DOMÁCÍ ÚKOLY - 9. ROČNÍK ___________________________________________

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

16. - 22. 3. 2020

Věty podle postoje mluvčího

 • učebnice - str. 56, 57, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • pracovní sešit – str. 21, cv. 1, 3, 4, 5

Věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent

 • učebnice – str. 58 – výpisek z první růžové tabulky, str. 59, cv. 1A,B, str. 60, cv. 2, 3, 4
 • pracovní sešit – str. 22, cv. 1, 2, 3, 4

Větné členy – přísudek, přívlastek, doplněk

 • učebnice – str. 70, cv. 1, 2, str. 71, cv. 6 (fólie), str. 72, 73, cv. 1, 2, 4, str. 74, cv. 1, 4
 • pracovní sešit – str. 24, cv. 1, 3, str. 25, cv. 1, 3, 4, 5, 6

Vím, že je toho dost, ale snažte se udělat celá cvičení a z každého libovolné 3 věty nebo spojení písemně do mluvnického sešitu – označte si cvičení a stranu.

23. - 29. 3. 2020

Interpunkce ve větě jednoduché – výklad s příklady:

1. Oslovení (známe J) – oddělujeme od ostatního textu čárkami:

Kluci, znáte pravidla té hry? Znáte, kluci, pravidla té hry? Znáte pravidla té hry, kluci?

Pokračujte, paní kolegyně.  Ahoj Vítku, dlouho jsme se neviděli.  ….

 • učebnice - str. 87, cv. 3
 • pracovní sešit – str. 33, cv. 2, 3

2. Samostatný větný člen – je buď před větou, nebo za ní, oddělujeme od věty čárkou, ve větě na něj odkazujeme odkazovacím slovem – nejčastěji ukazovacím zájmenem nebo příslovcem TAM:

České filmy, ty mám nejraději. Ty mám nejraději, české filmy. U moře, tam je krásně. Tam je krásně, u moře.

 • učebnice - str. 87, cv. 2
 • pracovní sešit – str. 33, cv. 1

3. Vsuvka – nesouvisí významově s obsahem věty, je vložená a není větným členem, používá se v úvahovém slohovém postupu a odděluje se čárkou, pomlčkou nebo závorkou:

Láska, to mi věř, je křehká záležitost. To je – na mou duši – první lež, kterou jsem od tebe slyšel. Některé vsuvky jsou ustálené a není bezpodmínečně nutné je čárkou oddělovat: Stalo se to(,)myslím (,) včera.  Je to(,) bohužel(,) nepříjemná záležitost.  (dále jsou to tyto vsuvky – prosím, celkem vzato, upřímně řečeno, mimochodem, ... )

 • učebnice - str. 87, cv. 4

4. Věta neúplná – elipsa – větný celek, ve kterém chybí důležitý větný člen (nejčastěji přísudek), ale je známý z předchozího kontextu:

V kolik přijdeš? V pět.  –  Ptám se tě, ale ty nic. – Kdo půjde první? Petr.

 • učebnice – str. 88, cv. 5, 6 - fólie

5. Citoslovce a částice – na začátku (nebo na konci) větného celku oddělujeme čárkou:

Haló, je tu někdo? Inu, to ani já nepamatuji. Jé, rád tě vidím.

Nezapomeň, že citoslovce může být i plnohodnotným větným členem, pak neoddělujeme čárkou:

Žába žbluňk do rybníka. J( Př) Tvé neustálé ách mi dost vadí. (Po)

K dalšímu procvičování doporučuji tyto internetové stránky:

SLOH A LITERATURA

23. - 29. 3. 2020

Gustave Flaubert - Paní Bovaryová – čítanka str. 40-42

 • Přečti si ukázku a do literárního sešitu napiš krátkou charakteristiku (6 – 7 vět) obou hlavních protagonistů (6 - 7vět o každé postavě)
 • Zároveň si zjisti 5 - 6 údajů ze života autora.

MATEMATIKA

16. - 22. 3. 2020

 • Přepsat a přerýsovat do školního sešitu prezentaci pod následujícím odkazem: http://player.slideplayer.cz/7/1895843/
 • Nadpis do sešitu: "Užití podobnosti - změna úsečky, rozdělení úsečky v daném poměru, rozdělení úsečky na stejné díly"

Přijímací testy CERMAT včetně řešení a výkladu k jednotlivým příkladům (videa) naleznete pod tímto odkazem:

https://matikaj.webnode.cz/priprava-na-prijimaci-zkousky/?fbclid=IwAR1TmHyJ0DWJ-lH9pd9dFO9wlFRMlFHTODtZSRw1pe8MEcJVYu_tMvh6a9A

Doporučuji projít videa, je zde vše výborně vysvětleno.

Dále doporučuji sledovat vzdělávací pořad české televize "Škola doma", ve kterém bude každý čtvrtek (počínaje 19. 3.) od 14 hod probíhat příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky z matematiky. 

K dalšímu procvičování doporučuji odkazy:

23. - 29. 3. 2020

Výkladová prezentace na téma podobnosti (klikni na odkaz: Prezentace - Podobnost) - projít prezentaci, zopakovat si podobnost, do sešitu opsat a vyřešit příklady ze snímků 7-10 (do sešitu nadpis - Podobnost).

Shlédnout a zapsat si příklad z výkladové prezentace - podobnost u přijímacích zkoušek:

Učebnice str. 79 - do sešitu nadepsat Opakování tělesa

K přijímacím zkouškám dále studovat řešené přijímací testy CERMAT (včetně videí) na následujícím odkazu:

Dále doporučuji sledovat vzdělávací pořad české televize "Škola doma", ve kterém každý čtvrtek od 14 hod probíhá příprava žáků na přijímací zkoušky z matematiky. 

K dalšímu procvičování doporučuji odkazy:

ANGLICKÝ JAZYK

16. - 22. 3. 2020

 • učit se slovíčka ve workbooku až do lekce 6
 • procvičování gramatiky a slovíček v sešitě a učebnici až str.61 (present and past passive, question words, question tags, feelings, conditionals)
 • workbook chybějící cvičení do lekce 6
 • opakovat všechna nepravidelná slovesa ze seznamu v deskách sešitu
 • čtení s porozuměním, překlad ústně str. 92, 93 (comic)

23. - 29. 3. 2020

 • SUBJECT AND OBJECT QUESTION – výpisek z uč. str. 62, také workbook str. 64
 • do sešitu zepředu písemně otázky z učebnice str. 62/3- otázka na podmět - tedy nemusíš použít pomocné sloveso (WHO PAINTED THE MONA LISA PICTURE?) plus doplnit odpovědi
 • workbook str. 45, cv. 4, 5
 • nadále opakuj nepravidelná slovesa a předešlou gramatiku a slovíčka!

Doporučuji online procvičování na stránkách:

NĚMECKÝ JAZYK

TŘÍDA 9. A

16. - 22. 3. 2020

 • opakovat slovíčka L6
 • učebnice str. 54 a 55 - opakuj předložky místni se 3. pádem a vazby a členy (von dem Haus, aus Park, bis zu der Kirche),  cv. 3, 4, 5, 6
 • pracovní sešit str. 54 až 57,všechna cvičení kromě poslechových
 • na youtubu si zadejte "nejčastější chyby v němčině", jsou to prima videa

Viel Glück!

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice str. 57, nová gramatika, sloveso WILL, a jeho použití, větný rámec ich will ……..fahren, viz. tabulka a dále použití spojky deshalb
 • na str. 56 jen zopakovat předložku mit, viz. tabulka, vše do školního sešitu
 • str. 56, cv. 7, písemně do sešitu
 • str. 56, cv. 8 – jen přečíst
 • písemně do sešitu str. 57. cv. 9, 10, 11, 12
 • pracovní sešit str. 58 a 59, všechna cvičení kromě poslechových písemně a zopakovat tabulku s gramatikou str. 59, čeká vás Wiederholungstest
 • test
 • vyplněný a podepsaný test vyfoťte, případně naskenujte a vložte jako přílohu do e-mailu: guse@zssobotka.cz

TŘÍDA 9. B

16. - 22. 3. 2020

 • Pracovní sešit str. 62 – Vypište si všechna slovíčka z okruhu „Verkehr“ a „Stadt“ do školního sešitu a naučte se jejich význam.
 • Pracovní sešit str. 59 – Z přehledu gramatiky vypište věty z oddílů a, b, c do školního sešitu a věty přeložte do češtiny.
 • Naučte se zpaměti předložky se 3. pádem. – viz str. 59 v pracovním sešitě
 • Pracovní sešit str. 57/9, 56/7, 58/11
 • Pro případné dotazy jsem k dispozici ve skupince. Veškeré úkoly prosím vyfoťte a zašlete na e-mail m.kotatkova@seznam.cz nebo do skupinky, a to do 22. 3. 2020. Děkuji. 

23. - 29. 3. 2020

Přečtěte si následující otázky a přeložte si je, stačí ústně.

 • In welcher (jakém) Stadt wohnen die Mädchen?
 • Wie heißt das Mädchen mit blonden Haaren?
 • Wie heißt das Mädchen mit braunen Haaren?
 • Haben die Mädchen ein Tier (zvíře)?
 • Wann  kommt der Amerikaner (Američan)? (Datum)
 • Was möchte Nic trinken?
 • Was bedeutet(co znamená) „RAUS“ auf Tschechisch?
 • Woher kommt Sam?
 • Ist sein Deutsch super?
 • Wie viele (kolik) Zimmer  hat Sam zu Hause?
 • Was ist „das Gepäck“ auf Tschechisch?
 • Wo wohnt Nic?
 • Wie ist Sams Lieblingsessen?
 • Wie viele (kolik) Kilometer kann Sam auf dem Fahrrad fahren?
 • Wie  ist der Familienname von Sam?
 • Ist Sam reich (bohatý) oder arm (chudý)?

Podívejte se na následující video, je to video pro studenty namluvené jednodušší němčinou. Nezapomeňte si pustit německé titulky.

https://www.youtube.com/watch?v=F6khA8eZaD4

Po zhlédnutí odpovězte na otázky celou větou do školního sešitu.

 • Vyčastujte do sešitu způsobové sloveso „wollen“ – chtít – viz str. 59 prac. sešit. Poté vypracujte 58/13 (časování tohoto slovesa).
 • Vypracované úkoly (foto) zašlete do 29. 3. 2020 na mail m.kotatkova@seznam.cz nebo na messenger. Děkuji. 

FRANCOUZSKÝ JAZYK

16. - 22. 3. 2020

 • slovíčka k lekcím 9A-D  
 • zopakujte si všechna nepravidelná slovesa (etre, avoir, savoir, dire, faire, aller, prendre, venir, écrire,…)
 • zopakujte si slovesa 1. – 3. třídy (-er, -ir, -re)
 • zopakujte si passé composé (projděte si k těmto látkám papíry a cvičení, která jsme již dělali)

23. - 29. 3. 2020

 • pokračujte v opakování zadaném minulý týden
 • na mailu máte všichni pracovní list
 • přijdete se na samepag.io  

DĚJEPIS

16. - 22. 3. 2020

STUDENÁ VÁLKA

 • dočíst v učebnici (do str. 107)
 • co ještě nemáme v sešitě, vypsat

STREAM – VIDEA

ZEMĚ VÝCHODNÍHO BLOKU, SSSR

 • přečíst a vypsat látku ze str. 112-119

Využijte volno ke zpracování referátů !

23. - 29. 3. 2020

… vypracujte cvičení (vaše odpovědi mi díky přihlášení přijdou na mail :D)

Přidejte se na samepage.io!

ZEMĚPIS

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46
 • test v učebnici na str. 49
 • mapa na str. 43

Využijte volno ke zpracování referátů.

23. - 29. 3. 2020

 • pokračovat v zadaném minulý týden
 • udělat zápis, str. 44
 • dokončit kapitolu ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘÍRODOPIS

16. - 22. 3. 2020

Půdy

 • učebnice str. 80 – 82
 • otázky a úkoly str. 82 – ústně
 • přečíst zajímavosti na liště (str. 80 - 82)

23. - 29. 3. 2020

Voda na Zemi

Vzkaz pro dívky – zacvičte si doma nebo venku na zahradě, udělejte si přestávky mezi učením.  Na internetu najdete spoustu odkazů na cvičení, třeba v pořadu UčíTelka. 

FYZIKA

 • Téma: prezentace v Power Pointu dle zadaných témat pro jednotlivce či dvojici žáků

 • Postup: dle osnovy /viz sešit/

 • Termín: bude upřesněn podle situace v návaznosti na opětovné zahájení výuky

 • Kontrola: zasláním na e-mail: b.simral@seznam.cz

CHEMIE

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice str. 47 (HALOGENOVÉ DERIVÁTY - vypracovat zápis do sešitu)
 • úkoly v učebnici str. 46 cv. 2, str. 47 cv. 3 – do sešitu, str. 47 cv. 4 - pročíst

odkazy:

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice str. 48 - 49 (KYSLÍKATÉ DERIVÁTY ® 1. ALKOHOLY A FENOLY- vypracovat zápis do sešitu), k zápisu lze využít prezentaci https://dum.rvp.cz/materialy/alkoholy.html
 • úkoly v učebnici str. 49 cv. 1 - 4

odkazy:

Zpětná  vazba ® úspěšnost vypracovaného testu vyfoťte mobilem nebo prostřednictvím klávesy  Print Screen (PrtSc) a zašlete na e-mail pipkova@zssobotka.cz Děkuji, opatrujte se J MP

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA

16. - 22. 3. 2020

 • Naučte se literární pojmy (VŠECHNY) z pracovního listu, který jste obdrželi.
 • Kontrolní test si napíšeme hned, jak se vrátíme ke standardní výuce.

Přeji hezké dny, zdraví a těším se, že se brzy uvidíme J

23. - 29. 3. 2020

Doporučuji sledovat každé úterý ve 14:00 vysílání ČT 1 – příprava na přijímací zkoušky pro deváťáky – viděla jsem 1. díl, bylo to opakování učiva, které už znáte, a nebylo to vůbec těžké. J

SVĚT PRÁCE

Příloha


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy