DOMÁCÍ ÚKOLY - 3. ROČNÍK ___________________________________________

TŘÍDA 3. A

ČESKÝ JAZYK

25. - 31. 5. 2020

 • zopakuj si podstatná jména – rod (r.m. – životnost), číslo, PÁD
 • PŘÍSLOVCE (online výuka)
 • učebnice, str. 120
 • pracovní sešit, str 43, cv. 1, 2; str. 44, cv. 3, 4
 • PŘEDLOŽKY (již je vlastně znáš)
 • učebnice, str. 121
 • pracovní sešit, str. 44 - 45, cv. 5, 6
 • zkus nakreslit, slepit, poskládat, …. krásného barevného motýla
 • písanka, str. 22, 25
 • čítanka, str. 149 – 153

18. - 24. 5. 2020

 • procvičuj si učivo o podstatných jménech (rod, číslo, pád) a slovesech (osoba, číslo, čas), nezapomeň na vyjmenovaná slova
 • ZÁJMENA
 • učebnice, str. 117
 • pracovní sešit, str. 41, cv. 1, 2, 3 (znáš je jako osoby u sloves – já, ty, …)
 • ČÍSLOVKY
 • učebnice, str. 118
 • pracovní sešit, str. 42, cv. 1, 2 (přepiš básničku, vypiš číslovky); str. 43, cv. 3, 4
 • písanka, str. 24
 • čítanka, str. 146 – 148, čti plynule a výrazně nahlas, vyber si a zahraj si na malíře, zahradníka, zpěváka nebo spisovatele podle zadání na str. 147

11. - 17. 5. 2020

 • zopakuj si podstatná jména (rod, číslo, pád – s kartičkou)
 • občas procvičuj vyjmenovaná slova BLMPSVZ
 • PŘÍDAVNÁ JMÉNA (budeme trénovat i na online výuce)
 • učebnice str. 116
 • pracovní sešit str 40, cv. 1, 3; str. 41, cv. 5,6
 • písanka str. 23
 • čítanka str. 142 – 145, trénuj plynulé a výrazné hlasité čtení
 • nezapomeň na mimočítankovou četbu (knížku nám můžeš představit na online výuce ve čtvrtek)

4. - 10. 5. 2020

 • opakuj si SLOVESA, využij stránky rysava.websnadno.cz
 • učebnice, str. 90
 • VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z (kalendář)
 • učebnice, str. 114, 115 (POZOR na BRZIČKO, přípona – ičko)
 • pracovní sešit, str. 29, cv. 1, 2; str. 30, cv. 3, 4, 5
 • písanka str. 21
 • čítanka str. 136 – 141, vyber si text dle zájmu
 • najdi si vhodnou mimočítankovou četbu (hra v městské knihovně pokračuje až do podzimu)

27. 4. - 3. 5. 2020

 • stále trénuj vyjmenovaná a příbuzná slova BLMPSV
 • SLOVESA – SLOVESNÝ ČAS, tvary jednoduché a složené
 • učebnice, str. 89, 90
 • pracovní sešit, str.35, cv. 5, 6, 7, 8
 • písanka, str. 19
 • čítanka – vodnická tématika, str. 132 – 135 (bylo by hezké, kdyby jsi namaloval nebo namalovala obrázek vodníka)
 • Pepiáš, pokračuj ve čtení

13. - 19. 4. 2020

 • učebnice, str. 111, cv. 9 (do pracovníčku), 10 (přečíst), 11, 12
 • čekají nás slovesa (říkají, co osoba, zvíře, věc dělají); říkej si, co děláš doma (já vařím, uklízím, jedničkuji, telefonuji, pracuji, čtu, odpočívám …)
 • učebnice, str. 87, cv. 1, 2, 4, 5 (pár vět si napiš)
 • pracovní sešit, str. 38, cv. 2
 • písanka, str. 17
 • čítanka, str. 122 – 125
 • Pepiáš – pokračuj dále dle svého tempa a času, po přečtení celé knížky namaluj obrázek k některé kapitole, fantazie a originalita se cení
 1. - 12. 4. 2020
 • učebnice, s. 98/ sloh – proběhni ústně a namaluj si veselý velikonoční obrázek
 • opakovat vyjmenovaná slova BLMPSV (www. stránky, listy, Učí telka, ….)
 • učebnice, s. 110, cv. 4 – napiš do pracovníčku
 • pracovní sešit, s. 29, cv. 7, 8
 • Čítanka, s. 120 – 121, číst a naučit se zpaměti jednu z básniček
 • Pepiáš, pokračuj ve čtení, bylo by dobré dojít do strany 119
 • Písanka, s. 20
 1. 3. - 5. 4. 2020
 • pokračovat v nácviku a procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov
 • učebnice, str. 108 – pročíst, cv. 5 a nebo b napsat do pracovníčku, věty ústně
 • učebnice, str. 109 – předpony vy-, vý-, cv. 3 – přidávat různé předpony (vyhrát, prohrát, dohrát, nehrát, …), využijte i www. stránky
 • pracovní sešit, str. 28, cv. 2, 3, 4, str. 29, cv. 6
 • čítanka, str. 112 – 117, Pepiáš do str. 106
 • písanka, str. 16
 1. - 29. 3. 2020
 • opakovat a procvičovat vyjmenovaná a příbuzná slova B, L, M, P, S
 • učebnice str. 91 – projít a vypravovat pohádku (jakoukoliv, podle osnovy)
 • naučit se řadu vyjmenovaných slov po V (podle přehledu, kalendáře)
 • učebnice str. 102, 104, 106 – cv. 3 a, b napsat do pracovníčku, 107 – stránky si pročti a orientuj se ve významu slov a slovech příbuzných
 • pracovní sešit str. 28, cv. 1, 5
 • čítanka str. 108 – 111, číst Pepiáše do str. 91
 • písanka, str. 15
 1. - 22. 3. 2020
 • na tento týden zadáno ještě ve škole

Na procvičení a zábavnější zopakování učiva doporučuji tyto stránky:

MATEMATIKA

25. - 31. 5. 2020

 • OPAKOVÁNÍ
 • učebnice, str. 77 (vyber si a vypracuj do pracovníčku)
 • pracovní sešit, str. 35, cv. 13, 14
 • NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM
 • učebnice str. 78 – počítej pomocí rozkladu na desítky a jednotky (online výuka)
 • pracovní sešit, str. 35, cv. 15
 • učebnice, str. 79, cv. 7, 8, 9, 12
 • pracovní sešit, str. 36, cv. 16, 17, 18
 • pracovní sešit, str. 50, cv. 1, 2, 3 (učebnice, str. 100 – dole u Fifinky), vypracujeme na online výuce

18. - 24. 5. 2020

 • procvičuj si pamětné násobení a dělení v oboru i mimo obor násobilek
 • učebnice, str. 74 – vyber si sloupečky i slovní úlohy a vyřeš do pracovníčku
 • DĚLENÍ NÁSOBKŮ DESETI
 • učebnice, str. 75, 76
 • pracovní sešit, str. 33, cv. 8 (hoření tabulka); str. 34, cv. 9, 10, 11
 • pracovní sešit, str. 48, cv. 3; str. 49, cv. 4

11. - 17. 5. 2020

 • zopakuj si násobilku a dělení
 • NÁSOBENÍ ČÍSLEM 10, 100 A NÁSOBKY 10 (online hodina)
 • učebnice str. 72, 73 – některá cvičení ústně, některá napiš do pracovníčku
 • pracovní sešit str. 32, cv. 1, 2, 3, 4; str 33, cv. 5 (6 dle zájmu), 8 (spodní tabulku)
 • učebnice str. 100 (geometrická tělesa)
 • pracovní sešit str. 47, cv. 1, 3

4. - 10. 5. 2020

 • trénuj a procvičuj si písemné odčítání a sčítání
 • učebnice, str. 70, cv. 18, 19, 20, 21, 22, 24; str. 71, vyber si sám, sama příklady a vyřeš do pracovníčku (můžeš mi zaslat ke kontrole)
 • pracovní sešit, str. 31, cv. 13, 14
 • pracovní sešit, str. 46, cv. 1, 2 (osová souměrnost)

27. 4. - 3. 5. 2020

 • PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ (nezapomeň A KOLIK?!), připomeneme si na online výuce
 • učebnice, str. 68, cv. 1, 2, 3, 4 (pracovníček); str. 69, cv. 5, 6, 11 (pracovníček), cv. 8, 12, 13, 15 podle toho, jak ti odčítání půjde, stačí třeba jen pár příkladů
 • pracovní sešit, str. 29, cv. 8; str. 30, cv. 9, 10, 11, 12

20. - 26. 4. 2020

 • učebnice, str. 66, PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ – zopakuj a připomeň si postup jako u dvojciferných čísel
 • učebnice, str. 66, cv. 1, 2 – vypočítej do pracovníčku; str. 67, cv. 5, 6 – vyřeš do pracovníčku; ostatní příklady (4, 7) podle toho, jak ti to půjde
 • pracovní sešit, str. 28, cv. 1, 2, 3, 4; str. 29, cv. 5, 6
 • písemné sčítání si připomeneme i v úterý na online výuce

13. - 19. 4. 2020

 • učebnice, str. 65 – Jednotky objemu (l, hl), některé sloupečky a slovní úlohy si zapiš do pracovníčku
 • pracovní sešit, str. 27, cv. 10, 11 (dle schopností), 12, 13
 • zopakuj si písemné  +, - v oboru do 100, pozor, zapisuj správně pod sebe, počítej od konce směrem nahoru, nezapomeň si držet jedničku při přechodu desítky!
 1. - 12. 4. 2020
 • učebnice, s. 64, Jednotky hmotnosti (g, dkg, kg, q, t)
 • pracovní sešit, s. 25, cv. 6, 7, 8, s. 26, cv. 9
 • popros maminku a zkus si něco přiměřeně velkého změřit na kuchyňské váze (nebo jiné) a zapiš do pracovníčku

Pokud zapisujete do pracovníčku, prosím označte stranu a číslo cvičení.

 1. 3. - 5. 4. 2020
 • trénovat násobení, dělení, dělení se zbytkem
 • pracovní sešit, str. 23 – opakování, prosím vypracovat samostatně a pokud můžete, prosím ofotit (naskenovat) a poslat J
 • učebnice, str. 62, 63 – jednotky délky (mm, cm, dm, m, km), měřit doma cokoliv a zapsat si to do pracovníčku
 • pracovní sešit, str. 24, cv. 1, 2, 3, 4, str. 25, cv. 5
 1. - 29. 3. 2020
 • učebnice str. 59 – 61, některé příklady, sloupečky vypracuj do pracovníčku
 • pracovní sešit str. 21, 22
 • opakuj si násobilku, dělení, dělení se zbytkem
 • k procvičování učiva M i ČJ využívej výukových programů na webových stránkách
 1. - 22. 3. 2020
 • na tento týden zadáno ještě ve škole

ANGLICKÝ JAZYK

25. - 31. 5. 2020

Procvič si sloveso „HAVE GOT / ´VE GOT“ a slovní zásobu 19. lekce v pracovním sešitě na s. 50, cv. 1, 2, 3, 4 a pošli mi mailem krátký popis  – jako vzor Ti poslouží cv. 4/50.  (V podstatě půjde o překlad těchto vět: Jmenuji se…….. Je mi..…..let. Mám……. oči. Mám ………pusu a ………nos. Mám ……….. vlasy.)

Budu ráda, když mi to pošleš do pátku, nebo, pokud jdeš v pondělí do školy, si to udělej s paní učitelkou, pak nemusíš nic posílat.

Přeji hezké dny všem, děkuji za spolupráci. NO

18. - 24. 5. 2020

Nová látka – sloveso MÍT (vlastnit)  – HAVE GOT  

 • Mám červenou tužku.       I have got a red pencil.
 • Mám bílé kolo.                  I have got a white bike.

Přelož si do češtiny (ústně): I have got a brother. I have got two cousins. I have got brown hair. I have got a small nose. I have got a PC.

A teď to zkus Ty – ústně:

Mám černý penál. Mám modrou školní tašku. Mám bratra/sestru. Mám vlnité vlasy. Mám velké oči.

Protože angličtina ráda zkracuje slova, můžeš i Ty zkrátit I have got na I´ve got:

I´ve got a pen. I´ve got a nice dog. I´ve got an orange bed. ….

Učebnice – str. 50/4 – číst, přeložit – ústně

Pokud jsi látku pochopil/a, napiš mi přímo do mailu 5 vlastních (vymyšlených) vět o tom, co máš – stačí do neděle 24. května 2020.

Přeji vám i rodičům příjemné slunečné dny a hlavně zdraví!

11. - 17. 5. 2020

 • učebnice str. 48-49 (přečti si komiks a přelož si ho do češtiny – stačí ústně)
 • vypiš si slovíčka ze str. 51 a nauč se je i psát
 • tentokrát bys měl/a zvládnout vše bez rodičů, posílat mi nic nemusíš

Měj se hezky, užívej si i s rodiči jaro.

4. - 10. 5. 2020

Revision 4 – PS str. 48- 49

 1. Zopakuj si slovíčka z lekcí 16, 17, 18
 2. Vypracuj v  PS na str. 48 cv. 1 a na str. 49 cv. 4 a 5
 3. V PS na s. 48 ve cv. 2 podle těchto vět vybarvi nábytek v levém obrázku a dokresli do levého obrázku předměty a hračky:
 • The chair is light green.
 • There is a red train on the chair.
 • There are 5 blue pencils and a gray PC on the yellow desk.
 • The wardrobe is blue and there is a Lego set in the wardrobe.
 • There are 2 small black balls under the light green desk.
 • There is an aeroplane next to the desk.
 • The bed is light orange.
 • There is a blue car on ot the bed.
 • The cupboard is dark brown.

(dark – tmavý, light – světlý)

Obrázek, když se Ti povede, mi můžeš poslat.

Přeji krásné májové dny Tobě i Tvým rodičům! N.O.

27. 4. - 3. 5. 2020

Unit 18 – nová látka: THERE IS  -  THERE ARE (tam je - tam jsou):

Když chce Angličan říci, že někde něco je, může použít spojení slov (vazbu) There is / There are – cv. 1, str. 46 (učebnice):

Výslovnost si poslechni na „slovník google online“ - https://www.google.com/search?q=slovn%C3%ADk+google+online&rlz=1C1VSNE_enCZ832CZ832&oq=&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Příklady:

Na stole je počítač.  There is a computer on the desk.

Na stole jsou 3 pera.  There are 3 pens on the desk. (pozor na množné číslo!!!)

Ve skříni je červené auto. There´s a red car in the cupboard. (zkrácený tvar)

Ve skříni jsou 2 vlaky.  There are 2 trains in the cupboard. (pozor na množné číslo!!!)

A teď si podle stejného obrázku jako já (str. 46/1 v učebnici) zkus utvořit věty sám/sama a 5 jich napiš a s mamkou nebo s taťkou mi je pošli. Budu ráda, když to stihnete do soboty 2. května 2020.

Přeji vám i vašim rodičům hezké poslední dubnové dny a první dny májové. N.O.

20. - 26. 4. 2020

Chválím všechny, kteří jste poslali vymyšlené věty s předložkami – měli jste to všichni dobře.

Tento týden si ještě předložky procvičte v pracovním sešitě na s. 44 a 45, udělejte všechna cvičení a poproste rodiče, aby mi poslali vyfocené cvičení 4/45 – budu ráda, když mi to zvládnete do soboty 25. dubna 2020.

Přeji vám i rodičům teplé jarní dny. N.O.

13. - 19. 4. 2020

Učebnice - na procvičení předložek udělej písemně podle vzoru (The computer is on the table.) cvičení 2, str. 45 - stačí 7 vět-  a pošli mi ho s mamkou nebo s taťkou na mail do soboty 18. dubna 2020.  Děkuji JJ a přeji hezké jarní dny. N.O.

 1. - 12. 4. 2020

Unit 17 (s.44-45) – předložky ON, IN, NEXT TO, UNDER

 • Vypiš si slovíčka ze s. 45, nauč se je a pak si udělej cv. 4 na s. 45
 • Přečti si cv.1 na s. 44 a tvoř si podobné věty – obměňuj věci:
  • Např. - The book is ON the bed. The red car is IN the cupboard. The bike is NEXT TO the wardrobe. The lego set is UNDER the bed. ……. J
 • PS – s. 44, cv. 1, 2, 3

Posílám rodičům krátké cvičení na zopakování zkrácených a plných tvarů. Snad to za týden zvládneš.

 1. 3. - 5. 4. 2020

Zopakujte si Unit 16 s. 43

 • slovíčka – hračky
 • otázku a odpověď „What´s your favourite …….? My favourite …….is ………
 • přidej si otázku a odpověď s HIS/HER – What´s his/her favourite toy, (colour, number, letter – písmeno)? HIS/HER favourite toy is ………..
 • zopakuj si české samohlásky – budeš to potřebovat při výkladu nové jednoduché látky

Nadále si opakuj angličtinu na odkazech:

 1. - 29. 3. 2020

Unit 16 – What´s your favourite toy? Jaká je tvoje nejoblíbenější  hračka?

 • učebnice str. 42, cv. 1, 2 (přečíst a přeložit)
 • Nauč se odpovědět na otázku „What´s your favourite toy?“ – My favourite toy is a red train. Moje oblíbená hračka je červený vlak. Větu si obměňuj (My favourite toy is a ………………).
 • PS str. 42, 43, cv. 1, 2, 5

Vypiš si do „Vocabulary“ nová slovíčka z učebnice str. 43 – jejich výslovnost si naposlouchej na internetu, zadej si do vyhledávače – slovník google online – a zároveň se tak naučíš, jak se slovíčka píší J

Nadále doporučuji internetové stránky uvedené minulý týden (viz. odkazy níže).

Měj se hezky, těším se, až se uvidíme a vše společně znovu procvičíme. J

 1. - 22. 3. 2020
 • Unit 13, 14 – opakování v učebnici a v pracovním sešitě (obojí str. 34 – 35)
 • Unit 15 – zopakujte si písničku, přečtete znovu text cv. 2 a obměňuj podle pravdy – podle sebe (dělali jsme to v poslední hodině)
 • Unit 15 – pracovní sešit str. 38, cv. 3, str. 39, cv. 4, 5, 6 (cv. 6 ústně)
 • přečti a přelož komiks na str. 40-41 v učebnici
 • Revision 3 – pracovní sešit str. 40, 41 – celé

PRVOUKA

25. - 31. 5. 2020

18. - 24. 5. 2020

 • učebnice str. 67 - 68, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, vypracovat str. 59
 • procvičování látky: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4006
 • pracovní sešit mi můžete v případě zájmu nafotit a poslat ke kontrole na email: sabina.veigertova@seznam.cz

11. - 17. 5. 2020

4. - 10. 5. 2020

27. 4. - 3. 5. 2020

 • učebnice str. 62 - 63, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, vypracovat str. 53 - 54
 • doporučuji webové stránky na procvičení učiva: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4456
 • Pracovní sešit mi můžete v případě zájmu nafotit a poslat ke kontrole na email: sabina.veigertova@seznam.cz

20. - 26. 4. 2020

13. - 19. 4. 2020

 1. - 12. 4. 2020
 1. 3. - 5. 4. 2020
 1. - 29. 3. 2020
 1. - 22. 3. 2020
 • učebnice str. 46 - 49, přečíst, prohlédnout obrázky, odpovídat na doprovodné otázky
 • pracovní sešit, vypracovat str. 39 – 41

Pracovní sešity si prosím vyzvedněte v kanceláři školy v úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 11:00 hod.

OSTATNÍ ÚKOLY

20. - 26. 4. 2020

6. - 19. 4. 2020

 • Kluci, poproste tatínka a upleťte si pomlázku pro radost! J
 • Děvčata, zkuste s maminkou namalovat pár krasliček na velikonoční výzdobu! J
 1. 3. - 5. 4. 2020

Protože nemůžeme cestovat a jezdit na výlety, popros rodiče, aby ti na youtube pustili nějaký krátký film o papoušcích (třeba z pražské ZOO, nově otevřený pavilon) a potom namaluj, vytvoř z papíru, nalep, poskládej nebo vytvoř model VESELÉHO BAREVNÉHO PAPOUŠKA. Přines si ho hned první den do školy!

TŘÍDA 3. B

ČESKÝ JAZYK

25. - 31. 5. 2020

 • opakování učiva - vyj. a příb. slova, probrané slovní druhy, trénuj kratší diktáty
 • nové učivo - PŘÍSLOVCE, PŘEDLOŽKY/online výuka ST/ - učebnice str. 120, 121, pracovní sešit  str. 43/1, 2, str. 44/3, 4, 5, 6 /Přehlednou tabulku slovních druhů máš v učebnici str. 125, 126 a 156./ Naučit zpaměti řadu 10 druhů slov.
 • čtení - čítanka str. 152, 153 a 157, 158, procvičuj plynulé výrazné hlasité čtení, mimočítanková četba

18. - 24. 5. 2020

 • opakování učiva – vyjmenovaná a příbuzná slova, probrané slovní druhy
 • nové učivo – Číslovky /online výuka  St/ – učebnice str. 118, pracovní sešit  str. 42-43/1, 2, 3, 4
 • čtení – čítanka – vyber si dle zájmu str. 146-151, pokračuj v mimočítankové četbě

11. - 17. 5. 2020

 • procvičování  učiva – podstatná jména /rod, číslo, pád/, slovesa /osoba, číslo, čas/, přídavná jména, zájmena
 • nové učivo – vyjmenovaná slova po Z /online výuka St/ – řada zpaměti, slova příbuzná - učebnice str. 114, procvičování str. 115/ 5, 6, 7, pracovní sešit  str. 29/1, str. 30/3,6
 • čtení – čítanka – vyber si dle zájmu ze str. 142 – 145, trénuj svižné hlasité čtení, pokračuj v mimočítankové četbě

4. - 10. 5. 2020

 • procvičování  a opakování učiva - vyjmenovaná a příb. slova, podstatná jména, slovesa, PŘÍDAVNÁ JMÉNA – pracovní  sešit str. 41/5, 6 – SLOVA OPAČNÉHO VÝZNAMU /učebnice str. 101/
 • nové učivo /online výuka St/ ZÁJMENA - učebnice str. 117, pracovní sešit str. 41/1, 2, 3
 • čtení – čítanka – vyber si dle zájmu ze str. 136-141, pokračuj v mimočítankové četbě

27. 4. - 3. 5. 2020

 • procvičování učiva - vyjmenovaná a příbuzná slova B, L, M, P, S, V, podstatná jména /rod, číslo, pád/, slovesa /osoba, číslo, čas/ - PL 1
 • sloh - Popis hračky - učebnice 119 /Pročti si, vyber si nějakou svoji podobnou hračku a pokus se ji ústně popsat dle osnovy ve cv. 1./
 • ONLINE VÝUKA  /St/ -  Přídavná jména uč. str. 116
 • čtení - str. 134, 135  /dle zájmu str. 132, 133/, mimočítanková četba

20. - 26. 4. 2020

 • Slovesa - procvičování osoby a čísla, nové učivo - určování času, tvar sloves jednoduchý a složený
 • učebnice - str. 89, 90, pracovní sešit str. 38/4,  str. 39/ 6, 7, 8
 • čtení - str. 126, 127 krátké texty  s vodní tematikou, str. 128-131 Rybářská pohádka 
 1. - 19. 4. 2020
 • procvičování učiva: vyjmenovaná a příbuzná slova po B, L, M, P, S, V
 • nové učivo: SLOVESA - osoba a číslo, učebnice str. 87, 88, pracovní sešit str. 38/1, 2, 3
 • čítanka - jarní čtení str. 124 - 125, pokračuj v mimočítankové četbě
 1. - 12. 4. 2020
 • procvičování učiva:
  • vyjmenovaná a příbuzná slova (zaměř se na obtížnější slova)
  • podstatná jména (rod číslo, pád)
  • pracovní list zaslán e-mailem
 • sloh – Velikonoce - učebnice str. 98
 • čtení – pokračuj v rozečtené knize
 1. 3. - 5. 4. 2020
 • procvičování vyj. a příb. slov po B,L,M,P,S,V /pamětně řady vyj. slov/
 • podstatná jména - vlastní jména, učebnici str. 63,64 - růžový rámeček
 • pracovní sešit str. 36/4, 37/6
 • pokračuj  ve čtení vybrané knížky
 • čítanka str. 103 - zopakuj si báseň, str. 120, 122-123 hlasité čtení
 1. - 29. 3. 2020
 • opakovat vyj. a příbuz. slova po B, L, M, P, S
 • procvičovat vyj. slova po V, zaměřit se na slova s předponami vy-,vý-
 • učebnice str. 110/cv. 4, str. 111
 • čítanka str. 118 -119 + vlastní četba
 1. - 22. 3. 2020
 • opakování a procvičování již probraného učiva – vyjmenovaná a příbuzná slova po B, L, M, P, S
 • nové učivo – vyjmenovaná a příbuzná slova po V
  • učebnice str. 103 - 109
  • pracovní sešit Čj str. 28, 29/cv. 6-8

MATEMATIKA

25. - 31. 5. 2020

 • opakování učiva - násobilka a dělení v oboru i mimo obor násobilky, písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy...
 • nové učivo - NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM ZPAMĚTI /online výuka PO/ - učebnice str. 78, 79, pracovní sešit str. 36/18, 19

18. - 24. 5. 2020

 • Dělení 10, 100/online výuka  Po/,  vztah 10x méně, více
 • učebnice str. 76, str. 77/32, 35, 36, 37
 • pracovní sešit str. 35 /13, 14, 15,  str. 36/17, cv. 18 a 19 – vždy jen 2 první sloupky

11. - 17. 5. 2020

 • procvičování učiva – pamětné násobení a dělení  v  oboru násobilky, násobení mimo obor násobilek – učebnice str. 74/ 13, 17
 • nové učivo – DĚLENÍ  násobků deseti jednociferným číslem/online výuka Po/ – učebnice str. 75, str. 76/24, pracovní sešit str. 33/8 horní tab.,  str. 34/9, 10, 11

4. - 10. 5. 2020

 • procvičování učiva - písemné sčítání a odčítání do 1 000
 • nové učivo – NÁSOBENÍ mimo obor násobilek do 1 000 /online výuka Po/- učebnice str. 73, pracovní sešit str. 32/2, 3, 4  33/5, 7, 8 - jen spodní tabulka/jen dle zájmu PS str. 33 cv. 6/

27. 4. - 3. 5. 2020

 • procvičování a opakování písemného sčítání a odčítání do 1 000, učebnice str. 71/29, 30, 31, 32, 33
 • ONLINE VÝUKA  /Po/ -  Násobení mimo obor násobilek do 1 000 uč. str. 72, pracovní sešit str. 32/1

20. - 26. 4. 2020

 • Písemné sčítání a odčítání do 1 000 - procvičování a opakování
 • učebnice str. 69/ 12, 14,  str. 70/17, 18, 19, 20, 23, 24
 • pracovní sešit str. 30/11, 12, str. 31/13, 14, 15
 1. - 19. 4. 2020
 • procvičování - písemné sčítání  do 1 000, slovní úlohy
 • nové učivo - PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ DO 1 000 - učebnice str. 68, 69/ 5, 6, 7, 8, 9, pracovní sešit str. 29/8, 30/9, 10
 1. - 12. 4. 2020
 • procvičování učiva – písemné sčítání trojciferných čísel
 • pracovní list zaslán e-mailem
 1. 3. - 5. 4. 2020
 • učebnice str. 66 písemné sčítání trojciferných čísel, str. 66, 67
 • pracovní sešit str. 28, 29/cv. 5-7
 1. - 29. 3. 2020
 • procvičovat probrané učivo do str. 64
 • učebnice str. 65 Jednotky objemu
 • prac. sešit M str. 27
 • Dle času si připomeň algoritmy písemného sčítání a odčítání do 100.
 1. - 22. 3. 2020
 • opakování a procvičování již probraného učiva – pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000
 • nové učivo -  Jednotky délky, hmotnosti
  • učebnice str. 62 - 64                         
  • pracovní sešit M str. 22 - 26

ANGLICKÝ JAZYK

25. - 31. 5. 2020

   1. Have you got a lego set?
   2. Have you got a pet at home?
   3. Have you got any brothers or sisters?
   4. Have you a red pencil in your pencil case?
   5. Have you got a pink school bag?
   6. Have you got claws?
   7. Have you got a cat or dog?
   8. Have you got a mobile phone?

Online výuka:

 • Připrav si konkrétní dotazy k látce nebo cvičení, kterým nerozumíš. Budeme procvičovat novou látku-Otázka s HAVE GOT a krátká odpověď.
 • Připravte si pracovní sešit, učebnici a sešit gramatiky.
 • 1. skupina - út 9:00-10:00 (Florián, Hůlková, Ječná, Jechurová, Kaloková, Kelbichovi, Kubánek, Mathews, Palička)
 • 2. skupina- út 13:00-14:00 (Šouta, Kverek, Obšašniková, Petříková, Horák, Sálovi, Samšiňáková a Slavíčková)

18. - 24. 5. 2020

 • V pracovním sešitě vypracuj str. 59/cv. 4 a str. 61/cv. 2, 3, 4
 • Short answer = Krátká odpověď: Have you got a pet? Yes, I have. No, I haven´t. Opiš si do sešitu gramatiky.

Online výuka:

připravte si pracovní sešit, učebnici, sešit gramatiky a pracovní list- Have got v otázce

 • 1. skupina: úterý 9:00-10:00 (Florián, Horák, Hůlková, Ječná, Jechurová, Kaloková, Kelbichovi, Kubánek)
 • 2. skupina: úterý 10:00-11:00 (Kverek, Mathews, Obšašniková, Palička, Petříková, Sálovi, Samšiňáková, Slavíčková, Šouta)

11. - 17. 5. 2020

V týdnu od 18. 5. 2020 bude zahájena online výuka anglického jazyka

 • 1. skupina: úterý 9:00-10:00 (Florián, Horák, Hůlková, Ječná, Jechurová, Kaloková, Kelbichovi, Kubánek)
 • 2. skupina: úterý 10:00-11:00 (Kverek, Mathews, Obšašniková, Palička, Petříková, Sálovi, Samšiňáková, Slavíčková, Šouta)

4. - 10. 5. 2020

1. Procvič si výslovnost nových slovíček s videem:

2. Do sešitu gramatiky si nakresli dvě libovolná zvířata a popiš je stejně jako to mají v učebnici str. 58/cv.1, 2. Piš celé věty, např. He´s got a long tail.

Vyfoť a pošli ke kontrole.

3. Vyfoť vypracované opakování z minulého týdne (prac. sešit str. 56-57) a pošli ke kontrole.

4. Učebnice str. 59/cv. 3 - Napiš do gramatiky 10 vět. Popis částí těla zvířat a jejich vlastnosti. Např. She´s got a long tail. He is fast. He´s got big claws. She isn´t slow….Vyfoť a pošli ke kontrole.

5. Zazpívej si a zatancuj:

Všem, kdo mi zaslali dopisy, moc děkuji. Musím vás moc pochválit. Dopisy byly napsány krásnou angličtinou. Skvělá práce! Jste šikulky. Těším se na brzkou shledanou.

27. 4. - 3. 5. 2020

 1. Mini projekt: A letter to a penfriend. Vytvořte dopis kamarádovi na základě cvičení z pracovního sešitu z minulého týdne. Rozšiřte dopis o informace, které už umíte vyjádřit v aj (bydliště, co máte rádi, oblíbená hračka, atd.). Dopis bude vytvořen na papír/čtvrtku vel. A4. Zde jsou dva příklady, jak by takový dopis mohl vypadat. Vytvořený dopis mi zašlete na email krskova@zssobotka.cz
 2. Vypracuj opakování v pracovním sešitě str. 56 - 57.
 3. Nové téma: I´ve got a pet. V učebnici na str. 58 si přečti a ústně přelož cv. 1, 2.
 4. Do sešitu Vocabulary si napiš slovíčka - učebnice str. 59/cv. 5.
 5. Zazpívej si a zatancuj písničku: https://www.youtube.com/watch?v=56HlSVL4A0U&ab_channel=MariaRosaMedina

20. - 26. 4. 2020

 1. Vypracuj v pracovním sešitě str. 55/cv. 2 a pošli ke kontrole na můj email.
 2. Vytvoř 3 smyšlené kartičky stejné formy jako v učeb. str. 54/cv. 2. Použij různá slovíčka týkající se vzhledu. Pokud máte možnost, lepší budou kartičky vytvořené ze čtvrtky nebo kartonu. Použijte barvičky. Kartičky budeme používat ve škole.
 3. Přečti si a ústně přelož komiks v učeb. str. 56-57.

13. - 19. 4. 2020

 1. Téma: Happy Easter!
 2. Procvič si výslovnost slovíček na téma Velikonoc: https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE&ab_channel=CheeseburgerSchool
 3. Do sešitu gramatiky- nadpis „Happy Easter“. Pod nadpis si napiš slovíčka z videa a nakresli ke každému obrázek. Nezapomeň si připsat i výslovnost.
 4. Projekt: Vytvoř si podle videa velikonočního králíka: https://www.youtube.com/watch?v=xMa5gsmZwHs&ab_channel=ArtforKidsHub

K projektu udělej i barevný nadpis- Happy Easter. Výsledek zašli do neděle na email krskova@zssobotka.cz. Budu se těšit!

 1. - 12. 4. 2020

1)     Přečti si a ústně přelož v učebnici cv.3/str. 55 a poté do gramatiky vypracuj cv.4/str. 55.

2)    Napiš si slovíčka z učeb. str. 55/cv. 5.

3)    Do gramatiky vypracuj procvičení na test.

4)    Test č. 1- Have/has got- kladné a záporné věty + slovíčka, týkající se popisu vzhledu. Vyplněný testík posílejte na email krskova@zssobotka.cz

5)    Více procvičení v pracovním sešitě nebo na webových stránkách:

https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/have-got.htm

https://agendaweb.org/verbs/to-have-mixed-exercises.html

 1. 3. - 5. 4. 2020

1)     Vyfoť malý projekt (nakresli kamaráda), který byl zadán minulý týden a pošli ho na email: krskova@zssobotka.cz. Projekt bude ohodnocen známkou.

2)    Vypiš si slovíčka z učeb. str. 53/cv. 7 do Vocabulary.

3)    Procvič si výslovnost nových slovíček (učeb. str. 51/cv. 8 a str. 53/cv. 7) v anglicko-českém slovníku: https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky .

4)    Zazpívej si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=C2WJ2bWTV2g&ab_channel=Pinkfong%21Kids%27Songs%26Stories

5)    Mini projekt do portfolia- My monster (Moje příšerka) J Nakresli svou příšerku na papír vel. A4 a popiš ji. Nejprve celými větami popiš, jak se příšerka jmenuje, kolik jí je a kde bydlí. Poté napiš 10 vět, jak vypadá (např. It has got four pink eyes. It has got seven long legs.). Opět vyfoť a pošli na výše zmíněný email do neděle 5. 4. 2020 do 23:59. Projekt bude ohodnocen známkou.

 1. - 29. 3. 2020

1)     Procvič si HAVE GOT na těchto stránkách:

Kladné věty s HAVE GOT

Zápor u HAVE GOT

2)    Opiš si do gramatiky tabulku z učeb. str. 52/cv.2

3)    Malý projekt do portfolia- Nakresli svého kamaráda/svou kamarádku a popiš je celými větami (10 vět na papír velikost A4). Použij strukturu vět- HE/SHE HAS GOT…(př. He has got blue eyes. On má modré oči.) Použij slovíčka, která jsi minule vypisoval/a do Vocabulary.

 1. - 22. 3. 2020
 • Vypiš si slovíčka z učeb. str. 51/cv. 8 do sešitu Vocabulary
 • Přečti si v učebnici str. 50/cv. 4 a poté do gramatiky napiš o sobě celými větami (jméno, kde žiješ, popis svého vzhledu) + nakresli obrázek nebo vlep fotku sebe J
 • Do gramatiky napiš 5 vět o svém vzhledu s použitím I HAVEN´T GOT=Já nemám… (př. I haven´t got blond hair. Nemám blonďaté vlasy.)
 • V prac. sešitě vypracuj celou stranu 50

PRVOUKA

25. - 31. 5. 2020

 • opakování učiva - ROSTLINY, ŽIVOČICHOVÉ
 • nové učivo LES - učebnice str. 70, 71 /Pečlivě pročti, vyhledej a  prohlédni./, pracovní sešit str. 61, 62 /Čti pečlivě zadání jednotlivých úloh./

18. - 24. 5. 2020

 • nové učivo: učebnice str. 67, 68, 69 Slunce, Planety,Výpravy do vesmíru
 • pracovní sešit str. 59, 60  

11. - 17. 5. 2020

 • procvičování probraného učiva  -  Živočichové
 • nové učivo – BEZOBRATLÍ, ROČNÍ OBDOBÍ - učebnice str. 65, 66, pracovní sešit str. 57, 58

4. - 10. 5. 2020

 • procvičování probraného učiva
 • nové učivo:
  • PLAZI učebnice str. 64, pracovní sešit str. 55
  • OBOJŽIVELNÍCI učebnice str. 65, pracovní sešit str. 56

27. 4. - 3. 5. 2020

 • průběžné opakování učiva
 • učebníce str. 62 PTÁCI, pracovní sešit str. 53
 • učebnice str. 63 RYBY, pracovní sešit str. 54
 • www.rysava.websnadno.cz /Prvouka -  3. roč. Živočichové/

20. - 26. 4. 2020

 • Procvičování učiva - Rostliny
 • učebnice str. 60 Společné znaky živočichů, pracovní sešit str. 51
 • učebnice str. 61 Savci, pracovní sešit str. 52
 1. - 19. 4. 2020
 • procvičování učiva Části těla kvet. rostlin - kořen, stonek
 • nové učivo - Části těla kvet. rostlin - list, květ, plod, učebnice str. 58, pracovní sešit str. 49/4,5
 • nové učivo - Rostliny chráněné, léčivé, jedovaté, učebnice str. 59, pracovní sešit str. 50
 1. - 12. 4. 2020
 • Velikonoce – učebnice str. 54
 • pracovní sešit str. 47
 1. 3. - 5. 4. 2020
 • učebnice str. 55, 56 Společné znaky rostlin + prac. sešit str. 48
 • str. 57 Části těla kvetoucích rostlin, kořen, stonek + prac. sešit str. 49/2, 3
 1. - 29. 3. 2020
 • opakuj si základní poznatky z probraného učiva
 • učebnice str. 53 Světlo a teplo
 • str. 55,56 Společné znaky rostlin - přečíst, prohlédnout
 • prac. sešit Prv str. 45/cv. 1,2,3,  str. 46 celá

Podrobnější informace budou zaslány na e-mail rodičů.


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy