DOMÁCÍ ÚKOLY - 3. ROČNÍK ___________________________________________

TŘÍDA 3. A

ČESKÝ JAZYK

16. - 22. 3. 2020

 • na tento týden zadáno ještě ve škole

23. - 29. 3. 2020

 • opakovat a procvičovat vyjmenovaná a příbuzná slova B, L, M, P, S
 • učebnice str. 91 – projít a vypravovat pohádku (jakoukoliv, podle osnovy)
 • naučit se řadu vyjmenovaných slov po V (podle přehledu, kalendáře)
 • učebnice str. 102, 104, 106 – cv. 3 a, b napsat do pracovníčku, 107 – stránky si pročti a orientuj se ve významu slov a slovech příbuzných
 • pracovní sešit str. 28, cv. 1, 5
 • čítanka str. 108 – 111, číst Pepiáše do str. 91
 • písanka, str. 15

Na procvičení a zábavnější zopakování učiva doporučuji tyto stránky:

MATEMATIKA

16. - 22. 3. 2020

 • na tento týden zadáno ještě ve škole

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice str. 59 – 61, některé příklady, sloupečky vypracuj do pracovníčku
 • pracovní sešit str. 21, 22
 • opakuj si násobilku, dělení, dělení se zbytkem
 • k procvičování učiva M i ČJ využívej výukových programů na webových stránkách

ANGLICKÝ JAZYK

16. - 22. 3. 2020

 • Unit 13, 14 – opakování v učebnici a v pracovním sešitě (obojí str. 34 – 35)
 • Unit 15 – zopakujte si písničku, přečtete znovu text cv. 2 a obměňuj podle pravdy – podle sebe (dělali jsme to v poslední hodině)
 • Unit 15 – pracovní sešit str. 38, cv. 3, str. 39, cv. 4, 5, 6 (cv. 6 ústně)
 • přečti a přelož komiks na str. 40-41 v učebnici
 • Revision 3 – pracovní sešit str. 40, 41 – celé

23. - 29. 3. 2020

Unit 16 – What´s your favourite toy? Jaká je tvoje nejoblíbenější  hračka?

 • učebnice str. 42, cv. 1, 2 (přečíst a přeložit)
 • Nauč se odpovědět na otázku „What´s your favourite toy?“ – My favourite toy is a red train. Moje oblíbená hračka je červený vlak. Větu si obměňuj (My favourite toy is a ………………).
 • PS str. 42, 43, cv. 1, 2, 5

Vypiš si do „Vocabulary“ nová slovíčka z učebnice str. 43 – jejich výslovnost si naposlouchej na internetu, zadej si do vyhledávače – slovník google online – a zároveň se tak naučíš, jak se slovíčka píší J

Nadále doporučuji internetové stránky uvedené minulý týden (viz. odkazy níže).

Měj se hezky, těším se, až se uvidíme a vše společně znovu procvičíme. J

Na procvičování jednoduché angličtiny doporučuji tyto internetové stránky – vybírejte, ne všechno ještě umíte, ale vyberete si a bude vás to bavit.

PRVOUKA

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice str. 46 - 49, přečíst, prohlédnout obrázky, odpovídat na doprovodné otázky
 • pracovní sešit, vypracovat str. 39 – 41

Pracovní sešity si prosím vyzvedněte v kanceláři školy v úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 11:00 hod.

23. - 29. 3. 2020

TŘÍDA 3. B

ČESKÝ JAZYK

16. - 22. 3. 2020

 • opakování a procvičování již probraného učiva – vyjmenovaná a příbuzná slova po B, L, M, P, S
 • nové učivo – vyjmenovaná a příbuzná slova po V
  • učebnice str. 103 - 109
  • pracovní sešit Čj str. 28, 29/cv. 6-8

23. - 29. 3. 2020

 • opakovat vyj. a příbuz. slova po B, L, M, P, S
 • procvičovat vyj. slova po V, zaměřit se na slova s předponami vy-,vý-
 • učebnice str. 110/cv. 4, str. 111
 • čítanka str. 118 -119 + vlastní četba

MATEMATIKA

16. - 22. 3. 2020

 • opakování a procvičování již probraného učiva – pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000
 • nové učivo -  Jednotky délky, hmotnosti
  • učebnice str. 62 - 64                         
  • pracovní sešit M str. 22 - 26

23. - 29. 3. 2020

 • procvičovat probrané učivo do str. 64
 • učebnice str. 65 Jednotky objemu
 • prac. sešit M str. 27
 • Dle času si připomeň algoritmy písemného sčítání a odčítání do 100.

ANGLICKÝ JAZYK

16. - 22. 3. 2020

 • vypiš si slovíčka z učebnice str. 51/cv. 8 do sešitu Vocabulary
 • přečti si v učebnici str. 50/cv. 4 a poté do gramatiky napiš o sobě celými větami (jméno, kde žiješ, popis svého vzhledu) + nakresli obrázek nebo vlep fotku sebe J
 • do gramatiky napiš 5 vět o svém vzhledu s použitím I HAVEN´T GOT = Já nemám… (př. I haven´t got blond hair. Nemám blonďaté vlasy.)
 • v pracovním sešitě vypracuj celou stranu 50

23. - 29. 3. 2020

1. Procvič si HAVE GOT na těchto stránkách:

Kladné věty s HAVE GOT

Zápor u HAVE GOT

2. Opiš si do gramatiky tabulku z učeb. str. 52/cv.2

3. Malý projekt do portfolia- Nakresli svého kamaráda/svou kamarádku a popiš je celými větami (10 vět na papír velikost A4). Použij strukturu vět- HE/SHE HAS GOT…(př. He has got blue eyes. On má modré oči.) Použij slovíčka, která jsi minule vypisoval/a do Vocabulary J

PRVOUKA

16. - 22. 3. 2020

 • opakování učiva - Voda
 • nové – Vzduch a půda
  • učebnice str. 52
  • pracovní sešit Prv str. 44

23. - 29. 3. 2020

 • opakuj si základní poznatky z probraného učiva
 • učebnice str. 53 Světlo a teplo, str. 55, 56 Společné znaky rostlin - přečíst, prohlédnout
 • prac. sešit Prv str. 45/cv. 1, 2, 3,  str. 46 celá

Podrobnější informace budou zaslány na e-mail rodičů.


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy