SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
___________________________________________

školní rok 2018/2019

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

TŘÍDNICTVÍ, FUNKCE

KONTAKTNÍ E-MAIL

Učitelé
Mgr. Jana Knapová ředitelka školy knapova@zssobotka.cz 
Ing. Marcela Pipková zástup. ředitelky, školní metodik prevence   pipkova@zssobotka.cz
Mgr. Vladimíra Buchalová  1. A, vychovatelka ŠK buchalova@zssobotka.cz 
Mgr. Kamil Šisler   1. B  sisler@centrum.cz 
Mgr. Miroslava Drbohlavová  2. A drbohlavova@zssobotka.cz 
Mgr. Alena Slavíková  2. B  slavikova@zssobotka.cz  
Mgr. Květoslava Šourková  3. A sourkova10@seznam.cz
Mgr. Jindřich Bada 3. B bada.jindrich@centrum.cz 
Mgr. Romana Chlumová  4. A chlumova-romana@seznam.cz
Mgr. Kateřina Jirásková 4. B kjiras@seznam.cz
Mgr. Marcela Havlíková   5. A Marcela.Hava@seznam.cz
Bc. Sabina Veigertová 5. B sabina.veigertova@seznam.cz
Ing. Lucie Kliková 6. A  klikova@zssobotka.cz  
Mgr. Naďa Ortová 6. B nada.ortova@seznam.cz 
Mgr. Karolína Smolařová 7. A  
Mgr. Martina Javůrková 7. B javurkova@zssobotka.cz  
Mgr. Jana Zumrová 8. A jana.zumrova@centrum.cz 
Mgr. Adéla Tomsová 8. B adelatomsova@post.cz  
Mgr. Pavla Kozáková 9. A, vychovná poradkyně kozakova@zssobotka.cz
Mgr. Břetislav Šimral 9. B b.simral@seznam.cz
Mgr. Olga Turková   turkovaolga@centrum.cz 
Mgr. Miloslav Najman   najman.m@volny.cz 
Mgr. Helena Krsková   krskova@zssobotka.cz 
Mgr. Jana Jirsáková   jirsakova@zssobotka.cz  
Mgr. Jiří Nosek   nosek@zssobotka.cz 
Mgr. Miluše Vlčková    
Mgr. Marika Koťátková    
Mgr. Miroslava Klosová    
Pedagogické asistentky
Petra Králová vychovatelka ŠD 3  kapelu@seznam.cz 
Radka Daxnerová   raddax@seznam.cz 
Romana Černá     
Ilona Jalovecká  vychovatelka ŠD 3, správce knihovny   
Bronislava Vodičková Šafářová      
Vychovatelky ŠD
Alena Mocáková školní družina 1 mocakova@zssobotka.cz
Věra Valentová školní družina 2 valentova@zssobotka.cz
Správní zaměstnanci    
Radek Štaff hospodář, pedagog volného času   staff@zssobotka.cz 
Vlastimil Hlavatý školník  
Ivana Odlerová uklízečka  
Lucie Chrpová uklízečka, spávce tělcvičny a gymn. sálu  
Květa Karbanová uklízečka  


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy