DOMÁCÍ ÚKOLY - 4. ROČNÍK ___________________________________________

TŘÍDA 4. A

ČESKÝ JAZYK

25. - 31. 5. 2020

 • učebnice str. 142, 143 – ústně
 • učebnice str. 143 cv. 12 – napiš, pošli
 • pracovní sešit str. 38
 • pracovní list (viz e-mail)
 • procvičuj  https://www.mojecestina.cz/

18. - 24. 5. 2020

11. - 17. 5. 2020

 • učebnice str. 132 – 133, pročti, procvičuj ústně
 • pracovní sešit str. 32
 • učebnice str. 138, procvičuj
 • pracovní sešit str. 34
 • procvičuj  https://www.mojecestina.cz/

4. - 10. 5. 2020

 • učebnice str. 130 cv. 20
  • Napiš osnovu podle obrázků
  • Napiš vypravování podle osnovy (ke každé části osnovy alespoň 3 věty)
  • pošli
 • procvičuj  https://www.mojecestina.cz/

27. 4. - 3. 5. 2020

 • učebnice str. 125 – 126 – pročíst oranžové poučky
 • učebnice str. 125 cv. 3 – napiš a pošli
 • pracovní sešit str. 27 cv. 1, 2, str. 29 – celá, str. 30 cv. 8, 9
 • procvičuj  https://www.mojecestina.cz/

20. - 26. 4. 2020

 • diktát učebnice str. 123 – napsat a poslat (poproste opět rodiče o nadiktování)
 • pracovní sešit str. 24 - 26
 • učebnice str. 120 - 123  pro ty, kdo chtějí více procvičovat, ústně, na fólii
 • do malého sešitu si přepiš žlutý rámeček z učebnice str. 120
 • procvičuj  https://www.mojecestina.cz/

13. - 19. 4. 2020

 • diktát učebnice str. 115 – napsat a poslat (poproste rodiče o spolupráci)
 • pracovní sešit str. 22, 23
 • učebnice str. 116 - 119,  pro ty, kdo chtějí více procvičovat, ústně, na fólii,
 • podívej se na https://www.mojecestina.cz/ - vyzkoušej

6. - 12. 4. 2020

 • pracovní sešit str. 19, 20, 21 – tuto stránku pošlete
 • učebnice str. 111 - 113,  pro ty, kdo chtějí více procvičovat, ústně, na fólii,
 • podívej se na https://www.mojecestina.cz/ - vyzkoušej

30. 3. - 5. 4. 2020

 • učebnice str. 108 – 109, ústně, na fólii
 • pracovní sešit str. 17 – 18
 • do malého sešitu z učebnice str. 109 cv. 8b, str. 110 cv. 11
 • podívej se na www.skolakov.eu, www.skolasnadhledem.cz  - 5. ročník a procvičuj

23. - 29. 3. 2020

 • opět budeme procvičovat shodu podmětu s přísudkem, pozor na podmět děti ( ty – vždy v přísudku y), větné vzorce, poproste rodiče a zkuste si napsat diktát
 • učebnice str. 104 – 107, ústně, na fólii, přečíst hlavně poučky
 • pracovní sešit str. 14 – 16
 • v pondělí a ve čtvrtek to pěkně vysvětlovali v televizi v Čj pro 5. ročník
 • https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice str. 100 – 103
 • pracovní sešit str. 12 – 13

ČTENÍ

4. - 10. 5. 2020

 • čti si svoji knížku a tvoř si čtenářské listy

27. 4. - 3. 5. 2020

 • čti si svoji knížku a tvoř si čtenářské listy

20. - 26. 4. 2020

 • přečti si v učebnici ze str. 119 – 122 text, odpověz si na otázky za textem

6. - 19. 4. 2020

 • čti si dál svoji knížku – čti i nahlas, pokud budeš mít přečteno, vytvoř čtenářský list a zašli
 • povídej si o knížce s rodiči, babičkou..

30. 3. - 5. 4. 2020

 • Čítanka str. 101 -102 – pozorné čtení si ověř na otázkách za textem
 • čti si dál svoji knížku

23. - 29. 3. 2020

Pokud sis ještě nevzal/a knížku, je nejvyšší čas. Čti i nahlas!!! Nezapomeň vytvářet čtenářské listy. Prosím, abyste na můj email poslali název knihy, autora a počet stran.

16. - 22. 3. 2020

 • číst jakoukoli knížku, vypracovat čtenářský list

MATEMATIKA

25. - 31. 5. 2020

 • učebnice str. 59, 60 – ústně
 • učebnice str. 59 cv. 6 – napsat do malého sešitu, poslat
 • pracovní list (viz e-mail)

18. - 24. 5. 2020

11. - 17. 5. 2020

4. - 10. 5. 2020

27. 4. - 3. 5. 2020

20. - 26. 4. 2020

13. - 19. 4. 2020

6. - 12. 4. 2020

30. 3. - 5. 4. 2020

 • pracovní sešit str. 15,16
 • učebnice str. 96, 97, rýsuj si kružnice, trojúhelníky
 • pracovní sešit str. 41 cv. 8,9
 • procvičuj na www.skolakov.eu, www.skolasnadhledem.cz  - 5. ročník

23. - 29. 3. 2020

Nyní přejdeme na písemné dělení jednociferným dělitelem. Nezapomeň stále na procvičování písemného násobení!

16. - 22. 3. 2020

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Mgr. Heleny Krskové

25. - 31. 5. 2020

 • Do gramatiky si napiš tyto otázky s odpověďmi. Otázky si zvýrazni barvami.

Where do you come from? Odkud pocházíš?

I come from______. Pocházím ze ____ (doplň ty)

          What do you do? Co děláš?

                    I am a pupil/student. Jsem žák/žákyně.

What does your uncle do? Co dělá tvůj strýc? (jaké povolání)

My uncle is a teacher. Můj strýv je učitel.

          What do you want to be? Čím by jsi chtěl být?

                    I want to be a doctor. Chci být doktorem.

 • V pracovním sešitě vypracuj str. 57/cv. 4 a cv. 5. Slovíčka, která jsou nová dopiš do myšlenkové mapy.
 • Do gramatiky vypracuj z učebnice str. 56/cv. 2.
 • Do emailu mi napiš odpovědi celou větou na tyto otázky:
   1. Where do you come from?
   2. What is your favourite hobby?
   3. Who is your best friend?
   4. What does your mum do?
   5. What does your father do?
   6. What do you want to be?
   7. What can you do?
   8. What is your favourite school subject?

Online výuka:

 • Připrav si konkrétní dotazy k látce nebo cvičení, kterým nerozumíš. Na online výuku si připrav BINGO tabulku se slovíčky z učeb. str. 57/cv. 5. Tabulka bude 3x3 čtverce, tzn. 9 políček/slovíček celkem.
 • Připravte si pracovní sešit, učebnici a sešit gramatiky
 • pondělí 13:00 - 14:00

18. - 24. 5. 2020

Online výuka:

 • pondělí 10:00 - 11:00 hod.
 • připravte si pracovní sešit, učebnici a sešit gramatiky

11. - 17. 5. 2020

 • TEST č. 3- výsledky
 • nová lekce: People
 • přečti si a ústně přelož v učebnici str. 54/cv. 1, 2 a str. 55/cv. 3
 • do sešitu gramatiky udělej nadpis „People“ a vytvoř 2 smyšlené karty, jako v učeb. str. 54/cv. 1
 • vypracuj v pracovním sešitu str. 54/cv. 1, 2 a str. 55/cv. 3

V týdnu od 18. 5. 2020 bude zahájena online výuka anglického jazyka

 • pondělí 10:00 - 11:00 hod.

4. - 10. 5. 2020

27. 4. - 3. 5. 2020

 1. Vypracuj v pracovním sešitě - str. 48/cv. 2, str. 50/cv. 2 a str. 51/cv. 3.
 2. Vypracuj pracovní list. Cvičení napiš do gramatiky. Práci mi pošli na email: krskova@zssobotka.cz nejpozději do neděle 3. 5. 2020.

20. - 26. 4. 2020

 1. TEST č. 2- ISN´T/AREN´T WEARING. Vyplněný test pošli do neděle na email: krskova@zssobotka.cz.
 2. Nové téma: Otázka- Is she wearing…/Are you wearing…/Am I wearing..?
 3. Do gramatiky si přepiš gramatickou tabulku.
 4. Procvičení otázek. Do gramatiky opiš otázky a pravdivě na ně odpověz.

13. - 19. 4. 2020

 1. Téma: Happy Easter!
 2. Procvič si výslovnost slovíček na téma Velikonoc: https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE&ab_channel=CheeseburgerSchool
 3. Do sešitu gramatiky- nadpis „Happy Easter“. Pod nadpis si napiš slovíčka z videa a nakresli ke každému obrázek. Nezapomeň si připsat i výslovnost.
 4. Projekt: Vytvoř si podle videa velikonočního králíka: https://www.youtube.com/watch?v=xMa5gsmZwHs&ab_channel=ArtforKidsHub

K projektu udělej i barevný nadpis- Happy Easter. Výsledek zašli do neděle na email krskova@zssobotka.cz. Budu se těšit!

6. - 12. 4. 2020

 1. Přečti si a ústně přelož text v učebnici str. 50/cv. 1.
 2. Do gramatiky si nakresli tabulku z učebnice str. 50/cv. 2.
 3. Do Vocabulary si napiš slovíčka z učebnice str. 51/cv. 6 a výslovnost si procvič v online slovníku.
 4. Do gramatiky napiš 10 vět s použitím ISN´T/AREN´T WEARING, např. She isn´t wearing a woolly hat. Ona na sobě nemá kulich. Použij nově vypsaná slovíčka J

30. 3. - 5. 4. 2020

 1. Vyfoť v gramatice úkol z minulého týdne (viz. nakresli 3 členy rodiny a popiš je) a pošli na email: krskova@zssobotka.cz.
 2. Procvič si výslovnost nových slovíček v anglicko-českém slovníku: https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky.
 3. V pracovním sešitě vypracuj na str. 47/cv. 4 a 5.
 4. TEST č. 1 - Překlad vět. Vyplněný test pošli na výše zmíněný email do neděle 5. 4. 2020.
 5. Mini projekt- Myšlenková mapa - CLOTHES. Vytvoř ji ze slovíček z učeb. str. 47/6, str. 49/6 a str. 51/6. Klikni na odkaz pro ukázku a instrukce. Projekt bude vytvořen na papír velikosti A4. Vytvořenou práci vyfoť a pošli na email uvedený výše do neděle 5. 4. 2020. Projekt bude ohodnocen známkou.

23. - 29. 3. 2020

1. Procvič si slovíčka CLOTHES a gramatiku na těchto stránkách:

2. Song:

3. Nakresli do sešitu 3 členy své rodiny a popiš jejich oblečení. Použij strukturu věty HE/SHE IS WEARING…. Ke každému členu napiš min. 3 věty. Použij slovíčka, která jsi minule vypisoval/a do Vocabulary J

16. - 22. 3. 2020

 • do gramatiky si nadepiš CLOTHES and FASHION a opiš si z učeb. str. 46/cv. 2
 • přečti si o modelech v učebnici str. 46/cv. 1
 • do gramatiky nakresli sebe v oblečení nebo vlep svou fotku celé postavy. Poté celými větami popiš, co máš na sobě - použij strukturu I´M WEARING… (př. I´m wearing a black T-shirt and blue jeans. Mám na sobě černé tričko a modré džíny.). Napiš 6 vět.
 • vypiš si slovíčka z učeb. str. 47/cv.6 a str. 49/cv.6. Kdo bude chtít, může si vytvořit z těchto slovíček myšlenkovou mapu J
 • v pracovním sešitě vypracuj celou stranu 46

skupina paní učitelky Ing. Moniky Svobodové

25. - 31. 5. 2020

 • Učebnice UNIT 23 a 24 – jelikož jde o velikonoce, které máme již za sebou, toto téma přeskočíme. Prosím podívejte se pouze na str. 63, kde je uvedena gramatika (THERE IS/THERE ARE), která je pro Vás opakováním. V následujícím odkazu přikládám přehled předložek, které se nachází ve spojení s vazbou THERE IS/THERE ARE včetně překladu vět a slovíček.
 • Za domácí úkol mi prosím popište svůj dětský pokojíček (alespoň 5 vět a použijte předložky, které jsem Vám vypsala) a pokud ho nemáte, tak si vyberte jakoukoliv místnost u Vás doma, kterou máte děti rády a pošlete na můj email do 31.5.2020.
 • Učebnice UNIT 25 (WHAT CAN PEOPLE DO?) – nejprve si vypište slovíčka do slovníčku na str. 67 a naučte se je, poté se vraťte na str. 66, cv. 2 a napište si do sešitu gramatiky, co Vy umíte a co neumíte – opět je to pro Vás jednoduché opakování.
 • Učebnice, str. 67, cv. 3 – přečtěte si články a samy si vymyslete zvířátko, které máte rády a popište ho tak, jak je uvedeno ve cv. 3 a pošlete na můj email do 31.5.2020.

18. - 24. 5. 2020

 • prosím o zaslání překladu článku z učebnice ze str. 60 a 61, který byl zadán minulý týden a to do 24. 5. 2020 (Článek SATURDAY, JANUARY 15th, 2 p.m.)
 • pracovní sešit – str. 60, cv. 2 a 3 (u cvičení 3 použij přítomný čas prostý)
 • pracovní sešit – str. 61, cv. 4 (použij přítomný čas průběhový), cv. 5 (použij přítomný čas prostý) a cv. 6 – obě dvě stránky prosím ofotit, popř. naskenovat a zaslat na můj email a to do 24. 5. 2020

11. - 17. 5. 2020

 • učebnice HAVE FUN WITH ENGLISH – 6 – VISITING FRIENDS, str. 60, 61 Článek SATURDAY, JANUARY 15th, 2 p.m.
  1. nejprve si přepiš slovíčka do slovníčku
  2. přečti článek nahlas někomu z rodiny a přelož větu po větě – bude to pro Tebe velmi dobré opakování z posledních lekcí (Napiš větu anglicky a pod to mi to doslovně přelož – prosím používej psací písmo) – celé dvě stránky zvládneš v pohodě zaslat na můj email do 24. 5. 2020 – budu hodnotit

4. - 10. 5. 2020

 • učebnice (UNIT 22 – LOOK! WHAT´S HE DOING THERE)
  • v této lekci je nová gramatika – přítomný čas průběhový (přikládám vysvětlení v následujícím odkazu): Mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový – vložte, popř. vlepte do sešitu GRAMATIKY a připište k tomu slovesa v zeleném rámečku na STR. 59
  • str. 59 - PŘEPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU A NAUČIT SE JE
  • str. 58, cv. 1 – přečíst si ho a přeložit
 • pracovní sešit (str. 58, cv. 2 a 3.)

27. 4. - 3. 5. 2020

 • učebnice (UNIT 21 – MY MUM WORKS IN A CLOTHES SHOP) str. 57 - PŘEPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU A NAUČIT SE JE
 • pracovní sešit (str. 56 – celá stránka) a str. 57 – cv. 4, 5
  1. YOUR HOMEWORK – write me about the profession of your parents and what would you like to do in the future (napiš mi o povolání svých rodičů a jaké povolání by jsi Ty rád/a dělala v budoucnu - pošli na můj email (samozřejmě anglicky).

20. - 26. 4. 2020

 • zopakovat si učivo z předchozích lekcí, konkrétně UNIT 9 – „Do you like ice cream?“ – přečíst si a přeložit dialog str. 24 + zopakovat slovní zásobu a gramatiku z této lekce
 • učebnice (UNIT 20)
  1. 55 - PŘEPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU A NAUČIT SE JE
  2. 54, cv. 1 (uvedu příklad: Her name is Lucy. She lives in London. She comes from Great Britain. She is 11 years old. She can skate. She can´t run fast. Her hobby is singing). Vypracuj ostatní tři studenty.
  3. 54, cv. 2 – přečti si a podle tohoto vzoru mi napiš Ty o svém dobrém kamarádovi a pošli na můj email (samozřejmě anglicky).

13. - 19. 4. 2020

 • prosím o vyplnění přiloženého TESTU č. 4 (výsledky zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 19. 4. 2020)
 • zopakovat si učivo z předchozích lekcí, konkrétně UNIT 8 – „I like chocolate“ – přečíst si a přeložit dialog str. 22 + zopakovat slovní zásobu a gramatiku z této lekce
 • Write me into my email: „What is your favourite fruit? and „What is your favourite vegetables?“ (celou větou)
 • učebnice (UNIT 19)
  1. str. 52,53 - PŘEPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU A NAUČIT SE JE
  2. str. 52,53 – Click´s new computer program - PŘEČÍST SI NAHLAS A PŘELOŽIT A NAPSAT MI VE STRUČNOSTI (česky), o čem příběh pojednává a poslat na můj email

6. - 12. 4. 2020

 • prosím o vyplnění přiloženého TESTU č. 3 (výsledky zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 12. 4. 2020)
 • zopakovat si učivo z předchozích lekcí, konkrétně UNIT 7 – popular sports – přečíst si a přeložit si celou str. 18 + zopakovat slovní zásobu z této lekce
 • Write me into my email what is your favourite sport and your most favourite sportsman or sportswoman (NAPIŠ MI DO EMAILU, JAKÝ JE TVŮJ OBLÍBENÝ SPORT A TVŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPORTOVEC/SPORTOVKYNĚ – celou větou)
 • učebnice (UNIT 19)
  1. str. 50, cv. 2 (vocabulary, grammar) – NEJPRVE PŘEPSAT DO SEŠITU GRAMATIKY
  2. str. 51, cv. 6 – PŘEPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU A NAUČIT SE JE
  3. str. 50, cv. 1, str. 51, cv. 4 (písnička – moc pěkný text) – PŘEČÍST SI NAHLAS A PŘELOŽIT
 • pracovní sešit (UNIT 19) - str. 50 – celá, str. 51, cv. 3

  Na závěr mi napiš: Which thing will you buy the first after opening all stores? Kterou věc si koupíš jako první, až otevřenou všechny obchody? J

  30. 3. - 5. 4. 2020

  ·         prosím o vyplnění přiloženého testíku: TEST Č. 2 -DOPLŇOVAČKA - 4. A (výsledky zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 3. 4. 2020)

  ·     zopakovat si učivo z předchozích lekcí, konkrétně UNIT 5 a UNIT 6 (sloveso CAN – časování, zápor, otázky a krátké odpovědi) – DO SEŠITU GRAMATIKY NAPIŠ, CO TY UMÍŠ A CO TY NEUMÍŠ – POUŽIJEŠ SLOVESO CAN – NAPŘ. I can play piano, I can´t swim, Can you drive a car?  NAPIŠ 12 VĚT – 5 kladných, 5 záporných a 2 otázky (DO SEŠITU GRAMATIKY)

  + zopakovat slovíčka z těchto lekcí

  ·         učebnice (UNIT 18)

  1.     str. 49, cv. 4 (vocabulary, grammar) – NEJPRVE PŘEPSAT DO SEŠITU GRAMATIKY

  2.     str. 49, cv. 6 – PŘEPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU A NAUČIT SE JE

  3.     str. 48, cv. 1 – Ve cvičení je 9 postav, které na sobě mají různá pyžama. DO SEŠITU GRAMATIKY NAPIŠ, CO MÁ KAŽDÁ POSTAVA NA SOBĚ. Např.: Peggy is wearing a polka-dot night dress,..)

  4.     NA FORMÁT A4 NAKRESLI POSTAVU, KTERÁ VYPADÁ A MÁ NA SOBĚ NÍŽE UVEDENÉ OBLEČENÍ (budu to chtít rozhodně vidět, až se setkáme ve škole J):

  A)   PRO DÍVKY: This is a girl. She is tall, slim and she has got a long dark hair and brown eyes. She is wearing a striped pink dress. She is wearing pink shoes and she has got a yellow hat.

  B)    PRO CHLAPCE: This is a boy. He is short and fat. He has got blue eyes. He has a grey shirt and a blue tie. He is wearing jeans. His shoes are black.

   23. - 29. 3. 2020

   • zopakovat si učivo z předchozích lekcí: TEST Č. 1 - PŘEKLAD - 4. ROČNÍK (vyplněný překlad zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 29.3.2020)
   • učebnice
    • str. 46, cv. 2 (vocabulary, grammar) – NEJPRVE PŘEPSAT DO SEŠITU GRAMATIKY
    • str. 46, cv. 1 – PŘEČÍST SI A PŘELOŽIT SI
    • str. 47, cv. 6 – PŘEPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU A NAUČIT SE JE
    • str. 47, cv. 3 – VYBER SI JEDNU POSTAVU ZE ČTYŘ, PŘEKRESLI SI JI DO SEŠITU GRAMATIKY A POPIŠ, CO MÁ DANÁ POSTAVA NA SOBĚ (použij strukturu he/she is wearing) + PŘEDSTAV SI, CO BYS MĚL/A RÁD/A NA SOBĚ TY, NAKRESLI TO TAKÉ DO SEŠITU GRAMATIKY A POPIŠ TO (použij strukturu I ´am wearing)
   • pracovní sešit (celá strana 46)
   • opakuj si určování času (lekce 15 „What´s the time)

    16. - 22. 3. 2020

    • učebnice: str. 43, cv. 4 (vocabulary, grammar) – NEJPRVE PŘEPSAT DO SEŠITU GRAMATIKY, str. 42 (cv. 1) a str. 43 (cv. 5) – PŘEČÍST SI A PŘELOŽIT SIstr. 42 (cv. 3) – LZE DOPLNIT BEZ POSLECHU, DOPLŇTE S VYUŽITÍM PŘILOŽENÉHO ROZVRHU
    • pracovní sešit: str. 42, cv. 1, 2, 3, str. 43, cv. 5, 6, str. 44, cv. 1, 2, 3, 4, str. 45, cv. 5, 6, 7

    PŘÍRODOVĚDA

    25. - 31. 5. 2020

    18. - 24. 5. 2020

    11. - 17. 5. 2020

    4. - 10. 5. 2020

    27. 4. - 3. 5. 2020

    Zopakuj si ekosystém park a okolí lidských obydlí

    20. - 26. 4. 2020

    Ekosystém okolí lidských obydlí

    13. - 19. 4. 2020

    Ekosystém okolí lidských obydlí

    6. - 12. 4. 2020

    Ekosystém okolí lidských obydlí

    30. 3. - 5. 4. 2020

    Ekosystém okolí lidských obydlí

    • učebnice str. 53 – 55, přečti, zopakuj, můžeš si nakreslit obrázek  do sešitu

    23. - 29. 3. 2020

    Ekosystém park

    • učebnice str. 50 – 52, přečti, utvoř krátký zápis, nakresli obrázek (pokud se o něj chcete podělit, zašlete mi jej na email)
    • na youtube  si zadej "Naši ptáci" a podívej se na některá videa
    • stále sleduj vysílání ČT2 – UčíTelka.

    Přeji hodně úspěchů.

    16. - 22. 3. 2020

    • učebnice str. 48 – 49
    • zapiš krátce do sešitu

    Sleduj ČT2 – nový pořad Učí Telka, internet -  portál Škola s nadhledem 

    VLASTIVĚDA

    TŘÍDA 4. A, 4. B

    25. - 31. 5. 2020

    • učebnice str. 40 - 43, přečíst, odpovídat na doprovodné otázky
    • pracovní sešit, vypracovat str. 26 – 27 (pracuj s internetem)
    • vzpomeň si na zakládání hradů (jak hrad vypadal, k čemu sloužil) – viz video https://edu.ceskatelevize.cz/zakladani-hradu-ve-13-stoleti-5e441a6cf2ae77328d0a6c6e
    • většina hradů a zámků mívala podle pověstí svá strašidla (např. Bílá paní – Rožmberk, Černá paní – Buchlov) – nakresli strašidlo a vymysli o něm příběh
    • pracovní sešit a obrázek mi můžete v případě zájmu nafotit a poslat ke kontrole na email: sabina.veigertova@seznam.cz

    18. - 24. 5. 2020

    11. - 17. 5. 2020

    • učebnice str. 33 - 35, přečíst, odpovídat na doprovodné otázky
    • pracovní sešit, vypracovat str. 21 - 22
    • pracovní sešit mi můžete v případě zájmu nafotit a poslat ke kontrole na email: sabina.veigertova@seznam.cz

    4. - 10. 5. 2020

    • učebnice str. 31 - 32, přečíst, odpovídat na doprovodné otázky
    • pracovní sešit, vypracovat str. 20
    • podívej se na video: https://edu.ceskatelevize.cz/ziva-puda-5e4422a4e173fa6cb524acfd
    • volný čas můžeš využít pro tvorbu přáníčka pro svou maminku (Den matek – 10. května)
    • pracovní sešit mi můžete v případě zájmu nafotit a poslat ke kontrole na email: sabina.veigertova@seznam.cz

    27. 4. - 3. 5. 2020

    • učebnice str. 29 - 30, přečíst, odpovídat na doprovodné otázky
    • pracovní sešit, vypracovat str. 18 - 19
    • pracovní sešit mi můžete v případě zájmu nafotit a poslat ke kontrole na email: sabina.veigertova@seznam.cz

    20. - 26. 4. 2020

    • učebnice str. 26 - 28, přečíst, odpovídat na doprovodné otázky
    • pracovní sešit, vypracovat str. 16 – 17
    • prohlídni si obrázek v učebnici na str. 26 a procvičuj pojmy: pramen, přítok, soutok, ústí,…) Jaký je rozdíl mezi jezerem a rybníkem?
    • Pracovní sešit mi můžete v případě zájmu nafotit a poslat ke kontrole na email: sabina.veigertova@seznam.cz

    13. - 19. 4. 2020

    • učebnice str. 23 - 25, přečíst, odpovídat na doprovodné otázky
    • pracovní sešit, vypracovat str. 14 - 15
    • Ve volné chvíli můžeš zkusit doplnit slova do textu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3621

    6. - 12. 4. 2020

    30. 3. - 5. 4. 2020

    23. - 29. 3. 2020

    • učebnice str. 12 - 15, přečíst, odpovídat na doprovodné otázky
    • pracovní sešit, vypracovat str. 7 – 8
    • zde jsou videa na všechny kraje - https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso
    • Vyber si jeden kraj a napiš na formát A4 informace o zvoleném kraji. Kam se vydat na výlety (hrady, zámky, zahrady, ZOO…), můžeš nakreslit něco typického pro ten kraj (např. Pardubický kraj – perník), popř. nalepit obrázky měst, hradů,…Doporučuji na Youtube videa – To nej z kraje - https://www.youtube.com/watch?v=2f1Dn1hwtDQ
    • Tvé fantazii se meze nekladou a budu se těšit na výsledné práce. 

    16. - 22. 3. 2020

    TŘÍDA 4. B

    ČESKÝ JAZYK

    25. - 31. 5. 2020

    • v učebnici procvičuj str. 138, 139
    • v pracovním sešitě vypracuj str. 34,35
    • stranu 35 mi prosím pošli zpět ke kontrole
    • pokud nemáš rozečtenou žádnou knížku, tak si přečti v čítance na str. 117 až 119 Láska je láska od Jiřího Kahouna

    18. - 24. 5. 2020

    • procvičuj v učebnici kapitolu Svátečně na str. 136, 137
    • v pracovním sešitě vypracuj str. 32,33
    • pokud nemáš rozečtenou žádnou knížku, tak si přečti v čítance na str. 114 až 116 Rodiče jsou taky lidi

    11. - 17. 5. 2020

    • v učebnici procvičuj kapitolu Dopravně str. 126, 127
    • pracovní sešit vypracuj str. 28, 29
    • vypracovanou stranu 28 mi pošli prosím zpět
    • pokud nemáš rozečtenou žádnou knížku, tak si přečti v čítance na str. 112 a 113 Bibiana píská na prsty

    4. - 10. 5. 2020

    • v učebnici procvičuj kapitolu Potichu str. 118 až 120
    • pracovní sešit vypracuj str. 24, 25
    • pokud nemáš rozečtenou žádnou knížku, tak si přečti v čítance na str. 108 a 109 Nekonečný příběh

    27. 4. - 3. 5. 2020

    20. - 26. 4. 2020

    13. - 19. 4. 2020

    • učebnice kapitola Krajově str. 108 až 110
    • pracovní sešit str. 17, 18
    • jednu stránku si vyber, vyfoť a pošli mi na e-mail nebo messenger, whatsapp, ať vidím, jak ti to jde J , budu se těšit a zase zavolám
    • pokud nečteš žádnou knížku, tak si přečti v čítance Joanne Kathleen Rowlingová: Nástupiště devět a tři čtvrtě

    6. - 12. 4. 2020

    30. 3. - 5. 4. 2020

    23. - 29. 3. 2020

    • učebnice str. 96 až str. 99, přečti a zapamatuj především poučky, ověř si svoje znalosti na některém ze cvičení tak, aby ti bylo jasné vše kolem souvětí a jeho stavbě, vzorcích, apod..
    • určitě si vyzkoušej, jak znáš přísloví na str. 97/cv. 21.
    • můžeš také podle návodu vyzkoušet kouzelnický trik na str. 99
    • pracovní sešit str. 10, 11
    • v čítance si přečti str. 92 a 93 o Johance z Arku
    • nezapomeň navštívit různé webové stránky, kde si svoje znalosti procvičíš

    16. - 22. 3. 2020

    • učebnice kapitola Zajímavě str. 92 až 95, přečíst především poučky, články a ověřit si svoje znalosti na cvičeních, umět najít ve větě podmět a přísudek
    • pracovní sešit, str. 8, 9
    • pokud nemáš rozečtenou nějakou knihu, tak si můžeš přečíst v čítance na str. 88 až 90 příběh Merlin a Artuš, str. 90 až 91 Robin Hood
    • svoje znalosti můžeš ověřit na www.skolakov.eu, www.skolasnadhledem.cz, www.scio.cz  a na dalších webových stránkách

    MATEMATIKA

    25. - 31. 5. 2020

    18. - 24. 5. 2020

    11. - 17. 5. 2020

    • stále procvičuj násobilku, písemné násobení a dělení
    • v sešitě dopracuj str. 23/cv. 4 dále strany 24 a 25

    4. - 10. 5. 2020

    • stále procvičuj násobilku, písemné násobení a dělení
    • v sešitě vypracuj str. 22 jednotky hmotnosti a pošli mi prosím tuhle stránky zpět
    • pomůže ti následující video:

    27. 4. - 3. 5. 2020

    20. - 26. 4. 2020

    • v učebnici si zopakuj učivo na str. 99 a 100, obdélník a čtverec
    • v pracovním sešitě si vyber na str. 46 jedno cvičení, vypracuj jej a pošli mi zpět ke kontrole
    • pomůže ti odkaz z minula https://www.youtube.com/watch?v=FYZjUHWTL5Q

    13. - 19. 4. 2020

    • stále  procvičuj jednotky času, římské číslice, písemné násobení a dělení
    • v učebnici se podívej na str. 99 a 100, obdélník a čtverec
    • v pracovním sešitě dopracuj to, co jsi případně nestihl(a) a vypracuj pouze str. 44
    • pomůže ti odkaz https://www.youtube.com/watch?v=FYZjUHWTL5Q

    6. - 12. 4. 2020

    • učebnice str. 53 až 55 procvičuj jednotky času a římské číslice
    • https://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY
    • POZOR TO TU JEŠTĚ NEBYLO J !!!!! V pracovním sešitě na str. 17 si vyber POUZE DVĚ LIBOVOLNÁ CVIČENÍ. Vypracuj je ZCELA BEZ POMOCI A SAMOSTANĚ, vyfoť telefonem a kdykoli do pátku pošli na moje telefonní číslo zcela zdarma nejlépe přes aplikaci WhatsApp, případně pošli jako přílohu emailem nebo sms (s odesláním ti  už může kdokoli pomoci J). Tvoji práci vyhodnotím a dám ti vědět, jak se ti dařilo.
    • pracovní sešit str. 18, 19

    30. 3. - 5. 4. 2020

    23. - 29. 3. 2020

    • učebnice kapitola Písemné dělení str. 50, 51, si pozorně přečti a vypočítej některá cvičení
    • v učebnici je zápis vysvětlen poměrně zdlouhavě a s „mezivýsledkem“, vyzkoušej také dělení na www.skolakov.eu matematika 4. třída, písemné dělení, příklady sedmi trpaslíků, začínáme. Tam se dozvíš krůček po krůčku i za pomoci rodičů, jak dělit bez „mezivýsledku“. Uvidíš, že to nic není.
    • v pracovním sešitě na  str. 13, 14 už použij při písemném dělení jen zkrácený zápis, viz.skolakov.eu
    • může ti pomoci následující video https://www.youtube.com/watch?v=3kGh9Qrkww0
    • geometrie učebnice str. 96, 97 = vše o trojúhelníku
    • pracovní sešit str. 41/cv. 8, 9

    16. - 22. 3. 2020

    • učebnice kapitola Písemné násobení procvičuj na str. 48, 49 různá cvičení na folii nebo na přiložený papír, ověř si, že umíš násobit jednociferným i dvojciferným činitelem, pokud ve výsledcích chybuješ, procvičuj násobilku
    • pracovní sešit str. 11, 12
    • geometrie učebnice str. 95, 96
    • pracovní sešit str.39/5, 6
    • opět si svoje znalosti můžeš procvičit na webových stránkách (www.skolakov.eu apod.)

    ANGLICKÝ JAZYK

    skupina paní učitelky Mgr. Heleny Krskové

    25. - 31. 5. 2020

    • Do gramatiky si napiš tyto otázky s odpověďmi. Otázky si zvýrazni barvami.

    Where do you come from? Odkud pocházíš?

    I come from______. Pocházím ze ____ (doplň ty)

              What do you do? Co děláš?

                        I am a pupil/student. Jsem žák/žákyně.

    What does your uncle do? Co dělá tvůj strýc? (jaké povolání)

    My uncle is a teacher. Můj strýv je učitel.

              What do you want to be? Čím by jsi chtěl být?

                        I want to be a doctor. Chci být doktorem.

    • V pracovním sešitě vypracuj str. 57/cv. 4 a cv. 5. Slovíčka, která jsou nová dopiš do myšlenkové mapy.
    • Do gramatiky vypracuj z učebnice str. 56/cv. 2.
    • Do emailu mi napiš odpovědi celou větou na tyto otázky:
      1. Where do you come from?
      2. What is your favourite hobby?
      3. Who is your best friend?
      4. What does your mum do?
      5. What does your father do?
      6. What do you want to be?
      7. What can you do?
      8. What is your favourite school subject?

    Online výuka:

    • Připrav si konkrétní dotazy k látce nebo cvičení, kterým nerozumíš. Na online výuku si připrav BINGO tabulku se slovíčky z učeb. str. 57/cv. 5. Tabulka bude 3x3 čtverce, tzn. 9 políček/slovíček celkem.
    • Připravte si pracovní sešit, učebnici a sešit gramatiky
    • pondělí 14:00 - 15:00

    18. - 24. 5. 2020

    Online výuka:

    • pondělí 9:00 - 10:00 hod.
    • připravte si pracovní sešit, učebnici a sešit gramatiky

    11. - 17. 5. 2020

    • TEST č. 3- výsledky
    • nová lekce: People
    • přečti si a ústně přelož v učebnici str. 54/cv. 1, 2 a str. 55/cv. 3
    • do sešitu gramatiky udělej nadpis „People“ a vytvoř 2 smyšlené karty, jako v učeb. str. 54/cv. 1
    • vypracuj v pracovním sešitu str. 54/cv. 1, 2 a str. 55/cv. 3

    V týdnu od 18. 5. 2020 bude zahájena online výuka anglického jazyka

    • pondělí 9:00 - 10:00 hod.

    4. - 10. 5. 2020

    27. 4. - 3. 5. 2020

    1. Vypracuj v pracovním sešitě - str. 48/cv. 2, str. 50/cv. 2 a str. 51/cv. 3.
    2. Vypracuj pracovní list. Cvičení napiš do gramatiky. Práci mi pošli na email: krskova@zssobotka.cz nejpozději do neděle 3. 5. 2020.

    20. - 26. 4. 2020

    1. TEST č. 2- ISN´T/AREN´T WEARING. Vyplněný test pošli do neděle na email: krskova@zssobotka.cz.
    2. Nové téma: Otázka- Is she wearing…/Are you wearing…/Am I wearing..?
    3. Do gramatiky si přepiš gramatickou tabulku.
    4. Procvičení otázek. Do gramatiky opiš otázky a pravdivě na ně odpověz.

    13. - 19. 4. 2020

    1. Téma: Happy Easter!
    2. Procvič si výslovnost slovíček na téma Velikonoc: https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE&ab_channel=CheeseburgerSchool
    3. Do sešitu gramatiky- nadpis „Happy Easter“. Pod nadpis si napiš slovíčka z videa a nakresli ke každému obrázek. Nezapomeň si připsat i výslovnost.
    4. Projekt: Vytvoř si podle videa velikonočního králíka: https://www.youtube.com/watch?v=xMa5gsmZwHs&ab_channel=ArtforKidsHub

    K projektu udělej i barevný nadpis- Happy Easter. Výsledek zašli do neděle na email krskova@zssobotka.cz. Budu se těšit!

    6. - 12. 4. 2020

    1. Přečti si a ústně přelož text v učebnici str. 50/cv. 1.
    2. Do gramatiky si nakresli tabulku z učebnice str. 50/cv. 2.
    3. Do Vocabulary si napiš slovíčka z učebnice str. 51/cv. 6 a výslovnost si procvič v online slovníku.
    4. Do gramatiky napiš 10 vět s použitím ISN´T/AREN´T WEARING, např. She isn´t wearing a woolly hat. Ona na sobě nemá kulich. Použij nově vypsaná slovíčka J

     30. 3. - 5. 4. 2020

     1. Vyfoť v gramatice úkol z minulého týdne (viz. nakresli 3 členy rodiny a popiš je) a pošli na email: krskova@zssobotka.cz.
     2. Procvič si výslovnost nových slovíček v anglicko-českém slovníku: https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky.
     3. V pracovním sešitě vypracuj na str. 47/cv. 4 a 5.
     4. TEST č. 1 Překlad vět. Vyplněný test pošli na výše zmíněný email do neděle 5. 4. 2020.
     5. Mini projekt- Myšlenková mapa - CLOTHES. Vytvoř ji ze slovíček z učeb. str. 47/6, str. 49/6 a str. 51/6. Klikni na odkaz pro ukázku a instrukce. Projekt bude vytvořen na papír velikosti A4. Vytvořenou práci vyfoť a pošli na email uvedený výše do neděle 5. 4. 2020. Projekt bude ohodnocen známkou.

     23. - 29. 3. 2020

     1. Procvič si slovíčka CLOTHES a gramatiku na těchto stránkách:

     2. Song:

     3. Nakresli do sešitu 3 členy své rodiny a popiš jejich oblečení. Použij strukturu věty HE/SHE IS WEARING…. Ke každému členu napiš min. 3 věty. Použij slovíčka, která jsi minule vypisoval/a do Vocabulary J

     16. - 22. 3. 2020

     • do gramatiky si nadepiš CLOTHES and FASHION a opiš si z učeb. str. 46/cv. 2
     • přečti si o modelech v učebnici str. 46/cv. 1
     • do gramatiky nakresli sebe v oblečení nebo vlep svou fotku celé postavy. Poté celými větami popiš, co máš na sobě - použij strukturu I´M WEARING… (př. I´m wearing a black T-shirt and blue jeans. Mám na sobě černé tričko a modré džíny.). Napiš 6 vět.
     • vypiš si slovíčka z učeb. str. 47/cv.6 a str. 49/cv.6. Kdo bude chtít, může si vytvořit z těchto slovíček myšlenkovou mapu J
     • v pracovním sešitě vypracuj celou stranu 46

     skupina paní učitelky Ing. Moniky Svobodové

     25. - 31. 5. 2020

     • Učebnice UNIT 23 a 24 – jelikož jde o velikonoce, které máme již za sebou, toto téma přeskočíme. Prosím podívejte se pouze na str. 63, kde je uvedena gramatika (THERE IS/THERE ARE), která je pro Vás opakováním. V následujícím odkazu přikládám přehled předložek, které se nachází ve spojení s vazbou THERE IS/THERE ARE včetně překladu vět a slovíček.
     • Za domácí úkol mi prosím popište svůj dětský pokojíček (alespoň 5 vět a použijte předložky, které jsem Vám vypsala) a pokud ho nemáte, tak si vyberte jakoukoliv místnost u Vás doma, kterou máte děti rády a pošlete na můj email do 31.5.2020.
     • Učebnice UNIT 25 (WHAT CAN PEOPLE DO?) – nejprve si vypište slovíčka do slovníčku na str. 67 a naučte se je, poté se vraťte na str. 66, cv. 2 a napište si do sešitu gramatiky, co Vy umíte a co neumíte – opět je to pro Vás jednoduché opakování.
     • Učebnice, str. 67, cv. 3 – přečtěte si články a samy si vymyslete zvířátko, které máte rády a popište ho tak, jak je uvedeno ve cv. 3 a pošlete na můj email do 31.5.2020.

     18. - 24. 5. 2020

     • prosím o zaslání překladu článku z učebnice ze str. 60 a 61, který byl zadán minulý týden a to do 24. 5. 2020 (Článek SATURDAY, JANUARY 15th, 2 p.m.)
     • pracovní sešit – str. 60, cv. 2 a 3 (u cvičení 3 použij přítomný čas prostý)
     • pracovní sešit – str. 61, cv. 4 (použij přítomný čas průběhový), cv. 5 (použij přítomný čas prostý) a cv. 6 – obě dvě stránky prosím ofotit, popř. naskenovat a zaslat na můj email a to do 24. 5. 2020

     11. - 17. 5. 2020

     • učebnice HAVE FUN WITH ENGLISH – 6 – VISITING FRIENDS, str. 60, 61 Článek SATURDAY, JANUARY 15th, 2 p.m.
      1. nejprve si přepiš slovíčka do slovníčku
      2. přečti článek nahlas někomu z rodiny a přelož větu po větě – bude to pro Tebe velmi dobré opakování z posledních lekcí (Napiš větu anglicky a pod to mi to doslovně přelož – prosím používej psací písmo) – celé dvě stránky zvládneš v pohodě zaslat na můj email do 24. 5. 2020 – budu hodnotit

     4. - 10. 5. 2020

     • učebnice (UNIT 22 – LOOK! WHAT´S HE DOING THERE)
      • v této lekci je nová gramatika – přítomný čas průběhový (přikládám vysvětlení v následujícím odkazu): Mluvnice - přítomný čas prostý a průběhový – vložte, popř. vlepte do sešitu GRAMATIKY a připište k tomu slovesa v zeleném rámečku na STR. 59
      • str. 59 - PŘEPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU A NAUČIT SE JE
      • str. 58, cv. 1 – přečíst si ho a přeložit
     • pracovní sešit (str. 58, cv. 2 a 3.)

     27. 4. - 3. 5. 2020

     • učebnice (UNIT 21 – MY MUM WORKS IN A CLOTHES SHOP) str. 57 - PŘEPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU A NAUČIT SE JE
     • pracovní sešit (str. 56 – celá stránka) a str. 57 – cv. 4, 5
      1. YOUR HOMEWORK – write me about the profession of your parents and what would you like to do in the future (napiš mi o povolání svých rodičů a jaké povolání by jsi Ty rád/a dělala v budoucnu - pošli na můj email (samozřejmě anglicky).

     20. - 26. 4. 2020

     • zopakovat si učivo z předchozích lekcí, konkrétně UNIT 9 – „Do you like ice cream?“ – přečíst si a přeložit dialog str. 24 + zopakovat slovní zásobu a gramatiku z této lekce
     • učebnice (UNIT 20)
      1. 55 - PŘEPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU A NAUČIT SE JE
      2. 54, cv. 1 (uvedu příklad: Her name is Lucy. She lives in London. She comes from Great Britain. She is 11 years old. She can skate. She can´t run fast. Her hobby is singing). Vypracuj ostatní tři studenty.
      3. 54, cv. 2 – přečti si a podle tohoto vzoru mi napiš Ty o svém dobrém kamarádovi a pošli na můj email (samozřejmě anglicky).

     13. - 19. 4. 2020

     • prosím o vyplnění přiloženého TESTU č. 4 (výsledky zaslat ke kontrole na emailm.svob@volny.cz do 19. 4. 2020)
     • zopakovat si učivo z předchozích lekcí, konkrétně UNIT 8 – „I like chocolate“ – přečíst si a přeložit dialog str. 22 + zopakovat slovní zásobu a gramatiku z této lekce
     • Write me into my email: „What is your favourite fruit? and „What is your favourite vegetables?“ (celou větou)
     • učebnice (UNIT 19)
      1. str. 52,53 - PŘEPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU A NAUČIT SE JE
      2. str. 52,53 – Click´s new computer program - PŘEČÍST SI NAHLAS A PŘELOŽIT A NAPSAT MI VE STRUČNOSTI (česky), o čem příběh pojednává a poslat na můj email

     6. - 12. 4. 2020

     • prosím o vyplnění přiloženého TESTU č. 3 (výsledky zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 12. 4. 2020)
     • zopakovat si učivo z předchozích lekcí, konkrétně UNIT 7 – popular sports – přečíst si a přeložit si celou str. 18 + zopakovat slovní zásobu z této lekce
     • Write me into my email what is your favourite sport and your most favourite sportsman or sportswoman (NAPIŠ MI DO EMAILU, JAKÝ JE TVŮJ OBLÍBENÝ SPORT A TVŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPORTOVEC/SPORTOVKYNĚ – celou větou)
     • učebnice (UNIT 19)
      1. str. 50, cv. 2 (vocabulary, grammar) – NEJPRVE PŘEPSAT DO SEŠITU GRAMATIKY
      2. str. 51, cv. 6 – PŘEPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU A NAUČIT SE JE
      3. str. 50, cv. 1, str. 51, cv. 4 (písnička – moc pěkný text) – PŘEČÍST SI NAHLAS A PŘELOŽIT
     • pracovní sešit (UNIT 19) - str. 50 – celá, str. 51, cv. 3

      Na závěr mi napiš: Which thing will you buy the first after opening all stores? Kterou věc si koupíš jako první, až otevřenou všechny obchody? J

      30. 3. - 5. 4. 2020

      ·        prosím o vyplnění přiloženého testíku: TEST č. 2 - DOPLŇOVAČKA - 4. B (výsledky zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 3. 4. 2020)

      ·     zopakovat si učivo z předchozích lekcí, konkrétně UNIT 5 a UNIT 6 (sloveso CAN – časování, zápor, otázky a krátké odpovědi) – DO SEŠITU GRAMATIKY NAPIŠ, CO TY UMÍŠ A CO TY NEUMÍŠ – POUŽIJEŠ SLOVESO CAN – NAPŘ. I can play piano, I can´t swim, Can you drive a car?  NAPIŠ 12 VĚT – 5 kladných, 5 záporných a 2 otázky (DO SEŠITU GRAMATIKY)

      + zopakovat slovíčka z těchto lekcí

      ·         učebnice (UNIT 18)

      1.     str. 49, cv. 4 (vocabulary, grammar) – NEJPRVE PŘEPSAT DO SEŠITU GRAMATIKY

      2.     str. 49, cv. 6 – PŘEPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU A NAUČIT SE JE

      3.     str. 48, cv. 1 – Ve cvičení je 9 postav, které na sobě mají různá pyžama. DO SEŠITU GRAMATIKY NAPIŠ, CO MÁ KAŽDÁ POSTAVA NA SOBĚ. Např.: Peggy is wearing a polka-dot night dress,..)

      4.     NA FORMÁT A4 NAKRESLI POSTAVU, KTERÁ VYPADÁ A MÁ NA SOBĚ NÍŽE UVEDENÉ OBLEČENÍ (budu to chtít rozhodně vidět, až se setkáme ve škole J):

      A)   PRO DÍVKY: This is a girl. She is tall, slim and she has got a long dark hair and brown eyes. She is wearing a striped pink dress. She is wearing pink shoes and she has got a yellow hat.

      B)    PRO CHLAPCE: This is a boy. He is short and fat. He has got blue eyes. He has a grey shirt and a blue tie. He is wearing jeans. His shoes are black.

      23. - 29. 3. 2020

      • zopakovat si učivo z předchozích lekcí: TEST Č. 1 -PŘEKLAD - 4. ROČNÍK (vyplněný překlad zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 29.3.2020)
      • učebnice
       • str. 46, cv. 2 (vocabulary, grammar) – NEJPRVE PŘEPSAT DO SEŠITU GRAMATIKY
       • str. 46, cv. 1 – PŘEČÍST SI A PŘELOŽIT SI
       • str. 47, cv. 6 – PŘEPSAT SI SLOVÍČKA DO SLOVNÍČKU A NAUČIT SE JE
       • str. 47, cv. 3 – VYBER SI JEDNU POSTAVU ZE ČTYŘ, PŘEKRESLI SI JI DO SEŠITU GRAMATIKY A POPIŠ, CO MÁ DANÁ POSTAVA NA SOBĚ (použij strukturu he/she is wearing) + PŘEDSTAV SI, CO BYS MĚL/A RÁD/A NA SOBĚ TY, NAKRESLI TO TAKÉ DO SEŠITU GRAMATIKY A POPIŠ TO (použij strukturu I ´am wearing)
      • pracovní sešit (celá strana 46)
      • opakuj si určování času (lekce 15 „What´s the time)
      • doporučuji online procvičování na stránkách:

      16. - 22. 3. 2020

      • učebnice: str. 43, cv. 4 (vocabulary, grammar) – NEJPRVE PŘEPSAT DO SEŠITU GRAMATIKY, str. 42 (cv. 1) a str. 43 (cv. 5) – PŘEČÍST SI A PŘELOŽIT SIstr. 42 (cv. 3) – LZE DOPLNIT BEZ POSLECHU, DOPLŇTE S VYUŽITÍM PŘILOŽENÉHO ROZVRHU
      • pracovní sešit: str. 42, cv. 1, 2, 3, str. 43, cv. 5, 6, str. 44, cv. 1, 2, 3, 4, str. 45, cv. 5, 6, 7

      PŘÍRODOVĚDA

      25. - 31. 5. 2020

      • ověř si svoje znalosti přírodovědy na str. 69
      • vyzkoušej si namátkou, jestli znáš odpovědi na zadané otázky

      18. - 24. 5. 2020

      • přečti si o rostlinách a zvířatech v kapitole Ekosystém potok a řeka na str. 67 a 68

      11. - 17. 5. 2020

      • přečti si o rostlinách a zvířatech v kapitole Ekosystém rybník str. 65 až 66

      4. - 10. 5. 2020

      27. 4. - 3. 5. 2020

      • přečti si o rostlinách a zvířatech v okolí lidských obydlí na str. 59 až 60

      20. - 26. 4. 2020

      • přečti si o rostlinách a zvířatech v okolí lidských obydlí na str. 57 až 58

      13. - 19. 4. 2020

      • přečti si o rostlinách a zvířatech v okolí lidských obydlí na str. 55 a 56

      6. - 12. 4. 2020

      • prohlédni si zvířata na str. 53 a str. 54, ekosystém okolí lidských obydlí

      30. 3. - 5. 4. 2020

      • přečti si a prohlédni učebnici na str. 50, 51, 52 ekosystém park

      23. - 29. 3. 2020

      • přečti si a prohlédni učebnici na str. 48 až 49 = Živočichové na loukách

      16. - 22. 3. 2020

      • přečti si  a prohlédni kapitolu Ekosystém louka str. 44 až 47
      • na str.43 si můžeš svoje znalosti ověřit hrou s otázkami

      Kontakt

      ZŠ, Sobotka, okres Jičín
      Jičínská 136, 507 43 Sobotka
      493 571 539, 493 599 140
      710 01 379
      DIČ nejsme plátci DPH

      Oblíbené odkazy