DOMÁCÍ ÚKOLY - 1. ROČNÍK ___________________________________________

TŘÍDA 1. A

25. - 31. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK 

  • ČÍTANKA str. 18 – 21 (nacvičujte plynulé čtení, čtení s porozuměním, zdokonalujte techniku čtení)
  • PSANÍ: procvičujte psaní všech písmen abecedy, opisy a přepisy slov a vět
   • Napište: PÍSANKA 4 str. 3 – opiš nebo přepiš 8 libovolných slov
   • str. 5 – opiš nebo přepiš 8 libovolných slov
   • ČÍTANKA   str. 20 – přepiš 10 libovolných slov
   • + DIKTÁT: Ryba plave. Rak leze pozadu. Zajíček běžel.

  Naučte děti tuto básničku:

  Krouží, krouží, havrani,

  nad lesem a nad strání,

  krouží, krouží vrány,

  nad poli a lány.

  Vykroužily černý mrak,

  krákoraly krá, krá, krák. 

  MATEMATIKA

  • opakujte a procvičujte čísla 0 – 20, číselné řady, rozklad čísel, sčítání a odčítání čísel bez přechodu desítky v oboru do 20
  • pracovní učebnice:
   • str. 46 (pro zájemce)
   • str. 47 – 48 (postup při sčítání čísel s přechodem přes desítku vysvětlím v dalších doplňujících informacích)
   • str. 60 – slovní úlohy 1 – 5 (příklad a výpočet napište vedle zadání slovní úlohy)

  PRVOUKA

  • procvičujte názvy měsíců, určování času
  • pracovní učebnice str. 74 (pracujte dle pokynů dole na stránce)

  18. - 24. 5. 2020

  ČESKÝ JAZYK

  • ČÍTANKA str. 14 – 17 (nacvičujte plynulé čtení, čtení s porozuměním, popisujte ilustrace)
  • PSANÍ: procvičujte psaní všech písmen abecedy, opisy a přepisy slov a vět
   • Napište: PÍSANKA 3 str. 17/cv. 2  - opište slova, str. 17 – přepište věty
   • ČÍTANKA str. 16 – přepište 10 libovolných slov
   • + DIKTÁT: louka, pavouk, moucha, Čmelda, maminka, pošťák, město, poupě 

   MATEMATIKA

  • opakujte sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky
  • pracovní učebnice: opakujte a procvičujte učivo ze stran 40 – 45: vztahy o několik více, o několik méně, o kolik více, o kolik méně, sestavování příkladů na sčítání a odčítání (viz. str. 43/cv. 2), slovní úlohy, rozklad čísel 2 – 10
  • pracovní učebnice str. 57, 58 (vypracujte testy OPAKOVÁNÍ 1, OPAKOVÁNÍ 2)

   PRVOUKA

  • opakujte určování času (hodiny)
  • procvičujte dny v týdnu, názvy měsíců
  • pracovní učebnice str. 72 – 73 (naučte děti části lidského těla)

  11. - 17. 5. 2020

  ČESKÝ JAZYK

  • ČÍTANKA str. 10 – 13 (četba textů, pohádek a básní) - procvičujte čtení s porozuměním, vyprávějte si, popisujte obrázky a ilustrace
  • PSANÍ: opakujte a procvičujte všechna písmena abecedy, trénujte opisy a přepisy slov a vět, diktáty písmen, slov a kratších vět (konkrétní opis a přepis slov a vět bude uveden v dalších doplňujících informacích)

  MATEMATIKA

  • pracovní učebnice str. 44 – 45
  • opakujte a procvičujte učivo z minulých týdnů, slovní úlohy, rozklad čísel 2 - 9

  PRVOUKA

  • pracovní učebnice str. 70 – 71 (vysvětlete pojmy: den – týden – měsíc – rok, naučte děti názvy měsíců, vysvětlete, k čemu slouží kalendář)

  Podrobnější informace k učivu budou uvedeny v dalších doplňujících informacích a sděleny rodičům prostřednictvím e-mailů.

  TŘÍDA 1. B

  Rozvrh online výuky třídy 1. B - Mgr. Lucie Ulrychová

  25. - 31. 5. 2020

  ČESKÝ JAZYK 

   • MOJE PRVNÍ ČÍTANKA str. 18 – 22 (nacvičujte plynulé čtení, čtení s porozuměním, zdokonalujte techniku čtení)
   • PSANÍ: procvičujte psaní všech písmen abecedy, opisy a přepisy slov a vět
    • Napište: PÍSANKA 4 str. 3 – opiš nebo přepiš 8 libovolných slov
    • str. 5 – opiš nebo přepiš 8 libovolných slov
    • + DIKTÁT: Ryba plave. Rak leze pozadu. Zajíček běžel.

   Naučte děti tuto básničku:

   Krouží, krouží, havrani,

   nad lesem a nad strání,

   krouží, krouží vrány,

   nad poli a lány.

   Vykroužily černý mrak,

   krákoraly krá, krá, krák. 

   MATEMATIKA

   • opakujte a procvičujte čísla 0 – 20, číselné řady, rozklad čísel, sčítání a odčítání čísel bez přechodu desítky v oboru do 20
   • pracovní učebnice:
    • str. 46 (pro zájemce)
    • str. 47 – 48 (postup při sčítání čísel s přechodem přes desítku vysvětlím v dalších doplňujících informacích)
    • str. 60 – slovní úlohy 1 – 5 (příklad a výpočet napište vedle zadání slovní úlohy)

   PRVOUKA

   • procvičujte názvy měsíců, určování času
   • pracovní učebnice str. 74 (pracujte dle pokynů dole na stránce)

   18. - 24. 5. 2020

   ČESKÝ JAZYK

   • MOJE PRVNÍ ČÍTÁNKA str. 13 – 17 – rozvíjíme čtení s porozuměním, klademe otázky k textu
   • PSANÍ: opakujte a procvičujte všechna písmena abecedy, trénujte opisy a přepisy slov a vět, diktáty slov a vět

   (podrobnější informace k psaní sdělím v emailech)

    MATEMATIKA

   • opakujte sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky
   • pracovní učebnice: opakujte a procvičujte učivo ze stran 40 – 45: vztahy o několik více, o několik méně, o kolik více, o kolik méně, sestavování příkladů na sčítání a odčítání (viz. str. 43/cv. 2), slovní úlohy, rozklad čísel 2 – 10
   • pracovní učebnice str. 57, 58 (vypracujte testy OPAKOVÁNÍ 1, OPAKOVÁNÍ 2)

    PRVOUKA

   • opakujte určování času (hodiny)
   • procvičujte dny v týdnu, názvy měsíců
   • pracovní učebnice str. 72 – 73 (naučte děti části lidského těla)

   11. - 17. 5. 2020

   ČESKÝ JAZYK

   • MOJE PRVNÍ ČÍTÁNKA str. 9 – 12 – rozvíjíme čtení s porozuměním, klademe otázky k textu
   • PSANÍ: opakování a procvičování všech písmen abecedy, opisy a přepisy slov a vět, diktáty (pro opakování a procvičování psaní využijte okopírovaných stránek s pomocnými linkami nebo sešit)

   (podrobnější informace ohledně psaní sdělím v emailech)

   MATEMATIKA

   • pracovní učebnice str. 44– 45
   • opakujte sčítání a odčítání v oboru do 10, sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky, vztahy o několik více, o několik méně

   PRVOUKA

   • pracovní učebnice str. 70 – 71 (podrobnější informace sdělím v emailech)

   TŘÍDY 1. A, 1. B

   Rozvrh online výuky třídy 1. B - Mgr. Lucie Ulrychová

   ČESKÝ JAZYK

   4. - 10. 5. 2020

   • Třída 1. A - ČÍTANKA str. 6 – 9 (četba básniček a kratších textů – rozvíjení čtenářských dovedností, četba s porozuměním)
   • Třída 1. B - MOJE PRVNÍ ČÍTÁNKA str. 5 – 8 – rozvíjíme čtení s porozuměním, klademe otázky k textu (podrobnější informace k práci s čítankou sdělím v emailech)
   • PSANÍ: opakování a procvičování všech písmen abecedy, opisy a přepisy slov a vět, diktáty (pro opakování a procvičování psaní využijte okopírovaných stránek s pomocnými linkami nebo sešit)

   (podrobnější informace ohledně psaní budou rozepsány v dalších doplňujících informacích na tento týden)

   27. 4. - 3. 5. 2020

   • SLABIKÁŘ str. 90 – 95, 99  (str. 94 – 95   přečtěte, doplňte údaje, které víte)
   • PÍSANKA 4 str. 31 – 32
   • opakujte a procvičujte všechna písmena, trénujte diktáty, opisy a přepisy slov a kratších vět
   • ke čtení využívejte dětské knihy i jednotlivá cvičení v písance číslo 3, 4
   • opakujte čtení skupin BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

   20. - 26. 4. 2020

   • SLABIKÁŘ str. 85 – 89 (opakujte čtení skupin DI, TI, NI a DĚ, TĚ, NĚ)
   • PÍSANKA 4 str. 27 – 30
   • procvičujte diktáty písmen a slov, opisy a přepisy slov a vět
   • ke čtení využívejte i nadále dětské knihy nebo texty z písanky

   13. 4. - 19. 4. 2020

   • SLABIKÁŘ str. 82 – 84, str. 98 (opakujte čtení slov se skupinami DI, TI, NI a DĚ, TĚ, NĚ)
   • PÍSANKA 4 str. 21 – 26
   • procvičujte diktáty písmen a slov, opisy a přepisy slov a vět

   6. - 12. 4. 2020

   • SLABIKÁŘ str. 78 – 81
   • PÍSANKA 4 str. 15 – 20
   • procvičujte diktáty písmen a slov, opisy a přepisy slov a vět

   30. 3. - 5. 4. 2020

   • SLABIKÁŘ str. 74 – 77
   • PÍSANKA 4 str. 8 – 14
   • k nácviku a procvičování čtení využijte opakovaně jednotlivá cvičení v PÍSANCE 4 (str. 8 – 14)
   • procvičujte diktáty písmen a slov, trénujte opisy a přepisy slov a vět (viz. PÍSANKY)

   23. – 29. 3. 2020

   • SLABIKÁŘ str. 70 – polovina str. 74
   • PÍSANKA 4 str. 2 – 7
   • procvičujte diktáty písmen a slov, opisy a přepisy slov a vět (viz. PÍSANKY 3, 4)

   16. - 23. 3. 2020

   • SLABIKÁŘ str. 66 – 69
   • PÍSANKA 3 str. 28 – 32
   • procvičujte diktáty písmen a slov, trénujte opisy a přepisy slov a vět (viz. PÍSANKA)

   MATEMATIKA

   4. - 10. 5. 2020

   • pracovní učebnice str. 42 – 43
   • opakujte sčítání a odčítání v oboru do 10, sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky, vztahy o několik více, o několik méně

   27. 4. - 3. 5. 2020

   • pracovní učebnice str. 39 – 41
   • procvičujte sčítání a odčítání v oboru do 10 a v oboru do 20 bez přechodu desítky

   20. - 26. 4. 2020

   • pracovní učebnice str. 36 – 38 (procvičujte sčítání a odčítání v oboru do 10, sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky)

   13. - 19. 4. 2020

   • pracovní učebnice str. 34 – 35
   • opakujte sčítání a odčítání v oboru do 10, porovnávejte čísla 0 – 20, sčítejte v oboru do 20 bez přechodu desítky (15 + 2, 2 + 15, 11 + 7, 7 + 11), vymýšlejte jednoduché slovní úlohy, pracujte s číselnou osou, počitadlem, penězi

   6. - 12. 4. 2020

   • pracovní učebnice str. 32 – 33
   • procvičujte sčítání a odčítání do 20  (10 + 5, 5 + 10, 15 – 5, 15 – 10), procvičujte číselnou řadu 0 – 20, vymýšlejte rozmanité slovní úlohy, sčítejte v oboru do 20 bez přechodu desítky (13 + 2, 15 + 4), pracujte s počitadlem, číselnou osou, penězi

   30. 3. - 5. 4. 2020

   • pracovní učebnice str. 29 – 31
   • + vymýšlejte obdobná cvičení na procvičování, trénujte slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do deseti, pracujte s číselnou osou a číselnou řadou 0 – 20, opakujte čísla hned před a hned za, čísla ležící mezi danými čísly (viz. pracovní učebnice str. 64), porovnávejte čísla v oboru 0 – 20

   23. – 29. 3. 2020

   • zopakujte POŘADÍ (viz. pracovní učebnice str. 22 – 23)
   • pracovní učebnice str. 26 – 28 (Počítání do dvaceti – zápis čísel, číselné řady, číslo hned před a hned za, číslo ležící mezi daným číslem, porovnávání čísel)

   16. - 23. 3. 2020

   • pracovní učebnice str. 25 (vypracujte test – Co už umím)
   • procvičujte sčítání a odčítání v oboru do 10 (sčítejte, odčítejte, dočítejte, řešte slovní úlohy – viz. pracovní učebnice)

   PRVOUKA

   4. - 10. 5. 2020

   • pracovní učebnice str. 68 – 69 (naučte děti dny v týdnu, + co bylo včera, co je dnes, co bude zítra)

   27. 4. - 3. 5. 2020

   • pracovní učebnice str. 66 – 67 (vysvětlete a naučte děti pojmy DEN x NOC, části dne: RÁNO, DOPOLEDNE, POLEDNE, ODPOLEDNE, VEČER)

   20. - 26. 4. 2020

   • pracovní učebnice str. 64 - 65 (naučte děti určovat čas na ciferníkových hodinách – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá)

   13. - 19. 4. 2020

   • pracovní učebnice str. 62 – 63 (pracujte dle pokynů dole na stránkách, naučte děti určovat na ciferníkových hodinách celé hodiny)

   6. - 12. 4. 2020

   • pracovní učebnice str. 61  (pracujete dle pokynů dole na stránce)

   30. 3. - 5. 4. 2020

   • pracovní učebnice str. 58 – 59, 60 (pracujte dle pokynů dole na stránkách)

   23. 3. – 29. 3. 2020

   • pracovní učebnice str. 56 – 57 pracujte dle pokynů (názvy rostlin na fotografiích na str. 57 – sasanka, jaterník podléška, fialka, konvalinka, petrklíč, podběl, názvy rostlin na str. 56 – sněženka, narcis, krokus, hyacint)

   16. - 23. 3. 2020

   • pracovní učebnice str. 52 – 53   vybarvěte, pracujte dle pokynů dole na stránkách
   • pracovní učebnice str. 54 – 55   pracujte dle pokynů dole na stránkách (samolepky vzadu - pracovní učebnice)

   Další doplňující informace budou sděleny prostřednictvím e-mailů rodičů.


   Kontakt

   ZŠ, Sobotka, okres Jičín
   Jičínská 136, 507 43 Sobotka
   493 571 539, 493 599 140
   710 01 379
   DIČ nejsme plátci DPH

   Oblíbené odkazy