechna cvičení

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice str. 48, L 18, výpisek do školního sešitu, minulý čas otázky, viz. tabulka – Did you play chess last weekend, nebo did you play basketball last year
 • vypsat slovíčka!
 • str. 48/cv. 2 a 4, str. 49/cv. 5
 • pracovní sešit str. 48 až 49 všechna cvičení krom poslechových
 • test

VLASTIVĚDA

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 14, 15, 16 – pročíst si
 • pracovní sešit: str. 11, 12, 13

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice, str. 17, 18, 19 – pročíst si
 • pracovní sešit, str. 14
 • další úkoly:  mezi str. 14 a 15 v prac. sešitu je dvojlist přehled dějin – pročti si ho

PŘÍRODOVĚDA

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 27 – 28 nastudovat si

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice, str. 30 a 32 – pročíst si
 • učebnice str. 25/  úkoly 8 a 9 napiš do sešitu nebo do pracovníčku (pak to vystřihneme a do sešitu vlepíme)

Připomínám, že v pracovních sešitech do češtiny a do matematiky jsou uprostřed vloženy stránky s celkovým přehledem učiva. Třeba se to bude hodit jako pomůcka.

Dnes ještě pošlu e maily, ať vás můžu trošku víc pozdravit.


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy