DOMÁCÍ ÚKOLY - 7. ROČNÍK ___________________________________________

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

16. - 22. 3. 2020

Příslovce a příslovečné spřežky

 • učebnice – str. 67 – krátký výpisek do sešitu mluvnice, s. 67, cv. 1, 2

Stupňování příslovcí

 • učebnice – str. 68, cv. 3, 1
 • pracovní sešit – celá str. 27

23. 3. - 29. 3. 2020

Neohebné slovní druhy – předložky, spojky, částice a citoslovce

1. Předložky – pamatuj si pravidlo – S/SE = 7. pád, Z/ZE = 2. pád

 • Učebnice – s. 69, cv. 1, 2 (cv. 1 – ústně, cv. 2 – písemně celé)

2. Spojky, částice a citoslovce zopakuj podle rámečků na str. 70 a 71

 • v učebnici – procvič ve cv. 5 na str. 71 (ústně) a v PS – str. 28 (celá)

Doporučuji sledovat každé úterý ve 14:00 vysílání ČT 1 – příprava na přijímací zkoušky pro deváťáky – viděla jsem 1. díl, bylo to opakování učiva, které už znáte, a nebylo to vůbec těžké J

K dalšímu procvičování doporučuji tyto internetové stránky:

SLOH

23. 3. - 29. 3. 2020

 • Připrav si mluvní cvičení na 3 - 4 minuty na téma „Stav nouze" (jak se Ti změnil život, co Ti nejvíc chybělo, strach z budoucnosti, stala se nějaká zvláštní příhoda,….) 

LITERATURA

16. - 22. 3. 2020

 • Karel Havlíček Borovský – samostatně napište 5 údajů z autorova života (jak jste zvyklí) na papír, který půjde vlepit do literárního sešitu – mám je bohužel u sebe
 • přečtěte si Krále Lávru na s. 87-89 v čítance

Vím, že je toho dost, ale snažte se udělat celá cvičení a z každého libovolné 3 věty nebo spojení písemně do mluvnického sešitu – označte si cvičení a stranu.

23. - 29. 3. 2020

 • Nauč se první čtyři sloky z „Krále Lávry“ – čítanka, str. 87

MATEMATIKA

16. - 22. 3. 2020

K dalšímu procvičování doporučuji následující odkazy:

23. - 29. 3. 2020

Před vypracováním nových pracovních listů shlédněte výkladovou prezentaci - jedná se o opakování matematických operací s celými a racionálními čísly:

Dále vytiskněte, vlepte a vyřešte do sešitu tyto dva pracovní listy:

Poté vyřešte do školního sešitu souhrnná cvičení na racionální čísla: str. 88/ cv. 1-8

Řešení pracovních listů i příkladů z učebnice prosím zaslat nascanované či ofocené na email klikova@zssobotka.cz či na messenger lucie.klikova.jicin  a to do pondělí 30. 3. 2020. 

K dalšímu procvičování operací s racionálními čísly doporučuji odkazy:

ANGLICKÝ JAZYK

TŘÍDA 7. A

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice str. 46 až 47, zopakovat past simple BE a vazbu there was / were, cvičení 1, 3, 4, 5, 6, str. 47 přečíst text a cv. 7 a 8
  naučit se postupně všechna slovíčka ze 4 lekce (každý den pár minut lepší než x hodin pak dohánět najednou - remember my words!)
 • pracovní sešit str. 32 až 33 všechna cvičení
 • www.helpforenglish.cz 
 • využijte youtube, zadejte např. Nejčastější chyby v aj, skvělou formou podané, taky si najděte kanál Bronislava Sobotky, nadšeného učitele angličtiny, zábavnou a skvělou formou podané, najděte si svůj level

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice str. 48 a 49 zopakovat minulé tvary slovesa BE a vazbu there was, včetně zápisu do školního sešitu, viz. tabulky na obou stranách, vypracujte cvičení str. 48/2 a 4, dále str. 49/cv. 6 a 7, pracovní sešit, str. 34 a 35/cv. 1
 • dále v učebnici dvojstrana 50 – 51, je to hlavně o slovní zásobě, čtení a porozumění, přečtěte si text str. 51 a udělejte cvičení kromě těch s poslechem, která jdou
 • pracovní sešit str. 35/cv. 1, 2, 3 (poslech je jen kontrola, takže vypracujte s klidem i tu trojku, diky)
 • opakovat slovíčka
 • test
 • vyplněný a podepsaný test vyfoťte, případně naskenujte a vložte jako přílohu do e-mailu: guse@zssobotka.cz

TŘÍDA 7. B

16. - 22. 3. 2020

 • pracovní sešit str. 81 – umět slovíčka 4B
 • učebnice str. 50 + 51; 52/cv. 1, 2, 3; str. 53/cv. 6, 7 (do sešitu); 9 (do sešitu)
 • + dobrovolně na procvičení - pracovní sešit str. 34 - 37

23. - 29. 3. 2020

 • zopakovat si učivo z předchozího týdne – vyplnit přiložený Pracovní list 1 – AJ7 (každý sám vypracuje a z druhé strany listu písemně – česky - zhodnotí své pokroky +, -) à listy si zakládejte!
 • pracovní sešit str. 82 – slovíčka 4C (výslovnost lze poslechnout na internetu – např. https://translate.google.cz/)
 • učebnice str. 54/cv. 1, 2, 3 + str.  55/5 (písemně)
 • pracovní sešit str. 38 (celá) + str. 39 / Your progress + Your project (na A4 – buď na PC nebo čitelně rukou – koláž z obrázků, z časopisů) – poslat (dokument nebo fotku projektu) na email: martina.javurkova@email.cz do 29. 3. 2020
 • učebnice str. 121 - Language Check Unit 4/ cv. 1, 2, i 3 (zkuste doplnit z kontextu bez poslechu)
 • libovolně procvičovat online:

NĚMECKÝ JAZYK

TŘÍDA 7. A

16. - 22. 3. 2020

  • opakovat slovíčka 3. lekce
  • učebnice str. 36 až 37, výpisek gramatika GERN a AM LIEBSTEN, viz. tabulka; cvičení 5, 6, 7, 8, 9
  • pracovní sešit str. 27, 28 a 29, všechna cvičení kromě poslechových
  • na youtubu si zadejte "nejčastější chyby v němčině", jsou to prima videa

Viel Glück!

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice – vypsat gramatiku, do škol. seš. – přivlastňovací zájmena, ihr/ihre, sein/seine, viz. tabulka str. 39, vypracovat cvičení písemně do sešitu str. 38/cv. 11, str. 39/cv. 12, 13
 • pracovní sešit str. 30 zopakujte si gramatiku z tabulky zde, přehled
 • slovíčka máme vypsaná z celé lekce
 • test
 • vyplněný a podepsaný test vyfoťte, případně naskenujte a vložte jako přílohu do e-mailu: guse@zssobotka.cz

TŘÍDA 7. B

16. - 22. 3. 2020

 • pracovní sešit str. 51 – vypište do školního sešitu všechna slovesa, vyberte 7 z nich a vyčasujte, všechna slovesa se naučte
 • pracovní sešit str. 43/2, 44/4
 • učebnice str. 51/7 – vytvořte 5 vět, zapište do sešitu a věty přeložte
 • poslech pohádky na https://decko.ceskatelevize.cz/nemcina-s-mitzi-a-maus - M. a M. si hrají na školu – vypište do školního sešitu všechna známá slovíčka
 • všechny vypracované úkoly prosím vyfoťte a zašlete na e-mail m.kotatkova@seznam.cz nebo do skupinky, a to do 22. 3. 2020.
 • v případě nejasností jsem k dispozici ve skupince

23. - 29. 3. 2020

Přečtěte si následující otázky a přeložte si je, stačí ústně.

 • In welcher Stadt (v jakém městě) wohnen die Mädchen (dívky)?
 • Wie heißt das Mädchen mit (s) blonden Haaren?
 • Wie heißt das Mädchen mit (s) braunen Haaren?
 • Haben die Mädchen ein Tier (zvíře)?
 • Was möchte (co by chtěl) Nic trinken?
 • Woher kommt Sam?
 • Wie ist Sams Lieblingsessen (oblíbené jídlo)?
 • Wie (jaké) ist der Familienname von Sam?

Podívejte se na následující video, je to video pro studenty namluvené jednodušší němčinou. Nezapomeňte si pustit německé titulky.

https://www.youtube.com/watch?v=F6khA8eZaD4

Po zhlédnutí odpovězte na otázky celou větou do školního sešitu.

 • Pracovní sešit 44/5 Wann kocht Lukas?/Mo   Lukas kocht am Montag
  • Kdy vaří Lukáš?/pondělí   Lukáš vaří v pondělí.
  • Podle tohoto vzoru vypracujte cvičení. Předložka „am“ se používá vždy u dnů v týdnu.

Přeložte do školního sešitu dle vzoru:

 • reisen – cestovat
 • das Reisen – cestování

telefonieren – das Telefonieren – chatten – das Chatten – schwimmen – das Schwimmen – kochen – das Kochen – fotografieren – das Fotografieren

Vypracované úkoly (foto) zašlete do 29. 3. 2020 na mail m.kotatkova@seznam.cz nebo na messenger. Děkuji. 

FRANCOUZSKÝ JAZYK

16. - 22. 3. 2020

 • slovíčka k lekcím 2C a 2D
 • zopakujte si sloveso být, členy a podstatná jména
 • projděte si k těmto látkám papíry a cvičení, která jsme již dělali

23. - 29. 3. 2020

zkuste se naučit abecedu s těmito videi:

 zopakujte si sloveso být:

Přidejte se na samepage.io!

DĚJEPIS

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice str. 76 - 87, přečíst, odpovídat na doprovodné otázky
 • pracovní sešit, vypracovat str. 26 – 29
 • zapsat do slovníčku všechny pojmy str. 83
 • na youtube: reconquista - https://www.youtube.com/watch?v=NuQvg6LrAys

23. - 29. 3. 2020

ZEMĚPIS

16. - 22. 3. 2020

23. - 29. 3. 2020

 Přidejte se na samepage.io!

PŘÍRODOPIS

16. - 22. 3. 2020

Květ, květenství, opylení

 • učebnice str. 73 – 75
 • otázky a úkoly str. 74 a 75 – ústně
 • přečíst zajímavosti na liště (str. 73 - 75)

23. - 29. 3. 2020

Semena a plody

 • učebnice strana 76 – 77 
 • otázky a úkoly str. 77 – ústně
 • přečíst zajímavosti na liště (str. 76 - 77)
 • výpisek
 • ke každému plodu nakreslit obrázek

Rozmnožování rostlin, růst a vývin rostlin

 • učebnice strana 78 - 79 
 • číst, výpisek, zajímavosti na liště
 • otázky a úkoly strana 79

FYZIKA

16. - 22. 3. 2020

Výukové materiály:

23. - 29. 3. 2020

Pascalův zákon

 • učebnice str. 77 a 78
 • otázky 1 a 2 str. 78
 • prezentace k tématu: Pascalův zákon
 • TEST:
  1. Jak zní Pascalův zákon? 
  2. V kapalině je tlak 2,5 MPa. Jak velká tlaková síla působí na píst o obsahu 100 cm2?
  3. Zvedne hydraulický zvedák automobil o hmotnosti 1000 kg, jestliže obsah malého pístu je 5 cm2, velkého 250 cm2 a na malý píst bude působit síla 300N?                                                                                                                                                                    


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy