DOMÁCÍ ÚKOLY - 1. ROČNÍK ___________________________________________

TŘÍDA 1. A

ČESKÝ JAZYK

16. - 23. 3. 2020

 • SLABIKÁŘ str. 66 – 69
 • PÍSANKA 3 str. 28 – 32
 • procvičujte diktáty písmen a slov, trénujte opisy a přepisy slov a vět (viz. PÍSANKA)

23. – 29. 3. 2020

 • SLABIKÁŘ str. 70 – polovina str. 74
 • PÍSANKA 4 str. 2 – 7
 • procvičujte diktáty písmen a slov, opisy a přepisy slov a vět (viz. PÍSANKY 3, 4)

MATEMATIKA

16. - 23. 3. 2020

 • pracovní učebnice str. 25 (vypracujte test – Co už umím)
 • procvičujte sčítání a odčítání v oboru do 10 (sčítejte, odčítejte, dočítejte, řešte slovní úlohy – viz. pracovní učebnice)

23. – 29. 3. 2020

 • zopakujte POŘADÍ (viz. pracovní učebnice str. 22 – 23)
 • pracovní učebnice str. 26 – 28 (Počítání do dvaceti – zápis čísel, číselné řady, číslo hned před a hned za, číslo ležící mezi daným číslem, porovnávání čísel)

PRVOUKA

16. - 23. 3. 2020

 • pracovní učebnice str. 52 – 53   vybarvěte, pracujte dle pokynů dole na stránkách
 • pracovní učebnice str. 54 – 55   pracujte dle pokynů dole na stránkách (samolepky vzadu - pracovní učebnice)

23. 3. – 29. 3. 2020

pracovní učebnice str. 56 – 57 pracujte dle pokynů (názvy rostlin na fotografiích na str. 57 – sasanka, jaterník podléška, fialka, konvalinka, petrklíč, podběl, názvy rostlin na str. 56 – sněženka, narcis, krokus, hyacint)

TŘÍDA 1. B

ČESKÝ JAZYK

16. - 23. 3. 2020

 • slabikář do str. 69
 • písanka do str. 32
 • procvičujte diktáty písmen a slov, trénujte opisy a přepisy slov a vět (viz. PÍSANKA)

23. – 29. 3. 2020

 • SLABIKÁŘ str. 70 – polovina str. 74
 • PÍSANKA 4 str. 2 – 7
 • procvičujte diktáty písmen a slov, opisy a přepisy slov a vět (viz. PÍSANKY 3, 4)

MATEMATIKA

16. - 23. 3. 2020

 • učebnice do str. 25 (Už umím sám – vypracovat písemně)
 • pracovní list strana 30 – 31 (strana 28 - 29 dobrovolné J)

23. – 29. 3. 2020

 • zopakujte POŘADÍ (viz. pracovní učebnice str. 22 – 23)
 • pracovní učebnice str. 26 – 28 (Počítání do dvaceti – zápis čísel, číselné řady, číslo hned před a hned za, číslo ležící mezi daným číslem, porovnávání čísel)

PRVOUKA

16. - 23. 3. 2020

 • str. 52-53  - Vybarvěte (pracujte dle pokynů na stránce dole)
 • 54 – 55 – pracujte dle pokynů

23. 3. – 29. 3. 2020

pracovní učebnice str. 56 – 57 pracujte dle pokynů (názvy rostlin na fotografiích na str. 57 – sasanka, jaterník podléška, fialka, konvalinka, petrklíč, podběl, názvy rostlin na str. 56 – sněženka, narcis, krokus, hyacint)


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy