DOMÁCÍ ÚKOLY - 8. ROČNÍK ___________________________________________

ČESKÝ JAZYK

16. - 22. 3. 2020

23. - 29. 3. 2020

 • opakování souvětí souřadného a podřadného, plus opakování souřadících a podřadících spojek
 • pracovní sešit str. 42
 • spojovací výrazy v souvětí, interpunkce, pokud ještě nemáš v sešitě zepředu, vypiš z uč. str. 85
 • opakování spojovacích výrazů pracovní sešit str. 43, 44
 • Sloh – ÚVAHA - výpisek do slohového sešitu z uč. str. 125
 • Literatura - zopakuj si romantismus a jeho hlavní představitele (sešit literatury, také v 7. roč.)
 • Čítanka str. 114 - 115, na straně 216 si znovu přečti, co je balada, případně dopiš do sešitu literatury
 • nadále procvičuj na výše uvedených odkazech

MATEMATIKA

16. - 22. 3. 2020

23. - 29. 3. 2020

Thaletova věta - tečna

ANGLICKÝ JAZYK

8. A - skupina paní učitelky Mgr. Karolíny Smolařové

16. - 22. 3. 2020

 • viz. zadání v notýsku
 • workbook chybějící cvičení do lekce 6
 • učit se všechna slovíčka do 6. lekce
 • procvičovat nepravidelná slovesa všechny tři tvary a přidat dalších 10
 • čtení s porozuměním, překlad ústně učebnice str. 114, 115 (comic)
 • procvičování v učebnici do str. 65 (present perfect, future, first conditional, slovíčka)
 • e-shop Flexibooks v košíku zadat UCENIDOMA2 - lze používat online učebnici s poslechy
 • uč. str. 122 Language check test 1, 2
 • doporučuji online procvičování na stránkách www.umimeanglicky.czhttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/
 • poslechy dostupné zdarma také na skolasnadhledem.cz v sekci cizí jazyky - AJ

23. 3. - 29. 3. 2020

 • Present perfect - opakování tvorby, struktury a využití času teoreticky ze sešitu
 • předložky for a since uč. str. 82, cv. 2 do sešitu zepředu
 • otázky a odpovědi uč. str. 82, cv. 3 do sešitu zepředu
 • workbook str. 60 (nelekej se, že jsme přeskočili, vrátíme se k tomu J)
 • nadále procvičuj nepravidelná slovesa a podtrhni si dalších 5, nauč se je
 • opakuj na výše uvedených odkazech

8. B - skupina paní učitelky Mgr. Martiny Javůrkové

16. - 22. 3. 2020

 • pracovní sešit str. 83 – umět slovíčka 4B
 • učebnice str. 50 (+ články str. 51), str. 52
 • učebnice str. 53 – Multi-word verbs: vypsat do sešitu gramatiky + písemně odpovědi cv. 8+ dobrovolně na procvičení - pracovní sešit str. 33 – 37

23. - 29. 3. 2020

 • zopakovat si učivo z předchozího týdne – vyplnit přiložený Pracovní list 1 – AJ8 (každý sám vypracuje a z druhé strany listu písemně – česky - zhodnotí své pokroky +, -) à listy si zakládejte!
 • pracovní sešit str. 83/84 – slovíčka 4C (výslovnost lze poslechnout na internetu – např. https://translate.google.cz/)
 • učebnice str. 54 + str. 55/cv. 4; + str. 55 /cv. 7 (Factfile) a 8 (Short biography) napsat na PC max. na A4 a poslat do 29. 3. 2020 na email: martina.javurkova@email.cz ( = na jedné stránce A4 bude společně tabulka „Factfile“ a „Short biography“)
 • pracovní sešit str. 38
 • nepravidelná slovesa: umět celý první sloupec z tabulky v sešitě
 • učebnice str. 123/ Language check Unit 4/cv. 1, 2, i 3 (zkuste doplnit z kontextu bez poslechu)
 • reading – učebnice str. 114 – přečíst a ústně přeložit, vypsat si všechna nezmámá slovíčka (a umět!)
 • libovolně procvičovat online:

8. A, 8. B - skupina paní učitelky Ing. Moniky Svobodové

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice str. 56, cv. 3, 5, str. 58, cv. 1,5 (PÍSEMNĚ), str. 59 – GRAMATIKA WHEN/WHILE – přepsat do sešitu gramatiky + cv. 6,7
 • pracovní sešit: slovíčka Unit 5A, Language space – str. 41, cv. 1, 2, 3, str. 42, cv. 4, 5, 6, 7
 • nepravidelná slovesa – doučit se další – „PO READ“ 

23. - 29. 3. 2020

 • zopakovat si učivo z předchozích lekcí: TEST Č. 1- PŘEKLAD - 8.ročník (vyplněný překlad zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 29.3.2020)
 • opakovat si slovíčka z UNIT 4 a UNIT 5A (výslovnost lze poslechnout na internetu, např.: https://translate.google.cz/
 • opakovat nepravidelná slovesa + přibrat dalších deset
 • napište, co jste dělali minulý týden (DEN PO DNI S VYUŽITÍM MINULÉHO ČASU A MINULÉHO PRŮBĚHOVÉHO ČASU). Ti z Vás, kteří mají problém s touto gramatikou, upozorňuji, že jste tuto problematiku probírali v první lekci, takže doporučuji se k tomu vrátit. Úkol opět zašlete na email m.svob@volny.cz  a to do 29.3.2020.
 • učebnice , str. 59, cv. 6,7
 • doporučuji online procvičování na stránkách:

NĚMECKÝ JAZYK

TŘÍDA 8. A

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice str. 15 - vypsat gramatiku, viz. tabulka, předložky 3. pád, tvary členů, přivlastňovacích zájmen a zájmene kein, cvičení 6
 • vypsat slovíčka L1 a opakovat
 • pracovní sešit str. 10, 11, 12, 13, všechna cvičení kromě poslechových
 • na youtubu si zadejte "nejčastější chyby v němčině", jsou to prima videa

Viel Glück!

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice – gramatika str. 16 - slovesa s odlučitelnou předponou viz. tabulka, ich sehe fern, wir fahren Rad a str. 17, viz. tabulka - slovesa se změnou kmenové hlásky ve 2. a 3. osobě jednotného čísla – ich laufe – du läufst a ich lese – du liest, ta slovesa jsou už i v předchozí tabulce, sloveso fahren
 • dále cvičení str. 16/2 b, cv. 8, dále str. 17/ cv. 13 b a 11 (bez CD)
 • pracovní sešit str. 14 a 15, všechna cvičení kromě poslechových
 • test
 • vyplněný a podepsaný test vyfoťte, případně naskenujte a vložte jako přílohu do e-mailu: guse@zssobotka.cz

TŘÍDA 8. B

16. - 22. 3. 2020

 • pracovní sešit str. 15/18, 19, 20
 • učebnice str. 15/6: Přečtěte si text a vytvořte vlastní projekt na téma „Mein Zimmer“ nebo „Mein Traumzimmer“ na čtvrtku A4. Text projektu zašli do 19. 3. 2020 na e-mail m.kotatkova@seznam.cz. Opravený text bude zaslán zpět. Foto vypracovaného projektu zašli na m.kotatkova@seznam.cz nebo do skupinky do 22. 3. 2020. Po prázdninách mi projekt přineste.
 • foto vypracovaných cvičení mi zašlete do skupinky nebo do e-mailu do 22. 3. 2020
 • pro případné dotazy jsem k dispozici ve skupince

23. - 29. 3. 2020

Přečtěte si následující otázky a přeložte si je, stačí ústně.

 • In welcher (jakém) Stadt wohnen die Mädchen?
 • Wie heißt das Mädchen mit blonden Haaren?
 • Wie heißt das Mädchen mit braunen Haaren?
 • Haben die Mädchen ein Tier (zvíře)?
 • Wann  kommt der Amerikaner (Američan)? (Datum)
 • Was möchte Nic trinken?
 • Was bedeutet(co znamená) „RAUS“ auf Tschechisch?
 • Woher kommt Sam?
 • Ist sein Deutsch super?
 • Wie viele (kolik) Zimmer  hat Sam zu Hause?
 • Was ist „das Gepäck“ auf Tschechisch?
 • Wo wohnt Nic?
 • Wie ist Sams Lieblingsessen?
 • Wie ist der Familienname von Sam?
 • Ist Sam reich (bohatý) oder arm (chudý)?

Podívejte se na následující video, je to video pro studenty namluvené jednodušší němčinou. Nezapomeňte si pustit německé titulky.

https://www.youtube.com/watch?v=F6khA8eZaD4

Po zhlédnutí odpovězte na otázky celou větou do školního sešitu.

 • Pracovní sešit str. 18/7
 • Vypracované úkoly (foto) zašlete do 29.3.2020 na mail m.kotatkova@seznam.cz nebo na messenger. Děkuji. 

FRANCOUZSKÝ JAZYK

16. - 22. 3. 2020

 • slovíčka k lekcím 6B a 6C
 • zopakujte si všechna nepravidelná slovesa (etre, avoir, savoir, dire, faire, aller, prendre, venir) a slovesa 1. třídy
 • zopakujte si slovní zásobu k tématu Čas – měsíce, dny, roční období, čísla, hodiny
 • projděte si k těmto látkám papíry a cvičení, která jsme již dělali

23. - 29. 3. 2020

Pusťte si videa:

(můžete si dát titulky, v Aj nebo FJ, doporučuji zkusit obojí)

Přidejte se na samepage.io!

DĚJEPIS

16. - 22. 3. 2020

IMPERIALISMUS A KOLONIALISMUS

SJEDNOCOVÁNÍ ITÁLIE A NĚMECKA

VIKTORIÁNSKÁ ANGLIE

První hodinu po návratu do školy zazní referát na téma Viktoriánská Anglie (bylo připomínáno příslušným žákům před volnem).

Připomínám, že dále zazní referáty na téma Válka Jihu proti Severu, František Josef I., referáty k 1. sv. válce

23. - 29. 3. 2020

… klikněte na odkaz a vypracujte cvičení (přihlaste se, vaše odpovědi mi přijdou na mail J)

Přidejte se na samepage.io!

ZEMĚPIS

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice: str. 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23
 • test, str. 19
 • mapa, str. 19

Využijte volno ke zpracování zadaných prezentací na jednotlivé kraje České republiky.

23. - 29. 3. 2020

 • zopakovat si učivo z předchozího týdne
 • udělat zápis, str. 16, 18, 21
 • pokračovat v prezentacích

PŘÍRODOPIS

16. - 22. 3. 2020

Trávicí soustava

 • učebnice str. 78- 80
 • otázky a úkoly str. 80 – ústně
 • přečíst zajímavosti na liště (str. 78 - 80)

23. 3. - 29. 3. 2020

Užitečné živiny

 • učebnice strana 81 - 83  (stránky se mohou lišit, mám doma starou učebnici)
 • číst, výpisek
 • otázky a úkoly str. 80 – ústně
 • přečíst zajímavosti na liště
 • vypracovat na papír A4 Jídelníček za jeden týden (vypsat vše, co sníte a v kolik hodin) –zaznamenejte vše do přehledné tabulky, rozdělte na jednotlivé dny (ideálně začít od pondělí, snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře….) Jste doma, můžete pomáhat s vařením!! Nepřejídejte se!!!
 • Až budete mít po týdnu hotovo, vyfoťte a pošlete na můj mail - je na stránkách školy
 • Odkazy:

Vzkaz pro dívky – zacvičte si doma nebo venku na zahradě, udělejte si přestávky mezi učením.  Na internetu najdete spoustu odkazů na cvičení, třeba v pořadu UčíTelka. 

FYZIKA

16. - 22. 3. 2020

Opakování tématu "Změny skupenství"

Pracovní list A

1. Proč kostka ledu v nápoji dokáže v letním horku udržet dlouho nápoj studený?

2. Na čem závisí rychlost vypařování?

3. Proč se roztrhne láhev nebo potrubí naplněné vodou, jestliže voda zmrzne?

4. Co je desublimace a kde ji lze vidět?

5. Proč pomáhá pocení udržovat správnou tělesnou teplotu?

6. Proč se v papiňáku uvaří maso dříve než v obyčejném hrnci s pokličkou?

Pracovní list B

1. Jaký je rozdíl mezi varem a vypařováním?

2. Na čem závisí teplota varu kapalin a kde se této závislosti využívá?

3. Co je sublimace a které látky sublimují?

4. Proč se ulice v parném létě ochlazují, kropí-li se vodou?

5. Na co musíme dávat pozor, jestliže přenášíme elektroniku ze zimy do teplé místnosti?

6. Proč se nedoporučuje jezdit na motocyklu v nedostatečném oděvu ani za teplých dnů?

23. - 29. 3. 2020

Elektrický náboj

CHEMIE

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice str. 54 – 55 (VODÍK - vypracovat zápis do sešitu)
 • učebnice str. 64 (UHLÍK, SÍRA, FOSFOR - vypracovat zápis do sešitu)

odkazy:

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice str. 62 – 63 (HALOGENY = VII. A skupina - vypracovat zápis do sešitu)
 • str. 63 cv. 4 (vznik halogenovodíků HF, HCl, HBr, HI - zkuste zapsat chemické reakce)

odkazy:


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy